perlembagaan malaysia

Click here to load reader

Post on 12-Jun-2015

20.463 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perlembagaan Malaysia

TRANSCRIPT

KUMPULAN 1 : hApPeNiNg BuT sUkSeS!!

PERLEMBAGAAN MALAYSIADENGAN KERJASAMA : NUR ATIQAH, NUR HAYANINAI DAN NURLIEYANA

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Sumber

utama undang-undang bertulis di Malaysia. Undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah tidak sah dan dibatalkan oleh parlimen. Terdiri daripada 183 perkara dan dibahagi kepada 15 bahagian seperti ditunjukan di jadual di

JADUAL PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANBahagian Bab Perkara Kandungan 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1-4 5-13 14-22 23-28A 29-31 32-37 38 39-43C 44-65 66-68 69 Agama, Undang-undang Persekutuan dan Negeri Kebebasan Asasi Perolehan Kewarganegaraan Penamatan Kewarganegaraan Tambahan tentang Kewarganegaraan Ketua Negara Majlis Raja-Raja Pemerintah Badan Perundangan Persekutuan Acara Perundangan Keupayaan terhadap harta dan lain-lain

4

Bahagian Bab Perkara 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 1 1 1 70-72 73-79 80-81 82 83-91 92 93-95 95A-95E 96-112 112A-112E 113-120 121-131A 132-148 149-151

Kandungan Negeri -negeri Hubungan antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan Negeri Pembahagian Kuasa Pemerintah Pembahagian Beban Kewangan Tanah Pembangunan Negara Siasatan Persekutuan terhadap negeri Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan Peruntukan-peruntukan Kewangan Sabah dan Sarawak Pilihan Raya Kehakiman Perkhidmatan awam Menentang perbuatan subversif dan kuasa darurat

7 8 9 10 11

Bahagian Bab 12 12A 13 14 1 1 1 1 1 1 1

Perkara 152-153 154-160

Kandungan Bahasa Kebangsaan Am dan Pelbagai

161-161A Sabah dan Sarawak 162-180 181 182 183 Peruntukan sementara dan peralihan Raja tidak boleh didakwa dimana-mana mahkamah, kecuali di mahkamah khas Mahkamah Khas Tiada tindakan boleh diambil ke atas raja-raja kecuali dengan izin Peguam Negara

15

Perlembagaan NegeriWajib mengandungi Peruntukan Persekutuan yang disenaraikan di dalam jadual kelapan Jadual Kelapan ini dibahagi kepada 2 bahagian: (a) Bahagian 1: Hal- hal berhubung dengan raja, istana, dan adat istiadat kerabat diraja. (b) Bahagian 2: Hal- hal berhubung dengan penyusunan Kerajaan Negeri dan pentadbiran. Bahagian 1 hanya diperuntukan untuk negerinegeri beraja sahaja.

Perlembagaan NegeriContoh-contoh perkara yang terkandung dalam perlembagaan negeri ialah: (a) Bidang kuasa dan kedudukan raja/sultan atau Yang Dipertua Negeri (b) Kuasa Esekutif dan fungsi Majlis Mesyuarat Kerajaan (c) Kuasa dan fungsi Dewan Undangan Negeri (d) Agama Islam sebagai agama rasmi negeri (kecuali Sabah) (e) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negeri Peruntukan-peruntukan Perlembagaan Negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dibatalkan oleh Parlimen.

Peruntukan Utama Perlembagaan PersekutuanPeruntukan Utama Perlembagaan Persekutuan

Hak istimewa Sistem Hak Asasi/ orang Melayu Kewarganegaraan Pemerintahan Kebebasan asasi Serta Bumiputera Malaysia Sabah dan Sarawak

Raja Demokrasi Berpelembagaan Berparlimen

Negara Persekutuan

Bahasa kebangsaan

Kewarganegaraan

Bahagian 3, Perkara 14 hingga Perkara 22 Perlembagaan Persekutuan menyenaraikan peruntukan-peruntukan pemerolehan kewarganegaraan. Perkara 23 hingga Perkara 28, Perlembagaan Persekutuan pula berkaitan dengan kehilangan kewarganegaraan.

Kewarganegaraan

Empat cara individu boleh memperoleh kewarganegaraan adalah seperti berikut: (a) Kuat kuasa undang-undang (b) Pendaftaran dan permohonan (c) Masukan atau naturalisasi (d) Pencantuman wilayah Pemerolehan dan pelucutan kewarganegaraan ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan.

(A) Kuat Kuasa UndangUndangGolongan masyarakat yang memperoleh kewarganegaraan secara kuat kuasa undangundang ialah: (a) mereka yang lahir sebelum Hari Malaysia dan menjadi warganegara Persekutuan akan mendapat kewarganegaraan secara automatik selepas Hari Malaysia (rujuk jadual 1.1) (b) Individu yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia menjadi warganegara atas peruntukan kelayakan yang ditetapkan dalam Bahagian II Jadual Kedua (rujuk jadual 1.2)

Situasi (1) Warganegara sebelum Hari Merdeka (2) Lahir di Persekutuan selepas bulan Sepetember 1962 (3) Lahir di luar Persekutuan selepas Hari Merdeka

Syarat Kelayakan -memperoleh kewarganegaran secara pendaftaran - Ibu atau bapa warganegara/ permaustatin tetap serta tidak menjadi warganegara mana-mana negara lain

--Bapa warganegara yang berkhidmat dengan Kerajaan Persekutuan --Kelahiranya didaftar dengan Pejabat Konsul Persekutuan/didaftar dengan Kerajaan Persekutuan jika lahir di Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei

Situasi

Syarat Kelayakan

Lahir di Malaysia - Ibu atau ayahnya seorang warganegara atau permaustautin tetap

Lahir di luar Malaysia

--Bapanya seorang warganegara atau berkhidmat dengan Kerajaan Persekutuan /Negeri --Dalam tempoh setahun selepas kelahiranya, perlu didaftar di Pejabat Konsul Persekutuan atau dengan Kerajaan Persekutuan jika dilahirkan di Brunei

(B) Pendaftaran(1) Isteri warganegara -masih berkahwin dengan seseorang yang menjadi warganegara bermula bulan Oktober 1962. -Bermaustatin di Persekutuan selama dua tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermaustatin di Persekutuan. -Berkelakuan Baik -Perkahwinan didaftar di bawah undangundang yang berkuat kuasa di Parlimen - Didaftar oleh Ibu Bapa atau Penjaga jika salah satu pihak tersebut (atau pada masa kematianya) merupakan warganegara

(2) Seseorang yang berumur kurang daripada 21 Tahun

(3)Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dilahirkan di Persekutuan sebelum Hari Merdeka

-Membuktikan pemaustatin di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum pemohonan -Berniat menjadi pemaustatin tetap Persekutuan -Berpengetahuan asas dalam Bahasa Melayu -Berkelakuan baik

(4) Seseorang yang berumur 18 tahun bermaustatin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia

-Bermaustatin di Persekutuan sebelum dan selepas Hari Malaysia -Berpengalaman dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris -Bermaustatin di Persekutuan sekurangkurangnya 7 daripada 10 tahunsebelum tarikh pemohonan.

(C) Masukan atau Naturalisasi

Warganegara asing yang berumur 21 tahun ke atas yang ingin menjadi warganegara Malaysia boleh memohon melalui cara naturalisasi atau secara masukan. Syarat-syarat yang harus dipatuhi: (a)Seseorang telah bermaustatin selama 10 daripada 12 tahun di Persekutuan sebelum tarikh pemohonan. (b)Berniat menjadi permaustatin tetap Persekutuan (c)Berkelakuan baik (d)Pengetahuan yang mencukupi dalam Bahasa Melayu.

(D)Pencantuman WilayahCara yang paling mudah untuk menjadi warganegara Persekutuan melalui gabungan wilayah dengan tempat dia bermaustatin Contohnya: (a) Penduduk Singapura (b) Penduduk United Kingdom dan tanah jajahan serta permaustatin tetap Sabah dan Sarawak (c)Penduduk Sabah dan Sarawak Perkara 2 membolehkan Parlimen menentukan kumpulan tertentu dan tarikh permulaan hak kewarganegaraan bagi rakyat yang bermaustatin di wilayah-wilayah yang bakal bercantum dengan Persekutuan Malaysia.

Penamatan

Kewarganegaraan Kewarganegaraan seseorang boleh ditamatkan melalui 2 cara: (a) secara sukarela (seseorang menolak kewarganegaraannya) (b) kerajaan melucutkan kewarganegaraan seseorang

(A) Penolakan kewarganegaraan

Syarat-syaratnya ialah: (a)Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas menjadi warganegara negara lain. (b)Menolak kewarganegaraan dengan perakuan yang didaftar oleh Kerajaan Persekutuan. (c)Seseoang yang waras fikirannya semasa membuat pemohonan menolak kewarganegaraan. Semasa peperangan, perakuan peolakan kewarganegaraan tidak boleh didaftarkan, kecuali dengan kelulusan daripada Kerajaan Persekutuan.

(B) Pelu cutan Kewa gane gar aan Mengikut Perkara 24, seseorang boleh dilucutkan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang sekiranya ia menggunakan hak yang hanya boleh dinikmati oleh rakyat negara asing atau memperoleh kewarganegaraan negara lain. Mengikut Perkara 25, kewarganegaraan seseorang warganegara secara pendaftaran dan naturalisasi boleh dilucutkan dalam keadaan berikut: (a)Warganegara membuktikan ia tidak setia melalui percakapan atau tindakannya, atau membuat kenyataan palsu semasa memohon.

(B) Pelu cutan Kewa gane gar aan(b)Warganegara yang telah menderhaka terhadap kerajaan semasa peperangan dengan berniaga atau berhubung atau menjalankan urusan dengan musuh negara. (c) Bagi warganegara yang memperoleh kewarganegaraan secara pendaftaran, ia telah dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM5000 tanpa pengampunan bagi kesalahanya.

(B) Pelu cutan Kewa gane gar aan(d) Warganegara yang bermaustatin di negara asing melebihi 5 tahun secara berterusan tanpa mendaftarkan diri di Pejabat Konsul Persekutuan. Notis bertulis berserta alasan yang harus diberi kepada orang yang dikenakan perintah pelucutan. Walaubagaimanapun, individu berkenaan boleh merujuk kesnya pada satu jawatankuasa siasatan kerajaan melalui laporan daripada jawatankuasa siasatan akan menentukan sama ada seseorang akan dilucutkan kewarganegaraannya atau sebaliknya.

Hak Asasi atau Kebebasan Asasi Kebebasan asasi seseorang

individu diperuntukan di dalam Bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan atau hak asasi yang diperuntukan oleh Perlembagaan Persekutuan ditunjukan di dalam jadual.

Perkara 5

Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa

Penerangan -Seseorang bebas dan tidak boleh diambil nyawanya, kecuali dituntut oleh undangundang. -seseorang harus diberitahu sebab ia ditangkap -seseorang boleh berunding atau dibela oleh peguamnya. -Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam masa 24 jam selepas ditangkap -Seseorang hanya boleh ditahan lebih lama melalui kuasa Majistret.-Kerja Paksa dan Pengabadian dilarang - Hukuman penjara tidak ditakrif sebagai kerja

6

Kerja Paksa dan Pengabadian

p