fail meja 1

of 38/38
SMK SEKSYEN 18, SHAH ALAM FAIL MEJA KETUA PANITIA EKONOMI ASAS 2010 NAMA KETUA PANITIA : HANIZAH HAMZAH

Post on 16-Jun-2015

3.351 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SMK SEKSYEN 18, SHAH ALAM FAIL MEJA KETUA PANITIA EKONOMI ASAS 2010 NAMA KETUA PANITIA : HANIZAH HAMZAH

ISI KANDUNGANVISI DAN MISI SEKOLAH PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN AHLI JAWATANKUASA PANITIA SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN FUNGSI UTAMA KEYUA PANITIA AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 7.2 7.3 7.4 KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN 1 1

6. 7.

VISI & MISI SEKOLAH i) Visi sekolah SMK Seksyen 18 Shah Alam akan menjadi sekolah yang cemerlang menjelang tahun 2013. Misi sekolah Memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan modal insan cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ii)

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK Seksyen 18, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan dengan: * sekolah. * * * * Mengamalkan nilai dedikasi dan bertenaga untuk merealisasikan visi dan misi Sentiasa efisien dalam mendidik murid-murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum. Segera bertindak untuk melaksanakan tugas, proaktif, kreatif dan tidak membuang masa agar mampu mencapai pendidikan berkualiti. Amanah dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa demi memperoleh keredhaan Allah. Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan dan kondusif dengan melahirkan modal insan cemerlang.

1.

OBJEKTIF KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1.1 OBJEKTIF UMUM KURIKULUM 1.1.1 Menyelaraskan kegiatan dan pembelajaran panitia 1.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dalam sesebuah panitia 1.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain 1.1.4 Membangunkan kemahiran R&D di dalam panitia OBJEKTIF KHAS 1.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.1.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Daerah Petaling Perdana yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif JPNS 1.2.4 Merealisasikan halatuju JPNS i. Lulus 100% dalam mata pelajaran Ekonomi Asas ii. Memastikan prestasi mata pelajaran Ekonomi Asas adalah berkualiti untuk mencapai target A+.

1.2

2.

CARTA ORGANISASI PANITIA MATA PELAJARAN

PENGETUA

PENOLONG KANAN

GKMP VOKASIONAL & TEKNIK

KETUA PANITIA EKONOMI ASAS

3.

AHLI JAWATANKUASA PANITIA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Hanizah Hamzah (Ketua Panitia) -

4.

SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA 4.1 KURIKULUM 4.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 4.1.2 Penyediaan rancangan pelajaran tahunan 4.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 4.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 4.1.5 Kepelbagaian teknik mengajar 4.1.6 Kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan 4.1.7 Penggunaan BBM dalam P&P 4.1.8 Meningkatkan Koleksi BBM hasil panitia 4.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 4.1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 4.1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal 4.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 4.1.13 Menyemak buku latihan murid 4.1.14 Memberi kursus dalaman 4.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 4.1.16 Pelaksanaan program khas Kemahiran Berfikir dan Kritis 4.1.17 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber PENGURUSAN 4.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 4.2.2 Pencerapan 4.2.3 Mesyuarat bulanan panitia 4.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 4.2.5 Mengurus jadual guru ganti 4.2.6 Mengadakan kursus dalaman 4.2.7 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) 4.2.8 Pemantauan aktiviti panitia 4.2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem 4.2.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 4.2.11 Pengewalan stok dan inventori 4.2.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus murid

4.2

4.3

KOKURIKULUM 4.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik 4.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 4.3.3 Program lawatan sambil belajar 4.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 4.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN 4.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri. 4.4.2 Mewujukkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain 4.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

4.4

5.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : KETUA PANITIA

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang Diberi

Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. KURIKULUM 1. Pengetua mengeluarkan 1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini arahan 2. Penolong 1.2 Menyediakan rancangan pelajaran tahunan memastikan arahan 13 Berkongsi menyediakan rancangan pelajaran bersama dijalankan 1.4 Mempelbagaikan P&P 1.5 Perbincangan mepelbagaikan teknik mengajar 1.6 Mempelbagai program pengayaan dan pemulihan 1.7 Menggalakkan penggunaan Pusat Sumber 1.8 Meningkatkan koleksi BBM buatan sendiri 1.9 Memperbanyakkan BBM dengan cara membeli 1.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 1.11 Menyelaraskan soalan peperiksaan penggal 1.12 Menganalisis keputusan peperiksaan 1.13 Menyemak buku latihan murid 1.14 Memberi kursus dalaman 1.15 Membimbing guru terlatih, guru baru dan sandaran 1.16 Mempertingkatkan penggunaan Bahasa Melayu merentas Tugas Pegawai Atasan Yang Tugas dan Tanggungjawab

Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua Arahan Pengetua

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.7.1 Guru mata pelajaran 1.7.2 Guru Pusat Sumber 1.8 1.9 Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran

1.10.1 Guru mata pelajaran 1.10.2 Setiausaha peperiksaan 1.11.1 Guru mata pelajaran 1.11.2 Setiausaha peperiksaan 1.12.1 Guru mata pelajaran 1.12.2 Setiausaha peperiksaan 1.13 Guru mata pelajaran

Arahan Pengetua 1.14 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.15 Guru mata pelajaran Arahan Pengetua 1.16 Guru mata pelajaran Kuasa yang Diberi Tugas Pegawai-pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

6.

FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KURIKULUM ii. PENGURUSAN iii. KOKURIKULUM iv. TUGAS-TUGAS LAIN AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 7.1 KURIKULUM 7.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / peraturan

7.

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Pengetua

2

Penolong Kanan/ GKMP GKMP

3

4

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Ya Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Ya Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran yang terkini. Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan. Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar. Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran Fotostat sukatan (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

2 3 4

60 minit 10 minit 15 minit

6 6 6

7.1.2

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Memastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyediakan rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

Pengetua Penolong Kanan

Ketua Panitia

2

3

4

Ketua Panitia

5

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelenggaraan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pelajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangani di minggu ketiga

Tidak

Puashati?

Arah buat pindaan Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama. Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran. Ketua panitia menyemak rancangan dan menandatangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 120 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1

1 2

Mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan. Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke samasa

3 4

240 minit 20 minit

1 6

5 6

Berterusan Jika ada

7.1.3

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN BERSAMA PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Memperoleh sukatan pelajaran

Pengetua Penolong Kanan Pengetua GKMP

2 3

Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

4

Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran

5

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli

6

CARTA ALIRAN Memperoleh sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Memperoleh sukatan pelajaran. Menentukan tarikh mesyuarat. Persediaan sebelum mesyuarat - rancangan pengajaran lepas Tandakan (/) Catatan

- masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 4. 5. Mengadakan mesyuarat Percetakan - Menaip - Mencetak 6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran pelajaran mengikut keperluan.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 120 minit 30 minit 120 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2 3

Memperoleh sukatan pelajaran. Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran

4

120 minit

5 6

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

120 minit Jika perlu

7.1.4

KEPELBAGAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Kenal pasti kaedah-kaedah P&P

Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia

2 3 4

Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan

5

6

Ketua Bidang/ Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P&P

Menyenaraikan semua kaedah

Tidak

Lengkap?

Minta bantuan Guru Cemerlang Memilih kaedah

Menjalankan kaedah

Buat penilaian Tidak Berkesan?

Tukar kaedah

Ya Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada Ketua Bidang & PK

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6 Tindakan Senarai Kaedah P&P. Pilih kaedah. Laksanakan kaedah Pemilihan kaedah. Buat laporan Edar laporan: a. b. c. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P&P Tandakan (/) Catatan

7.1.5

KEPELBAGAIAN TEKNIK MENGAJAR PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan

Seksyen Undangundang / peraturan

1

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia

Pengetua/ Penolong Kanan/ GKMP/ Guru Cemerlang Guru Kanan Mata Pelajaran

2

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P&P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

3

Pengetua / Penolong Kanan

4 5

6

CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan?

Memurnikan Modul

Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Pengetua

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tindakan Meneliti laporan pencerapan. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat. Mesyuarat dijalankan/membina modul. Guru melaksanakan modul. Perbincangan selepas guru melaksanakan modul. Membuat/menghantar laporan. Tandakan (/) Catatan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 120 minit 120 minit 180 minit 1 minggu 120 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1 6

1 2 3 4 5

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar laporan kepada Pengetua/ Penolong Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran

6

1 hari

7.1.6 Bil

KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Proses Kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / peraturan

1

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 5 Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3 Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan Penilaian Mengadakan post mortem dari masa ke masa untuk melihat programprogram yang telah dijalankan Mengadakan pengubahsuaian jika perlu Mengedarkan laporan

Pengetua

2

Penolong Kanan

3

Penolong Kanan/ Guru Kanan

4

5

6 7

Penolong kanan/ Guru Kanan

8

Guru Kanan

9

Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

CARTA ALIRAN Mesyuarat - Memilih murid untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusus jadual program - Bagi Tingkatan 3 - Bagi Tingkatan 5 Jadual Pelaksanaan program

Melaksanakan program

Membina modul

Menilai keberkesanan program Tidak Berkesan? Ubahsuai

Nilai Semula

Program diteruskan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia. Senarai nama murid: a. b. 3. Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan

Program-program : a. b. Pengkayaan Pemulihan

4. 5. 6. 7.

Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan buat laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru, Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia.

8.

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa yang diambil 6 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1 2

Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan

3

60 minit

4 5 6 7

30 minit

60 minit 30 minit