program nilam

of 47 /47

Upload: mohd-isa-barum

Post on 13-Dec-2014

3.368 views

Category:

Education


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Program nilam

PROGRAM NILAMPROGRAM NILAM

Page 2: Program nilam

OBJEKTIF OBJEKTIF Selepas taklimat ini diharapkan peserta akan dapat :-• Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan Program NILAM.• Dapat melaksanakan Program NILAM dengan lebih sistematik dan berkesan di sekolah.

Page 3: Program nilam

NILAM

NADI ILMU AMALAN MEMBACA

Page 4: Program nilam

4

Satu program galakan membaca yang dilancarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Satu program yang dilaksanakan secara terancang.

Melibatkan semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah.

Page 5: Program nilam

Menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup.

Page 6: Program nilam

Meningkatkan minat membaca yang berterusan.

Menjadikan amalan membaca sebahagian budaya hidup.

Menampilkan murid yang mengamalkan ciri-ciri pembacaan berkualiti.

Mewujudkan persekitaran yang konduksif dan sudut bacaan yang sesuai untuk pembacaan di kawasan sekolah.

Page 7: Program nilam

SEKOLAH RENDAH

- Januari hingga September

- Tahun 1 (Julai hingga September)

- SEKOLAH MENENGAH

- Januari hingga September

Page 8: Program nilam

FORMAL – Jadual disediakan dan dilaksanakan di Pusat Sumber Sekolah.

TIDAK FORMAL – sepanjang masa.

Page 9: Program nilam

TERDAPAT 2 TAHAP :-

1. TAHAP JAUHARI.

2. TAHAP RAKAN PEMBACA.

Page 10: Program nilam

Semua murid wajib mengikuti Tahap Jauhari

Murid sekolah rendah memulakan aktiviti Tahap Jauhari pada pertengahan tahun 1 sehingga tamat tahun 6

Murid sekolah menengah memulakan aktiviti Tahap Jauhari sebaik sahaja masuk Tingkatan 1 sehingga tamat Tingkatan 5

Page 11: Program nilam

MURID MEMBACA

MURID MEREKOD

GURU MENGESAHKAN

MURID DIBERI PENGIKTIRAFAN

Page 12: Program nilam

Buku- Fiksyen dan Bukan Fiksyen.

Majalah.

Akhbar.

Bahan Internet.

Jurnal.

Risalah.

Page 13: Program nilam

13

Buku Rekod NILAM – murid akan membuat sinopsis mengikut format yang telah ditetapkan.

Carta Banci Bacaan – murid akan merekodkan bilangan buku yang dibaca pada Kad Banci Bacaan dengan pemantauan guru bahasa.

Page 14: Program nilam
Page 15: Program nilam
Page 16: Program nilam

Guru akan mengesahkan Rekod Bacaan murid dengan menurunkan tanda tangan dan tarikh disemak.

Tanggungjawab diberikan kepada

- guru bahasa

- semua guru

Murid memilih guru bagi menyemak

ringkasan pembacaannya.

Page 17: Program nilam

TAHUNAN

- Buku Rekod Kemajuan

- Sijil Pengiktirafan.(sekolah)

KESELURUHAN

- Surat Akuan Sekolah

- Sijil Pengiktirafan.(BTPN)

Page 18: Program nilam
Page 19: Program nilam

19

JUMLAH BACAAN /BUKU PENGIKTIRAFAN

90-17990-179 GangsaGangsa

180-269180-269 PerakPerak

270-359270-359 EmasEmas

360 – Ke atas360 – Ke atas NilamNilam

Page 20: Program nilam

JUMLAH BACAAN /BUKU PENGIKTIRAFAN

72 -14372 -143 GangsaGangsa144 - 215144 - 215 PerakPerak216 - 287216 - 287 EmasEmas

288 – Ke 288 – Ke atasatas NilamNilam

Page 21: Program nilam

Mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca.

Penekanan kepada kebolehan murid-murid membimbing dan menggalakkan orang lain supaya minat membaca.

Page 22: Program nilam

Kelayakan –murid sudah membaca 100 buah buku.

Murid Rakan Pembaca akan dibimbing oleh guru untuk memantau pelaksanaan aktiviti.

(10 orang murid = 1 orang guru

pembimbing)

Page 23: Program nilam

MURID MELAKSANAKAN AKTIVITI

GURU MENGESAHKAN

MURID MENDAPAT PENGIKTIRAFAN

Page 24: Program nilam

BERCERITA.

MEMBACA BERSAMA.

ULASAN BUKU.

MEMINJAMKAN BUKU.

BICARA BUKU/DISKUSI BUKU.

SYARAHAN.

FORUM.

LAKONAN/SKETSA.

Page 25: Program nilam

BERCERITA

Page 26: Program nilam

BACA BERSAMA

Page 27: Program nilam

ULASAN BUKU

Page 28: Program nilam

MEMINJAM BUKU

Page 29: Program nilam

BICARA BUKU / DISKUSI BUKU

Page 30: Program nilam

SYARAHAN

Page 31: Program nilam

FORUM

Page 32: Program nilam

LAKONAN / SKETSA

Page 33: Program nilam

33

KAD RAKAN PEMBACA - guru mengesahkan dengan menurunkan tandatangan.

Page 34: Program nilam

34

Page 35: Program nilam
Page 36: Program nilam

TAHUNAN

- Buku Rekod Kemajuan

- Sijil Pengiktirafan.

KESELURUHAN

- Surat Akuan Sekolah

- Sijil Pengiktirafan.

Page 37: Program nilam

AKTIVITI CARA KIRAAN MARKAH

BerceritaBercerita 1 sesi x 5 pendengar1 sesi x 5 pendengar 55

Bicara BukuBicara Buku 1 sesi x 40 pendengar1 sesi x 40 pendengar 55

Membaca BersamaMembaca Bersama 1 sesi x 2 pembaca1 sesi x 2 pembaca 22

Meminjamkan bukuMeminjamkan buku 1 buku x 10 peminjam1 buku x 10 peminjam 1010

Ulasan BukuUlasan Buku 1 sesi x 7 pendengar1 sesi x 7 pendengar 55

SyarahanSyarahan 1 sesi x 40 pendengar1 sesi x 40 pendengar 55

ForumForum 1 sesi x 8 pendengar1 sesi x 8 pendengar 55

Lakonan/SketsaLakonan/Sketsa 1 sesi x 4 pendengar1 sesi x 4 pendengar 44

NOTAMaksimum 5 markah bagi setiap aktiviti kecuali aktiviti meminjamkan buku.

Page 38: Program nilam

38

MARKAH PENGIKTIRAFAN

100 - 199100 - 199 GangsaGangsa200 - 299200 - 299 PerakPerak300 - 399300 - 399 EmasEmas

400 – ke atas400 – ke atas NilamNilam

Page 39: Program nilam

ANUGERAH TOKOH NILAMANUGERAH TOKOH NILAM

39

• Tahap JauhariBilangan bukuSR = 360 buah BM = 108 buah BI = 72 buah• Tahap Rakan Pembacasekurang-kurang 100 markah Menyertai pelbagai aktiviti RP Ciri-ciri kepimpinan tinggi.

Page 40: Program nilam

Jenis buku

Fiksyen, Bukan Fiksyen dan

Karya Agung

Dokumen sokongan

Buku Rekod Bacaan

Buku rekod Prestasi

Penyertaan / sumbangan

Page 41: Program nilam

Pengesanan Minat Membaca

Tujuan pembacaan

Masa pembacaan dalam seminggu

Pendorong

Sumber pembacaan

Peruntukan perbelanjaan

Page 42: Program nilam

Pengesanan Kemahiran Membaca

Scanning

Skimming

Analisis

Sintesis

Rumusan

Page 43: Program nilam

Pengesanan Pengetahuan

Nama penulis

Nama penerbit

Isi penting

Sinopsis

Aplikasi dalam kerjaya

Page 44: Program nilam

Pengesanan Kematangan

Berhujah

Kepetahan

Kefahaman

Perawakan

Ilmiah

Page 45: Program nilam

Pengesanan Kepemimpinan

Akademik

Jawatan disandang

Kelab / Persatuan / Sukan

Unit beruniform

Sumbangan

Page 46: Program nilam

Pengesanan Kemahiran Penyelesaian

Masalah (tulisan : SM 150 /SR 100)

Isi

Bahasa

Kaedah persembahan

Penyelesaian masalah

Page 47: Program nilam

Membaca dan belajarAmalan hidup muliaJadikanlah panduanWawasan andaNILAM program membacaMemberikan semangatMembaca dengan jayaBudaya kitaBina tabiat membacaMatlamat NILAM kitaSegala yang diberiTidak terhinggaJadi rakan pembacaJuga capai JauhariPembaca yang bestariAnugerah diberi

NILAM, NILAMAnugerah NILAMMenerangi jalan suramNILAM , NILAMAnugerah NILAMIdaman pembaca jayaMembaca dan belajarAmalan hidup muliaDengan tabiat membacaMatlamat NILAM kitaDunia indah sekaliPasti lebih berseriAmalan membacaMenjana minda bestari (2X)NILAM

LAGU NILAM