instrumen kbat sekolah-edited mastercopy - copy - copy

Download Instrumen Kbat Sekolah-edited Mastercopy - Copy - Copy

Post on 09-Oct-2015

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LIM CHUI CHENSEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : LIM CHUI CHEN
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:1
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN20
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:SAINS

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum5Y
user: user:Nama kelas/ tingkatan5Y5Y5Y1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih11B. Peta Bulat112C. Peta Dakap0D. Peta Alir11E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok0H. Peta Pelbagai Aliran112Ishikawa03Pengurusan grafik1111446 Thinking Hats05IBSE (Inquiry-based Science Education)111146SSA (Sosio-Scientific Approch)07Soalan KBAT 1128PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)1129Model dan Heuristik1110Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN400004000050000500000000018Peratus (%)90.00BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')11114CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah11114ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)11114iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)111115

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

WOO XUEMISEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : WOO XUEMI
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:1
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN24
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:MATEMATIK

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum4Y
user: user:Nama kelas/ tingkatan4Y4Y4Y1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih11B. Peta Bulat112C. Peta Dakap0D. Peta Alir112E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok0H. Peta Pelbagai Aliran02Ishikawa1123Pengurusan grafik2222846 Thinking Hats111145IBSE (Inquiry-based Science Education)222286SSA (Sosio-Scientific Approch)07Soalan KBAT 111148PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)09Model dan Heuristik010Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN800006000090000800000000031Peratus (%)129.17BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')11114CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah11114ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)11114iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)11114

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

SENG CHIAN YONGSEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : SENG CHIAN YONG
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:1
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN32
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:MATEMATIK

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum5Y
user: user:Nama kelas/ tingkatan5Y5Y5Y1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih112B. Peta Bulat112C. Peta Dakap0D. Peta Alir0E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok0H. Peta Pelbagai Aliran1122Ishikawa1123Pengurusan grafik2212746 Thinking Hats112155IBSE (Inquiry-based Science Education)116SSA (Sosio-Scientific Approch)1127Soalan KBAT 11138PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)111149Model dan Heuristik1110Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN800007000090000700000000031Peratus (%)96.88BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')11114CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah11114ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)11114iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)11114

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

WONG CHOI LINSEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : WONG CHOI LIN
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:1
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN20
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:SAINS

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum4Y
user: user:Nama kelas/ tingkatan4Y4Y4Y1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih11B. Peta Bulat112C. Peta Dakap0D. Peta Alir22116E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok22116H. Peta Pelbagai Aliran02Ishikawa1123Pengurusan grafik22446 Thinking Hats225IBSE (Inquiry-based Science Education)11136SSA (Sosio-Scientific Approch)07Soalan KBAT 2248PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)229Model dan Heuristik010Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN10000010000060000600000000032Peratus (%)160.00BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')21115CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah11114ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)11114iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)11114

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

G5SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : GURU5
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN1
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum


user: user:Nama kelas/ tingkatan1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih0B. Peta Bulat0C. Peta Dakap0D. Peta Alir0E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok0H. Peta Pelbagai Aliran02Ishikawa03Pengurusan grafik046 Thinking Hats05IBSE (Inquiry-based Science Education)06SSA (Sosio-Scientific Approch)07Soalan KBAT 08PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)09Model dan Heuristik010Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN00000000000000000000000000Peratus (%)0.00BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')0CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah0ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)0iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)0

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

G6SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : GURU6
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN1
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum


user: user:Nama kelas/ tingkatan1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih0B. Peta Bulat0C. Peta Dakap0D. Peta Alir0E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok0H. Peta Pelbagai Aliran02Ishikawa03Pengurusan grafik046 Thinking Hats05IBSE (Inquiry-based Science Education)06SSA (Sosio-Scientific Approch)07Soalan KBAT 08PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)09Model dan Heuristik010Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN00000000000000000000000000Peratus (%)0.00BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')0CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah0ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)0iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)0

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

G7SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : GURU7
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN1
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:

ARAHAN: Sila tanda 1 pada ruang berkenaan.

NoELEMEN KBAT / KELASMinggu 1Minggu 2Minggu 3Minggu 4Minggu 5Jum


user: user:Nama kelas/ tingkatan1Peta Pemikiran i-ThinkA. Peta Buih0B. Peta Bulat0C. Peta Dakap0D. Peta Alir0E. Peta Buih Berganda0F. Peta Titi0G. Peta Pokok0H. Peta Pelbagai Aliran02Ishikawa03Pengurusan grafik046 Thinking Hats05IBSE (Inquiry-based Science Education)06SSA (Sosio-Scientific Approch)07Soalan KBAT 08PMB (Penyelesaian Masalah Berstruktur)09Model dan Heuristik010Lain-lain (NYATAKAN) _____________________011Penggunaan modul Timss/ Pisa0JUMLAH PENGUNAAN00000000000000000000000000Peratus (%)0.00BPenggunaan VLE ( Sekurang-kurangnya 1/2 jam untuk '1 HIT')0CPEMBELAJARAN ABAD KE-21i. Susun atur bilik darjah0ii. Pedagogi abad ke- 21 (guru)0iii. Pembelajaran abad ke - 21 (murid)0

TANDA TANGAN GURU:TANDA TANGAN KETUA BIDANG:

G8SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANGINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/ PENILAIAN VLE/PEMBELAJARAN ABAD KE-21

BULAN : JULAIDAERAH: PEKANNAMA SEKOLAH :SJK C YOKE HWANAMA GURU : GURU8
User: User:LengkapkanBILANGAN KELAS:
User: User:Jumlah bilangan kelasBILANGAN WAKTU MENGAJAR SEBULAN1
User: User:Jumlah bilangan waktu dalam sebulanMATA PELAJARAN:

ARAHAN: Sila tanda 1 pada rua