nota buku teks geografi ting 4 dan 5

of 38/38
PANITIA GEOGRAFI SMK LUI BARAT, 72150 BANDAR SERI JEMPOL NEGERI SEMBILAN FORMAT SPM GEOGRAFI 2009 KERTAS 1 - 2280/1 Masa : 1 ¼ Jam Bentuk / Jenis : Aneka Pilihan Jumlah : 40 Soalan Markah : 40 % Tajuk : Tingkatan 4 dan 5 Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman ( 60 %) dan Kemahiran (40 %) KERTAS 2 - 2280/2 Masa : 2 Jam Bentu / Jenis : Subjektif / Esei Respons Terhad Jumlah : Bahagian A - 7 Soalan ( Jawab semua ) Bahagian B - 4 Soalan ( Jawab 3 sahaja ) Jumlah Soalan : 11 Soalan Jumlah Perlu dijawab : 10 Soalan Markah : 100 % Tajuk : Tingkatan 4 dan 5 Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman ( 60 %) dan Kemahiran (40 %) Aras kesukarean : Rendah : 5 Sederhana : 3 Tinggi : 2 MENGAPA TAK CEMERLANG Kurang Pembacaan Tekanan Kurang Perbincangan Motivasi Diri Kurang Tidak Ambil Kisah Tidak Pandai Bahagi Masa Baca Biasa Saja Kurang Bersedia Kurang Kerjasama Takut Mencuba Rendah Diri Terlalu Bergantung kepada Orang Malas Kurang Latih Diri Tidak Tahu Belajar Kurang Komunikasi Susah Mengingat Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin 1

Post on 12-Jun-2015

36.474 views

Category:

Documents

58 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota ringkas buku teks geografi tingkatan 4 dan 5

TRANSCRIPT

PANITIA GEOGRAFI SMK LUI BARAT, 72150 BANDAR SERI JEMPOL NEGERI SEMBILAN

FORMAT SPM GEOGRAFI 2009KERTAS 1 Masa Bentuk / Jenis Jumlah Markah Tajuk Konstruk

2280/1: : : : : : 1 Jam Aneka Pilihan 40 Soalan 40 % Tingkatan 4 dan 5 Pengetahuan dan Kefahaman ( 60 %) dan Kemahiran (40 %)

KERTAS 2 Masa Bentu / Jenis Jumlah

2280/2: : : : : : : : : 2 Jam Subjektif / Esei Respons Terhad Bahagian A - 7 Soalan ( Jawab semua ) Bahagian B - 4 Soalan ( Jawab 3 sahaja ) 11 Soalan 10 Soalan 100 % Tingkatan 4 dan 5 Pengetahuan dan Kefahaman ( 60 %) dan Kemahiran (40 %) Rendah : 5 Sederhana : 3 Tinggi : 2

Jumlah Soalan Jumlah Perlu dijawab Markah Tajuk Konstruk Aras kesukarean

MENGAPA TAK CEMERLANGKurang Pembacaan Kurang Perbincangan Tidak Ambil Kisah Baca Biasa Saja Kurang Kerjasama Rendah Diri Malas Tidak Tahu Belajar Susah Mengingat Tekanan Motivasi Diri Kurang Tidak Pandai Bahagi Masa Kurang Bersedia Takut Mencuba Terlalu Bergantung kepada Orang Kurang Latih Diri Kurang Komunikasi

TINGKATAN 4 : KEMAHIRAN GEOGRAFI DAN GEOGRAFI FIZIKAL TINGKATAN 5 : GEOGRAFI KEMANUSIAN

1

Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

TAJUK SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI SPMTINGKATAN 4 Bil Tajuk Sukatan Pelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sistem Bumi Proses pembentukan dan Taburan Bentuk Muka Bumi Perubahan Pandang Darat Fizikal Laut dan Lautan Sistem Suria Unsur-unsur Cuaca dan Iklim Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadapo Kegiatan Manusia dan Sebaliknya Jenis dan taburan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi 2004 K1 K2 5 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2005 K1 K2 2005 K1 K2

TINGKATAN 5 Bil Tajuk Sukatan Pelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Taburan Penduduk Perubahan Penduduk dan Implikasinya Fungsi Petempatan Bandar Kepentingan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan Kesan Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan Kepentingan Pelbagai Sumber Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar Pengurusan Sumber Sektor Pembuatan Sektor Perkhidmatan Sektor Pertanian, Penternakan, Perikanan dan Perhutanan Sektor Perlombongan Sektor Pembinaan Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa K2 = Kertas Dua 2004 K1 K2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2005 K1 K2 2006 K1 K2

K1 = Kertas Satu

2

Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

TINGKATAN 5DINAMIK PENDUDUKi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Malaysia - kadar kelahiran semakin menurun - Dasar Pendidikan Negara - peluang pendidikan tinggi kpd wanita - wanita mengutamakan kerjaya -kahwin lewat - kadar kesuburan rendah - Amalan Perancang keluarga - kesibukan bekerja -tiada masa untuk keluarga - kos sara hidup tinggi - kos sara anak tinggi - kadar kematiam menurun - kemudahan perubatan semakin baik - bilangan anak kurang - saiz keluarga kecil - bantuan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedua (WHO) - membasmi penyakit cacar, memberi pelalian polio, demam campak serta Hepatitis B ii. Faktor yang mendorong migrasi antarabangsa di Malaysia a) Golongan Imigran - kemasukan warga asing ke Malaysia : Bangldesh, Indonesia, - Pelbagai peluang pekerjaan - sektor pembinaan, perladangan, pembantu rumah : buruh mahir dan separuh mahir - Kehidupan yang lebih selesa - pendapatan lebih lumayan - Keadaan politik dan ekonomi Malaysia yang stabil - Golongan profesional yang diperlukan di Malaysia spt Doktor, Jurutera, dll - Kawalan di sempadan perairan longgar - mudah masuk secara haram - Perkahwinan - mengikut keluarga - Persamaan budaya, bahasa dan agama - Indonesia, Bangladesh - Melanjutkan pelajaran b) Golongan Emigran - warga negara Malaysia yang keluar negara seperti ke Australia, Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun - Golongan profesional yang ingin mendapat pendapatan yang lebih lumayan - Melanjutkan pelajaran - Perkahwinan dengan warga asing - Mengikut suami / isteri iii. Kesan migrasi di negara yang dituju a) Positif - Pertambahan penduduk - bekalan buruh ramai dan murah - Menambah pasaran - pasaran barangan dan perkhidmatan lebih luas - Sektor perniagaan berkembang - kedai makan, kedai runcit, pusat beli-belah - Kemudahan asas penduduk dipertingkat - perumahan, pendidikan, kesihatan - Pemindahan teknologi berlaku - Wujudnya masyarakat majmuk b) Negatif - Pertambahan penduduk - masalah setinggan - Masalah sosial meningkat - jenayah, pelacuran, lepak, penyakit - Pengangguran - persaingan mendapatkan pekerjaan - Kesesakan lalulintas - bilangan kenderaan bertambah - Pengaliran keluar wang ke negara asal - Tanah terhad untuk menampung penduduk yang bertambah - kos tanah tinggi, sewa rumah tinggi, harga rumah tinggi - Kos menyediakan kemudahan awam meningkat - sekolah, klinik, dll - Masyarakat majmuk - masalah perkauman - Perbezaan ideologi - perselisihan faham3Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

iv. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk - bentuk muka bumi bertanah pamah yang rata, subur dan beralun - iklim yang sesuai : panas dan lembap, panas sederhana - jaringan pengangkutan dan perhubungan yang padat - kawasan pertanian (Prairie, Lem.Huang He,Lem.Sg Nil,Pulau Jawa) dan perindustrian (Boston, Glasgow, Frankfurt, Keihin) - kawasan perniagaan dan perkhidmatan (London, Tokyo, Beijing) - tumpuan bandar-bandar - polisi kerajaan : pembinaan Bandar-bandar baru (Washington D.C,Canberra) v. Pedalaman Sabah dan Sarawak kepadatan penduduk kurang - kawasan pergunungan dan tanah-tinggi - kawasan hutan tebal - darjah ketersampaian rendah - tiada sistem pengangkutan yang baik vi. Kesan akibat kekurangan penduduk - Sumber tidak diterokai sepenuhnya - Kekurangan tenaga kerja - Pasaran tempatan terhadap barangan kilang terhad - Menganggu pembangunan negara. - Terpaksa import buruh asing - Terpaksa menggunakan teknologi tinggi menggantikan tenaga buruh - Masalah sosial warga asing - Pengaliran wang keluar bertambah - buruh asing. viii.Ciri-ciri negara kurang penduduk taburan penduduk tidak seimbang - taburan penduduk tidak seimbang - peratus penduduk bandar tinggi - kepadatan penduduk desa rendah - taraf hidup tinggi - pendapatan perkapita tinggi - kadar kelahiran rendah - kadar kamatian rendah - pertumbuhan penduduk sangat perlahan - peratus golongan kanak-kanak tinggi - peratus golongan tua tinggi - jumlah penduduk kurang daripada sumber yang ada vii. Negara kekurangan penduduk Australia Kanada New Zealand Brazil

ix. Ciri demografi piramid progresif mempunyai dasar lebar dan pucak yang tirus dasar lebar menunjukkan kadar kelahiran tinggi penduduk muda yang ramai menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk tinggi puncak piramid tirus menunjukkan kadar kematian tinggi jangka hayat penduduk masih rendah

x. Langkah mengatasi masalah kekurangan penduduk xi. Negara yg megalami lebihan - dasar kerajaan menambah bilangan anak setiap keluarga penduduk - memberi insentif bagi setiap anak - kemudahan pendidikan Bangladesh - kempen menambah bilangan anak Indonesia - mengimport tenaga buruh asing Singapura - menggalakkan perkahwinan pada usia muda India - memajukan teknologi perindustrian - penggunaan robot industri China xii. Ciri-ciri Negara lebihan penduduk - Taburan penduduk tidak seimbang4

xiii. Faktor migrasi ke bandar di Malaysia peluang pekerjaan yang banyakKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

pendapatan perkapita rendah taraf hidup rendah peratus penduduk desa tinggi kepadatan penduduk desa tinggi jumlah penduduk melebihi sumber yang ada golongan kanak-kanak dan tua lebih ramai golongan tidak produktif lebih ramai kadar kelahiran tinggi kadar kematian tinggi kadar pertumbuhan penduduk tinggi kadar celik huruf rendah (kurang mendapat pendidikan) jangka hayat rendah

-

kemudahan pengangkutan ke bandar menceburi bidang baru mendapatkan pendapatan yang lebih lumayan melanjutkan pelajaran ke IPT mendapatkan pelbagai kemudahan sosial dan perkhidmatan ikut arahan majikan

xiv. Kesan akibat lebihan penduduk - taraf hidup penduduk rendah : sumber tidak cukup - masalah kemiskinan yang serius (Bangladesh) - pengangguran - peluang pekerjaan terhad - peningkatan kadar jenayah : taraf ekonomi rendah - masalah setinggan : kekurangan rumah, penduduk tidak mampu memiliki rumah sendiri - pekerja menerima upah yang rendah - tidak mampu menyediakan kemudahan sosial yang lengkap: kos yang tinggi, sumber kewangan terhad xv. Langkah mengatasi masalah Lebihan Penduduk - pengurangan kadar kelahiran : perancangan keluarga - beri pelbagai insentif spt pendidikan percuma dan keutamaan memiliki rumah kepada keluarga yang kurang anak - peningkatan taraf hidup : tingkatkan taraf pendidikan - emudahkan emigrasi - program transmigrasi : Indonesia, Filipina - memajukan sektor perindustrian , banyak peluang pekerjaan taraf hidup tinggi - dasar kerajaan : polisi satu anak di China - wanita berpendidikan tinggi lewat kahwin kadar kesuburan rendah xvi. Kesan pertumbuhan penduduk terhadap sumber - tekanan terhadap sumber tanah pertanian/ petempatan - saingan guna tanah untuk pertanian dan petempatan - saiz tanah semakin sempit - kepupusan sumber hutan / mineral / bahan api fosil - pencemaran udara - pencemaran air - suhu tempatan meningkat - pembuangan sisa domestik xviii. Kesan Kemasukan pendatang asing - rumah setinggan bertambah - sistem perparitan tidak sempurna - sistem pembuangan sampah tidak teratur - penyakit menular - pembakaran terbuka - pembuangan sisa-sisa domestic ke sungai-sungai - masalah sosial / jenayah - menjaja secara haram xvii. Kesan migrasi ke kawsan yang di tuju :kadar jenayah meningkat kesesakan lalul lintas pengangguran bertambah berlaku pencemaran udara dan air kekurangan kawasan perumahan kekurangan kemudahan asas penduduk semakin bertambah kawasan hijau semakin berkurang bandar semakin berkembang dan mewujudkan bandar satelit wujud petempatan setinggan

xix. Faktor migrasi ke luar Bandar - dasar kerajaan melaksanakan projek pertanian besar-besaran : FELDA, FELCRA5Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

-

pencen/ bersara - mencari ketenangan arahan berpindah -naik pangkat pusat pendidikan tinggi di luar bandar - ITM (Beseri, Perlis), USM (TransKerian, Nibong Tebal) rancangan penempatan semula setinggan rancangan tanah pinggir - meningkatkan taraf hidup projek pembangunan rakyat termiskin (PPRT) tujuan keselamatan - kampung baru - Sikamat, Jinjang

xx. Perubahan landskap (kawasan destinasi) akibat migrasi ke luar bandar - kepadatan penduduk di luar bandar kerana pertambahan peluang pekerjaan , - pertambahan buruh di luar bandar : rebakan kilang - wujudkan petempatan baru, perluasan kawasan petempatan sedia ada - Bandar Baru Muadzam Shah - peningkatan kemudahan asas dan infrastruktur - telefon, klinik, sekolah - peningkatan prasarana - nilai hartanah meningkat - perubahan lanbdskap - hutan kepada estet/ kawasan pertanian xxi. kesan migrasi antarabangsa - penduduk bertambah - tenaga kerja bertambah - upah murah - memenuhi pasaran kerja - peluang kerja di kilang - pasaran bertambah - pengaliran wang ke luar negara - pengangguran - masalah sosial dan jenayah - wujud kawasan setinggan xxii. Kesan migrasi luar bandar ke bandar - pertambahan penduduk - tenaga buruh bertambah - infrastruktur bertambah - pengangguran luar bandar berkurangan - setinggan - kesesakan petempatan - kesesakan lalu lintas - bandar berkembang -rebakan bandar - masalah sosial / jenayah - pasaran barangan pengguna meningkat - menggalakkan perniagaan di bandar - penyakit - sistem kumbahan tidak teratur xxiii.Langkah kurangkan aliran migrasi dari desa ke bandar - sediakan lebih banyak kemudahan infrastruktur - meningkatkan taraf jaringan jalanraya di desa - meningkatkan kemudahan sistem tekomunikasi seperti telefon - memajukan industri bersaiz kecil dan sederhana seperti industri desa - meningkatkan kemudahan sosial spt klinik dll - memajukan aktiviti pertanian sepertt projek pengairan, dll - membuka lebih banyak bandar baru di luar bandar

PETEMPATAN DAN PEMBANDARANi. Ciri-ciri petempatan Bandar - jumlah penduduk tinggi - kepadatan penduduk tinggi - penduduk bekerja dalam sektor industri sekunder dan tertier - guna tanah maksimum - bangunan tinggi dan bertingkat-tingkat - bagunan dibina rapat-rapat - bahan binaan daripada batu konkrit dan kaca - dibina mengikut pelan dan perancangan - jaringan pengangkutan padat ii. Fungsi petempatan Bandar6Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

pusat industri kilang - Senawang, Nilai, Taiping, Petaling Jaya pusat perlombongan petroleum dan gas asli - Kertih, Miri, Bintulu (Petroleum), Ipoh dan Kuala Lumpur (Bijih timah) - bandar pelabuhan - Kota Kinabalu, Klang, Kuantan, Kuching - tumpuan jalan - pusat pelancongan - T.T Cameron,T.T Genting, Kuah, Melaka, dll pengangkutan : jln raya - bandar bersejarah - Melaka jln keretapi, lapangan - bandar teknologi maklumat - Cyberjaya terbang. - bandar satelit - Petaling Jaya, Senawang, Ayer Keroh - pusat industri - pusat pendidikan - Bangi, Tanjung Malim, Sintok - pasaran hasil pertania - Bandar Diraja - Pekan, Kuala Kangsar, Klang - menyediakan barangan - pusat ketenteraan - Lumut, Port Dikcson keperluan pengguna - pusat kewangan - Kuala Lumpur - tumpuan IPT - pusat pengangkutan - Shah Alam - pusat pentadbiran - pusat pentadbiran - Putrajaya - bandar sempadan - Bukit kayu Hitam, Padang Besar - ibu negeri / negara - Seremban, Ipoh, Alor Setar, Georgetown, Kangar, Kuching, dll. iii. Fungsi petempatan luar Bandar - terlibat dalam pelbagai kegiatn ekonomi spt pertanian, perlombongan, perkanan , industri desa. - membekalkan hasil pertanian secara meluas - penanaman getah, kelapa sawit dll - pusat perlombongan - kaya mineral cth: Sg.Lembing (Pahang),Kaki Bukit (Perlis) - pusat perikanan - nelayan spt Batu Maung (Pulau Pinang), Pulau Ketam (Selangor) - pusat industri desa yang menghasilkan barangan spt tembikar dan batik - menyediakan peluang pekerjaan spt petempatan FELDA iv. Faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar (pemilihan tapak petempatan di Malaysia) - Tanah pamah yang rata dan bentuk muka bumi landai mewujudkan petampatan : Dt. Terengganu, Delta Rajang. - Kawasan persisir pantai : Persisiran pantai di Tumpat (Kelantan) perkampungan nelayan - Kawasan tanah tinggi : T.T. Cameron dan Bukit Fraser (Pahang) - Kawasan tanih yang subur - kegiatan pertanian menggalakkan kewujudan petempatan luar bandar : Dt Kedah, Delta Kelantan - kawasan penanaman padi - Kawasan perikanan : Tanjung Dawai (Kedah), Besut(Terengganu) - Pusat Pelancongan : Pantai Cahaya Bulan (Kelantan), Pantai Cherating (Pahang) - Berhampiran sungai untuk memudahkan kegiatan pertanian dan pengangkutan : Sg. Kinabatangan dan Sg. Rajang - Pembukaan tanah rancangan di kawasan pedalaman : FELDA - Kawasan tapak perlombongan - Taiping (Perak) & Rawang (Selangor): perlombongan bijih timah - Rancangan pembangunan luar bandar menyediakan kemudahan asas spt jalan raya , bekalan air. v. Masalah akibat pembangunan bandar yang pesat - pertambahan penduduk , kesesakan penduduk - kawasan setinggan - kesesakan lalu lintas - masalah perumahan - masalah sosial / jenayah - pencemaran udara meningkat - suhu mikro meningkat (peningkatan suhu) / pulau haba - harga tanah meningkat - sewa ruang pejabat / sewa rumah mahal - banjir kilat - tanah runtuh di lereng bukit Faktor yang mempengaruhi proses pembandaran - pertambahan penduduk melalui pertumbuhan semulajadi7Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

migrasi penduduk ke banda perluasan kawasan bandar perubahan cara hidup penduduk

vi. Langkah mengatasi masalah pembandaran - banjir kilat disebabkan pembinaan jalan berturap dan bangunan konkrit - pembinaan sistem perparitan yang lebih teratur - tanah runtuh di lereng bukit akibat pembinaan rumah dan jalan raya - kerajaan mengetatkan peraturan dan menghadkan projek pembinaan di lereng bukit - peningkatan suhu - penanaman pokok dapat mewujudkan kawasan hijau dan menurunkan suhu - kesesakan lalulintas - pembinaan jaringan pengangkutan yang lebih cekap, LRT, KTM Komuter vii. Sebab kewujudan bandar satelit di Malaysia - dapat mengatasi masalah bandar utama seperti tekanan tehadap tanah atu raung perniagaan - dapat menyediakan kawasan kediaman - bagi penduduk yang berulang alik dan bekerja di bandar utama - dapat menyediakan kawasan perindustrian - memproses bahan mentah dan barangan siap - menyediakan tapak gedung perniagaan - untuk mengelak kesesakan lalulintas di bandar utama - dapat mengurangkan pencemaran udara di bandar utama - untuk mengurangan pembinaan bangunan baru di bandar utama. - vii. Punca-punca pencemaran udara - pertambahan kenderaan bermotor - pertambahan jumlah bahan terampai di udara - pertambahan kilang - gas, asap - pelupusan sampah - pencemaran bau - penggunaan alat pendingin hawa, aerosol, dll - kelemahan pengurusan / penguatkuasaan pihak berkuasa - pembakaran terbuka viii. Langkah mengatasi pencemaran udara - gunakan petrol tanpa plumbum - menggunakan sistem penapisan serombong asap - menggunakan sistem percikan air di atmosfera di kawasan kilang - sumber tenaga elektrik dan solar menggantikan tenaga fosil (bahan api - petroleum, arang batu) - menghijaukan bandar / galakkan menanam pokok - kempen bumi hijau - larangan pembakaran terbuka - kempen kesedaran tentang kesan negatif pencemaran udara ix.Kegiatan manusia boleh mencemarkan alam sekitar - pembinaan kilang - hakisan, banjir lupur, tanah runtuh, pembebasan asap, pembuangan sisa toksid - penggunaan pengangkutan membebaskan asap, jerebu, hakisan, tanah runtuh - pembalakan menyebabkan penggondolan kawasan hutan : banjir lumpur, tanah runtuh - pembuangan sampah, sisa kotoran dan kumbahan ke kawasan sungai - pembakaran terbuka, pembebasn asap dan jerebu - penggunaan racun serangga dan baja kimia menyebabkan pencemaran udara dan air x.Interaksi bandar desa a)sumbangan bandar kepada desa - Perkhidmatan : sediakan pelbagai kemudahan perkhidmatan kepada penduduk desa - Barangan siap : sediakan barang siap kepada pengguna di desa, kemudahan jalan dan pengangkutan mudahkan barangan di pasarkan - Pusat pengumpulan : hasil pertanian dikumpulkan dan dipasarkan b) sumbangan desa kepada bandar - Bekalan bahan mentah : untuk industri di bandar dan hasil pertanian untuk kegunaan penduduk8Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

Tenaga buruh : bekalkan tenaga buruh untuk industri di bandar Kawasan rekreasi : sebagai kawasan rekreasi bagi penduduk bandar - perkelahan dll ii. Bandar perlu pengangkutan awam yang cekap: contoh : LRT, Monorel, Komuter - meningkatkan darjah ketersampaian - mengurangkan jumlah kenderaan di bandar - mengurangkan pencemaran udara. - mengurangkan kesesakan lalu lintas - menjimatkan masa dan kos perjalanan - memudahkan pergerakan harian / mobiliti penduduk - memberikan perkhidmatan kepada pengguna yang ramai Kesan Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan : memajukan sektor pertanian memajukan sektor pelancongan perkembangan sektor pembuiatan memajukan sektor perniagaan meningkatkan darjah ketersampaian meningkatkan mobiliti penduduk meningkatkan integrasi penduduk menyediakan peluang pekerjaan memajukan telekomunikasi penduduk padat di kawasan yang mempunyai kemudahan pengangkutan mempercantikan landskap mengurangkan keluasan hutan pencemaran udara memusnahkan kawasan hijau persaingan guna tanah

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGANi. Kepentingan Pengangkutan - darjah ketersampaian tinggi - menjimatkan kos - meluaskan pasaran barangan kilang, dll - mengangkut bahan mentah ke kilang, dll - mewujudkan petempatan baru. - mobiliti / pergerakan buruh - mewujudkan peluang pekerjaan - menggalakkan industri pelancongan - membangunkan kwasan luar Bandar - menghubungkan kwasan terpencil iii. Kesan Kemajuan pengangkutan di Bandar : - darjah ketersampaian lebih tinggi. - meluaskan lingkungan pengaruh Bandar - meluaskan pergerakan penduduk - meluaskan saiz pasaran - pertumbuhan petempatan baru - menarik kedatangan pelancong - memajukan sektor pelancongan - peluang pekerjaan bertambah.

iv. Langkah mengatasi pencemaran udara di Bandar - kenderaan : guna petrol tanpa plumbum - kilang : pasang alat penapis asap - menggunakan keretapi elektrik : LRT, Monorel - lokasi kilang jauh dari Bandar - sediakan tempat perlupusan sampah yang khas - kuatkuasa undang-undang - penghijauan Bandar : tanah pokok - kurangkan penggunaan alat yang mengeluarkan CFC : air cond, aerosol - banyakkan kilang yang mesra alam di bandar v. Masalah alam sekitar akibat sistem pengangkutan - pencemaran udara - asap kenderaan - penggunaan bahan api fosil / petrol akibatkan pencemaran udara - pembakaran bahan api fosil - meningkatkan suhu mikro - pembinaan jalan baru - hutan di tebang - hakisan tanah - tanah runtuh - hakisan tanah mencemar sungai / air - tanah runtuh - banjir lumpur - kerja menambak di kawasan pelabuhan - pencemarann laut.

vi. Kepentingan Lebuhraya terhadap pembangunan negara - meningkatkan darjah ketersampaian - mudah mengangkut dan memasarkan hasil pertanian dan hasil kilang - meningkatkan mobiliti penduduk - mewujudkan kawasan baru di sepanjang lebuhraya - mempercepatkan proses urbanisasi bandar / pekan yang dilalui - mempercepatkan masa perjalanan - tiada kesesakan - menggalakkan aktiviti pelancongan - menyediakan peluang pekerjaan - syarikat PLUS, perniagaan, pembersihan, kaunter tol. v. Kepentingan Sistem telekomunikasi9Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

-

membolehkan pertukaran dan penyampaian maklumat dengan cepat meningkatkan pasaran saham mempercepatkan urusan perniagan dan perdagangan dalam dan luar negara menerima siaran langsung peristiwa dunia melalui satelit mengawal dan mengurus sistem pengangkutan udara, laut dan satelit meramal keadaan cuaca - membantu petani dan nelayan sumber ilmu pengetahuan seluruh dunia melalui internet (dunia tanpa sempadan) menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) komputer, internet, teleks dll menjimatkan kos dan masa , memudahkan urusan perniagaan, merapatkan hubungan antara negara mengadakan perbincangan jarak jauh secara bersemuka melalui TV (telesidang) pesanan bergambar melalui faks/teleks dengan serta merta penggunaan komputer dalam sistem pengeluaran wang automatik (ATM)

vi. langkah mengurangkan kesesakan lalu lintas - jalan sehala untuk melancarkan pergerakan - menambah jejambat, terowong, persimpangan bertingkat - penggunaan LRT, komuter untuk mengurangkan kemasukan kenderaan di bandar - membaiki perkhidmatan pengangkutan awam, jaldual perjalanan bersistematik - melarang kenderaan berat memasuki bandar pada waktu puncak - mengurangkan tempat letak kereta - meningkatkan kadar bayaran letak kereta - amalan berkongsi kenderaan vii. Sumbangan pembinaan KLIA kepada kemajuan ekonomi Malaysia - meningkatkan kemasukan pelaconng asing - dapat menampung keperluan perkhidmatan antarabangsa dan domestik - membangunkan kegiatan ekonomi kawasan sekitarnya : Sepang, Nilai - nilai harga tanah meningkat - memberi keuntungan kepada penduduk setempat - pembinaan lebuhraya yang baru menghubungkan lapangan terbang dengan bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur - kawasan perumahan semakin bertambah Faktor yang mempengaruhi perkembangan :a) pengangkutan di Jepun - banyak pulau - bergunung-ganang - kemajuan perindustrian - kamajuan sektor pembalakan - perkembangan sektor perikanan - kestabilan politik - dasar penswastaan - kemajuan teknologi : terowong dasar laut, jambatan, dll b) perhubungan di Amerika Syarikat negara yang luas bergunung-ganang perkembangan internet kemajuan e-dagang & telesidang e-komuniti : interaksi dan komunikasi e-gavernan : untuk mendapatkan maklumat tentang dasar dan aktiviti agensi kerajaan sistem mesyuarat multimedia persaingan dalam perniagaan : teknologi baru dalam bidang telekomunikasi

SUMBERa. HUTAN i. Kepentingan hutan terhadap alam sekitar ( sumber hutan perlu dikawal) - menjadi kawasan tadahan air - habitat semulajadi hidupan liar dan pelbagai jenis flora - mengawal suhu sekitarnya - proses fotosintesis : menyumbang oksigen dan menyerap karbon dioksida - kitaran air : proses transpirasi oleh tumbuhan dapat mengawal kelembapan udara - mencegah hakisan / tanah runtuh - mengekalkan rantaian makanan dan siratan makanan ekosistem10Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

menghasilkan bahan organik sumber nutrien dalam tanah melalui pereputan sisa tumbuhan (daun kering dll) menjadi tempat rekreasi : taman negara dll mengurangkan kejadian banjir sumber pekerjaan - renjer hutan menjadi tempat kajian para penyelidik hutan dalam dan luar negara menyegarkan udara sekitarnya.

ii. Kegiatan manusia / kegiatan ekonomi memusnahkan hutan - pembangunan kawasan perumahan baru spt di kawasan bukit - pembinaan empangan untuk kuasa hidroelektrik spt di Bakun - pembangunan kawasan pelancongan spt membina hotel baru di Genting Highlands - pembalakan tanpa kawalan - pembukaan tanah pertanian yang baru spt Felda - kegiatan pertanian pindah - perlombongan di kawasan baru spt perlombongan kuprum di Ranau (Sabah) - mendirikan kilang di kawasan baru spt di Tangkak (Johor) iii. Langkah memelihara dan memulihara hutan - penghutanan semula di kawasan yang telah ditebang - mewartakan taman negara dan hutan simpan spt Taman Negara Endau-Rompin,TN Kinabalu, - menanam spesis pokok yang cepat tumbuh spt akasia - mengawasi pembalakan haram - menggunakan kayu getah dalam pembuatan perabot - mengitar semula kertas - menghadkan pengeluaran lesen membalak - membanyakkan ladang hutan spt ladang hutan jati di Kedah, Perlis. - silvikutur rawatan pokok oleh Jabatan Hutan (Tebang akar, kayu kecil, ubat) - mengadakan hutan lipur spt di Teluk Bahang - mengadakan pembalakan pusingan iaitu sekali penebangan setiap 30 tahun - Dasar Perhutanan Negara mewujudkan sistem pengurusan , pengekalan dan penggunaan sumber hutan yang teratur - tugaskan renjer hutan mengawal kebakaran hutan - Pusat Latihan Perhutanan melatih kepakaran pengurusan hutan - Majlis Perhutanan Negara menghadkan kawsan pembalakan. - nasihat dan tunjuk ajar kepada petani pindah agar menjalankan pertanian kekal - menubuhkan agensi / badan yang menguruskan hutan seperti FRIM iv. Kesan pembalakan tanpa kawalan - kepupusan flora dan fauna - hakisan tanah di lereng bukit - larian air permukaan bertambah, banjir mudah berlaku, kejadian banjir kilat - kejadian banjir lumpur spt di Pos Dipang(Perak) - pencemaran air sungai / keruh akibat kelodak yg dibawa dari hilir / perubahan kualiti air - kawasan tadahan / punca sumber air musnah - kekurangan oksigen dan penambahan karbon dioksida - suhu persekitaran meningkat - gangguan ekologi berlaku kerana kemusnahan hutan - haiwan bergantung kepada hutan - perubahan kitaran hidrologi - kekurangan hujan - rantaian makanan terputus - kehilangan tanih bahagian atas - kurang humus b. MINERAL i. Kepentingannya a)Petroleum : - bahan api bagi kenderaan, - bahan api untuk menjana tenaga elektrik,11

- mewujudkan peluangKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

- hasil sampingan spt gris, bitumin dan tar pekerjaan - bahan mentah industri plastik, getah tiruan, - bahan eksport / racun serangga pendapatan negara b)Gas asli: - bahan api bagi kegunaan domestik dan kenderaan - membekalkan bahan api - menjana tenaga elektrik - membangunkan kawasan - menjana tenaga elektrik - membangunkan industribahan mentah industri farmaseutikal pembuatan c)Bijih timah : - bahan penyadur - sebagai peteri dalam industri automotif dan elektronik d)Batu granit : - membina jalan raya e)Marmar : - membuat barang perhiasan dan lantai f)Pasir : - bahan mentah industri pembinaan - Silika digunakan dalam industri membuat kaca g)Kaolin : - bahan mentah dalam industri tembikar c. AIR i. Kepentingan sumber air - keperluan domestik / harian - minuman, dsb - Arab saudi dan Kuwait : penyahgaraman - bekalan air - emp. Semenyih, emp.Sg.Terip - mengairi kawasan pertanian - emp. Sg.Muda - menjana kuasa hidroelektrik - emp. Chenderoh, emp.Kenyir, emp. Bakun, dll - bahan penyejuk di kilang peleburan besi dan keluli - kegunaan pelbagai industri - kawasan rekreasi / pelancongan - tasik (putrajaya), air terjun dan jeram (lata Sekinchang) - pengangkutan - sungai, laut - sumber sumber protin - ikan, dll - menyederhanakan suhu kawasan sekitar - menyuburkan tanih / aluvium ii. Langkah mengatasi pencemaran Sumber Air - mengawal pembalakan - mengekalkan kawasan tadahan - membanyakkan kawasan hutan simpan - menanam tumbuhan di tebing sungai - merawat sisa kumbahan kilang - mengawal perairan daripada pembuangan sisa kapal - menguatkuasa undang-undang / denda - kempen kesedaran penjagaan alam sekitar iii. Kegiatan manusia mencemarkan sumber air - kegiatan ekonomi : pertanian, pembalakan, perlombongan, perindustrian - pertanian : penggunaan racun serangga - di pusat memproses getah - air buangan mengandungi asid dialirkan ke sungai, parit, dll - pembukaan ladang baru, hakisan tanih - air mengalir masuk ke sungai, air menjadi keruh - sisa buangan kilang : menjejaskan hidupan akuatik - pembalakan di cerun ukit : hakisan cerun - menambah kelodak sungai - perikanan menggunakan tuba / bahan letupan beracun :menjejaskan hidupan akuatik - hotel tepi pantai : air kumbahan di salurkan ke laut iv. Langkah-langkah pengurusan sumber air - penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974) - menentukan kualiti air - Jabatan Alam Sekitar - mewujudkan sistem pembentungan - mewajibkan pihak kilang merawat kumbahan sendiri - mengurangkan sisa buangan - kempen Cintailah Sungai Kita12Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

- kuatkuasa Undang-undang Laut Antarabangsa di Selat Melaka v. Kegiatan manusia menjejaskan sumber laut - tumpahan minyak dari kapal / kebocoran kapal tangki - pembuangan sisa kilang ke laut - ujian nuklear di laut - penggunaan pukat tunda di pinggir laut ikan pupus - pembinaan hotel di tepi pantai kumbahan mencemarkan air laut - aktiviti skuba menjejaskan terumbu karang - tumpuan pelabuhan sepanjang pantai mengotorkan air laut - pusat pelancongan - penyu pupus vi. Punca sumber air - sumber utama sungai, tasik, air bawah tanah, air laut, dan salji - negra iklim tropika - sebahagian besar sumber air dari kawasan tadahan hujan dan sungai : empangan dibina untuk menakung air, logi pembersihan untuk memproses air - air tasik untuk keperluan setempat - air bawah tanah diperolehi di kawasan yang mengandungi batuan enapan - negara iklim panas dan gurun - sumber air diperolehi dari air bawah tanah, penyahgaraman air laut dan pengempangan sungai - penerokaan air bawah tanah dibuat dikawasan batuan telap air yang dipanggil akuifer. d. PANTAI DAN MARIN - habitat pelbagai hidupan akuatik - sumber protein yang penting - kawasan perikanan Pentas benua : sumber pendapatan - aktiviti akuakultur di pinggir pantai - ternakan ikan, tiram - pelancongan - batu karang yang unik - laut dan lautan - menyederhanakan suhu - ombak - menjana tenaga elaktrik di Norway - pengangkutan dan perhubungan i. Langkah pengurusan pantai dan marin - mengawal penebangan hutan bakau - pembinaan srtuktur penghalang hakisan pantai - pembinaan tukun tiruan - projek penetasan telur penyu - mengawal tumpahan minyak - penggubalan undang-undang : melindungi kawasan perikanan, melindungi spesis ikan tertentu, mengawal pencemaran marin, mengharam penggunaan pukat tunda dan tuba e. KEPELBAGAIAN BIOLOGI/ BIODIVERSITI - Kepelbagaian tumbuhan, hidupan liar dan mikroorganisma di sesuatu kawasan pada masa tertentu - kepelbagaian genetik dan spesis - ekopelancongan - kepelbagaian dan keunikan tumbuhan dan haiwan liar - keseimbangan ekosistem - proses fotosintesis, proses transpirasi dan menyederhanakan suhu - mempunyai nilai ekonomi - eksport : balak, rotan, damar dan gaharu - penggunaan terus - makanan haiwan, sumber protein, buah-buahan dan kayu api f. TANIH - tanih yang kaya dengan nutrien untuk tumbuhan - untuk sektor pembinaan laterit untuk membuat batu bata - kaya sumber mineral - mempelbagaikan tumbuh-tumbuhan - tanih gambut kelapa sawit dan nanas - tanih aluvium padi - tanih laterit kelapa sawit, getah, teh dan tebu - tanih berpasir kelapa13Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

tanih bris gajus dan tembakau

i. Langkah memulihara tanih bagi meningkatkan kesuburan - menanam tanaman tutup bumi - kuatkan struktur tanih dan tambah kesuburan - pembajakan mengikut kontur - kurangkan larut resap tanih - pembinaan teres - pembajaan organik - pertanian rumah kaca - kurangkan kehilangan nutrien - tanaman baergilir - penggunaan sisa tanaman sebagai bahan sungkupan - hasilkan humus g. TENAGA SURIA - membolehkan proses fotosistesis tumbuhan hijau - pengeringan produk makanan, pakaian dll - memanaskan air - menjanakuasa elektrik - sebagai tenaga untuk pencahayaan, sistem telekomunikasi, pengepaman air h. TENAGA BIOJISIM : bahan buangan sisa organik daripada tumbuhan dan haiwan - sumber tenaga haba - bahan api - menghasilkan tenaga elektrik Kepentingan Sumber Tenaga Alternatif -Tenaga Alternatif - sumber tenaga pilihan selain sumber tenaga utama - sumber tenaga yang boleh digunakan selam-lamanya (tidak akan habis) - contohnya : KHE, solar, biomass, ombak, angin - boleh diperbaharui - KHE, solar, biomass - lebih bersih - tidak mencemarkan udara - lebih murah - tidak perlu dilombong

i. Kesan penerokaan sumber terhadap pantai dan marin - hidupan laut terancam : kepupusan spesis ikan dan penyu : pukat harimau, - kerosakan terumbu karang : sauh bot/ kapal - pencemaran laut : kumbahan hotel, pelanggaran kapal tangki minyak, tumpahan minyak, pembinaan pelabuhan, kegiatan pelancongan - kehilangan habitat akuatik - masalah hakisan : penebangan hutan paya bakau, pengorekan pasir laut Kesan Penerokaan Sumber Berlebihan ii. Sumber hutan - ekosistem terjejes, kandungan gas di udara tidak seimbang CO2 meningkat, Oksigen berkurang - memusnahkan habitat flora dan fauna - kepupusan spesis flora dan fauna - hakisan tanih / pergerakan jisim, luluhawa, banjir, aliran lumpur, pencemaran air - kawasan tadahan musnah - peningkatan suhu kerana kurang proses transpirasi - angin lebih kencang - rantaian makanan terjejas - kurang pembentukan awan dan kejadian hujan - proses larut lesap berlaku dengan cepat iv. Sumber tanih tumbuhan tutup bumi hilang menyebabkan proses larut resap giat.14

iii. Sumber mineral - kesusutan sumber mineral - pam hidrol - menggalakkan hakisan tanah, tanah runtuh - menghasilkan perubahan pandang darat lekukan, kolam lombong - ketandusan tanah - perlombongan petroleum di laut : pencemaran laut, kepupusan sumber laut - pencemaran sungai akibat : lombong dedah, pam kelilkir

v. Sumber air empangan menenggelamkan kawasan yang luas seperti emp. Kenyir, emp. BakunKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

hilang kesuburan akibat penggunaan baja pemusnahan spesis tumbuhan dan kawasan berlebihan. hutan struktur tanah berubah pemindahan hidupan liar PH tanah / keasidan tanah meningkat disebabkan penggunaan baja kimia hakisan meluas akibat pertanian intensif pergerakan jisim / kesotan tanih / ggelansar tanah / tanah runtuh. hasil hakisan menyebabkan dasar sungai cetek pertanian pindah - tanih kehilangan nutrien

KEGIATAN EKONOMI SEKTOR PEMBUATAN / PERINDUSTRIAN i. Jenis-jenis industri a) industri berasaskan sumber pertanian : pemprosesan bahan mentah hutan : kilang papan dan perabot perlombongan : kimia, petrokimia, dll penternakan perikanan

b) industri bukan berasaskan sumber barangan elektronik automatif : pembuatan dan pemasangan kenderaan

ii. Faktor memajukan sektor pembuatan / perindustrian - dasar kerajaan mempelbagaikan ekonomi - mengurangkan pergantungan kepada sektor primer (pertanian, perlombongan, dll) - pemberian taraf printis oleh kerajaan - penubuhan pelbagai agensi spt MATRADE untuk menarik pelabur asing - pelaburan asing yang banyak spt dari Jepun dan Korea - banyak modal tempatan dan luar Negara. - kemudahan kredit / pinjaman bank / insurans - penubuhan zon perdagangan bebas - buruh mahir dan separuh mahir tempatan - pemindahan teknologi asing spt dari Jepun : kilang kereta - pembangunan teknologi tempatan spt yaang dijalankan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam sekitar. - R & D (Penyelidikan dan Pembangunan) - Pasaran tempatan dan luar negara yang menggalakkan. - bekalan bahan mentah tempatan yang banyak bijih timah dan petroleum - Sumber Kuasa Elektrik Hidro yang murah dan banyak. - Sumber bahan api fosil tempatan petroleum dan gas asli - Kemajuan pengangkutan jalan raya, dll - Kemudahan pelabuhan untuk import dan eksport iii. Kesan industri terhadap alam sekitar - pencemaran udara - akibat pembebasan sulfur oksida dan karbon monoksida - jerebu akibat kadar habuk yang tinggi - kualiti udara menurun - hidupan akuatik terjejas disebabkan pembuangan sisa indusrti ke dalam sungai - pencemaran air - pembuangan sisa kilang - kejadian hujan asid - kemusnahan ekosistem dan kawasan tadahan - mewujudkan fenomena pulau haba - kesan rumah hijau - suhu tempatan / mikro meningkat di kawasan industri (peningkatan suhu) - pencemaran bunyi. iv. Sumbangan industri berat kepadaa pembangunan Negara - peluang pekerjaan kepada penduduk setempat - menggalakkan pembinaan jalan raya15

v. Agensi brtanggungjawab memajukan sektor perindustrian HICOM : mengenalpasti, memulakan melaksanakan dan menguruskan projekKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

- membangun kawasan sekitar - kemudahan infrastruktur bertambah - pendapatan negara bertambah - jumlah eksport meningkat - menggalakkan industri hiliran - pengelompokan industri - kemasukan modal asing - pemindahan kepakaran dan teknologi asing

-

dalam industri berat MATRADE : mencari dan meluaskan pasaran MIDF: menawarkan kemudahan kredit kepada sektor pembuatan MIEL: membina dan menyewa kilang kepada pelabur MIDA: mengawal selia dan menyelaras aktiviti sektor pembuatan

vi. Langkah Menarik Pelaburan Asing - pemberian taraf perintis - pengecualian cukai 5 Tahun - menyediakan zon perdagangan bebas - cth Pulau Langkawi - menyediakan kemudahan asas - melatih tenaga mahir dan separuh mahir - menyediakan kemudahan pelabuhan - pelabuhan Klang, Pasir Gudang dll - sistem pengangkutan dimajukan - sistem komunikasi dipertingkatkan - suasana politik stabil - lawatan ketua-ketua negara/Misi Pelaburan vii.Kesan pembangunan industri kepada sosioekonomi bandar kecil - membuka peluang pekerjaan - meningkatkan taraf hidup - pembukaan industri membangunkan infrastruktur dan jalan raya - pembinaan kawasan petempatan yang lebih tersusun dan terancang - wujudkan industri kecil sokongan viii. Peranan kerajaan memajukan industri kereta - kenakan duti import kepada kereta import - cukai yang rendah kepada industri kereta tempatan - beri perlindungan tarif kepada industri kereta tempatan untuk elak persaingan dengan kereta import - galakan Proton dan Produa jalankan kerjasama dengan syarikat kereta luar negara - jabatan kerajaan memberi keutamaan untuk membeli kereta buatan tempatan - meningkatkan eksport kereta ke luar negara - memberi pinjaman modal awal kepada Proton dan Produa ix. Kepentingan industri kereta kepada Malaysia - merangsang pertumbuhan ekonomi negara - membuka peluang kepada industri sokongan seperti kilang membuat tayar, dll - beri peluang pekerjaan - beri peluang kemahiran dalam bidang permotoran kepada pekerja tempatan - menarik kedatangan pelabur asing - menambah pendapatan negara melalui cukai PERKHIDMATAN Sektor perkhidmatan melibatkan perniagaan barangan dan perkhidmatan kepada pengguna Jenis-jenis perkhidmatan: - perniagaan borong, runcit, hotel dan restorans - kewangan - insurans - hartanah dan perkhidmatan perniagaan - pengangkutan dan telekomunikasi - utiliti elektrik, air dan gas - perkhidmatan kerajaan i. Kepentingan sektor pelancongan di Malaysia - peluang pekerjaan - sumber pendapatan negara16Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

memajukan sektor ekonomi lain - industri perhotelan, pengiklanan, pasaran kraftangan peningkatan kemajuan sektor perhubungan dan pengangkutan (kemudahan infrastuktur dilengkapkan) pengaliran wang masuk - pertukaran wang asing Kesan pelacongan kepada negara :menambah pendapatan negara memberi peluang pekerjaan merangsang pembinaan kemudahan infrastruktur majukan industri perhotelan merangsang pembinaan lapangan terbang memberi peluang kepada pendudk tempatan menceburi kragtangan menggalakkan rakyat tempatan melacong dalam negara

ii. Kesan pelancongan terhadap alam sekitar - pencemaran laut akibat sisa kumbahan - kemusnahan hutan dan hutan paya bakau - kawasan tadahan air berkurangan - pembinaan padang golf - menjejaskan ekosistem - aktiviti scuba merosakkan ekosistem laut - hakisan cerun - penebangan hutan utk bina hotel - hakisan pantai - kualiti air merosot - pembinaan hotel, chalet di pinggir laut - pembinaan pengangkutan lebuhraya

iii. Usaha meningkatkan industri pelancongan - menambah destinasi penerbangan dari lua r negara - membina lapangan terbang baru yang lengkap dan canggih spt KLIA - membina hotel dan penginapan yang serba lengkap - memajukan lokasi pelancongan seperti Pulau Langkawi - mengadakan Tahun Melawat Malaysia dan Tahun Melawat Negeri-negeri - menganjurkan temasya yang terulung di dunia seperti Perlumbaan Formula One dan Pertunjukan LIMA di Langkawi - potongan harga istimewa untuk penginapan semasa musim cuti sekolah - potongan tambang penerbangan yang murah spt Penerbangan Air Asia iii. Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar - Pencemaran udara - Pencemaran bunyi - Suhu meningkat - Kepupusan flora dan fauna - Jerebu - Hujan Asid - Banjir kilat, dll PERTANIAN , PERIKANAN, PENTERNAKAN DAN PERHUTANAN i. Kepentingan sektor pertanian - membekalkan makanan kepada penduduk - beras sebagai makanan asasi - penternakan - sumber protein - menambah pendapatan negara / tukaran wang asing - menambah pendapatan petani sambilan - menambah peluang pekarjaan kpd masyarakat luar bandar - menambah pendapatan perkapita penduduk - mengurangkan kemiskinan di desa - memajukan industri berasaskan pertanian - kelapa sawit ddl - sumber bahan mentah kepada industri sekunder / memproses - memajukan pembinaan infrastruktur di desa. - mengurangkan import makanan - menjimatkan pertukaran wang asing - keadaan iklim khatulistiwa : suhu 27 oC sepanjang tahun, hujan lebih 2000 mm setahun. ii. Faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit dan teh di Malaysia - kawasan beralun dan bersaliran baik sesuai ditanam kelapa sawit - iklim khatulistiwa dengan suhu 27oC dan jumlah hujan tahunan melebihi 2600 mm sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit. - Minyak sawit mendapat permintaan tinggi daripada kilang minyak, marjerin dan lilin. - tanah tinggi yang melebihi 2000 m dan bersaliran baik spt T.T. Cameron sesuai bagi tanaman teh17Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

suhu 18oC sesuai bagi penanaman teh di T.T. Cameron - permintaan yang tinggi bagi pasaran tempatan serta eksport ke Eropah, Asia Barat, dan Jepun. - Tenaga buruh yang mencukupi di kawasan luar bandar iii. Ciri-ciri Pertanian Pasar iv. Sumbangan tanaman kontan kepada ekonomi - jenis tanaman - sayuran, buah-buahan Malaysia dan bungaan. bahan mentah industri perkilangan - getah - tanaman jangka pendek menambah pendapatan negara - eksport - lokasi - pinggir Bandar memberi peluang pekerjaan - saiz kebun - kecil meningkatkan pengeluaran hasil pertanian - modal keluarga pertambahan pembukaan kawasan baru pertanian - modal kecil meningkatkan penggunaan teknologi dan - buruh keluarga jentera dalam biang pertanian - tujuan untuk jualan kepelbagaian sumber ekonomi negara - kaedah moden - baja kimia dll membangunkan kawasan luar bandar dengan pembukaan tanah rancangan v. Kesan aktiviti pertanian terhadap alam sekitar - pencemaran air dan mengancam hidupan akuatik : penggunaan baja kimia dan racun vi. Usaha memajukan sektor pertanian serangga menggalakkan pertanian hidroponik - baja dan racun juga merosakkan kualiti air pertanian kontur diamalkan di lereng - struktur tanih rosak akibat penggunaan bukit - baja kimia penggunaan baja organik digalakan - kepupusan flora dan fauna tanaman tutup bumi dilakukan diladang - banyak hutan ditebang untuk dijadikan ladang bagi menggelakkan hakisan tanah - hakisan tanah - peningkatan suhu setempat - kawasan tadahan terjejas vii. Hasil Pertanian Perlu ditingkatkan : - membekal makanan kepada penduduk - menambah hasil pendapatan negara - menambah jumlah eksport negara - menambah pasaran luar negara - mengurangkan kadar import makanan negara - mengurangkan kadar kemiskinan di desa - membekal bahan mentah industri - memajukan industri berasaskan pertanian. - menyediakan peluang pekerjaan di sektor pertanian, pemprosesan, dll viii. Sebab sumbangan sektor pertanian merosot - saingan daripada sektor industri dan perkhidmatan - saingan guna tenaga buruh - persaingan guna tanah dengan sektor lain - hasil pertanian kurang mampu bersaingan di pasaran antarabangsa. - harga tidak stabil di pasaran antarabangsa. - persaingan dengan negara pengerluar lain - penghijrahan keluar tenaga buruh pertanian ke sektor industri dan perkhidmatan - pendapatan kurang lumayan - dasar pembangunan ekonomi negara : contoh dasar perindustrian negara. - mempelbagai ekonomi ix.. Sebab kekurangan tenaga buruh pertanian - penggunaan jentera pertanian mengurangkan keperluan tenaga buruh - pendapatan kurang lumayan - tenaga buruh muda berpindah ke sektor perkhidmatan dan perkilangan18Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

- tenaga buruh muda lebih minat bekerja di kilang dan sektor perkhidmatan - sistem pendidikan berorientasikan sains dan tenologi - minat dalam bidang pertanian berkurangan - golongan muda lebih suka tinggal di Bandar - banyak kemudahan - keadaan tempat kerja kurang selesa. PERIKANAN i. Faktor memajukan perikanan - pinggir pantai yang panjang - pantai berteluk-teluk - tempat pendaratan ikan - pantai yang terlindung - tapak pelabuhan perikanan - nelayan turun temurun - mahir - industri membuat pukat tahan lasak - sumber protin masyarakat tempatan - permintaan yng tinggi - laut banyak plankton - terletak di pentas sunda - modal besar - kapal besar lengkap kemudahan mengawet ikan. - bekalan kayu keras untuk membuat kapal - Jepun - teknologi perkapalan moden - Jepun``

ii. Kesan Perikanan Terhadap Alam sekitar - penggunaan pukat tunda menggugat ekologi laut - mengurangkan bekalan sumber ikan - menjejas rantaian makan hidupan laut - pencemaran laut berlaku di pelabuhan perikanan akibat pembuangan sisa - habitat pembiakan terjejas - kemusnahan terumbu karang

iii. Langkah meningkatkan hasil perikanan sediakan latihan kemahiran dan teknik moden di Pusat Latihan Nelayan di Kuala Terngganu dan Batu Maung beri subsidi bantuan pukat dan bot mendirikan kilang ais seperti di Kemaman LKIM tentukan gred dan harga ikan untuk elek orang tengah FAMA bantu nelayan pasarkan ikan perluaskan kawasan tukun tiruan seperti di Pulau redang menambah kompleks pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan seperti di Mersing dan Kemaman

iv. kepentingan perikanan akuakultur - pendapatan sampingan petani - kerja sampingan nelayan an petani - menambah pelbagai sumber protin - menampung kekurangan ikan laut - mengurangkan import ikan - memenuhi permintaan tempatan kerana pertambahan penduduk v. Faktor menggalakan perikanan laut di Malaysia - terletak di Pentas Sunda yang cetek - menggalakkan pertumbuhan plankton - permintaan tinggi di dalam dan di luar negara - terdapat pelabuhan peikanan yang terlindung seperti Lumut - terdapat kilang ais - galakan dan subsidi membeli bot dan pukat dari kerajaan - terdapat pusat latihan perikanan bagi melahirkan nelayan yang mahir di Batu maung, Pulau Pinang - penggunaan bot besar dan alatan moden - hasil tangkapan tinggi - banyak terumbu karang dan tukun tiruan sebagai tempat pembiakan ikan - peranan LKIM dalam menjalankan penyelidikan dan pemasaran SEKTOR PENTERNAKAN i. Kepentingan penternakan - sumber pendapatan negara - peluang pekerjaan - sebagai bahan mentah sektor pembuatan19Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

sumber protein mengembangkan bidang penyelidikan

ii. Kesan terhadap alam sekitar - najis ternakan yang dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran air - pencemaran bau daripada najis haiwan - longgokan najis menggalakan pembiakan lalat dan perebakan penyakit SEKTOR PERHUTANAN i. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perhutanan - iklim yang sesuai : menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika - permintaan luar negara : dari Jepun - permintaan dari sektor pembinaan dan kilang perabot - tenaga kerja yang ramai - kemudahan pelabuhan untuk mengeksport pearabot dan kayu belak - kemudahan pengangkutan : jalan raya, keretapi dll - R & D oleh FRIM - penggunaan gergaji berjentera dalam pembalakan - teknologi satelit bagi memantau kebakaran hutan ii. Kepentingan Perhutanan - sumber pendapatan negara : eksport kayu-kayan - menyediakan peluang pekerjaan - memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan - sebagai tempat untuk kegiatan pelancongan SEKTOR PERLOMBONGAN i. Sumber mineral a) logam : - petroleum bahan - gas asli api - arang batu

b) bukan logam : kuprum emas bauksit bijih timah

ii. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan: - terletak di atas pentas sunda yang kaya sumber petroleum dan gas asli - laut yag cetek memudahkan kerja penggerudian - permintaan yang tinggi - perkembangan sektor perindustrian dan pengangkutan - peningkatan penggunaan gas domestik - rangkaian sistem pengangkutan yang cekap (keretapi, kapal kargo, kontena, dll) - usaha sama dengan syarikat luar negara : Exxon, Shell dan BP - peluang pekerjaan - peningkatan taraf hidup - sistem telekomunikasi yang canggih - menjalankan R&D untuk meningkatkan hasil petroleum - usaha cari gali di laut dalam - pemindahan teknologi dari luar - kajian seismik - penubuhan IPT : Universiti Petronas, Universiti Teknologi Malaysia yang menawarkan kursus kejuruteraan petroleum iii. Kepentingan Sektor perlombongan kepada pembangunan negara - menyediakan peluang pekerjaan - bahan tenaga : petoleum, gas asli dan arang batu - sumber pendapatan negara melalui KDNK petroleum adalah penyumbang terbesar - membantu perkembangan sektor pembuatan dan perkhidmatan - peningkatan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan - pemindahan masuk teknologi moden20Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

peningkatan kemudahan sosial dan infrastruktur menggalakkan perkembangan bandar seperti Ipoh, Kuala Lumpur dan Seremban

iv. Kepentingan Petroleum di Malaysia - bahan mentah bagi industri plastik, getah tiruan, racun serangga, ubat-ubatan, bahan kimia organik dan pelarut - bahan api kenderaan, penjanaan elektrik termal dan kilang - bahan eksport mineral terpenting - mewujudkan peluang pejerjaan : lebih 40 000 orang pekerja - menyumbang kepada pendapatan negara dari segi tukaran wang asing - menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan di rumah dan kilang - hasil sampingan spt gris (pelincir), bitumin dan tar (menurap jalan raya) v. Sumbangan sumber diluar pantai Miri, Sarawak kepada kawasan sekitarnya (luar pantai Kertih, Terengganu) - pengeluaran petroleum menggalakkan pembinaan logi penapis petroleum - perlombongan petroleum sediakan banyak peluang pekerjaan - merangsang pertumbuhan industri petrokimia spt kilang cat, barangan plastik dll - perkembangan bandar Miri dari segi perdagangan dan perniagaan - perkembangan jaringan jalanraya semakin baik - merangsang perkembangan lapangan terbang Miri - mendorong peningkatan kemudahan pelabuhan Miri sebagai pelabuhan mengeksport petroleum - kemudahan asas dipertingkatkan spt elektrik dan air untuk menarik pelabur asing - merangsang pertumbuhan bandar dengan lebih pesat - mengubah cara hidup dari nelayan kepada pekerja kilang - meningkatkan taraf hidup penduduk sekitarnya vi. Kesan kegiatan Perlombongan Terhadap alam sekitar - pencemaran laut - carigali petroleum di laut - tumpahan minyak menjejaskan hidupan akuatik - pencemaran udara : kuari, batu kapur - memusnahkan hutan - perlombongan kuprum di Mamut - kawasan terbiar : kolam bekas lombong bijih timah di sekitar Ipoh - dasar sungai menjadi cetek kerana pemendapan sisa lombong dan puin tanah - hakisan tanah di kawasan lombong bijih timah yang terdedah vii. Kesan perlombongan bijih timah terhadap alam sekitar - mewujudkan tasik bekas lombong - meninggalkan lubang besar seperti gua dan lekukan yang dalam - tanah kawasan perlombongan menjadi tandus - meningkalkan bukit pasir - kawasan peninggalan ditumbuhi semak samun - memusnahkan flora dan fauna - berlaku hakisan tanah dan pencemaran air - aliran sungai diluruskan viii. Pemuliharaan kawasan bekas lombong bijih timah di Lembah Kinta - ditebusguna :- pertanian : kawasan berpasir di baja dan di tanam buah buahan dan sayur-sayuran - sebagai padang rumput untuk ternakan lembu dan kambing - penternakan ikan air tawar - sebagai kawasan perumahan dan perindustrian - sebagai tempat rekreasi : taman tema air, dll SEKTOR PEMBINAAN i. Kepentingan sektor pembinaan kepada pembangunan negara - keperluan tempat tinggal - pembukaan bandar baru Faktor yang mempengaruhi sektor pembinaan21Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

mewujudkan peluang pekerjaan menggalakkan kemasukan teknologi memperluaskan pasaran barangan meningkatkan pendapatan negara

ii. Kesan sektor pembinaan ke atas alam sekitar - pencemaran air - pencemaran udara - memusnahkan habitat - kawasan tadahan terjejas - peningkatan suhu - hakisn tanah

-

kawasan tanah pamah yang luas pertambahan penduduk bekalan tenaga kerja yang mencukupi lebih banyak keperluan asas diperlukan peningkatan taraf hidup dan taraf pendidikan Dasar perumahan negara Dasar penswastaan Dasar Kemasukan pekerja asing kemajuan teknologi pembinaan : teknologi pasang siap, bahan binaan komposit

iii. Mengurangkan kesan alam sekitar - menguatkuasa undang-undang - menanam tanaman tutup bumi dan pembinaan benteng - sistem perparitan yang teratur - penanaman pokok di kawasan bandar ( bandar dalam taman : Putrajaya) - penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA) KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA i. Kepentingan Kerjasama Antarabangsa kepada Negara Anggota - pasaran eksport luas - mudah import barangan dari negara lain - mengurangkan tarif cukai negara anggota - harga lebih murah - pemindahan teknologi - berkongsi kepakaran - peluang melabur ke negara anggota lain - projek usahasama - membuka peluang pekerjaan - mengatasi masalah kekurangan modal ii. Masalah daripada kerjasama antarabangsa - ketidak seimbangan dagangan antara negara maju dengan negara membangun - harga bahan mentah seperti gertah dan bijih timah tidak stabil di pasaran - peningkatan kos pengeluaran barangan dan tenaga kerja - persaingan antara negara pengeluar bahan mentah yang sama - persaingan dengan barangan tiruan - persaingan denganbarangan pengganti : minyak sawit dengan minyak kacang soya - persaingan dengan negara maju yang mengeluarkan barangan yang sama - kempen memburukkan pengeluaran sesebuah negara lain - kekurangan permintaan sumber getah dan timah kerana penggunaan stok penimbal - pengurangan import dari sesetngah negara22

pelaburan antarabangsa pasaran luar perdagangan

-

-

-

iii. Faktor kerjasama antarabangsa : bahan mentah ept getah dan bijih timah pemkembangan industri berat dan ringan kestabilan politik hubungan diplomatik yang sedia terjalin sistem pengangkutan yang baik : jalan raya lebuhraya dan jalan keretapi pelabuhan kontena yang strategik kemasukan pelaburan asing dalam jangka pendek dan jangka panjang dasar kerajaan : pengecualian cukai, dll lawatan luar negara mencari rakan dagangan baru

Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

menyebabkan kerugian di pihak lain ASEAN

WTO AFTA

memajukan ekonomi rantau Asia Tenggara meningkatkan pelaburan antarabangsa meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN penghapusan pelbagai bentuk sekatan cukai import dan eksport diseragamkan

-

APEC memajukan perdagangan antarabangsa untuk menyaingi Kesatuan Eropah (EU)

menguruskan hal berkaitan peraturan perdagangan antarabangsa mmengurangkan atau menghapuskan tarif barangan negara-negara ASEAN mengukuhkan kedudukan ASEAN dalam pasaran serantau dan global

-

PEMBANGUNAN NEGARA MENJEJASKAN KUALITI ALAM SEKITAR i. Pertanian - struktur tanih rosak disebabkan penggunaan baja kimia - pencemaran udara disebabkan penggunaan racun serangga / racun makhluk perosak - baja dan racun juga merosakan kualiti tanih ii. Perlombongan - pencemaran air laut akibat cari gali petroleum - perlombongan kuprum di Mamut memusnahkan hutan - perlombongan bijih timah meninggalkan bekas lombong terbiar spt sekitar Ipoh iii. Pembalakan - penebangan pokok mengurangkan proses fotosintesis, mengurangkan oksigen - penebangan hutan menyebabkan suhu mikro meningkat - memusnahkan kawasan tadahan hujan - kejadian banjir kilat iv. Perindustrian - pembuangan sisa kilang ke sungai - pencemaran sungai dan memusnahkan hidupan akuatik - pencemaran udara - perlepasan asap beracun dan kejadian hujan asid - pembukaan kawasan perindustrian baru - penebangan hutan, hakisan tanah, menggeruhkan sungai v. Pelancongan - pembinaan hotel / chalet di tepi pantai menyebabkan pencemaran air laut pinggir pantai - pembinaan hotel baru di tanah tinggi Genting / Bukit Fraser / Cameron Highlands menyebabkan penebangan hutan, hakisan cerun, tanah runtuh, gelongsoran tanah, memusnahkan flora dan fauna, mengancam kawasan tadahan air hujan, mengganggu ekosistem - pembinaan padang golf - pokok berharga ditebang, habitat semulajadi haiwan musnah.

GEOGRAFI TINGKATAN EMPATBAB 1: SISTEM BUMI i. Sistem bumi terdiri:- atmosfera ( zon udara ) - hidrosfera ( zon air )

-

litosfera ( zon daratan ) biosfera ( zon hidupan )

ii. Atmosfera terdiri daripada lapisan - eksosfera : lapisan paling tinggi, mengandungi helium dan hidogen23Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

termosfera (ionosfera) : ion membalikkan gelombang radio mesosfera : lapisan paling sejuk, tempat terbakar dan hancurnya meteorit stratosfera : melindungi hidupan daripada sinaran ultraungu troposfera : lapisan paling rendah , terbentuknya awan, ribut petir & tiupan angin

iii. Kepentingan atmosfera - mengandungi lapisan ozon yang menyerap sinaran ultraungu matahari - mengandungi gas oksigen untuk pernafasan - membekalkan CO2 untuk proses fotosintesis - lapisan termosfera mengandungi zarah-zarah bercas (ion) untuk memantulkan gelombong radio - kebanyakan metiorit terbakar dan hancur di atmosfera dapat mengurangkan bencana alam iii. Kepentingan batuan enapan (kepentingan batuan kpd manusia) batuan asal batuan enapan terbentuk akibat proses pereputan hidupan syal - sumber petroleum, gas asli dan arang batu granit - sumber tenaga -petroleum, gas asli dan arang batu grafit - sumber pendapatan negara batu kapur - bahan mentah industri besi dan keluli - arang batu batu pasir - bahan mentah industri simen da konkrit - batu kapur - menghasilkan baja, ubat-ubatan dan pelbagai jenis bahan kimia seperti garam batuan, gipsum, nitrat dan fosfat - bahan mentah industri pembinaan dan membuat kaca - pasir - pelancongan pandang darat kars di gua batu kapur bt metamorfosis syis gneis berlian marmar kuarzit

iv. jenis-jenis batuan - batuan igneus : terbentuk hasil penyejukan dan pemejalan magma dan lava, berbentu hablur - batuan enapan : terbentuk daripada pemendapan sedimen (serpihan batuan, sisa tumbuhan dan haiwan) - batuan metamorfosis : terbentuk akibat tekanan tinggi dan suhu tinggi atau kedua-duanya. v. Ciri-ciri utama batuan Batuan igneus(api) Batuan Enapan Batuan Metamorfosis - tidak berlapis berlapis-lapis licin - tidak mempunyai fosil mengandungi fosil tidak telapair - keras - berbentuk hablur - terbentuk daripada magma dan lava vi. Sial (Silika dan Aluminium) - tebal 30 40 km - batuan granit (silika dan aluminium) - ketumpatan 2.7 g/cm3 - terapung di atas sima Mantel Sima (Silika dan Magnesium) tebal 5 10 km batuan basalt (silika, besi, magnesium) ketumpatan 3.0 g/cm3 terletak di bawah sial. Teras Luar tebalnya 2 250 km berkeadaan cecair ketumpatan 10.7 g/cm3 suhu 3 000 oC BAB 2: BENTUK MUKA BUMI24Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

terletak dibawah ketakselanjaran Mohorovicic ketumpatan 3.3 g/cm3 5.5 g/cm3 suhu 800oC 1600oC merupakan 85% isi padu bumi batuan lampau bes yang kaya olivin

Teras lapisan paling dalam terletak di bawah mantel dipisahkan dari mantel oleh ketakselanjaran Gutenberg mengandungi nikel dan besi

-

Teras Dalam tebalnya 1 230 km berkeadaan peperjal ketumpatan 13.5 g/cm3 suhu 5 000oC

Pembekuan magma menghasilkan bentuk muka bumi i. Bentuk muka bumi rejahan ( jalar dalam ) ii. Bentuk muka bumi terebosan ( jalar luar ) - daik gunung berapi - sil penara basalt - pakolit kawah - lopolit tasik kawah - lakolit kaldera - batolit iii. Pergerakan Plat Tektonik a. Pertembungan - plat benua dengan plat lautan : jurang lautan - plat benua dengan plat benua : gunung lipat muda - plat lautan dengan plat lautan : gunung berapi dalam laut b. Pencapahan / pemisahan - plat lautan dengan plat lautan : permatang tengah laut - plat benua dengan plat benua iv. Gekinciran atau sesaran - menyebabkan pembentukan graben dan horst v. Perbezaan antara magma dan lava a. magma - batuan lebur di bawah permukaan bumi iv. Kon Gunung Berapi a. Lava Bes - sangat cair - mengalir deras - kon bercerun landai - letusan tidak kuat - kandungan silika rendah - tanihnya subur b. lava magma yg telah mengalir ke atas permukaan bumi b. Lava Asid sangat likat mengalir perlahan-lahan kon bercerun curam letusan sangat kuat kandungan silika tinggi tanih tidak subur

-

-

BAB 3: PERUBAHAN PANDANG DARAT FIZIKAL LULUHAWA i. Jenis-jenis luluhawa - luluhawa fizikal / mekanika - tindakan ibun @ fros / penghabluran garam / perubahan suhu ekstrim / pelepasan tekanan25Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

Ciri Agen

luluhawa kimia - pengkarbonan / pengoksidaan / hidrolisis / larutan / penghidratan luluhawa organik / biologi tindak balas kimia oleh hidupan @ bakteria / tindakan akar tumbuhan Luluhawa Mekanika o suhu o air hujan o air laut o ibun o Talus atau skri Luluhawa Kimia o o o o o o o o o o Pembentukan serpihan batuan pelbagai siaz ban bentuk Pandang darat talus atau skri o o o o air hujan air sungai atau laut gas-gas terrlarut Pandang darat kars Lapisan tanah laterit Gerbang laut Gua laut Sebabkan bangunan berkarat dan luntur warnanya Hasilkan mineral baru spt kaolin Hasilkan pandang darat kars spt gua batu kapur Hasilkan tanih yang subur Pembentukan pandang darat spt gerbang laut dan gua laut di pinggir pantai Rosakkan tembok bangunan lama spt A Famosa Luluhawa Organik o tumbuhan o haiwan o manusia o bakteria o Rekahan batuan akibat tindakan akar Tindakan akan akan memescahkan batuan Tindkan manusia memetong cerun bukit mendedahkan batuan dan memeprcepatkan proses luluhawa Tindakan haiwan atau mikroorganisma menguraikan batuan dengan bahan kimia

Bentuk Muka bumi yang terhasil

o o

Kesannya o

o

ii. Jenis-jenis pergerakan jisim pergerakan bahan terluluhawa menuruni cerun disebabkan daya tarikan graviti - kesotan tanih : tanah bergerak turun secara perlahan-lahan - gelansgar : di kawasan tundra, pergerakannya perlahan-lahan - aliran lumpur : jisim berbentuk cecair pekat, menuruni cerun secara cepat - gelongsoran tanah / tanah runtuh : pergerakan jisim secara cepat Gerakan Jisim Kesotan Tanih Gelangsar Aliran Lumpur Gelonsoran tanah / Tanah Runtuh Kawasan Cerun yang kurang litupan tumbuhan Kawasan bersalji Hulu sungai yang bercerun curam serta kurang litupan tumbuhan Kawasan lereng bukit yang cerunnya dipotong Kadar Pergerkan Sangat perlahan Perlahan Sangat cepat cepat Kesan Objek spt tiang elektrik dan pagar menjadi condong. Tebing runtuh Lapisan jisim tanih bergerak menuruni cerun Lumpur yang terkumpul membentuk kipas alivium di kaki cerun Tanah atau batuan runtuntuh ke kaki cerun

iii. Bentuk muka bumi kawasan batu kapur - talaktit (menirus ke bawah) - stalagmit (dilantai gua batu kapur) - tiang kalsit / tiang batu kapur - sungai bawah tanah

iv. Tindakan ombak hakisan ombak berlaku melalui tindakan hidraul, geseran/kikisan, larutan dan lagaan26Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

a. Hasil Hakisan ombak - teluk dan tanjung - cenuram dan teres hakisan ombak - geo dan gloup - gua laut, gerbang laut, batu tunggul, tunggul sisa v. Pemendapan ombak berlaku apabila damparan lebih kuat daripada basuhan balik Faktor yang mempengaruhi pemendapan ombak - jenis ombak - tenaga ombak - bekalan sedimen - keadaan atau sifat garis persisir vi. Hakisan sungai - tindakan hidraul, - geseran / lelasan - haaju sungai tinggi,beban yg berat - larutan dan - lagaan viii.Pemendapan sungai berlaku apabila : - kecerunan sungai berkurang - halaju sungai berkurang - terdapat halangan spt batuan besar di dasar sungai - dasar alur semakin melebar - beban yang dibawa berlebihan - sungai mengalir ke dalam kawasan yang tenang spt tasik - berlaku pembekuan. x. Hasil Hakisan oleh air mengalir - lurah berbentuk V - gaung - air terjun, lubuk tunjam, jeram - liku sungai - susuh bukit Proses Kegiatan Pembalakan Pembinaan bangunan dan jalanraya Pembersihan hutan utk pertanian dan perindustrian Kesan

-

b.Hasil Pemendapan ombak pantai tetanjung dan beting pasir tombolo / lagun

vii. Pengangkutan sungai berlaku melalui : seretan / golekan ampaian loncatan / lompatan larutan ix. Faktor pembentukan delta: hakisan giat di hulu sungai pantai yang terlindung dan tidak mengalami pasang surut yang ketara laut yang cetek di muara

xi. Hasil Pemendapan sungai dataran banjir dan tetambak tasik ladam delta

Gerakan jisim

Pendedahan muka bumi mengakibatkan: Kesotan tanih Aliran lumpur Gelongsoran tanah Hakisan tanih Hakian cerun Pengelodakan (pemendapan bahan terhakis) Sungai menjadi cetek, banjir Menjejaskan hidupan akuatik Hakisan pinggir pantai Kehilangan bahan-bahan pantai Laut menjadi dlam akibat bahan-bahan dikaut dari27

Cara mengatasi Bina benteng batuan di cerun yang terdedah Cerun ditanami tanaman tutup bumi Elak aktiviti pertanian di cerun Bina benteng untuk elak tanah runtuh Tanam tanaman tutup bumi Cerun diteres untuk mengurangkan kesan air mengalir Kawal pembangunan di pantai Bina tembok konkrit untuk halang hakisan Bina sesiaran di tepi lautKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

Tindakan air mengalir Tindakan ombak

Pembalakan Perlombongan Penebangan hutan utk pertanian dan perindustrian Penebangan hutan bakau Pembinaan kawasan rekreasi, hotel, chalet dll Pembinaan struktur penghalang dan tembok bagi

mengurangkan hakisan dasar laut BAB 4: LAUT DAN LAUTAN Pentas benua ialah bahagian dasar laut yang cetek dan terletak berhampiran pinggir pantai Jurang lautan ialah bahagian dasar laut berbentuk V yang dalam dan sempit i. Jenis-jenis terumbu karang - terumbu pinggir : terbentuk di pinggir benua dan mengelilingi pulau-pulau Pulau Redang, Pulau Kapas, Pulau Perhentian - terumnbu penghalang / sawar : terbentuk selari dengan pinggir laut dan terpisah jauh dari daratan - Atol / Pulau Cincin : terumbu yang mengeliligi lagun Pulau Layang-layang, Kepulauan Maldives ii. Proses pembentukan terumbu karang Terbentuk daripada polip dan alga kalkerea. Polip yang sudah mati akan dimendapkan di dasar lautan dan disimen oleh alga kalkerea Bahan ini menjadi keras lalu membentuk terumbu karang iii. Faktor menggalakkan pertumbuhan terumbu karang - suhu air laut antara 20oC 30oC - air laut yang jernih - tindakan ombak, arus dan pasang surut air laut - air yang cetek membolehkan cahaya matahari menembusi ke dasar laut - kemasinan air antara 30% - 40% iv. Kepentingan Laut dan Lautan - kaya sumber mineral - petroleum di Laut China Selatan (luar pantai Sabah, Sarawak dan Terengganu) , 20% arang batu Jepun dilombong di dasar laut. - sumber protin : makanan - ikan, udang, dll - sumber pendapatan nelayan : hasil perikanan - pentas benua kaya plankton spt Pentas Sunda dan Pentas Sahul : kawasan perikanan - penternakan ikan, udang pinggir pantai, penternakan tiram di Teluk Ise, Teluk Mannar, - kawasan rekreasi dan pelancongan : terumbu karang yang cantik / Taman Laut spt di perairan Pulau Redang - Sumber air di Arab Saudi - air laut disuling untuk kegunaan domestik, pertanian dan perindustrian - Jalan pengangkutan dan perhubungan - Selat Melaka menjadi laluan perdagangan antarabangsa antara timur dan barat - Sumber tenaga elektrik ombak : diperolehi daripada pasang surut air laut spt di Norway. - Pulau-pulau terumbu karang spt Pulau Layang-Layang adalah taman laut menarik untuk penyelam - Penyederhanaan suhu v. Penerokaan Laut menjejaskan alam sekitar (ekosistem laut terjejas) - pencemaran laut - tumpahan minyak - tumpahan minyak dari bot nelayan dan penggerudian petroleum - lapisan minyak menghalang pancaran matahari ke dalam laut, membunuh hidupan laut - menangkap ikan berlebihan - kepupusan ikan, penggunaan pukat harimau musnahkan ikan kecil - sauh bot pukat tunda memusnahkan terumbu karang - penyedutan pasir laut menjejaskan kehidupan rumpai laut - kumbahan hotel di tepi pantai - sampah / beg plastik membunuh penyu - perlanggaran kapal tangki - tumpahan minyak vi. Memelihara dan memulihara sumber laut - mewartakan kawasan taman laut untuk memelihara terumbu karang Pulau Redang, Pulau Tioman, Pulau Tinggi, Taman Tunku Abdul Rahman - Akta Perikanan 1985 melarang penangkapan ikan di Taman laut - kuatkuasa pengharaman penggunaan pukat tunda selain laut dalam - membina tukun tiruan daripada tayar buruk - mengharamkan aktiviti pengumpulan telur penyu di kawasan Taman Penyu rantau Abang - kawasan tumpahan minyak dibersihkan - penyelidikan tentang hidupan laut untuk memelihara khazanah laut28Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

pendidikan alam sekitar kepada masyarakat

BAB 5 : SISTEM SURIA i. Pergerakan bumi:a. putaran bumi fenomena putaran bumi :- kejadian siang dan malam - pasang surut air laut ii. gerhana matahari - apabila bumi, bulan dan matahari berada tepat, sebaris dengan kedudukan bulan di antara matahari dengan bumi iv. Kejadian Pasang surut berlaku disebabkan tarikan graviti antara - bulan dengan matahari - matahari dengan bumi a. Air Pasang Perbani : - bulan, bumi dan matahari dalam satu garisan

b. pergerakan bumi fenomena pergerakan bumi :kejadian empat musim kejadian gerhana : gerhana bulan dan matahari iii. gerhana bulan apabila bumi, bulan dan matahari berada tepat, sebaris dengan kedudukan bumi di antara matahari dengan bulan Kejadian 4 musim : Budak Pandai Lulus Selalu Bunga Panas Luruh Sejuk 21 Mac 21 Jun 23 Sept 22 DisMak Jun diSerang Denggi

b. Air Pasang Anak: bulan, bumi dan matahari dalam kedudukan yang bersudut tepat

BAB 6 : UNSUR-UNSUR CUACA DAN IKLIM i. Suhu Tiga unsur utama : Suhu, Hujan & angin - menunjukkan darjah kepanasan udara - disukat menggunakan termometer dalam unit darjah Celsius - termometer mengandungi raksa dan alkohol - termometer minimum mencatat suhu terendah, termometer maksimum mencatat suhu tertinggi - termometer minimum dan maksimum (termometer Six) disimpan dalam Alat Pelindung Stevenson untuk mengelak daripada pancaran matahari secara terus / dirosakkan oleh binatang - termometer six berbentuk U mencatat suhu tertinggi dan terendah dalam sehari - min suhu harian, julat suhu harian, min suhu bulanan, min suhu tahunan diperolehi dari bacaan pada termometer Alat Pelindung Stevenson - kotak putih, didirikan 1 - 2 meter dari tanah - untuk mengurangkan bahangan matahari di bahagian dalam alat itu - untuk mengurangkan bahangan haba bumi - dinding berbentuk ram supaya udara bergerak keluar masuk - dicat putih supaya haba dibalikkan - digunakan untuk menyimpan termometer Six ii. Kelembapan Udara - ialah kandungan wap air dalam udara - kelembapan dinyatakan sebagai : Kelembapan Mutlak iaitu jumlah wap air sebenar yang terdapat dalam udara pada suhu tertentu - dinyatakan dalam Gram Per Meter Padu Kelembapan Bandingan iaitu nisbah jumlah wap air yang sebenar dengan jumlah wap air yang boleh ditampung oleh udara pada suhu tertentu - dinyatakan dalam peratus atau Nisbah. Jika Kelembapan bandingan 70%, udara itu boleh menampung 30% wap air Udara Tepu berada pada takat suhu mengembun, hujan akan turun., - alat menyukat kelembapan Bandingan ialah Higrometer mengandungi bebuli basah dan bebuli kering. Selisih bacaan suhu antara bebuli basah dan bebuli kering ialah Kelembapan Bandingan.

29

Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

iii. Kerpasan - titisan air menjadi terlalu berat - gugur menjadi kerpasan - kerpasan turun dalam bentuk hujan, salji, hujan batu (ketulan ais) - disukat menggunakan tolok hujan, - diukur dalam unit milimeter - bacaan daripada tolok hujan digunakan untuk memperoleh : jumlah hujan bulanan jumlah huan tahunan purata hujan tahunan iv. Takanan Udara - ialah berat udara yang menekan permukaan bumi - disukat dengan menggunakan Barometer Raksa dan Barometer Aneroid - menggunakan unit milibar (mb) - udara berat / basah menghasilkan tekanan tinggi - udara ringan / kering menghasilkan tekanan rendah - tekanan udara biasa pada aras laut ialah 1013mb bersamaan 1.03 kg/cm persegi - Barograf digunakan untuk mencatat bacaan tekanan udara di stesen kajicuaca - Isobar ialah garisan setekanan yang dilukis pada peta. v. Awan - ialah kumpulan titisan air / hablur ais yang halus , terapung di udara - Jumlah litupan awan di langit dinyatakan dalam okta / bahagian lapan - Jenis-jenis awan : Awan Tinggi : 6001 - 12000 meter awan sirus (putih seperti kapas, cuaca baik, langit cerah) Awan Pertengahan : 2100 - 6000 meter awan Alto ( bercalar-calar, berlapis-lapis warna kebiruan kelabu seperti air, cuaca baik) Awan Rendah : kurang 2100 meter awan stratus (kasar,beringkat-tingkat, kelabu hitam, tebal, cuaca buruk) Awan Komulus: peringkat bawah langit, putih, berbentuk seperti gelombang, cuaca baik / cerah. Awan Komulusnimbus :kelompok-kelompok bulat, putih-hitam pada waktu petang, hujan perolakan disertai kilat dan petir. vi. Angin - ialah udara yang bergerak, mempunyai arah dan kelajuan - penunjuk arah angin menetukan arah tiupan angin - mawar angin menggambarkan jumlah hari tiupan nagin mengikut arah lapan mata angin bagi setiap bulan - Anemometer mencatat kelajuan angin dalam unit km/jam - Simbol halaju angin dicatat berpandukan Skala Angin Beauford - Angin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah vii. Sinaran matahari - lamanya pancaran matahari tanpa lindungan awan di sesuatu tempat - disukat menggunakan Piranometer viii. Hujan - sebahagian kerpasan yang turun dalam bentuk cecair Preoses Kejadian hujan Hujan terjadi melalui proses penyejatan dan pemeluwapan. Penyejatan berlaku apabila air laut tersejat, lalu naik ke atas dan membentuk awan. Apabila udara menjadi sejuk, terbentuklah titisan air yang halus akibat pemeluwapan Titisan air didalam awan akan bercantum sesama sendiri dan menjadi terlalu berat, lau jatuh sebagai hujan.30Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

ix.. Fungsi alatan - tolok hujan - menyukat jumlah hujan - anemometer - menyukat halaju angin - termometer - mengukur suhu - penunjuk arah angin - menunjuk arah tiupan angin - mawar angin untuk menggambarkan tiupan angin lazim di sesuatu kawasan dalam tempoh tertentu x. Alat pelindung Stevenson diletakkan 1 meter dari permukaan bumi - udara dapat bergerak dengan bebas - mengurangkan bahang daripada permukaan bumi xi. Halaju angin halaju angin dicatat dengan menggunakan simbol angin berpandukan Skala Angin Beaufort Tenang Kurang daripada 1 km/j Bayu kencang 39 49 km/j ribut taufan lebih daripada 117 km/j

xii. Fenomena Cuaca dan iklim - banjir : limpahan air dari tebing sungai, lambat surut - banjir kilat : limpahan iar yang berlaku serta merta, sekejap sahaja - kemarau : keadaan kering yang lama tempohnya - taufan : angin kencang yang disertai ribut dan hujan lebat fenomena Sebab berlaku kesan Harta benda musnah Tanaman rosak Hujan lebat dalam tempoh yang lama. Sungai tidak dapat menampung Pengagkutan jalanraya tergendala Banjir isipadu air yang banyak. Kegiatan ekonomi dan sosial terganggu Air melimpahi tebing, berlaku banjir Penyakit merebak taun Haiwan peliharaan terkorban Harta benda musnah Kawasan binaan yang luas dan tidak telap air Penyakit merebak Banjir kilat Permukaan berturap tidak dapat Kegiatan harian terganggu menyerap air Pengangkutan jalanraya tergendala Longkang tersumbat. Penduduk dipindahkan ke kawasan selamat Kekurangan bekalan air Pokok mati Hujan tidak turun atau sangart sedikit Kemarau jumlahnya. Haiwan berpindah ke tempat lain Kadar sejatan melebih kadar kerpasan Kebakaran hutan Kerugian ekonomi Kemusnahan harta benda Tekanan udara yag sangat rendah taufan Nyawa manusia dan haiwan terancam berpunca daripada kepanasan di laut Kerugian ekonomi PULAU HABA - keadaan suhu dibandar lebih tinggi daripada kawasan sekitarnya i. Faktor-faktor kejadian pulau haba - Perindustrian yg pesat : meningkatkan kandungan karbon dioksida, CFC, gas nitrogen - Kepadatan bangunan di bandar : udara / angin sukar bergerak - Bangunan tinggi : tiupan angin terhalang, udara terkepung, suhu tinggi - bangunan bercermin / memantul cahaya / haba31Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

bangunan konkrit dan kaca menyerap dan menyimpan haba : simpan haba pada waktu siang dan balikkan haba pada waktu malam permukaan bertar/berturap atau konkrit menyerap haba kurang tumbuhan hijau dibandar, bekalan Oksigen kurang / karbon dioksida bertambah bilangan kenderaan yang banyak - pelepasan gas ke udara

ii. Kesan Pulau Haba Bandar - kelembapan bandingan rendah kira-kira 6% berbanding kawasan sekitar - suhu meningkat - udara kering - air kurang diserap ke dalam tanah : permukaan dilitupi jalan raya / tar, banguan - pembentukan jerebu - bangunan tinggi dan padat menghalang pergerakan udara, hujan kurang untuk membersihkan jerebu - pembentukan hujan asid - kelajuan angin kurang : bangunan banyak, padat dan tinggi iii. Langkah-langkah Mengatasi Kejadian Pulau haba - Tanam tumbuhan hutan dan pokok bunga : Bandar dalam tanam mengindahkan Bandar, menurunkan suhu (menghijaukan Bandar) - Berkongsi kereta : mengurangkan pengeluaran asap kenderaan - Kuatkuasa undang-undang / denda : pembakaran terbuka - Tanam pokok dan rumput di kawasan perumahan - Membina kilang baru jauh dari bandar - Menggunakan keretapi elektrik untuk mengurangkan penggunaan kereta HUJAN ASID - apabila bahan tercemar (sulfur dioksida, nitrogen dioksida) bertindak - dengan wap air di atmosfera - hujan turun mengandungi asid ( air hujan dicemari bahan terampai di udara) i. Faktor kejadian hujan asid - industri mengeluarkan asap dan gas karbon monoksida - bahan terampai banyak dilepaskan di udara pembakaran sampah dll - pengeluaran karbon monoksida dari pembakaran bahan api kenderaan - kurangnya kawasan hijau yang boleh mneyerap karbon dioksida - pembakaran arang batu, petroleum di stesen janakuasa ii. Kesan Kejadian Hujan asid - hidupan akuatik (air) terjejas - menghakis bangunan - tiang besi mudah berkarat, cat bangunan luntur - tanah berasid - tidak sesuai untuk pertanian - hasil pertanian berkurang - memusnahkan tanaman kerana hujan asid bertindak secara kimia dengan nutrien dalam tanah - menjejaskan rantaian makanan akibat kemusnahan flora dan fauna - penyakit kulit - katarak mata, barah, paru-paru. PERNIPISAN OZON i. Faktor Pernipisan Lapisan Ozon - Penggunaan baja organik - baja nitrogen mengeluarkan nitrus oksida yang menipiskan lapisan ozon sebanyak 15% - CFC yang dibebaskan oleh penyembur aerosol - Letupan nuklear / ujian nuklear menipiskn lapisan ozon sebanyak 20 - 70% - Pembakaran gas, arang batu, kayu dan sisa bintang - Kapal terbang supersonik di lapisan stratosfera mengeluarkan asap yg. mengandungi nitogen oksida ii. Kesan Pernipisan Ozon - Perubahan iklim dunia, suhu meningkat - Peningkatan suhu bumi - ais dan glasier mancair - kawasan rendah tenggelam - Hasil tanaman berkurang/terjejas32Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

Perubahan genetik dalam tumbuhan Kerosakan sel dan mikroorganisma dalam haiwan dan tumbuhan Penyakit kanser kulit, katarak mata - rabun Memusnahkan DNA yang menyebabkan mutasi dan kecacatan kelahiran Mengurangkan proses fotosintesis Pertumbuhan plankton terjejas

iii. Langkah mengurangkan pernipisan ozon - Penggunaan CFC dalam semburan aerosol, peeti sejuk , industri membuat komputer diganti dengan bahan berasaskan air - Menggunakan helium dalam industri membuat alat penyaman udara - Mengadakan kerjasama antarabangsa dalam menghadkan ujian nuklear - Usaha PBB melindungi lapisan ozon melalui Persidangan Montreal, Kanada - bincang langkah-langkah melindungi lapisan ozon Mengurangkan aktiviti penyelidikan di Antartika Kempen - mengurangkan kegiatan pembalakan melalui badan sukarela spt Green Peace & WWF RUMAH HIJAU (Peningkatan suhu permukaan bumi disebabkan haba tidak dapat dilepaskan ke atmosfera dengan sempurna) i. Proses Kejadian Rumah Hijau - sinaran ultra ungu daripada matahari menembusi atmosfera dan memanaskan permukaan bumi (dalam bentuk gelombang pendek) - haba dipantulkan semula oleh permukaan bumi ke atmosfera sebagai sinaran infra-merah - sinaran infra-merah akan diserap oleh gas rumah hijau dan dipantulkan semula ke permukaan bumi - haba yang terperangkap meningkatkan suhu bumi ii. Kesan Rumah Hijau - perubahan iklim - bencana alam : ribut / taufan, banjir, kemarau - peningkata suhu dunia sebanyak 2.5oC sebab haba terperangkap - haba terperangkap dalam udara - karbon dioksida, debu menyerap sinaran infra merah. - Pemanasan dunia tidak sekata (cuaca tidak menentu) - Hasil pertanian berkurangan akibat suhu panas, tanaman mudah rosak - Kelembapan bandingan udara semakin berkurang - Berlaku ribut dan siklon iii. Faktor Kesan Rumah Hijau - pembakaran bahan api fosil - pembakaran terbuka - pengeluaran gas daripada bvaja kimia, racun serangga dll - penggunaan alat yang mengeluarkan CFC spt peti sejuk, pendingin hawa, aerosol,dll iv. Kesan daripada peningkatan suhu : - purata suhu dunia naik 0.5 oC sejak 1900 - mencairkan litupan ais di kutub - kenaikan aras air laut - kawasan rendah di pinggir laut tenggelam - Bangladesh, Kepulauan Maldive, Belanda v. langkah-langkah mengatasi kesan rumah hijau: - menghijaukan bandar - penghutanan semula dan memelihara serta memulihara hutan - mengurangkan penggunaan bahan api fosil petroleum dan arang batu - mengggalakkan penggunaan gas asli - mengeluarkan CO2 sedikit benrbanding arang batu - membanyakkan penggunaan tenaga solar, KEH, geotermal dan biomass - mengelakkan kebakaramn hutan dan pembakaran terbuka - menggunakan penapis asap di kilang untuk mengurangkan pencemaran CO2 - mengurangkan penggunaan bahan yang mengandungi CFC33Kamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

-

penggunaan petrol tanpa plumbum undang-undang kawalan mutu alam sekitar 1974 (Malaysia) mendenda pembakaran secara terbuka R & D - kitar semula / penggunaan semula bahan terbuang spt tayar, plastik, kertas Kerjasama antarabangsa untuk mengatasi masalah alam sekitar spt persidangan Bumi di Rio de Janerio, Brazil dan Pengisytiharan Langkawi

JEREBU - kabut yang disertai debu, terapung di atmosfera - keadaan keliling kelihatan kabur - berlaku di kawasan perindustrian / kawasan bandar i. Faktor Jerebu - pembakaran bahan api fosil - pembakaran hutan meluas - pembebasan nukleus pemeluwapan (debu, habuk, asap)dari cerobong kilang dan ekzos kenderaan. - pembakaran sampah secara terbuka - habuk daripada kerja pembinaan yang berterusan - aktiviti perlombongan batu / kuari ii. Kesan kejadian Jerebu - jarak penglihatan berkurang - penyakit paru-paru, mata, asma - kegiatan harian terganggu - pembentukan hujan asid bertambah - menghalang proses fotosintesis pokok - hasil pertanian berkurang iii. Punca-punca pencemaran udara - pertambahan kenderaan bermotor - pertambahan jumlah bahan terampai di udara - pertambahan kilang - gas, asap - perlupusan sampah - pencemaran bau - penggunaan alat pendingin hawa/ aerosol dll - pembakaran terbuka BAB 7 : PENGARUH CUACA DAN IKLIM xi. Ciri-ciri iklim :a. Khartulistiwa - panas dan lembap sepanjang tahun - suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun : purata 27oC - hujan sepanjang tahun : hujan tahunan melebihi 2000 mm - julat suhu tahunan rendah : 3oC b. Mediterranean - suhu musim panas tinggi : 28oC - hujan tahunan 878 mm - julat suhu tahunan 15oC - suhu musim sejuk 7oC 14oC BAB 8 : JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULAJADI i. Ciri-ciri Hutan Khatulistiwa (Hutan Hujan Tropika) - malar hijau - kanopi tebal - akar banir34

ii. Ciri-ciri Hutan Konifer / Taiga / Boreal malar hijau berbatang lembut dirian tulenKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

-

-

tumbuh berlapis-lapis, sangat padat pokok tinggi dan besar lantai hutan jarang banyak pokok memanjat, parasit,saprofit banyak spesis tumbuhan dalam satu kawasan kayu keras - cengal, merbau dll mempunyai ketinggian hampir sama

-

pokok yang tinggi daun yang kecil berbentuk jarum kulit pokok tebal dan berdamar berbatang lurus pokok berbentuk kon tumbuhan lantai tidak padat

iii. Ciri Hutan Monsun Tropika - tumbuh lebih jarang - lantai hutan padat - ditumbuhi semak samun - menggugurkan daun pada musim kering - hutan kayu jati - dirian tulen - rumpuh bulu lebih tinggi

iv. Padang Rumput Sederhana (Steppe) rumput tumbuh berumpun-rumpun rumput pendek rumput yang berjambak dan padat rumput berubah mengikut warna

BAB 9 : KEPENTINGAN TUMBUHAN SEMULAJADI i. Ekosistem - merupakan satu kategori sistem fizikal yang terdiri daripada komponen biotik dan abiotik - komponen ini saling berinteraksi bagi menghasilkan satu sistem yang stabil ii. Jenis-jenis ekosistem - Ekosistem hutan paya bakau - Ekosistem hutan hujan tropika - Ekosistem kalam air tawar iii. Komponen biotik - Pengeluar - Pengguna - Pengurai iv. Komponen abiotik cahaya matahari hujan (air) tanih (nutrien) udara

v. Jenis-jenis Pengguna - Pengguna Primer - haiwan herbivor yang makan tumbuhan sahaja - Pengguna Sekunder - haiwan karnivor yang makan pengguna primer - Pengguna Tertier - haiwan karnivor yang makan pengguna sekunder Rantaian makanan Ialah satu urutan pemakanan yang melibatkan pemindahan tenaga dalam sesuatu ekosistem iv. Ciri-ciri Hutan Paya Bakau - tumbuh di kawasan pantai berlumpur - pokok bakau dan api-api - pokok kayu keras, kulit keras, tebal - akar ceracak - mendapatkan udara - malar hijau - daun lebar - tumbuh sejenis dalam satu kawasan - pembiakan melalui biji benih vi. Ciri-ciri hutan pantai - pokok mengkuang laut, pokok tapak kuda, - pokok-pokok menjalar, pokok kelapa, pokok ru - tumbuh di kawasan pantai berpasir35

v. Sumbangan tumbuhan semulajadi kepada komponen abiotik :bekalkan oksigen dan menyerap CO2 melalui proses fotosintesis membebaskan wap air ke udara melalui proses transpirasi menurunkan suhu mengawal hakisan tanah menghalang kejadian ribut membentuk awan dan hujan membekal nutrein kepada tanah melalui pereputan daun sebagai kawasan tadahan hujanKamarul Zaman bin Hj. Jaffar Hj.Mohd Azmi Hj Abu Zarin

-

malar hijau pokok ru berdaun halus mengelak tiupan angin kencang akar serabut

vi. Kepentingan hutan paya bakau - menstabilkan muara sungai dan persisir pantai - penapis bahan pencemar spt sebatian nitrogen dan sebatian fosforus - zon penampan : melindungi pantai daripada hakisan dan tiupan angin ribut - habitat hidupan akuatik - bekalkan oksigen dan menyerap CO2 - membekalkan sumber makan (ikan, ketam,dll),bahan binaan (kayu bakau) dan ubat-ubatan

v. Kepentingan Hutan Hujan Tropika - menyerap CO2 dan menghasilkan Oksigen - sumber nutrien dalam tanah - mencegah hakisan tanah dan tanah runtuh - kawasan tadahan air - menghasilkan bahan organik - habitat hidupan liar - kitaran air melalui proses transpirasi - komponen rantaian makanan dan siratan makanan sebagai pengeluar makanan BAB 10 : KESAN KEGIATAN MANUSIA i. Terhadap tumbuhan semulajadi - kemusnahan kawasan hutan - pengurangan spesis tumbuh-tumbuhan - kehilangan kepelbagaian biologi - kehilangan gen-gen tertentu BAB 11 : PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN i. Pemeliharaan Tumbuhan Semulajadi - mewartakan taman negara - menggubal Dasar Perhutanan Semula - mewartakan hutan simpan - mewartakan hutan lipur - mengawal pembalakan haram - mengadakan pendidikan alam sekitar - menghadkan pengeluaran lesen pembalakan - kitar semula kertas - menggunakan kayu getah dalam pembuatan perabot iii. Pemeliharaan Haiwan Liar - mewartakan taman negara sebagai kawasan - perlindungan hidupan liar dan taman laut - mengawal pemburuan haram - mengawal pemeliharaan oleh orang persorangan - mengadakan dan menguatkuasa undang-undang - mengadakan pendidikan alam sekitar ii. Terhadap hidupan liar kemusnahan habitat hidupan liar pengurangan spesis hidupan liar kepupusan spesis hidupan liar

-

-

ii. Pemuliharaan Tumbuhan Semulajadi penghutanan semula mewujudkan ladang hutan pengurusan lestari hutan mengadakan penyelidikan hutan rawatan silvikultur

-

iv. Pemuliharaan haiwan Liar mewujudkan pusat pemuliharaan hidupan liar me