program nilam melaka

of 47/47
PROGRAM NILAM PROGRAM NILAM 1

Post on 07-Jul-2015

1.047 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PROGRAM NILAM1

2. OBJEKTIFSelepas taklimat ini diharapkanpeserta akan dapat :- Meningkatkan pengetahuan dankemahiran berkaitan dengan ProgramNILAM. Dapat melaksanakan Program NILAMdengan lebih sistematik dan berkesan disekolah.Isnin, 08.03.2010 2 3. NILAMNADI ILMU AMALAN MEMBACA 3 4. PENGENALANSatu program galakan membacayang dilancarkan oleh KementerianPelajaran Malaysia.Satu program yang dilaksanakansecara terancang.Melibatkan semua murid sekolahrendah dan sekolah menengah.4 5. MATLAMATMenjadikan amalan membacasebagai budaya hidup.5 6. OBJEKTIFMeningkatkan minat membaca yangberterusan.Menjadikan amalan membaca sebahagianbudaya hidup.Menampilkan murid yang mengamalkanciri-ciri pembacaan berkualiti.Mewujudkan persekitaran yang konduksifdan sudut bacaan yang sesuai untukpembacaan di kawasan sekolah. 6 7. TEMPOH PELAKSANAANSEKOLAH RENDAH- Januari hingga September- Tahun 1 (Julai hingga September)- SEKOLAH MENENGAH- Januari hingga September 7 8. PERLAKSANAAN FORMAL Jadual disediakan dandilaksanakan di Pusat SumberSekolah. TIDAK FORMAL sepanjang masa. 8 9. PROGRAM NILAM TERDAPAT 2 TAHAP :- 1. TAHAP JAUHARI. 2. TAHAP RAKAN PEMBACA.9 10. TAHAP JAUHARI Semua murid wajib mengikuti Tahap Jauhari Murid sekolah rendah memulakan aktiviti Tahap Jauhari pada pertengahan tahun 1 sehingga tamat tahun 6Murid sekolah menengah memulakan aktiviti Tahap Jauhari sebaik sahaja masuk Tingkatan 1 sehingga tamat Tingkatan 510 11. AKTIVITI TAHAP JAUHARIMURID MEMBACAMURID MEREKODGURU MENGESAHKAN MURID DIBERIPENGIKTIRAFAN 11 12. MURID MEMBACA (SUMBER BAHAN)Buku- Fiksyen dan Bukan Fiksyen.Majalah.Akhbar.Bahan Internet.Jurnal.Risalah. 12 13. MURID MEREKOD Buku Rekod NILAM murid akanmembuat sinopsis mengikut formatyang telah ditetapkan. Carta Banci Bacaan murid akanmerekodkan bilangan buku yangdibaca pada Kad Banci Bacaandengan pemantauan guru bahasa. 13 14. 14 15. 15 16. GURU MENGESAHKANGuru akan mengesahkan RekodBacaan murid dengan menurunkantanda tangan dan tarikh disemak.Tanggungjawab diberikan kepada- guru bahasa- semua guruMurid memilih guru bagi menyemakringkasan pembacaannya. 16 17. PENGIKTIRAFAN TAHUNAN - Buku Rekod Kemajuan - Sijil Pengiktirafan.(sekolah) KESELURUHAN - Surat Akuan Sekolah - Sijil Pengiktirafan.(BTPN) 17 18. 1 18 19. SISTEM GANJARAN KESELURUHAN TAHAP JAUHARISekolah RendahJUMLAH BACAAN / PENGIKTIRAFAN BUKU 90-179 Gangsa 180-269 Perak 270-359 Emas 360 Ke atasNilam19 20. SISTEM GANJARAN KESELURUHAN TAHAP JAUHARISekolah Menengah JUMLAH BACAAN PENGIKTIRAFAN /BUKU 72 -143Gangsa144 - 215Perak216 - 287Emas288 KeNilamatas20 21. TAHAP RAKAN PEMBACA Mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca. Penekanan kepada kebolehan murid- murid membimbing dan menggalakkan orang lain supaya minat membaca.Isnin, 08.03.201021 22. CIRI-CIRITAHAP RAKAN PEMBACA Kelayakan murid sudah membaca 100 buah buku. Murid Rakan Pembaca akan dibimbing oleh guru untuk memantau pelaksanaan aktiviti. (10 orang murid = 1 orang gurupembimbing)Isnin, 08.03.2010 22 23. AKTIVITI RAKAN PEMBACA MURID MELAKSANAKAN AKTIVITI GURU MENGESAHKAN MURID MENDAPATPENGIKTIRAFAN23 24. AKTIVITI RAKAN PEMBACA BERCERITA. MEMBACA BERSAMA. ULASAN BUKU. MEMINJAMKAN BUKU. BICARA BUKU/DISKUSI BUKU. SYARAHAN. FORUM. LAKONAN/SKETSA.24 25. BERCERITA25 26. BACA BERSAMA 26 27. ULASAN BUKU27 28. MEMINJAM BUKUIsnin, 08.03.2010 28 29. BICARA BUKU / DISKUSI BUKUIsnin, 08.03.2010 29 30. SYARAHAN 30 31. FORUM31 32. LAKONAN / SKETSA 32 33. GURU MENGESAHKAN KAD RAKAN PEMBACA - gurumengesahkan dengan menurunkantandatangan.33 34. 34 35. 35 36. MURID DIBERI PENGIKTIRAFAN TAHUNAN - Buku Rekod Kemajuan - Sijil Pengiktirafan.KESELURUHAN- Surat Akuan Sekolah- Sijil Pengiktirafan. 36 37. CONTOH KIRAAN MARKAH AKTIVITI RP AKTIVITICARA KIRAANMARKAH Bercerita 1 sesi x 5 pendengar5 Bicara Buku1 sesi x 40 pendengar5 Membaca Bersama1 sesi x 2 pembaca 2Meminjamkan buku 1 buku x 10 peminjam10 Ulasan Buku1 sesi x 7 pendengar 5 Syarahan1 sesi x 40 pendengar 5 Forum1 sesi x 8 pendengar 5Lakonan/Sketsa1 sesi x 4 pendengar 4NOTAMaksimum 5 markah bagi setiap aktiviti kecuali aktiviti meminjamkan buku. 37 38. SISTEM GANJARAN RAKAN PEMBACA MARKAH PENGIKTIRAFAN100 - 199Gangsa200 - 299 Perak300 - 399 Emas400 ke atas Nilam 38 39. ANUGERAH TOKOH NILAM Tahap Jauhari Bilangan buku SR = 360 buahBM = 108 buahBI = 72 buah Tahap Rakan Pembaca sekurang-kurang 100markahMenyertai pelbagaiaktiviti RPCiri-ciri kepimpinantinggi. 39 40. ANUGERAH NILAM Jenis bukuFiksyen, Bukan Fiksyen danKarya AgungDokumen sokonganBuku Rekod BacaanBuku rekod PrestasiPenyertaan / sumbangan 40 41. ANUGERAH NILAM Pengesanan Minat Membaca Tujuan pembacaan Masa pembacaan dalam seminggu Pendorong Sumber pembacaan Peruntukan perbelanjaan 41 42. ANUGERAH NILAMPengesanan Kemahiran Membaca Scanning Skimming Analisis Sintesis Rumusan 42 43. ANUGERAH NILAMPengesanan Pengetahuan Nama penulis Nama penerbit Isi penting Sinopsis Aplikasi dalam kerjaya43 44. ANUGERAH NILAMPengesanan Kematangan Berhujah Kepetahan Kefahaman Perawakan Ilmiah44 45. ANUGERAH NILAMPengesanan Kepemimpinan Akademik Jawatan disandang Kelab / Persatuan / Sukan Unit beruniform Sumbangan 45 46. ANUGERAH NILAMPengesanan Kemahiran PenyelesaianMasalah (tulisan : SM 150 /SR 100) Isi Bahasa Kaedah persembahan Penyelesaian masalah 46 47. LAGU NILAMMembaca dan belajar NILAM, NILAMAmalan hidup muliaAnugerah NILAMJadikanlah panduanMenerangi jalan suramWawasan andaNILAM , NILAMNILAM program membaca Anugerah NILAMMemberikan semangat Idaman pembaca jayaMembaca dengan jaya Membaca dan belajarBudaya kita Amalan hidup muliaBina tabiat membaca Dengan tabiat membacaMatlamat NILAM kita Matlamat NILAM kitaSegala yang diberiDunia indah sekaliTidak terhingga Pasti lebih berseriJadi rakan pembacaAmalan membacaJuga capai JauhariMenjana minda bestari (2X)Pembaca yang bestariNILAMAnugerah diberi 47