kbat &

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2016

369 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • menggarap KECEMERLANGAN

  HOTS

 • Di Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025), Terdapat 6 Aspirasi Murid Untuk Bersaing Di Peringkat Global

  Aspirasi murid

  PENGETAHUAN

  IDENTITI NASIONAL

  KEMAHIRAN DWIBAHASA

  Selamat Pagi!

  Good morning!

  Hello! Selamat pagi!

  KEMAHIRAN MEMIMPIN

  ETIKA DAN KEROHANIAN

  KEMAHIRAN BERFIKIR

 • Memberi fokus kepada kemahiran berfikir

  kritis dan kreatif ke

  arah penyelesaian

  masalah dan

  membuat keputusan

  Metakognisi

  Diberi penekanan dalam kurikulum dan

  pedagogi

  Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) 1994

  Kesinambungan kepada KBKK

  Memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta

  Diberi penekanan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, bina upaya serta sumber

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 2013

 • Pelaksanaan KBAT dalam bilik darjah melalui perubahan dalam kurikulum, pedagogi dan pentaksiran

  Kurikulum Ditulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum

  Pedagogi Pelbagai stragegi PdP yang menerapkan KBAT seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan inkuiri

  Pentaksiran Soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat (40% UPSR dan 50% SPM tahun 2016)

  Perubahan dalam Disokong

  Murid dapat

  membuat

  keputusan,

  menyelesai

  masalah,

  menginovasi dan

  mencipta

  Pentaksiran

  Peringkat sekolah: PBS

  Peringkat Kebangsaan:

  UPSR, SPM

  Penilaian peringkat

  antarabangsa:

  contoh : TIMSS &

  PISA

  Kokurikulum

  Sokongan Komuniti &

  Swasta

  Bina Upaya

  Sumber

 • DEFINISI K B A T BAHASA MELAYU

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Ialah Keupayaan Untuk

  Mengaplikasikan Pengetahuan, Kemahiran Dan Nilai Dalam Membuat Penaakulan Dan

  Refleksi Bagi Menyelesaikan Masalah, Membuat Keputusan,

  Berinovasi Dan Berupaya Mencipta

  Sesuatu.

 • Mengaplikasikan Pengetahuan,

  Kemahiran Dan Nilai -

  Melaksanakan Atau Menggunakan

  Kemahiran Dan Nilai Yang Ada.

  Penaakulan - Membuat Pertimbangan & Penilaian Dengan Logik.

  Refleksi - Bayangan Atau Gambaran Tentang Sesuatu Perkara Yang Ada Dalam Fikiran.

  Berinovasi Kaedah Baharu

 • APA YANG ANDA FAHAM TENTANG MAKSUD

  PERNYATAAN PAPAN TANDA DI ATAS?

 • TERMINOLOGI ASAL TERMINOLOGI BAHARU

  PENILAIAN

  MENILAI

  MENGANALISIS

  MENGAPLIKASI

  SINTESIS

  ANALISIS

  APLIKASI

  KEFAHAMAN

  PENGETAHUAN

  MENCIPTA

  MEMAHAMI

  MENGINGAT

  ( MENGETAHUI )

 • Kata Kerja yang boleh

  digunakan Contoh Soalan

  memberitahu

  menyenarai

  menggambar

  mengesan

  menulis

  mencari

  menyata

  menama

  Apakah yang berlaku

  selepas...?

  Siapakah itu yang...?

  Namakan...?

  Terangkan apa yang

  berlaku di...?

  Cari maksud bagi...?

  Yang manakah benar dan

  salah...?

  MENGETAHUI (MENGINGAT)

 • 10 MEMAHAMI

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKAN

  CONTOH SOALAN

  menerangkan

  menggariskan

  membincang

  mengesan

  meramal

  menyatakan semula

  menterjemah

  membanding

  menggambarkan

  Beri gambaran ringkas ....

  Apakah yang akan

  berlaku selepas ini ...?

  Pada pendapat anda

  siapa..?

  Siapakah watak utama..?

  Apakah perbezaan

  antara..?

  Beri contoh untuk

  menyokong jawapan

  anda.

  Apakah definisi...?

 • 11

  MENGAPLIKASI

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKAN

  CONTOH SOALAN

  menyelesaikan

  menunjukkan

  menggunakan

  membuat ilustrasi

  membina

  meramal

  melengkapkan

  menilai

  mengklasifikasi

  menggambarkan

  Tahukah anda peristiwa lain di

  mana..?

  Bolehkah perkara ini berlaku

  ...?

  Apakah faktor yang anda ubah

  jika..?

  Adakah maklumat ini berguna

  jika anda ada...?

 • 12

  MENGANALISIS

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKAN

  CONTOH SOALAN

  menganalisis

  membezakan

  menilai

  membanding

  menyiasat

  mengkategori

  mengenalpasti

  menerangkan

  memisahkan

  mempromosi

  Apakah persamaan .. dengan

  ..?

  Apakah hasil lain yang

  mungkin...?

  Apakah faktor yang anda ubah

  jika..?

  Apakah masalah yang mungkin

  timbul?

  Apakah motif..?

 • Kata Kerja yang

  boleh digunakan Contoh Soalan

  Memilih

  Memutuskan

  Membenarkan

  Membahas

  Berhujah

  Menilai

  Membincang

  Menentukan

  Adakah terdapat satu

  penyelesaian yang lebih

  baik untuk ...

  Adakah anda berfikir ...

  adalah baik atau

  sesuatu yang buruk?

  Adakah anda percaya?

  Apakah perasaan anda

  jika ...?

  Apakah pendapat anda

  tentang ...?

  MENILAI

 • 14

  KATA KERJA YANG

  BOLEH DIGUNAKAN

  CONTOH SOALAN

  Mencipta Mereka Mengarang Meramal Merancang Membina Mereka bentuk Mengembangkan imaginasi Menjana Mencipta formula

  Adakah anda boleh mencipta? Mengapa tidak mengarang sebuah lagu..? Adakah anda mempunyai cara tersendiri ? Apakah yang berlaku jika.? Bolehkan anda bina kertas kerja untuk membuat pementasan drama.

  MENCIPTA

 • TEMA : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

  SOALAN 1

  Konstruk : Pengetahuan

  Konteks : Tahun 5

  Aras kesukaran : Rendah

  Stimulus : Gambar tunggal

  Jenis Eviden : Generalisasi

  Jenis Item : Respon Terbuka

  Penskoran : Holistik

  Apakah aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar di atas?

  _______________________________________________________

 • Soalan 2

  Konstruk : Memahami

  Konteks : Tahun 5

  Aras kesukaran : Rendah

  Stimulus : Gambar tunggal

  Jenis Eviden : Generalisasi

  Jenis Item : Respon Terbuka

  Penskoran : Holistik

  Berdasarkan gambar di atas,senaraikan tiga aktiviti yang sedang

  dilakukan oleh mereka ?

  i._______________________________________________

  ii. ________________________________________________

  ii.________________________________________________

 • SOALAN 3

  Konstruk : Mengaplikasi

  Konteks : Tahun 5

  Aras kesukaran : Sederhana

  Stimulus : Gambar tunggal

  Jenis Eviden : Generalisasi

  Jenis Item : Respon Terbuka

  Penskoran : Holistik

  Gotong-royong merupakan aktiviti yang sering diamalkan oleh ,komuniti

  setempat untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran.

  Nyatakan dua faedah aktiviti bergotong-royong?

  i. ______________________________________________________

  ii. ______________________________________________________

 • SOALAN 4

  Konstruk : Menganalisis

  Konteks : Tahun 5

  Aras kesukaran : Sederhana

  Stimulus : Gambar tunggal

  Jenis Eviden : Generalisasi

  Jenis Item : Respon Terbuka

  Penskoran : Holistik

  Dewasa ini, kita sering membaca berita mengenai penyakit

  berjangkit . Hal ini amat membimbangkan banyak pihak.

  Nyatakan penyakit akibat mengabaikan kebersihan persekitaran

  ______________________________________________________

 • SOALAN 5

  Konstruk : Menilai

  Konteks : Tahun 5

  Aras kesukaran : Tinggi

  Stimulus : Gambar tunggal

  Jenis Eviden : Generalisasi

  Jenis Item : Respon Terbuka

  Penskoran : Holistik

  Sampah-sarap yang dikumpulkan biasanya akan dihimpunkan

  untuk dibuang atau dibakar. Keadaan ini akan menyebabkan

  pencemaran alam sekitar.

  Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah ini?

  Berikan hujah anda untuk menyokong cadangan tersebut.

  __________________________________________________________

 • 21

 • Kemahiran

  memimpin Identiti nasional

  Kemahiran

  dwibahasa

  Etika dan

  Kerohanian

  Kemahiran

  berfikir

  Pengetahuan

  6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing

  pada peringkat global

 • Program i-THINK

  program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

  i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kema