fail meja ft-17 sekolah

Download Fail Meja FT-17 Sekolah

Post on 27-Oct-2015

453 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fail Meja

TRANSCRIPT

F A I L M E J A

F A I L M E J A

Juruteknik Komputer FT 17

Unit Perkhidmatan ICTPusat Sumber Pendidikan Negeri Selangor

NAMA AGENSI:PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

ALAMAT :JALAN KEPUK 19/2, SEKSYEN 19,

40300 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. TELEFON:03 5548 4477N0. FAKS

:03 5548 4480

E-MAIL

:anizah.btpnsel@moe.edu.myLAMAN WEB:http\\btpnsel.moe.edu.my

1.0Maklumat Pegawai

NamaANIZAH BINTI MOHAMED ALI

Jawatan HakikiJURUTEKNIK KOMPUTER

Gred JawatanFT 17

UnitPERKHIDMATAN ICT

Tarikh Memegang Jawatan19 JANUARI 2004

Tarikh Penempatan19 JANUARI 2004

* Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali

pertukaran pegawai berlaku.

2.0Senarai Tugas Bertanggungjawab kepada sekolah di dalam melaksanakan dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:

a. Membantu melaksanakan penyelenggaraan dan kelengkapan komputer Peningkatan keupayaan komputer, mempateri dan pemasangan kabel rangkaian, melaksanakan instalasi perisian mengikut keperluan pengguna (sekolah) komputer, menjalankan uji lari ke atas perkakasan dan perisian yang baru.

b. Membantu memastikan sistem rangkaian LAN/WAN dan capaian internet sentiasa berkeadaan baik serta disambungkan pada setiap komputer di sekolah.

c. Memastikan capaian internet dapat berfungsi dengan baik di setiap komputer pengguna sekolah.d. Memastikan kebersihan bilik server,makmal komputer dan pusat akses berkeadaan baik .e. Memastikan makmal komputer, pusat akses dikunci dan semua peralatan komputer dimatikan (seperti komputer, AVR,pencetak, LCD, alat hawa dingin, kipas dan lampu) selepas pengguna menggunakannya.

f. Memastikan pengguna yang mempunyai kebenaran sahaja menggunakan kemudahan yang terdapat di makmal komputer.

g. Membuat penjagaan terhadap komputer-komputer di makmal komputer sekolah Membuang (delete) fail atau perisian yang tiada berkaitan pada setiap komputer di makmal komputer.

Menjalankan utiliti Windows Disk Cleanup pada setiap komputer di makmal komputer.

Menjalankan utiliti Windows Scandisk pada setiap komputer di makmal komputer.

Menjalankan utiliti Windows Disk Defragmenter pada setiap komputer di makmal komputer.

Menyemak ruang kosong (free space) pada cakera keras di partition C: dan D: di makmal komputer.

Mencuci pemacu CD-ROM dan pemacu cakera liut menggunakan CD dan disket pencuci di makmal komputer.

h. Membuat kerja-kerja pencegahan pada setiap komputer di makmal komputer dan pusat akses. Menjalankan perisian antivirus (scan) pada setiap komputer di makmal dan pusat akses i. Melaksanakan prosedur kerja proses dan prosedur kerja proses sokongan yang sejajar dengan dasar perlaksanaan kualiti MS-ISO9001:2000 j. Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.3.0Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan1. Membudayakan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru yang berterusan.

2. Memberi khidmat-bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan.

3. Mencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru.

4. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru.

5. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pusat sumber bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

4.0Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri SelangorMewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya teknologi pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini.

1. Meningkatkan penggunaan bahan pelbagai media pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2. Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan konsep pendidikan bestari. 3. Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di samping membudayakan minat membaca di kalangan guru dan pelajar. 4. Meningkatkan pengurusan, penggunaan teknologi, dan kehendak pelanggan di Pusat Kegiatan Guru (PKG).5. Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan kajian dan pembangunan berdasarkan keperluan dan masalah setempat.

5.0Objektif Unit Perkhidmatan ICTMembantu Bahagian Teknologi Pendidikan dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor mengeluarkkan serta menyebarkan atau membekalkan bahan pengajaran dalam pelbagai media yang bermutu tinggi kepada semua sekolah dan memastikan bahan itu digunakan bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

5.1 Menyebarkan perisian kursus pendidikan bagi tujuan pengurusan.

5.2 Bimbingan kepada sekolah dalam penggunaan sistem pengurusan

sekolah bestari.

5.3 Pengumpulan data dan penganalisisan data untuk sistem maklumat

pengurusan BTPN.

5.4 Menyelaras perolehan, selenggaraan dan peningkatan kemudahan

komputer dan rangkaian di BTPN dan PKG.

5.5 Menguruskan sistem rangkaian dan laman web BTPN dan PKG.

5.6 Menyelaraskan perlaksanaan projek inovasi, projek rintis, dan projek khas yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran bestari di sekolah- sekolah.

5.7 Melaksanakan program pengurusan perubahan Perkhidmatan ICT diperingkat negeri.

5.8 Bertanggungjawab kepada penyelenggaraan peralatan ICT.

6.0Carta Organisasi BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

7.0Carta Organisasi Unit Perkhidmatan ICT

8.0Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit : Unit Perkhidmatan ICT Jawatan

: Juruteknik Komputer FT17Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru BesarMeluluskan semua program dan aktiviti Unit Perkhidmatan ICTPenolong Kanan Pentadbiran1. Memantau pelaksanaan program dan akiviti Unit Perkhidmatan ICT.2. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti Unit Perkhidmatan ICT.

Guru Penyelaras Bestari dan Guru ICT1. Melaksanakan aktiviti Unit Perkhidmatan ICT.

a. Membantu melaksanakan penyelenggaraan dan kelengkapan komputer Peningkatan keupayaan komputer, mempateri dan pemasangan kabel rangkaian, melaksanakan instalasi perisian mengikut keperluan pengguna(BTPN danPKG) komputer, menjalankan uji lari keatas perkakasan dan perisian yang baru.

b. Membantu memastikan sistem rangkaian LAN/WAN dan capaian internet sentiasa berkeadaan baik serta disambungkan pada setiap komputer di BTPN. Membantu Melaksanakan program dan aktiviti berkaitan.

Penolong Pengarah- Penolong Pengarah BTPN

Urusan keperluan dan pelaksanaan Unit Perkhidmatan ICT.

Pegawai-Pegawai BTPN/PKG

Urusan/Membantu memberi perkhidmatan berkaitan dengan Unit Perkhidmatan ICT.

Pembantu Tadbir

Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat.

8.0Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit : Unit Perkhidmatan ICT Jawatan : Juruteknik Komputer FT17Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

c. Memastikan capaian internet dapat berfungsi dengan baik di setiap komputer pengguna sekolahd. Memastikan kebersihan bilik server dan makmal komputer berkeadaan baik.e. Memastikan makmal komputer dikunci dan semua peralatan komputer dimatikan (seperti komputer, AVR,pencetak, LCD, alat hawa dingin, kipas dan lampu) selepas pengguna menggunakannya.Memastikan pengguna yang mempunyai kebenaran sahaja menggunakan kemudahan yang terdapat di makmal komputer.

f. Membuat penjagaan terhadap komputer-komputer di makmal komputer BTPN.

Membuang (delete) fail atau perisian yang tiada berkaitan pada setiap komputer di makmal komputer

8.0Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit : Unit Perkhidmatan ICT Jawatan

: Juruteknik Komputer FT17Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Menjalankan utiliti Windows Disk Cleanup pada setiap komputer di makmal komputer.

Menjalankan utiliti Windows Scandisk pada setiap komputer di makmal komputer.

Menjalankan utiliti Windows Disk Defragmenter pada setiap komputer di makmal komputer.

Menyemak ruang kosong (free space ) pada cakera keras di partition C: dan D: di makmal komputer.

Mencuci pemacu CD-ROM dan pemacu cakera liut menggunakan CD dan disket pencuci di makmal komputer

8.0Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit : Unit Perkhidmatan ICT Jawatan : Juruteknik Komputer FT17Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

h. Membuat kerja-kerja pencegahan pada setiap komputer di makmal komputer.

Menjalankan perisian antivirus (scan) pada setiap komputer di makmal.

i. Melaksanakan prosedur kerja proses dan prosedur kerja proses sokongan yang sejajar dengan dasar perlaksanaan kualiti MS-ISO9001:2000

9.0Proses Kerja Juruteknik Komputer FT17Aktiviti9.1PENGURUSAN PERKHIDMATAN ICT

Subaktiviti9.1.1MENERIMA ADUAN KEROSAKAN Subaktiviti9.1.1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Terima aduan secara lisan atau bertulis.Ketua Uni