nota geografi ting. 1

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

4.327 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GEOGRAFI TING. 1UnTuK kItE AjE.BUKU INI KEPUNYAAN :KELAS :SekolahTinggiMuarAsyraafTingkatan12010Unit 1: Kedudukan1)Bermaksud tempat atau letaknya sesuatu.2)Kedudukan terbahagi 2:- a) Kedudukan mutlak b) Kedudukan relatif3)Kedudukan mutlak ditentukan secara koordinat. 4)Koordinat ialah titik persilanagan antara lajur dan baris.5)Untuk membaca koordinat, lajur dibaca dahulu di ikuti baris.6) Koordinat dibaca dalam 4 angka Contoh:- 1213 Lajur Baris Contoh rajah 1:-BARIS05Alima Chou Lutfi ZainahKumar04Anita Hani Devi Ani RajuAngeli03Zetty KavitaFenAriniAliJosiah02Kamal FaizLou AimanNabilaUmar01Alia Zi Lin AliceZaidiSelenaAsiah0102 0304 05 06 LAJURNama Murid Lajur Baris KoordinatAlia 01 01 01 01Faiz 02 02 02 02Kavita 02 03 02 03Hani 02 04 02 04Ali 05 03 05 03Lou 03 02 03 02Kedudukan Relatif1)Di tentukan dengan merujuk titik rujukan.2)Titik rujukan ialah objek atau tempat yang dirujuk untuk menentukan sesuatu objekyang lain. Contohnya, berdasarkan rajah 1, Aiman dijadikan sebagai titik rujukan:-a) Zaidi di hadapan Aiman.b) Arini di belakang Aiman.c) Nabila di kanan Aiman.d) Lou di kiri Aiman.Unit 2: Arah1)Arah ialah hala sesuatu tempat dari sesuatutempat yang lain.2)Arah ditentukan pengguna :- a) Berpandukan matahari b) Berpandukan bintang3)Terdapat 4 arah mata angin utama iaitu :-a) Utara (U)b) Selatan (S)c) Timur (T)d) Barat (B)4)4 arah mata angin perantaraan iaitu :- a) Timur Laut (antara utara dengan timur) b) Tenggara (antara timur dan selatan) c) Barat Laut (antara utara dan barat) d) Barat Daya (antara barat dan selatan)5)Sewaktu matahari terbit, berdiri di kawasan lapang sambil mendepakan tangan kanan menghala ke matahari terbit.a) Tangan kanan ialah hala timur.b) Tangan kiri ialah barat.c) Hadapan kamu ialah utara.d) Belakang ialah selatan.6)Kompas digunakan dalam pelayaran, penerbangan, pengembaraan, ketenteraan dan pembinaan jalan raya.7)Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah Utara disebabkan oleh kuasa tarikan medan magnet bumi.8)Ciri-ciri kompas ialah:-a) dibuat daripada logam.b) jarum kompas dibuat daripada magnet ini dikenali sebagai kompas magnetik.c) saiz kecil ringan dan mudah dibawa.d) memberi bacaan yang paling tepat.e) perlu dijauhkan daripada besi.Unit 3: Skala Dan Jarak1)Skala ialah nisbah antara jarak pada pelan atau peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.2)Jenis skala yang biasa digunakan ialah skala lurus atau skala linear. Skala lurus ialah skala yang dilukis dalam bentuk garisan.3)2 contoh skala lurus ialah:- a) Skala lurus mudah. b) Skala lurus penuh. 4)Kegunaan skala ialah:- a) mengecilkan objek atau kawasan. c) memendekkan jarak pada pelan atau peta. b) menentukan jarak sebenar antara 2 tempat.5)Memahami skala:- a) Skala lurus mudahb) Skala lurus penuhJarak1)Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain.2)Dua jenis jarak ialah :-a) Jarak mutlakb) Jarak relatif3)Jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter atau kilometer.4)Jarak relative berdasarkan kos dan masa.5)Kos ialah tambang dalam unit send an ringgit manakala masa ialah tempoh untuk tiba di sesuatu tempat dalam unit jam dan minit.6)Kos dan masa bergantung kepada:- a) Jenis pengangkutan. b) Jenis tempat yang dituju.Mengira Jarak Mutlak Dan Jarak RelatifRumah Jarak dalam peta lakar (cm) Jarak sebenar (km)Azwin 7 7Peng Kong 9 9Usha 5 5Rujukan Kadar tambang bas ialah 10 sen setiap kilometer. Jarak mutlak rumah Azwin dari sekolah ialah 7 kilometer. Kadar kelajuan bas ialah 3 minit setiap kilometer.Cara Pengiraana) Jarak relative berdasarkan kos=Jarak mutlakxkadar tambang=7 kilometerx10 sen=70 senb) Jarak relative berdasarkan masa=Jarak mutlakxkadar kelajuan bas=7 kilometerx3 minit=21 minitPengiraan kos relatifRumah Jarak berdasarkan kos Jarak berdasarkan masaAzwin 7 x 10sen = 70sen 7 x 3minit = 21minitPeng Kong 9 x 10sen = 90sen 9 x3minit = 27minitUsha 5 x 10sen = 50sen 5 x 3minit = 15minitUnit 4: Graf1)Graf adalah lukisan yang menunjukkan data atau maklumat dalam bentuk kuantiti yang mudah dibanding-bandingkan.2)Data dapat dipeolehi melalui kaedah:- a) Pemerhatian. b) Pertanyaan. c) Temu bual. d) Banci. e) Soal selidik / survei. f) Rujukan perpustakaan, buku dan majalah. g) Melalui Internet.3)Data-data disusun dalam bentuk:- a) Jadual. b) Graf bar mudah. c) Graf garisan.4)Data yang dipersembahkan dalam bentuk graf lebih mudah:- a) Dibaca. b) Ditafsir. c) Difahami. d) Diingati.Senarai Data Mengikut Rumah SukanMohamadiah Meriam Meriam Meriam MeriamMohamadiah Petri Omri Omri MeriamOmri Petri Meriam Majidi MajidiMajidi Majidi Omri Omri OmriMeriam Omri Meriam Majidi MajidiMohamadiah Omri Petri Petri MajidiMeriam Omri Meriam Mohamadiah OmriOmri Meriam Omri Petri MohamadiahMeriam Meriam Omri Petri Majidi1)Jadual Kekerapan Rumah Sukan Kekerapan Bilangan PelajarMohamadiah 5Majidi 8Omri 14Petri 5Meriam 132)Membina JadualRumah Sukan Bilangan PelajarMohamadiah 5Majidi 8Omri 14Petri 5Meriam 13JUMLAH 453) Membina Graf Bar mudah Terdiri daripada beberapa bar (palang) yang dilukis secara menegak atau mendatar. Tinggi atau panjangnya bar menunjukkan kuantiti sesuatu perkara. Dapat menunjukkan perbandingan seperti:-a) Bar terpanjang menunjukkan kuantiti terbanyak.b) Bar terpendek menunjukkan kuantiti tersikit. Graf bar mudah sesuai untuk menunjukkan:-a) Jumlah penduduk mengikut umur dan jumlah.b) Jumlah pengeluaran barangan.c) Jumlah hujan tahunan.d) Jumlah pelancong.Bi l angan Pel aj ar Mengi kut Rumah Sukan0246810121416MohamadiahMajidiOmriPetriMeriamRumah SukanBilangan PelajarMohamadiahMajidiOmriPetriMeriamMentafsir Graf Bar MudahDaripada jadual dan graf bar mudah tentang bilanganpelajar mengikut rumah sukan, ita dapat mentafsirkan bahawa jumlah pelajar daripada rumah Omri mempunyai bilangan yang paling ramai. Yang kedua teramai ialah rumah Meriam. Rumah Mohamadiah dan rumah Petri mempunyai bilangan palajar yang sama. Secara keseluruhan pula, kita dapat mengetahui bahawa jumlah pelajar rumah Omri mempunyai bilangan pelajar yang teramai.Graf Garisan1)Graf garisan sesuai digunakan untuk menggambarkan perubahan kuantiti sesuatu perkara mengikut masa.2)Contoh:- a) Suhu tahunan. b) Berubahan jumlah penduduk. c) Jumlah pengeluaran barangan.Min Suhu Bulanan Bandar Kota Kinabalu05101520253035J F M A M J J O S O N DSuhu (*C)Series1Bulan Suhu (C)Januari 25Fabruari 26Mac26April 27May29Jun 27Julai 27Ogos 25September 25Oktober 25November 24Disember 24Jadual 1: Min suhu bulanan Bandar Kota KinabaluMentafsirkan Jadual Dan Graf GarisanBerdasarkan jadual dan graf garisan tentang min suhu bulanan Kota Kinabalu kita dapat membuat tafsiran. Bulan yang mengalami suhu terendah ialah bulan November dan Desember, iaitu 24C. suhu mula meningkat kepada 26C ialah pada bulan Februari dan Mac dan kepada 27C ialah pada bulan April. Suhu paling tinggi adalah pada bulan Mei, iaitu 29C. Suhu mula menurun pada bulan Jun hingga Julai iaitu 27C dan kepada bulan Ogos hingga Oktober, iaitu pada 25C.Unit 5: Peta1)Peta adalh lukisan sebahagian permukaan bumi yang dilihat dari aras yang tinggi. 2)Peta lakar ialah gambar atau lukisan yang menunjukkan cirri-ciri geografi sesuatu kawasan.3)Ciri-ciri geografi terbahagi kepada dua:-a) Ciri fizikal atau semulajadi.b) Ciri budaya atau buatan manusia.4)Ciri budaya ialah hasil daripada aktiviti manusia seperti petempatan, pertanian, perindustrian, perlombongan, pengangkutan dan perhubungan.5)Ciri fizikal ialah bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan sesuatu kawasan.6)Ciri-ciri geografi dalam peta lakar menggunakan:-a) Simbol.b) Warna.c) Singkatan Perkataan.7)8)Singkatan perkataan digunakan untuk melambangkan perkataan tertentu. La terdiri daripada huruf ringkas yang:-a) Mudah difahami dan diingati.b) Dapat menjimatkan ruang dalam peta lakar.Warna Ciri GeografiBiru Sungai. Laut. paya. perairan.Hijau Tumbuh-tumbuhan hutan. tanah pamah.Coklat, perang Tanah tinggi. Bukit. gunung.Hitam Bangunan. landasan kereta api.Merah Jalan raya.9)Singkatan Ciri GeografiA. AlurBP. Balai PolisG. GunungKg. KampungLdg. LadangPD. Pejabat DaerahPP. Pejabat PosPt. ParitPdg. PadangTA. Tali AirTg. TanjungSek. SekolahSg. SungaiRR. Rumah Rehat10)Peta lakar yang ringkas mempunyai:-Perkara KegunaanTajuk Ringkas Memberi gambaran ringkas tentang kawasan peta.Skala Dapat menentukan jarak sebenar dalam peta.Arah Mata Angin Dapat menentukan kedudukan arah sesuatu tempat.Petunjuk Menunjukkan makna simbol dalam peta. Unit 6: Bentuk Muka Bumi1)Malaysia terletak di Tenggara Benua Asia.2)Kedudukan Malaysia ialah anatara garis lintang 1O 7O dan menganjur dari garis bujur 100T 120T.3)Keluasan Malaysia ialah 329, 758 km.4)Semanjung Malaysia dipisahkan dari:-a) Singapura oleh Selat Tebrau.b) Sumatera di Indonesia oleh Selat melaka.c) Sabah dan Sarawak oleh Laut Cina Selatan.5)Selat Melaka ialah selat yang terpanjang di dunia.6)Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri dan tiga buah Wilayah Persekutuan iaitu:-a) Kuala Lumpur.b) Putrajaya.c) Labuan.7)Keistimewaan bentuk muka bumi Malaysia ialah:- a) Terletak di persimpangan jalan laut dan laluan udara antarabangsa iaitu dari Timurke Barat dunia.b) Kedudukan yang strategik menjadikannya penting sebagai pusat perdagangan antarabangsa.c) Bentuk muka bumi yang pelbagai membolehkan pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan. Contoh, tanah pamah dan kaki bukit sesuai untuk pertanian, tanah tingggi dan pinggir laut sesuai untuk aktiviti pelancongan.6.1Tanah Tinggi1)Hampir 60% daripada keluasan Malaysia terdiri daripada kawasan tanah tinggi.2)Tanah tingginye melebihi 180 meter.3)Kawasan tanah tinggi terletak di:- a) Bahagian tengah Semanjung Malaysia. b) Pedalaman Sabah dan Sarawak.4)Kawasan tanah tinggi terbentuk daripada proses lipatan kerak bumi.5)Di Semanjung Malaysia banjaran gunung menganjur dari Thailand di utara sehingganegeri Johor di Selatan.6)Ciri-ciri kawasan tanah tinggi di Malaysia ialah:-a) Terbentuk hasil daripada proses lipatan kerak bumi.b) Panjang, tinggi dan selari.c) Terdiri daripada gunung lipat tua.d) Purata ketinggian banjaran ialah 1525 meter.e) Banjaran gunung menganjur dari Utara ke Selatan.f)