instrumen menulis s3.pmd

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

1.877 views

Category:

Travel

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTRUMENLITERASI MENULISTAHUN 12010 SARINGAN 3 MAKLUMAT MURID NAMA :................................................................. KELAS:................................................................. JA NTI NA : LELA KI () PEREM PUA N ( ) 1 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

2. 1a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru. 1 2 34 5 1b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru 1 2 3 45 678 9 10 Nota guru: Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan. 2 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 3. 2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Contoh: a id at u a mdk u d a m a g ue bli r s r tar ud ud u p eh uNota guru: Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar. 3 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 4. 3 Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh:ka kuti sikako si kuroyusikupopa meneri sikukara bate Nota guru: Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.4 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 5. 4.Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Contoh: ti d k k naku l u ak o t a k b a c ij m e l p t a ei m s ab u b u k i Nota guru: Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar. 5 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 6. 5.Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh: lastu ge ge lasgelascakci sanusar larduktandak lat kutlatu pincaNota guru: Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar. 6 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 7. 6. Tulis perkataan berdasarkan gambar.pingtang cingyungdang tongContoh: gen dang cabingendang ganpa katNota guru: Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.7 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 8. 7.Tulis perkataan berdasarkan gambar. lai lausaitai paimau Contoh:tu pai libe latupaimipuranNota guru: Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar. 8 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 9. 8.Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.Contoh: a uia u i a u eb u ayas h t l ao a ii a u a u eb l a bh b e r n g Nota guru: Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.9 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 10. 9.Tulis perkataan berdasarkan gambar. Contoh:nyu nyinya nyahnganngunpenya puta penyapu ngangau nyainyanyingu bamu knyunyi nyonya nga syanya buNota guru: Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.10 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 11. 10.Tulis perkataan berdasarkan gambar. memanahbersenampakaianterbakar tersepak menyiramContoh:tersepak Nota guru: Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar.11 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 12. 11. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.Contoh: rumah mengemas kakak kakak mengemas rumah1. adik basikalrosak 2. tembikai datukbuahmembeli 3. menolongemak sayasampah menyapu Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.12 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010 13. 12.Tulis ayat berdasarkan gambar. Nota guru: Konstruk 12: Keupayaan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Guru boleh menyebutkan perkataan berdasarkan gambar. 13 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010