pelaksanaan program nilam 2012

of 32 /32
1 PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012 PROGRAM NILAM 2012 SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) ( Nadi Ilmu Amalan ( Nadi Ilmu Amalan Membaca ) Membaca ) Disediakan oleh Penyelaras Program Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM : NILAM : SA’ADIAH BINTI BOHARI SA’ADIAH BINTI BOHARI

Upload: siran

Post on 13-Jan-2016

150 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012. ( Nadi Ilmu Amalan Membaca ). SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1). Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM : SA’ADIAH BINTI BOHARI. JAWATANKUASA PROGRAM NILAM 2012. PENASIHAT PENGETUA (JURIAH BINTI BAHALI). PENGERUSI PEN.KANAN 1 (EN MOHD ZAINI BIN HJ HARUN). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

1

PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROGRAM NILAM PROGRAM NILAM

20122012

PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROGRAM NILAM PROGRAM NILAM

20122012

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

( Nadi Ilmu Amalan Membaca )( Nadi Ilmu Amalan Membaca )

Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM : Disediakan oleh Penyelaras Program NILAM :

SA’ADIAH BINTI BOHARISA’ADIAH BINTI BOHARI

Page 2: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

2

JAWATANKUASA PROGRAM NILAM 2012PENASIHATPENGETUA

(JURIAH BINTI BAHALI)

PENGERUSIPEN.KANAN 1

(EN MOHD ZAINI BIN HJ HARUN)

TIMB PENGERUSI 1PEN.KANAN HAL EHWAL MURID

(EN MOHAMED ZAIDI BIN IBRAHIM)

TIMB. PENGERUSI 2PEN.KANAN KO-K/ MENTOR PERPUSTAKAAN

(PN KALSOM BINTI SALLEH)

SETIAUSAHAGURU NILAM

(PN SHAHRIL AZIATI)

PENYELARAS PROGRAMGURU PERPUSTAKAAN & MEDIA

(PN SA’ADIAH BINTI BOHARI)

PEN. SETIAUSAHAGURU DATA NILAM

WAKIL PIBG

KETUA BIDANG /KETUA PANITIA

GURU PERPUSTAKAAN GURU RAKAN PEMBACA (RP)GURU TINGKATAN

1. PN ROHAIZA

Page 3: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

3

PENGENALAN Program NILAM merupakan program

yang memberi peluang kepada murid-murid menggunakan keupayaan diri membentuk tabiat membaca.

Program ini merupakan salah satu program berterusan dijalankan sepanjang tahun. Perlaksanaan program ini akan menjadi pemangkin dalam memudahkan proses pengajaran & pembelajaran yang menyumbang ke arah pencapaian akademik yang cemerlang serta membina masyarakat berbudaya membaca.

Page 4: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

4

MATLAMAT• Membina tabiat membaca dalam

kalangan pelajar

OBJEKTIF• Menjadikan pelajar-pelajar

banyak membaca• Menggalakkan sekolah terus

menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca

Page 5: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

5

RASIONAL

• Membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat melalui amalan membaca yang berterusan.

• Program NILAM ini juga salah satu pendekatan baru bagi meningkatkan keberkesanan ke arah program galakan membaca yang berkesan.

Page 6: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

6

PENDEKATAN

Bagi menjayakan program ini, pendekatan yang diambil dalam pembinaan tabiat membaca di kalangan murid seharusnya berupa paksaan yang berterusan.

Page 7: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

7

AKTIVITI

BAHANMASA

KUMPULAN SASAR

PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGLIBATAN IBU BAPA

PENDEKATAN PROGRAM

Page 8: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

8

KUMPULAN SASAR

Semua murid Tingkatan SATU hingga Tingkatan LIMA

Page 9: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

9

BAHAN BACAAN • Koleksi buku-buku pusat sumber

sekolah• Bahan bacaan daripada

Perpustakaan Awam, Perpustakaan Bergerak dan lain-lain.

• Bahan bacaan terdiri daripada buku fiksyen dan bukan fiksyen, majalah, jurnal dan e-book juga digalakkan.

Page 10: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

10

MASA PERLAKSANAAN

• Aktiviti membaca dimasukkan dalam jadual pengajaran & pembelajaran.

• Satu waktu daripada mata pelajaran Bahasa Malaysia

• Satu waktu daripada mata pelajaran Bahasa Inggeris

Page 11: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

11

PERANAN AHLI JAWATAN KUASA NILAM

A. PENASIHAT - PENGETUA• Memastikan kejayaan perlaksanaan &

keberkesanan program NILAM• Memahami dasar dan matlamat program NILAM• Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa• Memastikan pelaksanaan Program NILAM

berjalan lancar• Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan

Program NILAM• Mengambil tindakan susulan bagi mengatasi

kelemahan program NILAM• Memastikan bahan bacaan cukup bagi

menjayakan Program NILAM• Mendapatkan kursus @ seminar berkaitan

program.

Page 12: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

12

B. PENGERUSI – PENOLONG KANAN • Mempengerusikan mesyuarat• Memahami dasar & matlamat program• Memberi taklimat kpd gurudan ibu bapa• Memastikan perlaksanaan program berjalan

lancar• Menentukan keberkesanan jadual

perlaksanaan Program NILAM• Mengenalpasti guru menghadiri kursus &

seminar berkaitan• Menyemak & mengesah rekod bacaan murid• Meluluskan peruntukan kewangan & yg

berkaitan• Mengesahkan laporan yg berkaitan Program

NILAM

Page 13: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

13

C. TIMBALAN PENGERUSI – PK HEM & PK KO-KURIKULUM

• Menjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaan beliau

• Membantu Pengerusi melaksana, merancang, menyelaras, memantau & menilai Program NILAM

• Membantu Pengerusi menjayakan dan mengenalpasti kelemahan Program NILAM• Menyelia aktiviti Program Nilam & memastikan

Program NILAM dilaksanakan mengikut dirancang• Menyediakan pengurusan kewangan Program NILAM• Menyemak & mengesah rekod pembacaan murid

Page 14: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

14

D. PENYELARAS PROGRAM – GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA• Memberi taklimat tentang perlaksanaan program• Menentukan program & menyediakan kertas kerja

aktiviti yang hendak dilaksanakan.• Merancang anggaran perbelanjaan program• Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat

sekolah• Memastikan program berjalan lancar• Menjadi urus setia untuk pemberian anugerah NILAM

di peringkat sekolah• Mengenalpasti dan membimbing calon untuk

anugerah NILAM peringkat negeri• Mendapatkan pengesahan laporan & data NILAM

daripada pengetua• Menghantar laporan dan data NILAM ke PKG• Menyemak & mengesah rekod bacaan murid

Page 15: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

15

E. SETIAUSAHA – GURU NILAM• Menyimpan rekod, minit mesyuarat & surat

menyurat• Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal

yang berkaitan• Membantu Penyelaras Program menjalankan

aktiviti NILAM• Mempamerkan data dan maklumat di sudut

NILAM• Mengumpulkan maklumat ( kertas kerja,

laporan, bahan, data,) & menyerahkan kepada penyelaras program

• Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras Program NILAM dan salinan kepada Pengerusi

• Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid

Page 16: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

16

F. PENOLONG SETIAUSAHA – GURU DATA NILAM• Mengumpul data rekod membaca dan Rakan

Pembaca murid daripada Guru Tingkatan setiap bulan

• Memasukkan data ke pengkalan data• Menganalisis data rekod membaca dan rekod

aktiviti Rakan Pembaca• Menyerahkan analisis data rekod membaca

murid dan analisis aktiviti Rakan Pembaca kepada Guru NILAM

• Mengemas kini data NILAM• Menyemak dan mengesah rekod bacaan

murid

Page 17: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

17

G. KETUA BIDANG/ KETUA PANITIA• Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan

bacaan• Merancang dan menyelaras aktiviti P&P yang boleh

menjurus ke arah pembacaan berkualiti• Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan

Program NILAM bersama-sama Penyelaras Program• Memantau Perlaksanaan Program NILAM• Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.

H. GURU PERPUSTAKAAN• Membuat penggredan buku• Menyediakan bahan bacaan yang mencukupi bagi

menjalankan Program NILAM• Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok.• Membantu setiausaha menganjurkan sebarang

aktiviti untuk menyokong Program NILAM• Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid

Page 18: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

18

I. GURU TINGKATAN & GURU MATA PELAJARAN • Menyediakan sudut bacaan di kelas• Mendapatkan buku Rekod Bacaan daripada PSS/

Koperasi dan mengedarkan kepada murid• Menggalakkan murid mengikuti aktiviti Program

NILAM• Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid• Merekod bilangan buku yang dibaca ke dalam

Borang Data NILAM• Membantu pelaksanaan Program NILAM mengikut

perancangan• Menyerahkan data NILAM kepada guru Data

NILAM setiap hujung bulan.• Mengenalpasti dan menyenaraikan murid yang

layak ke Tahap Rakan Pembaca kepada Guru Pembimbing Rakan Pembaca.

Page 19: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

19

J. WAKIL PIBG • Menghadiri setiap mesyuarat Jawatankuasa NILAM• Menjadi pengantara untuk menyampaikan maklumat

program NILAM• PIBG berfungsi sebagai agen kepada penglibatan institusi

–institusi lain dalam menjayakan program ini dari segi khidmat nasihat, sumbangan buku dan kewangan.

K. IBU BAPA • Menggalakkan anak-anak membacandi rumah dengan

bimbingan daripada ibu bapa.• Menyediakan bahan bacaan di rumah• Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain.• Memastikan anak – anak sentiasa mempunyai bahan

untuk dibaca dan membuat rekod bacaan. • Mengesah dan menandatangani rekod bacaan anak-

anak.

Page 20: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

20

L. PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH• Membantu murid untuk meminjam buku di PSS.• Membuat pameran buku-buku yang sesuai untuk

dipinjam.• Membantu guru PSS menyediakan bahan bacaan.• Membantu guru PSS menganalisis data bacaan

murid.• Mempamerkan graf-graf bacaan murid

M. PEMBANTU PERPUSTAKAAN • Membantu dalam penggredan buku.• Memastikan jadual program dipatuhi.• Memastikan segala rekod berkaitan program

disimpan dengan baik.• Memastikan aktiviti Program NILAM berjalan

dengan lancar di perpustakaan.

Page 21: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

21

M. MURID • Membaca buku sebanyak mungkin• Menentukan bahan bacaan yang dibaca itu

direkod• Menentukan sentiasa mempunyai bahan

bacaan tidak kira di mana sahaja.• Mendapat bahan bacaan daripada pelbagai

sumber• Memastikan mereka mencapai tahap

pembacaan yang telah ditetapkan untuk mendapat pengiktirafan

• Menjadi rakan pembaca bagi mereka yang layak dan berkeyakinan.

Page 22: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

22

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM NILAM

Tahap Pertama (JAUHARI)• Membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga

terbina satu tabiat(a) Semua pelajar diwajibkan mengikuti aktiviti galakan membaca

yang dirancang dan dijalankan oleh PSS sepanjang tahun(b) Pelajar diberi kemudahan meminjam buku melalui PSS untuk

galakan membaca yang dijalankan sepanjang tahun

Tahap Kedua (Rakan Pembaca – RP )(a) Mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca.

Dijalankan sekiranya Tahap Pertama (Jauhari) telah dilaksanakan dengan sempurna

(b) Memberi penekanan terhadap kebolehan pelajar membimbing dan menarik minat orang lain untuk membaca.

Page 23: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

23

SISTEM GANJARAN TAHAP JAUHARI

• Pengiktirafan Tahap Jauhari Sekolah Menengah

• Pengiktirafan diberi berdasarkan jumlah buku yang dibaca sepanjang tahun

• Direkod dalam Buku Rekod Kemajuan Murid, Sijil Berhenti Sekolah & Surat Akuan Sekolah

Jumlah Bacaan / Buku

Pengiktirafan

72 -143 Gangsa

144 - 215 Perak

216 – 287 Emas

288 – ke atas NILAM

Page 24: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

24

SISTEM GANJARAN TAHAP RAKAN PEMBACA (RP)

Murid telah membaca 100 buah buku layak memasuki tahap RP

Pengiraan markah bg tahap RP berdasarkan aktiviti yg dijalankan.

Antaranya : - Bercerita Membaca

bersama Meminjam buku

Markah Pengiktirafan

100 -199 Gangsa

200 - 299 Perak

300 - 399 Emas

400 – ke atas NILAM

Page 25: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

25

CARA PELAKSANAAN

1. Dijalankan dengan bimbingan guru

2. Aktiviti-aktiviti boleh dirancang secara formal atau tidak formal

3. Cadangan aktiviti Bercerita Membaca bersama Syarahan Meminjamkan buku

Page 26: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

26

4. Bahana. Buku Bacaan PSS, Sudut Bacaan Kelas,

Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Awam.

b. Buku Rekod Bacaan – direkod mengikut format yg dicadangkan

c. Bahan Panduan – Dibekalkan oleh KPM di sekolah-sekolah

5. Masa• Peruntukan satu waktu dalam pelajaran

bahasa.• Membuat ulasan buku oleh murid dan guru

semasa perhimpunan mingguan.• Masa khas untuk semua warga sekolah.

Cth 10 minit sebelum dan selepas waktu sekolah dan rehat.

• Penggunaan waktu senggang untuk membaca. Cth waktu rehat, waktu sebelum mula belajar.

Page 27: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

27

6. Pengumpulan DataPengumpulan data adalah satu perkara yang penting dalam perlaksanaan Program NILAM.

Langkah-langkah pengumpulan data adalah seperti berikut : i. Guru mata pelajaran perlu mengisi butiran maklumat pembacaan murid dalam Rekod Bacaan Murid pada setiap bulan mengikut format yang disediakan.ii. Maklumat tersebut akan diserahkan kepada Guru Data Nilam setiap minggu pertama bulan berikutnya.iii. Guru Data NILAM akan memasukkan maklumat tersebut ke dalam Borang Data Program NILAM dan dimasukkan ke dalam komputer untuk rekod.

Page 28: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

28

iv. Guru Data NILAM akan menyerahkan maklumat rekod pembacaan murid kepada Guru Tingkatan pada akhir tahun.

v. Pada akhir tahun persekolahan ( Tingkatan 5) , jumlah buku dihitung dan diberi pengiktirafan ( Rujuk Jadual Pengiktirafan Tahap Jauhari & Pengiktirafan Tahap Rakan Pembaca)

vi.Pencapaian keseluruhan di atas dicatatkan ke dalam

• Kad Rekod Kemajuan Program NILAM• Surat Berhenti Sekolah• Surat Akuan Sekolah

Page 29: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

29

Contoh Borang Data Program NILAM

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)NO.1A, JALAN P14 A1/1,PRESINT 14, PUTRAJAYA623000 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

BORANG DATA PROGRAM NILAM

Bil NamaJumlah Bulan Ini

Jumlah Terkumpul

Jumlah Besar

Prestasi

1 Roziana bt Jusoh 8 68 76 -

2 Arun 17 166 183Sederhan

a

3 Chong Siaw Ning 26 274 300 Tinggi

4 Chew Ngat Jong 12 370 382 Tertinggi

Page 30: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

30

REKOD PENCAPAIAN PROGRAM NILAMNama Murid :No/ Kad pengenalan :

Jumlah Buku : _____ Pengiktirafan : ______ ( Rujuk Jadual)

Pengiktirafan Tahap Jauhari Pengiktirafan Tahap Rakan Pembaca

Ting

NamaSekolah

Pencapaian Tahap Jauhari Pencapaian Tahap R. Pembaca

T/TGuru

T/TPenj.

BilBuku

Gangsa

Perak

Emas

Nilam

Markah

Gangsa

Perak

Emas

Nilam

1

2

3

4

5

6

Jumlah Bacaan Ganjaran

72 - 143 Gangsa

144 - 215 Perak

216 - 287 Emas

288 ke atas NILAM

Jumlah Markah Ganjaran

100 - 199 Gangsa

200 – 299 Perak

300 - 399 Emas

400 - ke atas NILAM

Page 31: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

KAD PEMARKAHAN RAKAN PEMBACA (RP)SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

NO.1A JALAN P14 A1/1,62300 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

No.Tel:0388902950 Fax:0388902951

Nama :

Tingkatan :

Catatan:

Catatkan butiran di atas

31

Bil Tarikh dijalankan

Nama Aktiviti

Bil. Sesi/Buku

Bilangan pendengar

Jumlah markah yang diperoleh

Disahkan oleh

Nama Guru Pembimbing

Tarikh

Page 32: PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2012

PROGRAM NILAM 2012• ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 1 & 4• PELANCARAN PROGRAM NILAM DAN SKUAD

NILAM• SEPAGI SEMAIAN NILAM• ANUGERAH JAUHARI/RAKAN PEMBACA DAN

TOKOH NILAM [KALANGAN GURU DAN PELAJAR]• KEM MEMBACA 1 MALAYSIA• SUDUT NILAM DI DALAM KELAS• MOTIVASI MEMBACA SEPANJANG HAYAT• BACHATON• STORY TELLING-PENTAS SANJUNG LESTARI• POHON IDEA• PROGRAM JOM BACA• KUIZ BULANAN MENGIKUT TEMA

BULANAN/KUIZ BESTARI• SUDUT PAMERAN / KIOS BAHASA / SUDUT

PANITIA• LALUAN ILMU• PONDOK NILAM-MEMBACA SEPANJANG

HAYAT

TEMA NILAM:“MEMBACA MENJANA MINDA YANG KREATIF

DAN INOVATIF”

32