mengurus amarah

Download Mengurus Amarah

Post on 12-Jan-2017

238 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Dr. Mohamad Hashim Bin Othman

  Pusat Pengajian Ilmu PendidikanUniversiti Sains MalaysiaPulau Pinang

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

  PENGURUSAN

  MARAH

 • 7

  Kenapa Perlu Mengetahui Cara Pengurusan

  MaRah!!

 • 8

  Dalam banyak budayamenerima dan menunjukajar bagaimanamenghadapimengekpresikan rasa anxieti, depresi danbentuk emosi yang lain. Namun demikianmengekspresimarah tidakdiberikan perhatian.

 • 9

  Hasilnya, ramai individutidak tahu untukmengendalikan

  perasaan marah dirisendiri dan kemarahanindividu lain secaraefektif ataumengalihkan perasaan

  marah secarakonstruktif.

 • 10

  Marahmelibatkan

  emosi yang sukar untukberubah.

 • 11

  Marahhhhh. Meninggalkan kesanemosi yang tinggi.Sekiranya tidakmenangani denganbaik, bolehmenghasilkankerosakan pada diriorang yang marahdan diri orang yang kena marah.

 • 12

  Marahhhhh. Tiga domain yang menimbulkan

  marah...

 • 13

  Pertama: Domain emosi dan pengalaman

  perasaan marahbermula dari sakithati ke meradangdan naik berang.

 • 14

 • 15

  Kedua: Domain Kognitif

  Marah dikaitkandenganpemprosesanmaklumat yang bias.

 • 16

 • 17

  Keempat: Domain tingkah laku

  Marah boleh bolehmenyebabkan tingkahlaku menjadi

  functional (assertif, had limitasi) ataudyfuntional (menjadiagresif, menarik diri, mengambil dadah)

 • 18

 • 19

  Perasaan MARAH menguasaiseseorang individu dalam pelbagai caraiaitu;

  Mudah mengalami perasaan MARAHMengambil masa untuk timbul perasaanMARAH dalam diri.

 • 20

  KENAPA

  MARAH...

 • 21

  pelajar

  Hasrat tidak tercapaiDi singkir dari kumpulanRakan sebilikKegagalanPTPTN lewatKerja terlalu banyakTidak dimaafkan rakanPinjaman tidak dilunasIbu bapa berceraiTiada pertolongan

 • 22

  staf

  Bebanan kerjaHubungan rakan sejawatDitipuDilabelRakan pinjam kenderaanBaca smsRakan tidak bantuTikam belakangPinjaman tidak lunasDijadikan mangsa

 • 23

  ekspresi KEMARAHANLazimnya dilakukan secara tidak betul dapat dilihat melalui dua cara

 • 24

  (a) Eksplosi MARAH

  Mempunyai kawalan yang rendah keatas rasa kemarahan dan boleh meletuspada bila-bila masa. Kemarahan yang tidak terkawal dancepat naik meradang boleh mengarahkepada berlakunya penderaan fizikalataupun melakukan keganasan.

 • 25

  Individu yang kemarahan yang tidak terkawal dancepat naik meradang.Mengalami estim kendiri yang rendahMenggunakan kemarahan untuk memanipulasiindividu lain Supaya menampakkan dirinya mempunyai kekuatanataupun kuasa.

 • 26

  (b) Represi MARAHMenahan rasa kemarahan dengancara menyimpannyadalam hati.

 • 27

  Ada menyalurkan kemarahan kepadaindividu yang tidak terdaya/benda yang bukan hidup melawannya seperti;

  IsteriAnakBenda-benda bukan hidup

 • 28

  TINGKAH LAKU KETIKA

  MARAH.

 • 29

  Penyebab Marah

 • 30

  Saya mahu sesuatu; saya kecewasekiranya tidak dapat memperolehi apayang saya mahu

 • 31

  Tidak selesa dan saya tidak dapatberada ditempat yang tidak selesa

 • 32

  Saya dah bertukar fikiran; saya bukansaja mahukan sesuatu, tetapi saya mintasupaya memenuhi apa yang sayamahukan.

 • 33

  Anda seorang yang jahat dan tidakberguna, kerana anda saya membuatsaya kecewa

 • 34

  TIPS mengawal

  MARAH

 • 35

  Cari Jalan Kenapa Anda MARAH..

  Sekira individu atau situasi yang samamenyebabkan anda MARAH, andaperlu menyuarakan perasaankemarahan anda dengan cara bercakapdengan;

  KaunselorDoktorPekerja sosialpsikologis atau psikiatri

 • 36

  Relaksasi

  Menbaca atau mendengar bacaanalquranDengar pada muzik yang anda gemarBaca buku, menonton video/wayangBermain sukan kegemaran, (berenang, yoga) Mandi

 • 37

  Strategi Mengurus

  MARAhhhh

 • 38

  Kenali situasi

  Mengenalpasti situasi yang menyebabkan timbulnya perasaan

  MARahhhhFaktor dalamanFaktor luaran

 • 39

  Faktor Dalaman

  Kesakitan yang dialamiSakit gigiDemamHilang pendengaranHilang penglihatan

 • 40

  Faktor Luaran

  Hubungan dengan rakanHubungan dengan majikanDitipuKereta rosakTemu janji dibatalkan

 • 41

  Rekontruksi Bentuk Pemikiran

  Ubah cara berfikirBila anda marah marah, lazimnya andaakan fikirkan perkara yang burukmengenai seseorang.Cuba ubah fikiran anda denganmengantikan dengan fikiran yang rational.

 • 42

  Bina Komunikasi Efisien

  Elakan dari membuat kesimpulan secaramendadak!!!.Jangan keluarkan perkataan secaramelulu tanpa berfikir.Ambil masa untuk berfikirkan dan dengarapa yang dikatakan sebelum menjawab.

 • 43

  Peranan Mentor Dalam Membantu?

 • 44

  Bina Hubungan

  Suasana yang terapeutikMenerima tanpa syaratMempunyai pemikiran yang positif

 • 45

  Terapeutik

  Nada suaraKeselesaanKeserasianMendengarTidak bising

 • 46

  Pemikiran yang positif

  Mempunyai kepercayaan pada dirisendiri dalam usaha untuk membantuklienMempunyai kepercayaan padakeupayaan klien untuk berubah

 • 47

  Menerima Tanpa Syarat

  Tidak mempunyai prasangka dan tidakmempunyai niat yang bolehmenyebabkan klien merasa dirinya tidakterima dengan ikhlas.

 • 48

  Membuat Penerokaan

  Menbuat penerokaan bagi melalui cara menggunakan kemahiran menolong

 • 49

  Identifikasi Masalah

  Mengidentifikasi masalah yang menimbulkan kemarahan:

  Faktor dalamanFaktor luaran

 • 50

  Alternatif

  Mencari alternatif bersama bagi mengurangkan rasa kemarahan

 • 51

  Penamatan

  Menamatkan perhubungan setelah perasaan marah dapat diurus dengan baik.

 • 52

  StrategiRational Emotive Behavioural Therapy (REBT)

 • 53

  A: PERISTIWA

  B: SISTEM KEPERCAYAAN

  C: KESAN

  D: INTERVENSI E: KESAN BARU

 • 54

  A: Peristiwa

  Pengalaman, peristiwa, situasiyang berlaku:

  TidakmemperolehiPNGK yang baikdalampeperiksaansemester.

 • 55

  B: Beliefs

  Sistem kepercayaanyang terbina hasildari peristiwa yang berlaku (A):

  Pensyarah tidakadilSoalan tidak adadalam kuliah yang disampaikan

 • 56

  C: Kesan

  Reaksi terhadapperistiwa (A):Emosi: Timbul rasa marahTingkah laku: menjerit, membuangbuku-buku, menutuppintu dengan kuatdsb.

 • 57

  D: Intervensi

  Cabar pemikiran untuk melenyapkanbentuk pemikiran yang seringmenyalahkan faktor yang menimbulkankemarahan.

  Mentor mainkan peranan yang aktif bagimengembalikan sistem kepercayaan kliensupaya melihat dalam diri sendiriMencadangkan dan mengajar klien supayadapat mengawal kemarahan

 • 58

  E: Bina Perasaan Yang Baru

  Dapat menerimasituasi yang berlaku, mula tidakmenyalahkan faktoryang menimbulkankemarahan.

 • 59

  Dr. Hj. Mohamad Hashim bin Hj. OthmanPusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinangshim@usm.my

  mho ppip usm, 2009

  TERIMA KASIH

  JANGAN

  MARAHhhhhh hhh

  mailto:shim@usm.my

  Dr. Mohamad Hashim Bin OthmanSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5PENGURUSANKenapa Perlu Mengetahui Cara PengurusanSlide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Marahhhhh. Marahhhhh. Pertama: Domain emosi dan pengalaman Slide Number 14Kedua: Domain KognitifSlide Number 16Keempat: Domain tingkah lakuSlide Number 18Slide Number 19KENAPApelajarstafekspresi KEMARAHAN (a) Eksplosi MARAHSlide Number 25(b) Represi MARAHSlide Number 27TINGKAH LAKU KETIKAPenyebab MarahSlide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33 TIPS mengawal Cari Jalan Kenapa Anda MARAH..RelaksasiStrategi Mengurus Kenali situasiFaktor DalamanFaktor LuaranRekontruksi Bentuk PemikiranBina Komunikasi EfisienPeranan Mentor Dalam Membantu?Bina HubunganTerapeutikPemikiran yang positifMenerima Tanpa SyaratMembuat PenerokaanIdentifikasi MasalahAlternatif PenamatanStrategiSlide Number 53A: Peristiwa B: BeliefsC: Kesan D: IntervensiE: Bina Perasaan Yang BaruTERIMA KASIH