mengurus jualan,

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

1.759 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kh tahun 4f

TRANSCRIPT

  • 1. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAHTAHUN EMPAT 2. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN2.4 MENGURUS JUALAN1

2. a. Melayan Pelanggan Aras 1 Menunjukkan cara layanan yang baik dancekap. Mengira dengan cepat dan tepat. Aras 2 Membuat inferens etika jualan2 3. Hasil Pembelajaran Menunjukkan cara layanan yang baik dancekap. Mengira dengan cepat dan tepat. Membuat inferens etika jualan 3 4. Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Sentiasa berpakaian kemas dan bersih. Sentiasa ceria melayan pembeli dengansenyuman dan memberi salam kepada pembeli. Menjawab soalan pembeli dengan hormat dantepat. Memberi layanan yang mesra dan segera. Berminat terhadap kehendak pembeli. Mudah memaafkan pembeli, dan Bersedia menerima teguran daripada pembeli dansanggup memperbaiki layanan.4 5. Mengira dengan cepat dan tepat Peniaga perlu berkemahiran mengiradengan cepat dan tepat bagi menjimatkanmasa pelanggan. Dapat memberikan kepuasan dankeyakinan pembeli terhadap peniaga. Memulangkan wang baki kepada pembelidengan tepat dan jujur.5 6. 6 7. Membuat inferens etika jualanLayanan baik terhadap pelanggan:a) Mengambil hati pembeli.7 8. b) Jujur 8 9. c) Peramah 9 10. d) Menghormati 10 11. e) Menghargaipelanggan.11 12. Etika Penjuala) Jujur 12 13. b) Adil13 14. c) Menepati masa danjanji 14 15. Projek jualan sebenar15 16. 16 17. 17 18. Arahan: Klik pada jawapan yang betul Apakah jenis peniagaan ini ?A. Pasaraya B. GeraiC. Pondok18 19. Arahan: Klik pada jawapan yang betul.2. Berikut adalah contoh etika pembeli terhadap peniaga, kecualiA tidak membayar hutang barang yang dibeliB bersabar ketika peniaga melayan pelanggan yang ramaiC bekerjasama dengan peniaga ketika memilih barangD memulangkan wang baki yang tersalah kira kepada peniaga 19 20. 3. Kata-kata yang mesra dan bersopan dapat .A menaikkan harga barangB mengurus jualan dengan baikC melindung barang daripada rosakD menarik minat pembeli membeli barang 20 21. BETUL21 22. CUBA LAGI22