nasir fail meja

of 30 /30
MAKLUMAT DIRI GURU 1. NAMA PENUH : MUHD NASIR BIN SALI 2. JANTINA : LAKI-LAKI 3. TARIKH LAHIR : 13 JANUARI 1970 4. TEMPAT LAHIR : PAPAR SABAH 5. NO.KAD PENGENALAN : 700113125203 6. NO.FAIL PPB : PBB(SN)/100-2/2075 7. NO.FAIL JABATAN : JP(SB)/C2-04/14341 8. NO.FAIL SPP : SPP(H) 90/1/12-111593/ 9. NO.KWSP : 61193819 10. NO.CUKAI PENDAPATAN: SG 7343347-00 11. KELULUSAN AKADEMIK: DIPLOMA PENDIDIKAN 12. IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN MALAYSIA 13. 0PSYEN : PSR/PENGAJIAN MELAYU 14. JAWATAN/GRED : PPPLD (DGA32) 15. TARIKH BERKHIDMAT : 01.12.1992 16. LANTIKAN PERTAMA : 01.03.1993 17. PENGESAHAN JAWATAN: 01.03.1996 18. LANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN : 01.01.2005

Author: nashirs

Post on 20-Jun-2015

747 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Nasir Fail Meja

MAKLUMAT DIRI GURU

1. NAMA PENUH : MUHD NASIR BIN SALI

2. JANTINA : LAKI-LAKI

3. TARIKH LAHIR : 13 JANUARI 1970

4. TEMPAT LAHIR : PAPAR SABAH

5. NO.KAD PENGENALAN : 700113125203

6. NO.FAIL PPB : PBB(SN)/100-2/2075

7. NO.FAIL JABATAN : JP(SB)/C2-04/14341

8. NO.FAIL SPP : SPP(H) 90/1/12-111593/

9. NO.KWSP : 61193819

10. NO.CUKAI PENDAPATAN: SG 7343347-00

11. KELULUSAN AKADEMIK: DIPLOMA PENDIDIKAN

12. IKHTISAS : SIJIL PERGURUAN MALAYSIA

13. 0PSYEN : PSR/PENGAJIAN MELAYU

14. JAWATAN/GRED : PPPLD (DGA32)

15. TARIKH BERKHIDMAT : 01.12.1992

16. LANTIKAN PERTAMA : 01.03.1993

17. PENGESAHAN JAWATAN: 01.03.1996

18. LANTIKAN KE DALAMPERKHIDMATAN : 01.01.2005

19. TARIKH KENAIKANGAJI : 01 JANUARI

20. TARIKH MASUK KEJAWATAN BERPENCEN : 01.12.1996

Page 2: Nasir Fail Meja

21. ALAMAT RUMAH : FLAT GURU SMK.PAMOL

22. NO.TELEFON BIMBIT : 013-5596555

23. TUGAS KHAS DI SEKOLAH:

23.1. GURU KELAS23.2. KETUA PANITIA SEJARAH23.3. GURU UNIT PAGAR SEKOLAH23.4. PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN23.5. GURU PENYELARAS WARGA ASING23.6. KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (SEJARAH)

24. MATLAMAT GURU : MENJADI PENDIDIK BERDEDIKASI

Page 3: Nasir Fail Meja

TUGAS-TUGAS KHAS DI SEKOLAH

BIL. TUGAS CATATAN

2. Guru Mata Pelajaran:2.1. Sejarah 2.2. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Tingkatan 3ABCD

Tingkatan 2B,2C,2D 2E

3. Ketua Panitia Sejarah Ketua Panitia

4. Ketua Pentaksir Sekolah Mata Pelajaran Sejarah

5. Kelab dan Persatuan (Kokurikulum)

Penyelaras

7. Unit Disiplin (Unit Pagar Sekolah)

Ketua

8. Guru Bertugas Mingguan

Page 4: Nasir Fail Meja
Page 5: Nasir Fail Meja
Page 6: Nasir Fail Meja

Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu yang memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara.

Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian tertentu selaras dengan

pengalaman perkhidmatan penyayang.

Memberi layanan yang mesra kepada ibu bapa.

Mengurus kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana.

Mengurus pendaftaran dan perpindahan pelajar dalam tempoh 2 hari.

Mengeluarkan surat berhenti pelajar dan urusan rasmi pejabat dalam masa 15 minit.

Page 7: Nasir Fail Meja

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

BIL. TUGAS/JAWATANKUASA CATATAN

2 GURU MATA PELAJARAN

2.1. MATA PELAJARAN SEJARAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

2.1.1. Mempunyai Buku Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran dan digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran.2.1.2. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian bagi semua mata pelajaran dan digunakan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di kelas.2.1.3. Mengajar mata pelajaran sejarah dan pendidikan jasmani berdasarkan rancangan tahunan dan harian.2.1.4. Memberikan nota dan latihan kepada pelajar semasa di dalam kelas dan di rumah.2.1.5. Memeriksa buku latihan pelajar.2.1.6. Menjalankan sesi perbincangan dalam kelas.2.1.7. Mengadakan ujian bulanan dan peperiksaan bagi mata pelajaran sejarah dan pendidikan jasmani untuk mengukur pencapaian pelajar.2.1.8.Memastikan pelajar-pelajar tingkatan tiga melaksanakan tugasan (kerja kursus) diberikan.2.1.9. Membantu dan membimbing pelajar melaksanakan prosedur kerja kursus sejarah mengikut tempoh dan masa yang telah ditetapkan.2.1.10.Memeriksa dan menyemak kerja kursus sejarah serta memberikan skor markah kepada pelajar.2.1.11.Melengkapkan borang skor pelajar untuk simpanan dan laporan.2.1.12.Menghadiri taklimat/bengkel/kursus berkenaan dengan mata pelajaran berkaitan yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia/Jabatan Pelajaran/ dan Pejabat Pelajaran Daerah.2.1.13.Memastikan diadakan perbincangan dan perjumpaan sekiranya terdapat masalah pembelajaran mata pelajaran berkenaan.2.1.14. Membuat soalan ujian dan peperiksaan dan disimpan untuk bank soalan.

3A,3B,3C,3D2B,2C,2D,2D

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Page 8: Nasir Fail Meja

BIL. TUGAS/JAWATANKUASA CATATAN

3. KETUA PANITIA SEJARAH

3.1. Membantu dalam pelaksanaan Kurikulum bagi sesuatu sesi persekolahan dan mernagka program tahunan kurikulum sekolah.

3.2. Mempunyai sukatan pelajaran yang terkini untuk kegunaan jawatankuasa panitia sejarah.3.3. Menyediakan rancangan tahunan sejarah untuk guru mata pelajaran sejarah.

3.4. Mencadangkan kepada pihak sekolah tentang buku kerja sejarah dan buku rujukan yang sesuai untuk diguna pakai oleh guru-guru sejarah semua kelas.

3.5. Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan dan menyediakan fail bank soalan untuk simpanan.

3.6. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar berasaskan sekolah.

3.7. Melakukan langkah-langkah sewajarnya untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran sejarah.

3.8. Mengadakan mesyuarat jawatnkuasa panitia sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

3.9. Membuat perjumpaan sama ada secara formal atau tidak formal untuk membincangkan masalah-masalah dihadapi oleh guru mata pelajaran sejarah dan mencari jalan untuk mengatasinya.

3.10.Memastikan guru-guru sejarah berkenaan menghadiri kursus/taklimat/bengkel yang dianjurkan oleh kementerian dan jabatan.

3.11. Memastikan guru-guru sejarah yang telah menghadiri kursus mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru sejarah.3.12. Sentiasa mewujudkan kerjasama dengan persatuan sejarah sekolah bagi merealisasikan program yang dirancang.

Page 9: Nasir Fail Meja

3.13. Sentiasa bekerjasama dengan pantia-panitia lain dalam usaha kearah memajukan pelajar yang lemah dalam mata pelajaran tertentu.

3.14. Mempunyai jawatankuasa panitia yang bertanggungjawab melaksanakan program panitia yang telah dirancang.

3.15. Meyelenggara fail panitia dan memastikan semua keputusan minit mesyuarat,pekeliling dan surat-menyurat disimpan dalam fail.

3.16. Sentiasa bekerjasama dengan ketua bidang dalam pelaksanaan program panitia.

3.17. Sentiasa akur dan menerima arahan-arahan terkini daripada pihak sekolah untuk dilaksanakan.

3.18. Membantu pihak pentadir menyediakan anggaran belanjawan tahunan panitia.

3.19. Sentiasa menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Bidang,Penolong Kanan dan Pengetua.

3.20. Memastikan alat bantu mengajar mata pelajaran sejarah sesuai digunakan.

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Page 10: Nasir Fail Meja

BIL. TUGAS/JAWATANKUASA CATATAN

5 PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN

5.1. Membantu Penolong Kanan Kokurikulum melaksanakan program kelab dan persatuan di sekolah.

5.2. Membantu menyelaras jadual aktiviti kelab dan persatuan pada setiap minggu.

5.3. Memastikan semua pelajar berkumpul mengikut kelab dan persatuan sebelum memasuki kelas.

5.4. Memastikan semua pelajar terlibat aktif dalam kelab dan persatuan masing-masing.

5.5. Memastikan pelajar-pelajar hadir dengan jayanya dalam setiap perjumpaan diadakan.

5.6. Membantu kelab dan persatuan melaksnakan aktiviti dan program yang telah dirancang.

5.7. Menyediakan fail yang selaras untuk semua kelab dan persatuan.

5.8. Memastikan kelab dan persatuan mempunyai program utama untuk dilaksanakan.

5.9. Memastikan semua kelab dan persatuan membuat laporan bertulis berkaitan dengan aktiviti dan program yang telah dirancang.

Page 11: Nasir Fail Meja

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

BIL. TUGAS/JAWATANKUASA CATATAN

8 GURU BERTUGAS MINGGUAN

8.1. Mengambil alih tugas mingguan daripada guru bertugas minggu sebelumnya dengan penyerahan buku laporan kedatangan harian dan buku laporan kebersihan.

8.2. Menjalankan tugasan seperti melengkapkan buku kedatangan pelajar pada setiap hari.

8.3. Memantau tahap kebersihan kelas dan persekitaran sekolah.

8.4. Memastikan kelas yang bertugas mengutip sampah di kawasan sekolah menjalankan tugas mereka.

8.5. Memantau tahap disiplin pelajar sepanjang masa.

8.6. Memastikan pelajar yang sakit dan memerlukan rawatan diberikan layanan yangb sewajarnya.

8.7. Memastikan pelajar yang memerlukan rawatan di klinik diberikan surat dan dihantar ke klinik untuk mendapatkan rawatan.

8.8. Merekod segala aktiviti sekolah, peristiwa penting, lawatan pihak luar dan keadaan cuaca semasa dalam buku rekod harian.

8.9. Merumuskan laporan mingguan untuk dilaporkan semasa perhimpunan pada setiap hari Isnin.

8.10.Membuat laporan Guru Bertugas semasa hari perhimpunan sekolah.

8.11. Menyerahkan Buku Bertugas Mingguan kepada guru lain seterusnya.

HURAIAN SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Page 12: Nasir Fail Meja

BIL. TUGAS/JAWATANKUASA CATATAN

4 KETUA PENTAKSIR SEJARAH (SEKOLAH)

4.1. Memberikan taklimat kepada semua calon PMR 2008 berkaitan dengan tatacara dan prosuder pelaksanaan kerja kursus sejarah.

4.2. Menerima soalan kerja kursus sejarah 2008 dan memaklumkan dan mengedarkannya kepada semua calon untuk proses pelaksanaan kerja kursus sejarah 2008.

4.3. Memastikan fail pentaksiran disediakan dengan menyediakan semua borang berkaitan.

4.4. Sentiasa membimbing calon-calon untuk menghasilkan kerja kursus yang terbaik supaya mereka boleh mencapai tahap pencapaian cemerlang.

4.5.Menilai dan merekod markah calon untuk tujuan kemaskini.

4.6. Mengisi markah calon ke dalam Borang Markah Calon (BMC/1) untuk merekod pencapaian calon dan disimpan di sekolah.

4.7. Memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

4.8. Menghadiri bengkel/kursus/mesyuarat berkaitan dengan pelaksnaan pentaksiran yang dianjurkan oleh Kementerian/jabatan.

4.9. Memaklumkan kepada sekolah (Unit Peperiksaan) dan Unit Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran dengan menyediakan laporan lengkap berkaitan dengan keputusan pentaksiran yang telah dilaksanakan.

4.10.Memaklumkan semua calon dan ibu bapa berkaitan dengan keputusan calon.

FALSAFAH

Page 13: Nasir Fail Meja

PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

Malaysia yang berilimu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

masyarakat dan negara.

SENARAI SEMAK TUGAS KETUA PANITIA SEJARAH

Page 14: Nasir Fail Meja

BIL. PERKARA TANDAKAN ( / )

CATATAN

01 Memperolehi sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini daripada pihak sekolah.

02 Sudah menyediakan rancangan pengajaran untuk satu tahun

03 Telah memilih dan mencadangkan buku teks, buku rujukan, buku panduan untuk guru dan buku kerja untuk pelajar.

04. Menyelaras soalan ujian bulanan05 Menyelaras soalan peperiksaan06 Melakukan analisis keputusan peperiksaan dan

mengambil inisiatif mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah

07 Mengadakan pemantauan dan pencerapan ke atas guru-guru mengajar mata pelajaran sejarah

08 Memberikan latihan pengukuhan09 Mengadakan program pengayaan dan pemulihan

untuk memastikan pelajar-pelajar menguasai mata pelajaran sejarah

10 Mengadakan perbincangan dengan guru lain untuk mempertingkatkan dan mempelbagaikan teknik pengajaran

11 Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun

12 Memberikan kursus dalaman kepada guru-guru mata pelajaran sejarah (jika perlu)

13

14

Menggalakkan penggunaan bahan pusat sumber dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaranMengadakan aktiviti-aktiviti persatuan/kelab akademik berkaitan dengan kandungan sukatan pelajaran

15 Menganjurkan program berkaitan dengan sejarah negara

16 Berkongsi menyediakan rancangan pengajaran tahunan untuk kegunaan bersama

17 Membeli buku-buku rujukan sejarah untuk kegunaan guru mata pelajaran sejarah

Page 15: Nasir Fail Meja

ISI KANDUNGAN FAIL MEJA

BIL. ISI KANDUNGAN CATATAN01 BIODATA GURU /02 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA /03 VISI DAN MISI SEKOLAH /04 MOTTO SEKOLAH05 CARTA ORGANISASI

5.1. CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM 20085.2. CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 20085.3. CARTA ORGANISASI LEMBAGA DISIPLIN 20085.4. CARTA ORGANISASI PANTIA SEJARAH 20085.5. CARTA ORGANISASI PENTAKSIR SEKOLAH 20085.6. CARTA ORGANISASI PANITIA PJPK 2008

/////

06 SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB6.2. GURU MATA PELAJARAN SEJARAH (3A,3B,3C,3D)6.3. GURU MATA PELAJARAN PJPK (,2B,2C,2D)6.4. PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN6.5. KETUA PANITIA SEJARAH6.6. UNIT DISIPLIN6.8. PENYELARAS PENYEDIAAN MODUL SEJARAH6.9. JAWATANKUASA PANITIA PJPK6.10.PEMBANTU JURULATIH OLAHRAGA SEKOLAH6.11.JAWATANKUASA PERKHEMAHAN TAHUNAN6.12.JAWATANKUASA SUKAN OLAHRAGA SEKOLAH6.13.GURU BERTUGAS MINGGUAN

//

////

/07 LAMPIRAN

7.1. RUJUKAN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN7.2. SENARAI SEMAK KETUA PANITIA SEJARAH7.3. CARTA ALIRAN TUGAS7.4. SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DIPERLUKAN7.5. SENARAI JAWATANKUASA DIANGGOTAI7.6. SENARAI DOKUMEN DAN BORANG DIGUNAKAN7.7. NORMA KERJA7.8. SENARAI TUGAS HARIAN

//

/

////

Page 16: Nasir Fail Meja

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN(PEKELILING/PERINTAH AM)

BIL. PERKARA01 Perintah Am Bab A

1.1. Lantikan dan Kenaikan Pangkat02 Perintah Am Bab C

2.1. Cuti03 Perintah Am Bab D

3.1. Kelakuan dan Tatatertib04 Perintah Am Bab F

4.1. Perubatan05 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

5.1. Pendidikan Wajib06 Surat Pekeliling Profesional Bil.8/196807 Surat Pekeliling Ikhtisas:

7.1. Bil. 5/1977- Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah7.2. Bil.12/1988- Larangan Menjalankan Jualan Terus di Sekolah-Sekolah7.3. Bil.16/1988- Menangani Kegiatan Gangstar di Sekolah7.4. Bil. 7/1993- Garis Panduan Pungutan Derma Murid-Murid Sekolah7.5. Bil. 4/1996- Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman di Sekolah7.6. Bil. 5/1997- Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok7.7. Bil.24/1998- Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan7.8. Bil. 3/1999- Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran7.9. Bil 5/1999- Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, stafb Sokongan dan murid Sekolah Dalam Kegiatan Anti Kerajaan7.10.Bil.6/2000- Menangani Masalah Keselamatan, Dadah dan Gangster

Page 17: Nasir Fail Meja

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DIPERLUKAN

BIL. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

01 Perintah Am1.1. Bab A1.2. Bab B- Elaun-Elaun dan Perkhidmatan1.3. Bab C- Cuti1.4. Bab D- Disiplin

02 Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)

03 Surat-Surat Pekeliling Am Perkhidmatan dan Perbendaharaan

04 Perlembagaan Malaysia

05 Arahan Keselamatan

06 Akta Pendidikan 19966.1. Akta 19966.2. Akta 19616.3. Akta 1996- Bahagian IV

07 Pekeliling Kementarian Pelajaran7.1. Pekeliling No.356- Buku Rekod Mengajar

01

Page 18: Nasir Fail Meja

SENARAI SEMAK GURU MATA PELAJARAN

BIL. PERKARA CATATAN

01 Sudah menyediakan sukatan pelajaran02 Sudah memahami kandungan sukatan pelajaran sejarah

dan PJPK03 Sudah menetapkan matlamat yang hendak dicapai04 Sudah menyediakan rancangan pengajaran bagi

tempoh:4.1. Setahun4.2. Penggal Persekolahan4.3. Mingguan4.4. Harian

05 Mengemaskini Buku Rekod Pengajaran dan menghantar kepada pengetua

06 Memberikan nota07 Memberikan latihan kepada pelajar08 Memeriksa buku kerja/latihan pelajar09 Menjalankan ujian bulanan/menyemak jawapan ujian

bulanan dan merekodkan keputusan dalam buku rekod pengajaran

10 Menghadiri mesyuarat panitia berkaitan dan melaksanakan arahan dan keputusan mesyuarat panitia

11 Memberikan tugasan/kerja kursus kepada pelajar12 Membimbing dan membantu pelajar melaksanakan

kerja kursus dari masa ke semasa13 Memeriksa dan merekodkan markah kerja kursus untuk

laporan14 Menyediakan soalan peperiksaan15 Memeriksa jawapan pelajar16 Melakukan analisis keputusan peperiksaan untuk

tujuan laporan17 Mengadakan program khas untuk pelajar PMR 2008

Iaitu menyediakan modul sejarah.

Page 19: Nasir Fail Meja

SENARAI DOKUMEN / BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELANCARKAN KEBERKESANAN TUGAS-TUGAS HARIAN

BIL. TUGAS / TANGGUNGJAWAB

DOKUMEN / BORANG

02 GURU MATA PELAJARAN:2.1. Sejarah Ting.32.2. PJPK Ting.2

Buku teks,buku rujukan, buku panduan,Huraian Sukatan Pelajaran dan Sukatan Pelajaran,Pekeliling, Soalan ujian dan peperiksaan,Borang Prestasi,markah ujian dan peperiksaan,kerja kursus,fail bank soalan

03 KETUA PANITIA SEJARAH Fail, Pekeliling, analisis keputusan ujian/peperiksaan,senarai buku rujukan,minit mesyuarat,surat panggilan mesyuarat,senarai guru mengajar sejarah, biodata guru,takwim tahunan,

04 KETUA PENTAKSIR SEKOLAH

Fail,Borang BMC/1,BMC/2,Folio/kerja kursus,Surat lantikan,Jawatankuasa,minit mesyuarat,Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus,Jadual Pentaksiran

05 PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN

Fail,Jadual Perjalanan Kokurikulum,

06 UNIT DISIPLIN Fail,Buku Peraturan SekolahBorang Salahlaku

09 JAWATANKUASA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM

Jadual Aktiviti,Minit Mesyuarat,Senarai Tugasan

10 GURU BERTUGAS MINGGUAN

Buku Laporan,Surat sakit,

11 PENYELARAS MODUL SEJARAH

Fail, contoh soalan modul sejarah,Jawatankuasa

Page 20: Nasir Fail Meja

SENARAI JAWATANKUASA DIANGGOTAI

BIL. JAWATAKUASA JAWATAN/TUGAS01 KURIKULUM:

1.1. Guru Mata Pelajaran Sejarah1.2. Guru Mata Pelajaran PJPK1.3. Panitia Sejarah1.4. Pentaksir Sekolah1.5. Program Khas PMR 20081.6. Panitia PJPK

Tenaga PengajarTenaga Pengajar

Ketua PanitiaKetua Pentaksir

Penggubal ModulSetiausaha

02 KOKURIKULUM

2.1. Kelab dan Persatuan2.3. Jawatankuasa Merentas Desa2.4. Jawatankuasa Perkhemahan Unit Beruniform (Tahunan)

PenyelarasAJK

AJK Aktiviti

03 HAL EHWAL MURID (HEM)

3.1. Unit Disiplin

3.2. Unit Pagar Sekolah

3

Pembantu Guru Disiplin

Ketua Unit

O4 KELAB GURU Ahli/AJK

NORMA KERJA / TUGAS

Page 21: Nasir Fail Meja

BIL. TANGGUNGJAWAB PERUNTUKKAN MASA

01 Guru Kelas 1B 30 minit/minggu

02 Guru Mata Pelajaran Sejarah 480 minit/minggu

03 Guru Mata Pelajaran PJPK 480 minit/minggu

04 Penyelaras Kelab dan Persatuan 90 minit/minggu

05 Ketua Panitia Sejarah 30 minit/minggu

06 Pentaksir Sekolah 120 minit/minngu

07 Guru Bertugas Mingguan Sepanjang minggu

08 Program Khas PMR (Sejarah)8.1. Penyediaan Modul 120 minit/minggu

09 Pengurusan Warga Asing 30 minit/minggu

10 Unit Disiplin 30 minit/minggu

11 Unit Pagar Sekolah 30 minit/minggu

12 Sukan Olahraga Sekolah 3 hari/tahun

13 Merentas Desa 1 hari/tahun

14 Perkhemahan Unit Beruniform 3 hari/tahun

Page 22: Nasir Fail Meja

NAMA PEGAWAI MUHD NASIR BIN SALIJAWATAN PPPLD DGA32NO.KAD PENGENALAN

700113-12-5203

NO.FAIL JABATAN JP(SB)/C2-04/14341