fail meja pss

Click here to load reader

Post on 06-Jun-2015

17.850 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pendahuluan Konsep Pusat Sumber Profil Pusat Sumber Sekolah Visi PSS Misi PSS Moto PSS Matlamat PSS Objektif PSS Organisasi Pusat Sumber Senarai Tugas Kewangan Sistem Fail Rekod PSS Peraturan PSS Promosi Prosedur Penyediaan Aktiviti PSS Lampiran 17.1 Contoh Fail Meja Guru Perpustakaan 17.2 Contoh Borang Penggunaan Perpustakaan 17.3 Contoh Borang Penggunaan Bilik Media1

17.4 Contoh Surat/Minit Mesyuarat 17.5 Contoh Senarai Semak PSS 17.6 Contoh Program NILAM

2

PENGENALAN Fail Meja merupakan satu set panduan kerja yang disediakan khusus untuk setiap ahli jawatankuasa pusat sumber sekolah (PSS). Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedur kerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturan-peraturan, carta aliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang ahli jawatankuasa. Penyediaan Fail Meja ini akan lebih memudahkan setiap ahli jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran PSS akan lebih terancang dan sistematik.KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber Sekolah merupakan satu tempat yang mengumpul, memproses dan menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Ia termasuklah keseluruhan koleksi bahan bercetak dan bukan cetak meliputi alatan teknologi terkini.PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluan kegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.

Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan tersebut.

PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH

VISI PSS

Sejarah Kemudahan fizikal Kemudahan sumber manusia Bilangan pelanggan

Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan NegaraMISI PSS

Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumatMOTTO PSS

3

* Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya IlmuMATLAMAT PSS

*

Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer.

OBJEKTIF PSS

** Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan profesionalisme guru Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

4

1. 2. 3. 4.

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

5

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

PENGERUSI Pengetua NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

PIBG

AHLI JAWATANKUASA

Pen. Kanan HEM Penyelia Petang Ketua-ketua Bidang

Kaunselor

Guru Media & Guru Perpustakaan

Pemerhati

6

Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

PENASIHAT Pengetua PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

AHLI JAWATANKUASA

Guru Media

Guru Perpustakaan

Pembantu Tadbir PSS

Ketua Lembaga Pengawas PSS

Wakil staf sokongan

Wakil Panitia Mata Pelajaran

7

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 2. 3. Merancang pengwujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya. Menentukan sumber kewangan PSS. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahanbahan bantu mengajar/ belajar. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

4. 5.

6.

7.

8

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensiagensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

9

PENGERUSI

SETIAUSAHA

GURU PERPUSTAKAA

GURU MEDIA

PENGAWA S PSS KETUA PANITIA KERA NI PSS

10

SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (GPK 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bertanggungjawab kepada Pengetua Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN, BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan

11

GURU PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

12

SENARAI TUGAS GURU MEDIA UNIT TEKNOLOGI / APD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajar