fail meja ppm

Click here to load reader

Post on 24-Apr-2015

386 views

Category:

Documents

48 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FAIL MEJAPEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH Sekolah Kebangsaan Kg. Gudang 34520 Batu Kurau PerakNama : ROHANI BINTI BAHAROM

Jawatan : PEMBANTU PENGURUSAN MURIDNAMA AGENSI ALAMAT : SK. KEB. KAMPUNG GUDANG. : JLN. KG. GUDANG , 34520 BATU KURAU , PERAK.

NO. TELEFON NO. FAKS E MAIL

Jawatan : P:e05 m8882336 bantu P/e05 ng8411811 urusan Murid: 05 8882336 :

MAKLUMAT PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

NAMA JANTINA NO. KAD PENGENALAN STATUS TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR KELAYAKAN AKADEMIK

: ROHANI BINTI BAHAROM : PEREMPUAN : 690 : BERKAHWIN : 19 HB. APRIL. 1969 : KAMPUNG SRI PADUKA, BATU KURAU, PERAK. : SPM / 1986 : 05 JANUARI 2004 : 23 OGOS 2005 : 20 OKTOBER 2006 : PEMBANTU PENGURUSAN MURID : N 17 : A1 : NO. 58, KG. PADANG DAS, 34520 BATU KURAU, PERAK. : 016

TARIKH MULA BERKHIDMAT TARIKH LANTIKAN TARIKH SAH JAWATAN NAMA JAWATAN GRED JAWATAN NO. FAIL PERIBADI ALAMAT KEDIAMAN

NO. TELEFON

2

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

1.0 Rukun Negara

BAHAWASANYA

NEGARA

KITA

MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Kedaulatan Undang-Undang 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kesopanan Dan Kesusilaan Keluruhan Perlembagaan

3

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih individu memperkembangkan potensi

secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan berilmu dan warganegara mulia, diri serta Malaysia yang

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak bertanggungjawab mencapai memberikan berkeupayaan kesejahteraan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

3.0 Matlamat Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan 4 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara mencapai Malaysia yang berilmu diri serta pengetahuan, dan memberikan berketrampilan, berkeupayaan berakhlak mulia, bertanggungjawab

kesejahteraan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara .

4.0 Teras Pendidikan Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama

5.0 Misi Kementerian Pelajaran MalaysiaMewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

5

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

6.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

7.0 Nilai Teras Kementerian Pelajaran Malaysia Berakhlak mulia Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir

8.0 Visi: Jabatan Pendidikan Negeri PerakMelonjakkan kokurikulum kecemerlangan dan dalam pencapaian akademik, imej perkhidmatan.

6

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

9.0 Misi: Jabatan Pendidikan Negeri PerakKami Warga Pendidik Negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan: 1. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina

kepimpinan transformasional. 2. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan. 3. Membudayakan headcount di JPN,PPD dan sekolah. 4. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat. 5. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas.

10.0 Piagam Pelanggan: Jabatan Pendidikan Negeri PerakKami Warga Jabatan Pelajaran Perak Dengan Penuh Tekun Dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk: 1. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar. 7 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

2. Memastikan bekalan guru ke sekolah-sekolah mencukupi. 3. Melaksanakan konsep PendemokrasianPendidikan dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas. 4. Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti dan selaras berasaskan kurikulum kebangsaan. 5. Memastikan semua guru memperoleh pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang terkini secara sistematik. 6. Memastikan setiap sekolah melaksanakan pelan peningkatan prestasi akademik bagi menjamin peningkatan yang berterusan dalam prestasi peperiksaan awam. 7. Memastikan pendidikan. 8. Memastikan peperiksaan awam diurus secara sistematik dan memenuhi prosedur. 9. Memastikan 10. Memastikan warga sekolah dan persekitarannya peraturan dan bersih,ceria,selamat,sihat dan berkualiti. murid-murid mematuhi tatacara persekolahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 11. 12. Memastikan setiap murid menyertai aktiviti sukan dan Memastikan murid dan warga pendidikan memperoleh kokurikulum di sekolah. pengetahuan dan kefahaman tentang bahayanya dadah serta berupaya menjauhi dan menentangnya. 13. 14. 15. Memastikan semua sekolah dibekalkan dengan peralatan Memastikan semua urusan perkhidmatan dan maklumat Memastikan semua warga pendidikan mendapat atau kemudahan asas yang cukup. anggota perkhidmatan pendidikan lengkap dan teratur. maklumat yang tepat dan cepat tentang peluang-peluang untuk peningkatan kerjay 8 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

wujudnya

Iklim

Dini

di

semua

institusi

Jabatan daripada

bersedia semua pihak

dan dan demi

sanggup teguran yang meningkatkan

menerima membina prestasi

pandangan,cadangan,syor

perkhidmatan dan kecemerlangan Jabatan ini.

11.0 Visi: Sekolah Kebangsaan Kg. Gudang.MEMARTABATKAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN MENJANA KEMENJADIAN MURID SK KAMPUNG GUDANG

12.0

Misi: Sekolah Kebangsaan Kg. Gudang.KECEMERLANGAN DALAM BIDANG KURIKULUM , KOKURIKULUM DAN SAHSIAH DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM YANG TERANCANG,

MENCAPAI

EFEKTIF DAN BERKESAN. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG CEMERLANG, BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN DAN BERAKHLAK MULIA. MEWUJUDKAN PRASARANA SEKOLAH YANG

SELAMAT,KONDUSIF DAN CERIA. MENJALINKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN IBUBAPA DAN KOMUNITI.

MOTTO ILMU ADALAH PENYULUH HIDUP9 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

13.0 Piagam Pelanggan: Sekolah Keb. Kg. GudangMelalui Usaha Yang Inovatif Dan Kreatif komitmen Kami Adalah Untuk ; 1. Membolehkan murid menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. 2. Meningkatkan lagi pencapaian kelulusan semua mata pelajaran dalam ujian PKSR. 3. Meningkatkan pencapaian cemerlang dalam bidang ko kurikulum di peringkat zon, daerah, negeri dan kebangsaan. 4. Meningkatkan pencapaian akademik dalam mata pelajaran B. Melayu, B. Inggeris, Sains, Matematik dan Agama serta pencapaian 100% dalam peperiksaan UPSR. 5. Memupuk semangat sayangkan sekolah sebagai ; Tempat menuntut ilmu Tempat mengenbangkan pengetahuan Tempat pembentukan akhlak mulia 6. Melatih murid menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu serta mementingkan pendidikan untuk kesejahteraanhidup. 7. Mewujudkan iklim tempat belajar dan bekerja yang kondusif dengan penyediaan prasarana yang lengkap. 8. Membimbing dengan membina sikap patuh kepada peraturan , taat kepada Tuhan, ibubapa, guru dan pemimpin. 9. Memperkembangkan potensi, bakat dan kebolehan murid dengan penglibatan dalam berbagai aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum .

.10 FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

14.0 Matlamat Pendidikan PrasekolahPendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

15.0 Objektif Pendidikan Prasekolah Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. Menggunakan berkomunikasi. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Melayu kemahiran dengan baik dan untuk

memperkembangkan

berbahasa

11

FAIL MEJAPembantu Pengurusan Murid

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan

kemahiran menyelesaikan masalah. Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran so