pelan strategik 2016 - 2020 , tektikal 2016 ,operasi 2016 panitia bahasa melayu

24
KURIKULUM SK PAYA MAS SK PAYA MAS PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2016 – 2020 BIDANG : AKADEMIK ISU STRATEGIK : PENCAPAIAN BAHASA MELAYU BELUM MENCAPAI 100 % DALAM PEPERIKSAAN DALAMAN DAN UPSR MATLAMAT STRATEGIK : PENAMBAH BAIKAN PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENJELANG 2020 BIL . OBJEKTIF KPI PENCAPAIAN (Inisiatif) Strategi TOV 2016 2017 2018 2019 2020 1. 2. 3. Meningkatkan kelulusan 100% dalam pemahaman dan penulisan . Meningkatkan penguasaan murid- murid dalam kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis. Mengurangkan bilangan murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis . 1. 100% murid lulus dalam pemahaman dan penulisan di dalam peperiksaan dalaman dan UPSR. 2.100% murid menguasai kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis . 3.100% murid Tahun 1 – Tahun 6 menguasai kemahiran 75% 80% 85 % 90% 95 % 100% 1.Meningkatkan kualiti pengajaran guru . 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu. 4.Menjadikan PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Upload: nur-syafiqah-noraslin

Post on 31-Jan-2016

651 views

Category:

Documents


79 download

DESCRIPTION

bahasa melayu

TRANSCRIPT

Page 1: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

SK PAYA MAS PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2016 – 2020

BIDANG : AKADEMIK ISU STRATEGIK : PENCAPAIAN BAHASA MELAYU BELUM MENCAPAI 100 % DALAM PEPERIKSAAN DALAMAN

DAN UPSRMATLAMAT STRATEGIK : PENAMBAH BAIKAN PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENJELANG 2020

BIL. OBJEKTIF KPI PENCAPAIAN (Inisiatif) Strategi

TOV 2016 2017 2018 2019 2020 1.

2.

3.

Meningkatkan kelulusan 100% dalam pemahaman dan penulisan .

Meningkatkan penguasaan murid- murid dalam kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis.

Mengurangkan bilangan murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis .

1. 100% murid lulus dalam pemahaman dan penulisan di dalam peperiksaan dalaman dan UPSR.

2.100% murid menguasai kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis .

3.100% murid Tahun 1 – Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis .

75% 80% 85 % 90% 95 % 100%1.Meningkatkan kualiti pengajaran guru .

2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu.

4.Menjadikan pelajaran Bahasa Melayu mata pelajaran yang mudah dan menarik minat murid.

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 2: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2016

OBJEKTIF : PENAMBAHBAIKAN PERATUS KESELURUHAN AKHIR TAHUN DAN UPSR BAHASA MELAYU 10 %

STRATEGIK : MENINGKATKAN PRESTASI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

Bil. AktivitiPegawai

Bertanggungjawab

Kos / Sumber

Tempoh Masa KPI Output Catatan

Tarikh Jangka

Tarikh Laksana

1.

2.

3.

4.

5.

Perkembangan staf

Bengkel Teknik Menjawab Penulisan dan Pemahaman

1 murid 1 kamus

Program Menyalin Karangan

Program Bulan Bahasa Kebangsaan

Pn Norsuhana

En MohdFirdaus

En Roslan

En Norisham

Pn Nur Syafiqah

Sekolah

RM100 / Sekolah

Individu

RM100/sekolah

RM150 / sekolah

Jan

Feb - September

Sepanjang tahun

Sepanjang Tahun

Okt

Jan

Feb - September

Sepanjang tahun

Sepanjang Tahun

Okt

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

LDP

Bengkel

Kamus BM/BM

Latih tubi

Pertandingan

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 3: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

6.

7.

8.

9.

10.

Kelas Tambahan Hari Sabtu

Sudut Bahasa Melayu dan Sudut LINUS di Dalam Kelas

Program Anakku Sayang

Kuiz dan Teka Silang Kata

Program Celik Pintar (Program LINUS)

En. Mohd Firdaus

Semua guru Bahasa Melayu, Guru LINUS dan Guru Kelas

En. Zubir

En. Mohd Rashid

Penyelaras LINUSKP Bahasa MelayuGuru Bahasa Melayu Tahun 1, 2 dan 3

Sekolah

Sekolah

Sekolah

RM 100/ Sekolah

RM 150/ sekolah

Feb

Januari-November

Februari-November

Feb – November

10 Jan – 31 Okt 2016(Tahun 2 dan Tahun 3)

2 Mei – 31 Okt 2016(Tahun 1)

Feb

Januari-November

Januari-November

Feb – November

10 Jan – 31 Okt 2016(Tahun 2 dan Tahun 3)

2 Mei – 31 Okt 2016(Tahun 1)

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

Meluaskan penguasaan pelajar terhadap kosa kata.

Peratus murid menguasai keseluruhan konstruk

Kelas Tambahan

Pertandingan

Penggunaan Modul

Pertandingan

Meningkatkan penguasaan konstruk murid tidak menguasai Literasi Bahasa Melayu

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 4: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM : PERKEMBANGAN STAF

OBJEKTIF : MENINGKATKAN KEMAHIRAN PEDAGOGI DAN TEKNIK PENGAJARAN GURU

SASARAN : SEMUA GURU

KOS : TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Disember-Edaran bahan LDP

-Bahan dimasukkan doi dalam google drive sekolah

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Disember

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Januari

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK KerjaJanuari- Oktober

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaJanuari- Oktober

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja Oktober

7 Laporan Pn Norsuhana Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 5: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM : BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PENULISAN DAN PEMAHAMAN

OBJEKTIF : MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM TEKNIK MENJAWAB KERTAS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

SASARAN : SEMUA MURID TAHUN 6

KOS : RM100 / Sekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Disember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Januari

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Januari

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK Kerja Januari

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK Kerja Februari - Oktober

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja Oktober

7 Laporan En Mohd Firdaus Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 6: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM : 1 MURID 1 KAMUS

OBJEKTIF : MURID MENGUASAI KOSA KATA / PERBENDAHARAAN KATA DAN DAPAT MEMBINA AYAT YANG GRAMATIS

SASARAN : SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6

KOS : TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Disember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Disember

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Disember

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK Kerja Januari

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaJanuari

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja Oktober

7 Laporan En. Roslan Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 7: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM : PROGRAM MENYALIN KARANGAN

OBJEKTIF : MENINGKATKAN KELULUSAN 100% DALAM PENULISAN

SASARAN : SEMUA MURID TAHUN 3, 4, 5 DAN 6

KOS : TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Disember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Disember

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Disember

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK KerjaJanuari -

November

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaJanuari -

November

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja November

7 Laporan En. Norisham November

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 8: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM : PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAAN

OBJEKTIF : 1. MURID MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI YANG DIJALANKAN. 2. MURID DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA DENGAN BERTATASUSILA

SASARAN : SEMUA MURID TAHUN 3, 4, 5 DAN 6

KOS : TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

September

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK September

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja September

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK Kerja September

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaOktober

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja Oktober

7 Laporan Pn. Nur Syafiqah Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 9: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM : KELAS TAMBAHAN UPSR HARI SABTU

OBJEKTIF : MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM TEKNIK MENJAWAB KERTAS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

SASARAN : SEMUA MURID TAHUN 6

KOS : RM100 / Sekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Disember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Januari

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Januari

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK Kerja Januari

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK Kerja Februari - Oktober

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja Oktober

7 Laporan En Mohd Firdaus Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 10: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015

NAMA PROGRAM : PROGRAM SUDUT BAHASA MELAYU DAN SUDUT LINUS

OBJEKTIF : 1. MENJADI SUDUT BACAAN DAN PANDUAN KEPADA GURU SERTA MURID2. DAPAT DIGUNAKAN OLEH MURID KETIKA WAKTU LAPANG3. MENGURANGKAN PERATUS MURID LINUS

SASARAN : SEMUA GURU DAN MURID SK PAYA MAS

KOS : RM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Disember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Disember

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Disember

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK KerjaDisember -

Oktober

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaJanuari - Oktober

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja Oktober

7 Laporan Pn. x Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 11: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015

NAMA PROGRAM : PROGRAM ANAKKU SAYANG

OBJEKTIF : 1. MENGURANGKAN PERATUS MURID LINUS2. MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU MURID SECARA BERPERINGKAT

SASARAN : SEMUA GURU DAN MURID LINUS SK PAYA MAS

KOS : RM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Januari

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Januari

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Januari

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK Kerja Januari

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaFebruari - Oktober

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja November

7 Laporan En. Zubir November

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 12: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015

NAMA PROGRAM : PROGRAM KUIZ DAN TEKA SILANG KATA

OBJEKTIF : 1. MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN TATABAHASA DAN KOSA KATA DALAM KALANGAN MURID

SASARAN : SEMUA GURU DAN MURID SK PAYA MAS

KOS : RM

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH KPI STATUS PELAN KONTIGENSI

1 Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan Setiausaha

Januari

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPK

Pengerusi dan GPK Januari

3 Perbincangan dengan AJK AJK Kerja Januari

4Penyediaan Bahan dan Tempat

AJK Kerja Januari

5 Pelaksanaan Aktiviti AJK KerjaFebruari - November

6 Penilaian dan Postmortem AJK Kerja November

7 Laporan En. Mohd Rashid November

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Page 13: Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MAS

SK PAYA MASPELAN OPERASI PROGRAM LINUS TAHUN 2016 – 2020

NAMA PROGRAM : CELIK PINTAROBJEKTIF : MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSTRUK MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BAHASA

MELAYUSASARAN : MURID TIDAK MENGUASAI KONSTRUK LITERASI BAHASA MELAYU TAHUN 1,2 DAN 3KOS : RM 150.00

LANGKAH

PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI STATUSPELAN

KONTIGENSI1. Penyediaan kertas

kerjaPenyelaras dan Setiausaha

3 hari

2. Perbincangan dengan GPK 1 dan Guru Besar.

PenyelarasGuru Besar dan GPK 1KP B. Melayu

2 jam

3. Mesyuarat dengan AJK yang terlibat

PenyelarasAJKGuru Besar dan GPK 1

2 jam

4. Penyediaan bahan dan kemudahan AJK Kerja 7 hari

Kesediaan program di laksanakan

5. Pelaksanaan aktiviti AJK Kerja 9 bulan ( Murid tahun 2 dan 3)

5 bulan ( Murid tahun 1)

Peratus murid menguasai keseluruhan konstruk

Penggunaan modul murid

6. Penilaian dan postmoterm

AJK KerjaGuru Besar dan GPK 1 2 hari

Penambahbaikan aktiviti

7. Pelaporan Setiausaha 3 hari Hasil capaian program

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020