fail meja 2015

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2016

52 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Good

TRANSCRIPT

F A I L M E J A

SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR

Jalan Jelapang,31200,Chemor, Perak

FAIL MEJA

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

NAMA SEKOLAH

:SK. CHEPOR, CHEMOR.KOD SEKOLAH

:ABA 2007GRED SEKOLAH

:BDAERAH

:KINTA UTARA ALAMAT SEKOLAH:SK CHEPOR,JALAN

JELAPANG, 31200 CHEMOR,

PERAK.NO. TEL SEKOLAH:05- 201 7246NO. FAKS SEKOLAH:05- 201 2135KANDUNGAN1. Kulit Fail

2. Sejarah Sekolah / Kelas Pemulihan 3. VISI

4. MISI

5. Matlamat 6. Objektif Sekolah / Kelas Pemulihan 7. Carta Organisasi Sekolah

8. Carta Organisasi Program Pemulihan Khas

9. Senarai tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain

9.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas

9.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

9.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS9.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan

9.1.4 Penyediaan Fail9.1.5 Penyedian Jadual Waktu

10. Proses Kerja10.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

10.2 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6

10.3 Membantu Guru BM,M3/LINUS10.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan

10.5 Penyediaan Fail

10.6 Penyediaan Jadual Waktu

11. Carta Aliran Kerja11.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

11.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS

11.3 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6

11.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan

11.5 Penyediaan Fail

11.6 Penyediaan Jadual Waktu

12. Senarai Semak13. Peratuan-peraturan Pentadbiran

14. Senarai Undang-undang Pekeliling

15. Senarai borang-borang yang digunakan16. Norma kerja

17. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

1.0 Sejarah Kelas Pemulihan Khas

Kelas Pemulihan Khas, SK Chepor, Chemor merupakan satu titik tumpu bagi merealisasikan impian dan harapan murid-murid yang tidak mencapai tahap kemahiran 3M.Kelas Pemulihan Khas, SK Chepor yang dinamakan kelas MUTIARA dimulakan pada tahun 2001 seusia dengan permulaan sessi pembelajaran sekolah ini. Kelas ini beroperasi sepenuhnya pada tahun 2001 kerana ketiadaan guru pemulihan.Bermula dengan bilangan pelajar seramai 6 orang (tahun 2001), terkini pada tahun 2014 bilangan pelajar adalah dalam lingkungan 01 hingga 09 orang murid bagi Tahap 2 dan 01 hingga 26 orang murid Tahap 1(murid LINUS). Program kelas Mutiara lahir atas kesedaran hasil dari kajian yang dibuat didapati murid-murid yang mundur berpunca kerana tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

Matlamat utama program ini adalah di atas kesedaran untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang lebih mantap serta merealisasikan impian murid yang mundur yang juga mempunyai keinginan seiring dengan rakan murid lain untuk sama-sama menuju puncak kejayaan.2.0V I S I

VISI SEKOLAHSekolah Kebangsaan Chepor akan menjadi sekolah cemerlang (Band 1) menjelang tahun 2020.VISI PEMULIHAN KHAS

Melahirkan insan yang mampu mengadaptasikan ilmu dalam kehidupan harian.

3.0M I S I

Sekolah Kebangsaan Chepor akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan terunggul melalui :

1. Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.

2. Menghasilkan murid yang cemerlang dan hebat dalam kurikulum melalui pengajaran yang mantap dan cekap.

3. Melahirkan murid yang cemerlang dan berwibawa dalam bidang kokurikulum melalui program dan latihan berterusan.

4. Mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria.

5. Mengekalkan / menjalinkan hubungan baik yang sedia ada dengan ibu bapa dan komuniti.

4.0Matlamat Sekolah

Untuk menjana perkembangan minda dan sahsiah murid SKC menghadapi masa depan

yang cemerlang :

Cemerlang ilmu sejati,

Cemerlang akal budi,

Cemerlang keterampilan diri.

5.0Objektif Program Pemulihan Khas

OBJEKTIF PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-

kemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka;

Membantu murid mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dari PdP dalam kehidupan harian;

Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain;

Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin;

Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa;

Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran;

Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran;

Menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah; dan

Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan berasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.

4.0 Carta Organisasi

5.0Carta Organisasi Program Pemulihan KhasPENASIHAT

GURU BESAR MOHD RAMLI B MOHD BAKI

B

6.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas, Tanggungjawab & kuasa Yang diberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

1. Pegawai Pelajaran Daerah

2. Penyelia Pemulihan Khas Daerah

3. Guru Besar

4. Penolong Kanan

1. Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

Merancang

Melaksana

Menilai

Melapor

Kerja susulan

2. Membantu Guru BM,M3 dan LINUS.

Mengenalpasti

Merancang

Penyediaan aktiviti

Penyediaan ABM

Penilaian

Melapor

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan

Penyediaan Ujian

Melaksana

Merekod

Melapor

4.Penyediaan Fail

Merancang

Penyediaan kulit fail

Melabel fail

Merekod Fail

Sedia daftar Fail

Menyimpan Fail

5. Penyediaan Jadual Waktu

Merancang

Menyelaras

Mencatat

Mempamer

Mengedar

Melaksana1.Guru Besar:

Pemantauan

Peruntukkan

Kewaangan

Nasihat

Sokongan

2. Pen Kanan:

Pemantauan

Membimbing

Sokongan

3.Ketua Panitia:

Laporan Prestasi Murid

4. Guru Kelas

tingkah laku murid

5.Guru Matapelajaran:

mengenalpasti daerah-daerah kelemahan murid

6. Guru PSS:

Penggunaan PSS

7:Guru ICT:

Penggunaan makmal ICT

8. Kerani

Surat menyurat

Pelaporan

Alatulis & Peralatan

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.1 PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Pencalonan & pengumpulan maklumat murid.

2. Menjalankan ujian diagnostik &

Pengamatan.

3. Menganalisa ujian diagnostik &

Pengamatan.

4. Penyediaan Rancangan

mengajar.

5. Menjalankan pengajaran &

Pembelajaran.

6. Menjalankan Ujian IPP2M & IKAM (Januari ,Mei , September)

7. Memeriksa Ujian IPP2M & IKAM a. Melepasi wajaranmengikuti pdp di Kelas Perdana.

b. Belum melepasi wajaran mengikuti program Pemulihan Khas.8. Menghantar data ke PPD/JPN. Data:DPEM (Januari ,Mei, September )

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. Pen.Kanan5. Ketua Panitia

6. Guru Kelas

7. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.2 MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

MEMBANTU Guru BM, M3 / LINUS untuk :-

1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M.

2. Merancang Kaedah Pengajaran.

3. Menyediakan aktiviti.

4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar.

6. Membuat penilaian.

7. Membuat laporan kepada pihak berkenaan.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

7. Guru LINUS

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Mentadbir soalan ujian untuk membuat penilaian

( IPP2M/IKAM).

2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Merekod keputusan setiap ujian.

4. Membuat laporan ujian kepada kepada pihak berkenaan.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.4 PENYEDIAAN FAIL

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Diruj