mengurus pembelajaran anda

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

277 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGENALAN Selamat datang ke topik pertama modul Kemahiran Belajar Jarak Jauh. Mari kita mulakan pembelajaran kita dengan melihat kembali pengalaman pembelajaran kita ketika menjadi pelajar di sekolah. Anda mungkin masih ingat kelas yang telah diatur jadualnya dan deringan loceng yang menandakan berakhirnya setiap kelas. Anda juga mempunyai guru yang mengajar anda dan memberi panduan agar anda dapat belajar secara sistematik.

  TTooppiikk

  11 Mengurus

  Pembelajaran Anda

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

  1. Menerangkan tiga metodologi pembelajaran adunan di OUM;

  2. Memilih 10 strategi untuk mengurus tekanan;

  3. Menetapkan matlamat berdasarkan sembilan ciri matlamat yangefektif;

  4. Menggunakan tujuh strategi motivasi untuk pembelajaran yangberjaya;

  5. Mempraktikkan tiga aspek pengurusan masa;

  6. Mengenal pasti lapan sebab penumpuan dan strategi yang lemahuntuk meningkatkan daya tumpuan; dan

  7. Mengenal pasti gaya pembelajaran peribadi anda.

  Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

 • TOPIK 1 MENGURUS PEMBELAJARAN ANDA 2

  Sekarang, bagaimanakah pula dengan pembelajaran di Open University Malaysia (OUM)? Apakah yang boleh anda bayangkan tentang pembelajaran di OUM? Di OUM, situasi ini akan menjadi sangat berbeza. Anda perlu memainkan peranan utama mengurus pembelajaran anda sendiri, menyatakan kecenderungan pembelajaran anda kepada tutor dan mengatur strategi untuk menjadi pelajar jarak jauh yang berjaya.

  Secara umumnya, konsep pendidikan dan pembelajaran sentiasa dikaitkan dengan perkara seperti bangunan sekolah, kelas, dewan peperiksaan, guru, buku teks dan peperiksaan. Dalam dunia masa kini yang semakin pesat membangun, semakin banyak model pembelajaran moden diperkenalkan. Salah satu institusi yang mengalami perubahan ketara dalam kaedah pembelajarannya ialah OUM, yang mengamalkan pendekatan pembelajaran teradun. Di sini, anda sebagai pelajarlah yang menjadi watak utama.

  Sebagai pembekal pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh, OUM dapat menyediakan semua keperluan anda. Kaedah pembelajaran fleksibel disediakan untuk anda dengan tiga kaedah pembelajaran pembelajaran kendiri, interaksi secara bersemuka dan pembelajaran dalam talian.

  Oleh itu dalam topik pertama ini, anda akan diperkenalkan kepada cara untuk menguruskan pembelajaran anda, terutamanya dengan tiga pendekatan yang diterapkan di OUM bagi membekalkan anda dengan pengalaman pembelajaran terbaik sebagai pelajar jarak jauh. Matlamat kami adalah untuk menyokong anda menjadi seorang yang lebih berdikari dalam berfikir dan mampu membuat keputusan agar anda dapat meneruskan pembelajaran di sepanjang hayat.

  PERSEKITARAN PEMBELAJARAN OUM

  Seperti yang telah dinyatakan, di OUM, kami mengamalkan pembelajaran teradun. Oleh itu, dalam topik ini anda akan didedahkan dengan lebih mendalam tentang kaedah pembelajaran ini. Selain itu, anda juga akan didedahkan dengan apa yang diperlukan untuk menjadi pelajar cemerlang menggunakan pendekatan pembelajaran teradun.

  1.1

  Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

 • TOPIK 1 MENGURUS PEMBELAJARAN ANDA 3

  1.1.1 Mengenali Kaedah Pembelajaran OUM

  Bagi membangunkan sistem pembelajaran yang setanding atau mungkin lebih baik daripada kaedah pembelajaran tradisional, OUM telah menerapkan pendekatan pembelajaran teradun yang melibatkan strategi pelbagai kaedah. Di sini, pembelajaran berlaku melalui interaksi sebenar dan maya antara pelajar dan tutor menerusi metodologi pembelajaran kendiri, interaksi secara bersemuka dan pembelajaran dalam talian.

  Pembelajaran teradun menggabungkan pembelajaran dalam talian atau kaedah pembelajaran berbentuk teknologi canggih dengan kaedah tradisional seperti interaksi secara bersemuka. Selain itu, pembelajaran teradun membolehkan anda menikmati manfaat daripada kedua-dua kaedah, iaitu dengan memberikan bimbingan dari kelas sebenar dan juga fleksibiliti dan keterbukaan pembelajaran kendiri melalui kaedah pembelajaran dalam talian dan secara maya. Terdapat pelbagai paras dalam pembelajaran teradun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

  Rajah 1.1: Tiga metodologi bagi pembelajaran teradun di OUM

  Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

 • TOPIK 1 MENGURUS PEMBELAJARAN ANDA 4

  Ketiga-tiga kaedah ini diterangkan dengan lebih lanjut dalam Jadual 1.1.

  Jadual 1.1: Tiga Kaedah Pembelajaran Teradun di OUM

  Kaedah Deskripsi

  Pembelajaran kendiri

  Ia memerlukan anda agar belajar sendiri secara berdikari pada masa yang anda tetapkan sendiri. Modul ini berfungsi sebagai sumber utama pembelajaran. Ia disokong dengan bahan bacaan lain, kedua-duanya bercetak dan digital.

  Selain itu, pembelajaran juga berlaku melalui mod audio/video. Rajah 1.2 menunjukkan bagaimanakah cara anda boleh menjadi pelajar kendiri yang baik.

  Rajah 1.2: Apa yang anda perlu buat untuk menjadi pelajar kendiri yang baik

  Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

 • TOPIK 1 MENGURUS PEMBELAJARAN ANDA 5

  Interaksi secara bersemuka (kelas sebenar)

  Ini merupakan sesi tutorial yang dijalankan dalam kelas sebenar oleh tutor di pusat pembelajaran OUM yang ada di seluruh negara. Isu berkaitan bahan kursus, tugasan dan isu lain berkenaan dibincangkan semasa sesi tutorial ini. Sesi ini biasanya dijalankan setiap dua minggu, iaitu pada hujung minggu ataupun selepas waktu pejabat, sekurang-kurangnya tiga kali setiap semester. Nisbah tutor kepada pelajar dipastikan rendah agar kualiti sesi tersebut terjamin.

  Metodologi pembelajaran dalam talian (kelas maya)

  Dalam kelas maya, alat komunikasi elektronik seperti e-mel, forum perbincangan dan bilik sembang disediakan untuk memudahkan interaksi antara pelajar, tutor dan fasilitator.

  Selain itu, bahan pembelajaran elektronik (seperti e-buku dan objek pembelajaran multimedia) sentiasa dibangunkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Alat komunikasi dan bahan e-pembelajaran disediakan menggunakan Internet melalui platform penyampaian dalam talian OUM yang dikenali sebagai myINSPIRE.

  1.1.2 Menjadi Berdikari

  Di OUM, anda digalakkan untuk menjadi pelajar yang berdikari. Anda diharap dapat belajar secara bebas ataupun belajar secara berkumpulan.

  Sebagai pelajar kendiri, anda seharusnya boleh menjadikan pengalaman pembelajaran anda lebih bermakna dan dalam masa yang sama, menjalani rutin harian anda. Tanpa mengira sama ada anda belajar sambil bekerja ataupun tidak, anda kini mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap program pengajian anda!

  Rujuk Rajah 1.1 tentang pembelajaran teradun di OUM. Pendekatan manakah yang sesuai dengan gaya belajar atau kecenderungan anda? Bincangkan jawapan dengan rakan anda. Anda boleh merujuk Apendiks 1.1 untuk mempelajari gaya pembelajaran.

  AKTIVITI 1.1

  Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

 • TOPIK 1 MENGURUS PEMBELAJARAN ANDA 6

  Untuk menjadi pelajar yang berdikari, anda boleh menggunakan sebahagian atau kesemua teknik yang dicadangkan dalam Jadual 1.2.

  Jadual 1.2: Cadangan Teknik untuk Pelajar Kendiri

  Teknik Huraian

  Merancang dan mengurus dengan cara bijak

  Teknik merancang dan mengurus akan dibincangkan di sepanjang topik ini. Dengan mengaplikasikan teknik merancang dan mengurus pembelajaran yang dicadangkan dalam modul ini, sudah tentu anda akan dapat memastikan pembelajaran di OUM ini membuahkan hasil.

  Mengamalkan pengurusan masa yang bijak

  Ia adalah penting untuk anda mengurus masa anda dengan baik. Pengurusan masa akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Subtopik 1.2.4.

  Memotivasikan diri sendiri

  Untuk proses pembelajaran yang lancar, anda juga perlu mempelajari teknik motivasi diri. Strategi untuk motivasi diri ini akan dibincangkan dalam Subtopik 1.2.3.

  Memupuk strategi pembelajaran

  Anda perlu memupuk gaya pembelajaran peribadi dengan mengenal pasti gaya belajar anda dan menyesuaikannya dengan mana-mana daripada tiga teknik tadi. Contohnya, sekiranya anda mempunyai gaya pembelajaran visual, anda perlu merekodkan/ menulis kandungan pelajaran anda secara visual dalam bentuk nota pendek, peta minda atau carta (rujuk Subtopik 1.3 untuk maklumat lebih lanjut tentang gaya pembelajaran).

  Selain daripada teknik yang dibincangkan dalam Jadual 1.2, anda perlu mempunyai kemahiran penting yang lain untuk membantu anda sebagai pelajar kendiri. Ini termasuklah kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT information and communication technology), dan maklumat yang akan dibincangkan kemudian dalam modul ini.

  1.1.3 Memaksimumkan Kemudahan Pembelajaran OUM

  Untuk menjadi pelajar yang lebih bersedia, anda mesti memaksimumkan penggunaan kemudahan OUM yang tersedia untuk anda. Semua kemudahan ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.3.

  Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

 • TOPIK 1 MENGURUS PEMBELAJARAN ANDA 7

  Rajah 1.3: Kemudahan OUM yang tersedia untuk anda

  Anda perlu mengambil tahu akan semua sumber yang telah tersedia untuk anda bagi membantu pembelajaran anda. Cuba fikirkan sejenak tentang bagaimanakah agaknya pelajar OUM yang tinggal di kawasan pedalaman dapat mengambil peluang sepenuhnya sepanjang belajar di OUM.

  Memahami fungsi pusat perkhidmatan pelajar OUM, pusat pembelajaran OUM, perpustakaan digital OUM dan portal OUM akan membantu anda untuk menguruskan pembelajaran anda dengan lebih efektif.

  Setelah anda mempelajari kaedah yang diguna pakai di OUM, sekarang mari kita teruskan ke bahagian penting yang berikutnya menghadapi pembelajaran.

  MENGHADAPI PEMBELAJARAN

  Sedarkah anda bahawa pengalaman pembelajaran yang baru boleh menjadi saat bahagia dan ju