pengurusan nilam

Upload: luqmanpkgyan

Post on 09-Jul-2015

2.350 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAKLIMAT PELAKSANAAN DAN PEMANTAPAN PROGRAM NILAM

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.13/1998SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2005

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.13/1998 Program Membina Tabiat Membaca

Memaklumkan keputusan KPM melaksanakan Program Membina Tabiat Membaca secara terancang dan berterusanSemua sekolah hendaklah membentuk mekanisme pelaksanaan untuk merancang dan menjalankan aktiviti.

Perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian:

Mengadakan aktiviti membaca secara berperingkat dan berterusanMenyediakan bahan bacaan yang sesuai Memperuntukkan masa membaca Menjadikan PSS sebagai pusat gerakan Mendapatkan penglibatan ibu bapa

Perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian: Menerapkan unsur-unsur kepimpinan dalam kalangan murid Menggalakkan guru-guru membaca sebagai contoh

Menyediakan sistem merekod bacaanMeningkatkan impak melalui sistem ganjaran dan penghargaan Memberikan penekanan kepada perkara yang dapat menarik minat murid

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

1. Peranan Pengetua dan Guru Besar hendaklah ditekankan secara serius dan menyeluruh untuk melaksanakan Program NILAM dengan mengambil langkah berikut: 1.1. Mengambil bahagian secara aktif dengan melibatkan semua murid dan semua guru mata pelajaran.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

1.2. Memberikan pengiktirafan kepada murid yang banyak membaca buku 1.3. Mempromosikan Program NILAM dengan lebih bersungguh-sungguh 1.4. Memantapkan sistem pengurusan rekod bacaan dan data pencapaian NILAM

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

1.5. Mencatat jumlah bacaan individu di dalam buku rekod kemajuan murid serta sijil berhenti sekolah. 1.6. Memastikan setiausaha NILAM menyelaras pengurusan rekod bacaan dan data bacaan murid dengan kerjasama Penyelaras PSS (GPM), Ketua Bidang/Guru kanan mata pelajaran, dan guru-guru lain

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

1.7 Mengambil kira buku-buku yang dibaca dalam program bacaan lain, termasuk Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, Bacaan Awal Berstruktur, Bacaan luas.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

1.8. Mewujudkan persekitaran yang kondusif di sekolah untuk murid-murid membaca, Contoh: Pondok bacaan, sudut bacaan seperti meja ilmu di kantin, laluan ilmu, dll.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

2.Peranan PSS sebagai nadi ilmu hendaklah dipertingkatkan dengan mengambil langkah berikut: 2.1 Mempelbagaikan bahan sumber dengan menggunakan peruntukan PCG secara maksimum

2.2 Mewujudkan Sudut Karya Besar/Karya Agung di PSS

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

2.3 Mempamerkan senarai nama murid yang paling banyak membaca dan carta 10 buku paling popular 2.4 Mengadakan aktiviti galakan membaca yang berterusan 2.5 Menyediakan kemudahan perkhidmatan untuk membantu murid membuat rujukan

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

2.6 Menyediakan koleksi membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca 2.7 Guru Penyelaras PSS (GPM) bekerjasama dengan guru-guru mata pelajaran dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

3. Peranan Guru Mata Pelajaran:3.1 Melaksanakan P&P berasaskan sumber dan kemahiran membaca serta memberi penekanan kepada Literasi Maklumat 3.2 Mengadakan aktiviti bacaan tambahan dalam bilik darjah semasa waktu senggang

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

3. Peranan Guru Mata Pelajaran:

3.3 Menjadikan aktiviti membaca sebagai satu aktiviti harian seperti membuat ulasan buku3.4 Melatih dan membimbing murid-murid kaedah pembacaan yang baik dan berkesan

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

3. Peranan Guru Mata Pelajaran:

3.5 Mengadakan pelbagai pertandingan dan menjadikan buku sebagai hadiah selain sijil dan trofi

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

4. Ibu bapa dan komuniti:

4.1 Menyumbangkan idea, tenaga, dan kepakaran masing-masing secara sukarela dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti galakan membaca yang dianjurkan

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

4. Ibu bapa dan komuniti: 4.2 Mewujudkan suasana persekitaran yang berorientasikan pelajaran seperti membina perpustakaan mini keluarga atau sudut bacaan di rumah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

4. Ibu bapa dan komuniti: 4.3 Memastikan anak-anak melibatkan diri dalam program NILAM dengan mengesahkan dan menandatangani rekod bacaan NILAM anak-anak mereka

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1/2005 Memantapkan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah:

4. Ibu bapa dan komuniti:4.4 Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain untuk anak-anak (seperti Perpustakaan Awam, Desa, Bergerak, dan sebagainya)

NILAMNILAM

NILAM

PELAKSANAAN PROGRAM NILAM NILAMNILAMNILAM

NILAM

NILAM : Nadi Ilmu Amalan Membaca; Penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca untuk menyuburkan budaya membaca dalam kalangan murid dengan memberikan pengiktirafan yang sesuai.

MATLAMATMembina tabiat membaca yang berkekalan dalam kalangan pelajar.

MENJADIKAN MURID SUKA MEMBACA

OBJEKTIFMENGGALAKKAN SEKOLAH TERUS MENJANA IDEA KREATIF DAN INOVATIF BAGI MENYEMAI TABIAT MEMBACA

PROGRAM NILAM BERMULA

TAHUN 1998 (SR), TAHUN 1999 (SM)

SEMUA MURID DIWAJIBKAN MENGIKUTI PROGRAM NILAM

1

TAHAP JAUHARI

TAHAP PELAKSANAAN2TAHAP RAKAN PEMBACA

1

TAHAP JAUHARI

Membina kemahiran dan minat membaca sehingga terbina satu tabiat. Aktiviti yang menjurus kepada penguasaan kemahiran membaca serta memupuk tabiat membaca yang berterusan

SUMBER BACAAN BUKU DARIPusat Sumber Sekolah Perbadanan Perpustakaan Awam Perpustakaan Awam Negeri Perpustakaan Bergerak Perpustakaan Desa Perpustakaan Keluarga Perpustakaan Masjid Perpustakaan Persendirian Kedai Buku. . .dll

Formula BacaanSEKOLAH RENDAHTAHUN 1 2 3 4 5 6 JUMLAH ASAS 9x1=9 18x1=18 18x1=18 18x1=18 18x1=18 9x1=9 90 SEDERHANA 9x2=18 18x2=36 18x2=36 18x2=36 18x2=36 18x1=18 180 TINGGI 9x3=27 18x3=54 18x3=54 18x3=54 18x3=54 9x3=27 270 TERTINGGI 9x4=36 18x4=72 18x4=72 18x4=72 18x4=72 9x4=36 360

PENGIKTIRAFAN TAHAP JAUHARISEKOLAH RENDAH

JUM. BACAAN PENGIKTIRAFAN 90 179 Gangsa 180 269 Perak 270 359 Emas 360 ke atas Nilam

Formula BacaanSEKOLAH MENENGAHTING. 1 2 3 4 5 JUMLAH ASAS 18x1=18 18x1=18 9x1=9 18x1=18 9x1=9 72 SEDERHANA 18x2=36 18x2=36 9x2=18 18x2=36 9x2=18 144 TINGGI 18x3=54 18x3=54 9x3=27 18x3=54 9x3=27 216 TERTINGGI 18x4=72 18x4=72 9x4=36 18x4=72 9x4=36 288

PENGIKTIRAFAN TAHAP JAUHARISEKOLAH MENENGAH

JUM. BACAAN 72 143 144 215 216 287 288 ke atas

PENGIKTIRAFAN Gangsa Perak Emas Nilam

MASA YANG DISARANKAN Satu waktu untuk aktiviti PSS dimasukkan dalam jadual waktu Masa khas10 minit sebelum waktu sekolah dan rehat Waktu senggang Dalam pelbagai aktiviti bacaan.

2

RAKAN PEMBACAmembaca lebih daripada 100 buah buku Syarat tambahan:mempunyai sifat kepimpinan dan berupaya memimpin dan menarik minat murid lain membaca akan dibimbing oleh guru fasilitator yang akan membantu merancang aktiviti yang akan dijalankan oleh murid secara formal atau tidak formal

CIRI-CIRI RAKAN PEMBACA :

CIRI-CIRI RAKAN PEMBACA : akan dilatih melalui bengkel dan sesi tunjuk cara yang dirancang untuk menjayakan aktiviti markah akan direkod dalam buku rekod Rakan Pembaca mengikut Jadual Sistem Ganjaran RP dan disahkan oleh fasilitator

KONSEP RAKAN PEMBACA

1. Murid akan mencari rakan untuk menyertai aktiviti RP 2. Guru Pembimbing fasilitator akan menetapkan hari dan masa untuk menjalankan aktiviti 3. Setiap aktiviti akan diberikan markah/mata

ANTARA AKTIVITI RAKAN PEMBACA BERCERITA MEMBACA BERSAMA MEMINJAMKAN BUKU BICARA BUKU RESENSI BUKUdll

CONTOH KIRAAN MARKAH TAHAP RAKAN PEMBACA

Aktiviti Bercerita Membaca bersama Resensi Buku JUMLAH

Sasaran Markah 30 orang 5 3 orang 3 265 orang 5 13

PENGIKTIRAFAN TAHAP RAKAN PEMBACA

rendah dan menengah

MARKAH 100 199 200 299 300 399 400 ke atas

PENGIKTIRAFAN Gangsa Perak Emas Nilam

TIGA ELEMEN PENTING PELAKSANAAN NILAM1. Rekod pembacaan 2. Pengesahan pembacaan 3. Pengiktirafan.

REKOD PEMBACAANMENJADI TANGGUNGJAWAB PIHAK SEKOLAH MEMBEKALKAN BUKU REKOD PEMBACAAN KEPADA SEMUA MURID

REKOD PEMBACAANMURID AKAN MEMBUAT SINOPSIS SETIAP BUKU YANG DIBACA DALAM BUKU REKOD PEMBACAAN PROGRAM NILAM MENGIKUT FORMAT YANG DITENTUKAN.GURU AKAN MENGESAHKAN REKOD PEMBACAAN MURID DENGAN MENURUNKAN TANDATANGAN DAN TARIKH DISEMAK.

PENGESAHAN PEMBACAAN 1. TANGGUNGJAWAB DIBERIKAN KEPADA SEMUA GURU 2. MURID BOLEH MEMILIH GURU BAGI MENYEMAK RINGKASAN PEMBACAANNYA.

GANJARAN DAN PENGIKTIRAFAN

TAHUNAN Buku Rekod Kemajuan

KESELURUHANSijil Berhenti Sekolah Surat Akuan Sekolah

CAP DI DALAM BUKU REKOD KEMAJUAN SK/SMK.

TAHAP PENCAPAIAN MURID ( TJ )JUMLAH BUKU YANG DIBACA :. BUAH PENGIKTIRAFAN :..

SK/SMK.TAHAP PENCAPAIAN MURID ( TRP ) JUMLAH MATA :.

PENGIKTIRAFAN :..

STATUS NILAM DALAM BUKU REKOD KEMAJUANTAHAP JAUHARI

TING JUM.BACAAN PENCAPAIAN/TAHAP 1 20 buah Asas 2 148 buah Perak 3 256 buah Emas 4 5

T/T GURU

STATUS NILAM DALAM BUKU REKOD KEMAJUANTAHAP RAKAN PEMBACATAHUN 1 JUM.MATA PENCAPAIAN T/T GURU

23 4 180 Gangsa

56

PENGUMPULAN DATAINDIVIDU KELAS TINGKATAN SEKOLAH PKG PSPN BTP (KEMENTERIAN)

PENGUMPULAN DATA TAHAP JAUHARI

Carta AliranBUKU REKOD NILAM REKOD PERINGKAT KELAS ANALISIS PERINGKAT KELAS

Murid Guru Kelas Guru Kelas Setiausaha NILAM Setiausaha NILAM

REKOD PERINGKAT SEKOLAHANALISIS PERINGKAT SEKOLAH

PENGUMPULAN DATA TAHAP RAKAN PEMBACA

Carta AliranKAD PEMARKAHAN RP REKOD RP PERINGKAT KELAS ANALISIS PERINGKAT KELAS Murid

Guru FasilitatorGuru Fasilitator Setiausaha NILAM Setiausaha NILAM

REKOD PERINGKAT SEKOLAHANALISIS PERINGKAT SEKOLAH

PUBLISITI DAN PROMOSIPAPAN SKOR PERINGKAT KELAS PAPAN SKOR PERINGKAT TINGKATAN PAPAN SKOR PERINGKAT SEKOLAH

PAPAN SKOR NILAMPENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

TAHAP JAUHARI BULAN :OKTOBER 2006 TAHUN 4NAMA BACAAN BULAN INI JUMLAH KESELURUHAN PENCAPAIAN/ TAHAP

AZIZAH NORIZAN FATIMAH ISHAK

12 15 09 22

198 108 70 68

PERAK GANGSA ASAS ASAS

PROMOSI1.PERHIMPUNAN 2.POSTER 3.PAPAN SKOR 4.PERTANDINGAN 5.TAWARAN HADIAH

HADIAH PEMBACA TERBANYAK

Pondok bacaan

JAWATANKUASA INDUK PSSPENGERUSI (PENGETUA/GURU BESAR) NAIB PENGERUSI (GPK PENTADBIRAN) SETIAUSAHA (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA (PENYELARAS PSS)) - - - WAKIL PIBG

AHLI JAWATANKUASAGURU PENOLONG KANAN HEM

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

GURU KANAN BIDANG

GURU PENYELIA PETANG

KAUNSELOR SEKOLAH

JAWATANKUASA KERJA PSSPENASIHAT (PENGETUA/GURU BESAR) PENGERUSI (GPK PENTADBIRAN) - - - - WAKIL PIBG

NAIB PENGERUSI (GPK )

NAIB PENGERUSI (GPK )

NAIB PENGERUSI (PENYELIA PETANG)

SETIAUSAHA (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA, PENYELARAS PSS)

AHLI JAWATANKUASA

GURU PANITIA

GURU PSS

GURU BBM

GURU TVP

GURU NILAM

JAWATANKUASA NILAMPENASIHAT (PENGETUA/GURU BESAR)

PENGERUSI (GPK 1)PENYELARAS (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA, PENYELARAS PSS)

SETIAUSAHA (Guru NILAM)

AHLI JAWATANKUASA

GURU BAHASA

GURU KELAS

GURU DATA

GURU PEMBIMBING (FASILITATOR)

PINDAH SEKOLAHTINDAKAN

Hantar Status Pencapaian NILAM pelajar ke sekolah baru sama ada dalam bentuk sijil atau sebagainya.

ISU/MASALAH1. JAWATANKUASA NILAM TIDAK BERFUNGSI 2. TIDAK MEMAHAMI FUNGSI ORGANISASI 3. PELAJAR TIDAK MEMBUAT SINOPSIS 4. GURU TIDAK MEMBUAT SEMAKAN 5. PENGUMPULAN DATA TIDAK KEMAS.

CABARANPARA PENDIDIK DIBERI PELUANG SATU JANGKA MASA YANG PANJANG (11 TAHUN) UNTUK MELAHIRKAN GENERASI PELAJAR YANG MEMPUNYAI BUDAYA MEMBACA

Pelancaran Program Galakan Membaca

Pemilihan Tokoh NILAM

Pertandingan Jejak Maklumat

Aktiviti Program Galakan Membaca

Kem Gempur Rakan Pembaca

Pertandingan Resensi Buku