nilam 2015

of 14 /14
NILAM Nadi Ilmu Amalan Membaca Disediakan oleh ROSILAWATI MAABAR Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP) Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ( Januari 2015)

Upload: upspbtpnkl

Post on 18-Jul-2015

3.262 views

Category:

Education


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Nilam 2015

NILAM

Nadi Ilmu Amalan MembacaDisediakan oleh

ROSILAWATI MAABAR

Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP)

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Januari 2015)

Page 2: Nilam 2015

Dilaksanakan pada 1999

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 13/1998

bertarikh 22 Mei 1998

Diperkukuhkan melalui Surat Pekeliling

Iktisas Bil.1/2005 bertarikh 12 Mei 2005

Memantapkan Budaya Membaya di Kalangan

murid Sekoah

Page 3: Nilam 2015

PELAKSANAAN PROGRAM NILAM DI SEKOLAH

MURID / PELAJAR GURU

MERANCANG /

MELAKSANA AKTIVITI

NILAM

MENGIKUTI AKTIVITI

NILAM

MEMBACA BUKU /

ARTIKEL

* MEREKOD DALAM

BUKU REKOD BACAAN

MENGUMPUL DATA

BACAAN

MENGEMASKINI DATA

KE DALAM I-NILAM

(BERKALA)

MEMBERI GANJARAN /

PENGIKTIRAFAN

MENERIMA GANJARAN /

PENGIKTIRAFAN

Anugerah NILAM Tokoh NILAM Sekolah /

Negeri

• Semua murid wajib mempunyai 2 buah buku Rekod Bacaan -B.Melayu dan B. Inggeris• Anugerah NILAM Negeri - wajib menggunakan Buku Rekod Bacaan keluaran 4PSM• Tokoh NILAM Negeri / Kebangsaan – sebarang jenis Buku Rekod NILAM yang diiktiraf

oleh sekolah

Page 4: Nilam 2015

GANJARAN / PENGIKTIRAFAN NILAM

Tahap JauhariMembaca banyak buku & direkodkan

(bil/ tajuk/ penulis/ ringkasan)

Rakan Pembaca (RP)Telah membaca 100 buku &

Menjalankan aktiviti Rakan Membaca

JAUHARI SEKOLAH RENDAH90 - 179 buku - Gangsa

180 - 269 buku - Perak

270 - 359 buku - Emas

360 buku ke atas - NILAM

JAUHARI SEKOLAH MENENGAH72 - 143 buku - Gangsa

144 - 215 buku - Perak

216 - 287 buku - Emas

287 buku ke atas - NILAM

Jumlah bacaan buku diambilkira

untuk Anugerah NILAM Sekolah /

Negeri

Sistem Ganjaran RP100 - 199 markah - Gangsa

200 – 299 markah - Perak

300 - 399 markah - Emas

400 markah ke atas - NILAM

Pengiktirafan Rakan Pembaca

diambilkira untuk Tokoh NILAM

Negeri/ Kebangsaan

Page 5: Nilam 2015

PENCAPAIAN NILAM 2014

Page 6: Nilam 2015

PENCAPAIAN NILAM 2013

Page 7: Nilam 2015

PENCAPAIAN NILAM 2014

Page 8: Nilam 2015

PENCAPAIAN NILAM 2013

Page 9: Nilam 2015

Analisis Perbandingan Kuantitatif Penglibatan Sekolah Ahli Antara BTPN

Jumlah sekolah ahli dan bilangan sekolah ahli yang menyertai i-NILAM) penglibatan sekolah

ahli antara BTPN, BTPNWPKL.

peratus penglibatan sekolah ahli dan peratus Tahap Jauhari murid sekolah rendah dan

menengah)Tahap Jauhari antara BTPN, BTPNWPKL

Analisis Perbandingan Kuanlitatif Tahap Jauhari Antara BTPN

Page 10: Nilam 2015

Penglibatan Sekolah Ahli Peringkat PKG 2014

Page 11: Nilam 2015

Pencapaian Jauhari Peringkat PKG 2014

Page 12: Nilam 2015

Laporan Rekod Bacaan Murid Peringkat PKG 2014

Page 13: Nilam 2015

ISU-ISU BERKAITAN PROGRAM NILAM DI SEKOLAH

BUKU REKOD BACAAN

1. Setiap pelajar wajib mempunyai 2 buah Buku Rekod Bacaan untuk B.Melayu dan B.

Inggeris.

2. Buku keluaran 4PSM wajib digunakan sekiranya pihak sekolah ingin menyertai

Pertandingan Membaca Program NILAM peringkat negeri.

3. Tokoh NILAM Negeri / Kebangsaan – sebarang jenis Buku Rekod NILAM yang diiktiraf

oleh sekolah.

4. Penghantaran Buku Rekod Bacaan ke sekolah adalah seperti sistem penghantaran

buku teks ke sekolah. Perlu di sahkan oleh pentadbir sekolah.

5. Jumlah buku yang dihantar adalah mengikut bilangan murid/ pelajar sekolah.

6. Buku Rekod Bacaan Pelajar telah diberi penambaikan. Kulit buku lebih tebal dan

berkualiti. Muka surat dikurangkan kepada 75 muka surat sahaja.

Page 14: Nilam 2015