geografi manusia bab 1 (ting. 6)

of 12 /12

Click here to load reader

Upload: khairuddin-nisa

Post on 19-Jun-2015

12.549 views

Category:

Education


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

BAB 1:KONSEP PENDUDUK

•PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA•PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

Page 2: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA (tenaga buruh)

A)Diukur secara kuantiti iaitu:Jum pendudukTaburan pendudukStruktur umur dan jantinaCth: China,Indonesia dan India mempunyai

penduduk ramai.Mereka boleh meluaskan saiz

pasaran,membangunkan eko.Meningkatkan jum tentera.

Page 3: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

b)Secara kualitiCiri fizikal dan kesihatanTahap pendidikanKemahiranMobiliti

Page 4: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

Contoh MalaysiaKerja2 sawah dan buruh ladang memerlukan penduduk lelaki yang ramai,sihat dan muda.

Oleh sebab itu Malaysia import buruh Indonesia kerana buruh Malaysia tidak sanggup melakukan kerja2 fizikal yang lasak.

Page 5: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

PERUBAHAN SOSIOEKONOMI

PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYA

PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKAL

Page 6: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

PERUBAHAN SOSIOEKONOMI

Menukar pertanian tradisional kepada perindustrian dan perkhidmatan

Mewujudkan pelbagai ekonomi seperti perdagangan, pelancongan dan pengangkutan

Mengembangkan jumlah pm dan penawaran.

Menyebabkan revolusi teknologi seperti satelit, Sistem Penentuan Global (GPS) remote sensing yang digunakan dalam GEOGRAFI INFORMASI SISTEM(GIS).

Page 7: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYADulumemburu., menangkap ikan,

pertanian kecil-kecilanSekarang:Kawasan pertanian luas, guna

teknologi modenKawasan perbandaran besar dan

moden.Kegiatan ekonomi di bandar adalah

perniagaan dan perindustrianFenomena alam sekitar lebihan

kompleks

Page 8: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYAAKT MANUSIA Landskap Budaya yang berubah

a.Membina Petempatan

banglo., kondominium, flat dab taman perumahan menggantikan hutan

b.Pertanian dan Penternakan

Ladang getah, sawit the, sayur-sayuran menggantikan hutan dan semak-samun

c.Perindustrian dan Pembandaran

Di bandar, wujud bangunan, kilang, pasar raya, bangunan hotel, pejabat, medan kereta berbayar

Pembinaan jaringan pengangkutan dan perhubungan

Darjah ketersampaian tinggi,jarak lebih dekat dan mobiliti buruh.

Page 9: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKALAKTIVITI MANUSIA

PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKAL

Perlombongan bijih timah

Tanah tandus, struktur tanah longgar,kesan-kesan lekukan dan tasik buatan manusia

Penyahutanan Mengubah hutan kepada ladang getah dan sawit

Pembinaan empangan hidroelektrik

•Hutan menjadi tasik buatan manusia.Cth: empangan Kenyir di Terengganu, Empangan Temenggor di perak•Hutan ditenggelami air•Habitat flora dan fauna musnah•Rantaian makanan terjejas

Page 10: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

TAMAT UNTUK HARI INI…

Page 11: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

LATIHAN BAB 1: PENDUDUK1(a) Bezakan konsep kuantiti dan kualiti

penduduk sebagai sumber. (6 markah)

(b) Tunjukkan bagaimana penduduk mempengaruhi pembangunan sosioekonomi sesebuah negara.

(9 markah)

(c) Jelaskan lima kesan aktiviti manusia terhadap perubahan landskap fizikal di sesebuah kawasan.

(10 markah)

Page 12: Geografi Manusia Bab 1 (Ting. 6)

Skema jawapan1(a) Bezakan konsep kuantiti dan kualiti

penduduk sebagai sumber. (6 markah)

(a)KUANTITIPenduduk sebagai sumber diukur dari segi

bilangan atau jum penduduk, saiz, taburan dan struktur umur dan jantina.

(b) KUALITIPenduduk sebagai sumber diukur dari segi ciri-

ciri fizikal dan kesihatan, tahap pendidikan, kemahiran yang dimiliki, keterbukaan,mobiliti dan sikap.