hubungan muafakat sek dg komuniti -baru

Download Hubungan Muafakat Sek Dg Komuniti -Baru

Post on 10-Jul-2016

261 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HUBUNGAN

  PEMUAFAKATAN ANTARA

  SEKOLAH DENGAN

  KOMUNITI

  Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia

  Bandar Darulaman 06000 Jitra, Kedah

 • KANDUNGAN 1. Definisi dan konsep

  hubungan pemuafakatan sekolah dengan komuniti

  2. Strategi menjalin hubungan pemuafakatan

  3. Jaringan komunikasi pemuafakatan

  Apakah sedang dilakukan..

 • OBJEKTIF KULIAH

  1. Menyatakan definisi dan konsep hubungan pemuafakatan sekolah dengan komuniti

  2. Berkemahiran melaksanakan strategi menjalin hubungan pemuafakatan sekolah dengan komuniti

  3. Mengetahui cara melaksanakan jaringan komunikasi pemuafakatan sekolah dengan komuniti

 • Definisi dan Konsep Pemuafakatan Usaha saling membantu untuk

  menjayakan pendidikan

  Konsep:

  1. Perkongsian Pintar (Smart Partnership)

  2. Penglibatan Semua (Collaboration)

  3. Dapat Faedah Bersama (Win-win situation)

  4. Kerjasama (Cooperation)

 • Bentuk Pemuafakatan

  1. Masyarakat komuniti menyokong aktiviti P&P di sekolah

  2. Penyertaan komuniti dalam pendidikan di sekolah

  3. Penglibatan komuniti dalam pendidikan di sekitar sekolah

  4. Penglibatan antara institusi terhadap pendidikan dalam komnuniti

 • TUJUAN MUAFAKAT

  Membentuk insan cemerlang

  Penyuburan institusi keluarga

  Penyuburan potensi sekolah

  Penyuburan potensi komuniti

  Three kinds of parental involvement at home are consistently associated with higher student achievement: actively organizing and monitoring a childs time, helping with homework and discussing school matters. (Finn, 2003)

 • RASIONAL MUAFAKAT 1.Untuk meneruskan tradisi

  budaya bangsa dan agama. 2.Perkembangan masyarakat yang

  kompleks dan perubahan sains dan teknologi.

  3.Peranan dalam pendidikan oleh agensi kerajaan, koperat dan swasta atau NGO.

  Specific things families do facilitate a childs learning & educational success more than specific descriptions of who

  families are. (Kellaghan et al., 1993)

 • KELEBIHAN MUAFAKAT

  1. Berpeluang perkembangan kendiri individu

  2. Membina sikap positif dan amalan baik

  3. Menunjukkan keyakinan diri dan berdikari

  4. Menimbulkan rasa kebertanggungjawaban

  5. Mengurangkan rasa tersisih dan kekurangan

  6. Bekerja kuat dengan kesedaran dan komitmen

  7. Kurangkan pembaziran dan berkongsi

  pengalaman dan kepakaran

 • FAKTOR PENGGALAK MUAFAKAT

  1. Keperihatinan dan penglibatan pemimpin

  2. Perubahan norma institusi

  3. Autonomi dan pengupayaan

  4. Hubungan mesra dan penglibatan

  berterusan

  5. Faktor sokongan: sumber, ilmu,sikap,

  perilaku,kesungguhan

 • HALANGAN MUAFAKAT

  1. Masa: masa untuk membentuk

  jawatankuasa dan masa untuk bermuafakat

  2. Kuasa: pengetua dan autonominya di

  sekolah

  3. Kawalan: kurang kerjasama,

  ketidaksamaan perangai dan tingkaahlaku

  4. Tugas: tugas atau peranan tidak jelas

  5. Maklum balas: anggapan permuafakatan

  yang sia-sia

  6. Sabotaj: tidak bersetuju, sikap iri hati

  7. Groupthink: the not-invented-here

  syndrome.

 • 1. Suasana persefahaman dan muafakat di

  semua peringkat

  2. Suasana harmonis dalam/ luar organisasi

  3. Kepimpinan: hak dan untuk semua orang

  4. Budaya cemerlang: peningkatan prestasi

  kerja, prestasi akademik, prestasi

  kokurikulum

  5. Sifar Kecacatan.

  6. Megah terhadap organisasi: PENCAPAIAN

  AKADEMIK dll

  INDIKATOR MUAFAKAT

 • Strategi Menjalin Hubungan

  Pemuafakatan Sekolah dengan

  Komuniti

  1. Program Penglibatan Ibubapa (Parent

  Involvement Programes)

  2. Perkongsian Keluarga-Sekolah (Family-

  School Partnership)

  3. Kerjasama Ibubapa-Guru (Parent-Teacher

  Cooperation)

 • Program Penglibatan Ibubapa

  The active engagement in home, school, and community activities initiated and maintained by the parent that supports the healthy development of their children (Epstein, 1986, 1995).

  Ibubapa hendaklah menyediakan: Persekitaran pembelajaran yang selesa Kemudahan alatan dan bahan pembelajaran Pemantauan semasa anak belajar di rumah Memastikan kesihatan anak ditahap cergas Membantu anak membuat tugasan sekolah.

 • Ciri-ciri Penglibatan Ibubapa Empowers parents as advocates and active

  participants in the education process. Fosters teacher-parent collaborative relationships

  with a common goal of student success. Provides additional support for teachers and

  students in the classroom. Facilitates positive parent-child relationships

  implicitly related to educational success No matter how skilled professionals are, or how loving parents are, each cannot

  achieve alone what the two parties, working hand-in-hand, can accomplish together .

  (Peterson & Cooper, 1989; pp. 229, 208).

 • 1. Bimbingan Ibubapa (Parent Tutoring) Hook & Du Paul,1999

  2. Galakan Ibubapa (Parents Encourage Pupils) Shuck, Ulsh & Platt 1983

  3. Ibubapa bantu anak belajar (Reciprocal Peer Tutoring) Heller & Fantuzzo, 1991.

  Aktiviti Penglibatan Ibubapa

 • Perkongsian Keluarga-Sekolah

  Hubungan kerjasama yang erat antara keluarga dengan sekolah untuk meningkatkan pendidikan murid.

  Effective FSPs enhance success for students and improve childrens academic, social, emotional and behavioral experiences and outcomes.

  (Christenson & Sheridan, 2001)

 • Ciri-ciri Perkongsian Keluarga-Sekolah Ibubapa memantau pembelajaran anak semasa

  di rumah

  Ibubapa dan sekolah berinteraksi dalam kerjasama meningkatkan pendidikan murid.

  Hubungan kerjasama yang berterusan dan diberi perhatian utama.

  Perkhidmatan sedia ada tanpa halangan waktu, mudah berurusan dan proaktif.

  Kerjasama ibubapa dan sekolah kearah memastikan matlamat pendidikan murid tercapai (Sheridan, 2004)

 • Epsteins Model Parent Involvement(1987; 1995) Parenting ibubapa sediakan keperluan asas: makanan,

  tempat tinggal dan emosi seimbang.

  Communicating hubungan dua hala antara ibubapa dengan pihak sekolah.

  Learning at Home Ibubapa berinteraksi, memantau, membantu dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah.

  Volunteering and/or Attending ibubapa hadir ke sekolah membantu pihak sekolah.

  Decision Making Ibubapa terlibat dalam PIBG membantu membuat keputusan jika diperlukan pihak sekolah.

  Community Connections ibubapa bersama komuniti setempat memantau pendidikan murid di luar kawasan sekolah.

 • PENGLIBATAN KELUARGA Sekolah sebagai tempat dimana keluarga

  dilibatkan dalam kehidupan pelajar di sekolah

  Budayakan kongsi pengalaman antara guru-

  keluarga

  Wujudkan kesefahaman dan saling percaya

  antara sekolah dan ibu bapa

  Biarkan semua pihak terlibat dalam

  pembelajaran sepanjang hayat

 • 1. Menyediakan halaman untuk berkomunikasi

  antara pihak sekolah dengan pihak luar

  2. Hubungan dua hala saling membantu

  meningkatkan pembelajaran murid

  3. Mudah pihak luar memberi sumbangan dan

  kerjasama membangunkan pendidikan

  4. Dapat saling bertukar maklumat dan membantu

  pihak sekolah

  5. Membolehkan semua warga sekolah berhubung

  dengan pihak luar membangunkan sekolah.

  JARINGAN KOMUNIKASI

  PEMUAFAKATAN

 • 1. Penglibatan ibubapa dan komuniti kurang aktif,

  sekadar membayar derma PIBG sahaja

  2. Sikap ibubapa dan komuniti menyerahkan

  pendidikan di pihak sekolah sahaja

  3. Kesedaran ibubapa dan komuniti sangat rendah

  terhadap kepentingan pendidikan murid di masa

  hadapan

  4. Pihak sekolah kurang mesra melayan ibubapa

  kerana sibuk dengan kerja di sekolah

  5. Lain-lain isu daripada peserta.

  ISU-ISU PELAKSANAAN

  PEMUAFAKATAN

 • Rumusan 1. Hubungan pemuafakatan sekolah

  dengan komuniti merupakan element penting kejayaan sesebuah sekolah

  2. Ibubapa dan komuniti merupakan rakan kongsi utama untuk kecemerlangan pendidikan murid.

  3. Hubungan mesra guru dengan ibubapa membantu pencapaian akademik murid.

 • Bahan Rujukan Abd Ghani Abdullah, (2009). Kepimpinan dan

  Penambahbaikan Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

  Finn, J.L & Jacobson, M (2003). Just Practice: A Social Justice Approach to Social Work. Peosta, LA: Eddie Bowers.

  Fisher, R & Karger, H.J (1997). Social Work and Community in a Private World: Getting out in a public. New York: Longman

  Ibrahim Mamat, (2001). Pengetua Sekolah Menenagani Isu dan Cabaran Kepimpinan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

  Marie Weil, (2005). The Handbook of Community Practice. California: Sage Publishing Inc.

 • Disediakan oleh:

  Hj. Nasarudin bin Pandak Osman Jabatan Asas Pendidikan dan Komuniti

  IAB Cawangan Utara

  e-mail:nasarudin@iab.edu.my