rpt geografi ting. 3 2015 +pbs+ithink+ kbat

Download RPT GEOGRAFI TING. 3 2015 +PBS+iTHINK+ KBAT

Post on 09-Oct-2015

1.100 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rancangan pelajaran tahunan geografi tingkatan 3 tahun2015.Disertakan sekali band dan deskriptor PBS mengikut PPPM.Contoh peta pemikiran ithink beserta kandungan pelajaran yang bersesuaian dengan peta pemikiran tersebut. Juga dimasukkan sekali soalan KBAT.

TRANSCRIPT

Contoh Rancangan Tahunan Geografi Tingkatan 3 (2010)

SEK.MEN.KEB.LUBOK CHINA MELAKA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2015

GEOGRAFI TINGKATAN 3

MINGGUTAJUKKONSEP

HASIL PEMBELAJARANUNSUR

PATRIOTISMECADANGAN AKTIVITI PdPMBM/LATIHAN

/ITHINK /KBATPBS

PPPM

CATATAN

BANDDESKRIPTOR

Keduduk

an

Rujukan

Grid

Kedudukan

Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan Grid berasaskan peta topografi

Aras 1

Mengenal pasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografi

Menyatakan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi

Menamakan ciri-ciri geografi berdasarkan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

Aras 2

Menunjuk cara penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan cirri-ciri geografi yang diberi.

Membanding dan membezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

.Menjelaskan garisan Timuran dan garisan Utaraan

Menunjukkan cara membaca Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

(Kumpulan, pasangan

& individu )

MBM

Peta Topo

Lembaran Kerja Ithink Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINKPeta pokok:

Rujukan grid 4 angka

Rujukan grid 6 angka

KBAT

AplikasiBAND 1

BAND 2Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:

Rujukan grid

Menjelaskan asas kemahiran geografi berkaitan rujukan grid

1.2 Ketinggian

Menentukan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 1

Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Menentukan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 2

Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 3

Mengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta lakar yang berasakan peta topografi

Membincang

kan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Menjelaskan maksud selang kontur

Melengkapkan pengurusan grafik tentang simbol ketinggian dalam peta topografi

Mengumpul gambar tentang ciri-ciri bentuk muka bumi daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet

Menjalankan aktiviti permainan menyelesaikan masalah ketinggian dalam peta lakar.

( Kumpulan, pasangan

& individu

MBM

Peta Topo

Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

1.3 Kontur dan Keratan rentasKedudukanMengenalpasti bentuk muka bumi berasaskan garisan konturAras 1

Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan kontur:

Cerun curam

Cerun landaICerun bertangga

Aras 2

Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi

Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas yang dilukis.

Menjelaskan garisan kontur

Membincangkan bentuk muka bumi berdasarkan cirri-ciri garisan kontur melalui lukisan keratan rentas

Menghasilkan model bentuk muka bumi berdasarkan cirri-ciri garisan kontur

( Kumpulan, pasangan

& individu )

MBMPeta Topo

Buku teksLATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINK

Peta Dakap:

Bentuk muka bumi berdasarkan kontur

ArahBearing ArahMenentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan keratan rentas yang dilukis

Aras 1

Mengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi

Menunjuk cara mengukur bearing dengan menggunakan jangka sudut

( Kumpulan, pasangan )MBMPeta topo / Risalah / pamplet

Pembaris /Jangka sudut

Pita ukur

Kompas

Jangka tolok

Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINKPeta buih berganda:

Bearing sudutan

Bearing sukuan

KBATAplikasi

BAND 1

BAND 2

BAND 3Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul

Bearing

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan bearing dengan betul

Mengaplikasikan kemahiran geografi untuk menentukan bearing

Skala

Jarak Keluasan

Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di atas peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 1

Menyatakan jenis-jenis skala :

Skala lurus

Skala penyata

pecahan wakilan

Mengukur jarak dengan menggunakan skala Mengira keluasan kawasan sekata berpandukan skala peta

Aras 2

Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala

Skala lurus

Skala penyata

Pecahan Wakilan

Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala peta

Menerangkan cara-cara menukar setiap skala.

Menunjuk cara mengukur jarak antara dua tempat mengikut skala peta

Menunjuk cara mengira keluasan berdasarkan skala peta.

( Kumpulan, pasangan

& Individu )MBMPeta topo

Kertas surih

Pembaris

Kalkulator

Benang/jaluran kertas

Buku teks

LATIHAN10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN ITHINKPeta pokok:

Jenis skala

Peta bulatan

Alat mengukur jarak

Peta Alir

Proses menentukan luas padang sekolah

BAND 2

BAND 3

BAND 3Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan jarak dengan betul

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk mengukur jarak

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk mengira keluasan dengan tepat

Graf, carta dan rajahMenyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual, melukis dan mentafsir grat, carta dan rajah.

Aras 1Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual

Melukis dan melengkapkan:

Grat bar majmuk

Graf gabungan

Carta pai

Rajah aliranAras 2Membaca:

Graf bar majmuk

Graf gabungan

Carta pai

Rajah aliran

Aras 3Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah

Berusaha membangunkan negara Malaysia

Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi dan eksport negara Malaysia

Bersatu dalam kepelbagaian

Berbangga dengan kepelbagaian komposisi penduduk negara MalaysiaMenerangkan jenis jenis graf, carta dan rajah

Menunjukkan cara membina jadual, graf, carta dan rajah

Berdasarkan data yang diberikan oleh guru, pelajar diminta membina jadual, graf dan carta

Latihan pengukuhan mentafsir rajah.

MBM

Kertas Graf

Buku teks

PENGUASAAN ITHINKPeta Alir

Proses melukis Carta Pai

Proses penghasilan kertas kitar semula

BAND 3

BAND 3

BAND 4

BAND 4

BAND 4BAND 5

BAND 6Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina graf dengan tepat

Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina carta dengan tepat

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari data

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari graf

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari rajah

Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang relevan dan membuat interprestasi berdasarkan maklumat tersebut melalui kajian geografi tempatan

Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat/cadangan yang bernas untuk kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan kemahiran geografi yang sesuai

Minggu

7

Peta

Pandang Darat Fizikal

Pandang Darat Budaya

Mengenal pasti pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

Aras 1

Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol simbol dalam peta lakar

Aras 2

Menghubungkaitkan pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar

Aras 3

Mentafsir peta lakar

Mencintai negara Malaysia

-berbangga terhadap kepelbagaian ciri-ciri pandang darat fizikal dan budaya negara MalaysiaMenerangkan pandang darat fizikal dan budaya

Mengenalpasti simbol simbol fizikal dan budaya

Mentafsir peta berdasarkan symbol yang terdapat di dalam peta. Contohnya tali air, benteng, rumah apiMBM

Peta topografi

Peta lakar

Kertas lampiran

Buku teks

LATIHAN

10 soalan berdasarkan peta Topografi

PENGUASAAN iTHINKPeta pokok:

Simbol pandang darat budaya dan fizikal

Peta titi

Perkaitan Pandang darat budaya dan pandang darat fizikal

KBAT

Menganalisis

BAND 4Mentafsir peta lakar yang yang berasakan peta topografi

CUTI TAHUN BARU CINA 19-20 /2

7.1 Sumber-sumber utama

Sumber

Memahami jenis-jenis sumber utama

Aras 1

Mentakrif sumber :

boleh diperbaharui

tidak boleh diperbaharui

Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama :

mineral

hutan

air

tanih

cahaya matahari/solar

Mengkelaskan jenis-jenis sumber utama :

boleh diperbaharui

tidak boleh diperbaharui

Mencintai negara Malaysia

-bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara MalaysiaMengadakan pidato spontan tentang sumber.

Mengadakan Tayangan video tentang sumber

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat tentang sumber daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan bahan internet.MBM