fail meja cdc

Click here to load reader

Post on 27-Jun-2015

3.849 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

WAWASAN UNTUK KESIHATAN

M

alaysia akan menjadi sebuah negara terdiri daripada individu, keluarga dan masyarakat yang sihat melalui sistemkesihatan yang adil dan saksama, cekap, mampu disedia dan diperolehi,

berteknologi sesuai, serasi pelanggan dan bersesuaian dengan persekitaran. Sistem ini juga akan mengutamakan kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemuliaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatn mutu kehidupan.

MISI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

MISI Kementerian Kesihatan ialah mewujudkan penglibatan dan penyertaan untuk kesihatan bagi meransang dan memudahkan rakyat untuk: Mencapai sepenuhnya kemampuan kesihatan mereka. Menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai. Mengambil langkah positif meningkatkan lagi dan mengekalkan

status kesihatan bagi menikmati kehidupan yang lebih bermutu.

NILAI KORPORAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Perkhidmatan Penyayang 2. Kerja Berpasukan 3. Profesioalisme

1

FAIL MEJAUNIT KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1. DEFINASI - Fail Meja bagi sesuatu jawatan yang mengandungi maklumat lengkap untuk membolehkan penyandang jawatan itu menjalankan tugasnya. 2. OBJEKTIF FAIL MEJA - Memberi panduan yang tegas dan terperinci dalam menjalankan kerja. - Menambah kefahaman tentang maklumat kerja dan objektif organisasi. - Menerangkan hubungan kerja sendiri dengan kerja-kerja pegawai lain. 3. OBJEKTIF JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK

4.

OBJEKTIF PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN SRI AMAN Untuk meningkatkan taraf kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi kesihatan, pencegahan, rawatan dan pemulihan dengan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dengan tahap pencapaian yang optima.

2

5.

OBJEKTIF UNIT KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 5.1 OBJEKTIF UMUM Memutuskan semua tali jangkitan kejadian penyakit berjangkit (Makanan, Minuman, Udara, Titisan, Sentuhan da lain) secara menyeluruh dengan menjalankan penyiasatan dan pengesanan punca jangkitan dan mengambil langkah pengawalan dari merebaknya kejadian penyakit tersebut supaya tidak menimbulkan masalah kesihatan ke atas masyarakat umum. 5.2 OBJEKTIF KHAS To Provide Effective Surveilance And To Carry Out Timely Intervention Measures. Mengurangkan kejadian kes penyakit berjangkit ke suatu tahap yang paling minima. Mengurangkan kekerapan dn jangkamasa wabak kes penyakit berjangkit. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kejadian sesuatu penyakit berjangkit dan bagaimana cara-cara untuk mencegahnya melalui program pendidikan kesihatan.

3

6.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

Antara borang-borang yang digunakan dalam Unit CDC ialah:Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Borang Borang penyiasatan Kes,kotek, Pembawa Kolera FWBD/CHO/BG/001 Borang penyiasatan Kes,kotek, Pembawa Tifoid FWBD/TYP/BG/001 Borang penyiasatan Kes/Wabak Keracunan Makanan FWBD/KRM/BG/002 (Daerah Unit Epid, Pejabat Pengarah, JKNS) Borang penyiasatan Kes,kotek, Disenteri Borang penyiasatan Kes,kotek, Hepatitis A Borang Laporan Kes HIV/AIDS Dan Kematian FWBD/DYS/BG/001 FWBD/HPA/BG/001 BORANG HIV /

AIDS - 79 7. Borang penyiasatan dan notifikasi HIV/ AIDS HIV 101/94 8. Borang Permohonan Dan Keputusan Ujian Makmal MSLF: 01/2004 9. Borang Analisis untuk Mikrobiologi (Swab) H 198 (Rev.10/74) 10. Borang Analisis untuk Mikrobiologi (Urine/stool/csf dll) H 401 11. Borang penyiasatan Kes,kotek, Pembawa Kolera FWBD/CHO/BG/001 12. Borang penyiasatan Kes,kotek, Pembawa Kolera FWBD/CHO/BG/001

4

7.

SENARAI TUGAS-TUGASAN DALAM UNIT KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKITPENYAKIT BERJANGKIT Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran yang menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit-penyakit berjangkit adalah terlebih dahulu dilantik sebagai Pegawai Diberi Kuasa dalam bahagian I Seksyen 3 (1) Akta Pencegahan Dan Kawalan Penyakit-Penyakit Berjangkit 1988. Antara tugas-tugasnya adalah:1. Merekodkan semua kes-kes penyakit berjangkit untuk kajian dan mengetahui kedudukannya tiap-tiap hari, minggu, bulan dan tahun. 2. Menyediakan laporan-laporan harian, mingguan, bulanan, suku tahunan, setengah tahunan dan tahunan mengenai kes-kes penyakit berjangkit mengikut seperti yang diarahkan mengikut masa ke semasa.

5

3. Membuat penyiasatan segera semua kes-kes penyakit berjangkit yang dilaporkan kepada Pegawai Kesihatan untuk mengesan punca dan mengawal keadaan supaya tidak merebak. 4. Menyelenggarakan kerja-kerja 'Disinfection' dan 'Disinfestation'. 5. Menganalisa semua kes-kes yang disiasat dan mengesyurkan pengawalan dan pencegahan yang sewajarnya kepada Pegawai Kesihatan. 6. Memberi suntikan pelalian kepada kontek-kontek pesakit dengan tujuan untuk mengawal jangkitan dari merebak. 7. Mengambil contoh-contoh darah, najis, muntah, kahak, makanan, air dan sebagainya untuk pemeriksaan dan menentukan punca jangkitan. 8. Mengendalikan kerja-kerja pengeluaran Sijil Kesihatan Antarabangsa di bawah 'International Health Regulation' dengan memberi suntikan pelalian dan sebagainya. 9. Bertugas sebagai ahli pasukan kesihatan dalam kerja berhubung dengan wabak dan bencana alam. (spt banjir) 10. Menganalisa data-data yang dikumpul dan sediakan laporannya untuk Pegawai Kesihatan. 11. Menyedia dan mengemaskinikan semua graf-graf, peta-peta gerakan dan data-data penting mengenai penyakit berjangkit. 12. Mencari dan mengesan kontek pesakit, menjalankan kawalan dan mencegah penyakit dari merebak. 13. Menjalankan kajian Epidemiologi di dalam Rancangan Kawalan dan 'Surveillance' penyakit berjangkit. 14. Menjalankan kerja-kerja pengawasan apabila diperlukan untuk mengawasi keluarga atau kontek bagi tujuan mengenai penyakit berjangkit melalui ceramah, pameran, dailog dan sebagainya.

8.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN 8.1 Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 8.2 Akta Makanan 19836

8.3 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993 8.4 Perintah Am 8.4.1 Bab B 8.4.2 Bab C 8.4.3 Bab D Elaun-Elaun Cuti Disiplin

7

9. Tugas

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI YANG LAIN DI PEJABAT KESIHATAN Pegawai Yang Ada Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Kawalan 2. 3. 4. Pengarah Notifikasi Kes. Jabatan Ahli Kaji Kuman Pembantu Makmal. -menjalankan Ujianujian Bakteriologi ke atas 5. semua contoh yang dihantar Pekerja Rendah Am -menjalankan kerja disefeksi semburan lysol dan lain-lain. Kimia. (Analisa Keracunan) Hospital

Atasan

Hubungan 1. Pegawai Kesihatan 1. Menerima maklumat kes melalui Borang Health 1/ Akta Daerah ahkan PPKPK untuk tindakan selanjutnya 2. Penolong Pegawai Kesihatan Kanan -mengarahkan PPKP DCD untuk membuat siasatan serta langkah kawalan dan mengar Borang (Peraturan 1) dan juga melalui telefon. 2. Merekodkan kes. 3. Menyiasatkan kes. di Lapangan. 5. Menyiapakan penyiasatan kes. 6. Menjalankan kerja-kerja pengawasan dan tindakan susulan. 7. Memberikan pendidikan kesihatan kepada pesakit, kontek, dan masyarakat kawasan yang terlibat. 8. Mengawasi Pesakit AIDS kerja-kerja Pengurusan Jenazah laporan lengkap berkenaan Pencegahan Dan PenyakitBerjangkit 1988 - Akta 342

4. Menjalankan kerja-kerja Pencegahan dan Kawalan Penyakit

8

pencegahan

9

10.

PROSES KERJA PENYIASATAN KES PENYAKIT BERJANGKIT

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK

SESI UNDANG-UNDANGATAU

PERATURAN

1.

Terima laporan (Borang[Peraturan 1]) Pegawai dari Hospital, Pusat Kesihatan dan Perubatan Klinik Swasta. Ahli Kajikuman

Akta Kawalan Dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988

2.

Merekodkan kes penyakit berjangkit PPKPK yang dilaporkan (buku rekod MS.Excel)

3.

Melaporkan Epidemiologi

kepada Pejabat

Unit Pengarah

Kesihatan Negeri. (JKN) 4. Menyiapkan dan kawalan peralatan serta dan

kelengkapan untuk kerja siasatan pencegahan penyakit berjangkit. 5. Temubual dengan pesakit/ kontek untuk mendapatkan maklumat serta data berkenaan penyakit berjangkit yang diperlukan. 6. Menjalankan kerja-kerja pencegahan dan kawalan dengan menjalankan kerja disinfeksi dan pengambilan contoh-contoh. (Najis/ rectal swab, air, makanan dll)

10

7.

Memberikan

pendidikan

kesihatan

kepada pesakit dan kontek. Menyiapkan berjangkit.Merekod Kes

laporan laporan kes penyakit berjangkit lengkap Terimamelalui telefon/ Borang Notis/ Borang kes penyakit Health 1(Sek 10 APDPPB 1988)

berkenaan siasatan

Laporan Epidemiologi

dihantar

ke

Unit

Beritahu Pejabat PPKPK, MOH dan kemudian Pengarah beritahu JKN jika penyakit tersebut dikehendaki melapor melalui telefon.

Kesihatan Negeri.

Kerja-kerja tindakan susulan (followmedia, pemandu dan beberapa orang up) mengikut jenispembantu jika perlu.

Sediakan peralatan, ubat semburan, botol,

penyakit

berjangkit.

Pergi ke hospital untuk temubual pesakit dan dapatkan data-data yang diperlukanBah IV Sek 18 (1) (a)

Pergi ke rumah pesakitSek 18 (1) (b)

Menjalankan kerja-kerja penyiasatan, pengawalan dan pencegahan.

Menyiasat

Pencegahan/Pengawalan

Periksa keadaan alam sekitar

Basmi kuman

Ambil Najis R/Swab

Ambil Sampel air/ Makanan

Klorin Telaga

Buat sukatan campuran

Isi borang analisis

Guna bekas steril

Kira isipadu air telaga

Buat semburan

Hantar ke makmal

Hantar ke makmal utk analisis

Bubuh dengan betul

11.

CARTA ALIRAN KERJA

Pendidikan KesihatanSek 11(3)(a)(b)(c)(4)

Follow Up Menyediakan Laporan