instrumen dst thn 1 (band 1-3)

of 51 /51
Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 BAND 1 TEMA Sains Hayat PERNYATAAN STANDARD Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR B1 D1: Benda hidup dan benda bukan hidup EVIDENS B1 D1 E1: Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran: a) Namakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar.

Upload: hairmanb-bust

Post on 18-Dec-2015

235 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  1

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Mengetahui perkara-perkara

  asas dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B1 D1:

  Benda hidup dan benda bukan

  hidup

  EVIDENS

  B1 D1 E1:

  Mengenal pasti benda hidup

  dan benda bukan hidup

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Namakan benda hidup dan

  benda bukan hidup

  berdasarkan gambar.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  (menguasai / tidak menguasai)

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B1 D1 E1

  Tarikh:

  Arahan : Namakan benda hidup dan benda bukan hidup

  berdasarkan gambar yang diberi.

  Benda hidup Benda bukan hidup

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. 4.

  5. 5.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  1

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Mengetahui perkara-perkara

  asas dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B1 D2:

  Bahagian tubuh manusia

  EVIDENS

  B1 D2 E1:

  Mengenal pasti bahagian tubuh

  manusia iaitu mata, telinga,

  hidung, mulut, lidah, tangan dan

  kaki.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Namakan bahagian-

  bahagian tubuh manusia.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B1 D2 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Namakan bahagian-bahagian tubuh

  manusia.

  telinga mata mulut

  kaki hidung tangan

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  1

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Mengetahui perkara-perkara

  asas dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B1 D3:

  Haiwan yang terdapat di

  sekeliling

  EVIDENS

  B1 D3 E1:

  Mengenal pasti haiwan yang

  terdapat di sekeliling

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Padankan gambar dengan

  perkataan.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B1 D3 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Padankan gambar dengan perkataan yang

  diberi.

  1.

  lipas

  2.

  katak

  3. rama-rama

  4. lembu

  5. lalat

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  1

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Mengetahui perkara-perkara

  asas dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B1 D4:

  Tumbuhan yang terdapat di

  sekeliling.

  EVIDENS

  B1 D4 E1:

  Mengenal pasti tumbuhan yang

  terdapat di sekeliling.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Namakan tumbuhan yang

  terdapat dalam gambar.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B1 D4 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Namakan tumbuhan yang terdapat di

  dalam gambar.

  kaktus pokok bunga ros rumput

  pokok kelapa pokok pisang

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  1

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Mengetahui perkara-perkara

  asas dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B1 D5:

  Bahagian tubuh manusia yang

  berkaitan dengan deria.

  EVIDENS

  B1 D5 E1:

  Mengenal pasti bahagian tubuh

  manusia yang berkaitan dengan

  deria penglihatan, bau, rasa,

  sentuh dan pendengaran.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Padankan bahagian tubuh

  manusia dengan fungsinya.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B1 D5 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Padankan bahagian tubuh manusia dengan

  fungsinya.

  (menguasai / tidak menguasai)

  merasa

  makan

  menulis

  menghidu

  menyentuh

  berjalan

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D1:

  Ciri-ciri benda hidup

  EVIDENS

  B2 D1 E1:

  Mengenal pasti keperluan benda

  hidup untuk bernafas, bergerak,

  membesar dan membiak.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Bulatkan perkataan yang

  sesuai.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D1 E1

  Arahan : Bulatkan perkataan yang sesuai.

  Tarikh:

  1. Manusia bernafas bergerak untuk hidup.

  2. Haiwan bernafas bergerak

  untuk mencari makanan.

  3. Tumbuhan membesar membiak

  dan bertambah saiz.

  4. Haiwan membesar membiak

  supaya bilangan haiwan bertambah.

  5. Benda hidup memerlukan

  mainan dan pakaian air dan makanan

  (menguasai / tidak menguasai)

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D2:

  Fungsi bahagian tubuh manusia.

  EVIDENS

  B2 D2 E1:

  Memperihalkan tentang fungsi

  bahagian-bahagian tubuh

  manusia.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Isikan tempat kosong

  dengan perkataan yang

  sesuai.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  (menguasai / tidak menguasai)

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D2 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar yang diberi. Isikan tempat kosong dengan

  fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia.

  mendengar merasa menghidu

  menyentuh melihat bergerak

  1.

  digunakan untuk _ .

  2.

  digunakan untuk _ .

  3.

  digunakan untuk _ .

  4.

  digunakan untuk _ .

  5.

  digunakan untuk _ .

  6.

  digunakan untuk _ .

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D3:

  Bahagian-bahagian tubuh

  haiwan.

  EVIDENS

  B2 D3 E1:

  Mengenal pasti bahagian-

  bahagian tubuh haiwan iaitu

  mata, mulut, telinga, paruh,

  sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu,

  tanduk, sesungut dan

  cengkerang.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Bulatkan bahagian-

  bahagian tubuh haiwan

  berikut.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  sesungut tanduk kaki

  mulut

  misai

  ekor

  sirip

  sisik

  paruh

  sesungut paruh kaki

  tanduk

  telinga

  cengkerang

  bulu

  sayap

  hidung

  kaki sayap ekor

  sirip

  gading

  belalai

  sesungut

  sisik

  hidung

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D3 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Bulatkan bahagian-bahagian tubuh haiwan

  berikut.

  1.

  2. cengkerang tanduk kaki

  sayap ekor mata

  sesungut bulu sisik

  3.

  4.

  5. sesungut sirip kaki

  cengkerang ekor sisik

  telinga bulu hidung

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Hayat

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D4:

  Bahagian-bahagian tumbuhan.

  EVIDENS

  B2 D4 E1:

  Mengenal pasti bahagian-

  bahagian tumbuhan iaitupucuk,

  daun, bunga, buah,dahan,

  batang dan akar.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Labelkan bahagian-

  bahagian tumbuhan.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D4 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Labelkan bahagian-bahagian tumbuhan.

  batang daun akar bunga pucuk

  3.

  1.

  4.

  2.

  5.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D5:

  Fungsi-fungsi deria.

  EVIDENS

  B2 D5 E1:

  Menggunakan deria penglihatan

  untuk mengenal pasti warna,

  bentuk asas dan saiz objek.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Kira bilangan bentuk.

  b) Warnakan bentuk mengikut

  warna yang diberi.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D5 E1

  Tarikh:

  Arahan : Kira bilangan setiap bentuk asas berikut. Warnakan bentuk-

  bentuk berikut mengikut warna yang diberikan.

  Bentuk Bilangan

  Segi empat sama

  Segi empat tepat

  Segi tiga

  Bulatan

  Warnakan bentuk-bentuk di atas mengikut warna yang diberi.

  (merah) (biru) (kuning) (hijau)

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D5:

  Fungsi-fungsi deria.

  EVIDENS

  B2 D5 E2:

  Menggunakan deria bau untuk

  mengenal pasti benda-benda

  yang berbau dan tidak berbau.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Warnakan MERAH untuk

  benda berbau dan BIRU

  untuk benda tidak berbau.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D5 E2

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Warnakan MERAH untuk benda berbau dan

  BIRU untuk benda tidak berbau.

  sabun

  baju

  sudu

  kek

  cincin

  syampu

  gelas

  kopi

  kapur

  buah durian

  meja

  kambing

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D5:

  Fungsi-fungsi deria.

  EVIDENS

  B2 D5 E3:

  Menggunakan deria rasa untuk

  mengenal pasti rasa bahan

  makanan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Cari perkataan

  tersembunyi.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  l i d a h a

  b c d e f m

  g h p i j a

  k m a n i s

  l a h m n a

  o s i p q m

  r i t s t u

  v n w x y z

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D5 E3

  Arahan : Cari perkataan tersembunyi.

  Tarikh:

  1. Anggota badan yang digunakan untuk merasa ialah .

  2. Apabila makan ikan masin, kita akan berasa .

  3. Serbuk kopi rasa .

  4. Limau rasa _.

  5. Bila makan kek, kita rasa _.

  (menguasai / tidak menguasai)

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D5:

  Fungsi-fungsi deria.

  EVIDENS

  B2 D5 E4:

  Menggunakan deria sentuh

  untuk mengenal pasti ciri dan

  keadaan bahan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Padankan dengan ciri

  bahan yang sesuai.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  (menguasai / tidak menguasai)

  keras

  licin

  kasar

  Panas

  Lembut

  Sejuk

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D5 E4

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Padankan dengan ciri bahan yang sesuai.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  2

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Memahami perkara-perkara asas

  dalam sains dan teknologi

  DESKRIPTOR

  B2 D5:

  Fungsi-fungsi deria.

  EVIDENS

  B2 D5 E5: Menggunakan deria

  pendengaran untuk mengenal

  pasti pelbagai bunyi.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Padankan keadaan yang

  berkaitan.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  a.

  b.

  c.

  d.

  e.

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B2 D5 E5

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Padankan keadaan yang berkaitan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D1:

  Memperihalkan kepentingan

  bahagian tubuh manusia.

  EVIDENS

  B3 D1 E1:

  Menerangkan kepentingan

  bahagian tubuh manusia.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Isikan tempat kosong

  dengan huruf yang

  berkenaan.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  (menguasai / tidak menguasai)

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D1 E1

  Tarikh:

  Arahan : Isikan tempat kosong dengan huruf yang berkenaan.

  A Mata B Telinga C Kulit

  D Hidung E Lidah

  1. Bahagian badan yang boleh menyentuh dan merasa..

  2. Bahagian badan yang boleh merasa..

  3. Bahagian badan yang boleh mendengar.

  4. Bahagian badan yang boleh menghidu

  5. Bahagian badan yang boleh melihat .

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D2:

  Mengenal ciri-ciri bahagian

  tubuh haiwan.

  EVIDENS

  B3 D2 E1:

  Membanding dan membeza

  bahagian tubuh haiwan dengan

  haiwan yang lain.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Gariskan jawapan yang

  betul.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D2 E1

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Gariskan jawapan yang betul.

  1.

  Kedua dua nyamuk dan burung ada ( kaki , paruh ).

  Nyamuk ada ( dua , enam ) kaki, tetapi burung ada

  ( enam , dua ) kaki.

  2.

  Burung helang dan burung unta ada ( sayap , mulut ).

  Burung helang ( boleh , tidak boleh ) terbang, tetapi

  burung unta ( boleh , tidak boleh ) terbang.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D2:

  Mengenal ciri-ciri bahagian

  tubuh haiwan.

  EVIDENS

  B3 D2 E2:

  Mengajuk bunyi haiwan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Isikan tempat kosong.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D2 E2

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Isikan tempat kosong dengan perkataan

  yang sesuai.

  mengembek berkokok mengiau

  berkicau menguek menguak

  1. Ayam jantan _ 4. Itik _

  2. Burung

  3. Katak

  5. Kambing

  6. Kucing

  (menguasai / tidak menguasai)

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D2:

  Mengenal ciri-ciri bahagian

  tubuh haiwan.

  EVIDENS

  B3 D2 E3:

  Menunjukkan cara haiwan

  bergerak.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Warnakan jawapan yang

  betul.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D2 E3

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Warnakan jawapan yang betul.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  BAND

  berlari merangkak dengan perlahan.

  terbang memanjat di udara.

  terbang berlari dengan pantas.

  melompat merangkak dengan tinggi.

  berlari berenang di dalam kolam.

  (menguasai / tidak menguasai)

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D3:

  Mengenal ciri-ciri bahagian

  tumbuhan.

  EVIDENS

  B3 D3 E1:

  Membanding dan membeza

  bahagian satu tumbuhan

  dengan tumbuhan yang lain.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat tumbuhan berikut.

  b) Tuliskan Betul atau Salah

  bagi penyataan berikut.

  Nama : Tarikh:

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  (menguasai / tidak menguasai)

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D3 E1

  Arahan : Lihat tumbuhan berikut. Tuliskan BETUL atau SALAH untuk

  pernyataan berikut.

  pokok betik pokok orkid

  1. Batang pokok betik besar.

  2. Daun pokok betik sama panjang dengan daun pokok betik.

  3. Pokok betik berbuah tetapi pokok orkid tidak. ..

  4. Daun pokok orkid itu panjang.

  5. Daun kedua-dua pokok itu kecil. ..

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D4:

  Menggunakan fungsi deria untuk

  memahami perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  EVIDENS

  B3 D4 E1:

  Menggunakan deria penglihatan

  untuk menaakul kepentingan

  warna, bentuk dan saiz dalam

  kehidupan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Warnakan objek yang

  mempunyai ciri-ciri yang

  berbeza.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D4 E1

  Tarikh:

  Arahan : Warnakan objek yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza.

  1. Berbeza dari segi warna

  2. Berbeza dari segi bentuk

  3. Berbeza dari segi saiz

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D4:

  Menggunakan fungsi deria untuk

  memahami perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  EVIDENS

  B3 D4 E2:

  Menggunakan deria bau untuk

  menaakul kepentingan bau

  dalam kehidupan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Isikan tempat kosong.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D4 E2

  Arahan : Isikan tempat kosong.

  Tarikh:

  1.

  2.d a

  3. b

  4.d r i

  5.

  6. a g k

  y

  Ke bawah

  1. Syampu berbau

  3.Sampah berbau

  5. Bau ikan

  Mendatar

  2.Bahagian pokok limau yang

  berbau harum.

  4. Buah ini kulitnya berduri.

  Baunya kuat.

  6. Buahnya besar. Harum

  baunya bila masak.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D4:

  Menggunakan fungsi deria untuk

  memahami perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  EVIDENS

  B3 D4 E3:

  Menggunakan deria rasa untuk

  menaakul kepentingan rasa

  dalam kehidupan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Baca pernyataan.

  b) Lihat gambar dan isikan

  tempat kosong.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D4 E3

  Tarikh:

  Arahan : Baca pernyataan. Lihat gambar dan isikan tempat kosong.

  1. Apabila ditambah , rasanya ialah

  .

  2. Bila kita makan , kita akan berasa

  _.

  3. Kita makan ,kita akan rasa

  .

  4. Bila kita minum tanpa gula, rasanya

  _.

  5. Kadang-kadang, rasa ialah

  dan _.

  6. Sayur rasanya

  _.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D4:

  Menggunakan fungsi deria untuk

  memahami perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  EVIDENS

  B3 D4 E4:

  Menggunakan deria sentuh

  untuk menaakul kepentingan ciri

  dan bahan dalam kehidupan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  c) Baca pernyataan.

  d) Warnakan jawapan yang

  betul.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D4 E4

  Tarikh:

  Arahan : Baca penyataan. Warnakan jawapan yang betul.

  2. Permukaan saya licin.

  Saya berbau harum.

  1. Permukaan saya kasar.

  Saya sangat keras.

  4. Saya berbentuk bulat.

  Permukaan saya kasar.

  Saya berwarna hitam.

  3. Saya sejuk.

  Saya berasa manis.

  5. Saya berwarna merah.

  Saya panas.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D4:

  Menggunakan fungsi deria untuk

  memahami perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  EVIDENS

  B3 D4 E5: Menggunakan deria

  pendengaran untuk menaakul

  kepentingan bunyi dalam

  kehidupan.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Tuliskan BETUL atau

  SALAH.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D4 E5

  Tarikh:

  Arahan : Lihat gambar. Tuliskan BETUL atau SALAH.

  1. Waktu untuk makan.

  Ada panggilan.

  2. Mendengar musik.

  Ada kecemasan.

  3. Bayi kelaparan.

  Bayi menyanyi.

  4. Ada kecemasan.

  Ada tetamu datang.

  5. Waktu untuk tidur.

  Air telah mendidih.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  BAND

  3

  TEMA

  Sains Fizikal

  PERNYATAAN STANDARD

  Mempamerkan keupayaan

  mengetahui dan memahami

  perkara-perkara asas dalam

  sains dan teknologi.

  DESKRIPTOR

  B3 D5:

  Mengenal bentuk asas bongkah.

  EVIDENS

  B3 D5 E1:

  Mengenal pasti bentuk asas

  bongkah.

  AKTIVITI PENTAKSIRAN

  Langkah Pentaksiran:

  a) Lihat gambar.

  b) Namakan bentuk asas

  bongkah.

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1

  Nama :

  Kelas : _

  Rujukan : B3 D5 E1

  Tarikh:

  Arahan :Lihat gambar. Namakan bentuk asas bongkah.

  1. 2. 3.

  4. 5. 6.

  kuboid kon prisma

  silinder kiub sfera

  (menguasai / tidak menguasai)

 • Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi

  Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1