iman kepada rasul rasul allah p5 u7

12
Iman kepada Rasul-Rasul Allah ME Primary 5 unit 7

Upload: gunawan-anwar

Post on 30-Jun-2015

585 views

Category:

Education


13 download

DESCRIPTION

Iman kepada rasul Allah, PAI kelas 5 SD

TRANSCRIPT

Page 1: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Iman kepada Rasul-Rasul Allah

ME Primary 5 unit 7

Page 2: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Pendahuluan

Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang ke-4

Maksud iman kepada nabi dan rasul adalah meyakini bahwa nabi dan rasul itu benar-benar diangkat oleh Allah SWT. sebagai utusan.

Page 3: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Pengertian Nabi dan Rasul

Nabi adalah manusia (laki-laki) biasa yagn menerima wahyu dari Allah SWT.untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain.

Rasul adalah manusia (laki-laki) biasa yagn menerima wahyu dari Allah SWT.untuk dirinya sendiri dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain (umatnya).

Page 4: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Nama-nama Rasul Allah SWT

1. Adam AS.2. Idris AS.3. Nuh AS.4. Hud AS.5. Soleh AS.6. Ibrahim AS.7. Luth AS.8. Ismail AS.9. Ishak AS.10. Yakub AS.11. Yusuf AS.

12. Ayub AS.13. Sueb AS.14. Musa AS.15. Harun AS.16. Zulkifli AS.17. Daud AS.18. Sulaiman AS.19. Ilyas AS.20. Ilyasa AS.

21. Yunus AS.22. Zakaria AS.23. Yahya AS.24. Isa AS.25. Muhammad SAW.

Page 5: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Tujuan Allah SWT mengutus rasul:

Agar memberikan petunjuk kepada umatnya agar dalam hidup memperoleh rahmad dari Allah sehingga hidupnya sejahtera di dunia dan akherat.

Sebagai contoh bagi umatnya karena pada diri rasul terdapat suri teladan yang baik (uswatun hasanah).

Page 6: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

ULUL ‘AZMI

Adalah suatu gelar yang diberikan kepada para rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya.

Ada 5 ulul azmi yaitu: Nabi Nuh a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Isa a.s. Nabi Muhammad saw.Ulul Azmi selalu disertai dengan mu’jizat.

Page 7: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Mu’jizat Para Ulul Azmi

Mu’jizat Nabi Musa a.s. Mu’jizat Nabi Nuh a.s. Mu’jizat Nabi Ibrahim a.s. Mu’jizat Nabi Isa a.a. Mu’jizat Nabi Muhammad saw

Page 8: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Mu’jizat Nabi Musa a.s.

Tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar dan dapat membelah Laut Merah menjadi jalan

Page 9: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Mu’jizat Nabi Nuh a.s.

Dapat membuat perahu yang besar untuk memuat umatnya yang beriman kepada Allah SWT ditambah setiap pasang hewan yang

hidup pada masa itu

Page 10: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Mu’jizat Nabi Ibrahim a.s.

Tidak hangus dalam api ketika dibakar oleh Raja Namrud

Page 11: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Mu’jizat Nabi Isa a.s.

•Dapat membuat burung hidup dari tanah, •dapat menghidupkan orang mati walaupun sebentar, dan •dapat menyembuhkan bebeberapa penyakit yang sulit disembuhkan

Page 12: Iman kepada rasul rasul allah p5 u7

Mu’jizat Nabi Muhammad saw.

• Dapat membelah bulan tampak menjadi dua,

• Dapat keluar air dari celah-celah jari tangannya untuk minum sahabat-sahabatnya,

• Al-Qur’an yang merupakan kitab suci paling lengkap dan tetap asli sepanjang masa