rancangan pengajaran tahunan (rpt kssr) · web viewmenerangkan sistem gear dan takal model...

of 35 /35
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT KSSR) DST TAHUN 3 (TAHUN 2018) CHANG TUN KUET @ 900214-13-5407 @ SK KAMPUNG SENAU, OYA DALAT

Author: others

Post on 17-Apr-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT KSSR)

SAINS HAYAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT KSSR)

DST TAHUN 3 (TAHUN 2018)

CHANG TUN KUET @ 900214-13-5407 @ SK KAMPUNG SENAU, OYA DALAT

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS

UNIT : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1

01/01/2018 CUTI

TAHUN BARU

02/01/2018 –

05/01/2018

1.1 Memahami kemahiran proses sains.

Murid boleh:

1.1.1. Memerhati

1.1.2. Mengelas

1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS

1. Memahami kemahiran proses sains diperkenalkan guru melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai.

2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :

a. memerhati

b. mengelas

3. Menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui aktiviti lisan atau penulisan yang sesuai.

4. Melengkapkan lembaran aktiviti / BLA dengan betul.

2

08/01/2018 –

12/01/2018

1.1 Memahami kemahiran proses sains.

Murid boleh:

1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor

1.1.4 Meramal

1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS

1. Memahami kemahiran proses sains diperkenalkan guru melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai.

2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :

· mengukur dan menggunakan nombor

· meramal

3. Menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui aktiviti lisan atau penulisan yang sesuai.

4. Melengkapkan lembaran aktiviti / BLA.

3

15/01/2018 –

19/01/2018

1.1 Memahami kemahiran proses sains.

Murid boleh:

1.1.5 Membuat inferens

1.1.6 Berkomunikasi

1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : KEMAHIRAN PROSES SAINS

1. Memahami kemahiran proses sains diperkenalkan guru melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai.

2. Mengenal dan menamakan KPS iaitu :

· membuat inferens

· berkomunikasi

3. Menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui aktiviti lisan atau penulisan yang sesuai.

4. Melengkapkan lembaran aktiviti / BLA dengan betul.

4

22/01/2018 –

26/01/2018

27/01/2017

SEKOLAH GANTI

1.2 Memahami

kemahiran manipulatif.

Murid boleh:

1.1.3. Menggunakan dan mengendalikan

peralatan dan bahan sains dengan betul.

1.1.3. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.

1.1.3. Melakar spesimen, peralatan dan

bahan sains dengan tepat.

1.1.3. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

1.1.3. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.

TAJUK : KEMAHIRAN MANIPULATIF

1. Memahami kemahiran proses sains diperkenalkan guru melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai.

2. Mengenal dan menyatakan KM iaitu :

a. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. (…*)

3. Menjalankan aktiviti KPS dan KM berdasarkan BT m/s 11 : ‘Belon Ais’

4. Melengkapkan lembaran aktiviti / BLA dengan betul.

5. Melengkapkan latihan Uji Minda BT m/s 14 ke dalam buku latihan sains.

a. Menggunakan dan mengendalikan

b. peralatan dan bahan sains dengan betul.

c. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.

d. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

e. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

f. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul.

5

29/01/2018 –

02/02/2018

PENJIMATAN TENAGA

1.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

Murid boleh :

1.1 Memastikan perkakasan komputer

berfungsi dengan baik.

1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi.

TAJUK : PENJAJARAN TEKS

1. Mempastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik.

2. Melancarkan aplikasi MS Word 2003 :

· menaip teks (berdasarkan aktiviti Belon Ais yang telah dipelajari)

· membuat penjajaran tengah, penjajaran penuh, Bullets dan Numbering

3. Menyerlahkan teks yang telah ditaip dan klik pada ikon-ikon ditunjukkan.

4. Menyimpan hasil kerja.

5. Mencetak hasil kerja yang telah dilengkapkan dengan betul.

TMK 1 :

KPS : Memerhati, Berkomunikasi

B1

Memahami tahap kecerahan paparan monitor dan memperlahankan bunyi audio dalam penjimatan tenaga secara berhemah.

B2

Mengenal pasti perkakasan komputer berfungsi dengan baik dan sebaliknya.

B3

Menyatakan 1 hingga 3 alamat sumber maklumat yang diperoleh dalam talian dengan betul.

PENJAJARAN TENGAH DAN PENJAJARAN PENUH

2.0 Menggunakan TMK secara bertanggung jawab dan beretika

Murid boleh :

1.3 Menyatakan sumber maklumat yang

diperolehi dalam talian.

2.1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering.

TAJUK : PENJAJARAN TEKS

1. Mempastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik.

2. Melancarkan aplikasi MS Word 2003 :

· menaip teks (berdasarkan aktiviti Belon Ais yang telah dipelajari)

· membuat penjajaran tengah, penjajaran penuh, Bullets dan Numbering

3. Menyerlahkan teks yang telah ditaip dan klik pada ikon-ikon ditunjukkan.

4. Menyimpan hasil kerja.

5. Mencetak hasil kerja yang telah dilengkapkan dengan betul.

TMK 2 :

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

B1

Menggunakan penjajaran tengah dan penuh pada teks, membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) dengan betul.

TEMA : SAINS HAYAT

UNIT : 2.0 MANUSIA

6

05/02/2018 –

09/02/2018

2.1. Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia

Murid boleh :

2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham.

2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.

TAJUK : JENIS-JENIS GIGI & FUNGSINYA

1. Menyanyikan lagu ‘Kisah Gigi’.

2. Mengenal jenis-jenis gigi dan fungsinya :

a. gigi kacip – memotong makanan

b. gigi taring – menyiat makanan

c. gigi geraham – memecah dan melumatkan makanan

3. Bercerita tentang jenis gigi dan fungsi gigi berdasarkan pengalaman murid / carta gigi ditunjukkan.

4. Melukis dan melabel gambar gigi dengan lakaran yang betul.

KPS :

Memerhati, Mengelas, Mengukur dan menggunakan nombor, Meramal, Membuat inferens, Berkomunikasi

KMS :

c. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

1

Menamakan jenis-jenis gigi dengan betul.

2

Mengenal pasti jenis gigi dengan betul.

3

Menghubungkaitkan jenis dan fungsi gigi dengan betul.

7

12/02/2018 –

16/02/2018

15/02/2018 – 19/02/2018

CUTI TAHUN BAHARU CINA

HINGGA

8

19/02/2018 –

23/02/2018

24/02/2018

SEKOLAH GANTI

2.1. Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia

Murid boleh :

2.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan, kekuatan dan jangka hayat.

2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin, saraf, salur darah dan gusi.

2.1.5. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

TAJUK : PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI

1. Memahami set kegigian manusia :

· gigi susu

· gigi kekal

2. Membuat perbandingan gigi susu dan gigi kekal secara lisan atau lakaran dari aspek :

· jenis

· bilangan

· saiz

· kekuatan

· jangka hayat

3. Mengenal struktur gigi dengan melakar dan melabel gambar dengan betul.

4. Melengkapkan latihan / lembaran aktiviti pengkayaan sebagai pengukuhan.

KPS :

Memerhati, Mengelas, Mengukur dan menggunakan nombor, Meramal, Membuat inferens, Berkomunikasi

KMS :

· Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

4

Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal dengan tepat

5

Menyata dan melabelkan struktur gigi dengan tepat.

9

26/02/2018 –

02/03/2018

2.2 Mengamalkan penjagaan gigi

Murid boleh :

2.2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek:

· pemakanan

· penjagaan

TAJUK : GIGI SIHAT SENYUM MEMIKAT

1. Bersoal jawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia murid tentang cara-cara menjaga kesihatan gigi.

2. Berbincang tentang makanan yang tidak sesuai untuk kesihatan gigi.

3. Menyatakan jenis-jenis makanan yang baik untuk kesihatan gigi.

4. Menyatakan cara-cara lain untuk menjaga kesihatan gigi :

· menggosok gigi

· temujanji doktor gigi

· menggunakan flos gigi

5. Melengkapkan latihan Uji Minda (BT m/s 27) ke dalam buku latihan.

KPS :

Memerhati, Mengelas, Mengukur dan menggunakan nombor, Meramal, Membuat inferens, Berkomunikasi

KMS :

Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

6

Mempraktikkan secara konsisten amalan penjagaan gigi

10

05/03/2018 –

09/03/2018

10/03/2018

SEKOLAH GANTI

LANGKAH KESELAMATAN

DUNIA SIBER

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggung jawab dan beretika

Murid boleh :

1.2 Mengamalkan langkah keselamatan

siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun e-mel.

4.1 Mengepil fail melalui e-mel.

4.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel.

TAJUK : MENGHANTAR E-MAIL DAN LAMPIRAN

1. Mendaftar masuk e-mail menggunakan kata laluan sendiri.

2. Mengepilkan fail untuk menghantar e-mail kepada rakan atau guru.

3. Membuka lampiran pada akaun e-mail yang dihantar oleh rakan.

4. Menyimpan fail dengan selamat dan betul.

5. Mendaftar keluar akaun e-mail selepas selesai dengan betul.

TMK 3 :

KPS : Memerhati dan mengelas

LAMPIRAN :

· REKOD GIGI SAYA

· Jadual Perbandingan Gigi

B4

Menggunakan daftar masuk dan daftar keluar keahlian akaun emel serta mengamalkan langkah keselamatan siber

B5

Mengepil dan mengakses fail yang dikepil melalui emel dengan betul

B6

Mengepilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi melalui emel untuk penyebaran maklumat dengan tepat

11

12/03/2018 –

16/03/2018

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1 TAHUN 2018

19 – 23 MAC 2018

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

TEMA : SAINS HAYAT

UNIT : 3.0 HAIWAN

12

26/03/2018 –

30/03/2018

30/03/2018

(JUMAAT)

GOOD FRIDAY

HINGGA

13

02/04/2018 –

06/04/2018

3.1. Memahami ciri haiwan.

Murid boleh :

3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:

· litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik

· anggota badan: berkaki, bersayap, berekor, bertanduk, berparuh, berkuku tajam .

· cara membiak: bertelur, melahirkan anak.

· habitat: hidup di air, di darat, serta di darat dan air.

TAJUK : KENALI HAIWAN

1. Berbincang untuk mengenalpasti haiwan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti :

· litupan badan : bercangkerang, berbulu,bersisik, berbulu pelepah

· anggota badan : bertanduk, bersayap, berparuh, berkaki, berekor

· membiak : bertelur atau beranak

· habitat:di darat,di air, di darat & di air

2. Berdasarkan BT m/s 30 murid mengelaskan haiwan menggunakan grafik yang sesuai seperti jadual.

KPS :

· Memerhati

· Mengelas

· Meramal

· Membuat inferens

· Berkomunikasi

KMS :

c. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

1

Menamakan ciri-ciri haiwan dengan betul

2

Mengenal pasti ciri-ciri haiwan dan tabiat makan haiwan dengan betul

TEMA : SAINS HAYAT

UNIT : 3.0 HAIWAN

14

09/04/2018 –

13/04/2018

3.1 Memahami ciri haiwan.

Murid boleh :

3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:

· litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik

· anggota badan: berkaki,bersayap, berekor, bertanduk, berparuh, berkuku tajam .

· cara membiak: bertelur, melahirkan anak.

· habitat: hidup di air, di darat, serta di darat dan air.

3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.

3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih.

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

TAJUK : PENGELASAN HAIWAN

1. Mengenalpasti haiwan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti :

· litupan badan : bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik

· anggota badan: berkaki, bersayap, bertanduk, berekor, berkuku tajam

· cara membiak: bertelur atau melahirkan anak

· habitat : hidup di air, di darat atau di darat dan di air

2. Mengelaskan haiwan yang dipilih dan dikenalpasti menggunakan grafik yang sesuai seperti :

· jadual

· carta pengelasan

· carta haiwan berlabel (BT m/s 33)

3. Melengkapkan latihan pengukuhan dalam BLA atau lembaran aktiviti disediakan.

KPS :

· Memerhati

· Mengelas

· Berkomunikasi

KMS :

c. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

ENT :

· Kreatif & Inovatif

· TMK

3

Mengelas haiwan berdasarkan ciri yang dipilih dengan sistematik

4

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih dengan tepat

TEMA : SAINS HAYAT

UNIT : 3.0 HAIWAN

15

16/04/2018 –

20/04/2018

3.2 Memahami kegigian haiwan

Murid boleh :

3.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan iaitu herbivor, karnivor dan omnivor

3.2.2 Menghubungkaitkan kegigian herbivor, karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan.

3.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

TAJUK : MEMANG MAKANAN AKU

1. Mengenal haiwan dan makanannya untuk mengaitkan jenis kegigian haiwan tersebut melalui penerangan bergambar / animasi :

· herbivor : haiwan yang makan tumbuhan sahaja seperti lembu dan kambing

· karnivor : haiwan yang makan haiwan lain sahaja seperti harimau, buaya

· omnivor : haiwan yang makan haiwan lain dan tumbuhan seperti cimpanzi, monyet dan ayam.

2. Berbincang tentang contoh-contoh lain haiwan herbivor, karnivor dan omnivor.

3. Berbincang untuk membandingkan persamaan dan perbezaan antara kegigian haiwan dan manusia berdasarkan jenis makanan dimakan,

4. Melengkapkan latihan Uji Minda BT m/s 43 untuk mengukuhkan pemahaman murid.

KPS :

· Memerhati

· Mengelas

· Meramal

· Membuat inferens

· Berkomunikasi

KMS :

Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

ENT:

· Kreatif & Inovatif

· TMK

5

Menghubungkaitkan kegigian haiwan dengan makanan yang dimakan dengan jelas

6

Meramalkan dengan betul jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja

16

23/04/2018 –

27/04/2018

28/04/2018

SEKOLAH GANTI

MENYISIP VIDEO

2.0 Memilih dan mengaplikasikan

sumber TMK yang

bersesuaian

Murid boleh :

2.2 Membuat animasi pada teks dan imej

dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).

2.3 Membuat animasi menggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid.

2.4 Menyisip video dalam perisian

persembahan (MS PowerPoint).

TAJUK : MENARIKNYA PERSEMBAHANKU

1. Melancarkan MS Powerpoint 2003 untuk membina perisian persembahan.

2. Menyediakan slaid yang mengandungi tajuk dan imej.

3. Menyisipkan animasi, grafik dan video pada slaid.

4. Memainkan video yang telah dihasilkan untuk mengujinya.

5. Menyimpan hasil kerja yang telah dihasilkan.

TMK 4 :

http//www.dbp.

gov.my/lamandbp

B3

Menyisip video menggunakan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) mengikut prosedur yang betul

MEMBUAT ANIMASI

2.0 Memilih dan mengaplikasi kan sumber TMK yang

bersesuaian

Murid boleh :

2.2 Membuat animasi pada teks dan imej

dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).

2.3 Membuat animasi menggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid.

2.4 Menyisip video dalam perisian

persembahan (MS PowerPoint).

TAJUK : MUDAHNYA MEMBUAT ANIMASI

1. Melancarkan MS Powerpoint 2003 untuk membuat tugasan animasi.

· memasukkan imej sehelai daun dan seekor siput.

· mengaktifkan imej dan membuatkan 5 salinan imej yang sama.

· mengaktifkan semua imej dengan menyisipkan animasi ditunjukkan.

2. Memaparkan semula hasil kerja murid untuk melihat hasilnya.

3. Menyimpan hasil kerja murid.

TMK 5 :

KPS :

· Memerhati

ENT :

· Kreatif & Inovatif

B3

Mengaplikasi teknik animasi slaid menggunakan objek mudah, animasi pada teks dan imej

TEMA : SAINS HAYAT

UNIT : 4.0 TUMBUHAN

17

30/04/2018 –

04/05/2018

01/05/2018

(SELASA)

HARI PEKERJA

4.1 Memahami ciri tumbuhan

Murid boleh :

4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu:

· daun: jenis urat daun

· bunga: berbunga, tidak berbunga

· buah: berbuah, tidak berbuah

· batang: berkayu, tidak berkayu

· akar: akar tunjang, akar serabut

· habitat: hidup di air, di darat,

· cara membiak: melalui biji benih, spora, daun, keratan batang, anak pokok, batang bawah tanah.

4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih.

TAJUK : KENALI TUMBUHAN

1. Melawat persekitaran sekolah untuk membuat pemerhatian ciri-ciri luaran tumbuhan seperti :

· jenis urat daun : jejal atau selari

· berbunga atau tidak berbunga

· jenis batang pokok

· jenis akar : tunjang atau serabut

· berbuah atau tidak berbuah

· habitat tumbuhan

· cara tumbuhan membiak

2. Mengumpul sampel spesimen sebagai aktiviti pengukuhan untuk membina carta yang sesuai.

3. Menjelaskan pemerhatian melalui grafik yang sesuai dan betul.

4. Melengkapkan lembaran aktiviti / BLA.

KPS :

· Memerhati

· Mengelas

· Meramal

· Membuat inferens

· Berkomunikasi

KMS :

a. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

b. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.

ENT :

· Kreatif & Inovatif

1

Menamakan ciri-ciri tumbuhan dengan betul

2

Mengenal pasti ciri-ciri tumbuhan dengan betul

4

Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih dengan tepat

TEMA : SAINS HAYAT

UNIT : 4.0 TUMBUHAN

18

07/05/2018 –

11/05/2018

12/05/2018

SEKOLAH GANTI

4.1 Memahami ciri tumbuhan

Murid boleh :

4.1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.

4.1.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan.

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : MARI KELASKAN TUMBUHAN

1. Memerhatikan tumbuhan melalui tayangan video/ animasi yang disediakan.

2. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang telah dikenalpasti menggunakan grafik yang sesuai.

3. Memahami kepentingan tumbuhan kepada:

· manusia

· haiwan

4. Melengkapkan lembaran aktiviti BT / BLA.

KPS :

Memerhati, Mengelas, Mengukur dan menggunakan nombor, Meramal, Membuat inferens, Berkomunikasi

* UJI MINDA BT m/s 58

3

Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri yang dpilih dengan sistematik

5

Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan dengan jelas

6

Mencadangkan amalan yang betul bagi memelihara tumbuhan di atas muka bumi

19

14/05/2018 –

18/05/2018

HINGGA

20

21/05/2018 –

25/05/2018

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

21

28/05/2018 –

01/06/2018

29/05/2018 SELASA: HARI WESAK

30/05/2018 RABU CUTI PERAYAAN KHAS

31/05/2018 KHAMIS: CUTI PERAYAAN KHAS

01/06/2018 JUMAAT: HARI GAWAI

22

04/06/2018 –

08/06/2018

CUTI PERAYAAN KHAS

11/06/2018 –

15/06/2018

18/06/2018 –

22/06/2018

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018

23

25/06/2018 –

29/06/

MEMBINA JADUAL

2.0 Memilih dan mengaplikasi kan sumber TMK yang bersesuaian

Murid dapat :

2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan.

TAJUK : BARIS DAN LAJUR

1. Melancarkan aplikasi hamparan elektronik perisian MS Excel 2003.

2. Mengenal ciri-ciri MS Excel 2003 dengan membuat tugasan diberikan:

· membina Jadual 1 : 2 lajur 3 baris

· menaipkan teks

3. Menyimpan hasil kerja dilakukan.

4. Memaparkan hasil kerja murid dan berbincang tentang hasil tersebut dengan rakan yang lain.

TMK 6 :

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

ENT :

· Kreatif & Inovatif

B4

Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan

23

25/06/2018 –

29/06/2018

MENCARI JUMLAH

3.0 Menggunakan TMK untuk

mencari, mengumpul,

memproses dan menggunakan maklumat

Murid boleh :

3.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam hamparan elektronik (MS Excel).

3.1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu data yang diperolehi.

TAJUK : BIJAK BERBELANJA

1. Membina Jadual 2 menggunakan aplikasi hamparan MS Excel 2003.

· membina Jadual 2 : 2 lajur 3 baris

· menaipkan teks

· memasukkan rumus untuk membuat perbandingan dan jawapan

2. Memaparkan hasil kerja murid dan berbincang tentang hasil tersebut dengan rakan yang lain.

3. Menyimpan hasil kerja murid.

TMK 7 :

KPS : Memerhati dan berkomunikasi

ENT :

· Kreatif & Inovatif

· Keusahawanan 1 & 2

B4

Menggunakan dungsi Autosum untuk menjumlahkan secara automatic dalam hamparan elektronik (Microsoft Excel)

B5

Mengaplikasikan rumus (tambah dan tolak menggunakan perisian hamparan elektronik bagi membuat analisa mudah terhadap sesuatu data yang diperoleh

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 5.0 MAGNET

24

02/07/2018 –

06/07/2018

5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet.

Murid boleh :

5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin.

5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan.

5.1.3 Mengelas objek berdasarkan

tindakan magnet ke atasnya.

TAJUK : BENTUK MAGNET

* Aktiviti BT m/s 63

1. Memahami kemagnetan melalui aktiviti mudah dan pengalaman lepas murid.

2. Mengenal bentuk-bentuk magnet melalui carta dan magnet sebenar.

3. Melakukan aktiviti mudah untuk melihat tindakan magnet ke atas :

· bahan magnet / bahan bukan magnet

4. Mengelaskan bahan magnet / bahan bukan magnet berdasarkan tindakan magnet ke atas objek dalam bentuk grafik yang sesuai.

5. Melengkapkan lembaran aktiviti atau BLA dengan betul.

Aktiviti : TINDAKAN MAGNET

KPS :

Memerhati

ENT :

· Kreatif & Inovatif

1

Menamakan bentuk-bentuk magnet dengan betul

2

Mengenal pasti bentuk-bentuk magnet dengan betul

3

Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya dengan sistematik

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 5.0 MAGNET

25

09/07/2018 –

13/07/2018

5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet.

Murid boleh :

5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet.

5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz.

5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti.

5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : TARIKAN DAN TOLAKAN

1. Mengenal bahagian magnet dan kutu magnet dan kekuatannya.

2. Menjalankan aktiviti BT m/s 64 untuk menyiasat hubungan saiz magnet dan kekuatan magnet.

3. Menyatakan pemerhatian berdasarkan aktiviti dilakukan.

4. Menjelaskan pemerhatian dalam bentuk grafik yang sesuai.

5. Melakukan aktiviti BT m/s 66 ‘Kereta Kabel Bermagnet’ untuk melihat kesan tarikan atau tolakan pada kutub magnet :

· kutub yang sama : menolak

· kutub berlainan : menarik

Aktiviti :KEKUATAN MAGNET

KPS :

· Memerhati

· Membuat inferens

· Berkomunikasi

KMS :

a. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

3

Mengitlak dengan betul tindakan megnet ke atas pelbagai objek dan kekuatan pelbagai saiz magnet melalui aktiviti

4

Menyatakan maksud bagan magnet dan memberi contoh kegunaan magnet dengan betul

5

Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan kutub magnet dengan betul

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 5.0 MAGNET

26

16/07/2018 –

20/07/2018

5.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet.

Murid boleh :

5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan.

5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet.

5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : KEGUNAAN MAGNET

1. Berbincang tentang kegunaan magnet dengan memberikan pelbagai contoh peralatan menggunakan magnet seperti :

· tanda nama

· beg tangan / kotak pensel

· kompas

· set catur / dam / permainan lain

· pelekat memo / nota

· pintu peti sejuk

2. Berbincang dalam kumpulan untuk mereka cipta objek berasaskan magnet.

3. Menjalankan aktiviti BT m/s 70 ‘ Bingkai Gambar Bermagnet’ sebagai aktiviti pengukuhan tentang daya kemagnetan.

4. Melengkapkan lembaran aktiviti Uji Minda BT m/s 72 atau BLA sebagai latihan pengkayaan / pemulihan.

KPS :

· Memerhati

· Membuat inferens

· Berkomunikasi

KMS :

a. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

· Kreatif & Inovatif

· Keusahawanan 1

6

Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet dengan kreatif

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 6.0 PENYERAPAN

27

23/07/2018 –

27/07/2018

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

Murid boleh :

6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

TAJUK : OBJEK MENYERAP AIR DAN KALIS AIR

1. Membuat pemerhatian pada aktiviti (BT m/s 74) dan menyatakan pemerhatian dibuat.

2. Mengenalpasti objek yang boleh menyerap air atau kalis air berdasarkan :

· pengetahuan / pengalaman sedia ada

· aktiviti BT m/s 75 (Ke mana Perginya Air?)

3. Berbincang dalam kumpulan untuk membuat kesimpulan tentang objek yang menyerap air atau kalis air.

4. Melengkapkan jadual.

KPS :Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi

KMS :Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :Kreatif & Inovatif, TMK

1

Menamakan objek dan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan betul

2

Mengenal pasti objek dan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan betul

28

30/07/2018 –

03/08/2018

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

Murid boleh :

6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.

6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yangboleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.

6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : KELAS SERAPAN

1. Menjalankan aktiviti BT m/s 77 untuk mengenal pasti dan mengelaskan bahan yang menyerap air dan kalis air.

2. Menjelaskan pemerhatian dari aktiviiti dengan membina jadual dan carta pengelasan yang sesuai.

3. Menjalankan aktiviti ‘Serap, Serap Lagi’ (BT m/s 79) sebagai pengkayaan dan pengukuhan tentang penyerapan air.

4. Melengkapkan lembaran aktiviti BT ms/ 78 atau BLA sebagai pengukuhan.

KPS :Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi

KMS :Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :Kreatif & Inovatif, TMK

3

Mengelas dengan sistematik bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan tepat

4

Membuat urutan dengan betul jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air melalui penyiasatan

5

Menaakul kepentingan kebolehan menyerap air oleh bahan dengan tepat

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 6.0 PENYERAPAN

29

06/08/2018 –

10/08/2018

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

6.2 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air.

Murid boleh :

6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.

6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan

TAJUK : SESUAI DIGUNAKAN ?

1. Berbincang tentang sebab mengapa bahan-bahan tertentu digunakan unutk membuat objek :

· kain pengelap / mop / tuala

· baldi / tayar / baju hujan / topi keledar

· paip / singki

2. Menyatakan kepentingan bahan menyerap air dan kalis air dalam kehidupan manusia.

3. Menjalankan aktiviti BT m/s 81 ‘ Hasil Kreativiti Saya’ untuk membuat ‘terarium-akua’ kumpulan masing-masing.

4. Melakarkan ‘terarium-akua’ sendiri ke dalam buku latihan.

5. Melengkapkan latihan Uji Minda BT m/s 82 dengan betul sebagai pengukuhan.

KPS :

· Memerhati

· Membuat inferens

· Berkomunikasi

KMS :

b. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

· Kreatif & Inovatif

6

Mencipta objek berdasarkan kebolehan bahan yang menyerap air dan kalis air dengan kreatif

30

13/08/2018 –

17/08/2018

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 TAHUN 2018

20 OGOS – 24 OGOS 2018

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 TAHUN 2018

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 7.0 TANAH

31

27/08/2018 –

31/08/2018

(J) HARI KEBANGSAAN

32

03/09/2018 –

07/09/2018

7.1. Menganalisis

kandungan

tanah.

Murid boleh :

7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan.

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : JENIS-JENIS TANAH DAN KANDUNGAN TANAH

1. Mengenali jenis-jenis tanah melalui pemerhatian ke atas pelbagai jenis tanah :

· tanah liat seperti di sawah padi /bukit

· tanah kebun : kebun sayur / ladang sawit

· tanah pasir : pantai / gurun

2. Menjalankan aktiviti BT m/s 86 untuk mengenalpasti kandungan tanah.

3. Menjelaskan pemerhatian secara lisan atau grafik yang sesuai.

KPS :

· Memerhati

· Membuat inferens

KMS :

b. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

· Kreatif & Inovatif

1

Menamakan jenis-jenis tanah dengan betul

2

Mengenal pasti jenis-jenis tanah dengan tepat

3

Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah melalui penyiasatan dengan betul.

33

10/09/2018 –

14/09/2018

11/09/2018

(SELASA)

AWAL MUHARAM

7.1. Menganalisis

kandungan

tanah.

Murid boleh :

7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : PENGALIRAN AIR DALAM TANAH

1. Menjalankan aktiviti BT m/s 88 untuk memahami aliran air melalui jenis tanah yang berbeza.

2. Berbincang tentang hasil pemerhatian murid ke atas aktiviti yang telah dijalankan.

3. Merekodkan pemerhatian dalam bentuk lisan dan grafik yang sesuai.

4. Menjawab latihan berkaitan aktiviti yang telah dijalanakn.

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

KMS :

b. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

4

Membuat urutan dengan betul keupayaan air mengalir berdasarkan jenis tanag melalui penyiasatan

TEMA : SAINS FIZIKAL

UNIT : 7.0 TANAH

34

17/09/2018 –

21/09/2018

17/09/2018

(ISNIN)

CUTI HARI MALAYSIA

7.1. Menganalisis

kandungan

tanah.

Murid boleh :

7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas.

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

TAJUK : KESESUAIAN TANAH

1. Berbincang tentang kandungan setiap jenis tanah yang telah dipelajari.

2. Memilih tanah yang sesuai dengan tumbuhan yang ditanam supaya boleh hidup subur seperti :

· pokok padi : tanah liat kerana air tidak mudah mengalir melaluinya dan dapat menakung air untuk merendam akar

· kaktus : tanah pasir kerana ia tidak memerlukan banyak air kerana batangnya boleh menyimpan air

3. Melengkapkan lembaran aktiviti atau BLA sebagai pengukuhan kemahiran.

KPS : Memerhati, membuat inferens

KMS :

c. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

Kreatif & Inovatif

5

Mengitlak dengan betul jenis tanah yang sesuai untuk penanaman pokok

6

Memperihalkan kepentingan tanah kepada manusia, haiwan dan tumbuhan secara rasional

35

24/09/2018 –

28/09/2018

MENAMBAH DAN MENOLAK MENGGUNAKAN

RUMUS

6.0 Menggunakan TMK untuk

mengemukakan

idea dan

maklumat secara

kreatif dan

inovatif

Murid boleh :

1.2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta pai berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan elektronik (MS Excel).

6.1 Menggunakan kemahiran perisian

hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu data yang diperolehi

TAJUK : MUDAHNYA MEMBUAT CARTA

1. Berbincang untuk menghasilkan carta berdasarkan maklumat Kandungan Tanah Liat yang diberikan oleh guru.

2. Melancarkan MS Excel 2003.

3. Menghasilkan carta pai dengan melengkapkan maklumat carta pai seperti peratusan dan warna latar carta yang sesuai.

4. Memaparkan hasil kerja murid dan berbincang tentang hasil tersebut.

5. Menyimpan hasil tugasan dilakukan dengan tajuk ‘Kandungan Tanah Liat’.

TMK 8 :

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

ENT :

· Kreatif & Inovatif

Keusahawanan 1 & 2

B2

Menukarkan data daripada jadual dalam bentuk carta pai menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) dengan betul

36

01/10/2018 –

05/10/2018

MENGHASILKAN PRODUK DIGITAL

7.0 Menggunakan

TMK untuk

mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

Murid boleh :

7.1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (MS Excel dan MS PowerPoint) secara kreatif.

TAJUK : PROJEK INTEGRASI DIGITAL

1. Melancarkan MS Powerpoint 2003 untuk membuat integrasi antara dua aplikasi dengan bimbingan guru.

2. Menghasilkan slaid dengan Hyperlink kepada fail ‘Kandungan Tanah Liat’ yang telah dibuat mengikut panduan diberikan oleh guru.

3. Menyimpan tugasan sebagai ‘Projek Integrasi’ antara aplikasi MS Powerpoint dan MS Excel.

4. Memaparkan semula tayangan slaid yang telah dihasilkan.

5. Menggunakan semula kemahiran yang telah dipelajari untuk menjadikan hasil tugasan lebih cantik dan menarik.

TMK 9 :

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

ENT :

· Kreatif & Inovatif

Keusahawanan 1 & 2

B6

Mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel) untuk menghasilkan produk digital secara kreatif serta menjadi contoh

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

UNIT : 8.0 ASAS TEKNOLOGI

37

08/10/2018 –

12/10/2018

8.1. Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas.

Murid boleh :

8.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.

8.1.2 Membaca dan menerangkan manual.

8.1.3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual.

8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan model model seperti motor, gear, gegancu, takal dan roda.

TAJUK : MENGENALPASTI DAN MEMILIH KOMPONEN SET BINAAN BERFUNGSI

1. Berbincang untuk memahami manual.

2. Mengenalpasti jenis-jenis komponen dalam set binaan berfungsi dipilih seperti :

· gegancu - rod

· gear - bingkai

· gandar - engkol

· takal - kokpit

· tali - pencantum

· cincin rantai

· gandar : set untuk menyambung serta menggerakkan roda, gear, takal dan gegancu.

· takal : set untuk menghubung dan memindahkan tanaga menggunakan tali sawat.

3. Membaca dan memahami fungsi setiap jenis komponen berdasarkan manual.

4. Memahami dan mengenalpasti sistem pergerakan model menggunakan komponen yang sesuai dan betul.

5. Melengkapkan latihan pengukuhan.

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

KMS :

b. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

c. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

· Kreatif & Inovatif

1

Memilih, membaca dan menerangkan manual dan mengenal pasti komponen set binaan dengan betul.

2

Mengenal pasti sistem pergerakan set binaan dengan tepat

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

UNIT : 8.0 ASAS TEKNOLOGI

38

15/10/2018 –

19/10/2018

8.1. Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas.

Murid boleh :

8.1.2 Membaca dan menerangkan

manual.

8.1.3 Mengenal pasti komponen model

berpandukan manual.

8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan model model seperti motor, gear, gegancu, takal dan roda.

TAJUK : MEMASANG MODEL C-KREN

1. Memilih dan menyusun komponen supaya teratur dan mudah dicapai.

2. Membina model C-Kren berpandukan manual dengan cermat dan betul.

3. Berbincang dalam kumpulan untuk menghasilkan dua set rantai menggunakan cincin rantai yang secukupnya.

4. Berbincang untuk memastikan model dibina sama seperti contoh ditunjukkan dalam manual.

5. Menguji model yang telah siap dibina.

6. Menjawab latihan pengukuhan Uji Minda BT m/s 113 / lembaran aktiviti / BLA diberikan dalam buku latihan.

7.

KPS :

· Memerhati

· Berkomunikasi

KMS :

b. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

c. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

Kreatif & Inovatif

3

Memilih dan memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar dengan sistematik

39

22/10/2018 –

26/10/2018

8.1. Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas.

Murid boleh :

8.1.7 Melakarkan model menggunakan

bentuk asas.

8.1.8 Menceritakan model secara lisan.

8.1.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan.

8.1.10Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.

TAJUK : MELAKAR HASIL BINAAN

1. Mengenalpasti bentuk asas yang terdapat pada model yang siap dibina.

2. Bercerita tentang model yang telah dibina.

3. Menerangkan sistem gear dan takal model berfungsi yang dibina bila digunakan.

4. Melakar model dengan cermat dan kemas menggunakan MS Point.

5. Membuka hasil binaan mengikut urutan dengan cermat dan teratur.

6. Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke dalam bekas penyimpanan dengan teratur.

KMS :

b. Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

c. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ENT :

Kreatif & Inovatif

4

Melakarkan hasil binaanmenggunakan bentuk asas dengan betul

5

Menceritakan hasil binaan secara lisan dengan jelas

6

Membuka hasil binaan mengikut urutan dan menyimpan komponennya ke bekas penyimpanan secara sistematik

40

39/10/2018 –

02/11/2018

MENGHABISKAN SUKATAN YANG TIDAK SEMPAT DIAJAR

ULANG KAJI SUKATAN DST TAHUN 3

UNIT 1 – UNIT 8

41

05/11/2018 –

09/11/2018

HINGGA

42

12/11/2018 –

16/11/2018

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

43

19/11/2018 –

23/11/2018

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH KE 32/ TAHUN 2018

HARI SUKAN ANTARA RUMAH TAHUN 2018

HARI SUKAN PIBG TAHUN 2018

24 NOV. 2018 - 01 JAN 2019

CUTI AKHIR TAHUN 2018

Disediakan oleh,

___________________

(CHANG TUN KUET)

Guru Mata Pelajaran DST Tahun 3/2018,

PPP DG 41

SK Kampung Senau

Disemak dan disahkan oleh,

_______________________

( )

25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT KSSR)DST TAHUN 3 (TAHUN 2018)

CHANG TUN KUET