folio geografi ting.3( lengkap ) 2008

Click here to load reader

Post on 06-Jun-2015

5.988 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

keGiatan ekOnomi... pleaz cOmment if I did wRong from http://www.myspace.com/d_sim

TRANSCRIPT

Tajuk

1

Senarai KandunganMuka Surat Depan ( Tajuk ) Isi Kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan m/s 1 2 3 4 5 6-10 11 12-25 26 27-29 30

2

Penghargaan

Terlebih dahulu saya berasa syukur kehadrat illahi kerana berjaya menyiapkan tugasan yang telah saya terima. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru geografi kelas 3A1 iaitu Pn.Wali A/P Suberananiam kerana sentisa memberi dorongan, galakan, nasihat serta tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan folio geografi ini. Tidak lupa juga jasa ibu bapa saya kerana telah menyumbangkan masa, tenaga serta wang bagi membantu saya menyiapkan folio ini. Begitu juga dengan rakan-rakan saya iaitu Mohd Hazmi dan Mohd Nasir. Mereka telah membantu saya mencari maklumat dengan lebih terperinci agar tidak tersilap fakta atau data mengenai isi-isi folio ini. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada responden yang telah saya menemu bual bagi melengkapkan folio ini.

3

PendahuluanSaya, Mohd.Qhassimi Bin Mohd Nor Hamizi, pelajar Tingkatan 3A1 di SMK Pengkalan telah menjalankan kajian ini bagi memenuhi keperluaan kerja khursus Geografi PMR. Tema kajian ini adalah kegiatan ekonomi. Tajuk kajian ini kegiatan ekonomi terhadap pembangunan di kawasan tempat kajian. Saya telah membandingkan kegiatan ekonomi di kawasan kajian dengan negara Singapura. Sebab-sebab saya memilih Taman Pinji Mewah sebagai kawasan kajian adalah sekolah saya terletak dalam kawasan kajian iaitu Taman Pinji Mewah. Selain itu, kawasan kajian terletak berhampiran dengan kawasan perumahan saya. Jadi ini memudahkan saya bagi menjalankan kajian selepas waktu persekolahan. Saya telah menjalankan kajian ini bersama dengan dua orang rakan sekolah saya iaitu Mohd Nasir dan Mohd Hazmi. Kami bekerjasama dan saling membantu bagi memperoleh data dan maklumat. Saya menggunakan masa selama sebulan untuk memperoleh maklumat dan menaip laporan lengkap secara individu.

4

ObjektifSaya menjalankan kerja khusus ini untuk memenuhi objektif kerja khusus ini. Antara objektif kajian ini adalah: a) mengenal pasti jenis-jenis kegiatan ekonomi di Taman Pinji Mewah terdapat pelbagai jenis kegiatan ekonomi di Taman Pinji Mewah

b) sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan kajian akan saya terangkan sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan ekonomi dalam dapatan kajian yang saya siapkan c) menerangkan kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar saya juga akan menerangkan kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar d) mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar saya akan memberitahu langkah-langkah untuk mengurangkan kesan negatif di kawsan kajian

Melalui kajian yang saya jalankan, saya bersyukur kerana berpeluang untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kegiatan

ekonomi di kawasan kajian serta dibandingkan dengan Singapura.

5

Kawasan Kajian

Kawasan kajian Taman Pinji Mewah terletak di Bandar Lahat dalam Daerah Kinta. Taman Pinji Mewah terletak kira-kira 10km dari Bandar Ipoh dan mengambil masa lebih kurang 15 minit ke Bandar Ipoh. Taman Pinji Mewah merupakan kawasan bekas lombong bijih timah yang ditebus guna. Kawasan ini mula dibina dalam tahun 90-an. Pandang darat fizikal adalah terdapat sebuah bukit kecil disebelah timur laut dan terdapat sebatang sungai berdekatan dengan Taman Pinji Mewah.

6

Peta Negeri Perak Darul Ridzuan

7

Peta Daerah Kinta

8

Peta Taman Pinji Mewah

9

Peta Singapura

10

Kaedah KajianSaya telah menunakan pelaai kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat data Bagi melengkapkan folio ini. Antaranya adalah: a) Kaedah Pemerhatian: memerhatikan ciri-ciri fizikal di kawasan kajian seperti bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Saya juga membuat pemerhatian terhadap ciri-ciri budaya di kawasan kajian iaitu Taman Pinji Mewah seperti petempatan, pengangkutan dan perhubungan, kegiatan ekonomi, sumber dan kemudahan berkaitan dengan pelancongan. b) Kaedah Rujukan: - menggunakan pelbagai sumber-sumber buku rujukan bagi memastikan mendapat fakta atau data yang tepat dan terperinci. c) Kaedah Soal Selidik: - menemuramah beberapa penduduk di kawasan kajian dengan menggunakan borang soal selidik

11

Dapatan Kajiani) Jenis-jenis kegiatan ekonomi di kawasan kajian Di kawasan iaitu Taman Pinji Mewah, terdapat dua jenis kegiatan ekonomi di kawasan ini iaitu:

a)

perindustrian

b) perkhidmatan Terdapat beberapa jenis perindustrian di kawasan kajian.

Jenis-jenis Perindustrian Yang Terdapat Di Kawasan KajianPembuatan makanan/minuman

Bil. 3

Barangan bayi 1 Polyware 2 Kilang proses bawang putih dan merah 1 Kilang alat ganti kereta 2 Kilang plastik 1 Kilang elektronik 1 Jadual 1.1: Jadual jenis-jenis perindustrian di kawasan kajian.

12

Kebanyakkan perindustrian di Taman Pinji Mewah mula beroperasi sejak petempatan di sini selain mendapat galakan daripada penduduk sekitar kerana dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi di sini. Terdapat tiga jenis perindustrian pembuatan makanan dan minuman yang

beroperasi di kawasan kajian. Kilang tersebut adalah Kilang Dutch Lady, Yi Dah Factory(m) Snd.Bhd dan Vegetarian Food. Kilang-kilang tersebut telah lama

beroperasi di kawasan ini. Begitu juga dengan kilang polyware seperti Kilang KMB. Terdapat juga kilang yang membuat barangan bayi di kawasan ini. Bilangan Kilang pembuatan barangan bayi sama dengan kilang proses bawang putih dan merah iaitu satu sahaja. Industri alat-alat ganti kereta pula menerima serta menjual alat-alat ganti kereta, lori atau alat-alat ganti kenderaan berat bagi memenuhi permintaan pasaran dalam dan luar kawasan ini. Kilang yang beroperasi dalam sektor ini adalah Kilang ITK Transport ( Singapore-Johore ) Snd.Bhd serta Kilang Syarikat Roma. Terdapat tunggal sahaja kilang plastik yang membuat barangan yang berasaskan plastik. Kilang elektronik pula menghasilkan barangan elektronik atau alat ganti telefon bimbit. Kilang tersebut adalah Kilang Balda. Graf 1.1 menunjukkan jenis-jenis perindustrian yang di kawasan kajian, Taman Pinji Mewah

13

Jenis-jenis Perindustrian Yang Terdapat Di Kawasan Kajian3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0be ra t er ah an ba yi ar e in um as tik Po lyw ke nd er aa n ra ng an pl bi m te l (u nt uk ef on m bi t)

ak an an /

da n

m

pu tih

Ba

m

bu at an

ba w

an g

ke re ta

da n

Pe m

pr os es

ga nt i

la ng

al

Ki

Graf 1.1: Graf ini menunjukkan bilangan serta jenis-jenis perindustrian yang beroperasi di kawasan kajian. Terdapat juga jenis kegiatan ekonomi di kawasan ini dalam sektor perkhidmatan seperti pendidikan.

Ki

la ng

14

Ki

la ng

at

el

ek tro

ni k

Ki

la ng

Jenis Pendidikan Yang Terdapat Di Kawasan Kajian Sekolah Menengah Kebangsaan

Bil.

1 Sekolah Kebangsaan Pra-Sekolah Pusat Tusyen Tadika 10 Jadual 1.2: Jenis pendidikan yang terdapat di kawasan kajian 1 1 4

Berdasarkan

jadual

di

atas,

hanya

terdapat

satu

sahaja

sekolah

menengah

kebangsaan di sini iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan, Taman Pinji Mewah di mana tempat saya bersekolah. Sekolah Kebangsaan Pengkalan terletak bersebelahan dengan sekolah saya dan juga satu-satunya sekolah kebangsaan di kawasan ini. Pra-sekolah pula terletak dalam kawasan sekolah rendah. Sekolah serta Pra-sekolah merupakan perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan kepada penduduk di kawasan ini serta penduduk di kawasan yang terdekat dengan Taman Pinji Mewah. Pihak swasta juga memainkan peranan dalam menyediakan

perkhidamatan dalam sektor pendidikan di kawasan ini. Antaranya adalah pusat tusyen. Terdapat empat pusat tusyen di kawasan ini. Kebanyakkan pusat tusyen di sini beroperasi pada waktu malam di banggunan perniagaan yang terdapat di Taman Pinji Mewah. Ada juga pusat tusyen yang menawarkan khidmat tusyen peribadi kepada para pelajar sekolah khususnya kepada pelajar yang bakal menduduki perperiksaan penting seperti UPSR, PMR serta SPM. Tadika pula

15

mencatatkan perkhidmatan pendidikan yang paling tinggi di kawasan ini berikutan permintaan ramai ibu dan bapa penduduk kawasan ini. Ini menunjukkan bahawa para penduduk di sini mengutamakan ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada generasi muda agar generasi ini dapat memimpin negara ini ke arah kecemerlangan pada suatu hari nanti. Selain pendidikan, perdagangan seperti perniagaan runcit juga perkhidmatan yang terdapat di kawasan ini. Perniagaan ini melibatkan urusan jual-beli barang, fotokopi dan lain-lain lagi. Berdasarkan kajian saya, kegiatan perindustrian dan perkhidamatan di kawasan kajian juga terdapat di Singapura.

Gambar 1.1: Gambar SMK Pengkalan dari pandangan satelit 16

Gmabar 1.2: Gambar di atas adalah gambar daerah Kinta dari pandangan satelit ii) Sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan kajian

17

Sumbangan Kegiatan Ekonomi Di Kawasan Kajian

Peluang Pekerjaan

Peningkatan Taraf Hidup

Kemudahan Infrastruktur

Terdapat banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada penduduk di kawasan ini berikutan bilangan kilang serta kedai-kedai di Taman Pinji Mewah semakin meningkat. Antaranya operator pengeluaran, pembantu kedai, pelayan restauran dan juga kerani di kilang-kilang. Peluang pekerjaan ini telah membuka peluang kepada para penduduk di sini untuk memajukan diri. Ini dapat dibuktikan dengan soal selidik saya ke atas En. S.Doraisamy A/L Sinnasamy. Encik ini juga berpendapat bahawa peluang pekerjaan terbuka luas untuk pendu