nota geografi ting. 1

of 87/87
GEOGRAFI TING. 1 UnTuK kItE AjE…………. BUKU INI KEPUNYAAN : KELAS : SekolahTinggiMuarAsyraafTingkatan12010

Post on 03-Jul-2015

4.330 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GEOGRAFI TING. 1UnTuK kItE AjE.BUKU INI KEPUNYAAN :KELAS :SekolahTinggiMuarAsyraafTingkatan12010Unit 1: Kedudukan1)Bermaksud tempat atau letaknya sesuatu.2)Kedudukan terbahagi 2:- a) Kedudukan mutlak b) Kedudukan relatif3)Kedudukan mutlak ditentukan secara koordinat. 4)Koordinat ialah titik persilanagan antara lajur dan baris.5)Untuk membaca koordinat, lajur dibaca dahulu di ikuti baris.6) Koordinat dibaca dalam 4 angka Contoh:- 1213 Lajur Baris Contoh rajah 1:-BARIS05Alima Chou Lutfi ZainahKumar04Anita Hani Devi Ani RajuAngeli03Zetty KavitaFenAriniAliJosiah02Kamal FaizLou AimanNabilaUmar01Alia Zi Lin AliceZaidiSelenaAsiah0102 0304 05 06 LAJURNama Murid Lajur Baris KoordinatAlia 01 01 01 01Faiz 02 02 02 02Kavita 02 03 02 03Hani 02 04 02 04Ali 05 03 05 03Lou 03 02 03 02Kedudukan Relatif1)Di tentukan dengan merujuk titik rujukan.2)Titik rujukan ialah objek atau tempat yang dirujuk untuk menentukan sesuatu objekyang lain. Contohnya, berdasarkan rajah 1, Aiman dijadikan sebagai titik rujukan:-a) Zaidi di hadapan Aiman.b) Arini di belakang Aiman.c) Nabila di kanan Aiman.d) Lou di kiri Aiman.Unit 2: Arah1)Arah ialah hala sesuatu tempat dari sesuatutempat yang lain.2)Arah ditentukan pengguna :- a) Berpandukan matahari b) Berpandukan bintang3)Terdapat 4 arah mata angin utama iaitu :-a) Utara (U)b) Selatan (S)c) Timur (T)d) Barat (B)4)4 arah mata angin perantaraan iaitu :- a) Timur Laut (antara utara dengan timur) b) Tenggara (antara timur dan selatan) c) Barat Laut (antara utara dan barat) d) Barat Daya (antara barat dan selatan)5)Sewaktu matahari terbit, berdiri di kawasan lapang sambil mendepakan tangan kanan menghala ke matahari terbit.a) Tangan kanan ialah hala timur.b) Tangan kiri ialah barat.c) Hadapan kamu ialah utara.d) Belakang ialah selatan.6)Kompas digunakan dalam pelayaran, penerbangan, pengembaraan, ketenteraan dan pembinaan jalan raya.7)Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah Utara disebabkan oleh kuasa tarikan medan magnet bumi.8)Ciri-ciri kompas ialah:-a) dibuat daripada logam.b) jarum kompas dibuat daripada magnet ini dikenali sebagai kompas magnetik.c) saiz kecil ringan dan mudah dibawa.d) memberi bacaan yang paling tepat.e) perlu dijauhkan daripada besi.Unit 3: Skala Dan Jarak1)Skala ialah nisbah antara jarak pada pelan atau peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.2)Jenis skala yang biasa digunakan ialah skala lurus atau skala linear. Skala lurus ialah skala yang dilukis dalam bentuk garisan.3)2 contoh skala lurus ialah:- a) Skala lurus mudah. b) Skala lurus penuh. 4)Kegunaan skala ialah:- a) mengecilkan objek atau kawasan. c) memendekkan jarak pada pelan atau peta. b) menentukan jarak sebenar antara 2 tempat.5)Memahami skala:- a) Skala lurus mudahb) Skala lurus penuhJarak1)Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain.2)Dua jenis jarak ialah :-a) Jarak mutlakb) Jarak relatif3)Jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter atau kilometer.4)Jarak relative berdasarkan kos dan masa.5)Kos ialah tambang dalam unit send an ringgit manakala masa ialah tempoh untuk tiba di sesuatu tempat dalam unit jam dan minit.6)Kos dan masa bergantung kepada:- a) Jenis pengangkutan. b) Jenis tempat yang dituju.Mengira Jarak Mutlak Dan Jarak RelatifRumah Jarak dalam peta lakar (cm) Jarak sebenar (km)Azwin 7 7Peng Kong 9 9Usha 5 5Rujukan Kadar tambang bas ialah 10 sen setiap kilometer. Jarak mutlak rumah Azwin dari sekolah ialah 7 kilometer. Kadar kelajuan bas ialah 3 minit setiap kilometer.Cara Pengiraana) Jarak relative berdasarkan kos=Jarak mutlakxkadar tambang=7 kilometerx10 sen=70 senb) Jarak relative berdasarkan masa=Jarak mutlakxkadar kelajuan bas=7 kilometerx3 minit=21 minitPengiraan kos relatifRumah Jarak berdasarkan kos Jarak berdasarkan masaAzwin 7 x 10sen = 70sen 7 x 3minit = 21minitPeng Kong 9 x 10sen = 90sen 9 x3minit = 27minitUsha 5 x 10sen = 50sen 5 x 3minit = 15minitUnit 4: Graf1)Graf adalah lukisan yang menunjukkan data atau maklumat dalam bentuk kuantiti yang mudah dibanding-bandingkan.2)Data dapat dipeolehi melalui kaedah:- a) Pemerhatian. b) Pertanyaan. c) Temu bual. d) Banci. e) Soal selidik / survei. f) Rujukan perpustakaan, buku dan majalah. g) Melalui Internet.3)Data-data disusun dalam bentuk:- a) Jadual. b) Graf bar mudah. c) Graf garisan.4)Data yang dipersembahkan dalam bentuk graf lebih mudah:- a) Dibaca. b) Ditafsir. c) Difahami. d) Diingati.Senarai Data Mengikut Rumah SukanMohamadiah Meriam Meriam Meriam MeriamMohamadiah Petri Omri Omri MeriamOmri Petri Meriam Majidi MajidiMajidi Majidi Omri Omri OmriMeriam Omri Meriam Majidi MajidiMohamadiah Omri Petri Petri MajidiMeriam Omri Meriam Mohamadiah OmriOmri Meriam Omri Petri MohamadiahMeriam Meriam Omri Petri Majidi1)Jadual Kekerapan Rumah Sukan Kekerapan Bilangan PelajarMohamadiah 5Majidi 8Omri 14Petri 5Meriam 132)Membina JadualRumah Sukan Bilangan PelajarMohamadiah 5Majidi 8Omri 14Petri 5Meriam 13JUMLAH 453) Membina Graf Bar mudah Terdiri daripada beberapa bar (palang) yang dilukis secara menegak atau mendatar. Tinggi atau panjangnya bar menunjukkan kuantiti sesuatu perkara. Dapat menunjukkan perbandingan seperti:-a) Bar terpanjang menunjukkan kuantiti terbanyak.b) Bar terpendek menunjukkan kuantiti tersikit. Graf bar mudah sesuai untuk menunjukkan:-a) Jumlah penduduk mengikut umur dan jumlah.b) Jumlah pengeluaran barangan.c) Jumlah hujan tahunan.d) Jumlah pelancong.Bi l angan Pel aj ar Mengi kut Rumah Sukan0246810121416MohamadiahMajidiOmriPetriMeriamRumah SukanBilangan PelajarMohamadiahMajidiOmriPetriMeriamMentafsir Graf Bar MudahDaripada jadual dan graf bar mudah tentang bilanganpelajar mengikut rumah sukan, ita dapat mentafsirkan bahawa jumlah pelajar daripada rumah Omri mempunyai bilangan yang paling ramai. Yang kedua teramai ialah rumah Meriam. Rumah Mohamadiah dan rumah Petri mempunyai bilangan palajar yang sama. Secara keseluruhan pula, kita dapat mengetahui bahawa jumlah pelajar rumah Omri mempunyai bilangan pelajar yang teramai.Graf Garisan1)Graf garisan sesuai digunakan untuk menggambarkan perubahan kuantiti sesuatu perkara mengikut masa.2)Contoh:- a) Suhu tahunan. b) Berubahan jumlah penduduk. c) Jumlah pengeluaran barangan.Min Suhu Bulanan Bandar Kota Kinabalu05101520253035J F M A M J J O S O N DSuhu (*C)Series1Bulan Suhu (C)Januari 25Fabruari 26Mac26April 27May29Jun 27Julai 27Ogos 25September 25Oktober 25November 24Disember 24Jadual 1: Min suhu bulanan Bandar Kota KinabaluMentafsirkan Jadual Dan Graf GarisanBerdasarkan jadual dan graf garisan tentang min suhu bulanan Kota Kinabalu kita dapat membuat tafsiran. Bulan yang mengalami suhu terendah ialah bulan November dan Desember, iaitu 24C. suhu mula meningkat kepada 26C ialah pada bulan Februari dan Mac dan kepada 27C ialah pada bulan April. Suhu paling tinggi adalah pada bulan Mei, iaitu 29C. Suhu mula menurun pada bulan Jun hingga Julai iaitu 27C dan kepada bulan Ogos hingga Oktober, iaitu pada 25C.Unit 5: Peta1)Peta adalh lukisan sebahagian permukaan bumi yang dilihat dari aras yang tinggi. 2)Peta lakar ialah gambar atau lukisan yang menunjukkan cirri-ciri geografi sesuatu kawasan.3)Ciri-ciri geografi terbahagi kepada dua:-a) Ciri fizikal atau semulajadi.b) Ciri budaya atau buatan manusia.4)Ciri budaya ialah hasil daripada aktiviti manusia seperti petempatan, pertanian, perindustrian, perlombongan, pengangkutan dan perhubungan.5)Ciri fizikal ialah bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan sesuatu kawasan.6)Ciri-ciri geografi dalam peta lakar menggunakan:-a) Simbol.b) Warna.c) Singkatan Perkataan.7)8)Singkatan perkataan digunakan untuk melambangkan perkataan tertentu. La terdiri daripada huruf ringkas yang:-a) Mudah difahami dan diingati.b) Dapat menjimatkan ruang dalam peta lakar.Warna Ciri GeografiBiru Sungai. Laut. paya. perairan.Hijau Tumbuh-tumbuhan hutan. tanah pamah.Coklat, perang Tanah tinggi. Bukit. gunung.Hitam Bangunan. landasan kereta api.Merah Jalan raya.9)Singkatan Ciri GeografiA. AlurBP. Balai PolisG. GunungKg. KampungLdg. LadangPD. Pejabat DaerahPP. Pejabat PosPt. ParitPdg. PadangTA. Tali AirTg. TanjungSek. SekolahSg. SungaiRR. Rumah Rehat10)Peta lakar yang ringkas mempunyai:-Perkara KegunaanTajuk Ringkas Memberi gambaran ringkas tentang kawasan peta.Skala Dapat menentukan jarak sebenar dalam peta.Arah Mata Angin Dapat menentukan kedudukan arah sesuatu tempat.Petunjuk Menunjukkan makna simbol dalam peta. Unit 6: Bentuk Muka Bumi1)Malaysia terletak di Tenggara Benua Asia.2)Kedudukan Malaysia ialah anatara garis lintang 1O 7O dan menganjur dari garis bujur 100T 120T.3)Keluasan Malaysia ialah 329, 758 km.4)Semanjung Malaysia dipisahkan dari:-a) Singapura oleh Selat Tebrau.b) Sumatera di Indonesia oleh Selat melaka.c) Sabah dan Sarawak oleh Laut Cina Selatan.5)Selat Melaka ialah selat yang terpanjang di dunia.6)Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri dan tiga buah Wilayah Persekutuan iaitu:-a) Kuala Lumpur.b) Putrajaya.c) Labuan.7)Keistimewaan bentuk muka bumi Malaysia ialah:- a) Terletak di persimpangan jalan laut dan laluan udara antarabangsa iaitu dari Timurke Barat dunia.b) Kedudukan yang strategik menjadikannya penting sebagai pusat perdagangan antarabangsa.c) Bentuk muka bumi yang pelbagai membolehkan pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan. Contoh, tanah pamah dan kaki bukit sesuai untuk pertanian, tanah tingggi dan pinggir laut sesuai untuk aktiviti pelancongan.6.1Tanah Tinggi1)Hampir 60% daripada keluasan Malaysia terdiri daripada kawasan tanah tinggi.2)Tanah tingginye melebihi 180 meter.3)Kawasan tanah tinggi terletak di:- a) Bahagian tengah Semanjung Malaysia. b) Pedalaman Sabah dan Sarawak.4)Kawasan tanah tinggi terbentuk daripada proses lipatan kerak bumi.5)Di Semanjung Malaysia banjaran gunung menganjur dari Thailand di utara sehingganegeri Johor di Selatan.6)Ciri-ciri kawasan tanah tinggi di Malaysia ialah:-a) Terbentuk hasil daripada proses lipatan kerak bumi.b) Panjang, tinggi dan selari.c) Terdiri daripada gunung lipat tua.d) Purata ketinggian banjaran ialah 1525 meter.e) Banjaran gunung menganjur dari Utara ke Selatan.f) Terdiri daripada batu Granit dan batu kapur.g) Stabil dan bebas daripada gunung berapi serta gempa bumi.6.2Rangkaian Banjaran Gunung Di Malaysia6.2.1Semanjung Malaysia - Kawasan tanah tinggi terletak di bahagian tengah.- Bahagian Utara terdapat banjaran Kedah-Singgora.- Banjaran Bintang menganjur dari Thailand merentasi negeri Perak. Kemuncak yang tertinggi ialah Gunung Bintang.- Banjaran Titiwangsa terletak di Timur banjaran Bintang.- Banjaran yang terpanjang di Malaysia iaitu 500 km.- Dikenali sebagai Tulang Belakang Semanjung Malaysia.- Kemuncak tertinggi di banjaran Titiwangsa ialah Gunung Korbu.- Gunung Tahan ialah gunung yang tertinggi di Semanjung Malaysia terletak di Banjaran Tahan.6.2.2Sabah - 60% terdiri daripada gunung ganang.- Tanah tinggi terdapat di bahagian Barat dan Tengah Sabah.- Banjaran Crocker adalah banjaran utama.- Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Malaysia.6.2.3Sarawak - Banjaran gunung terletak di kawasan pedalaman.- Kemuncak tertinggi ialah Gunung Murud yang terletak di banjaran Tama Abu.- Gunung Mulu adalah sebuah rabung yang banyak gua batu kapur.6.3Bagaimanakah Banjaran Gunung di Malaysia Terbentuk? -Banjaran gunung di Malaysia terbentuk akibat proses lipatan kerak bumi.-Gunung-ganang di Malaysia dikenali sistem gunung lipat.6.3.1Gunung Lipat Muda 1)Terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu.2)Bermula dari pusaran Pamir dan menganjur ke Timur terbentuk:- a) Banjaran Himalaya. b) Banjaran Karakoram. c) Kunlun Shan. d) Tien Shan.3)Banjaran Himalaya adalah banjaran yang terpanjang dan tertinggi di dunia.4)Banjaran Himalaya dikenali Bumbung Dunia.5)Gunung Everest (8488m) di Banjaran Himalaya adalah gunung tertinggi di dunia.6) Proses lipatan dari Banjaran Himalaya manganjur ke Tenggara dan melengkok ke Selatan Asia Tenggara membentuk:-a) Bukit Naga dan Bukit Chin di Thailand.b) Arakan Yoma di Myanmar.c) Banjaran Barisan di Sumatera.d) Banjaran Kapuas Hulu dan Banjaran Iran di Sarawak dan Banjaran Crocker di Sabah.7)Sebahagian besar banjaran lipat muda terletak dalam Lingkaran Api Pasifik yang mengalami:- a) Kejadian gempa bumi. b) Letusan gunung berapi.6.3.2Gunung Lipat Tua 1)Terbentuk kira-kira 100 juta tahun dahulu.2)Proses lipatan bermula dari Dataran Tinggi Yunan dinegara China menganjur ke:- a) Dataran Tinggi Shan di Myanmar. b) Banjaran Bilau Taung di Thailand. c) Banjaran Annam di Vietnam. d) Banjaran Titiwangsa di Malaysia.3)Bebas daripada letusan gunung berapi dan gempa bumi.4)Stabil keran berada di luar Lingkaran Api Pasifik.6.4Tanah Pamah 1)Terdiri daripada:- a) Lembah dan lembangan sungai. b) Dataran.c) Delta.2)Kawasan tanah pamah kurang daripada 180 meter.3)Dataran adalah lebih sempit, rendah dan rata iaitu kurang daripda 15 meter.4)Delta di muara sungai ditimbuni tanih aluvium yang subur.5)Jaluran tanah pamah pantai Barat Semananjung Malaysia menganjur dari Perlis di Utara hingga Johor di Selatan. Panjangnya kira-kira 800km dan lebarnya antara 20 hingga 65km.6)Tanah pamah terdapat di sepanjang lembah sungai seperti:- a) Sungai Perak. b) Sungai Bernam. c) Sungai Muar.7)Jaluran tanah pamah pantai Timur Semenanjung Malaysia menganjur dari Kelantan di Utara hingga ke Johor di Selatan. Tanah pamah ini adalah:-a) Sempit, terputus-putus dan berpasir.b) lebih rendah.c) Sering dilanda banjir.8)Dataran yang luas di pantai Timur ialah:- a) Dataran Kelantan. b) Dataran Terengganu c) Dataran Pahang9)Dataran Johor di Selatan Semenanjung Malaysia terdiri daripada:-a) Bentuk muka bumi yang berbukit-bakau.b) Dataran yang terharis.c) kawasan hutan di pinggir laut.10)Kawasan tanah pamah di Pantai Timur Sabah lebih lebar berbanding Pantai Barat.11)Kawasan tanah pamah di Sabah terdapat di:- a) Hilir Sungai Kinabatangan. b) Lembah Sungai Segama.12) Dataran Pantai Sarawak terdiri daripada tanih aluvium. Delta Rajang dan Dataran Baram adalah dataran utama. Kawasan pinggir laut terdapat paya, lumpur dan berpasir.6.4.1Kepentingan Kawasan Tanah Pamah 6.5Pinggir Laut1)Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang:- a) Panjang dan berteluk. b) Indah dan menarik. c) Mempunyai pelbagai ciri fizikal.2)Panjang pinggir laut ialah 4800km.3)Semua negeri mempunyai pinggir laut kecuali:- a) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. b) Wilayah Persekutuan Putrajaya.4)Terdapat pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut iaitu:-a) Pantaib) Pulau.c) Tanjung.d) Teluk.Kepentingan Huraian ContohPenanaman Padi Tanih aluvium sesuai untuk penanaman padi. Dataran Kedah-Perlis. Datran Kelantan. Delta Rajang.Penanaman Getah Kawasan kaki bukit beralung dan bersaliran baik.Tanih laterit. Kawasan kaki bukit Pantai Barat Semenanjung Malaysia.Tumpuan Petempatan dan pendudukSesuai untuk pembinaan rumah, bangunan dan pengangkutan. Kuala Lumpur. Johor Bharu.Perlombongan Kaya dengan mineral. Lembah Kinta bijih timah.Perindustrian Tertumpu di kawasan tanah pamah. Lembah Kelang. Bayan Lepas. Bintulu.Jaringan Pengangkutan Memudahkan pembinaan jalan raya, landasan kereta api, dan lebuh raya. Kuala Lumpur. Johor Bharu. Ipoh.e) Tebing Tinggi.f) Pentas Benua.5)Pantai Barat Semenanjung Malaysia menghadap Selat Melaka.6)Pantai Timur Semenanjung Malaysia, Pantai Sarawak dan Pantai Barat Sabah menghadap Laut China Selatan. Pantai Timur Sabah menghadap Laut Sulu.7)Malaysia dikelingi laut yang cetek kerana terletak di atas pentas benua dikenali Pentas Sunda.8)Dalam laut antara 70-180m membolehkan cahaya matahari menembusi dasar laut.9)Terbentuk 550 juta tahun dahulu.10)Menggalakkan pertumbuhan plankton dan pembiakan ikan.Bentuk Muka Bumi Ciri-ciri UtamaKeistimewaan ContohPantai Timbunan pasir dan batu kelikir di sepanjang pantai. Pelancongan dan perkelahan. Perikanan. Pelabuhan perikanan Pelabuhan antarabangsa. Pork Dickson. Pantai Cahaya Bulan. Cherating.Pulau Sebuah dataran yang dikelilingi oleh laut. Pelancongan dan rekreasi. Perikanan. Pelabuhan perikanan. Pelabuhan antarabangsa. Pulau Tioman. Pulau Langkawi. Pulau Pangkor.Tanjung Daratan yang menganjur ke laut. Terbentuk akibat hakisan ombak pada batuan keras. Pelancongan dan rekreasi. Tanjung Ru. Tanjung Tuan. Tanjung Bungah.Teluk Kawasan air antara dua tanjung. Terbentuk akibat hakisan ombak pada batuan lembut. Kawasan perkampungan nelayan. Perikanan. Tapak pelabuhan semulajadi yang terlindung. Teluk Ramunia. Teluk Darvel. Teluk KimanisTebing Tinggi Ombak dan air pasang menghakis bahagian bawah pinggir laut dan membentuk tebing tinggi. Rekreasi dan pelancongan. Tebing Tinggi Kudat.Pentas Benua Dasar laut yang cetek kurang daripada 180m. Perikanan. Perlombongan petrolian dan gas asli. Pinggir laut pantai timur Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.Beting Timbunan pasir yan berhampiran dengan pantai. Pelancongan.Anak Tanjung Pemendapan pasir dan pasir di hadapan teluk dan muara sungai. Bercamtum dengan pantai. Rekreasi.Lagun Perairan yang dilindungi oleh anak tanjung. Kawasan perkelahan.Tombolo Beting pasir yang menyambung kawasan daratan dengan pulau.Gua, Gerbang Laut, Batu Tunggul Dan Batu SisaGua terbentuk akibat hakisan ombak lapisan batuan lembut di tebing tinggi.6.7Saliran1)Kawasan yang disaliri oleh sungai utama dan cawangannya dikenali sebagai lembangan sungai.2)Kawasan tanah tinggi memisahkan satu lembangan sungai dari satu lembangan sungai yang lain.3)Kawasan ini dikenali sebagai cegeh atau kawasan tadahan. Contoh, Banjaran Titiwangsa memisahkan lembangan Sungai Perak daripada Sungai Kelantan.4)Terdapat dua jenis saliran iaitu:- a) Berbentuk memanjang. b) Bentuk bulat.5)Corak cawangan sungai disusun antara satu dengan lain dikenali sebagai pola saliran.6.8Saliran Di Malaysia 1)Malaysia mempunyai sungai kerana:- a) Mempunyai banyak kawasan tadahan. b) Menerima hujan lebat sepanjang tahun.2)Sungai di Malaysia adalah:- a) Pendek. b) Pealiran deras di peringkat hulu. c) Beliku-liku dan mengalir perlahan di hilir.3)Sungai di Semenanjung Malaysia berpunca dari Banjaran Titiwangsa dan mengalir ke:-a) Selat Melaka.b) Laut Cina Selatan.4)Di Sabah dan Sarawak sungai berpunca dari banjaran gunung dan mengalir ke:- a) Laut Cina Selatan. b) Laut Sulu.Sungai KeistimewaanSungai RajangSungai yang terpanjang di Malaysia.Panjangnya 563km.Jalan sungai yang penting. Kapal boleh memudiki sungai hingga ke bandar Kapit.Sungai KinabatanganSungai yang terpanjang di Sabah.Panjang 560km.Jalan sungai utama di Sabah.Pelabuhan utama ialah Sandakan.Muatan utamanya ialah kayu balak.Sungai Pahang Sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia dan ketiga terpanjang di Malaysia. Panjangnya 475km.Sungai Kinta Penting kerana lembahnya kaya dengan timbunan timah.5)Malaysia mempunyai tasik semulajadi iaitu:- a) Tasik Bera. b) Tasik Chini.6)Tasik Bera ialah tasik air tawar yang terbesar di Malaysia.7)Tasik buatan manusia ialah tasik:-a) Tasik Kenyir, Terengganu.b) Tasik Chenderoh, Perak.c) Temenggor, Perak.d) Tasik Perdana, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.8)Tasik buatan manusia penting sebagai:- a) Kawasan perikanan air tawar. b) Kawasan pelancongan. c) Sumber air. d)Penjana kuasa hidroelektrik.6.9Kepentingan Sungai 1)Menjadi sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan Thailand iaitu Sungai Golok.2)Sungai Bernam menjadi sempadan negeri antara Selangor dengan Perak.3)Di Sabah dan Sarawak sungai penting sebagai laluan untuk membawa penumpang dan mengangkut barangan pukal.4)Air dari sungai dan tasik dibersihkan dan disalukkan kepada pengguna sebagai bekalan air untuk kegunaan rumah dan perindustrian.5)Air sungai digunakan untuk mengairi kawasan penanaman padi.6)Sungai diempang di bahgian hulunya untuk menjana kuasa hidroelektrik.7)Sungai menjadi tempat rekreasi dan tarikan pelancong.8)Sungai membekalkan sumber protein. Unit 7: Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia7.1Potensi Kawasan Tanah TinggiKawasan Huraian Contoh UtamaKawasan tadahan dan legeh Kawasan tanah tinggi diliputi hutan tebal dan menerima hujan lebat sepanjang tahun penting sebagai kawasan tadahan. Kebanyakan sungai utama berpunca dari kawasan tadahan. Banjaran Bintang menjadi legeh bagi sungai Perak. Banjaran Titiwangsa Menjadi legeh sungai Pahang. Banjaran Iran menjadi legeh sungai Rajang. Banjaran Brassey menjadi legeh sungai Kinabatangan.Pusat pelancongan dan peranginan Menjadi kawasan pelancongan dan peanginan kerana:- Pemandangan yang indah dan menhijau. Udaranya bersih dan segar serta nyaman. Terdapat banyak gua batu kapur yang unik dan menarik. Bukit Fraser, Tanah Tinggi Genting dan Tanah Tinggi Cameron di Banjaran Titiwangsa. Bukit Larut di Banjaran Bintang. Bukit Bendera di Pulau Pinang. Gunung Kinabalu di Sabah. Batu Caves, Gua Niah, Gua Mulu dan Gua Sam Poh.Sumber ekonomi Gua batu di kawasan tanah tinggi merupakan sumber sarang burung laying-layang dan fostat. Gua Niah. Gua Gomantong. Gua Madai.Kawasan penjana kuasa hidroelektrik Kawasan tanah tinggi boleh dibangunkan sebagai tapak panjana kuasa hidroelektrik kerana:- Cerunnya curam. Aliran sungai deras. Kawasan tadahan air. Empangan Chenderoh, Empangan Kenering dn Empangan Temenggor di Banjaran Titiwangsa. Empangan Sultan Abu Bakar di Tanah Tinggi Cameron. Empangan Kenyir di Terengganu. Empangan Tenom Pangi di Sarawak. Empangan Batang Ai di Sarawak.Kawasan pertanian tanaman hawa sederhana Iklim sederhana, iaitu dengan min suhu 18*C sesuai untuk penanaman teh, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Tanah Tinggi Cameron. Bukit Fraser. Tanah Tinggi Kundasang.(teh) Nelapak. (teh)Sumber bahan binaan Kawasan tanah tinggi merupakan sumber bahan binaan seperti:-Batu granit.Batu kapur.Batu marmar. Banjaran Titiwangsa. Banjaran Bintang. Banjaran Crocker. Banjaran Tama Abu. Sumber pembalakan Hutan hujan tropika dijadikan kawasan pembalakan. Cengal, meranti, keruing, merbau.7.2Potensi Kawasan Tanah Pamah1)Kawasan tanah dan dataran dengan tanih alluvium yang subur menggalakkan penanaman padi. Contohnya di:- a) Dataran Kedah-Perlis. b) Dataran Kelantan. c) Dataran Tanjung Karang. d) Sekitar Papar dan Tuaran. e) Delta Rajang.2)Kawasan kaki bukit dan dataran yang beralun dan bersaliran baik menggalakkan penanam getah dan kelapa sawit seperti di:-a) Sekitar daerah Labis, Kulai dan Kluang.b) Daerah Teluk Intan.c) Kawasan tiga Segi Jengka.3)Kawasan tanah pamah menjadi tumpuan petempatan, penduduk dan bandar utama kerana:-a) Rendah dan rata.b) Kegiatan ekonomi pesat c) Jalinan pengangkutan baik.4)Kawasan tanah pamah merupakan kawasan perlombongan kerana kaya dengan mineral. Contohnya:-a) Bijih timah, Lembah Kinta. b) Bauksit, Teluk Ramunia.c) Bijih besi, Kemaman.d) Arang batu, Merit Pilu dan Bintulu.5)Kebanyakan kawasan perindustrian tertumpu di kawasan tanah pamah. Antaranya termasuk:-a) Perai.b) Lembah Kelang.c) Bintulu.d) Likas.6)Kemudahan pengangkutan seperti jalan raya dan jalan kereta api tertumpu di kawasan tanah pamah kerana:-a) Mudah dibina.b) Kos pembinaan lebih rendah.7)Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan tanah pamah membantu negara dalam:- a) Mempelbagaikan ekonomi. b) menambahkan eksport. c) Mewujudkan peluang pekerjaan. d) Menambahkan Pendapatan negara.8)Kawasan bekas laombong dijadikan kawasan pertanian dan peternakan ikan air tawar. Contoh, bekas lombong di Ipoh ditebusguna sebagai kawasan kebun sayur, buah-buahan, ternakan ikan.7.3Potensi Kawasan Pinggir Laut1)Pusat Perikanan.- Kawasan pantai yang panjang dan berteluk menggalakkan sektor perikanan, kawasan pembiakan ikan, perkampungan nelayan dan pelabuhan perikanan. Contoh: Mersing, Batu Maung, Kudat, Pulau Pangkor.2)Pusat Pelancongan. - Kawasan paantai yang berpasir, indah, kaya dengan terumbu karng serta hidupan laut menggalakkan pelancongan. Contoh: Pulau Kapas, Pulau Langkawi, Pulau Redang.3)Tapak Pelabuhan.- Kawasan pantai yang berteluk sesuai dijadikan tapak pelabuhan kerana terlindung dan airnya dalam. Contoh: Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Pelepas.4)Sumber Kayu Bakau.- Kawasan paya air masin di pinggir laut merupakan sumber kayu bakau. Contoh:Sungai Perak, Sungai Bernam, Sungai Baram.7.4Potensi Saliran1)Tapak Tamadun Dan Pusat Perdagangan Awal.- Lembah dan muara menjadi tapak tamdun dan pusat perdagangan awal. Contoh: Kuala Sungai Muda di Kedah, Muara Sungai Melaka di Melaka.2)Sempadan Antarabangsa.- Sungai menjadi sempadan semulajadi antarabangsa. Contoh: Sungai Golok di Kelantan memisahkan Malaysia dengan Thailand. Sungai Padaruan memisahkan Sarawak dengan Brunei.3)Sempadan Negeri.SWITZERLAND1)Terletak di Benua Eropah.2)75% kawasannya gunung-ganang.3)Aktiviti pelancongan adalah kegiatan utama.4)Kawasan Banjaran Alps ialah gunung lipat muda yang tinggi.5)Musim panas adalah sederhana panas dengan suhunya 14C. kegiatan yang dijalankan:-a) Kawasan diluar bandar Interlaken yangterletak antara Tasik Brienz dan Tasik Thun di pergunungkan Alps dijadikan tapakperkhemahan dan berperahu.b) Kegiatan mendaki gunung di Matterhorn.c) Pusat peranginan kesihatan di St. Moritz danArosa dimajukan kerana mempunyai mata air panas yang bernilai untuk kesihatan.d) Di Lembah Thine, pelancong boleh menikmati pemandangan gunung bersalji dan ladang anggur.6)Pada musim sejuk (0C 5C) pelancong boleh mengunjungi pusat meluncur salji di Gstaad dan Zermatt. a) Kereta kabel dan landasan kereta api membawa pelancong kepusat meluncur salji di Gunung Titlis.7)Semua pusat peranginan mempunyai sistem pengangkutan darat dan udara yang baik.- Terdapat jalanraya, lebuhraya dan terowang dibina.8)Kawasan ini juga sesuai untuk kegiatan:- a) Pindah ternak lembu. b) Penjanaan kuasa hidroelektrik. c) Pembalakan.MALAYSIA1)Industri pelancongan penting di Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi Genting, Bukit Fraser dan Gunung Kinabalu.2)Penanaman tanaman hawa sederhana dijalanakan dicerun bukit seperti Bukit Fraser dan Tanah Tinggi Cameron.3)Pembalakan dijalankan dikawasan tanah tinggi yang diliputi hutan tebal. 4)Seperti di Switzerland, kawasan tanah tinggi di Malaysia sesuai dijadikan kawasan penjanaan kuasa hidroelektrik. Contohnya:- a) Empangan Chenderoh. b) Empangan Kenyir.- Sungai menjadi sempadan semulajadi negeri. Contoh: Sungai Bernam memisahkan Selangor dengan Perak. Sungai Muda memisahkan Kedah dengan Pulau Pinang. Sungai Endau memisahkan Johor dengan Pahang.4)Bekalan Air Dan Pengairan.- Empangan dibina di hulu sungai membekalkan air untuk kegunaan harian dan pengairan. Contoh: Pengairan Muda (Dataran Kedah).5)Penjanaan Kuasa Hidroelektrik.- Empangan juga dibina di hulu sungai untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Contoh: Empangan Chenderoh dan Empangan Temenggor di Sungai Perak, Empangan Kenyir di Sungai Terengganu.6)Pembentukan Dataran Aluvium.- Sungai membentuk dataran alluvium di peringkat hilir untuk penanaman padi. Contoh: Dataran Kedah, Dataran Kelantan, Delta Rajang.7)Dijadikan Pusat eko-Pelancongan.- Aktiviti membawa pelancongan menyusur sungai dengan bot.- Kemudahan sukan air dapat menarik pelancongan.8)Dijadikan tempat penternakan ikan air tawar, kerang dan udang.- Contoh: Tanjung Dawai Kedah.7.5Pentingnya Pelbagai Bentuk Muka Bumi Di Malaysia Dan Negeri Lain1)Perbandingan kepentingan tanah tinggi di Switzerland dengan tanah tinggi di Malaysia.PULAU JAWA1)Pertanian dijalankan dicerun bukit.2)Faktor yang menggalakkan penanaman padi di cerun bukit ialah:- a) Kekurangan tanah pamah. b) Penduduk yang padat. c) Terdapat tanih lava bes yang subur.3)Kawasan tanah pamah menjadi tumpuan penduduk untuk pembinaan, petempatan, pertanian dan kegiatan lain.4)Padi ditanam secara berteres di lereng gunung berapi.5)Pembinaan teres bertujuan untuk:- a) Memperlahankan aliran hujan dilereng bukit. b) Dapat mengatasi masalah hakisan tanah. c) Dapat menakung air. MALAYSIA1)Pertanian lebih bertumpu di kawasan tanah pamah kerana tidak mengalami masalah kekurangan kawasan pertanian di tanah rendah.2)Pelbagai jenis tanaman di cerun tanah tinggi terutama di:- a) Tanah Tinggi Cameron. b) Tanah Tinggi Kundasang Sabah.3)Faktor menggalakkan penanaman tanaman hawa sederhana ialah:- a) Udara yang nyaman. b) Iklim sederhana iaitu 18C. c) Cerun bersaliran baik. d) Tanih laterit.4)Tanaman ditanam secara berteres untuk mengurangkan hakisan tanah.5)Cerun bukit di kawasan tanah rendah ditanam dengan getah dan kelapa sawit.6)Tanaman tutup bumi seperti kekacang ditanam di cerun bukit untuk mengurangkan hakisan tanah dan mengekalkan kesuburan tanih.2)Perbandingan kepentingan cerun bukit di Pulau Jawa dengan cerun bukit di Malaysia.THAILAND1)Sungai merupakan jalan pengangkutan yang penting kerana jalanraya dan jalan kereta api adalah terhad.2)Menam Chao Phraya adalah sungai utama yang merupakan jalan air yang penting. a) Sungai ini dapat dimudiki oleh kapal sejauh 402km pada musim lembap dan sejauh 190km pada musim kering. b) Menam Chao Phraya dan cawangannya iaitu Me Ping, Me Nam, Me Yom dan Me Wang menghubungkan kawasan pedalaman diutara dengan bandar utama iaitu Bangkok.c) Merupakan jalan pengangkutan yang murah dan mudah digunakan.d) Sungai digunakan untuk mengangkut penumpang, kayu kayan, mineral, hasil tanaman dan barangan pukal.e) Menam Chao Phraya juga terkenal dengan kegiatan pasar apung.3)Jalinan terusan atau klong di Bangkok juga penting sebagai jalan air dan digelar Venice Timur.4)Menam Chao Phraya juga penting untuk:- a) Penjanaan kuasa hidro elektrik. b) Pengairan. c) Perikanan. d) Membentuk dataran dan delta alluvium yang merupakan kawasan penanaman padi.MALAYSIA1)Pengangkutan sungai masih penting di pedalaman Sabah dan Sarawak.2)Sungai Rajang merupakan sungai utama di pedalaman Sarawak.3)Kapal dapat memudiki Sungai Rajang sehingga ke Kapit di pedalaman.4)Sungai Kinabatangan merupakan jalan pengangkutan utama di pedalaman Sabah.5)Pengangkutan sungai penting untuk mengangkut penumpang dan barangan pukal.6)Pasar Apung tidak terdapat di sungai Malaysia.7)Sungai penting untuk:- a) Pengairan. b) Penjanaan kuasa hidroelektrik. c) Membentuk datarn mendap di muara.3)Perbandingan kepentingan sungai di Thailand dengan sungai di Malaysia.KAMPUCHEA1)Tonle Sap ialah sebuah tasik yang dikenal sebagai tasik besar.2)Terletak di bahagian Barat Negara Kampuchea.3)Merupakan empangan semulajadi untuk Sungai Mekong.4)Merupakan tasik air tawar semulajadi yang terbesar di Asia Tenggara.5)Kegiatan perikanan merupakan kegiatan utama di tasik ini.6)Pada musim hujan antara Jun November, isipadu air di Tonle Sap akan bertambah hingga saiz tasik menjadi 4700km dan kedalaman tasik hingga 10- 15meter. Pada masa ini ikan banyak membiak. 7)Pada musim kering saiz tasik mula mengecil iaitu 1600km dan cetek iaitu 1-3 meter. Pada masa inilah musim menangkap ikan dijalankan.8)Kawasan tasik yang kering ditanam dengan padi.9)Selain perikanan, Tonle Sap juga penting untuk:- a) Pusat pelancongan. b) Kawasan pertanian.10)Tonle Sap juga menyediakan pengairan untuk kegiatan pertanian kepada penduduknya. MALAYSIA1)Perikanan juga merupakan kegiatan penting di Tasik Bera, Tasik Chini, Tasik Kenyir dan Tasik Chenderoh.2)Biasanya pancing dan jala digunakan untuk menangkap ikan.3)Tsik juga penting kegiatan pelancongan.4)Tasik Temengor dan Tasik Chenderoh penting untuk:- a) Pengairan. b) Penjanaan kuasa hidroelektrik. c) Sumber Bekalan air.5)Terdapat juga tasik yang berubah saiznya mengikut musim hujan. Contohnya, Loagan Bunut di Miri, Sarawak. Pada musim kering tasik berubah menjadi dataran lumpur dan kaum Perwan akan menangkap ikan dengan mudah.

4)Perbandingan kepentingan tasik di Kampuchea dengan tasik di Malaysia.7.6Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Bumi.7.6.1Tanah Tinggi Bercerun curam menyukarkanpembinaan petempatan, jalan raya dan pertanian. Cerun yang tidak diurus dengan baik dan terancang boleh mengakibatkan hakisan tanah dan tanah runtuh. Hakisan tanah memusnahkan tanaman dan tanah runtuh menyebabkan kerosakan harta benda, kemudahan awam dan mengorbankan nyawa. Cara-cara mengatasi masalah ialah:-a) Menanam pokok dan rumput tutup bumi di lereng bukit.b) Membina parit taking, tembok batu atau simen di cerun bukit.7.6.2Tanah Pamah Kawasan tanah pamah yang rendah, berpaya dan sentiasa berair mengakibatkan kejadian banjir. Keadaan banjir menjejaskan kegiatan manusia seperti pertanian, petempatan dan pembinaan jalinan pengangkutan. Cara mengatasi ialah:-a) Menebusguna kawasan tanah pamah yang berpaya.b) Membina tembok atau benteng untuk menghalang kemasukan air.c) Membina tali air atau parit untuk mengeringkan kawasan tersebut.7.6.3Pinggir Laut Tebing tinggi yang curam di kawasan pinggir laut menyukarkan aktiviti pembinaan. Hakisan mbak yang kuat melonggarkan struktur batuan dan tanah di pinggir laut memudahkan kejadian tanah runtuh. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini:-a) Membina tembok batu untuk mengurangkan hakisan ombak.b) membina benteng di tepi pantai untuk menghalang limpahan air laut ke daratan.7.6.4Sungai Sungai yang beraliran deras nenyukarkan pengangkutan air kerana membahayakan bot atau kapal kecil. Di peringkat hilir sungai yang berkilu-kilu, pelayaran adalah sukar. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah:-a) Membina empangan atau kolam air di peringkat hulu sungai.b) Meluruskan aliran sungai di peringkat hilirnya.Unit 8: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar Penebangan Pokok Dan Kesannya 1)Pokok ditebang untuk kegiatan seperti:- a) Pembalakan. b) Petempatan. c) Pertanian. d) Perindustrian.2)Penebangan pokok yang berlebihan dan tidak terkawal membawa kesan negatif seperti:- a) Kepupusan flora dan fauna. b) Tanah runtuh. c) Hakisan tanah dan ketandusan tanah. d) Sungai menjadi cetek, tercemar dan menyebabkan berlakunya banjir kilat. e) Meningkatkan suhu setempat. f) Kawasan tadahan air berkurangan menyababkan krisis bekalan air.3)Tanah dan permukaan bumi terdedah kepada hakisan air hujan. Air hujan akan memecahkan dan melarutkan tanah. Tanah yang larut dalam air hujan dialirkan ke sungai yang berhampiran. Tanah dan lumpur itu akan menyebabkan dasar sungai menjadi cetek.4)Air sungai akan bertambah semasa hujan lebat menyebabkan banjir di kawasan sekitarnya.5)Lumpur yang di bawa ke sungai akan mencemarkan sungai dan mengancam hidupan sungai.6)Kekurangan tumbuh-tumbuhan semulajadi menyebabkan kejadian tanah runtuh dicerun bukit.7)Hidupan liar juga kehilangan habitat dan terpaksa berpindah ke kawasan lain.8)Kawasan yang tidak diliputi lapisan tumbuh-tumbuhan akan terdedah kepada cahaya matahari.9)Udara akan menjadi panas dan meningkatkan suhu.10)Penebangan hutan di kawasan tanah tinggi akan menjejaskan kawasan tadahan.11)Kekurangan kawasan tadahan air akan mencetuskan krisis air. Pertanian 1)Penebangan pokok untuk pertanian menyebabkan:- a) Kemusnahan pelbagai spesies tumbun-tumbuhan semulajadi. b) Hakisan tanah. c) Berlakunya banjir dan pencemaran sungai akibat pemendapan lumpur.2)Pertanian pindah menyebabkan:- a) Hakisan tanah. b) Banjir. c) Pencemaran udara.3)Pembakaran hutan untuk pertanian pindah akan:- a) Menambahkan kandungan asid dalam tanah. b) Mengurangkan kesuburan tanah. c) Pencemaran udara dan jerebu. d) Memusnahkan hasil-hasil hutan. e) Menjejaskan industri kayu tropika.4)Penggunaan baja kimia, racun serangga dan racun rumpai untuk meningkatkan pengeluaran hasil tanaman menyebabkan:- a) Kesihatan manusia dan binatang terancam.b) Terjejasnya keseimbangan ekosistem alam. c) Pencemaran air sungi dan hidupan akuatik.5)Bahan-bahan toksik seperti plumbum dan zink yang tidak larut air dan tidak luput terkumpul dalam tanah. Ini akan meningkatkan keasidan tanah dan kehilangan kesuburan.6)Semasa hujan lebat bahan-bahan ini dibawa ke dalam sungai dan menyebabkan air sungai tercemar.7)Penggunaan baja kimia dan racun serangga di Dataran Kedah-Perlis telah mencemarkan Sungai Muda. Pembinaan Jalan Raya 1)Kegiatan meratakan bukit dan cerun bukit untuk pembinaan jalan raya menyebabkan:- a) Penggondolan tanah. b) Hakisan tanah. c) Bentuk asal fizikal berubah.2)Penebangan pokok untuk pembinaan jalan raya menyebabkan:-PENANAMAN SEMULA1)Kawasan pembalakn yang telah ditebang pokoknya ditanam semula dengan pokok yang cepat matang dan berkualiti tinggi.2)Jabatan Perhutanan bertanggungjawab menanam semula.3)Contoh pokok yang cepat tumbuh seperti akasia, batai, sesenduk ditanam di Bukit Tinggi di Pahang. Pokok Medang Teja ditanam di Kedah.4)Pokok bakau ditanam di hutan Ssmpan paya laut di Larut Matang, Perak.PENGGUNAAN KAEDAH BIOLOGI DALAM PERTANIAN1)Menggalakkan petani menggunakan baja organic atau baja asli menggantikan baja kimia.2)Baja organik diperoleh dari najis haiwan dan sisa tanaman.3)Baja organik lebih murah dan tidak perlu diproses. Contoh : Guano (najis burung dan kelawar).4)Kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. Contoh:- a) Peladang kelapa sawit menggunakan ular danburung hantu untuk menangkap tikus. b) Sejenis lalat digunakan untuk mengawal ulat karung yang memakan daun pokok kelapa sawit dan koko. c) Ikan gapi dibela dalam kolam untuk memakan telur, larva dan pulpa nyamuk.PEMELIHARAAN CERUN TINGGI1)Pembinaan jalan raya di kawasan cerun curam dilaksanakan dengan lebih terancang.2)Langkah-langkah yang dijalankan:- a) Tebing curam di kaki bukit akan ditarah(diratakan). Plastik diletakkan sementara untuk mengurangkan hakisan. b) Pembinaan sistem saliran atau perparitan di lebuh raya. c) Menanam rumput sebagai tanaman tutup bumi. d) Longkang dibina untuk mengelakkan air bertakung. e) Pembinaan tembok konkrit. f) Penerasan bertangga di cerun bukit.PENANAMAN POKOK DAN TANAMAN TUTUP BUMI1)Rumput dan kekacang ditanam di cerun bukit untuk:-a) Mengurangkan hakisan tanah.b) Mengekalkan kesuburan tanah.2)Tanaman tutup bumi akan memperlahankan aliran air hujan menuruni cerun bukit.3)Pokok yang ditanam di cerun bukit dapat mengurangkan kejadian tanah runtuh. Akar pokok akan mencengkam tanah daripada dialirkan oleh air hujan. a) Kepupusan flora dan fauna. b) Tanah runtuh.3)Kerja memotong cerun bukit untuk pembinaan lebuhraya telah menyebabkan:- a) Gelongsoran tanah dan tanah runtuh. b) Hakisan tanah oleh air hujan. Perindustrian 1)Menebang pokok dan meratakan bukit untuk pembinaan kilang telah mengubah landskap.2)Bahan-bahan buangan kilang menyababkan pencemaran udara dan jerebu.3)Sampah-sarap mencemarkan kawasan sekitar dan air sungai.4)Penggunaan bahan kloroflurokarbon(CFC) akan menyebabkan:- a) Peningkatan suhu bumi. b) Penipisan lapisan ozon.8.2Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar

PERTANIAN BERTERES1)Kelapa sawit dan getah ditanam di teres lereng bukit untuk mengurangkan hakisan tanah oleh air hujan. MENGAWAL PENGGUNAAN RACUN PEROSAK DAN RUMPAI1)Pemilik, penjualan dan pembelian racun perosak perlu dikawal.2)Petani mesti menggunakan racun perosak megikutkadar yang ditetapkan.3)Denda dan hukuman dikenakan terhadap mereka yang memiliki dan dan menjual racun perosak secara haram.Rumusan Tentang Kesan Yang Dialami Apabila Alam Sekitar Tidak Dipelihara. Negara akan menjadi kawasan yang kontang. Tiada lagi tumbuhan yang akan melindungi bumi daripada hujan lebat atau panas terik. Suhu akan meningkat. Hakisan tanah dan gelongsoran tanah berlaku. Banjir kilat dan banjir lumpur akan sering berlaku. Penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berluasa menyebabkan bahan toksik dalam tanah bertambah. Keasidan tanah meningkat dan kesuburan berkurang. Pengeluaran tanaman menjadi kurang dan masalah kekurangan makanan berlaku. Alam sekitar akan tercemar. Pemeliharaan Usaha membela dan menjaga supaya tidak musnah. Pemuliharaan Usaha memperbaiki dan mengembalikan sesuatu yang telah tercemar kepada keadaan semula jadi. Unit 9: Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta Pengaruhnya Terhadap Cuaca Dan Iklim.9.1Putaran Bumi Serta Kesannya1)Bumi berputar di atas paksinya.2)Paksi bumi condong pada sudut 66 dengan randaan lontar matahari.3)Bumi berputar dari Barat ke Timur.4)Satu putaran bumi mengambil masa selama 24 jam atau sehari.5)Putaran bumi menyebabkan kejadian seperti:- a) Matahari terbit di sebelah Timur dan terbenam di sebelah Barat. b) Berlakunya kejadian siang dan malam. c) Air pasang dan air surut setiap hari. d)Pembiasan angin arus lautan pada setiap hari.9.2Peredaran Bumi Dan Kesannya1)Dalam sistem suria terdapat matahari dan 9 planet. Bumi adalah salah satu planet tersebut.2)Setiap planet akan mengelilingi matahari mengikut mengikut laluan yang disebut orbit.3)Peredaran bumi adalah secara lawan pusingan jam. Bumi mengambil masa 365 hari, 6 jam dan 9 minit atau setahun untuk melengkapkan satu edaran.4)Peredaran bumi dan keadaan bumi yang condong mengakibatkan kejadian:- a) Waktu siang dan malam yang tidak sama waktu. b) 4 musim di kawasan hawa sederhana.1)Solstis Musim Panas (Jun hingga Ogos) Pada 21 Jun matahari berada tepat di garisan Sartan (23U). Hemisfera Utara mengalami musim panas. Hemisfera Selatan mengalami musim sejuk. Kawasan di Hemisfera Utara mengalami waktu siang yang lebih panjang. Kawasan di Hemisfera Selatan mengalami waktu malam yang lebih panjang.2)Ekuinoks Musim Luruh (September hingga November) Pada 23 Mac, pancaran matahari tengahari tepat pada garisan Khatulistiwa (0). Hemisfera Utara mengalami musim Luruh. Hemisfera Selatan mengalami musim Bunga. Siang dan malam sama panjang.1) Ekuinoks Musim Bunga (Mac hingga Mei) Pada 21 Mac, pancaran matahari tengahari tepat pada garisan Khatulistiwa. Hemisfera Utara mengalami musim bunga. Hemisfera Selatan mengalami musim luruh Malam dan siang sama panjang.1)Solstis Musim Sejuk (Disember hingga Februari) Matahari tengahari berada tepat di garisan Jadi (23S) pada 22 Disember. Hemisfera Utara mengalami musim sejuk. Waktu malam lebih panjang di Hemisfera Utara. Kawasan Kutub Utara mengalami malam 24 jam. Hemisfera Selatan mengalami musim panas. c) Ekuinoks dan solstis. d) 365 hari setahun.5)Garisan Khatulistiwa adalah garisan yang dilukis diatas glob yang membahagikan bumi kepada dua. Bahagian ke Utara garisan Khatulistiwa di sebut Hemisfera Utara dan bahagian ke Selatan di sebut Hemisfera Selatan. Kawasan yang berhampiran garisan Khatulistiwa mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam.6)Latitud (garis lintang) yang lain ialah:- a) Garisan Sartan (23U) b) Garisan Artik (66U) c) Garisan Jadi (23S) d) Garisan Antartik (66S)9.3 Kejadian 4 Musim 1)Suhuw Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun.w Min suhu tahunan tinggi iaitu 27C.w Suhu tinggi disebabkan kedudukan Malaysia berhampiran garisan Khatulistiwa.w Julat suhu tahunan kecil iaitu 1C hingga 2C kerana :-a) Dikelilingi laut yang luas.b) menerima hujan lebat sepanjang tahun.c) Kelembapan udara tinggi iaitu 80%.w Julat suhu harian adalah besar iaitu anatara 5C - 10C dikawasan pantai.w 8C - 12C dikawasan pedalaman2)Hujanw Malaysia menerim hujan lebat sepanjang tahun.w Jumlah hujan tahunan melebihi 2600mm.w Tabuan hujan tidak sekata:-a) Bentuk muka bumi.b) Angin monsoon.w Hujan maksimum pada musim peralihan monsoon iaitu pada bulan April dan Oktober.w Umumnya Pantai Timur Semenanjung Malaysia menerima hujan yang lebih lebat berbanding dengan Pantai Barat.w Pantai Timur Semenanjung Malaysia menghadap kearah tiupan angin monsoon Timur Laut yang lembap.w Pantai Barat Semenanjung Malaysia terlindung daripada tiupan:-a) Angin monsoon Barat Daya oleh Pulau Sumatera.b) Angin monsoon Timur Laut oleh banjaran di bahagian tengah Semenanjung Malaysia.w Kebanyakan hujan di Malaysia turun dalam bentuk hujan perolakan.w Hujan bukit atau hujan relief turun di kawasan tanah tinggi.w Hujan perenggan atau hujan siklon kerap berlaku di kawasan tropika dan di kawasan hawa sederhana.Pembentukan HujanPerolakan Air di permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari yang terik dari pagi hingga petang. Air tersejat dan menjadi wap air. Udara panas dan wap air naik ke atmosfera sehingga ke tahap pemeluwapan. Udara menjai sejuk dan wap air bertukar menjadi titisan air. Titisan air membentuk awan jenis kumulonimbus. Titisan air turun ke permukaan bumi sebagai hujan perolakan.Pembentukan Hujan Bukit Angin lembap dari laut menaiki cerun bukit hadap angin. Wap air didalam udara menjadi sejuk dan terpeluwap lalu membentuk titisan air. Titisan air membentuk awan dan turun sebagai hujan bukit di cerun bukit. Hujan lebat di bahagian cerun ukit yang menghadap arah tiupan angin lembap. Cerun bukit di kawasan lindungan hujan menerima sedikit hujan. 9.4Cuaca Dan Iklim Di Malaysia1)Kawasan yang terletak di garis lintang 0-10U dan 0-10S mengalami Iklim Khatulistiwa.2)Malaysia mengalami Iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun.3)Ciri-ciri utama Iklim Khatulistiwa:- a) Suhu. b) Hujan. c) Sistem angin.3)Anginw Malaysia mengalamidua sistem angin yang utama iaitu:-a) Angin monsoon Timur Laut.b) Angin monsoon Barat Daya.w Malaysi mengalami angina Sumatera dan angina tempatan iaitu Bayu Darat dan Bayu Laut.3.1Angin Monsun Timur Laut Bertiup dari bulan November dan berakhir bulan Mac. Bertiup keluar dari Asia Tengah (musim sejuk) menuju ke kawasan pedalaman Australia (musim panas). Ketika itu Asia Tengah mengalami tekanan udara tinggidan pedalaman Australia mengalami tekanan udara rendah. Angin monsun ini membawa hujan lebat ke:-a) Pantai Timur Semenanjung Malaysia.b) Pantai Utara Sabah.c) Hampir seluruh Sarawak. Angin monsun ini membawa sedikit hujan ke kawasan lindungi hujan di:-a) Pantai Barat Semenanjung Malaysia.b) Kawasan Tawau dan Tenom di Sabah.3.2Angin Monsun Barat Daya Bertiup pada pertengahan bulan Mei hingga September. Bertiup dari pedalaman Australia menuju ke Asia Tengah. Membawa hujan relief (hujan bukit) ke:-a) Kawasan Bukit Larut.b) Gunung Jerai.c) Kawasan tanah tinggi di Terengganu.d) Gunung Batu Putih (Banjaran Titiwangsa)e) Pantai Barat Sabah.f) Tanah tinggi pedalaman Sarawak. Daerah Kuala Pilah merupakan kawasan yang paling kering. Hujan tahunan kurang 750mm kerana terlindung daripada angin lembapJumlah Hujan Tahunan Kawasan UtamaHujan melebihi 3500mm setahun Kaki bukit Kelantan dan Terengganu. Bukit Larut, Perak. Gunung Jerai, Kedah. Gunung Batu Putih di Banjaran Titiwangsa.Hujan antara 3000-3500mm setahun Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Pantai Utara Sabah. Bahagin tengah Sarawak.Hujan antara 2000-2500mm setahun Pedalaman Pantai Timur dan bahagian tengah Semenanjung Malaysia. Kawasan pedalaman Sabah.Hujan kurang daripada 2000mm setahun Daerah Jelebu dan Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kawasan pantai antara Kuala Selangor dengan Lumut.3.3Angin Sumatera Bertiup antara bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Angin ini berasal dari Pulau Sumatera dan dikenali sebagai skual. Bertiup dengan kelajuan 80km sejam. Bertiup secara tiba-tiba pada waktu malam hingga Subuh. Angin ini membawa hujan lebat ke Pantai Barat Semenanjung Malaysia terutamanya Pelabuhan Klang hingga ke Johor.3.4Bayu Laut_ Bertiup pada waku siang._ Pada waktu siang daratan lebih cepat panas berbanding dengan laut._ Suhu udara di permukaan bumi lebih tinggi daripada suhu di permukaan laut._ Daratan mengalami tekanan udara rendah._ Laut pula mengalami tekanan udara tinggi._ Udara bergerak dari laut ke daratan sebagai bayu laut.3.5Bayu Darat_ Bertiup pada waktu malam._ Pada waktu malam daratan lebih cepat sejuk berbanding dengan laut._ Suhu udara di permukaan daratan lebih rendah manakala permukaan laut lebih tinggi._ Daratan mengalami tekanan udara tinggi dan laut mengalami tekanan udara rendah._ Udara bergerak dari daratan ke laut sebagai bayu darat.9.5Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cuaca Dan Iklim9.5.1Kedudukan Kawasan yang terletak di garisan Khatulistiwa dan yang berhampiran dengannya akan mendapat suhu yang tinggi sepanjang tahun.9.5.2Angin Monsun Angin Monsun Timur Laut dan Barat Daya mempengaruhi jumlah hujan yang diterima di Malaysia.9.5.3Ketinggian Kawasan yang lebih tinggi akan mengalami suhu yang rendah berbanding kawasan yang lebih rendah. Suhu akan menurun dengan kadar 1C bagi setiap ketinggian 165m.9.5.4Kepulauan Malaysia dikelilingi oleh laut yang luas. Pada waktu siang, laut lambat menyerap haba. Oleh itu, suhu lebih rendah di kawasan pantai. Pada waktu malam, air laut lambat kehilangan haba, suhu dipinggir laut sederhana sejuk. Julat suhu harian dipinggir laut lebih kecil berbanding di kawasan pedalaman. Kawasan pinggir laut mengalami suhu yang sederhana dan seragam kerana pengaruh laut dan bayu laut. Kawasan pedalaman mengalami suhu yang tinggi (siang) dan sangat sejuk (malam) kerana kurang pengaruh laut dan bayu laut.9.5.5Malaysia Bebas Daripada Taufan Dan Kemarau Panjang Angin siklon terbentuk di kawasan garis lintang 5U hingga 20U. Angin siklon dikenali sebagai taufan di Asia Tenggara. Di Amerika dikenali hurikan, di Australia dikenali sebgai willy-willys. Taufan melanda Jepun, China, Hong Kong, Taiwan, pantai Vietnam dan Filipina Utara. Angin bertiup antara Mei hingga November dengan kelajuan 200 hingga 300km sejam. Malaysia menerima hujan yang lebat sepanjang tahun maka tidak mengalami kemarau yang panjang.Unit 10: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia 10.1Zon-zon Iklim Dunia1)Bumi dibahagikan kepada 3 zon iklim utama iaitu:- a) Zon panas (antara 30U dan 30S). b) Zon sederhana panas (30U dan 45U, 30S dan 45S) dan zon sederhana sejuk (45U dan 65U, 45S dan 65S). c) Zon sejuk (antara 66U dan 90U, 65S dan 90S).2)Wujudnya zon-zon iklim akibat ketidakseragaman taburan cahaya matahari dipermukaan bumi.10.2Ciri Iklim Dan Cara Hidup Manusia Di Gurun Thar1)Mengalami iklim gurun panas iaitu panas dan kering sepanjang tahun.2)Hujan tahunan kurang daripada 250mm.3)Min suhu bulanan pada pertengahan tahun mencapai 50C. Pada hujung dan awal tahun suhu serendah 5C hingga 10C.4)Suhu tinggi sepanjang tahun kerana:- a) Kekurangan tumguh-tumbuhan. b) Cahaya matahari boleh sampai ke bumi. c) Awan kurang terbentuk (lapisan awan nipis).5)julat suhu tahunan besar iaitu 23C dan bulan Jun adalah bulan yang paling panas sekali.Kehidupan Di Gurun TharQ Gurun Thar terletak di sebahagian India dan sebahagian Pakistan.Q Kurang penduduk kerana sangat panas dan kering.Q Penduduk bergantung hidup pada sumber alam yang terhad. Penternakan dan pertanian dijalankan dikawasan yang tertentu iaitu berhampiran dengan anak sungai dan mata air atau oasis.Q Pertanian dijalankan dengan bantuan pengairan tangki bawah tanah (kunds) dan terusan dari sungai Indus.Q Terusan Rajasthan mengairi bahagian Gurun Thar membolehkan penanaman gandum dan kapas.Q Petani juga menanam sayur-sayuran, bijian, kurma dan buah-buahan.Q Menternak binatang secara nomad iaitu berpindah randah merupakan pekerjaan utama.Q Mereka berpindah randah bersama binatang ternakan untuk:-a) Mencari air.b) Mencari rumput.Q Mereka menternak lembu, unta untuk mengangkut barang serta manusia. Lembu diternak untuk susu dan dagingnya.Q Unta diternak untuk mendapat daging sebagai sumber protein yang murah, susu, kulit dan bulunya. Hasil pengeluaran unta diusahakan dalam industri desa. Barangan yang dibuat daripada bahagian unta seperti karung air (kulitnya), lukisan (kulitnya) dan permaidani (bulunya) dijual.

Kehidupan Di Siberia Penduduknya jarang dan tinggal di Barat Daya Siberia kerana keadaan sejuk dan bersalji sepanjang tahun. Pembalakan merupaka kegiatan utama. Pembalakan dijalankan di hutan pokok tirus atau hutan konifer (Larch, Pain, Cedar Siberia dan Fir). Kayu balak jenis lembut sesuai dijadikan bahan mentah untuk industri pulpa dan kertas. Pembalakan dijalankan pada musim sejuk kerana:-a) Getah pokok membeku dan memudahkan kerja menebang.b) Kayu balak mudah diheret atau digolek kerana tanah beku, bersalji dan licin.c) Ramai pembalak sambilan. Penduduk Siberia iaitu kaum Samoyed dan Yakut memburu binatang untuk mendapatkan bulunya seperti tupai, beruang, musang kecil, Lynx, martens dan rubah pada musim sejuk. Kerja menjerat binatang dijalankan pada musim sejuk kerana:-a) Bulunya tebal dan bersih.b)Mudah terkena jerat atau umpan kerana kekurangan makanan. Pertanian sukar dijalankan kerana musim panasnya singkat, hujannya sedikit dan suhu rendah. Pertanian campur dijalankan pada musim panas yang singkat iaitu:-a) Penternakan lembu tenusu, ayam dan itik.b) Penanaman ubi kentang, bit gula, flaks, gandum, oats, raid dan barli. Perlombongan petroleum dan gas asli diusahakan di Barat Siberia, emas dilombong di Yakutsk, perlombongan kuprum dan arang batu turut dijalankan. Penjana kuasa hidroelektrik dijalankan di Sungai Ob, Sungai Lena dan Sungai Yenisei. Industri melebur aluminium, pulpa, kertas, bahan tekstil, bahan logam dan kenderaan. Kilang ini dibina di sepanjang landasan keretapi Trans-Siberia.6)Bulan Januari merupakan suhu bulanan yang paling rendah dan Ibun (Fros) sering berlaku.7)Ribut pasir yang dikenali sebagai andhi berlaku pada bulan Mei dan Jun.10.3Ciri Iklim Dan Cara Hidup Manusia Di Siberia1)Kawasan Siberia di Rusia mengalami iklim sejuk sederhana kebenuaan atau iklim jenis Siberia.2)Musim sejuknya panjang dan melampau. Suhu terendah pada bulan Januari iaitu -50C.3)Musim panas adalah pendek dan sederhana panas iaitu 21C.4)Julat suhu tahunan adalah sangat besar iaitu 65C.5)Kedudukan kawasan ini yang jauh dari pengaruh laut mengybabkan musim sejuk terlampau sejuk dan panjang.6)Hujan tahunan antara 280-635mm. Hujan maksimum pada musim panas daripada hujan perolakan.7)Pada musim sejuk pula hujan turun dalam bentuk salji. Ribut salji selaju 80km sejam bertiup.Kehidupan Di Greenland_ Penduduk utama Greenland terdiri dari kaum Inuit dan kaum Eskimo._ Orang Eskimo tinggal dalam kelompok kecil yang berselerak kerana sumber makanan berkurangan._ Mereka hidup berpindah randah mengikut perubahan musim._ Pada musim panas mereka berpindah ke kawasan pedalaman. Mereka tinggal dalam tupik iaitu khemah yang dibuat dari kulit binatang._ Mereka memburu binatang seperti anjing laut, musang artik, singa laut, karibu, beruang kutub dan serigala laut._ Binatang diburu untuk daging, kulit dan lemak:-a) Kulit digunakan untuk membuat kayak, khemah dan pakaian emas.b) Lemak dijadikan sumber tenaga menyalakan pelita dan memanaskan igloo._ Kayak dan umiak ialah kaedah pengangkutan utama dalam musim panas._ Pada musim sejuk mereka berpindah dan tinggal di pinggir pantai dan tasik._ Mereka tinggal dalam igloo yang dibuat daripada potongan blok ais._ Mereka menggunakan lembing dan harpoon untuk menangkap:-a) Ikan kod, paus, salmon dan halibut.b) Ketam salji.c) Anjing laut.d) Serigala laut._ Pada musim sejuk mereka menggunakan andur salji yang ditarik oleh anjing huski untuk bergerak dipermukaan salji._ Dibahagian Selatan Greenland yang mempunyai musim penanaman tidak melebihi 3 bulan:-a) Menanam ubi kentang dan rumput.b)Menternak biri-biri, rusa dan muskoxen._ Rumput dikeringkan untuk makanan biri-biri, muskoxen dan rusa pada musim sejuk._ Rusa diternak untuk mendapatkan daging, susu dan kulitnya._ Kini, kebanyakan penduduk Greenland tinggal di rumah yang tetap dibekalkan dengan bekalan air dan elektrik._ Mereka menggunakan senapang dan kereta salji berenjin untuk memburu binatang.10.4Ciri Iklim Dan Cara Hidup Manusia Di Greenland1)Greenland mengalami iklim Artik atau Tundra. Keadaannya sangat sejuk dan kering.2)Musim panasnya (Jun) adalah pendek dan sejuk iaitu 10C.3)Musim sejuknya (Januari) sangat sejuk. Suhunya dibawah takat beku iaitu -22C.4)Julat suhu tahunan iaitu 27C. Min suhu tahunan kira-kira -8C.5)Hujan tahunan sangat sedikit iaitu 250mm.6)Hujan maksimum dalam musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Salji turun dalam musim sejuk.7)Ribut salji bertiup dengan kelajuan 209km sejam. Tanah disini beku selama 8 bulan.10.5Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Ekonomi Di Malaysia1)Pertanian. Pertanian dijalankan sepanjang tahun kerana suhu tinggi dan hujan tahunan melebihi 2600mm. Keadaan iklim sesuai untuk penanaman getah, kelapa sawit, koko dan padi. Sayur-sayuran dan buah-buahan hawa sederhana sesuai ditanam di Tanah Tinggi Cameron. Tebu ditanam di Chuping dan Padang Terap di Perlis kerana kawasan ini mengalami satu musim kering yang sesuai untuk memotong tebu. Padi ditanam pada musim hujan dan ditua pada musim kering. Penorehan getah dijalankan pada musim cuaca baik. Kerja menoreh tidak dijalankan pada musim hujan kerana kulit pokok getah yang basah menyebabkan susu getah melimpahi dan tidak memasuki kedalam mangkuk susu getah. Pemetikan daun teh dijalankan pada musim cuaca panas yang sesuai untuk mengeringkan daun.2)Perikanan. Pada bulan November hingga Mac, nelayan Pantai Timur tidak menangkap ikan kerana laut bergelora dan hujan lebat semasa tiupan angin monsun Timur Laut. Ketika ini nelayan menangkap ikan di pinggir pantai, membaiki pukat serta bercucuk tanam. Nelayan Pantai Barat dapat menangkap ikan sepanjang tahun kerana lautnya sentiasa tenang.3)Pembalakan.11.2Kesan Rumah Hijau Pemanasan atau peningkatan suhu bumi dikenali sebagai kesan rumah hijau. Suhu didunia dijangka meningkat kira-kira 5C dalam tempoh 50 tahun. Peningkatan suhu dunia disebabkan oleh atmosfera bumi tercemar oleh pertambahan gas-gas rumah hijau seperti:-a) Karbon dioksida.b) Nitrus oksida.c) Metana.d) Kloroflurokarbon (CFC). Gas tersebut dilepaskan oleh kegiatan manusia seperti:-a) Perindustrian.b) Pembakaran bahan api fosil.c) Pembakaran sampah sarap.d) Pemusnahan hutan.e) Kekurangan tumbuh-tumbuhan. Gas-gas dioksida membentuk satu lapisan gas yang tebal yang boleh menghalang bahang bumi keluar ke atmosfera. Pertambahan gas Kloroflurokarbon dalam atmosfera disebabkan oleh penggunaan:-a) Gas dalam peti sejuk dan alat penyaman udara.b) Semburan racun serangga.c) Bahan campuran dalam plastik foam.d) Bahan pelarut membersihkan perisian komputer.e) Minyak wangi. Iklim Khatulistiwa menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika kaya dengan pokok yang bermutu dan berharga seperti cengal, nyatuh, seraya, mersawa dan keruing yang menggalakkan pembalakan. Pembalakan dijalankan pada masa cuaca panas, cerah dan kering.4)Pelancongan. Keadaan yang nyaman menggalakkan aktiviti pelancongan dan dapat menarik pelancongan dari negara Barat untuk datang ke negara.5)Kegiatan ekonomi lain. Perlombongan hanya dijalankan ketika cuaca baik, karing dan panas. Perlombongan dihentikan pada musim hujan kerana kejadian banjir dan tanah runtuh. Perdagangan, perniagaan dan perindurtrian dijalankan sepanjang tahun kerana Malaysia tidak mengalami musim sejuk.Unit 11: Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim11.1Peningkatan Suhu1)Kegiatan-kegiatan manusia yang boleh menyebabkan peningkatan suhuialah seperti:- a) Pembakaran secara terbuka. b) Perindustrian yang pesat. c) Pertambahan kenderaan. d) Pembalakan.2)Kegiatan manusia tersebut telah mencemarkan udara dengan mengeluarkan:- a) Gas karbon dioksida. b) Gas karbon monoksida. c) Asap. d) Debu. e) Habuk.3)Pembalakan berluasa mengurangkan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan mengurangkan proses fotosintesis, mengakibatkan:-a) Pengurangan oksigen.b) Pertambahan karbon dioksida.4)Gas karbon dioksida yang banyak menyerap haba cahaya matahari menyebabkan peningkatan suhu bumi.5)Kesan peningkatan suhu bumi menyebabkan:-a) Pencairan ais dikutub dan kemuncak gunung.b) Banjir dikawasan rendah.c) Kemerosotan tanaman.d) Musim panas yang melampau dan panjang.e) musim sejuk pendek dan lembap11.3Pulau [email protected] Pulau haba Bandar bermaksud keadaan pusat Bandar yang mengalami suhu lebih tinggi daripada kawasan [email protected] Suhu didapati semakin bertambah dari kawasan pinggir bandar menuju ke pusat bandar. @ Punca-punca pulau haba bandar ialah:-a) Pembangunan yang pesat di bandar telah menyebabkan banyak kawasan hutan yang ditebang untuk tujuan pembinaan.b) Bangunan konkrit yang dibina rapat-rapat.c) Jalanraya yang di turap dengan tar telah menyerap dan memerangkap haba.d) Banyak bahan pencemar seperti debu, habuk, gas menyerap haba dan bahang matahari.e) Haba yang dibebaskan dari kenderaan bermotor, kilang dan pembakaran sampah.f) Kurang perpeluhan menyebabkan kurang wap air untuk menyejukkan udara akibat kurang tumbuhan.11.4JerebuM Berlaku sebab bertambahnya habuk, asap dan debu yang mencemari udara.M Jerebu boleh memendekkan atau mengurangkan jarak penglihatan menusia sehingga satu atau dua kilometer sahaja.M Jerebu kerap berlaku di kawasan:-a) Perindustrian.b) Bandar.c) Berpenduduk padat.M Jerebu yang berlaku di Malaysia berpunca dari kebakaran hutan. Asap dari kebakaran menghasilkan gas dan habuk halus yang terapung-apung di atmosfera.M Jerebu biasanya berlaku sekiranya tiada hujan dan angin bertiup.M Jerebu boleh menyebabkan penyakit:-a) Sakit mata (konjuctivities).b) Radang paru-paru (bronchitis).c) Masalah pernafasan.d) Asma.11.5Kemarau Berlaku apabila:-a) Cuaca kering berpanjangan.b) Terdapat sedikit hujan dalam tempoh masa yang lama. Berlaku akibat:-a) Kemusnahan kawasan hutan secara berluasa.b) Peningkatan suhu dunia.c) Penipisan lapisan ozon akibat pencemaran udara. Kesan kemarau ialah:-a) Kekurangan bekalan air.b) Kemerosotan hasil pertanian.c) Menghalang perkembangan kegiatan pertanian, penternakan dan perindustrian.11.6Penipisan Lapisan Ozon. Lapisan ozon adalah satu lapisan gas yang terbentuk disekeliling bumi.. Lapisan ozon terbentuk di atmosfera kira-kira 20 hingga 26km dari permukaan bumi.. Lapisan ozon bertindak sebagai pelindung atau penapis sinar ultraungu cahay matahari sebelum sampai ke bumi.. Sinar ultraungu yang berlebihan dapat memudaratkan kehidupan di bumi.. Kegiatan manusia yang menyebabkan penipisan lapisan ozon ialah:-a) Penggunaan baja nitrogen dalam pertanian.b) Pertambahan kenderaan bermotor. Kapal terbang supersonic membebaskan nitrogen oksida.c) Perindustrian yang pesat.d) Pembakaran terbuka.e) CFC dibebaskan oleh penyembur aerosol, peti sejuk dan alat pendingin udara mempercepatkan proses proses penghakisan lapisan ozon.. Kesan-kesan penipisan lapisan ozon ialah:-a) Menjejaskan kesihatan manusia. Sinaran ultraungu menyebabkan barah kulit, kecacatan bayi dalam kandungan ibu, katarak mata dan melemahkan sistem pelalian badan. b) Suhu dunia meningkat.c) Keadaan cuaca menjadi tidak menentu.d) Kemarau dan banjir serta tiupan taufan secara tiba-tiba.e) Hasil tanaman merosot akibat banjir dan kemarau berpanjangan.f) Air tercemar mengakibatkan hidupan air semakin pupus.11.7Hujan Asid^ Terjadi disebabkan oleh udara yang tercemar.^ Gas-gas karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen oksida larut dalam wap air di udara menghasilkan:-a) Asid nitric.b) Asid sulfuric.c) Asid karbonik.^ Titisan air hujan yang berasid turun ke bumi sebagai hujan asid.^ Hujan asid paling buruk berlaku dikawasan perindustrian dan bandar kerana:-a) Banyak kilang.b) Bilangan kenderaan bermotor banyak.c) Pembukaan sampah sarap secara terbuka.d) Kekurangan tumbuh-tumbuhan.^ Kesan hujan asid adalah:-a) Merosakkan tanaman makanan dan menyebabkan bekalan makanan berkurangan.b) Memusnahkan hidupan dan dan tumbuh-tumbuhan berair.c) Mencemarkan air sungai, kolam dan tasik.d) Menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang memudaratkan kesihatan manusia dan haiwan.e) Melarutkan simen, merosakkan bahan dan barangan besi serta merosakkan ukiran bangunan lama.Unit 12: Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar 1)Iklim Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun serta hujan lebat menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan seperti:-a) Hutan Hujan Tropika.b) Hutan Paya Air Tawar.c) Hutan Paya Air Masin.d) Hutan Pantai. e) Hutan Gunung.12.1Hutan Hujan Tropika1)Merupakan hutan yang terpenting dan paling luas di Malaysia.2)Meliputi 70% daripada jumlah kawasan hutan negara kita.3)Hutan ini tumbuh dengan subur di kawasan yang mempunyai ketinggian kurang daripada 1000meter di kaki bukit dan cerun gunung terutamanya di:-a) Bahagian tengah Semenanjung Malaysia.b) Bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak.4)Mempunyai 4 lapisan iaitu:-a) Lapisan renjong (emergen).b) Kanopi (silara).c) Lapisan tengah.d) Lantai hutan. 5)4 lapisan utama hutan hujan tropika iaitu:-12.2Hutan Paya1)Hutan paya terdiri daripada 2 jenis iaitu:-a) Hutan paya air masin.b) Hutan paya air tawar.Jenis Hutan Paya Hutan Paya Air Masin Hutan Paya Air TawarKawasan Utama Sekitar muara Sungai Perak, Sungai Bernam, Sungai Rajang, Sungai Baram. Kawasan pantai Johor, Melaka dan Pahang. Kawasan Pantai Timur dan Tenggara Sabah. Sekitar Tasik Bera dan Tasik Chini. Sekitar Pekan dan Sabak Bernam.Lapisan Ciri-ciri Utama Jenis Pokok Utama Jenis Hidupan LiarEmergen_Renjong Lapisan teratas. Batangnya lurus, tinggi untuk mendapat cahaya matahari. Malar hijau. Daunnya lebar, berbulu, berlilin, liat. Hujung daun tirus bagi membolehkan air hujan mengalir turun dengan mudah dan cepat. Ketinggian pokok antara 40-50meter. Berkayu keras. Tumbuh rapat-rapat. Berakar banir. Pokok tumbuh bercampur aduk. Meranti. Cengal. Balau. Merbau. Seraya. Nyatuh. Keruing. Kapur. Jelutong. Spesis kupu-kupu. Spesis burung. Spesis serangga. Tupai.Kanopi ketinggian antara 20-40meter. Ranting dan daun merimbun dan membentuk lapisan pelindung cahaya matahari. Kedondong. Kandis. Penarahan. Kelat. Tupai. Kera. Burung. Serangga.Lapisan Tengah Ketinggian pokok antara 10-20meter. Pokok-pokok kecil. Terdapat tumbuhan epifit yang hidup menumpang pokok lain. Liana ialah sejenis tumbuhan yang memanjat pokok lain bagi mendapat cahaya matahari. Tumbuhan parasit pula ialah pokok yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam dan mineral daripada kulit pokok.Epifit Paku langsuyar. Tanduk rusa.Liana Rotan.Parasit Orkid. Herba. Orang utan. Burung. Ular.Lantai Hutan Tinggi pokok kurang 10meter. Tumbuh-tumbuhan jarang kerana kurang cahaya matahari. Bahagian hutan ini gelap, lembap. Diliputi daun kering dan bahan reput. Sesuai untuk tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan reput. Cendawan. Kulat. Saprofit. Tupai. Tapir. Harimau. Gajah. Tenggiling. Rusa. Kancil. Pelanduk.Ciri-ciri Utama Tumbuh subur di kawasan pinggir laut yang berlumpur dan terlindung dan sering mengalami air pasang dan surut. Hutan ini malar hijau. Batang pokok batau tumbuh lurus. Ranting dan daun merimbun membentuk lapisan kanopi yang sekata. Tidak mempunyai tumbuhan bawah yang banyak. Daunnya lebar dan liat. Bahagian pokok bakau yang ditenggelami air masin mengalami kekurangan oksigen. Sistem akar terdiri daripada akar ceracak, akar jangkang dan akar banir. Akar ceracak adalah akar pernafasan dan tumbuh secara menegak keluar dari permukaan tanah lumpur. Akar jangkang tumbuh di bahagian bawah pangkal pokok dan masuk ke lumpur. Akar ini menyokong pokok dari mudah tumbang. Pokok bakau yang berakar banir tumbuh dikawasan yang lebih jauh dari pantai. Tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut. Jauh ke darat terdapat pokok nibung dan paku pakis. Dikawasan yang semakin hampir ke laut terdapat pokok nipah. Tumbuh dikawasan pedalaman yang bersaliran buruk (bertakung air), bertanih gambut, tanih liat aluvium. Pokok adalah jenis pokok kayu keras. Tumbuh bercampur aduk dan rapat-rapat. Batangnya besar, lurus dan tinggi. Daun pokok lebar, berkilat, berbulu dan berlilin. Hujung daun tirus untuk memudahkan air hujan mengalir. Mempunyai akar yang sesuai untuk tumbuh dalam keadaan air yang bertakung. Pokok Bintangor mempunyai akar udara. Pokok Perupuk mempunyai akar pneumatofor (knee). Pokok Kelat dan Merbulan mempunyai akar jangkang. Pokok Meranti mempunyai akar banir. Mempunyai profil yang berlapis-lapis iaitu :-a) Kanopi (Silara).- Pokok berkayu keras dan tinggi. Pokok mempunyai kanopi yang tidak selanjar.b) Lapisan Tengah.- Pokok bersaiz sederhana dan kecil.c) Lapisan Pokok Renek.- Tumbuhan adalah jarang kerana mendapat cahaya matahari yang sedikit. Lantai hutan dibanjiri air semasa musim hujan.Tumbuh-tumbuhan Utama Pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu merah, paku pakis, gelam ramin, jongkong, nibung. Paling banyak ialah pokok nipah. Mengkuang, mersawa paya, meranti paya, ramin, jongkong, alan bunga, semayur dan kapur paya. Paku pakis, langsuyar, rotan, periuk kera.Hidupan Air Utama Ikan, ketam, sotong, kerang, udang, siput. Katak, ikan, biawak, ular, udang gajah.12.3Hutan Pantai1)Tumbuh subur di kawasan pinggir laut yang:- a) Rendah. b) Saliran baik. c) Berpasir. d) Terdedah kepada tiupan angin laut.2)Hutan pantai didapati di kawasan pantai berpasir di:- a) Tanjung Rhu, Pulau Langkawi. b) Kawasan Batu Feringghi, Pulau Pinang. c) Cahaya Bulan, Kelantan. d) Desaru, Johor. e) Pantai Barat Sabah. f) Pulau Talang, Sarawak.3)Tumbuh-tumbuhan utama ialah :- a) Pokok ru. b) Pokok renek. c) Semak samun. d) Mengkuang laut. e) Tapak kuda. f) Bintangor laut. g) Kelat jambu laut.4)Pokok ru adalah tumbuhan utama. Ciri0ciri pokok ialah:- a) Berbatang lurus. b) Berbentuk kon. c) Daun berbentuk jarum. d) Kulit batang mempunyai rekahan cetek dan berdahan kecil berwarna hijau yang berfungsi sebagai daun sisik.5)Tumbuhan menjalar mempunyai akar yang merebak dan menjalar jauh kedalam tanah untuk mendapat air tawar. Akar dapat menguatkan cengkaman pokok dipasir yang longgar.6)Profil hutan pantai menunjukkan perbezaan tumbuhan semulajadi mengikut jarak dari laut. Pokok tapak kuda paling hampir dengan laut. Pokok ru tumbuh agak jauh dari pokok tapak kuda. Terdapat juga rumput kasar jenis menjalar. Pokok renek tumbuh dibelakang pokok ru serta diikuti pokok mengkuang dan pokok kelapa.7)Pelbagai hidupan liar seperti :-a) Kera.b) Ular.c) Biawak.d) Tupai.e) Burung.f) Serangga.12.4Hutan Gunung1)Tumbuh subur dikawasan tanah tinggi melebihi 1200m.2)Kawasan hutan gunung yang utama ialah:- a) Banjaran Titiwangsa. b) Banjaran Crocker. c) Banjaran Tama Abu. d) Banjaran Tahan. e) Banjaran Iran.3)Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan mengikut ketinggian kawasan tersebut.Kawasan Jenis Tumbuh-tumbuhan Tumbuhan Utama Ciri-ciri Tumbuhan.0-1200m Hutan hujan tropika Meranti. Cengal. Kapur. Seraya. Nyatuh. Malar hijau. Tinggi. Lurus dan rapat.1200-1800m Hutan montane bawah Oak. Laurel. Paku pakis. Orkid. Paku langsuyar. Terdapat juga daun luruh. Ketinggian pokok antara 15 hingga 33m. 1800-2900m Hutan montane atas Pain. Sprus. Gelam. Epifit. Periuk kera. Lumut. Pokoknya rendah kerana keadaan suhu yang rendah dan tiupan angina yang kencang. Terdiri satu lapisan sahaja. Liken dan lumut tumbuh didahan pokok. Lumut di lantai hutan yang lembap.2900-3500m Tumbuh-tumbuhan hampir alpain Hutan campur jenis pokok renek dan rumput. Pokok conifer. Rumput jenis lows buttercup. Bornean eyebright. Red sanicle. Periuk kera. Pokoknya renek dan berbentuk kon.Lebih 3500m Tumbuh-tumbuhan alpain Semak samun. Lumut. Kulampair.Tumbuh-tumbuhannya jarang.4)Jenis fauna yang hidup di hutan gunung berbeza mengikut ketinggian. 5)Di hutan montane bawah terdapat:- a) Harimau dahan. b) Kucing batu. c) Ungka. d) Binturong. e) Musang. f) Katak. g) Burung. h) Serangga. 6)Di hutan montane atas terdapat:- a) Beruang. b) Tikus. c) Burung. d) Serangga. 7)Di hutan hampir alpain terdapat:- a) Tupai. b) Tikus. c) Burung. d) Serangga.Unit 13: Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar1)Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia ialah:- a) Bentuk muka bumi. b) Iklim. c) Tanih. d) Saliran.Tumbuh-tumbuhan SemulajadiBentuk Muka Bumi Iklim Tanih SaliranHutan hujan tropikaKawasan kaki bukit dan cerun gunung yang kurang daripada 1000m.Iklim Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun dengan min suhu 27C dan hujan tahunan melebihi 2600mm.Tanih laterit dan aluvium.Saliran baik.Hutan paya air masinKawasan rendah di muara sungai atau pinggir laut yang terdedah kepada air pasang surut.Panas dan lembap sepanjang tahun, suhu 27C dan hujan tahunan melebihi 2600mm.Tanih berlumpur.Berpaya dan sentiasa bertakung air.Hutan paya air tawarKawasan pedalaman yang rendah sekitar Tasik Chini dan Bera.Suhu 27C dan hujan tahunan melebihi 2600mm.Tanih gambut.Saliran buruk dan sentiasa bertakung air.Hutan pantaiKawasan rendah di pinggir laut.Suhu 27C dan hujan tahunan melebihi 2600mm.Tanih berpasir. Saliran baik.Hutan gunung Kawasan tanah tinggi melebihi 1000m.Kadar perubahan suhu iaitu penurunan 1C bagi setiap kenaikan ketinggian 165m. Min suhu di kawasan tanah tinggi ialah 18C.Tanih laterit. Saliran baik.13.2Tumbuh-tumbuhan Semulajadi Dan Hidupan Liar Di Negara-negara Lain13.2.1Kawasan Gurun Panas (Gurun Sahara).Ciri iklim.1)Panas dan kering sepanjang tahun.2)Suhu waktu siang antara 38C hingga 44C manakala waktu malam, suhu sangat sejuk iaitu 10C.3)Hujan tahunan kurang daripada 250mm.Tumbuh-tumbuhan semula jadi1)Sangat jarang kerana keadaannya panas dan kering sepanjang tahun.2)Keadaannya yang kering menggalakkan pertumbuhan tumbuhan yang tahan kemarau berpanjangan. Contoh: rumput kasar, semak samun, kaktus dan pokok kurma.3)Tumbuh-tumbuhan semula jadi dikawasan gurun mempunyai cirri-ciri yang membolehkannya tahan keadaan panas dan kering:-a) Mempunyai batang berongga dan berlendair untuk menyimpan air bagi jangka masa panjang.b) Mempunyai akar panjang untuk mendapatkan air di bawah tanah.c) Mempunyai daun keras, kecil, berduri dan berbentuk jarum untuk mengurangkan kadar kehilangan air melalui perpeluhan.d) Biji benih berkulit tebal, keras dan tahan kemarau untuk memudahkan percambahan.Hidupan Liar Di Gurun Sahara1)Contoh: Gazelle (jenis rusa), oryx, musang kit, tikus jerboa, unta, kala jengking.2)Hidupan liar terpaksa menyesuaikan diri dengan air dan makanan yang sedikit.3)Unta merupakan haiwan yang terkenal di Gurun Sahara. Keistimewaannya ialah:- a) Dapat hidup lama tanpa air. b) Bulu mata yang panjang untuk menghalang pasir memasuki mata. c) Bulu yang merangkap lapisan udara supaya badan sentiasa sejuk pada waktu siang dan panas pada waktu malam.

4)Tikus jerboa atau tikus gurun pula hidup didalam tanah untuk berlindung daripada cahaya matahari. Tikus ini menutup pintu lubang untuk menghindari udara panas memasuki lubang pada waktu siang.5) Musang fennec mempunyai telinga lebar sebagai penyejuk.13.2.2Kawasan Tundra (Siberia)Kawasan iklim Tundra atau Artik terletak di sepanjang Pantai Utara Eurasia. Eropah dan Asia bersempadan dengan lautan Artik.Ciri Iklim1)Sangat sejuk dan berimbun abadi.2)Musim panasnya sejuk dan singkat. Suhunya 10C.3)Musim sejuk sangat sejuk dan panjang.4)Waktu siang lebih panjang daripada waktu malam pada musim panas.5)Malam lebih panjang daripada waktu siang pada musim sejuk.6)Jumlah kerpasan kurang 250mm dan turun dalam bentuk salji.7)Salji akan cair pada musim panas.Tumbuh-tumbuhan SemulajadiTumbuh-tumbuhan semulajadi mempunyai ciri yang khusus untuk menyesuaikannya dengan keadaan kekurangan air dan suhu yang sangat sejuk. Contoh: Pokok liken memerlukan air dan makanan yang sedikit untuk hidup. Lumut dan rumput mempunyai batang dan akar yang dapat menyimpan air.1)Tumbuhan sangat jarang kerana:- a) Suhu sangat sejuk. b) Tanah sentiasa bersalji dan diliputi ais. c) Jumlah kerpasan kurang 250mm setahun.2)Tumbuhan kecil tumbuh di kawasan tanah rendah yang berpaya.3)Tumbuhan tumbuh dan berbunga dalam musim panas yang singkat.4)Lumut dan klampair tumbuh dikawasan batuan yang lembap.5)Pokok renek dan bantut seperti willow, birch tumbuh dikawasan yang terlindung dari angin kencang.6)Ciri-ciri istimewa tumbuhan semula jadi dikawasan Tundra ialah:- a) Jangka hayat adalah singkat dan tumbuh pada musim panas yang pendek sahaja. b) Bertumbuh renek dan rapat antara satu sama lain untuk menahan tiupan angin kencang. c) Mempunyai daun halus seperti jarum, kecil, tebal dan liat untuk mengurangkan kehilangan air melalui proses perpeluhan. d) Mempunyai akar pendek untuk mencari air di permukaan tanah.Hidupan Liar1)Terdapat pelbagai jenis hidupan liar di kawasan Pantai Utara Siberia. Antaranya musang artik, burung ptarmigan, beruang kutub, lembu musk, arnab artik, rusa salji, karibu dan serigala.2)Hidupan liar mempunyai ciri tersendiri bagi menyesuaikan diri dalam keadaan yang sangat sejuk.Contoh:Mempunyai lapisan lemak, kulit dan bulu yang tebal dapat memerangkap udara dan menghalang kehilangan haba dari badan. Terdapat juga hidupan liar yang berubah warna menjadi putih pada musim sejuk untuk melindungi diri daripada musuh.

13.2.3Kawasan Mediterrenean (Turki)Ciri Iklim1)Musim panasnya panas, kering dan singkat dengan suhu diantara 21C hingga 24C.2)Musim sejuknya lembap dan suhu kira-kira 10C hingga 14C.3)Jumlah hujan tahunan kira-kira 400 hingga 800mm. Salji turun dalam musim sejuk.Tumbuh-tumbuhan Semulajadi1)Hutan Mediterranean tumbuh terutamanya dikawasan pinggir pantai Turki.2)Jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dipengaruhi oleh:- a) Keadaan bentuk muka bumi. b) Jumlah hujan.3)Tumbuh-tumbuhan semulajadinya tumbuh jarang-jarang, rendah dan malar hijau.4)Batang pokok adalah besar.5)Daunnya kecil, liat, berbulu dan berlilin untuk mengurangkan kehilangan air melalui proses transpirasi.6)Akarnya panjang dan menjalar ke dalam tanah untuk mencari air.7)Terdapat semak samun yang rendah dan berduri dan tumbuh secara berselerak. Sesetengahnya berbau wangi.8)Rumput yang tumbuh adalah halus dan bergulung-gulung.Jenis Hutan Hutan Bangkut Hutan KoniferTaburan Kawasan rendah dan kering. Kawasan tanah tinggi yang lembap.Ciri-ciri Tumbuh-tumbuhan Pokok renek dan bantut. Semak samun berduri. Berdaun kecil dan keras. Akar yang menjalar. Berkulit tebal bagi menahan kemarau. Malar hijau. Berdaun kecil. Tahan kemarau.Contoh Pokok Laurel, lavender, rosemary dan martel.Sprus, birch, pain, fir, cedar dan larch.Contoh Hidupan Liar Serigala, helang, arnab, musang, landak dan pelbagai jenis serangga.Burung hantu, tupai dan rusa merah.- Arnab dapat menyesuaikan diri pada musim panas dimana haiwan ini akan bersembunyi didalam lubang dalam tanah pada waktu siang dan keluar mencari makanan pada waktu malam.- Kambing gunung mempunyai kaki yang kuat untuk mendaki bukit dan mempunyai deria bau yang tajam untuk mengesan musuh dari jauh.13.2.4Kawasan Monsun Tropika (Thailand)Ciri Iklim1)Panas sepanjang tahun (21C-31C). Mengalami satu musim kering dan satu musim lembap yang nyata.2)Hujan tahunan antara 1000 hingga 2000mm diantara bulan November hingga April.3)Hujan lebat dibawa oleh angin monsun Barat Daya yang bertiup dari laut ke darat dan turun dalam bentuk hujan bukit atau hujan relief.Ciri-ciri Tumbuh-tumbuhan Semulajadi1)Suhu yang tinggi dan hujan tahunan yang banyak menggalakkan pertumbuhan pokok.2)Pokoknya tinggi dan lurus hingga mencapai ketinggian antara 20m hingga 30m.3)Daunnya banyak dan lebar untuk menerima cahaya matahari dan hujung daun berbentuk tirus.4)Daun akan digugurkan pada musim kering untuk mengurangkan kehilangan air melalui proses perpeluhan.5)Hutan tumbuh agak jarang, kelihatan berlapis-lapis tetapi tidak begitu nyata.6)Pokok-pokok yang sama spesis tumbuh secara berkelompok (dirian tulen).7)Cahaya matahari dapat sampai ke lantai hutan, maka bawah hutan adalah padat.8)Tumbuhan utama ialah jati, penaga, cendana, jelutung, mahogany, buluh dan rotan.9)Thailand adalah pengeluaran kayu jati yang utama di dunia.Hidupan Liar1)Haiwan jenis herbivor banyak terdapat seperti gajah dan rusa.2)Haiwan jenis karnivor seperti harimau, ular, buaya banyak terdapat disini.3)Dilapisan atas hutan pula benyak terdapat monyet dan pelbagai jenis burung.Unit 14: Kepentingang Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi14.1Membentuk Keseimbangan Ekosistem1)Ekosistem adalah suatu sistem yang meliatkan tindak balas antara benda hidup dengan bende bukan hidup.2)Ekosistem hutan terdiri daripada:- a) Benda bukan hidup terdiri daripada tanih, air, udara dan cahaya matahari. b) Benda hidup terdiri daripada semua spesis tumbuhan dan haiwan.3)Tumbuh-tumbuhan memperoleh karbon dioksida daripada udara dan cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis bagi menhasilkan makanan.4)Proses fotosintesis pula mengeluarkan oksigen ke udara.5)Daun dan ranting tumbuh-tumbuhan yang gugur akan diuraikan oleh bakteria, serangga dan kulat kedalam bentuk nutrient.6)Nutrient itu akan di kembalikan ke tanah.7)Pentingnya memelihara dan melindungi keseimbangan ekosistem hutan ialah:- a) Mengekalkan pelbagai sumber tumbuh-tumbuhan dan hidupan. b) Membantu dalam peningkatan kualiti udara (mengekalkan kualiti oksigen di atmosfera). c) Membantu mengekalkan keseimbangan kitaran gas oksigen, karbon dioksida dan nitrogen di udara. d) Membekalkan sumber tenaga dan makanan kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan.14.2Sumber Pelbagai Jenis Flora Dan Fauna1)Hutan di Malaysia sudah lama wujud. Contoh : Taman Negara sudah wujud kira-kira 130 juta tahun dulu.2)Hutan Malaysia kaya dengan pelbagai jenis flora dan fauna. Antara spesis flora yang utama ialah periuk kera, orkid, rafflesia dan tumbuhan epifit. Contoh fauna adalah rusa, orang utan, tapir, gajah, harimau, seladang, pelanduk, spesis burung, spesis rama-rama dll.3)Flora dan fauna yang unik dan istimewa menjadi daya tarikan pelancong, bahan penyelidikan dan bahan warisan kepada generasi akan datang.14.3Sumber Perhutanan1)Pokok-pokok dalam hutan Malaysia menghasilkan pelbagai jenis kayu balak yang bermutu tinggi dan bernilai dari segi perdagangan.2)Antara jenis pokok kayu keras ialah meranti, cengal, seraya, bakau, kapur, keruing, nyatuh dan jelutong.Hasil Hutan KegunaanKayu balak - Perabot, papan lapis, alat binaan (rumah, bangunan, jambatan)- Diekport dalam bentuk balak gergaji, kayu gergaji dan papan lapis.Damar Dapat dibuat varnish dan perekat.Getah pokok kulim Dijadikan bahan untuk bau-bauan.Daun nipah Dibuat atap.Mengkuang dan rotan Dijadikan bahan untuk kraftangan dan perabot.Kayu bakau Digunakan sebagai cerucuk dalam industri pembinaan, dibuat kayu arang. Menyamak kulit binatang.Batang nibung Dibuat tiang rumah dan kelong.Keladi liar, buah durian, buah tampoi, petai Sebagai sumber makanan orang asli.14.4Pembiakan Hidupan Laut1)Hutan paya air tawar dan hutan paya air masin menjadi habitat semulajadi dan tempat pembiakan pelbagai jenis hidupan air seperti ikan, udang, siput, kerang dan ketam.2)Akar-akar pokok bakau rapat-rapat dan banyak dapat mengurangkan hakisan ombak dikawasan muara sungai dan pinggir laut. Dicelah-celah akar pokok bakau pelbagai hidupan laut dapat berlindung daripada ombak yang kuat. Anak-anak ikan dapat bersembunyi dan mengelakkan diri daripada dimakan hidupan laut yang lain.3)Tanih dikawasan ini terdiri daripada lumpur, tanih liat dan bahan reputan (tumbuhan dan haiwan yang mati) adalah nutrient yang menjadi makanan asas dalam rantaian makanan bagi kebanyakan hidupan laut.4)Hutan paya air masin juga menjadi punca rezeki nelayan pantai.14.5Tempat Perlindungan Hidupan Liar1)Hutan di Malaysia merupakan kawasan kediaman atau habitat, pembiakan dan perlindungan bagi pelbagai jenis hidupan liar.2)Contoh : Hutan Simpan Kabili, Sepilok di Sabah dan Hutan Simpan Semonggok di Sarawak menjadi tempat perlindungan orang utan.3)Kawasan lain seperti Taman Negara Pahang, Taman Negara Mulu di Sarawak dan Hutan Belum di Perak menjadi tempat perlindungan bagi segala jenis hidupan liar.14.6Sebagai Kawasan Tadahan Hujan1)Hutan dikawasan tanah tinggi penting sebagai kawasan tadahan hujan. Hutan merupakan kawasan yang luas untuk menadah dan mengumpul air ketika hujan.2)Hutan bertindak sebagai span berongga yang besar yang menyerap serta menapis air lalu mengalir ke anak sungai, empangan, kolam dan tasik.3)Contoh : kawasan hutan Padang Terap, Sik dan Baling di Kedah merupakan kawasan tadahan hujan bagi Empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris. Air daripada empangan ini menjadi sumber bekalan air yang utama di negeri Kedah.4)Air yang diserap ke dalam tanah di kawasan hutan ini ditapis secara semulajadi. Air ini sangat bersih dan jernih. Air ini akan keluar ke permukaan tanah melalui mata air. Air ini akan dibotolkan sebagai air mineral.5)Air dari empangan perlu ditapis dan dibersihkan untuk menjamin kebersihannya sebelum disalurkan kerumah-rumah.14.7Tumbuhan Semula Jadi Sebagai Penghalang Hakisan1)Hutan memainkan peranan penting dalam mencegah hakisan tanah.2)Hutan bertindak sebagai penutup bumi semulajadi dan melindungi tanah daripada hakisan air dan angina.3)Kanopi hutan berdaun rimbun mengurangkan hakisan hujan.4)Daun pokok berfungsi memecahkan butiran hujan dan memperlahankan kelajuan titisan air hujan.5)Akar pokok berfungsi mencengkam tanih dan menahannya daripada dihakis oleh air. Rumput dan pokok renek yang tumbuh di permukaan lantai hutan akan turut melindungi tanih daripada hakisan.6)Dikawasan paya air masin, pokok bakau dapat menghalang tindakan hakisan oleh air laut.14.8Sebagai Eko-pelancongan1)Kawasan hutan menjadi tarikan pelancong terutama pelancong yang gemar suasana alam semulajadi.2)Contoh kawasan : Gunung Ledang, Sekayu di Terengganu, Hutan Lipur Kancing di Selangor, Taman Negara Kinabalu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak.3)Taman negara tersebut dilengkapi pelbagai pelbagai kemudahan seperti tempat penginapan, denai alam, kolam mandi semulajadi, tempat untuk memerhatikan hidupan liar serta peralatan mendaki cerun.14.9Sebagai Sumber Perubatan1)Tumbuhan semulajadi boleh dijadikan ubat secara tradisional.2)Akar, kulit, ranting, daun dan buah daripada tumbuhan tertentu boleh dijadikan bahan ubat.3)Contoh penyakit: sakit kepala, darah tinggi, sakit perut, demam, luka, cacing gelang dll.4)Contoh tumbuhan yang dapat dijadikan ubat ialah ubi gadung, halia liar, tongkat ali, senduduk, pulai, hempedu bumi dan kacip fatimah.Unit 15: Kesan-kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan LiarKepupusan Flora Dan Fauna1)Penerokaan sumber hutan menyebabkan flora dan fauna terancam kerana kehilangan habitat untuk membiak dan kekurangan sumber makanan.2)Keadaan ini akan membawa kepada kepupusan spesis hidupan liar seperti:-a) Badak Sumatera.b) Gajah.c) Tapir.d) Harimau.Katandusan Tanih1)Pereputan pokok mati, daun, ranting dan dahan pokok membentuk humus.2)Humus mempunyai nutrient yang banyak dan menyuburkan tanah.3)Bakteria, serangga dan kulai menguraikan tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang mati untuk membentuk bahan kimia.4)Bahan kimia ini akan dibebaskan dan diserapkan dalam tanah untuk menjadi nutrient.5)Tetapi penebangan pokok berluasa akan menghentikan prose reputan tersebut dan humus dan nutrient akan berkurangan.6)Lapisan atas tanah terdedah kepada hakisan air dan mengakibatkan kehilangan kesuburan tanih.Hakisan Tanah1)Penebangan hutan menyebabkan kawasan terdedah kepada hakisan terutama di cerun bukit.2)Hakisan tanah mengurangkan 90% daripada kandungan nutrient dan menyebabkan tanah jadi gersang dan tidak subur untuk pertanian.Kejadian Banjir1)Tanah yang terhakis dibawa ke sungai berhampiran.2)Tanah akan mendap didasar sungai menjadi dasar sungai cetek.3)Apabila hujan lebat turun, sungai tidak dapat menampung air yang banyak dan berlakunya banjir.4)Tanah yang mendap di dasar sungai menyebabkan pencemaran sungai dan air menjadi keruh.Pencemaran1)Pembakaran hutan untuk pertanian menyebabkan pencemaran udara. Contoh: Kejadian jerebu.2)Berlakunya pencemaran sungai.Peningkatan Suhu Dan Kesan Rumah Hijau1)Penebangan hutan tanpa penghutanan semula mendedahkan permukaan bumi kepada pancaran cahay matahari.2)Pancaran cahaya matahari sampai ke permukaan bumi tanpa halangan.3)Udaranya menjadi panas disebabkan permukaan bumi yang panas.4)Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat.5)Kekurangan tumbuhan akan mengurangkan proses fotosintesis.6)Kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera meningkat kerana tidak ada proses fotosintesis untuk menyerap gas karbon dioksida.7)Gas karbon dioksida memerangkap haba dalam udara menyebabkan suhunya meningkat.8)Tumbuh-tumbuhan dapat menyerdehanakan suhu diudara melalui proses perpeluhan.9)Proses perpeluhan ialah proses kehilangan air daripada tumbuh-tumbuhan di atmosfera dalam bentuk wap air.10)Penebangan pokok secara berluasa akan mengurangkan proses perpeluhan ini.11)Hal ini menyebabkan sedikit wap air dibebaskan ke udara.12)Suhu udara akan meningkat apabila lebih banyak pokok ditebang.Kesan-kesan Lain1)Pembalakan dikawasan tanah tinggi telah mengurangkan kawasan tadahan hujan.2)Pengurangan kawasan tadahan hujan akan mengurangakan sumber air dan legeh sungai akan mengakibatkan krisis air.3)Hasil-hasil hutan akan berkurangan seperti kayu-kayan, rotan dan buah-buahan.4)Usaha-usaha untuk membangunkan industri perabot, bahan binaan, kraftangan dan ubat tradisional akan terjejas.5)Kekurangan hasil hutan akan mengurangkan eksport dan pendapatan dari sumber hutan. 15.2Kesan Kegiatan Pembalakan, Pertanian Dan Petempatan Terhadap Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan LiarKesan Kegiatan Pembalakan1)Pembalakan dijalankan untuk memperoleh kayu balak khususnya untuk kegunaan dalam industri pembinaan, membuat perabot dan kertas.2)Pokok kayu keras mengambil masa yang panjang untuk membesar dan matang.3)Penebangan hutan secara berluasa menyebabkan beberapa spesis diancam kepupusan seperti:- a) Kehilangan habitat. b) Sumber makanan.4)Contoh hidupan liar yang diancam kepupusan: Burung raja udang, beruang matahari, orang utan.5)Hutan paya air masin menghalang hakisan ombak di kawasan pinggir pantai.6)Penebangan hutan paya bakau akan:- a) Mempercepatkan hakisan ombak di pinggir laut. b) Menjejaskan tempat pembiakan dan habitat hidupan laut.Kesan Kegiatan Pertanian1)Pertanian pindah masih merupakan kegiatan pertanian dikawasan pedalaman Sabah dan Sarawak.2)Kegiatan ini merupakan cara pertanian tradisional dikawasan hutan hujan tropika.3)Hutan ditebang, dibakar dan abunya dijadikan baja organik.4)Kawasan ini ditanam dengan tanaman yang cepat matang dan mengeluarkan hasil seperti padi huma, pisang dan tanaman ubi.5)Pertanian pindah menyebabkan hakisan tanah, pencemaran sungai dan banjir.6)Pembakaran hutan mencemari udara dengan asap dan debu.7)Penerokaan hutan untuk kegiatan pertanian komersial atau pertanian ladang turut menyebabkan kemusnahan flora dan fauna.8)Contoh : Pembukaan kawasan penanaman getah dan kelapa sawit di Pahang Tenggara dan Johor Tenggara.Kesan Kegiatan Petempatan1)Pembinaan petempatan peneroka seperti FELDA menyebabkan sebahagian besar hutan telah ditebang.2)Akibatnya :- a) Banyak spesis flora yang musnah. b) Rantaian makanan hidupan liar terganggu.3)Pembinaan rumah dan kondominium di kawasan tanah tinggi seperti di Ampang, Ulu Kelang, Selangor telah menyebabkan tanah runtuh.Unit 16: Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar1)Pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha membela dan menjaga hutan supaya tidak musnah.2)Pemuliharaan hutan pula ialah usaha-usaha memperbaiki dan mengembalikan keadaan hutan yang telah tercemar kepada keadaan semulajadi.3)Kepentingan memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semulajadi ialah:-a) Mengekalkan keseimbangan ekosistem.b) Mengekalkan warisan semulajadi.c) Mengekalkan kawasan