rpt geografi ting. 3 2015 +pbs+ithink+ kbat

Upload: matahari-ku

Post on 09-Oct-2015

1.118 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Rancangan pelajaran tahunan geografi tingkatan 3 tahun2015.Disertakan sekali band dan deskriptor PBS mengikut PPPM.Contoh peta pemikiran ithink beserta kandungan pelajaran yang bersesuaian dengan peta pemikiran tersebut. Juga dimasukkan sekali soalan KBAT.

TRANSCRIPT

Contoh Rancangan Tahunan Geografi Tingkatan 3 (2010)

SEK.MEN.KEB.LUBOK CHINA MELAKA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2015

GEOGRAFI TINGKATAN 3

MINGGUTAJUKKONSEP

HASIL PEMBELAJARANUNSUR

PATRIOTISMECADANGAN AKTIVITI PdPMBM/LATIHAN

/ITHINK /KBATPBS

PPPM

CATATAN

BANDDESKRIPTOR

Keduduk

an

Rujukan

Grid

Kedudukan

Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan Grid berasaskan peta topografi

Aras 1

Mengenal pasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografi

Menyatakan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi

Menamakan ciri-ciri geografi berdasarkan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

Aras 2

Menunjuk cara penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan cirri-ciri geografi yang diberi.

Membanding dan membezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

.Menjelaskan garisan Timuran dan garisan Utaraan

Menunjukkan cara membaca Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

(Kumpulan, pasangan

& individu )

MBM

Peta Topo

Lembaran Kerja Ithink Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINKPeta pokok:

Rujukan grid 4 angka

Rujukan grid 6 angka

KBAT

AplikasiBAND 1

BAND 2Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

Rujukan grid

Menjelaskan asas kemahiran geografi berkaitan rujukan grid

1.2 Ketinggian

Menentukan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 1

Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Menentukan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 2

Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 3

Mengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta lakar yang berasakan peta topografi

Membincang

kan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Menjelaskan maksud selang kontur

Melengkapkan pengurusan grafik tentang simbol ketinggian dalam peta topografi

Mengumpul gambar tentang ciri-ciri bentuk muka bumi daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet

Menjalankan aktiviti permainan menyelesaikan masalah ketinggian dalam peta lakar.

( Kumpulan, pasangan

& individu

MBM

Peta Topo

Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

1.3 Kontur dan Keratan rentasKedudukanMengenalpasti bentuk muka bumi berasaskan garisan konturAras 1

Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan kontur:

Cerun curam

Cerun landaICerun bertangga

Aras 2

Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi

Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas yang dilukis.

Menjelaskan garisan kontur

Membincangkan bentuk muka bumi berdasarkan cirri-ciri garisan kontur melalui lukisan keratan rentas

Menghasilkan model bentuk muka bumi berdasarkan cirri-ciri garisan kontur

( Kumpulan, pasangan

& individu )

MBMPeta Topo

Buku teksLATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINK

Peta Dakap:

Bentuk muka bumi berdasarkan kontur

ArahBearing ArahMenentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan keratan rentas yang dilukis

Aras 1

Mengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi

Menunjuk cara mengukur bearing dengan menggunakan jangka sudut

( Kumpulan, pasangan )MBMPeta topo / Risalah / pamplet

Pembaris /Jangka sudut

Pita ukur

Kompas

Jangka tolok

Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINKPeta buih berganda:

Bearing sudutan

Bearing sukuan

KBATAplikasi

BAND 1

BAND 2

BAND 3Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul

Bearing

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan bearing dengan betul

Mengaplikasikan kemahiran geografi untuk menentukan bearing

Skala

Jarak Keluasan

Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di atas peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 1

Menyatakan jenis-jenis skala :

Skala lurus

Skala penyata

pecahan wakilan

Mengukur jarak dengan menggunakan skala Mengira keluasan kawasan sekata berpandukan skala peta

Aras 2

Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala

Skala lurus

Skala penyata

Pecahan Wakilan

Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala peta

Menerangkan cara-cara menukar setiap skala.

Menunjuk cara mengukur jarak antara dua tempat mengikut skala peta

Menunjuk cara mengira keluasan berdasarkan skala peta.

( Kumpulan, pasangan

& Individu )MBMPeta topo

Kertas surih

Pembaris

Kalkulator

Benang/jaluran kertas

Buku teks

LATIHAN10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINKPeta pokok:

Jenis skala

Peta bulatan

Alat mengukur jarak

Peta Alir

Proses menentukan luas padang sekolah

BAND 2

BAND 3

BAND 3Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan jarak dengan betul

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk mengukur jarak

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk mengira keluasan dengan tepat

Graf, carta dan rajahMenyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual, melukis dan mentafsir grat, carta dan rajah.

Aras 1Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual

Melukis dan melengkapkan:

Grat bar majmuk

Graf gabungan

Carta pai

Rajah aliranAras 2Membaca:

Graf bar majmuk

Graf gabungan

Carta pai

Rajah aliran

Aras 3Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah

Berusaha membangunkan negara Malaysia

Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi dan eksport negara Malaysia

Bersatu dalam kepelbagaian

Berbangga dengan kepelbagaian komposisi penduduk negara MalaysiaMenerangkan jenis jenis graf, carta dan rajah

Menunjukkan cara membina jadual, graf, carta dan rajah

Berdasarkan data yang diberikan oleh guru, pelajar diminta membina jadual, graf dan carta

Latihan pengukuhan mentafsir rajah.

MBM

Kertas Graf

Buku teks

PENGUASAAN ITHINKPeta Alir

Proses melukis Carta Pai

Proses penghasilan kertas kitar semula

BAND 3

BAND 3

BAND 4

BAND 4

BAND 4BAND 5

BAND 6Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina graf dengan tepat

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina carta dengan tepat

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari data

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari graf

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari rajah

Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang relevan dan membuat interprestasi berdasarkan maklumat tersebut melalui kajian geografi tempatan

Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat/cadangan yang bernas untuk kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan kemahiran geografi yang sesuai

Minggu

7

Peta

Pandang Darat Fizikal

Pandang Darat Budaya

Mengenal pasti pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 1

Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol simbol dalam peta lakar

Aras 2

Menghubungkaitkan pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar

Aras 3

Mentafsir peta lakar

Mencintai negara Malaysia

-berbangga terhadap kepelbagaian ciri-ciri pandang darat fizikal dan budaya negara MalaysiaMenerangkan pandang darat fizikal dan budaya

Mengenalpasti simbol simbol fizikal dan budaya

Mentafsir peta berdasarkan symbol yang terdapat di dalam peta. Contohnya tali air, benteng, rumah apiMBM

Peta topografi

Peta lakar

Kertas lampiran

Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN iTHINKPeta pokok:

Simbol pandang darat budaya dan fizikal

Peta titi

Perkaitan Pandang darat budaya dan pandang darat fizikal

KBAT

Menganalisis

BAND 4Mentafsir peta lakar yang yang berasakan peta topografi

CUTI TAHUN BARU CINA 19-20 /2

7.1 Sumber-sumber utama

Sumber

Memahami jenis-jenis sumber utama

Aras 1

Mentakrif sumber :

boleh diperbaharui

tidak boleh diperbaharui

Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama :

mineral

hutan

air

tanih

cahaya matahari/solar

Mengkelaskan jenis-jenis sumber utama :

boleh diperbaharui

tidak boleh diperbaharui

Mencintai negara Malaysia

-bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara MalaysiaMengadakan pidato spontan tentang sumber.

Mengadakan Tayangan video tentang sumber

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat tentang sumber daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan bahan internet.MBMBuku teks

Video / Bahan Internet

Bahan bercetak

Peta kosong

Malaysia

Lembaran kerja

PENGUASAAN iTHINK

Peta pokok

Jenis-jenis sumber

KBAT

MenilaiBAND 1

Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama dengan betul

Boleh diperbaharui

Tidak boleh diperbaharui

7.2 Taburan

Pelbagai

Sumber

a. Sumber

mineral

Memahami taburan sumber mineral negara Malaysia

Aras 1

Menyenaraikan jenis-jenis mineral logam dan bukan logam

Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara Malaysia :

a. petroleum dan gas asli

b. kaolin (tanah liat)

c. bauksit

d. emas

e. batu kapur

f. bijih timah

g. arang batu

h. tembaga (kuprum)

Aras 2

- Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia

Mencintai negara Malaysia

-bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara MalaysiMembincangkan taburan mineral berpandukan pelbagai media seperti atlas dan internet.

Pelajar menandakan lokasi jenis di atas peta

Kosong Malaysia

Mengadakan kuiz tentang taburan mineral negara Malaysia.MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Peta kosong Malaysia :

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN iTHINK

Peta pokok

Jenis sumber mineral

Peta Dakap

Jenis mineral dan kawasannya

KBAT

Menilai

BAND 2Menanda dan menamakan lokasi taburan mineral diatas peta Malaysia

b. Sumber

Hutan

Memahami taburan hutan negara Malaysia

Aras 1

Menamakan jenis dan kawasan hutan negara Malaysia

Menyenaraikan sumber hutan negara Malaysia :

a. Hutan Hujan Tropika

b. Hutan Paya

c. Hutan Pantai

d. Hutan Gunung

Aras 2

Menanda dan menamakan taburan hutan di atas peta negara Malaysia

Mencintai negara Malaysia

-bersyukur terhadap kepelbagaian sumber hutanMemadankan jenis-jenis hutan dan lokasinya di atas peta kosong negara Malaysia

Menghasilkan buku skrap tentang jenis-jenis hutan negara Malaysia.

MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Peta kosong Malaysia:

Buku teks

Lembaran kerja

BAND 2Menanda dan menamakan lokasi taburan sumber hutan dia atas peta Malaysia

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA [ 14 - 22 MAC]

c. Sumber

Tenaga

Memahami pelbagai penggunaan sumber tenaga negara Malaysia

Aras 1Menyenaraikan sumber tenaga yang digunakan di negara Malaysia :

a. petroleum dan gas asli

b. kuasa hidro elektrik

c. suria

d. arang batu

e. nuklear

f. biomass/biojisim

Menamakan sumber tenaga dan taburannya di negara Malaysia

Aras 2

Menandakan dan menamakan taburan sumber tenaga di atas peta negara Malaysia

Menghuraikan penggunaan sumber tenaga negara Malaysia :

a. gas asli dan petroleum

b. kuasa hidro elektrik

c. suria

d. arang batu e. nuklear

f. biomas atau biojisim

Aras 3

- Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga negara Malaysia pada masa depan seperti :

a. kemajuan teknologi

b. Kitar semula

Mencintai negara Malaysia

-bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara Malaysia

Berusaha membangunkannegara Malaysia

- menghargai usaha-usaha yang diambil untuk memajukan sumber tenaga MalaysiaMengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat.

Pelajar menandakan lokasi jenis di atas peta

Malaysia

Membincang

kan perubahan penggunaan sumber tenaga mengikut kepentingan, teknologi dan perubahan semasa berpandukan pelbagai media.

Meramalkan penggunaan sumber tenaga di negara MalaysiaMBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Peta kosong Malaysia

- sumber tenaga

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN iTHINKPeta Buih

Sumber tenaga di Malaysia

KBAT

MenilaiBAND 3Menghuraikan jenis-jenis tenaga gantian dengan memberi contoh yang tepat

Minggu

12

d. Sumber

tenaga di

negara lain

Memahami jenis sumber tenaga negara lain

Aras 1

Menyenaraikan jenis sumber tenaga di negara lain

suria ( Jepun )

ombak ( Perancis )

pasang surut ( China )

angin ( Belanda )

geoterma ( Iceland ) Aras 2

Menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara lain :

suria ( Jepun )

ombak ( Perancis )

pasang surut ( China )

angin ( Belanda )

geoterma ( Iceland )Melabel taburan sumber di negara lain di atas peta kosong (dunia) MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Peta kosong (dunia)

- sumber tenaga

Buku tekS

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINKPeta Titi

Perkaitan tenaga alternatif dan negara yang melaksanakannya

Minggu

13

7.3 Kepentingan pelbagai sumberMemahami kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara MalaysiaAras 1

Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia seperti :

bahan mentah

pekerjaan

pendapatan negara

pembukaan kawasan baru

infrastrutur

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia :

bahan mentah

pekerjaan

pendapatan negara

pembukaan kawasan baru

infrastrutur

Aras 3

Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara Malaysia seperti :

pembandaran

perindustrian

infrastrukturMencintai negara Malaysia

-menghargai sumbagan sumber kepada pembangunan negara MalaysiaMembincangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet

Menghasilkan peta buih tentang kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara MalaysiaMBMGambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINKPeta buih

Kepentingan pengurusan sumber

Peta titi

Perkaitan perkembangan bandar dengan kegiatannya

KBAT

MenilaiBAND 4

Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber dengan memberi contoh yang sesuai terhadap pembangunan negara Malaysia

7.4

Kesan penerokaan sumber

terhadap alam sekitar

Pandang darat

Memahami kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Aras 1Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia:

perubahan pandang darat

kepupusan

peningkatan suhu

hakisan

banjir

pencemaran udara dan air

Aras 2

Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia :

perubahan pandang darat

kepupusan

peningkatan suhu

hakisan

banjir

pencemaran udara dan air

Mempertahan

kan negara Malaysia

- prihatin terhadap kesan penerokaan sumberMembincangkan kesan-kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet

Menghasilkan buku skrap tentang kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di MalaysiaMBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN iTHINKPeta pelbagai alir

Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar

Peta bulatan

Tumbuhan diancam kepupusan akibat penerokaan sumber

KBAT

MenilaiBAND 5Mengkaji dan menilai dengan jelas kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia

CUTI MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH [ 15/4]

Minggu

15

Pengurusan sumber

Kepupusan

Ekosistem

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Pembangunan lestari

Memahami kepentingan dan langkah-langkah pengurusan sumber:

Aras 1

Menyatakan kepentingan pengurusan sumber seperti :

mengelakkan kepupusan

menjamin bekalan sumber berterusan

keseimbangan ekosistem

Menyenaraikan langkah-langkah pengurusan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif penerokaan sumber:

pemeliharaan

Pemuliharaan

Aras 2Menghuraikan kepentingan pengurusan sumber :

mengelakkan kepupusan

menjamin bekalan sumber berterusan

keseimbangan ekosistem

Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber:

pemeliharaanpemuliharaan

Aras 3

Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk masa depan.

Mempertahankan negara Malaysia

-bertanggung

Jawab memelihara alam sekitar negara MalaysiaMembincangkan kepentingan pengurusan sumber

Sumbangsaran langkah-langkah penggunaan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif keatas alam sekitar

Mengadakan pertandingan melukis poster

Menghasilkan penanda buku MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINKPeta buih

Kepentingan pengurusan sumber

Peta Pokok

Langkah-langkah mengekalkan sumber alam

Pengurusan sumber air di Jepun

KBAT

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

BAND 6Mencadangkan langkah-langkah pengurusan sumber yang berkesan untuk mengekalkan penggunaanya pada masa hadapan

8.1 kegiatan ekonomi utama

Taburan

Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia.

Aras 1

menyenaraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Malaysia:

perkhidmatan(pelancongan, perdagangan, pengankutan,kewangan dan pendidikan)

perindustrian

perlombongan

pertanian

pembalakan

perikanan

Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Malaysia.

Aras 2.

Menanda dan menamkan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta negara Malaysia.

Berusaha membangunkan negara Malaysia

-berbangga dengan tahap kemajuan kegiatan ekonomi MalaysiaMembincang

kan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Menunjukkan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Malayusia.

Mengadakan tayangan video tentang kegiatan ekonomi utama Malaysia.

Mengumpul gambar tentang kegiatan ekonomi utama negara Malaysia.

Menghasilkan bukuskrap tentang jenis taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia.MBMGambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Peta Malaysia kosong (melabel / menanda)

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN iTHINKPeta Pokok

Kegiatan ekonomi utama Malaysia

Jenis aktiviti pelancongan

Peta Buih berganda

Persamaan dan perbezaan industri berasaskan sumber dengan indudtri bukan berasakan sumber

Persaman dan perbezaan tanaman makanan dan tanaman jualan di Malaysia

Peta Titi

Perkaitan jenis mineral dan lokasinya.

KBAT

Menilai

BAND 1

BAND 3Menyatakan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama di Malaysia dengan betul

Menanda dan menamakan lokasi kegiatan ekonomi utama di Malaysia dengan tepat

CUTI HARI PEKERJA [ 1/5]

CUTI HARI WESAK [4/5]

8.2 faktor-faktor yang mampengaruhi kegiatan ekonomi

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara Malaysia

Aras 1

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia:

Faktor fizikal

bentuk muka bumi

tanih

iklim

bahan mentah

faktor kemanusiaan

teknologi

dasar kerajaan

pasaran

modal

infrastruktur

buruh

Aras 2

Menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia:

Faktor fizikal

bentuk muka bumi

tanih

iklim

bahan mentah

faktor kemanusiaan

teknologi

dasar kerajaan

pasaran

modal

infrastruktur

buruh

Mencintai negara Malaysia

-bersyukur kerana negara malaysia boleh menjalankan pelbagai kegiatan ekonomiMembincang

kan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINK

Peta pokok

Faktor-faktor mempengaruhi

Kegiatan ekonomi di Malaysia

Peta titi

Hubungkait bentuk mukabumi dengan kegiatan ekonomi

Peta titi

Hubungkait tanaman dengan jenis tanih yang sesuai

KBAT

MenilaiBAND 2BAND 4Menerangkan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tepat

Menghuraikan faktor kegiatan ekonomi yang tepat terhadappembangunan Malaysia

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN [18 - 23/5]

8.3 sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan

Saling

kaitanMemahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembagunan negara Malaysia.

Aras 1

Meyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia.

peluang pekerjaan

peningkatan taraf hidup

pendapatan negara

peningkatan infrastruktur

pengurangan import

pemindahan teknologi

proses pembandaran

Aras 2

Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembanguan negara Malaysia.

peluang pekerjaan

peningkatan taraf hidup

pendapatan negara

peningkatan infrastruktur

pengurangan import

pemindahan teknologi

proses pembandaran

Berusaha membangun

kan negara Malaysia

-berbangga dengan pembangunan ekonomi negara MalaysiaSumbangsaran kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia.

Mengadakan pidato spontan.

Menghasilkan buku skrap tentang kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia.MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINK

Peta buih

Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara

KBAT

Menganalisis

MenilaiBAND 4Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi yang tepat terhadap pembangunan Malaysia

CUTI PERTENGAHAN TAHUN [ 30/5 - 14/6]

Minggu

21

8.4kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

Kesan rumah hijau

Penipis

an lapisan ozon

Pulau haba

Hujan asid

Memahami kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia:

kepupusan sumber

pencemaran

perubahan pandang darat (lanskap)

kesan rumah hijau

penipisan lapisan ozon

pulau haba hujan asid

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia:

kepupusan sumber

pencemaran

perubahan pandang darat (lanskap)

kesan rumah hijau

penipisan lapisan ozon

pulau haba hujan asid

Aras 3

Merumus tentang alam sekitar negara Malaysia

Mempertahankan negara Malaysia

-bertanggung

jawab memelihara alam sekitar negara MalaysiaMembincang

kan kesan kegiatan ekonomi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet

Mengadakan pergtandingan melukis poster

Mengadakan pertandingan menulis esei.

Meramal kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia.

MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Gambarajah kesan ekonomi terhadap alam sekitar

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINK

Peta bulatan

Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

Peta pelbagai Alir

Kegiatan ekonomi menyebabkan kepupusan sumber

Peta Dakap

Punca dan kesan fenomena alam sekitar

Peta Alir

Hujan asid

KBAT

Menganalisis

Menilai

BAND 5Menjalankan dan menyediakan kajian kes/laporan yang lengkap mengenai kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dikawasan sekitar pelajar

Minggu

22

8.5 langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Memahami langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.Aras 1

Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia

penghutanan semula

kitar semula

pendidikan alam sekitar

kempen

penguatkuasaan undang-undang

penyelidikan dan pembangunan (R & D)

penggunaan bahan sumber tenaga mesra alam

Aras 2

Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Negara Malaysia.

penghutanan semula

kitar semula

pendidikan alam sekitar

kempen

penguatkuasaan undang-undang

penyelidikan dan pembangunan (R & D)

penggunaan bahan sumber tenaga mesra alam

Aras 3

Membandingkan dan membezakan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain:

kitar semula ( Jerman, Denmark,Taiwan)

rawat semula air (Jepun,Singapura,China)

Mencadangkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

Mencintai negara Malaysia

- prihatin terhadap penjagaan alam sekitar.Sumbang

saran langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Membincangkan langkah-langkah mengurang

kan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara lain berpandukan pelbagai ;

media seperti bahan bercetak dan internet.

Melengkap

kan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain.

Menghasilkan buku skrap tentang langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain.

MBM

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN ITHINK

Peta pokok

Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di Malaysia

Kitar Semula negara luar

Rawat semula Air

Peta Alir

Proses merawat air melalui program NEWaterBAND 6Mencadangkan langkah-langkah penjagaan alam sekitar yang kreatif dan inovatif serta boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian.

8.6 kepenting

an kerjasama ekonomi antarabangsa.Saling bergantung

SalingkaitanMemahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

Aras 1

Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa:

pemindahan teknologi

hubungan perrdagangan

pelaburan/modal

pasaran

buruh

bahan mentah

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

Aras 3

Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan.

Berusaha membangunkan negara Malaysia

-menghargai usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negaraSumbang saran kepentingan bekerjasama ekonomi antarabangsa.

Mengadakan syarahan tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

.

Meramalkan kesan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada negara Malaysia.MBMAtlas

Gambar/Keratan Akhbar

Bahan Internet

Buku teks

Lembaran kerja

PENGUASAAN iTHINK

Peta pokok

Kepentingan Kerjasama antarabangsa

Minggu

24

25PT3 [ PELBAGAI INSTRUMEN ]

Minggu

26

-

33PENGEMASKINIAN PBS

PECUTAN AKHIR PT3

Minggu

34

-

36PENGEMASKINIAN DATA PBS DALAM MODUL OFFLINE

PECUTAN AKHIR PT3

Minggu

37

-

38PELAPORAN PBS

UJIAN BERTULIS PT3

Minggu

39

-

42PROGRAM SELEPAS PT3

1

Disediakan oleh: MAZLAINI BT MOHD DALI