modul instrumen band 1

Upload: salmah-md-ali

Post on 04-Apr-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  1/24

  INSTRUMEN PENATARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  PS STANDARD PRESTASI

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : KEDUDUKAN

  KOD EVIDEN : B1D1E1

  CONTOH 1

  Berdasarkan gambar di atas, isi tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul.

  1. Ita berada di .. Ani.

  2. Raja berada di sebelah .Ani.

  3. Zai berada di sebelah . Ani.

  4. Aman berada di .. Ani.

  An

  Ama

  Ita

  Raja Za

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  2/24

  5. Kedudukan Ani dikenali sebagai . .

  CONTOH 2

  KOD EVIDEN : B1D1E1

  Mengenal Lajur dan Baris

  Berdasarkan rajah di atas:

  1. Namakan X - ___________________________________________________

  2. Namakan Y - ___________________________________________________

  X

  Y

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  3/24

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : ARAH MATA ANGIN

  KOD EVIDEN : B1D1E2

  Lengkapkan rajah di bawah dengan empat mata angin utama.

  Latihan 1

  Latihan 2

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  4/24

  Selatan,utara,barat daya,timur laut,tenggaraBarat, timur, barat laut

  1. Berdasarkan arah mata angin di atas.

  Nyatakan arah mata angin utama.a. b.

  c. ..d. ..

  2. Tandakan arah mata angin utama.

  Tengggara Utara Barat

  Selatan Barat Laut Barat daya

  3. Tandakan arah mata angin perantaraan.

  Tengggara Utara Barat laut

  Timur laut Barat daya Selatan

  4. Suaikan mengikut padanan arah mata angin yang betul.

  Selatan Barat Laut

  Timur laut Utara

  Tenggara Barat

  Timur Barat daya

  Band : 1(Tahu)Deskriptor: Mengetahui asas kemahiran geografi

  Eviden : B1D1E2(Menyatakan arah mata angin)

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  5/24

  5. Tentukan arah mata angin seperti rajah mata angin di atas.

  SIMBOL ARAH MATA ANGINMasjid

  Ladang GetahSawah Padi

  KilangSekolah

  BukitTasikSatelit

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  6/24

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : SKALA DAN JARAK

  KOD EVIDEN : B1D1E3

  Jawab soalan berikut berdasarkan foto di bawah.

  SMK Seri Aman

  Rumah Ani

  1. Jarak rumah Ani ke SMK Seri Aman ialah sejauh 2 kilometer. Jarak ini dikenali sebagai

  jarak _______________.

  2. Sekiranya Ani menaiki bas ke sekolah , dia membayar tambang sebanyak RM0.50 dan

  mengambil masa selama lima minit. Jarak berdasarkan kos dan masa ini dinamakan

  jarak _____________________.

  2

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  7/24

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : SIMBOL (BUDAYA DAN FIZIKAL)

  KOD EVIDEN : B1D1E4

  Labelkan simbol fizikal di bawah dengan jawapan yang sesuai.

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  8/24

  Padankan simbol budaya di bawah dengan jawapan yang sesuai.

  Sek.

  petempatan

  Jalan kereta

  sekolah

  masjid

  jalan

  Padi sawah Kelapa sawit

  Padi sawahgetahKelapa sawit

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  9/24

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  10/24

  B1D1E5 Mengenal Simbol Peta

  A Namakan simbol-simbol peta yang berikut:

  Simbol Maksud

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  j

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  11/24

  INSTRUMEN BAND 1

  B1D1E5 Mengenal Simbol Peta

  B Padankan simbol-simbol peta berikut dengan maksudnya

  a.

  b.

  c.

  d

  e

  Sungai

  Kontur

  Hutan paya

  Jambatan

  Stesen trigonometri

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  12/24

  INSTRUMEN BAND 1

  B1D1E5 Mengenal Simbol Peta

  C Jawab soalan-soalan berikut.

  Simbol manakah yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan berikut?

  1

  A

  B

  C

  D

  2

  A

  B

  C

  D

  Ahmad dan ayahnya menunaikan solat setiap

  Sumber keperluan harian penduduk kampung Ahmad

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  13/24

  3

  A

  B

  C

  D

  4

  A

  B

  C

  D

  Kamala berulang-alik dengan bas ke sekolah setiap hari.

  Makanan asasi bagi penduduk Malaysia

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  14/24

  EVIDEN B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia

  1. Berdasarkan gambar foto berikut padankan nama bentuk muka bumi di

  ruangan yang disediakan di bawah

  Tanah Pamah

  Pinggir Laut

  Banjaran

  Gunung

  Bukit

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  15/24

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  16/24

  EVIDEN B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia

  2. Berdasarkan peta berikut, lorekkan jenis bentuk muka bumi dalam petunjuk peta

  berikut

  PETUNJUK PETA

  Tanah Pamah / Delta Dataran

  Pinggir Laut

  Lembangan Sungai Tanah Tinggi /

  Banjaran Gunung

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  17/24

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  18/24

  EVIDEN B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia

  1. Sesuaikan nama bentuk muka bumi yang diberi dengan gambarajan di

  bawah.

  Sungai Tanah Tanah Laut

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  19/24

  Band : 1(Tahu)Deskriptor: Mengetahui jenis cuaca dan iklimEviden : B1D3E1- Menamakan jenis iklim di Malaysia.

  1. Namakan jenis iklim di negara Malaysia.

  __________________________

  2. Jenis iklim Malaysia ialah _____________________

  3. Antara berikut yang manakah iklim negara Malaysia?

  A. Tundra

  B. Khatulistiwa

  C. Mediterranian

  D. Monsun Tropika

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  20/24

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 1)

  KOD EVIDEN : B1D4E1

  1. Tandakan ( ) pada foto yang menunjukkan tumbuhan semula jadi.

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  21/24

  2. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama tumbuhan semula jadi

  yang terdapat di kawasan tempat tinggal anda.

  A C

  B D

  2. Berdasarkan pengetahuan anda, tuliskan empat nama hidupan liar yang

  terdapat di kawasan tempat tinggal anda.

  A C

  B D

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  22/24

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : TUMBUHAN SEMULA JADI (CONTOH 2)

  KOD EVIDEN : B1D4E1

  1. Namakan empat jenis hutan yang terdapat di Malaysia.

  A C

  B D

  2. Namakan jenis hutan berdasarkan gambar foto yang berikut

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  23/24

  INSTRUMEN BAND 1

  TAJUK : HIDUPAN LIAR

  KOD EVIDEN : B1D4E2

  Tandakan ( ) pada foto yang menunjukkan hidupan liar.

 • 7/30/2019 Modul Instrumen Band 1

  24/24