kod etika perubatan islam

Download Kod Etika Perubatan Islam

Post on 03-Apr-2018

231 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  1/71

  ETIKA PENGAMAL PERUBATAN ISLAM

  Dr Suhazeli b Abdullah

  Family Medicine SpecialistKK Marang, Terengganu

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  2/71

  Sedarkah kita?

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  3/71

  Anak muda kita

  3

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  4/71

  Beginikah budaya kita?

  4

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  5/71

  Pemandangan Biasa

  5

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  6/71

  Gang Starz

  6

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  7/71

  Akhir Zaman

  7

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  8/71

  Punk Terengganu

  8

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  9/71

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  10/71

  10

  http://photo-origin.tickle.com/image/109/5/5/O/109554758O793333488.jpghttp://photo-origin.tickle.com/image/109/5/5/O/109554758O793333488.jpghttp://photo-origin.tickle.com/image/109/5/5/O/109554742O432206341.jpg
 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  11/71

  SEDIH

  11

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  12/71

  Kenapa Kita?

  12

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  13/71

  Kita Pengubah Ummah

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  14/71

  Peranan Doktor Muslim

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  15/71

  15

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  16/71

  Outline

  Konsep Perubatan

  Ilmu dalam perubatan / up to date

  Adab dan adat

  Akhlaq Senyum Sabar

  Ceria

  Lunak

  Susun ayat sebaiknya

  Iman dan taqwa.

  Kuasa penyembuh bukan hak kita.

  Menjadi Teladan

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  17/71

  Al Isra: 82

  dan Kami turunkan Dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat suci Yang menjadi ubat penawar dan

  rahmat bagi orang-orang Yang beriman kepadanya; dan(sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orangYang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkankerugian jua

  17

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  18/71

  Hukum Adat Vs Hukum Syariat

  Hukum adat = Hukum muamalat

  Hukum Syariat = Hukum Ibadah

  18

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  19/71

  Konsep Berubat

  Hukum Sebab Akibat

  Sebab Syarie / Naqli

  Sebab Aqli

  19

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  20/71

  Syariatullah vs Sunnatullah

  Syariatullah

  halal,

  haram,

  wajib,

  sunat,

  makruh.

  Sunnatullah / Law of Nature

  Seperti kejadian siang dan

  malam,

  kewujudan graviti,

  pergerakan bumi

  mengelilingi matahari

  dan lain lain lagi

  20

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  21/71

  Naqli vs Aqli

  21

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  22/71

  Aqli vs Naqli

  Perubatan

  Islam

  Evidence

  based

  medicine

  Berubat

  secara

  syarie

  22

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  23/71

  Sebab Aqli

  Sumber Aqli iaitu

  apa-apa kaedah

  yang berkesanmelalui kajian

  berdasarkan bukti

  oleh pengamalperubatan

  muktabar.

  23

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  24/71

  Evidence Based Medicine

  Tahap A: Bersamaan denganRCT (Ujian Kontrol SecaraRawak).

  Tahap B: Bersamaan denganKajian Kohort, ekologi, kajian

  penentuan akhir (outcome),Kajian Kes Kawalan. Atausambungan dari tahap A diatas.

  Tahap C: Kajian Siri Kes atausambungan dari kajian Tahap

  B. Tahap D: Pandangan Pakar

  berdasarkan kaedah kajianyang dan betul.

  24

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  25/71

  LEVEL OF EVIDENCE SCALE

  I Evidence obtained from at least one properly randomizedcontrolled trial.

  II - 1 Evidence obtained from well-designed controlled trialswithout randomization

  II - 2

  Evidence obtained from well-designed cohort or case-controlanalytic studies, preferably from more than one center or

  research groupII - 3 Evidence obtained from multiple time series with or without

  intervention. Dramatic results in uncontrolled experiments

  (such as the results of the introduction of penicillin treatmentin the 1940s) could also be regarded as this type of evidence

  III Opinions of respected authorities, based on clinicalexperience; descriptive studies and case reports; or reports of

  expert committees25

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  26/71

  26

  Sebab Syarie

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  27/71

  Konsep Perubatan Nabi

  27

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  28/71

  28

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  29/71

  Beza dengan ini

  29

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  30/71

  30

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  31/71

  31

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  32/71

  Bedah Batin

  32

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  33/71

  NEEDS KNOWLEDGE33

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  34/71

  Keperibadian Muslim

  Spiritual

  Ibadah

  Adat Akhlaq

  Mental

  Good interpersonal Communication

  Fizikal

  Appearance

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  35/71

  Peristiwa

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  36/71

  Asas Al Falah

  People

  ProcessPurpose

  36

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  37/71

  Mahu Atau Tahu?

  Mata Akal Hati

  37

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  38/71

  Ingin Ubah Dunia

  Dunia Manusia Hati Solat

  38

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  39/71

  Kemahiran

  Pangkat

  Sikap

  Keilmuan

  39

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  40/71

  Kira-kira

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  KEMAHIRAN

  K+E+M+A+H+I+R+A+N

  40

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  41/71

  Kira-kira

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  KEILMUAN

  K+E+I+L+M+U+A+N

  41

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  42/71

  Kira-kira

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  PANGKAT

  P+A+N+G+K+A+T

  42

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  43/71

  Kira-kira

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  SIKAP + AKHLAK

  S+I+K+A+P+A+K+H+L+A+K

  43

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  44/71

  44

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  45/71

  Hospital dan Klinik

  45

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  46/71

  Kemahiran Komunikasi

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  47/71

  Verbal

  47

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  48/71

  Follow what I sayTest

  48

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  49/71

  49

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  50/71

  Baca Warna

  51

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  51/71

  52

  Ciri-ciri Komunikasi

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  52/71

  Same Wave Language

  53

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  53/71

  Written Language

  54

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  54/71

  Follow the Steps

  2 x 2 + 2 x 2 + 2 2 x 2 = ?

  A) 6

  B) 16

  C) 40

  55

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  55/71

  56Bill tak bayar?

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  56/71

  57

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  57/71

  Respect / Human Dignity

  Manusia bolehmenentukankehidupan sendiri

  Menghormati akankemuliaan, harga diridan hak seseorangindividu untuk menolak

  atau pun menerimaperkhidmatan yangdiberi

  58

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  58/71

  Non Judgemental

  59

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  59/71

  Salah Interpretasi

  60

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  60/71

  Wrong conclusion

  61

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  61/71

  62

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  62/71

  Confidentiality

  Maklumat yang diberikanadalah berkisar dalampersonel tertentu shj.

  Minta kebenaran pesakit

  untuk merekod. Maklumat akan diberitahu

  mengikut peringkatkerahsiaan.

  63

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  63/71

  Pecah di Perut

  64

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  64/71

  65

  Peranan Perawat

 • 7/28/2019 Kod Etika Perubatan Islam

  65/71

  2 point