soalan geografi ting 1 bab 10

Click here to load reader

Post on 26-Jun-2015

1.395 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GEOGRAFI TINGKATAN 1 BAB 10: PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA. Soalan 1 berdasarkan peta di bawah. Soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah. Dataran Kedah : Padi Tanah Tinggi Cameron : Teh Antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan perbezaan tanaman di antara kedua-dua kawasan tersebut? A. Jenis tanih B. Perbezaan suhu C. Sistem saliran D. Bentuk muka bumi

4.

Soalan 5 berdasarkan peta di bawah. 1. Kegiatan pembalakan di kawasan berlorek dipengaruhi oleh faktor A. Buruh yang ramai B. Hutan tirus yang luas C. Kilang papan yang besar D. Jaringan pengangkutan yang padat 2. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang cara hidup penduduk di kawasan Greenland? A. B. C D. 3. Musim Sejuk Sejuk Panas Panas Cara hidup Tupik Harpoon Igloo Kereta sled Panas dan kering sepanjang tahun Hujan 250 mm setahun 5. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A. I B. II C. III D. IV

Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar tentang iklim di Gurun Thar? I Sering mengalami ancaman ribut pasir. II Suhu rendah mengakibatkan wujudnya ibun. III Min suhu tinggi pada awal tahun. IV Suhu rendah pada awal dan akhir tahun. A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah. 1

8. I III II IV A. B. C. D. 9. 6. Bulan Nov Mac Membaiki bot dan

Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang ikklim di Greenland? I Dikenal sebagai Iklim Artik atau Tundra. II Mengalami musim panas dan musim sejuk. III Musim panasnya adalah pendek. IV Hujan lebat turun di musim sejuk. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Orang nomad di Gurun Thar hidup berpindah-randah kerana A. mencari sumber rumput dan air B. mendapatkan peluang pekerjaan C. menjalankan kegiatan pertanian D. mengelakkan bencana alam

Aktiviti di atas dijalankan oleh nelayan di kawasan yang bertanda A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

Soalan 10 berdasarkan peta dan rajah di bawah.

Soalan 7 berdasarkan graf di bawah.

Hujan (mm)

7.

Pernyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri iklim dalam graf di atas? I hujan tahunan kurang daripada 250mm II julat suhu tahunannya kecil III hujan lebat pada musim sejuk IV suhu yang tinggi sepanjang tahun A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV 10. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A. I B. II C. III D. IV 2

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah. Delta Kelantan Tanah Tinggi Cameron Kundasang III II Padi dan tembakau Bunga-bungaan Sayur-sayuran

I

IV Selepas padi dituai, sawah akan ditanami dengan tembakau. 11. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda A. I B. II C. III D. IV

12. Antara berikut, faktor yang manakah dapat dikaitkan dengan jadual di atas? A. Pengaruh tenaga buruh B. Pengaruh pasaran pertanian C. Pengaruh perbezaan suhu D. Pengaruh bentuk muka bumi Laut bergelora di musim tengkujuh Nelayan bot kecil tidak ke laut 13. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kegiatan nelayan di A. Pulau Pangkor B. Tanjung Dawai C. Kuala Sedeli D. Pulau Ketam

3

BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR 1. Namakan konsep yang betul berdasarkan definisi yang diberikan dalam rajah di bawah. Konsep Pernyataan Sejenis senjata yang digunakan untuk menangkap ikan paus, anjing laut dan serigala laut. Sejenis sampan yang lebih besar.

Diperbuat daripada blok-blok air sebagai tempat tinggal dalam musim sejuk. Dibuat dari kulit binatang dan menjadi tempat tinggal dalam musim panas.

2.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. menternak Binatang jerami rendah kering oasis ribut pasir dahan kayu berpindah randah sedikit litupan awan siang

a. b. kelembapan

Gurun Thar mengalami keadaan yang panas dan ____________________sepanjang tahun. Hujan yang ___________________ dan proses sejatan yang kurang menyebabkan udaranya ____________________.

c. d. e. kawasan

Cuaca

pada

waktu

_______________

panas

kerana

kekurangan

______________________. __________________ merupakan fenomena biasa yang berlaku di Gurun Thar. Orang-orang nomad hidup __________________ manakala yang lainnya tinggal tetap di ___________________.

4

f. g.

Pekerjaan utama orang nomad di Gurun Thar ialah ____________________. Mereka mendirikan rumah secara ringkas dengan menggunakan ________________ dan __________________.

3. a.

Lengkapkan jadual perbandingan cara hidup orang Eskimo di bawah mengikut musim. Cara hidup orang Eskimo pada musim sejuk. Berpindah ke kawasan berhampiran Cara hidup orang Eskimo pada musim panas. a. Berpindah ke _________________________.

_________________ atau ______________ b. c. Tinggal di dalam _____________________.

b. Mereka menggunakan ________________ yang ditarik oleh anjing huski. c. d. _____________________ menerusi lubang ais.

Tinggal di dalam

______________________. Mereka menggunakan dan ______________________ untuk tujuan pengangkutan. d. Mereka menanngkap di pinggir pantai dan memburu ________________________.

Mereka memburu _________________ dan __________________

____________________

4. a) b) c) d)

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Iklim Malaysia ialah __________________ dan ____________________ sepanjang tahun. Suhu rendah, kira-kira 18C menggalakkan pertanian ____________________ diusahakan. Kerja-kerja menanam _________________ biasanya dilakukan dalam musim hujan. Kemudahan ____________________ disediakan di kawasan yang kekurangan hujan.

5

e)

Nelayan di pantai __________________ Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak hanya

turun ke laut antara bulan April hingga ___________________________. f) Semasa tiupan angina Monsun __________________________________, Laut China Selatan

_____________________ dan ______________________ tinggi.

5.

Pilih dan padankan jawapan di dalam petak dengan penyataan yang sesuai dengannya. A B a) Iklim Khatulistiwa Iklim Gurun Panas C D Iklim Siberia Iklim Tundra

Keadaan suhu yang tinggi serta menerima hujan tahunan yang banyak memungkinkan pelbagai kegiatan ekonpmi dapat dijalankan di sini.

b) Kawasan ini mengalami cuaca yang melampau sejuk serta permukaan buminya sentiasa diliputi ais sepanjang tahun. Keadaan ini menyukarkan kepelbagaian kegiatan ekonomi dijalankan disini. c) Keadaan yang sangat panas dan kering menyebabkan kegiatan pertanian dan penternakan terhad di sini. Kawasan ini juga berpenduduk jarang. d) Di kawasan ini, julat suhu tahunannya sangat besar serta kedudukannya yang jauh dari pengaruh lautan menyebabkannya mengalami musim sejuk yang melampau.

6

6.

Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan rajah yang berkaitan.

Udara panas naik Awan

Udara panas naik - turun

MALAYSIA

GURUN THAR

Ciri-ciri a) Waktu siang b) Waktu malam c) Julat suhu d) Min suhu e) Litupan awan

Malaysia

Gurun Thar

7

7. i.

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X) pada pernyataan yang salah. Iklim Malaysia yang panas sepanjang tahun menggalakkan penanaman kapas.

ii.

Tupik digunakan semasa musim panas di Greenland.

iii.

Jumlah hujan tahunan di Gurun Thar ialah kira-kira 1 500 mm.

iv.

Hutan pokok tirus terdapat dengan luasnya di Siberia.

v.

Julat suhu tahunan di Siberia dan Gurun Thar adalah sangat besar.

vi.

Kegiatan ekonomi utama di Greenland ialah membalak di hutan malar hijau.

vii.

Tumbuhan utama di Greenland ialah pokok lumut dan bunga.

8

SKEMA JAWAPAN: BAB 10 SOALAN OBJEKTIF: 1. 2. 3. 4. B D B D 5. 6. 7. 8. D A D A 9. 10. 11. 12. A C A C 13. 14. 15. 16. B

BAHAGIAN B: 1. Harpoon Umiak Igloo Tupik 2. a. kering b. sedikit, rendah c. siang, litupan hujan d. ribut pasir e. berpindah randah, oasis f. menternak binatang g. jerami, dahan kayu

3.

Musim sejuk a. b. c. d. laut pinggir laut, tasik igloo andur salji anjing laut, singa

Musim panas a. b. c. d. kawasan pedalaman tupik kayak / umiak ikan, karibu /

4. a. panas, lembab b. hawa sederhana c. padi d. pengairan e. timur, Oktober f. Timur Laut, bergelora, berombak 7. i. X ii. iii. X iv.

beruang kutub A D B C 6. a) panas , sangat panas b) sederhana panas, sejuk c) kecil , besar d) 27C , 38C 9

5.

a) b) c) d)

e) sangat tebal, tiada

v. vi. vii.

X

GEOGRAFI TINGKATAN 1 BAB 12: JENIS DAN TABURAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR 1. Jenis hutan yang Paling luas di Malaysia ialah A. hutan paya air tawar B. hutan gunung C. hutan pantai D. hutan hujan tropika Antara berikut, pasangan yang manakah benar ? Hutan Jenis tumbuhan A. Hutan hujan Nyatuh tropika B. Hutan pantai Meranti C. D. Hutan gunung Hutan paya air tawar Mengkuang Pokok ru 5. 4. D. hutan pantai

2.

Apakah haiwan liar di Malaysia yang menghadapi ancaman pupus ? I Kera II Orang utan III Badak sumbu IV Ular tedung A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang terdapat di hutan gunung? I Kucing batu II Beruang III Katak IV Serangga A. I , II dan III B. I , II dan IV C. I , III dan IV D. II , III dan IV Burung kakaktua Tapir Orang utan

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah. Cerucuk

Berpasir

Tapak kuda

3.

Kawasan berlorek dalam peta di atas merujuk kepada A. hutan gunung B. hutan paya air masin C. hutan hujan tropika 10

6.

Hidupan liar di atas mungkin sekali hidup di A. hutan pantai B. hutan paya C. hutan gunung D. hutan hujan tropika Lumut Kulam 10. Apakah jenis hutan di kawasan berlorek ? A.