instrumen penilaian matematik tahun 2

Upload: aisyanajiha

Post on 04-Jun-2018

288 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  1/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad IsaSekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B2D1E1

  (Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila nombor itu dalam perkataan)

  (Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Tulis nombor-nombor berikut dalam angka atau perkataan.

  1. 295________________________________________________

  2. 800________________________________________________

  3. 408________________________________________________

  4. 679________________________________________________

  5.Enam ratus dua puluh sembilan

  6.Tiga ratus tujuh puluh satu

  7.Lima ratus lapan belas

  8.Seribu

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  2/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E4

  (Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi deng

  Mengubah susunan nombor yang didarabkan)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  1 x 5

  4 x 1

  7 x 10

  2 x 11

  10 x 1

  8 x 2

  5 x 8

  0 x 4

  3 x 4

  Selamat menjawab..

  Semoga Berjaya..

  Cari jawapan bagi soalan di sebelah di dalam kotak di bawah dan bulatkan jawapan tersebut.

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  3/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  E D K P O Q D W E R T Y

  U M I E O P U E M P A T

  Z X P N V B A H I J A U

  S I F A R L P U J U K J

  M A M M T Q U O D F G UF G H B B P L H N M F H

  Q W E E R T U U Y U I P

  O P A L S D H L F G H U

  L I M A J K D U U L A L

  S D F S G H U P A H J U

  Z X Q V W R A E T M N H

  D U A B E L A S T M K L

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  4/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B2D2E1

  (Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 1000)

  (Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Cari nilai tempat bagi setiap digit dibawah dan warnakan mengikut

  warna yang telah ditetapkan.

  1. 597 (Hijau)2. 313 (Biru)3. 882 (Merah)

  Cari nilai bagi setiap digit di bawah dan warnakan mengikut warna

  yang telah ditetapkan.

  1. 325 (Oren)2. 137 (Ungu)3. 413 (Coklat)

  sa

  puluh

  ratus

  300

  30

  3

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  5/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D2E1

  (Mencerakinkan sebarang nombor dalam)

  a) Sebutan ratus, puluh dan sab) Bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Cerakinkan nombor-nombor yang berikut.

  1. 123 = 100 + +2. 547 = 500 + +3. 837 = + +4. 961 = + +5. 600 = + +

  6. 871 = 8 ratus + puluh + sa7. 538 = ratus + puluh + sa

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  6/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D3E1

  (Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 apabila dise

  dan mengikut lorekan pada gambarajah)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Tulis dan sebut pecahan yang telah dilorekkan

  Gambar Pecahan Pecahan Perkataan

  1

  2

  3

  4

  5

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  7/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E1

  (Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula)

  (Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari)

  a) sa ke puluhb) puluh ke ratusc) sa ke puluh dan puluh ke ratus. Hasil tambahnya hingga 1000

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Kira dan padankan.

  727

  429

  546

  479

  778

  888

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  8/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E2

  (Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula)

  (Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari)

  a) puluh ke sab) ratus ke puluhc) ratus ke puluh dan puluh ke sa

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Selesaikan menggunakan bentuk lazim. Isikan jawapan di petak kosong untuk mencari mesej yang

  tersembunyi.

  1. (T) 563212 = 2. (C) 563195 =

  3. (N) 419238 = 4. (K) 624387 =

  5. (I) 730564 = 6. (A) 852673 =

  179 181

  351368

  237

  166

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  9/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B4D1E1

  (Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Selesaikan masalah yang berikut.

  1. Adi menjual 245 biji durian pada sebelah pagi. Dia menjual 178biji durian lagi pada sebelah petang. Berapakah bilangan durian

  yang dijualnya?

  Operasi : __________

  Ayat matematik : __________________________

  2. Murid lelaki 427 orangMurid perempuan 396 orang

  Berdasarkan jadual di atas, berapakah jumlah bilangan murid

  kesemuanya?

  Operasi : __________

  Ayat matematik : __________________________

  3.

  Bilangan kad di dalam kotak P dan kotak Q adalah sama. Cari

  jumlah bilangan kad di dalam dua kotak itu.

  Operasi : __________

  Ayat matematik : __________________________

  KOTAK P KOTAK Q

  428 Keping

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  10/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B4D1E2

  (Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Selesaikan masalah yang berikut.

  1. Elis mengumpul 374 batang aiskrim. Di antaranya ada 63 batangyang patah. Berapakah bilangan batang aiskrim yang elok?

  Operasi : __________

  Ayat matematik : __________________________

  2. Pen Biru 812 batangPen Merah 307 batang

  Berdasarkan jadual di atas, berapakah perbezaan jumlah antara

  pen biru dan pen merah?

  Operasi : __________

  Ayat matematik : __________________________

  3. Jumlah buku rujukan Matematik dan Sains dalam sebuahperpustakaan ialah 986 buah. Antara buku itu, 585 buah ialah

  buku rujukan Sains. Cari bilangan buku rujukan Matematik

  Operasi : __________

  Ayat matematik : __________________________

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  11/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E3

  (Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan)

  a) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam kondarab

  b) Menulis simbolnyac) Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang dibPenguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Lengkapkan ayat matematik bagi gambar dibawah.

  1.

  2.

  3.

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  12/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B2D3E1

  (Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10)

  B3D3E2

  (Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hing

  10, dengan berpandukan lipatan kertas, papan pecahan dan gambarajah)

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Padankan dan warnai rajah

  Warnakan bagi pecahan yang mempunyai nilai yang lebih kecil.

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  13/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E3

  (Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasa

  Sesuatu yang diberi)

  B3D1E4

  (Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti)

  a) Pengumpulanb) Pengongsianc) Tolak berturut-turutd) Songsangan operasi darab

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Isi tempat kosong dengan merujuk gambar yang disediakan

  1. Bulatkan sotong di sebelah dalam kumpulanlima-lima.

  Berapa kumpulan yang ada? _____

  Ayat matematik 5 =

  2. 12 ekor rama-rama dimasukkan ke dalam 4 buahsangkar.

  Setiap sangkar ada _____ ekor rama-rama

  Ayat matematik =

  3. Bulatkan manggis di sebelah dalam kumpulandua-dua.

  Berapa kumpulan yang ada? _____

  Ayat matematik 2 =

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  14/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D4E1

  1. Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan2. Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi3. Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan apabila disebut,

  mengikut lorekan pada gambarajah dan pada garis nombor

  B3D4E2

  1. Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan Sembilan dengberpandukan lipatan kertas, garis nombor dan gambarajah

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Lengkapkan dan warnakan gambarajah berdasarkan pecahan/perpuluhan yang diberi.

  No Gambarajah Pecahan Perpuluhan

  1.

  2.

  3.0.9

  4.

  5.0.3

  Tandakan () bagi nilai yang lebih besar

  0.6

  0.8

  0.7

  0.3

  0.6

  0.4

  0.2

  0.8

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  15/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E5

  1. Menambah dua nilai wang yang melibatkan:a. Ringgitb. Senc. Ringgit dan sen

  Dan jumlahnya tidak melebihi RM100

  2. Menambah tiga nilai wang yang melibatkan :a. Ringgitb. Senc. Ringgit dan sen

  Dan jumlahnya tidak melebihi RM100

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Jumlahkan harga barangan di bawah.

  Item Jumlah harga Item Jumlah harga

  70 sen

  RM7.90

  RM 48.50

  RM 7.90

  RM 2.50RM 27.50

  RM 19.90

  RM 49.70

  RM 11.69

  RM 5.35

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  16/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B2D5E1

  Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang

  tertentu hingga RM100

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Tandakan () pada wang yang jumlahnya RM100

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  17/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D1E6

  1. Menolak dua nilai wang yang melibatkan:d. Ringgite. Senf. Ringgit dan sen

  2. Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100yang melibatkan :

  d. Ringgite. Senf. Ringgit dan sen

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Kira baki wang selepas membeli barangan

  Wang yang ada Barangan yang dibeli Baki wang (jalan kerja)

  RM 19.90

  RM 27.50

  RM 13.56

  RM 7.89

  RM 2.50

  RM 1.90

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  18/22

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  19/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D5E2

  Menyatakan perkaitan

  a) Hari dengan jamb) Jam dengan minit

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  20/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B3D5E3

  Menimbang dan merekod objek yang jisimnya dalam

  a) gramb) kilogram

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Lihat bacaan pada alat penimbang dan tulis jisim objek

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  21/22

  Disediakan Oleh :

  Puan NurAisyah Najihah Binti Mohammad Isa

  Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang 2013

  Nama : ___________________________________ Kelas : ___________________

  Kod Evidens : B1D2E1 / B2D6E1

  Mengenal jisim dalam

  a) unit gb) unit kg

  Penguasaan : Menguasai / Tidak menguasai

  Tulis jisim dalam g atau kg

 • 8/13/2019 Instrumen Penilaian Matematik Tahun 2

  22/22