rasul pemimpin umat

11
ن ي ق م ي م ف ول س ر ن ي ق م ي م ف ول س ر ت م او ت م اوPENDIDIKAN ISLAM –SIRAH TAHUN 2

Upload: hashimahyusoff

Post on 24-May-2015

189 views

Category:

Education


2 download

DESCRIPTION

Sirah Nabi

TRANSCRIPT

Page 1: Rasul Pemimpin Umat

رسول رسول فميمقين فميمقين

اومتاومت

PENDIDIKAN ISLAM –SIRAH TAHUN 2

Page 2: Rasul Pemimpin Umat

PENGERTIAN NABI & RASUL

RASULRASUL Lelaki pilihan Allah

Mendapat wahyu daripada Allah

Wahyu untuk panduan dirinya sahaja

TIDAK WAJIB menyampaikan wahyu kepada orang lain

Lelaki pilihan Allah

Mendapat wahyu daripada Allah

Wahyu untuk panduan dirinya sahaja

TIDAK WAJIB menyampaikan wahyu kepada orang lain

NABINABI

Lelaki pilihan Allah

Mendapat wahyu daripada Allah

Wahyu untuk panduan dirinya

WAJIB menyampaikan wahyu kepada orang lain

Lelaki pilihan Allah

Mendapat wahyu daripada Allah

Wahyu untuk panduan dirinya

WAJIB menyampaikan wahyu kepada orang lain

Page 3: Rasul Pemimpin Umat

HUKUM BERIMAN KEPADA RASUL…

RUKUN IMAN YANG KETIGARUKUN IMAN YANG KETIGA

Page 4: Rasul Pemimpin Umat

25 RASUL YANG WAJIB DIKETAHUI

Page 5: Rasul Pemimpin Umat

TUGAS-TUGAS RASUL

Page 6: Rasul Pemimpin Umat

CARA BERIMAN KEPADA RASUL

Page 7: Rasul Pemimpin Umat

SIFAT WAJIB RASUL

BIJAKSANA4

JUJUR2

BENAR1

MENYAMPAIKAN3

Page 8: Rasul Pemimpin Umat

SIFAT MUSTAHIL

BODOH4

KHIANAT2

DUSTA1

MENYEMBUNYIKAN3

Page 9: Rasul Pemimpin Umat

SIFAT HARUS

BERSIFAT SEPERTI MANUSIA BIASACONTOHNYA – BEKERJA, SAKIT, MAKAN DAN

SEBAGAINYA

Page 10: Rasul Pemimpin Umat
Page 11: Rasul Pemimpin Umat