geografi manusia bab 1 (ting. 6)

of 12/12

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

12.545 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 1:KONSEP PENDUDUK PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

2. PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA (tenagaburuh) A)Diukursecarakuantitiiaitu: Jumpenduduk Taburanpenduduk Strukturumurdanjantina Cth: China,Indonesiadan India mempunyaipendudukramai. Merekabolehmeluaskansaizpasaran,membangunkaneko. Meningkatkanjumtentera. 3. b)Secarakualiti Cirifizikaldankesihatan Tahappendidikan Kemahiran Mobiliti 4. Contoh Malaysia Kerja2 sawah dan buruh ladang memerlukan penduduk lelaki yang ramai,sihat dan muda. Oleh sebab itu Malaysia import buruh Indonesia kerana buruh Malaysia tidak sanggup melakukan kerja2 fizikal yang lasak. 5. PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PERUBAHAN SOSIOEKONOMI PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYA PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKAL 6. PERUBAHAN SOSIOEKONOMI Menukar pertanian tradisional kepada perindustrian dan perkhidmatan Mewujudkan pelbagai ekonomi seperti perdagangan, pelancongan dan pengangkutan Mengembangkan jumlah pm dan penawaran. Menyebabkanrevolusi teknologi seperti satelit, Sistem Penentuan Global (GPS) remote sensing yang digunakan dalam GEOGRAFI INFORMASI SISTEM(GIS). 7. PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYA Dulu memburu., menangkap ikan, pertanian kecil-kecilan Sekarang: Kawasan pertanianluas, guna teknologi moden Kawasan perbandaran besar dan moden. Kegiatan ekonomi di bandar adalah perniagaan dan perindustrian Fenomena alam sekitar lebihan kompleks 8. PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYA 9. PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKAL 10. TAMAT UNTUK HARIINI 11. LATIHAN BAB 1: PENDUDUK 1(a) Bezakan konsep kuantiti dan kualiti penduduk sebagai sumber.(6 markah) (b) Tunjukkan bagaimana penduduk mempengaruhipembangunan sosioekonomi sesebuah negara. (9 markah) (c) Jelaskan lima kesan aktiviti manusia terhadap perubahan landskap fizikal di sesebuah kawasan. (10 markah) 12. Skema jawapan 1(a) Bezakan konsep kuantiti dan kualiti penduduk sebagai sumber.(6 markah) (a)KUANTITI Penduduk sebagai sumber diukur dari segi bilangan atau jum penduduk, saiz, taburan dan struktur umur dan jantina. (b) KUALITI Penduduk sebagai sumber diukur dari segi ciri-ciri fizikal dan kesihatan, tahap pendidikan, kemahiran yang dimiliki, keterbukaan,mobiliti dan sikap.