dakwah rasul

16
METODE DAKWAH ASULULLAH

Upload: merisa-kurniasari

Post on 25-Sep-2015

46 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Bidang Agama Islam

TRANSCRIPT

Metode Dakwah

METODE DAKWAH RASULULLAH

DAKWAH

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan, Maksud ayat ini adalah, hendaknya ada kelompok dari umat Islam) yang siap sedia menjalankan tugas tersebut (mendakwahkan Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar.Imam Ali ash-Shabuni juga menyatakan, Maksudnya, hendaknya dirikanlah kelompok dari kalian (umat Islam) untuk berdakwah menuju Allah; untuk mengajak pada setiap kebajikan dan mencegah setiap kemungkaranDAKWAH

DAKWAH BERJAMAAHDAKWAH BERJAMAAH Dan berpeganglah kamu kepada tali (agama) Allah secara berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. (QS Ali Imran: 103)Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata,Dia (Allah) memerintahkan mereka (umat Islam) untuk berjamaah dan melarang perpecahan. Dan telah datang banyak hadits, yang (berisi) larangan perpecahan dan perintah persatuan. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala mereka bersepakat, sebagaimana tersebut banyak hadits tentang hal itu juga. Dikhawatirkan terjadi perpecahan dan perselisihan atas mereka. Namun hal itu telah terjadi pada umat ini, sehingga mereka berpecah menjadi 73 firqah. Diantaranya terdapat satu firqah najiyah (yang selamat) menuju surga dan selamat dari siksa neraka. Mereka ialah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang ada pada diri Nabi dan para sahabat beliau. [Tafsir Al Quranil Azhim, surat Ali Imran: 103.]DAKWAH BERJAMAAH

FAKTASEJARAHPERJUANGANRASULULLAH

TURUNNYA WAHYU PERTAMAMEMBERI PERINGATANDAKWAH KEPADA KELUARGATEMAN DEKATMENYERU SEMUAMANUSIA

MEMBINA PARA SAHABAT DI RUMAH ARQAM BIN ABI ARQAM

INTERAKSI KEPADA MASYARAKAT

THALAB AN-NUSHRAH(MENGGALANG DUKUNGAN)

NEGARA ISLAM TEGAK DI MADINAH

Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.(QS: Al-Maidah Ayat: 56)

DAKWAH HIZBUT TAHRIR

KEEPCALMANDMAKEDAWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,(QS: Ali Imran Ayat: 133)