instrumen penilaian nilam

Click here to load reader

Post on 30-Jun-2015

241 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BTPNPRK/PSP - 01 Keluaran : 01

INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAHMAKLUMAT SEKOLAH 1 Nama Sekolah 2 3 4 5 Kod Sekolah Alamat Sekolah Poskod dan Bandar Gred Sekolah ( tandakan [/]

6

Kategori Sekolah ( tandakan [/]

A B SKM SRB SRLB SMB SMLB

7 8 9 10 11 12

Pusat Kegiatan Guru Daerah Bil. Guru Bil. Murid Jarak Sekolah ke Pekan/Bandar terdekat Bilang pelajar tidak boleh membaca

MAKLUMAT PSS 1 Status PSS ( Fizikal )

Bangunan Khas Bagunan diubah suai Bilik Khas Bilik diubah suai

2 3 4 5 6

Jumlah Naskah (Buku) Jumlah PCG (PSS) Pusat Akses Makmal komputer Sistem Automasi PSS ( Jika ada ) ( Tuliaskan Nama Pembekal )

Ada Tiada Ada Tiada

MAKLUMAT GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA (GPM) 1 Nama Penuh 2 Gred Jawatan 3 Bil. Waktu Mengajar (seminggu) 4 Pengalaman sebagai GPM (tahun) Tiada 5 Jenis Kursus yang dihadiri ( bidang PS ) Asas Tiga bulan 1 Tahun Ijazah ( PSS/berkaitan ) 6 Subjek yang diajar 1 2

Tandatangan Pengetua / Guru Besar : Nama dan Cap : Tarikh :

BAHAGIAN A : KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN DAN BAHAN (15%) A1. LOKASI PSS INDUK, BILIK MEDIA DAN BAHAN Item 1.1 Nyatakan lokasi PSS Markah Penuh 4 Skor ( 0 atau 1)

1.2 Nyatakan keadaan lokasi Bilik Media / Bilik Tayangan / APD

4

1.3 Nyatakan keadaan lokasi Bahan Bantu Mengajar (BBM)

4

1.4 Adakah PSS mempunyai tunjuk arah A2. SUSUN ATUR BILIK / RUANG 2.1 PSS mempunyai ruang sirkulasi 2.2 PSS mempunyai ruang rak terbuka 2.3 PSS mempunyai ruang bacaan 2.4 PSS mempunyai ruang rujukan 2.5 PSS mempunyai ruang Majalah / akhbar 2.6 PSS mempunyai ruang karel ( kendiri ) 2.7 PSS mempunyai sudut / ruang pameran 2.8 PSS mempunyai ruang rekreasi 2.9 PSS mempunyai ruang Karya Besar 2.10 PSS mempunyai ruang Koleksi Terkini

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

A3. PERABOT DAN KELENGKAPAN 3.1 Meja dan kerusi

3

3.2 Kaunter Sirkulasi 3.3 Rak Buku 3.4 Papan Kenyataan di PSS

2 2 2

3.5 Rak Majalah

2

3.6 Rak Surat Khabar 3.7 Kipas Angin / Pendingin Hawa 3.8 Lampu A4. RUANG / KEMUDAHAN TAMBAHAN 4.1 Pondok Ilmu / Laluan Ilmu dan Sudut Ilmu 4.2 Sudut Bacaan Kelas 4.3 Sudut Sejarah Sekolah / Arkib Sekolah / Galeri 4.4 Bilik-bilik Khas ( Makmal Bahasa / Matematik / Sains / Bilik Tayang ) 4.5 Sudut / Bilik SAL / PPAK / BOS / 4.6 Taman Sumber / Herba

muka 1 2 2 2

2 2 2

2 2 2

A5. BAHAN CETAK ( Koleksi pelbagai dan kuantiti mencukupi ) 5.1 Nisbah Buku Murid ( SM 1:20 ) ( SR 1:15 ) Bil. Buku .. Jum. Murid 2 .. 5.2 Koleksi Ensiklopedia 5.3 Koleksi Kamus 5.4 Koleksi Almanak 5.5 Koleksi Atlas 5.6 Koleksi Indeks / Abraks 5.7 Koleksi Karya Agung Terbitan Berkala 5.8 Langganan Akhbar sebulan 5.9 Langganan Majalah Sebulan 5.10 Koleksi Jurnal 5.11 Koleksi Direktori 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

5.12 Koleksi Buku Laporan 5.13 Koleksi Risalah 5.14 Koleksi Kartografi ( peta ) 5.15 Koleksi Carta

2 2 2 2

muka 2 A6. BAHAN BUKAN CETAK ( Koleksi yang pelbagai ) 6.1 Koleksi Bahan Audio ( Analog / Digital ) 2 6.2 Koleksi Bahan Video ( Analog / Digital )

2

6.3 Koleksi 3 Dimensi ( model, glob, diorama dll ) 6.4 Koleksi Lutsinar 6.5 Koleksi permainan dalaman ( catur / dam / congkak / sahibba dll ) 6.6 Koleksi Bahan P&P ( kad bergambar, kit dll ) Sumber elektronik 6.7 Koleksi Perisian Kursus - courseware (CDRI) 6.8 Laman Web Sekolah 6.9 Direktori Laman Web Pendidikan (URL Addres) 6.10 Lain-lain bahan P&P ( e-book, imejan, powerpoint ) A7. PERALATAN ELEKTRONIK ( berfungsi ) 7.1 Lain-lain bahan P&P ( e-book, imejan, powerpoint ) 7.2 Komputer di PSS 7.3 Peranti autput (printer/scanner/plotter dll)

2 2 2

2

2 2 2

2

2 2 2

7.4 LCD Sekolah 7.5 TV PSS 7.6 Pemain VCR / VCD / DVD di PSS 7.7 Radio PSS 7.8 Kamera Pegun PSS 7.9 Kamera Video PSS 7.10 Peralatan penjilidan (mesin laminasi, comb binding, machine, puncher. A8. CIRI-CIRI KESELAMATAN 8.1 Pemadam Api 8.2 Pelan Kecemasan 8.3 Arahan Semasa Berlaku Kecemasan 8.4 Peti Kecemasan ( First Aid Box ) 8.5 Kawalan Keselamatan ( jeriji, CCTV, penggera, tanda "KELUAR".

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 0

JUMLAH SKOR

muka 3

BTPNPRK/PSP - 01 Keluaran : 01

N BAHAN (15%)

Skema Berpusat Mudah diakses selamat tanpa ganguan Berpusat Mudah diakses selamat tanpa ganguan Berpusat Mudah diakses selamat tanpa ganguan Ada tunjuk arah tunjuk arah berkesan Ada terurus dan praktikal Ada terurus Ada terurus dan praktikal Ada terurus dan praktikal Ada terurus dan praktikal Ada terurus dan praktikal Ada terurus dan praktikal Ada terurus dan praktikal Ada terurus Ada terurus dan praktikal

Sesuai dengan tahap pelajar Mencukupi terurus Sesuai Terurus Sesuai Terurus Sesuai

Terurus Sesuai Terurus

Sesuai Terurus Mencukupi Berfungsi Mencukupi Berfungsi

Ada Terurus / Kemas Ada Menyeluruh Dilabel Terurus / Kemas Bilik dilabel Terurus / Kemas Bilik dilabel Terurus / Kemas Dilabel Terurus / Kemas

Mencukupi Pelbagai Ada Mencukupi Ada Mencukupi Ada Mencukupi Ada Mencukupi Ada Mencukupi Ada Mencukupi Ada Dicatatkan dalam perolehan akhbar Ada Dicatatkan dalam perolehan majalah Ada Dicatatkan dalam perolehan Ada

Dicatatkan dalam perolehan Ada Dicatatkan dalam perolehan Ada Dicatatkan dalam perolehan Ada Dicatatkan dalam perolehan Ada Dicatatkan dalam perolehan

Ada Di Indeks Ada Di Indeks Ada Di Indeks Ada Di Indeks Ada Di Indeks Ada Di Indeks

Ada Di Indeks Ada Kemaskini Ada Di Indeks Ada Di Indeks

Ada Di Indeks Untuk pengurusan Untuk Akses Internet / P&P ) printer berfungis

Scanner / fotocopy berfungsi Ada Berfungsi Ada Berfungsi Ada Berfungsi Ada Berfungsi Ada Berfungsi Ada Berfungsi Ada Berfungsi Ditempat Strategik Tarikh guna belum luput Saiz A3 Dipamer disemua bilik Saiz A3 Dipamer disemua bilik Bekalan asas kecemasan lengkap Dipamer ditempat strategik Ada Befungsi / 0.00

BAHAGIAN B: PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS (15%) B1. STURKTUR ORGANISASI ( JK Induk , JK Kerja , JK Perpustakaan / PSS ) Item 1.1 Jawatankuasa Induk Markah Penuh 4 Skor ( 0 atau 1)

1.2 Jawatankuasa Kerja

4

1.3 Jawatankuasa Pengawas PSS

4

B2. RANCANGAN TAHUNAN 2.1 Rancangan tahunan bermula Januari hingga Disember yang lengkap meliputi matlamat, objektif, aktiviti, implikasi kewangan, carta gantt, dikumentasi

7

2.2 Rancangan tahunan dibentangkan dalam Mesyuarat JK Kurikulum / Mesyuarat Guru dan dimasukan dalam takwim sekolah

3

B3. PENGURUSAN KEWANGAN PSS 3.1 Kertas Kerja Perancangan Kewangan PSS

4

3.2 Penggunaan Geran Per Kapita dioptimumkan ( PCG) arahan : pilih satu petak sahaja untuk diisi.

4 3 2 1 2

3.3

Laporan Kewangan Disediakan

B4. DOKUMEN DAN REKOD PENGURUSAN 4.1 Fail Kuasa disediakan

3

4.2 Buku Stok Perolehan

3

4.3 Buku Rekod Pinjaman

3

4.4 Buku Rekod Penggunaan

3

muka 4 4.5 Buku Rekod Penyelenggaraan 3

4.6 Fail Meja

3

4.7 Melaksanakan Semakan Stok

3

4.8 Melaksanakan Semakan Stok

3

B5. DOKUMEN DAN REKOD PENGELOLAAN KOLEKSI ( dikelolakan dengan baik ) 2 5.1 Penyediaan katalog pusat 5.2 Proses Teknik dilaksanakan 4

5.3 Penyediaan pengkatalogan dan pengkelasan koleksi bahan cetak 5.4 Penyediaan pengkatalogan dan pengkelasan koleksi bahan bukan cetak

2

2

5.5 Pengideksan bahan dilaksanakan

2

B6. DOKUMEN DAN REKOD PENGELOLAAN PERALATAN ( dikelolakan dengan baik dan kemaskini ) 2 6.1 Rekod Harta Modal Disediakan 6.2 Rekod Penempatan Peralatan 6.3 Rekod Penyelenggaraan 6.4 Buku Rekod Pergerakan 2 2 2

B7. KECERIAAN ( luaran dan dalaman yang menarik, bersih, selesa, kemas dan kreatif ) 5 7.1 Keceriaan luaran PSS

7.2 Tunjuk arah luaran 7.3 Keceriaan dalaman PSS

2 5

7.4 Tunjuk arah dalaman

2

muka 5 B8. PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI / NGO ( membantu, menyokong pengurusan PSS ) 8.1 Siapakan warga sekolah yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan 5 PSS

8.1 Siapakan warga sekolah yang terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan PSS

5

JUMLAH SKOR

0

muka 6

K Perpustakaan / PSS )

Skema Ada Lengkap Dipamerkan Saiz 63.5 X 50.5 SM Kemaskini ( lihat perjawatan ) Ada Lengkap Dipamerkan Saiz 63.5 X 50.5 SM Kemaskini Ada Lengkap Dipamerkan Saiz 63.5 X 50.5 SM Kemaskini

Lengkap ( Jan - Dis ) Matlamat jelas Objektif jelas Aktiviti jelas Implikasi kewangan Carta gantt di dokumentasi dengan baik.

Kertas kerja Minit mesyuarat Ada dalam takwim sekolah

Ada Ada perancangan aktiviti kewangan Ada imbangan perbelanjaan Lain-lain sumber kewangan

90-95% dibelanjakan 70-89% dibelanjakan 50-69% dibelanjakan < 50% dibelanjakan Laporan Kewangan lengkap Disahkan oleh Pengetua/G Besar Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini

Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini

Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini Ada direkodkan dengan lengkap rekod stok kemaskini Ada Lengkap semua bahagian Kemaskini SI ( dikelolakan dengan baik ) Ada Tiada cap perolehan cap hak milik label panggilan slip sirkulasi/bar code Pengkatalogan koleksi ada Pengkelasan koleksi ada

Pengkatalogan koleksi ada Pengkelasan koleksi ada Ada Kemaskini ( t/tangan dan tarikh ) ATAN ( dikelolakan dengan baik dan kemaskini ) Meliputi semua harta modal Disemak ( t/tangan dan tarikh ) Meliputi semua harta modal Disemak ( t/tangan dan tarikh ) Direkod dengan sempurna Disemak ( t/tangan dan tarikh ) Direkod dengan sempurna Disemak ( t/tangan dan tarikh ) bersih, selesa, kemas dan kreatif ) hiasan menark bersih selesa