contoh instrumen bahasa arab tahun 2 (band 1-6)

of 39 /39
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK ASH®PBS 1 INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja. PERHATIAN : Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P. Ujian pentaksiran secara LISAN Ujian pentaksiran secara BACAAN Ujian pentaksiran secara BERTULIS L B T L B Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN JUNBTPNP2022122011 semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua”

Upload: nor-nabihah-harun

Post on 21-Apr-2015

858 views

Category:

Documents


68 download

TRANSCRIPT

Page 1: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 1

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 2: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 2

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 1 - B1 DL2 E1 / B1DB1 E1

BT MS 1 - B6 DT1E1 (H) BT MS 2 & 3 - B1 DL1E1

ق ن أ قر طق

ح ج ث ت ب أ

س ز ر ذ د خ

ع ظ ط ض ص ش

م ل ك ق ف غ

ه ن

أر ددأ عث ت مق س

ي

م م ر ر

س سق س سق

ط ط

قيت فق

اع ع

لقن لقن

قيوق قيوق

هوهو

يوي ا يوي ا

BT MS 1 - B2 DL1 E1

ن أ طق

ط س ر

ف

ق

ه ل

ي

L B L

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

H : Huruf

Page 3: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 3

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 4 - B2 DB1 E1 BT MS 6 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 6 - B6 DT1 E1 (K) BT MS 7 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

ق أ ر

ر

لق

ل رقج

رق رق

ل

لقس ان ل

وجه

فم

لسان

بطن

شعر

ذقن

أحدعشر

اث ناعشر

ثالثةعشر

B B L

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

B

K : Kalimah

Page 4: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 4

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 7 - B6 DL2 E1 BT MS 7 - B6 DT1 E1 (N)

BT MS 9 - B6 DL1 E2

۱۱ ۱۱

۱۱

L

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

K : Kalimah

Page 5: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 5

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 7 - B3 DT2 E1

BLA MS 10 - B1 DT1E1 BLA MS 10 - B2 DT1 E1

لأ صق

لق

ج رق ل

ق ن س

BLA MS 5 - B3 DT1 E1

ح ج ث ت ب أ

ق ر أ ت أ ث

_ ز _ ذ د خ

ع ظ _ ض ص ش

م _ ك _ _ غ

_ _ _ ن

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 5

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 7

T T

T T

Page 6: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 6

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 7: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 7

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 12 - B2 DB1 E1 BT MS 13 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 13 - B6 DT1 E1 (K) BT MS 14 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

ق أ ر

ي ه يق ي

ق

ه ج

ي د هق

ه ة بر ه ج

هة رأس جب

أنف عين

أذن صدر

شعر

؟ ا ذ قتر ن ظ . بق ق بقال ع ي أ نظ

م ع؟ ا ذ قت س . بق ذنق أس عبقال

ك؟ ا ذ قت سق كبقال ي دق. بق أ م سق

ا ذ قت شم؟ . بق أ شمبقال ن فق

B L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

K : Kalimah

B

L B

Page 8: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 8

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 15 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 15 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 16 - B6 DL1 E1 BT MS 17 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

قي قش ع ه ذ

ه ذقهقع ي نق

ق بقال ع ي أ ن ظ

ق بقال ع ي أ ن ظ

ك أ بقال ي دقم سق

ذنق أ س عبقال

النشيد

مقي، س مقي،جق س جق، قأن فقيأ شمبقال ن فق ه ذ كبقال ي دق، ه ذقهقي دقيأ م سق، قأن فقيأ شمبقال ن فق ه ذ كبقال ي دق، ه ذقهقي دقيأ م سق

مقي، س مقي،جق س جقق، بقال ع ي أ ن ظ ه ذقهقع ي نق، ذنق أ س عبقال ه ذقهقأذنق

ق، بقال ع ي أ ن ظ ه ذقهقع ي نق

، ذنق أ س عبقال ه ذقهقأذنق

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

B

L B L

Page 9: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 9

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 17 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 19 - B6 DL1 E2

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

Page 10: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 10

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 16 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

BLA MS 14 - B2 DT1 E2

لأ صق

ه ج

د ي

ة ه ب ج

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

Page 11: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 11

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 12: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 12

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 22 - B3 DL1 E2 BT MS 23 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 24 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 25 - B4DL1E1/DL1E2/DB1E1/DB1E2

جد حفيد

حفيدة عم

ة عمة جد

جد

عم

أم

ع مي. ع مي،أحق هو

. ع متق ،أحق ع متق ي هق

؟ هو . م ن ع مقي هو

؟ ي هق ع متق . م ن ي

هق

L

L B

L B

L B

Page 13: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 13

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 25 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 26 - B6 DL1 E1

BT MS 27 - B4 DL1 E2 BT MS 29 - B6 DL1 E2

ت اجق ج دي،هو هو

مع لم ة ي ،هق ع متق ي

هق

الكالم الجماعي أ ن اققب ن ح فقيد

ة أ ن اققبر ن ة ح فقيد ه ذقهقأمي قأ بق ه ذ أمي أ بق أحق

قع مي ه ذقهقع متق ه ذ ع متق ع مي أحق

قج دي ه ذقهقج دتق ه ذ ج دتق ج دي أحقة قلسعقي د تق ه ذقهقأس

تق أس أحق

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

L L

Page 14: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 14

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 34 - B4 DT1 E1

BLA MS 28 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 34

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

Page 15: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 15

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 16: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 16

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 32 - B2 DB1 E1 BT MS 34 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

BT MS 34 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 34 - B6 DT1 E1 (A)

ق أ ر

ف

ق

ف ف

ق قق

ف أ ص

أ ز ر ق

. قل كقت اب ،ه اتق ف ض لقك مقن

قت اب؟ أ ي ض أ ل كقت ابقل خ

تر ف ضل .ق. شك

وق. ع ف

L

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

B B

L B

ض ق لكقت ابقل ح

و د ق ل ق ل مأ س

ي صأ بر ي ض ق ل ق مق

Page 17: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 17

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 35 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 36 - B6 DL1 E1

BT MS 39 - B6 DL1 E2

ف أ ص فر تر ق لد

و د ق ل ق ل مأ س

أ ز ر قق ل بر ن ط لو ن

ي صأ بر ي ض ق ل ق مق

النشيد:

م ال و نه؟. س مأ ح ق ل مق

. ض ق ل كقت ابأ خ و د. ق ل ق ل مأ س

ق ل ق مقي صأ بر ي ض.. أ ص ف فر تر ق لد

أ ل بر ن ط لو نأ ز ر ق.

L B L

L

Page 18: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 18

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 40 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

BLA MS 48 - B4 DT1 E1

BLA MS 38 - B3 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 38

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 48

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

T

Page 19: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 19

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 20: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 20

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 43 - B3DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3 BT MS 42 - B2 DL2 E1

BT MS 44 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 44 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

ن أ طق

قي س

اتقف ه

ز يون فق لق تق

ا رقي ه

يو

ثالجة تلفزيون

كنبة هاتف

سري ر غسالة

قتقلقفقزقيون ه ذ

ن ب ة ه ذقهق

ال ة . م اه ذقهق؟ ه ذقهقغ س

ق؟ ه ذقهقتقلقزفقز يرو ن. م اه ذ

ق؟ . م اه ذ اتقف قه ه ذ

ه ذقهقث الج ة . م اه ذقهق؟

L B

L B

L B L

Page 21: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 21

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 45 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 44 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 46 - B6 DL1 E1 BT MS 49 - B6 DL1 E2

قتقلقفقزقيون ه ذ

ن ب ة ه ذقهق

النشيد

. قير قس ه ذ ن ب ة ، ه ذقهق. قير قس ه ذ ن ب ة ، ه ذقهق

ج ة . غ سال ة ،ث الن ب ة . ، ه اتقف

ج ة . ث ال غ سال ة بر ي تق فق

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

L L

L B

Page 22: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 22

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 52 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

BLA MS 49 - B3 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 49

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

Page 23: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 23

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 24: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 24

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 52 - B2 DB1 E1 BT MS 53 - B3 DL1 E1 / DB1 E1

BT MS 53 - B6 DT1 E1 (K) BT MS 54 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

ق أ ر

س

ط

س سق

ط طق

ة مق س ح

ط ب شور ة

راة ممسحة مب

ق لم مقلمة

حقيبة طبشورة

؟ مق س ح ة . م اذ قعقن د ك عقن دقي

؟ ح ققي ب ة . م اذ قعقن د ك عقن دقي

؟ ط ب شو ر ة . م اذ قعقن د ك عقن دقي

؟ ل م ة . م اذ قعقن د ك مقق عقن دقي

L B

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat L B

B

Page 25: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 25

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 55 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 55 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

BT MS 56 - B6 DL1 E1 BT MS 57 - B3 DL1 E1 / DB1 E1

أرب عةعشر

خمسةعشر

ستةعشر

. ق ل ق ل مع ل ىقل كقت ابق

ةفق قل ققيب ةق. ل م ق ل مقق

الكالم الجماعي

؟ هن اك أ لو،أ لو،م ن

أ ن ار ل م . أ ن امق س ح ة .

قة . بر أ ن امق أ ن اح ققي ب ة .

أ ن اط ب شو ر ة .ل م ة . أ ن امقق

ية . دقر قسق قت ن نأ د

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

L L

L B

B

Page 26: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 26

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 57 - B6 DT1 E1 (N) BT MS 57 - B6 DL2 E1

BT MS 58 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 58 - B6 DT1 E1 (A)

ةق ل م قةفق ق ل مقق بر .ق ل مق

ةفق قل ققيب ةق. ل م ق ل مقق

۱٤ ۱٥

۱٦

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

N : Nombor

L

L

B

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

Page 27: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 27

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 58 - B6 DL1 E2

L

Page 28: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 28

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 65 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

BLA MS 67 - B3 DT1 E1 BLA MS 70 - B4 DT1 E1

BLA MS 62 - B3 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 62

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 70

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 67

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

T T

Page 29: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 29

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 30: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 30

INSTRUMEN STANDARD

EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

INSTRUMEN BAND 2

BT MS 62 - B2 DL2 E1 BT MS 63 - B3DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 63 - B6 DT1 E1 (K) BT MS 64 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

ن أ طق

تون ير ز

تفاح تو ت

ي ذ ة ل مق تق

مقي

ة مق س ح مق

ة س اح

س

س ا

لقل علومق م ع م

غ ف ةقل مع لمقي

ر س ةق انقل م د د

ر س ةق ةقل م د س اح

بقيوت قل كم م ت بر

. لقل علومق م ع م ذ لقك

ر س ةق. ةقل م د س اح تقل ك

L

L

L B

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

B

Page 31: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 31

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 64 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 64 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 66 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 66 - B6 DL1 E1

. لقل علومق م ع م ذ لقك

ر س ةق. ةقل م د س اح تقل ك

إقد رق ر ة ؟ لق ،ه ل تقل ك إقس ح

إقد قر ة . نر ع م ،تقل ك

؟ تر بقيرو قل كم م ت بر ه ل ذ لقك

. لقل علو مق م ع م ال،ذ لقك

دالنشي

؟ بقيوت قل كم م ت بر أ ي ن . بقيوت قل كم م ت بر ذ لقك

؟ م ع م لقل علومق أ ي ن . م ع م لقل علومق ذ لقك

ر س ةق؟ ةقل م د أ ي ن س اح ر س ةق. ةقل م د س اح تقل ك غ ف ةقل مع لمقي ؟ أ ي ن

غ ف ةقل مع لمقي . تقل ك

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

L L B

L B

Page 32: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 32

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 67 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 66 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 67 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 68 - B6 DL1 E2

. لقل علومق م ع م ذ لقك

ر س ةق. ةقل م د س اح تقل ك

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

L

L B

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

Page 33: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 33

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 73 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

Page 34: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 34

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH

GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan.

GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK.

GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk

BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P

sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :

Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai

kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

Ujian pentaksiran secara LISAN

Ujian pentaksiran secara BACAAN

Ujian pentaksiran secara BERTULIS

L

B

T

L B Ujian pentaksiran secara LISAN

& BACAAN

JUNBTPNP2022122011

“semoga usaha ini diberkati olehNya

dan bermanfaat untuk semua”

Page 35: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 35

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 73 - B3DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3 BT MS 72 - B3 DL1 E2

BT MS 73 - B6 DT1 E1 (K) BT MS 74 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

ربيع األول صفر محرم

جمادىاألولى ربيع اآلخر

رجب جمادىاآلخرة

شوال رمضان شعبان

ذوالحجة ذوالقعدة

ر م ض ان . ق لصو مفق

ش وقل. قفق عقيدقل فط

. ر بقيعق ل لق فق م و لقدقلسولق

محرم

شوال

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

K : Kalimah

L

L

L B

B

Page 36: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 36

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 74 - B6 DT1 E1 (K) BT MS 74 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 75 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 76 - B6 DL1 E1

ر م ض ان . ق لصو مفق

ش وقل. قفق عقيدقل فط

. ر بقيعق ل لق فق م و لقدقلسولق

قلصو م،ي ا....؟ م ت

ر م ض ان . أ لصو مفق

ق،ي ا....؟ عقي دقل فقط م ت

ش وقل. قفق عقي دقل فقط

النشيد، م م،ص ف ،ر بقيع قل ل،ر بقيع قآلخق

ة،ر ج ، خق ىل،ج اد ىقآل ج اد ىقل ش ع ب ان،ر م ض ان،ش وقل،

قلقجة. ةق،ذ قل ق ع د ذ ش وقل، قفق ر م ض ان،عقيدقل فقط ق لصو مفق

م م. ير و معقاشور ق فقذقيقل قجة. عقيدقل ض ح ىفق

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

A : Ayat

L L

L B

B

Page 37: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 37

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU TEKS

BT MS 77 - B6 DL2 E1 BT MS 77 - B3 DL 2 E1 / DB2 E1

BT MS 77 - B6 DT1 E1 (N) BT MS 79 - B6 DL1 E2

عةعشر سب

ثمانيةعشر

تسعةعشر

ق... أ يقلش ه فق

ق لصو م؟

ق؟ عقيدقل فقط

م و لقدقلسول؟

۱٧

۱٩ ۱٨

IMLAK :

GURU MEMILIH PERKARA

YANG BERKAITAN DI DALAM

MUKA SURAT INI (B. TEKS) UN-

TUK DIUJI KEPADA MURID.

LATIHAN BERTULIS SECARA

IMLAK

N : Nombor

L

L L B

Page 38: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 38

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2

BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar

BUKU LATIHAN AKTIVITI

BLA MS 88 - B5 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKU-TEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

BLA MS 91 - B3 DT2 E1

BLA MS 85 - B4 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 91

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI

MUKA SURAT 85

Mukasurat Buku

Teks

Mukasurat Buku

Latihan Aktiviti

14 16

24 28

34 40

44 52

54 65

64 73

74 88

T

T

T

Page 39: Contoh Instrumen Bahasa Arab Tahun 2 (Band 1-6)

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

ASH®PBS 39

EVIDENS B6DB1E1 (9.4:القدرة على قراءة الكلمات والجمل المدروسة مع مراعاة النبر والتنغيم(

)القدرة على البحث عن الكلمات المدروسة في القاموس وقراءتها:9.5)

INSTRUMEN

BAHAN PERLU DISEDIAKAN SENDIRI OLEH

GURU BAHASA ARAB

DARI MANA-MANA BAHAN BACAAN.

CONTOH : KAMUS,MAJALAH DAN BUKU CERITA.

EVIDENS B6DT1E1 (11.1: القدرة على توصيل الحروف المنفصلة كتابة صحيحة(

)القدرة على كتابة الكلمات والجمل المسموعة :12.3)

)القدرة على كتابة األرقام واألعداد المدروسة المسموعة :13.2)

INSTRUMEN

GURU BOLEH MEMILIH MANA-MANA HURUF,PERKATAAN,AYAT DAN NOM-

BOR YANG DIKEHENDAKI DARIPADA BUKU TEKS MUKASURAT:

HURUF : MUKA SURAT 1

NOMBOR : MUKA SURAT 7,57,77

KALIMAH : MUKA SURAT 6,13,23,43,53,63,73

AYAT : MUKA SURAT 15&17,25,34&35, 44&45, 55&58, 64&66&67,74&75