prinsip kod etika

Download prinsip kod etika

If you can't read please download the document

Post on 16-Aug-2015

251 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kod etika lembaga

TRANSCRIPT

PBK 3083 PENDIDIKAN BIMBINGANTutorial 1:Bincangkan Perbezaan Antara Prinsip-prinsip Dalam Etika KaunselingNama Pelajar : 1) LIE !"EE #A$%) "& #IE 'EE() $)*#"A"*I$A BI$TI A"+AD TA*+I,IKursus : PI#+P BI+BI$-A$ #E+ .Nama Pensyarah: Encik *LI BI$ A"+ADKonsep Etika/Istila0etikaberasal1aripa1aistila0'unani iaitu 2Et0os3 1an 2Et0ikos34/Et0os bererti si5at6 7atak6 kebiasaan6 tempat 8ang biasa6 cara 0i1up 1an bu1a8a4/Et0ikosiala0tatasusila6a1ab6kelakuan atau perbuatan 8ang baik4Konsep Etika9T0irou:6 %;;1)/Etikamerupakanteori8angberkaitan 1engantin1akan60u