hubungan muafakat sek dg komuniti -baru

of 24 /24
HUBUNGAN PEMUAFAKATAN ANTARA SEKOLAH DENGAN KOMUNITI Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia Bandar Darulaman 06000 Jitra, Kedah

Upload: norma

Post on 10-Jul-2016

332 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

HUBUNGAN

PEMUAFAKATAN ANTARA

SEKOLAH DENGAN

KOMUNITI

Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia

Bandar Darulaman 06000 Jitra, Kedah

KANDUNGAN 1. Definisi dan konsep

hubungan pemuafakatan sekolah dengan komuniti

2. Strategi menjalin hubungan pemuafakatan

3. Jaringan komunikasi pemuafakatan

Apakah sedang dilakukan…..

OBJEKTIF KULIAH

1. Menyatakan definisi dan konsep hubungan pemuafakatan sekolah dengan komuniti

2. Berkemahiran melaksanakan strategi menjalin hubungan pemuafakatan sekolah dengan komuniti

3. Mengetahui cara melaksanakan jaringan komunikasi pemuafakatan sekolah dengan komuniti

Definisi dan Konsep Pemuafakatan Usaha saling membantu untuk

menjayakan pendidikan

Konsep:

1. Perkongsian Pintar

(Smart Partnership)

2. Penglibatan Semua (Collaboration)

3. Dapat Faedah Bersama (Win-win situation)

4. Kerjasama (Cooperation)

Bentuk Pemuafakatan

1. Masyarakat komuniti menyokong aktiviti P&P di sekolah

2. Penyertaan komuniti dalam pendidikan di sekolah

3. Penglibatan komuniti dalam pendidikan di sekitar sekolah

4. Penglibatan antara institusi terhadap pendidikan dalam komnuniti

TUJUAN MUAFAKAT

Membentuk insan cemerlang

Penyuburan institusi keluarga

Penyuburan potensi sekolah

Penyuburan potensi komuniti

“Three kinds of parental involvement at home are consistently associated with higher student achievement: actively organizing and monitoring a child’s time, helping with homework and discussing school matters. “ (Finn, 2003)

RASIONAL MUAFAKAT 1.Untuk meneruskan tradisi

budaya bangsa dan agama. 2.Perkembangan masyarakat yang

kompleks dan perubahan sains dan teknologi.

3.Peranan dalam pendidikan oleh agensi kerajaan, koperat dan swasta atau NGO.

“Specific things families do facilitate a child’s learning & educational success more than specific descriptions of who

families are.” (Kellaghan et al., 1993)

KELEBIHAN MUAFAKAT

1. Berpeluang perkembangan kendiri individu

2. Membina sikap positif dan amalan baik

3. Menunjukkan keyakinan diri dan berdikari

4. Menimbulkan rasa kebertanggungjawaban

5. Mengurangkan rasa tersisih dan kekurangan

6. Bekerja kuat dengan kesedaran dan komitmen

7. Kurangkan pembaziran dan berkongsi

pengalaman dan kepakaran

FAKTOR PENGGALAK MUAFAKAT

1. Keperihatinan dan penglibatan pemimpin

2. Perubahan norma institusi

3. Autonomi dan pengupayaan

4. Hubungan mesra dan penglibatan

berterusan

5. Faktor sokongan: sumber, ilmu,sikap,

perilaku,kesungguhan

HALANGAN MUAFAKAT

1. Masa: masa untuk membentuk

jawatankuasa dan masa untuk bermuafakat

2. Kuasa: pengetua dan autonominya di

sekolah

3. Kawalan: kurang kerjasama,

ketidaksamaan perangai dan tingkaahlaku

4. Tugas: tugas atau peranan tidak jelas

5. Maklum balas: anggapan permuafakatan

yang sia-sia

6. Sabotaj: tidak bersetuju, sikap iri hati

7. Groupthink: the “not-invented-here”

syndrome.

1. Suasana persefahaman dan muafakat di

semua peringkat

2. Suasana harmonis dalam/ luar organisasi

3. Kepimpinan: hak dan untuk semua orang

4. Budaya cemerlang: peningkatan prestasi

kerja, prestasi akademik, prestasi

kokurikulum

5. Sifar Kecacatan.

6. Megah terhadap organisasi: PENCAPAIAN

AKADEMIK dll

INDIKATOR MUAFAKAT

Strategi Menjalin Hubungan

Pemuafakatan Sekolah dengan

Komuniti

1. Program Penglibatan Ibubapa (Parent

Involvement Programes)

2. Perkongsian Keluarga-Sekolah (Family-

School Partnership)

3. Kerjasama Ibubapa-Guru (Parent-Teacher

Cooperation)

Program Penglibatan Ibubapa

The active engagement in home, school, and community activities initiated and maintained by the parent that supports the healthy development of their children (Epstein, 1986, 1995).

Ibubapa hendaklah menyediakan: Persekitaran pembelajaran yang selesa Kemudahan alatan dan bahan pembelajaran Pemantauan semasa anak belajar di rumah Memastikan kesihatan anak ditahap cergas Membantu anak membuat tugasan sekolah.

Ciri-ciri Penglibatan Ibubapa Empowers parents as advocates and active

participants in the education process. Fosters teacher-parent collaborative relationships

with a common goal of student success. Provides additional support for teachers and

students in the classroom. Facilitates positive parent-child relationships

implicitly related to educational success No matter how skilled professionals are, or how loving parents are, each cannot

achieve alone what the two parties, working hand-in-hand, can accomplish together” .

(Peterson & Cooper, 1989; pp. 229, 208).

1. Bimbingan Ibubapa (Parent Tutoring) Hook & Du Paul,1999

2. Galakan Ibubapa (Parents Encourage Pupils) Shuck, Ulsh & Platt 1983

3. Ibubapa bantu anak belajar (Reciprocal Peer Tutoring) Heller &

Fantuzzo, 1991.

Aktiviti Penglibatan Ibubapa

Perkongsian Keluarga-Sekolah

Hubungan kerjasama yang erat antara keluarga dengan sekolah untuk meningkatkan pendidikan murid.

“Effective FSPs enhance success for students and improve children’s academic, social, emotional and behavioral experiences and outcomes.”

(Christenson & Sheridan, 2001)

Ciri-ciri Perkongsian Keluarga-Sekolah Ibubapa memantau pembelajaran anak semasa

di rumah

Ibubapa dan sekolah berinteraksi dalam kerjasama meningkatkan pendidikan murid.

Hubungan kerjasama yang berterusan dan diberi perhatian utama.

Perkhidmatan sedia ada tanpa halangan waktu, mudah berurusan dan proaktif.

Kerjasama ibubapa dan sekolah kearah memastikan matlamat pendidikan murid tercapai (Sheridan, 2004)

Epstein’s Model Parent Involvement(1987; 1995)

Parenting – ibubapa sediakan keperluan asas: makanan, tempat tinggal dan emosi seimbang.

Communicating – hubungan dua hala antara ibubapa dengan pihak sekolah.

Learning at Home – Ibubapa berinteraksi, memantau, membantu dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah.

Volunteering and/or Attending – ibubapa hadir ke sekolah membantu pihak sekolah.

Decision Making – Ibubapa terlibat dalam PIBG membantu membuat keputusan jika diperlukan pihak sekolah.

Community Connections – ibubapa bersama komuniti setempat memantau pendidikan murid di luar kawasan sekolah.

PENGLIBATAN KELUARGA • Sekolah sebagai tempat dimana keluarga

dilibatkan dalam kehidupan pelajar di sekolah

• Budayakan kongsi pengalaman antara guru-

keluarga

• Wujudkan kesefahaman dan saling percaya

antara sekolah dan ibu bapa

• Biarkan semua pihak terlibat dalam

pembelajaran sepanjang hayat

1. Menyediakan halaman untuk berkomunikasi

antara pihak sekolah dengan pihak luar

2. Hubungan dua hala saling membantu

meningkatkan pembelajaran murid

3. Mudah pihak luar memberi sumbangan dan

kerjasama membangunkan pendidikan

4. Dapat saling bertukar maklumat dan membantu

pihak sekolah

5. Membolehkan semua warga sekolah berhubung

dengan pihak luar membangunkan sekolah.

JARINGAN KOMUNIKASI

PEMUAFAKATAN

1. Penglibatan ibubapa dan komuniti kurang aktif,

sekadar membayar derma PIBG sahaja

2. Sikap ibubapa dan komuniti menyerahkan

pendidikan di pihak sekolah sahaja

3. Kesedaran ibubapa dan komuniti sangat rendah

terhadap kepentingan pendidikan murid di masa

hadapan

4. Pihak sekolah kurang mesra melayan ibubapa

kerana sibuk dengan kerja di sekolah

5. Lain-lain isu daripada peserta.

ISU-ISU PELAKSANAAN

PEMUAFAKATAN

Rumusan 1. Hubungan pemuafakatan sekolah

dengan komuniti merupakan element penting kejayaan sesebuah sekolah

2. Ibubapa dan komuniti merupakan rakan kongsi utama untuk kecemerlangan pendidikan murid.

3. Hubungan mesra guru dengan ibubapa membantu pencapaian akademik murid.

Bahan Rujukan Abd Ghani Abdullah, (2009). Kepimpinan dan

Penambahbaikan Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Finn, J.L & Jacobson, M (2003). Just Practice: A Social Justice Approach to Social Work. Peosta, LA: Eddie Bowers.

Fisher, R & Karger, H.J (1997). Social Work and Community in a Private World: Getting out in a public. New York: Longman

Ibrahim Mamat, (2001). Pengetua Sekolah Menenagani Isu dan Cabaran Kepimpinan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Marie Weil, (2005). The Handbook of Community Practice. California: Sage Publishing Inc.

Disediakan oleh:

Hj. Nasarudin bin Pandak Osman Jabatan Asas Pendidikan dan Komuniti

IAB Cawangan Utara

e-mail:[email protected]