panduan temuduga dg 41

of 43 /43
PANDUAN MENGHADIRI  TEMUDUGA KE JAWATAN TETAP PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG 41

Author: tque-zurr-eisyal

Post on 01-Jun-2018

233 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  1/43

  PANDUAN

  MENGHADIRITEMUDUGA

  KE JAWATAN TETAPPEGAWAI PERKHIDMATAN

  PENDIDIKAN SISWAZAHGRED DG 41

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  2/43

  PENGANJUR

  (SPP) SURUHANJAYA PERKHIDMATAN

  PELAJARANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  3/43

  TUJUAN TEMUDUGA

  Untuk menget!u" #m$ %k& gu'u

  #u$! %e'#e$" utk %e'tug# $" #ek&! Untuk memen!" kee'&un %!g"n

  enemtn gu'u

  Untuk menget!u" gu'u *ng%e'ke%&e!n $n *ng e'&ueng+#n

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  4/43

  PEGAWAI TEMU DUGA

  1, WAKIL SURUHANJAYAPERKHIDMATANPELAJARAN

  -, WAKIL JA.ATAN URUSANTEMU DUGA

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  5/43

  /ARA TEMUDUGA

  .ERKUMPULAN0/ARA DUDUK

  LIHAT DKUMENTASI

  0MAKLUMAT DIRI

  0SIJIL AKADEMIK 2 IKHTISAS

  0SIJIL AKTI3ITI

  0.UKU RPH

  MASA SATU JAM MEMPERKENALKAN DIRI

  MENGIKUT KRITERIA

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  6/43

  KRITERIA PENILAIAN

  KRITERIA1, KETERAMPILAN DAN

  SIKAP

  -, KEUPAYAAN .ER5IKIRDAN KEMAHIRANKMUNIKASI

  6, PENGETAHUAN AM 7

  ISU SEMASAPENDIDIKAN

  4, PENGETAHUAN.IDANG TUGAS 7

  IKHTISAS

  MARKAH

  -8

  68

  -8

  68

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  7/43

  KETERAMPILAN DAN SIKAP0SPP

  PAKAIAN LELAKI (Pk&g -79:)

  0.AJU .ERLENGAN PANJANG 2 .ERTALI LEHER

  0KASUT .ERWARNA GELAP

  0RAM.UT PAKAIAN PEREMPUAN (Pk&g ;716)

  0WARNA TIDAK MENJLK MATA

  0KASUT .ERTUMIT DAN .ERTUTUP

  .LAZER0 RASMI TANDA NAMA TIDAK LE.IH DARIPADA LAPAN

  HURU5

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  8/43

  KEUPAYAAN .ER5IKIR DANKEMAHIRAN KMUNIKASI0SPP

  SUARA SEDERHANA

  PETAH .ER/AKAP ADA HUJAH 7 MAKLUMAT

  MUDAH DI5AHAMI

  AKTI5

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  9/43

  PENGETAHUAN AM 7ISU SEMASA PENDIDIKAN 0SPP

  KEKUATAN 7 KEMAHIRAN ANDA

  5ALSA5AH PENDIDIKAN NEGARA 7 ISLAM MENTERI PENDIDIKAN 7 TIM.ALAN

  MENTERI0MENTERI PERSEKUTUAN 7

  NEGERI PENGAWAI PENDIDIKAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  10/43

  PENGETAHUAN AM 7ISU SEMASA PENDIDIKAN 0SPP

  ISU SEMASA

  PPPM

  11 ANJAKAN

  ASPIRASI< ASPIRASI MURID

  GTP

  P.S

  PT6

  .ELANJAWAN

  KRIDR WILAYAH

  RAN/ANGAN MALAYSIA 18

  ISU SEMASA PENGENALAN NKRA

  1, PENGANGKUTAN AWAM DI.ANDAR=

  -, MEMPERTINGKAT TARA5KEHIDUPAN ISI RUMAH=

  6, MEMPERTINGKATIN5RASTRUKTUR ASAS LUAR.ANDAR

  4, MENGURANGKAN KADARJENAYAH=

  :, MEMERANGI RASUAH=

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  11/43

  PPPM> 11 ANJAKAN

  YANG .ERKAITAN

  KPM

  JPN

  PPD

  GURU

  MURID

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  12/43

  PPPM> ASPIRASI KPM

  Akses 100% enrolmen

  Ku&"t" sepertiga teratas

  Ekiti !rang pen"apaian

  #erpa$an perkongsian pengalaman

  Ke"ekapan memaksimmkan keer&asilanmri$

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  13/43

  PPPM >ASPIRASI MURID

  #engeta&an

  Kema&iran 'er(kirKema&iran Memimpin

  Kema&iran D)ia&asa

  Etika $an Kero&anianI$entiti Nasional

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  14/43

  PENGETAHUAN AM 7ISU SEMASA PENDIDIKAN 0SPP

  ISU SEMASA

  1, ARA. SPRING=

  -, MH6?8= MH1?6, DISIPLIN PELAJAR

  4, GST

  :, DENGGI

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  15/43

  PENGETAHUAN .IDANG TUGAS 7

  IKHTISAS

  .IDANG KURIKULUM

  .IDANG K0KURIKULUM .IDANG RGANISASI SEKLAH

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  16/43

  .IDANG KURIKULUM

  1, RAN/ANGAN MENGAJAR RPT 2 RPH

  -, KAEDAH PENGAJARAN .ERKESAN SIMULASI=.ERKUMPULAN= SYARAHAN

  6, PRSES PDP0SET INDUKSI=

  0HASIL .ELAJAR=

  0..M=

  0LANGKAH0LANGKAH=

  0PENILAIAN=

  0RE5LEKSI DIRI

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  17/43

  .IDANG KURIKULUM

  *ARA MENARIK MINAT #E+AJAR KAEDAH PEL.AGAI

  0PENGGUNAAN TAK KIRI 2 KANAN0

  SYARAHAN= PER.AHASAN DAN .ERKUMPULAN 0ADAKAN SIMULASI

  SUARA YANG SESUAI

  PDP DI LUAR .ILIK DARJAH

  DI.ERI PENGHARGAAN DAN GANJARAN

  PENILAIAN

  PEMULIHAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  18/43

  .IDANG KURIKULUM

  *ARA MENINGKATKAN#RESTASI

  /ERAMAH 0MTI3ASI= TEKNIK.ELAJAR= TEKNIK MENJAWA. SALAN

  ADAKAN AKTI3ITI AMALI

  .ERTUKAR SALAN KELAS TAM.AHAN 7 TUISYEN

  NTA

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  19/43

  .IDANG KURIKULUM

  4, PENILAIAN 2 PENTAKSIRAN0.AND

  :, KANDUNGAN PENGETAHUAN 7 TU.UH ILMU

  TILAWAH

  I.ADAT 0.ERSU/I=

  0SLAT (.A/AAN= PER.UATAN)=

  0SLAT .ERJEMAAH ([email protected] [email protected])

  AKIDAH

  SIRAH

  ADA.

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  20/43

  .IDANG KURIKULUM

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  21/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  KELA. DAN PERSATUAN .ADAN .ERUNI5RM

  SUKAN DAN PERMAINAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  22/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  1, KE+A' DAN #ERSATUAN

  1,1 PERSATUAN PAI

  0AGENDA MESYUARAT 0AKTI3ITI

  0.AGAIMANA HENDAK MENARIK

  MINATPELAJAR

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  23/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  1,- KEM 7 KURSUS

  /ARA MENGANJURKAN

  KERTAS KERJA=

  0MESYUARAT=

  0SASARAN

  0AJK PELAKSANAAN

  PER.ELANJAAN /ERAMAH 2 5ASILITATR

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  24/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  1,6 [email protected]

  /ARA MENGANJURKAN

  KERTAS KERJA=

  0MESYUARAT= 0SASARAN

  0AJK PELAKSANAAN

  0HAKIM

  0PETUGAS (PENGERUSI= PJG MASA= PEN/ATAT)

  PER.ELANJAAN

  PERASMIAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  25/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  SYARAHAN AGAMA

  /ARA MELAHIRKAN PESERTA SYARAHAN

  PILIH PESERTA ADAKAN PERTANDINGAN

  DALAM KELAS0UJIAN .ULANAN

  SEDIAKAN TEKS

  ADAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT

  SEKLAH KANDUNGANTEKS 0PENDAHULUAN= DI5INASI= ISI

  HURAIAN= DALIL= /UNTH= ISU DAN RUMUSAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  26/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  -, 'ADAN 'ERUNI-.RM

  0AGENDA MESYUARAT

  0AKTI3ITI KAWAD= 0IKATAN= GEJET=

  KHEMAH,

  0.AGAIMANA HENDAK MENARIK MINATPELAJAR

  0DUKUMENTASI0PERSIAPAN UNTUK PERKHEMAHAN

  0PERANAN DALAM PERKHEMAHAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  27/43

  .IDANG K0KURIKULUM

  6, SUKAN DAN #ERMAINAN

  0.ERAPA JENIS SUKAN

  0.ERAPA JENIS PERMAINAN0APA PERANAN KITA SE.AGAI GPI

  0KELE.IHAN .ERSUKAN

  0/ARA JAGA KESELAMATAN DALAM.ERSUKAN

  01 MURID 1 SUKAN (1M1S)

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  28/43

  .IDANG RGANISASISEKLAH

  /,1 'UDAA SEK.+AH IK+IM DINI

  S.+AT 'ERJEMAAH 'UDAA SA+AM

  USRAH

  DISI#+IN #E+AJAR SEK.+AH #ENAANG

  MEMAKMURKAN MASJID

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  29/43

  .IDANG RGANISASISEKLAH

  IK+IM DINIAKTIITI0SLAT .ERJEMAAH=KEM

  SLAT=SAM'UTANHARI KE.ESARAN ISLAM

  TU+ISAN0MURAL= SEPANDK=

  .ANNER= PAPAN TANDA='A*AANAL @URAN SE.ELUM PDP=

  DA= ALUNAN NASYID

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  30/43

  .IDANG RGANISASISEKLAH

  S.+AT 'ERJEMAAH /' mengg&kn mu'"$ #&t

  %e'em!

  T"n$kn ke t# mu'"$ *ng engk'

  /' mengg&kn gu'u #&t%e'em!

  /' meng ke%e'#"!n #u'u

  /' meng"#" n ken*tn $"#u'u

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  31/43

  .IDANG RGANISASISEKLAH

  'UDAA SA+AM Mengg&kn mu'"$ mengm&knn*

  0Mu&kn #en$"'"0Kemen #te'= %nne'

  0tBk"'! e'!"munn

  0'"#&!0m"nggu eng!*tn #&m

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  32/43

  .IDANG RGANISASISEKLAH

  USRAH APA YANG PERLU ADA DALAM USRAH

  0/ARTA RGANISASI= [email protected] = AHLI DAN TA.UNG

  /ARA MELAHIRKAN [email protected] [email protected]=USRAH [email protected]= MENYEDIAKAN .AHAN,

  PENGISISN AL @URAN7HADIS7DA= TAJUK=PER.IN/ANGAN DAN ISU SEMASA,

  /ARA ERAT HU.UNGAN AHLI0.A/A AL @URAN=SAUDARA ANGKAT= JAMUAN= PERTANDINGAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  33/43

  .IDANG RGANISASISEKLAH

  DISI#+IN #E+AJAR .ENTUK KESALAHAN

  TINDAKAN NASIHAT= KNSELR=AMARAN= RTAN= GANTUNG= .UANGSEKLAH

  /ARA MENGATASI 0/ERAMAH=PENGLI.ATAN I.U .APA= KERJASAMAPI.G= PLIS= PAMERAN7DEMNTRASI

  HUKUMAN,

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  34/43

  .IDANG RGANISASI SEKLAH

  SEK.+AH #ENAANG TUJUAN 0ERAT HU.UNGAN (PELAJAR0GURU)

  (PELAJAR0PELAJAR) (GURU0GURU)

  (PELAJAR0SEKLAH) (SEKLAH0MASYARAKAT)

  PELAKSANAAN MINGGU PENYAYANG=.UDAYA SALAM= HADIAH KE/EMERLANGAN=

  HARI JADI= HADIAH PERSARAAN=ZIARAH7SLAT HAJAT .ILA SAKIT7KEMATIAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  35/43

  .IDANG RGANISASI SEKLAH

  *ARA MEMAKMURKAN MASJID2SURAU

  /ARTA RGANISASI

  LANTIK AJK GURU DAN PELAJAR

  JADUAL IMAM DAN .ILAL ADAKAN AKTI3ITI SLAT .ERJEMAAH

  ADAKAN AKTI3ITI KULIAH7TAZKIRAH

  ADAKAN SAM.UTAN HARI KE.ESARAN DALAM

  ISLAM JADUAL KE.ESIHAN7GTNG RYNG

  PAPAN KENYATAAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  36/43

  .IDANG RGANISASI SEKLAH

  /,3 #ENGURUSAN 'I+IK DARJAH LANTIK JAWATANKUASA

  JADUAL GILIRAN TUGAS

  JADUAL WAKTU DAN SENARAI GURU MATAPELAJARAN PUSTAKA MINI

  /ARTA ALIRAN PDP

  SENARAI IN3ENTRI

  3ISI DAN MISI SEKLAH NAMA DAN TARIKH LAHIR PELAJAR

  HIASAN LANGSIR=ASMAUL HUSNA= KATA HIKMAT

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  37/43

  .IDANG RGANISASI SEKLAH

  /,/ #ERSATUAN I'U 'A#A DAN GURU

  TUJUAN MEM.ANTU SEKLAH= MEN/ARISUM.ER KEWANGAN= PUNGUT YURAN= LAPRAKTI3ITI SEKLAH DAN DISIPLIN PELAJAR

  JAWATANKUASA GURU DAN I.U .APA

  MESYUARAT .ULANAN DAN TAHUNAN

  AGENDA MESYUARAT0PERASMIAN=U/APAN PENGERUSI= MINIT MESYURAT=

  LAPRAN TAHUNAN= LAPRAN .ENDAHARI=PEMILIHAN JAWATANKUASA .ARU=

  U/APAN PENANGGUHAN

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  38/43

  TAHNIAH KERANA MENJADI GURU

  JADILAH GURU YANG .ERJAYA

  TIGA JENIS GURU

  TIDAK .UAT WALAU DISURUH

  .UAT JIKA DISURUH .UAT YANG WALAU TIDAK DISURUH

 • 8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

  39/43

  TAHNIAH KERANA MENJADI GURU

  KATA RANG TUA0TUA UNTUK .ERJAYAPERLU ADA TIGA T

  1, THID

  -, TERAK

  6, TE.ING

  0 DAT RAZALI ISMAILTIM.ALAN MENTERIPENDIDIKAN -8