taklimat nilam

of 41 /41
Program Membina Tabiat Membaca Perak Darul Ridzuan Hot Links Panduan : Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang t disediakan dan klik untuk meneruskan. Apakah Program NILAM ? Panduan melaksanakan Program NILAM Fasa-Fasa Program NILAM Pelan Tindakan Program PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI Program NILAM T erdapat beberapa kajian dan dapatan mengenai tabiat membaca di negara i Kajian tersebut mendapati taraf membaca rakyat Malaysia masih renda S uatu bangsa hanya dapat dibina mela masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina ilmu itu ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Pengenalan Pelaksanaan Perancangan Pengiktirafan NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Author: adeq-ieja

Post on 21-Jul-2015

92 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Hot LinksApakah Program NILAM ?

T

erdapat beberapa kajian dan dapatan mengenai tabiat membaca di negara ini. Kajian tersebut mendapati taraf membaca rakyat Malaysia masih rendah. uatu bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina ilmu itu ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan.

Panduan melaksanakan Program NILAMFasa-Fasa Program NILAM Pelan Tindakan Program

S

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Panduan :Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Program NILAM N adi ILmu A malan M embacaMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

U

saha membentuk budaya suka membaca di kalangan generasi kini perlu dimulakan dari peringkat kanak-kanak lagi. Dalam konteks institusi pendidikan, kanak-kanak di peringkat sekolah rendah perlu diberi tumpuan utama. Pada masa yang sama aktiviti ini juga dilaksanakan di kalangan murid sekolah menengah. Pelaksanaan program ini adalah secara berterusan bermula dengan Tahun 1 dan Tingkatan 1 pada tahun 1999 sehingga penglibatan sepenuhnya pada tahun 2003Teruskan Menu UtamaPanduan :Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Program NILAM A malan M embaca

Perak Darul Ridzuan

FASA-FASA

N adi ILmu

Membina Tabiat Membaca

Membaca Merekod Pengumpulan Data Pengiktirafan JAUHARI Gangsa Perak Emas NILAM RAKAN PEMBACA Gangsa Perak Emas NILAM

Menu UtamaPanduan :Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Program NILAM N adi ILmu A malan M embacaMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Matlamat dan Objektifnya ?

Penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai

MATLAMATMembina tabiat membaca di kalangan murid-murid

OBJEKTIFMenjadikan murid banyak membaca Menggalakkan sekolah untuk terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca Teruskan Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Program NILAM N adi ILmu A malan M embacaMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Program NILAM mempunyai dua tahap:

1. JAUHARI Untuk membina kemahiran dan menanamkan minat membaca sehingga terbina satu tabiat.2. RAKAN Membantu percambahan penyertaan PEMBACA murid dan percambahan penggunaan bahan dalam gerakan membaca. Teruskan Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram ini merupakan program yang berterusan sepanjang tahun dimulakan pada Tahun 1 dan Tingkatan 1 pada tahun 1999.Aktiviti yang dijalankan tidak terasing daripada proses pengajaran dan pembelajaran malah boleh diserap dan disepadukan dalam semua bentuk aktiviti mengikut kesesuaian. Pelaksanaan program ini tidak bertujuan menambahkan beban guru malah ia menjadi pemangkin dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menyumbang ke arah pencapaian akademik yang cemerlang serta membina masyarakat berbudaya membaca.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

1 2 3 4

PELAKSANAAN

Taklimat Pengetua/Guru Besar Mesyuarat Guru Pengesanan dan Penilaian Program

BAHANPenyediaan Penggredan Bahan Khidmat Pinjaman

Jawatankuasa Program NILAM

PERANAN

PENGUMPULAN DATA

Mengumpul maklumat bacaan dengan menggunakan perisian komputer yang sesuai

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca Apa itu NILAM Tujuan NILAM Aktiviti Asas NILAM Tahap Pertama NILAM Tahap Kedua NILAM Sistem Kawalan Sistem Ganjaran

Perak Darul Ridzuan

Latarbelakang gerakan membaca

1

PELAKSANAAN

1.1 Taklimat Pengetua/Guru Besar Sebagai pentadbir sekolah, Guru Besar atau Pengetua harus memahami konsep dan matlamat program ini untuk dijelaskan kepada warga sekolahnya. Perkaraperkara yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut :

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

1

1.2 Mesyuarat Guru Kefahaman guru-guru terhadap program membolehkan mereka merangka beberapa startegi pelaksanaan yang berkesan. Strategi yang dimaksudkan ialah :

a. Menyediakan carta organisasi bagi : Menentukan peranan guru PSS, kelas dan mata pelajaran Menyediakan senarai tugas/penglibatan semua staf. b. Menentukan dan menyusun jadual pelaksanaan. c. Menentukankan bahan mencukupi. d. Memastikan kelancaran perjalanan program dari segi : Pengumpulan data Pengesahan Pengawalan Penilaian

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

1

a. Memastikan pengumpulan data dilaksanakan pada masa yang ditentukan b. Menentukan program ini berjalan lancar di semua kelas. c. Membuat perjumpaan dengan guru-guru dan membincangkan masalah pelaksanannya. d. Mengambil tindakan mengatasi masalah. 1.3 Pengesanan dan Penilaian e. Menentukan insentif-insentif kepada murid di Porgram peringkat sekolah. f. Mengumpul dan menyimpan data untuk Keberkesanan program ini oleh diserahkan pihak pentadbir ditentukan melalui kepada guru penyelaras program. perkara-perkara berikut : g. Mengagihkan fail-fail rekod bacaan kepada guru berkenaan pada tahun yang berikutnya.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

2

Bahan2.1 Penyediaan bahan yang mencukupi adalah penting untuk keberkesanan dan kejayaan porgram. Bahan utama yang diperlukan ialah buku bacaan dan bahan panduan.

a. Buku Bacaan daripada : Koleksi buku-buku pusat sumber Perpustakaan Awam Perpustakaan Bergerak Perpustakaan Desa dan lain-lain. b. Rekod Bacaan Murid merekod dalam Buku Rekod Membaca yang dikeluarkan oleh PSPN Perak c. Bahan Panduan Buku Manual Program NILAM telah disediakan untuk membantu menjalankan projek ini.

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

2

2.2 Penggredan buku perlu untuk menentukan kesesuaian buku dengan tahap kebolehan murid membaca.

a. Langkah 1 Kumpulan kerja menentukan kirteria buku. Di antara perkara yang diambil kira ialah kesukaran perkataan yang digunakan, bidang ilmu dan bilangan muka surat. Penggredan berbeza di antara buku bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. b. Langkah 2 Buku yang digredkan perlu ditentukan cara mengenalinya. Cara yang mudah ialah dengan melekatkan tanda warna mengikut warna ynag ditentukan oleh pihak sekolah. Tanda warna dilekatkan di kulit dan di kad pinjaman.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

2

2.3 Bagi menjalankan aktiviti membaca pihak sekolah memberi kemudahan meminjam buku dari PSS, sudut bacaan atau dari sumber yang telah dicadangkan.

Murid diperuntukkan masa untuk meminjam buku dari PSS, sudut bacaan kelas yang disediakan atau dari sumber yang dicadangkan. Mereka boleh memilih buku yang sesuai dengan tahap pembacaan mereka. Pinjaman buku di PSS dijalankan mengikut jadual yang disediakan oleh pihak sekolah atau guru membuat pilihan dan meminjam buku secara kelompok untuk diletakkan di sudut bacaan kelas. Dengan cara ini murid tidak perlu pergi ke PSS untuk mendapatkan buku, buku dibawa kepada mereka di sudut bacaan kelas.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

PENGETUA/GURU BESAR Bertanggunjawab mempastikan kejayaan pelaksanaan dan keberkesanan program ini. Perkara yang perlu dititikbertakan adalah seperti berikut : Memahami dasar dan matlamat program Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa Memastikan pelaksanaan program berjalan lancar melalui seliaan, perjumpaan dengan guru atau temubual murid dan ibu bapa

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER Bertanggungjawab membentuk satu pasukan kerja untuk melaksanakan program NILAM seperti : Menggredkan buku. Mengagihkan buku secara pinjaman kelompok (bulk loan). Memilih, menyedia dan mengedarkan rekod bacaan. Mendapatkan data daripada kelas untuk dianalisis bagi kepentingan laporan. Mengesah dan menandatangani rekod bacaan murid. Menganjurkan aktiviti sokongan program NILAM

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

GURU KELAS/TINGKATAN Bertanggunjawab secara langsung menjayakan program ini. Antara lain tugas mereka adalah : Mewujudkan sudut bacaan kelas. Mendapatkan buku rekod bacaan. Mengedar bahan bacaan. Membuat pinjaman buku dari PSS. Menyemak dan merekod data bacaan murid. Mengesah dan menandatangani buku rekod bacaan murid. Memastikan program NILAM ini berjalan mengikut perancangan.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca GURU MATA PELAJARAN GURU MATA PELAJARAN

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

Bertanggunjawab : Membantu dalam pemilihan bahan bacaan. Menggalakkan dan membimbing murid membaca buku-buku fiksyen.. Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus kearah pembacaan aktif.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca IBU BAPA/PENJAGA BAPA/PENJAGA

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

Bertanggunjawab : Menggalakkan anak-anak mereka membaca di rumah dengan bimbingan daripada mereka. Menyediakan bahan bacaan di rumah (jika berkemampuan). Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain (Perpustakaan Awam, Desa, Bergerak dan sebagainya). Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan bacaan untuk dibaca dan membuat rekod bacaan.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH SUMBER SEKOLAH Bertanggunjawab : Membantu murid untuk meminjam buku di PSS. Membuat pameran buku-buku yang sesuai dipinjam. Membantu guru PSS menyediakan pinjaman kelompok (bulk loan) Membantu guru PSS menganalisis data bacaan murid. Mempamerkan graf-graf bacaan murid.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

3

PerananSetiap staf sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap warga sekolah mempunyai peranan tertentu seperti :

MURID Bertanggunjawab : Membaca buku sebanyak yang mungkin. Menentukan bahan bacaan yang dibaca itu direkodkan Menentukan sentiasa mempunyai bahan bacaan tidak kira di mana sahaja. Mendapatkan bahan bacaan daripada pelbagai sumber. Memastikan mereka mencapai tahap pembacaan yang telah ditetapkan untuk mendapat pengiktirafan. Menjadi rakan pembaca bagi mereka yang layak dan berkeyakinan.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

1 Butiran pembacaan perlu diisi oleh guru kelaspada Borang Butiran Jumlah Buku yang disediakan oleh guru data setiap minggu pertama bulan berikutnya.

4

Pengumpulan DataPengumpulan data adalah satu perkara yang amat penting dalam pelaksanaan program NILAM :

2 Borang maklumat berkenaan dihantar kepadaguru data pada minggu kedua dan akan dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan perisian yang disediakan bagi tujuan ini.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanContoh BorangSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMROSE AYER TAWAR 32400 AYER TAWAR BORANG DATA PROGRAM NILAM BIL NAMA JUM.JUDUL JUM.MS

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

1 Butiran pembacaan perlu diisi oleh guru kelaspada Borang Butiran Jumlah Buku yang disediakan oleh guru data setiap minggu pertama bulan berikutnya.

2 Borang maklumat berkenaan dihantar ke gurudata pada minggu kedua dan akan dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan perisian yang disediakan bagi tujuan ini.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanMenggunakan perisian excell untuk memudahkan guru dataSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMROSE AYER TAWAR 32400 AYER TAWAR BORANG DATA PROGRAM NILAM BIL NAMA JUM.JUDUL JUM.MS PRESTASI

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

1 Butiran pembacaan perlu diisi oleh guru kelaspada Borang Butiran Jumlah Buku yang disediakan oleh guru data setiap minggu pertama bulan berikutnya.

2 Borang maklumat berkenaan dihantar ke gurudata pada minggu kedua dan akan dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan perisian yang disediakan bagi tujuan ini.

UndurPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

LATAR BELAKANG Terdapat beberapa kajian dan dapatan mengenai tabiat membaca negara ini. Kajian tersebut mendapati taraf membaca rakyat Malaysia masih rendah.

Kajian terkini mengenai tabiat membaca yang dijalankan oleh Perpustakaan Negara tahun 1996 (melalui Frank Small & Associates) menunjukkan adanya perbezaan ketara antara kadar literasi dan tabiat membaca. Kadar literasi negara mencapai 93% manakala kadar mereka yang membaca buku hanya mencapai 87% sahaja. Kajian tersebut juga mendapati rakyat Malaysia membaca hanya dua buah buku setahun

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

4

ASAS PERTIMBANGAN Menyedari hakikat bahawa masih terdapat ruang yang perlu diisi bagi pelaksanaan program, perkaraperkara berikut menjadi asas pertimbangan

Keupayaan membaca seseorang bermula sejak dilahirkan. Kanak-kanak terus berusaha mempelajari dunia dan alam sekeliling melalui pancainderanya. Mereka perlu menikmati keseronokan menerusi bahan yang dibaca. Ini dapat menggalakkan, menggerakkan serta mendorong mereka mencari lebih banyak bahan dalam pelbagai bidang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang merangsang pemikiran dan seterusnya membawa mereka ke arah kematangan membaca. Faktor yang berkaitan dengan perlunya kanak-kanak membaca ialah sifat semula jadi atau naluri ingin tahu tentang persekitaran dan dunia amnya.

1

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

4

ASAS PERTIMBANGAN Menyedari hakikat bahawa masih terdapat ruang yang perlu diisi bagi pelaksanaan program, perkaraperkara berikut menjadi asas pertimbangan

Melalui satu kajian kes yang dijalankan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan November 1997 didapati bahawa amalan membaca di kalangan pelajar masih di tahap yang rendah. Tinjauan yang dijalankan di lapan buah sekolah di negeri Selangor dan Perak itu mendapati bahawa antara sebab-sebab utama murid-murid tidak banyak membaca adalah tidak ada masa, bahan bacaan tidak menarik, tiada galakan dan lain-lain

2

(Rujuk Lampiran 1A, 1B dan 1C).

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

4

ASAS PERTIMBANGAN Menyedari hakikat bahawa masih terdapat ruang yang perlu diisi bagi pelaksanaan program, perkaraperkara berikut menjadi asas pertimbangan

3

Kajian literasi oleh Perpustakaan Negara Malaysia menyatakan bahawa keutamaan bagi pelajar membaca ialah untuk belajar dan sangat sedikit untuk bacaan senggang. Kajian tersebut membuktikan sikap anggota masyarakat sendiri yang tidak mendorong kepada pembacaan senggang. Ibu bapa hanya mementingkan pembacaan untuk kecemerlangan peperiksaan. Ini mengakibatkan berlaku pusingan kekecewaan bacaan iaitu tidak berminat membaca, membaca membosankan, tidak faham apa yang dibaca dan seterusnya malas membaca. Dalam konteks ini ibu bapa seharusnya menjadi pendorong utama dalam memupuk dan menyuburkan budaya suka membaca.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan Program NILAMMembina Tabiat Membaca Budaya suka membaca merupakan suatu keadaan di mana wujudnya sebuah masyarakat yang mencapai suatu tahap amalan dan minat membaca yang sejati. Ia boleh menghidupkan masyarakat sebagai suatu golongan aktif yang padu dari segi personaliti dan rohani serta maju dan matang dari segi mental dan fizikal.

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

4

ASAS PERTIMBANGAN Menyedari hakikat bahawa masih terdapat ruang yang perlu diisi bagi pelaksanaan program, perkaraperkara berikut menjadi asas pertimbangan

4

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

PENDEKATAN Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan tadi, pendekatan yang wajar diambil dalam pembinaan tabiat membaca mesti berupa paksaan yang berterusan. Perkara-perkara utama adalah sebagaimana gambarajah seterusnya.

PUSAT SUMBER SEKOLAHAKTIVITI

KUMPULAN SASARAN MASA BAHAN

PENGLIBATAN IBU BAPA

UndurPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Lampiran Program NILAMDAPATAN SOALSELIDIK Mengapa Pelajar-Pelajar Sekolah Rendah Kurang Membaca.

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Perak Darul Ridzuan

LAMPIRAN

1A

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ke Arah Membudayakan Pembacaan Sebagai PERKARA Kebudayaan Hidup Kita JUMLAH PERATUS Satu Tidak ada masa 289 72025 Lebih suka bermain 179 44.75 Membaca membosankan 165 41.25 Buku tidak cukup 147 36.75 Buku tidak menarik 121 30.25 Membantu kerja ibu bapa 118 29.5 Lebih suka menonton TV/Radio 113 28.25 Tidak ada peluang ke PSS atau perpustakaan107 26.75 Banyak kerja rumah 102 25.5 Tidak minat mmbaca 99 24.75 Keletihan 96 24 Tidak mahir membaca 77 19.25 Suasana tidak selesa 76 19 Tidak mampu membeli buku 68 17

Bahagian Teknologi PendidikanKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1997

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Lampiran Program NILAMDAPATAN SOALSELIDIK Mengapa Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Kurang Membaca.

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

LAMPIRAN

1B

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PERKARA JUMLAH PERATUS Tidak ada masa 175 67.31 Membaca membosankan 163 62.69 Negeri Sembilan Darul Khusus51.15 Malas 133 Ke Arah Membudayakan Pembacaan Sebagai 50.77 Buku tidak menarik 132 Satutidak selesa/bising Kebudayaan Hidup Kita Suasana 100 38.46 Tidak mampu membeli buku 83 31.92 Keletihan 81 31.15 Lebih suka menonton TV/Radio 79 30.38 Lebih suka bermain 76 29.23 Buku tidak cukup 62 23.85 Tidak mahir membaca 60 23.08 Banyak kerja rumah 59 22.69 Tidak minat membaca 57 21.92 Tiada galakan ibu bapa/guru 57 21.92 Tidak ada peluang ke PSS/perpustakaan 54 20.77 Buku tidak sesuai 46 17.69 Cenderung kepada bahan berunsur hiburan 41 15.77 Penulisan yang tidak berkualiti 28 10.77 Membantu kerja ibu bapa 14 5.38 Media elektronik lebih menarik 14 5.38

Bahagian Teknologi PendidikanKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1997

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Lampiran Program NILAMDAPATAN SOALSELIDIK Mengapa Pelajar-Pelajar Sekolah Rendah dan Menengah Kurang Membaca.

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

LAMPIRAN

1C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tidak ada masa 464 70.3 Membaca membosankan 328 49.7 Malas 255 38.64 BukuNegeri Sembilan Darul Khusus38.33 tidak menarik 253 SuasanaArah Membudayakan Pembacaan Sebagai 31.67 209 Ke tidak selesa/bising Tidak mampu membeli buku 199 30.15 Satu Kebudayaan Hidup Kita Keletihan 192 29.09 Lebih suka menonton TV/Radio 177 26.88 Lebih suka bermain 176 26.67 Buku tidak cukup 161 24.39 Tidak mahir membaca 161 24.39 Banyak kerja rumah 156 23.64 Tidak minat membaca 151 22.88 Tiada galakan ibu bapa/guru 137 20.76 Tidak ada peluang ke PSS/perpustakaan 132 20 Buku tidak sesuai 77 11.67 Cenderung kepada bahan berunsur hiburan 57 8.64 Penulisan yang tidak berkualiti 41 6.21 Membantu kerja ibu bapa 28 4.24 Media elektronik lebih menarik 14 2.12 JUMLAH RESPONDEN 660

Bahagian Teknologi PendidikanKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1997

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PelaksanaanProgram NILAM yang akan dilaksanakan di sekolah memerlukan satu strategi yang berkesan. Langkah-langkah berikut perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk semua warga sekolah memahami dan menghayati program ini.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca Perpustakaan Bergerak Perpustakaan Keluarga Perpustakaan Felda Perpustakaan Kemas

Perak Darul Ridzuan

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Cawangan Daerah-Daerah Perpustakaan Desa

2

2.3 Bagi menjalankan aktiviti membaca pihak sekolah memberi kemudahan meminjam buku dari PSS, sudut bacaan atau dari sumber yang telah dicadangkan.

Perpustakaan Masjid Perpustakaan Persendirian

Kedai Buku

Teruskan Undur

Menu UtamaPanduan :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PerancanganAKTIVITI 1. Penubuhan J/K

Program NILAMMembina Tabiat Membaca2. Taklimat kepada guru 3. Taklimat kepada PIBG X X

Perak Darul Ridzuan

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X

TINDAKAN & PELAKSANAAN

4. Mesyuarat J/K5. Membina Pangkalan Data 6. Menyediakan BRM 7. Pelancaran Peringkat Sekolah. 8. Memasukkan Data 9. Analisa Data X

XX X X

X

X

X X

X

X X

10. Laporan11. Anugerah

XX

Menu UtamaPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Panduan :Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PengiktirafanPENCAPAIAN TAHUNAN : Dicatat dalam : Buku Rekod Kemajuan Murid Kad Kumulatif PENCAPAIAN KESELURUHAN : Setelah enam tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah : Sijil Berhenti Sekolah Surat Akuan Sekolah

Program NILAMMembina Tabiat MembacaJUMLAH BACAAN 90 - 179 180 - 269 270 - 359 360 ke atas

Perak Darul Ridzuan

Tahap JauhariGANJARAN Gangsa Perak Emas NILAM

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

PengiktirafanPENCAPAIAN TAHUNAN : Dicatat dalam : Buku Rekod Kemajuan Murid Kad Kumulatif PENCAPAIAN KESELURUHAN : Setelah enam tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah : Sijil Berhenti Sekolah Surat Akuan Sekolah

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Segala aktiviti RP direkodkan dalam buku/kad khas, disemak dan dinilai oleh guru pembimbing yang ditentukan

Tahap Rakan Pembaca (RP)MARKAH 100-199 200-299 300-399 400 ke atas PENGIKTIRAFAN Gangsa Perak Emas NILAM

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Pengiktirafan

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Pengiktirafan ini kemajuan murid tiada memperuntukkan ruang boleh digunakan untuk merekod pencapaian program NILAM. sebagai kriteria pemilihan Dicadangkan guru mengisi rekod bacaan ini ke sekolah kawalan, dengan menggunakan stamp di mana-mana ruang kosong ke dalam kad kemajuan bagi setiap tahun sekolah berasrama penuh, persekolahan. kelas ekspress atau temuduga untuk Contoh stamp pekerjaan.

Oleh kerana projek ini baru dilaksanakan, kad

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Pengiktirafan

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Pengiktirafan ini kemajuan murid tiada memperuntukkan ruang boleh digunakan untuk merekod pencapaian program NILAM. sebagai kriteria pemilihan Dicadangkan guru mengisi rekod bacaan ini ke sekolah kawalan, dengan menggunakan stamp di mana-mana ruang kosong ke dalam kad kemajuan bagi setiap tahun sekolah berasrama penuh, persekolahan. kelas ekspress PROJEK NILAM atau temuduga untuk Contoh stamp (TAHAP JAUHARI) pekerjaan. Tahun : ________________Bil. Buku Yang Dibaca: _____ Pencapaian: Asas/Sederhana/Tinggi/Tertinggi T.Tangan Guru :

Oleh kerana projek ini baru dilaksanakan, kad

UndurPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Tahap JAUHARIMembina Tabiat Membaca

Program NILAM menguasai kemahiran asas (Pertengahan tahun satu) mereka memasuki kelas peralihan / tingkatan satu.

Perak Darul Ridzuan

Untuk membina kemahiran dan menanamkan minat membaca sehingga terbina satu tabiat.

Murid diwajibkan mengikuti aktiviti galakan membaca sebaik sahaja mereka :

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Tahap JAUHARIMembina Tabiat Membaca

Program NILAMSekolah RendahTahun 1 2 3 4 5 6 JUMLAH Asas 9X1=9 18X1=18 18X1=18 18X1=18 18X1=18 18 X = 9 90 Sederhana Tinggi 9X2=18 9X3=27 18X2=36 18X3=54 18X2=36 18X3=54 18X2=36 18X3=54 18X2=36 18X3=54 18X1=18 18 X1= 27 180 270

Perak Darul Ridzuan

Untuk membina kemahiran dan menanamkan minat membaca sehingga terbina satu tabiat.

Tertinggi 9X4=36 18X4=72 18X4=72 18X4=72 18X4=72 18X2=36 360

18 - Pinjaman buku 2 minggu sekali bagi 36 minggu dalam setahun. Jumlah 36 minggu satahun ialah minggu persekolahan, tidak memgambil kira minggu aktiviti sukan dan peperiksaan. Nota : Murid Tahun 6 dianggap mempunyai peluang pada 6 bulan pertama untuk menyertai program ini dengan aktiviti diperlahankan pada 6 bulan kedua

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Tahap JAUHARIMembina Tabiat Membaca2 3 4 5 JUMLAH 18X1=18 18 X = 9 18X1=18 18 X = 9 72 18X2=36 18X3=54 18X1=18 18 X1= 27 18X2=36 18X3=54 18X1=18 18 X1= 27 144 270

Program NILAM18X4=72 18x2=36 18X4=72 18X2=36 288

Perak Darul Ridzuan

Sekolah Tingkatan Asas Sederhana Tinggi Tertinggi 1 18X1=18 18X2=36 18x3=54 18x4=72 Menengah Untuk membina kemahiran dan menanamkan minat membaca sehingga terbina satu tabiat. 18 - Pinjaman buku 2 minggu sekali bagi 36 minggu dalam setahun.Jumlah 36 minggu satahun ialah minggu persekolahan, tidak memgambil kira minggu aktiviti sukan dan peperiksaan. Nota : Pelajar tingkatan 3 dan 5 dianggap mempunyai peluang pada 6 bulan pertama untuk menyertai program ini dengan aktiviti diperlahankan pada 6 bulan kedua

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.

Program

NILAM

Pengenalan

Pelaksanaan

Perancangan

Pengiktirafan

Tahap RPTAHAP RAKAN PEMBACA(RP) Membantu pencabahan penyertaan murid dan pencambahan penggunaan bahan dalam gerakan membaca.

Program NILAMMembina Tabiat Membaca

Perak Darul Ridzuan

Setelah membaca 100 buah buku, murid layak mendaftar dengan guru pembimbing tahap RP untuk Program Rakan Pembaca

Murid yang telah mendaftar digalakkan untuk mencari seberapa ramai rakan, keluarga atau jiran untuk menyertai aktiviti-aktiviti RP.Guru pembimbing RP akan menetapkan hari dan masa mengikut keperluan seperti: Bercerita,membaca bersama bicara buku atau meminjam buku.

TeruskanPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERINEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

Menu UtamaPanduan :

Undur

Sila buat pilihan anda pada topik-topik yang telah disediakan dan klik untuk meneruskan.