pelan strategik bidang kurikulum panitia bc 2012

Post on 17-Jul-2015

347 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

PELAN STRATEGIPANITIA BAHASA CINA 2012

Strategi 1.1: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum matapelajaran Bahasa CinaBIL PELAN TINDAKA N Mesyuarat Panitia BC T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT PELAN KONTIGENSI CATAT AN

1.1.1

GB KP Guru BC

Jan Mac Jul Sep

1. Markah baseline BC 2. Menetapkan TOV,OTI dan ETR dan mengenalpasti kelompok murid sasaran mengikut tahap UPSR 3. Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi BC UPSR. 4. Program minggu BC 5. Pembahagian tugas guru-guru BC

Strategi 1.1: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum matapelajaran Bahasa CinaBIL PELAN TINDAKA N Kelas Tambahan BC UPSR Teknik menjawab Kertas BC UPSR T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT PELAN KONTIGENSI CATAT AN

1.1.2

KP Guru BC Tahun 6 PK1 KP Guru BC Tahun 6

Jan-Sep

Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan 287 calon didedahkan Teknik menjawab soalan MP BC Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP

1.1.3

Jul

-

1.1.4

Gerak Gempur BC UPSR Minggu BC

Guru BC Tahun 6 KP KP Guru BC

Feb- Sep

-

Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan Murid berpotensi dikenalpasti Latihan dalam sekolah

1.1.5

9-13 Apr

-

Strategi 1.1: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum matapelajaran Bahasa Cina1.1.6 Program Sinar Express Sudut matapelajar an Program kecemerlan gan BC KP Guru BC Tahun 6 KP Guru BC Mac- Sep Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan Murid didedahkan karya-karya dalam BC Murid memperileh kemahiran membaca dan menulis dalam BC

1.1.7

Jan-Nov

-

1.1.8

KP Guru BC

Feb- Nov

PELAN OPERASI

Nama Program Matlamat

Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Mesyuarat Panitia BC : Meningkatkan tahap pencapaian MP BC murid-murid, merancang program sepanjang tahun dan memastikan program yang dirancang dilaksanakan dengan sempurna. : Meningkatkan pencapaian lulus Kefahaman dari 85.82% kepada 87% dan Penulisan dari 81.56% kepada 84% : Jan, Mac, Jul, Sep : Semua murid PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

Ucapan KP Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas 1. Menetapkan markah Baseline BC UPSR 2. Menetapkan TOV, OTI dan ETR dan mengenalpasti kelompok murid sasaran mengikut tahap pencapaian akademik 3. Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi BC UPSR Merancang program minggu BC

Guru Besar dan GPK Ketua Panitia BC Guru-guru BC Guru Besar dan GPK KP BC Guru guru BC

1 kali

2

1 kali

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN KONTIGENSI

3

Perlaksanaan program

Guru Besar dan GPK KP BC Guru-guru BC

Jan Sep 2 jam setiap minggu

4

Penilaian dan refleksi

Ketua Panitia Guru- guru BC

4 kali

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Kelas Tambahan BC : Meningkatkan kuantiti peratusan lulus mata pelajaran BC : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina dan memupuk keyakinan murid dalam menjawab kertas UPSR. : Jan Sep : Semua murid Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

Menyediakan bahan-bahan sokongan untuk sesi latih tubi dan ulang kaji yang akan digunakan oleh murid-murid semasa kelas Menghadiri program

Guru Besar dan GPK Ketua Panitia BC Guru-guru BC Tahun 6 Guru guru BC Tahun 6 Murid-murid tahun 6 KP BC Guru BC Tahun 6

1 kali

2

Jan - Sep

3

Penilaian dan refleksi

4 kali

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Ceramah Teknik Menjawab Kertas BC UPSR : Calon- calon UPSR didedahkan teknik-teknik menjawab soalan BC yang betul. : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina dan memupuk keyakinan murid dalam menjawab kertas UPSR. : Julai : Semua murid Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

1. Mengadakan mesyuarat untuk menetapkan tarikh, masa, penceramah dsb. 2. Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas 1. Menyediakan tempat ceramah 2. Menyediakan bahan sokongan seperti kertas peperiksaan BC dalam format UPSR sebenar Melaksanakan program Penilaian dan refleksi

Guru Besar dan GPK Ketua Panitia BC Guru-guru BC Tahun 6 Guru guru BC Tahun 6

1 kali

2

1 kali

3 4

KP BC Guru BC Tahun 6 KP BC Guru BC Tahun 6

1 jam 1 kali

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Gerak Gempur BC UPSR : Untuk mendedahkan murid soalam BC dalam format UPSR yang sebenar. : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina dan memupuk keyakinan murid dalam menjawab kertas UPSR. : Jan Sep : Semua murid Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

1. Perancangan oleh guru mengumpul dan mengatur setset soalan gerak-gempur mengikut format baru kertas peperiksaan BC UPSR tahuntahun lepas. 1. Semak kertas soalan oleh KP. 2. Tarikh dan tempat yang sesuai ditetapkan

Guru-guru BC Tahun 6

Jan - Sep

2

KP BC Guru guru BC Tahun 6

Jan - Sep

34

Melaksanakan programMenyemak kertas peperiksaan Membuat analisis pencapaian murid Sesi perbincangan dan pembetulan bersama-sama murid.

KP BC Guru BC Tahun 6KP BC Guru BC Tahun 6 Guru BC Tahun 6

Jan - SepJan - Sep

5

Jan - Sep

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Minggu Bahasa Cina : Melahirkan murid yang cemerlang pencapaian akademiknya dan memupuk minat mempelajari mata pelajaran BC murid. : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina dan mencungkil bakat murid. : 9 13 April 2012 : Semua murid PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

1.

2. 3. 2 3

Mengadakan mesyuarat untuk menetapkan masa minggu BC. Merancang aktiviti-aktiviti minggu BC. Pembentukkan Jawatankuasa.

Guru Besar dan GPK Ketua Panitia BC Guru-guru BC

1 kali

Mempromosikan aktiviti Melaksanakan aktiviti: 1. Pertandingan menulis karangan BC. 2. Pertandingan Syarahan BC 3. Pertandingan deklamasi sajak 4. Pertandingan deklamasi sajak khas untuk bumiputera 5. Pertandingan Bercerita

Guru guru BC KP BC Guru-guru BC

1 kali 1 minggu

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN KONTIGENSI

6. 7. 8. 9. 4 1. 2.

Pertandingan Kaligrafi Pertandingan Kuiz BC Pertandingan Urutan Perkataan Pertandingan Karaoke Membuat laporan Penyampaian hadiah

KP BC Guru guru BC

1 minggu

KP BC Guru-guru BC

2 kali

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Program Sinar Express : Meningkatkan kuantiti peratusan lulus mata pelajaran BC : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina dan memupuk keyakinan murid dalam menjawab kertas UPSR. : Mac - Sep : Murid cemerlang PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

1. 2. 3.

Menetapkan murid yang mengikuti program ini, Menyediakan tempat Menyediakan bahan atau latihan untuk program ini.

Guru Besar dan GPK Ketua Panitia BC Guru-guru BC Tahun 6 Guru BC Tahun 6 Guru BC Tahun 6

1 kali

2 3

Mempromosikan aktiviti Melaksanakan aktiviti

1 kali Mac Sep

4

Penilaian dan refleksi

KP BC Guru BC Tahun 6

Selepas aktiviti dijalankan

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Sudut mata pelajaran BC : Meningkatkan kuantiti peratusan lulus mata pelajaran BC : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina dan memupuk minat murid mempelajari Bahasa Cina. : Jan - Nov : Semua murid PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

1.

Menyediakan tempat mempamerkan karya murid Menyediakan bahan yang berkaitan dengan matapelajaran BC Mempamerkan karya murid

Guru Besar dan GPK Ketua Panitia BC Guru-guru BC Guru BC

1 kali

2

1.

Jan - Nov

2.

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH

: Program Kecemerlangan BC :Murid- murid yang lemah dalam matapelajaran BC memperoleh kemahiran membaca dan menulis bahasa cina. : Meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Cina. : Feb Nov ( 0720 0730 setiap Rabu) : Murid yang gagal matapelajaran BC tahun 1 5 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTIGENSI

1

1.

2. 3. 2

Mengadakan mesyuarat untuk menetapkan cara pelaksanaan program ini. Menetapkan murid yang terlibat dalam program ini. Menyediakan bahan untuk program ini.

Guru Besar Ketua Panitia BC Guru-guru BC tahun 1- 5

1 kali

1. Mempromosikan program ini.

Guru guru BC Tahun 1-5

1 kali

3

Melaksanakan program 1 kali seminggu (0720-0730 setiap Rabu) Penilaian dan tindakan susulan

KP BC Guru BC Tahun 1 -5

Feb Nov

4

KP BC Guru BC Tahun 1 - 5

4 kali

ANALISIS SWOC PANITIA BAHASA CINA

KEKUATAN (S) S1 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi. S2 Guru mempunyai komitmen yang tinggi S3 Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan. S4 Pencapaian tahap lulus memuaskan. PELUANG (O) O1 Lembaga Sekolah yang amat membantu O2 Sokongan sepenuhnya daripada pihak pentadbir sekolah dalam melaksanakan program peningkatan prestasi Bahasa Cina. O3 Terdapat banyak bahan bacaan dalam BC dalam perpustakaan sekolah.

KELEMAHAN (W) W1 P&P sebahagian guru perlu dimantapkan W2 Pencapaian kokurikulum peringkat negeri kurang memberansangkan CABARAN ( C) C1 Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai C2 Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap. C3 Bilangan murid bumiputera yang semakin meningkat. C4 Bilangan murid kelas yang agak ramai. (45-50 orang)

STRATEGI PERINGKAT PANITIA BAHASA CINAKEKUATAN(S) DALAMAN S1 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi. S2 Guru mempunyai komitmen yang tinggi S3 Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan. S4 Pencapaian tahap lulus memuaskan. Strategi SO: Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam dan kokurikulum berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan sokongan pihak lembaga sekolah dan pentadbir sekolah. Menggalakkan murid meminjam buku BC dari perpustakaan sekolah. KELEMAHAN (W) W1 P&P sebahagian guru perlu dimantapkan W2 Pencapaian kokurikulum peringkat negeri kurang memberansangkan

LUARAN

PELUANG (O) O1 Lembaga Sekolah yang amat membantu O2 Sokongan sepenuhnya daripada pihak pentadbir sekolah dalam melaksanakan program peningkatan prestasi Bahasa Cina. O3 Terdapat banyak bahan bacaan dalam BC dalam perpustakaan sekolah. CABARAN (C) C1 Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai C2 Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap. C3 Bilangan murid bumiputera yang semakin meningkat.

Strategi WO: Memantapkan P&P melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran sesama guru. Meningkatkan pencapaian kokurikulum peringkat negeri dengan anjuran kursus latihan kepada guru oleh pihak lembaga sekolah.

Strategi SC: Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus. Pemberian pengiktirafan di atas pencapaian murid dalam aktiviti berkaitan dengan Panitia BC

Strategi WC: