copy strategi

of 41 /41
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT 77300 MERLIMAU,MELAKA. Analisa SWOC/SWOT Peringkat Bidang : UNIT BERUNIFORM KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W ) 1. Pengurusan ko kurikulum yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisyen. 2. Mempunyai pelajar yang boleh diketengahkan dalam aktiviti badan kokurikulum peringkat daerah dan negeri. 3. Jdual sekolah agama tidak bertindih dengan hari kegiatan kokurikulum. 1. Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti unit beruniform. 2. Sebilangan pelajar tidak berminat dalam menyertai aktiviti-aktiviti badan beruniform. 3. Peralatan dan kemudahan prasarana bagi badan beruniform tidak mencukupi. PELUANG ( O ) CABARAN / ANCAMAN ( T ) 1. Kawasan mempunyai jurulatih pengakap daerah yang komited dan berkaliber. 2. Kerjasama yang jitu dan tidak berbelah bagi di kalangan guru-guru. 3. Jumlah ibu bapa atau penjaga yang membenarkan anak murid terlibat dalam aktiviti badan uniform agak tinggi. 1. Terdapat golongan atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam Kelab dan Persatuan. 2. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. 3. Murid-murid tidak berminat dalam menjalankan aktiviti yang telah dirancang bagi Kelab dan Persatuan. 1

Upload: cg-ifan

Post on 17-Feb-2015

47 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Copy Strategi

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT77300 MERLIMAU,MELAKA.

Analisa SWOC/SWOT Peringkat Bidang :UNIT BERUNIFORM

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

1. Pengurusan ko kurikulum yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisyen.

2. Mempunyai pelajar yang boleh diketengahkan dalam aktiviti badan kokurikulum peringkat daerah dan negeri.

3. Jdual sekolah agama tidak bertindih dengan hari kegiatan

kokurikulum.

1. Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti unit beruniform.

2. Sebilangan pelajar tidak berminat dalam menyertai aktiviti-aktiviti badan beruniform.

3. Peralatan dan kemudahan prasarana bagi badan beruniform tidak mencukupi.

PELUANG ( O ) CABARAN / ANCAMAN ( T )

1. Kawasan mempunyai jurulatih pengakap daerah yang komited dan berkaliber.

2. Kerjasama yang jitu dan tidak berbelah bagi di kalangan guru-guru.

3. Jumlah ibu bapa atau penjaga yang membenarkan anak murid terlibat dalam aktiviti badan uniform agak tinggi.

1. Terdapat golongan atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam Kelab dan Persatuan.

2. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah.

3. Murid-murid tidak berminat dalam menjalankan aktiviti yang telah dirancang bagi Kelab dan Persatuan.

B. PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARANISU

STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2012 SASARAN 2013 INISIATIF /

STRATEGIK

1

Page 2: Copy Strategi

1. Peralatan dan kemudahan prasarana aktiviti badan uniform kurang mencukupi

1. Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan badan uniform bagi tujuan aktiviti beruniform.

1. Murid- murid diberi pendedahan dalam penggunaan peralatan dan prasarana unit beruniform.

1. Nisbah kemudahan prasarana dan peralatan dan pelajar seimbang dan selesa.

65 %kemudahan prasarana dan peralatan sedia ada.

75%kemudahan prasarana dan peralatan dapat disediakan.

1. Memohon peruntukan daripada JPN.

2. Penyelenggaraan yang berjadual.

2. Sebilangan guru yang kurang kemahiran/ pendedahan dalam melaksana aktiviti badan uniform.

2. Menigkatkan kemahiran dan beri pendedahan kepada guru penasihat unit beruniform

2. Menambahkan kemahiran guru dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti unit beruniform .

2. Bilangan guru yang berkemahiran dalam melaksanakan aktiviti unit beruniform

55 % guru mahir dalam unit beruniform yang terdapat di sekolah.

70 % guru mahir dalam unit beruniform yang terdapat di sekolah.

1. Menjemput jurulatih bertauliah ke sekolah untuk memberi tunjuk cara melaksanakan aktiviti unit beruniform.

2. Menghantar guru-guru untuk menghadiri kursus-kursus yang berkaitan dengan unit beruniform.

1. Sebilangan pelajar kurang berminat dalam melibatkan diri untuk menyertai aktiviti-aktiviti unit beruniform.

3. Menigkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti unit beruniform.

3. Setiap murid dapat melibatkan diri dalam unit beruniform

3. Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan

80 % Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan.

95 % pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti unit beruniform.

1.Mengadakan perkhemahan bagi setiap unit beruniform.

2.Mengadakan hari kerja badan unit beruniform

3.Mengadakan lawatan ke tempat-tempat berkaitan.

C. PELAN TAKTIKAL 1STRATEGI 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan unit beruniform bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

Bil Program / Projek PIPP Tanggung jawab Tempoh / Hari

Kos / Sumber Output KPI Pelan

Kontigensi

1.Membuat kertas kerja / memohon peruntukan daripada JPN.

Teras 4

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

Sept - Dis RM 2,000.00JPN

Mengadakan tapak permainan.

Bilangan peralatan badan uniform telah bertambah.

Nisbah kemudahan asas dan peralatan unit beruniform dan pelajar seimbang.

Baikpulih peralatan / kemudahan sedia ada / menggunakan kemudahan sekolah lain bagi tujuan pendehan.

2. Penyelenggaraan berjadual

Teras 4

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

Okt, Nov, Dis, Jan, Feb dan Mac

RM 580.00JPN / Sekolah

Tiada peralatan yang rosak

Nisbah kemudahan asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang.

Aktiviti gotong-royong sebelum cuti sekolah akhir tahun dan awal tahun persekolahan.

PELAN TAKTIKAL 2

STRATEGI 2 : Meningkatkan kemahiran dan beri pendedahan kepada guru penasihat dalam unit beruniform.

Bil Program / Projek PIPP Tanggung jawab

Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan

Kontigensi

1. Program Teras 2 - GPK Jan, Feb - RM 50.00 Peningkatan Bilangan guru Klinik

2

Page 3: Copy Strategi

kolaboratif Unit Beruniform

Kokurikulum- Penyelaras

dan Mac Setiap latihan .

- Tabung kokurikulum.

kemahiran guru dalam unit tertentu.

yang berkemahiran dalam unit beruniform bertambah

Kejurulatihan peringkat dalaman.

2. Kursus-kursus berkaitan

Teras 2 -GPK Kokurikulum

-Penyelaras

Sepanjang tahun

- RM 100.00

- Tabung Kokurikulum.

Penambahan pengetahuan asas dalam kalangan guru.

Bilangan guru yang berkemahiran dalam unit beruniform bertambah

Kursus peringkat dalaman

PELAN TAKTIKAL 3STRATEGI 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform

Bil. Program / Projek PIPP Tanggung Jawab

Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan

Kontigensi

1. Perkhemahan unit beruniform.

Teras 1 GPK KokurikulumPenyelaras,Guru Penasihat

Okt - RM 1000.00

- Tabung Kokurikulum

- PIBG

Penglibatan menyeluruh pelajar dalam unit beruniform.

Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan

Rekod prestasi sekolah dalam aktiviti kokurikulum.

2. Hari kerja unit beruniform

Teras 1 GPK KokurikulumPenyelarasGuru bertanggung- jawab

Jan - RM 100.00

- Tabung Kokurikulum.

Memberi pendedahan dan kesedaran kepada murid-murid mengenai aktiviti unit beruniform

Penglibatan pelajar sebanyak 90% mengena aktiviti badan uniform yang diceburi

Gotong royong di sekolah.

3. Lawatan sambil belajar

Teras 4 GPK KokurikulumPenyelaras,Guru bertanggung-jawab

Sekurang-kurangnya sekali setahun.

- RM 500.00

- Tabung Kokurikulum& Ibu Bapa

Pelajar lebih memahami kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.

Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan

Lawatan ke Pusat Kokurikulum Melaka.

3

Page 4: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan badan uniform bagi tujuan dan aktiviti beruniform.Nama Projek : Membuat Kertas Kerja / Memohon Peruntukkan daripada JPN.Rasional : Meningkatkan Kualiti Kemudahan prasarana yang lengkapObjektif : i. Mempunyai kemudahan prasarana yang lengkap ii. Melahirkan murid berpotensi dalam Unit BeruniformTarikh & Tempoh : Sept – Dis PelaksanaanKumpulan Sasaran : GPK Kokurikulum , Penyelaras , Setiausaha Unit Beruniform

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. 1.1 Mesyuarat Kokurikulum1.2 Menyenaraikan kemudahan prasarana dan

peralatan mengikut keperluan.1.3 Anggaran kos yang diperlukan.1.4 Perbincangan dengan pentadbir sekolah untuk

menaik taraf prasarana dan mengenal pasti kekuranagan peralatan mengikut keutamaan dan kemampuan kewangan.

- Pentadbir

- Setiausaha Sukan

- Guru Permainan

2 minggu

2. Penyediaan Kertas Kerja

2.1 Rasional2.2 Matlamat2.3 Objektif2.4 Kos2.5 Pelaksanaan2.6 Kesimpulan

- Setiausaha Sukan 2 minggu

3. Penyemakan Kertas Kerja - GPK Kokurikulum 1 hari

4. Surat Ke Jabatan Pelajaran Melaka - Pengetua- GPK Kokurikulum

1 hari

5. Tindakan Susulan - Pengetua- Setiausaha Sukan

2 minggu selepas surat dihantar

4

Page 5: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan badan uniform bagi tujuan dan aktiviti beruniform.Nama Projek 2 : Penyelenggaraan Berjadual Rasional : Peralatan Dapat Digunakan Sepanjang MasaObjektif : i Pelajar dapat menggunakan kemudahan dan peralatan dalam aktiviti yang diadakan : ii. Kemudahan dan peralatan sentiasa dalam keadaan baik.Tarikh & Tempoh : Okt, Nov, Dis, Jan, Feb dan MacPelaksanaan Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang Berpotensi

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jwatankuasa kokurikulum

Penetapan tarikh-tarikh penting

Taklimat kepada guru-guru

PenasihatBincang aktiviti, kos dan sumber

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

- Guru-guru Penasihat

1 hari

2. Surat-menyurat:

- Tarikh –tarikh- Surat makluman kepada guru unit

beruniform

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Jadual Penyelenggaraan Guru Penasihat & AJK 3 hari

4.Pelaksanaan - Guru Penasihat

- PenyelarasJanuari –Julai

5. Pemantauan & laporan- Sekurang-kurangnya

penyelenggaraan sekali setiap bulan

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Sepanjang tahun

5

Page 6: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalm unit badan beruniformNama Projek 1 : Program kolaboratif Unit BeruniformRasional : Melaksanakan tugas dengan lebih berkualiti Objektif : i Menambah kemahiran dan kefahaman guru dalam persatuan dan unit beruniform ii. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam Unit BeruniformTarikh & Tempoh : Februari – MacPelaksanaanKumpulan Sasaran : Guru- guru Penasihat badan unit beruniform

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa

Tetapkan tarikh Kertas Kerja Lantik AJK / Pemilihan guru Agihan tugas Lain-lain

- GPK Kokurikulum

- Setiausaha Unit Beruniform

- Guru Penasihat

7 hari Kursus Asas

2. Surat-menyurat Jemputan jurulatih

Setiausaha Unit Beruniform

2 bulan sebelum

Pentadbir & MAFA

3. Pengesahan kehadiran jurulatihSetiausaha Unit Beruniform

1 bulan sebelum

MAFA

4. Jadual Program AJK1 bulan sebelum

5. Menyediakan sijil dan cenderamata AJK 2 minggu sebelum

6. Penyediaan tempat & peralatan AJK 2 minggu sebelum

7. Pelaksanaan AJK

8. Penilaian dan Pelaporan Setiausaha / Pentadbir 2 minggu selepas

6

Page 7: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam unit badan beruniformNama Projek 2 : Mengadakan kursus-kursus berkaitanRasional : Guru Kurang Kemahiran Dalam Pengendalian AktivitiObjektif : I. Menambah kemahiran guru dalam bidang unit beruniform

II. Guru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti unit beruniformTarikh & Tempoh : Februari - AprilPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua guru penasihat unit beruniform

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bagi Penetapan tarikh-tarikh penting

Taklimat kepada guru-guru- Penasihat- Bincang aktiviti kos dan sumber

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

- Guru-guru Penasihat

1 hari

2. Surat-menyurat :- Tarikh aktiviti- Surat untuk jurulatih jemputan dan tarikh

perjumpaan

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Jadual Aktiviti Guru Penasihat & AJK 3 hari

4. Insentif kepada Jurulatih luar - GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

3 hari

5. Pelaksanaan aktiviti - Guru Penasihat- Penyelaras

Januari

6. Pemantauan & Laporan - GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Setiap kali program

7

Page 8: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti badan unit beruniformNama Projek 1 : Perkhemahan Unit BeruniformRasional : Untuk Meningkatkan Minat Pelajar dalam Unit BeruniformObjektif : i. Meningkatkan penglibatan menyeluruh pelajar dalam aktiviti unit beruniform

: ii. Meningkatkan disiplin kendiri pelajar dalam kehidupan harian.Tarikh & Tempoh : Januari – JulaiPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua Pelajar

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulum Penetapan tarikh-tarikh penting

Taklimat kepada guru-guru

- Penasihat- Bincang aktiviti, kos, lokasi dan sumber

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru-guru Penasihat

1 hari

2. Surat-menyurat- Tarikh aktiviti kepada sekolah berkenaan.- Surat makluman kepada ibu bapa.- Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh

program.

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Mesyuarat Perlantikan AJK- Perancangan aktiviti

- GPK Kokurikulum- Guru Penasihat

1 hari

4. Jadual Aktiviti Guru Penasihat & AJK 3 hari

5. Insentif kepada guru dan pelajar- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat 3 hari

6. Pelaksanaan aktiviti- Guru Penasihat- Penyelaras Januari – Julai

7. Pemantauan & Laporan - GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Seminggu selepas program

8

Page 9: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti badan unit beruniformNama Projek 3 : Lawatan ke Pusat KesihatanRasional : Pelajar dapat mengetahui hala tuju badan beruniformObjektif : i. Pelajar mendapat pengetahuan dan kerjaya dalam bidang unit beruniform ii. Pelajar lebih berkeyakinan terlibat dalam unit beruniformTarikh & Tempoh : Januari - JulaiPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang BerpotensiBIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum

Penetapan tarikh penting

Taklimat kepada guru-guru- Penasihat- Bincang aktiviti, kos dan sumber.

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

- Guru-guru Penasihat

1 hari

2.Surat-menyuratTarikh aktiviti kepada guru penasihat.- Surat makluman kepada ibu bapa- Surat untuk sekolah sukan / pusat

kesihatan dan tarikh lawatan

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras1 hari

3. Mesyuarat- PerlantikaN AJK- Perancangan aktiviti

- Guru Penasihat 1 hari

4. Jadual Aktiviti Lawatan Guru Penasihat & AJK 3 hari

5. Insentif kepada sekolah sukan / pusat kesihatan - GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat 1 hari

6.Pelaksanaan aktiviti lawatan - Guru Penasihat

- Penyelaras Januari – Julai7. Pemantauan & Laporan

- Sekurang-kurangnya dua lawatan dalam setahun

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Setiap tahun

9

Page 10: Copy Strategi

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT77300 MERLIMAU, MELAKA.

Analisa SWOC / SWOT Peringkat Bidang :KELAB DAN PERSATUAN

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

1. Mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalamanSerta barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisyen.

2. Mempunyai muri-murid yang berpotensi dalam aktiviti-aktiviti Kelab dan Persatuan.

3. Pencapaian Ko-akademik seperti Bercerita Tahap 2 dan Bercerita Agama sehingga ke peringkat kebangsaan.

1. Sebilangan guru kurang kemahiran dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti Kelab dan Persatuan.

2. Ramai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti Kelab dan Persatuan

3. Peralatan dan kemudahan prasarana bagi menjalankan aktiviti-aktiviti Kelab dan Persatuan tidak mencukupi.

PELUANG ( O ) CABARAN / ANCAMAN ( T )

1. Terdapat individu-individu yang berkemahiran bagi membantu menjalankan aktiviti kelab dan persatuan dalam masyarakat setempat.

2. Guru-guru mudah untuk bekerjasama dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan bagi kelab dan persatuan terutama sekali dalam menyumbangkan masa dan tenaga mereka.

3. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan.

1. Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak Mereka aktif dalam kokurikulum.

2. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah.

3. Muri-murid tidak berminat dalam menjalankan aktiviti yang telah dirancang bagi kelab dan persatuan.

B. PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

10

Page 11: Copy Strategi

ISU STRATEGIK MATLAMATSTRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2012 SASARAN

2013INISIATIF /STRATEGI

1. Peralatan dan kemudahan prasarana bagi menjalankan aktiviti-aktiviti Kelab dan Persatuan tidak mencukupi.

1. Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan bagi tujuan aktiviti Kelab dan Persatuan.

1. Memberi peluang kepada semua pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Kelab dan Persatuan yang dijalankan.

1. Nisbah kemudahan prasarana dan peralatan dan pelajar seimbang.

50 % kemudahan prasarana dan peralatan sedia ada.

70 % kemudahan prasarana dan peralatan dapat disediakan.

1. Memohon peruntukan daripada JPN.

2. Membeli peralatan yang baru.

3. Penyelenggaraan yang berjadual.

3. Pelajar kurang berminat dan kurang melibatkan diri untuk menyertaikelab dan persatuandalam kegiatan kokurikulum.

4. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan.

2. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam aktiviti kelab dan persatuan.

3. Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan.

60 % Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti kelab dan persatuan.

90 % Pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti kelab dan persatuan.

1. Mengadakan anugerah warna pada Hari Q kepada pelajar yang aktif dan berpotensi.

2. Mengadakan lawatan ke pertandingan berkaitan yang sedang berlangsung.

3. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kelebihan dan kepentingan kelab dan persatuan.

PELAN TAKTIKAL 2STRATEGI 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam melaksanakan aktiviti Kelab dan Persatuan.

BIL. PROGRAM / PROJEK PIPP TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH /HARI

KOS /SUMBER OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

11

Page 12: Copy Strategi

1. Program SUMBANGSARAN

Teras 2

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

Sekali setahun( Jan )

- RM 1.000- Sekolah

Dapat menghasilkan aktiviti yang lebih menarik.

Guru lebih kreatif dan inovatif dalam penghasilan aktiviti.

Mesyuarat penasihat-penasihat kelab dan persatuan.

2. Program BS Teras 2

- GPK Kokurikulum.

- Penyelaras

Awal tahun( Jan )

- RM 600.00

- Sekolah

Penambahan pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan guru.

Guru lebih yakin dan tersusun.

Sudut Sumbangsaran

PELAN TAKTIKAL 3STRATEGI 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan

BIL. PROGRAM / PROJEK PIPP TANGGUNGJAWAB

TEMPOH /HARI

KOS /SUMBER OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

1. Cemerlang Kokurikulum

Teras 1

- GPK Kokurikulum- Penyelaras,- Guru Penasihat

Jan – Okt - RM2000.00- Tabung

Koku- PIBG

Penglibatan menyeluruh pelajar dalam kelab dan persatuan

Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan

PemantauanBuku Laporan Aktiviti

2. Lawatan Pertandingan Sajak peringkat Kebangsaan

Teras 1

- GPK Kokurikulum,

- Penyelaras,- Guru

Bertanggungjawab

Jun – Okt - RM1500- Tabung

kokurikulum

Pelajar lebih terdedah dengan pengetahuan yang lebih luas

Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan

Lawatan ke pesta pantin kebangsaan

3. Minggu Kebudayaan

Teras 4

- GPK Kokurikulum,- Penyelaras,- Guru

Bertanggungjawab

Jun, Oktober

- RM1000- PIBG

Meningkatkan jati diri dan identiti murid sebagai rakyat Melaysia

Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan migguan

Aktiviti dijalankan peringkat dalaman

PELAN OPERASIPelan Operasi 1 : Mengadakan satu bilik khas untuk tujuan kelab dan persatuan.Nama Projek : Membuat Kertas Kerja / Memohon Peruntukkan daripada JPN.Rasional : Meningkatkan kemudahan prasarana yang selesa dan menarikObjektif : i. Mempunyai kemudahan prasarana yang selesa dan menarik ii. Melahirkan murid berpotensi dalam kelab dan persatuan dalam kokurikulum.Tarikh & Tempoh PelaksanaanKumpulan Sasaran : GPK Kokurikulum, Penyelaras, Setiausaha Kelab dan Persatuan.BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

12

Page 13: Copy Strategi

1. 1.1 Mesyuarat Kokurikulum1.2 Menyenaraikan kelengkapan yang

perlu ada di dalambilik khas kelab dan persatuan

1.3 Anggaran kos yang diperlukan1.4 Perbincangan dengan pentadbir

sekolah untuk menyediakan dan mengenalpasti fungsi kemudahan mengikut keutamaan dan kemampuan kewangan

- Pentadbir

- Setiausaha kelab dan persatuan

- Penyelaras kelab dan persatuan

2 minggu

2. Penyediaan Kertas Kerja

2.1 Rasional2.2 Matlamat2.3 Objektif2.4 Kos2.5 Pelaksanaan2.6 Kesimpulan

- Setiausaha Kelab dan Persatuan

2 minggu

3. Penyemakan Kertas Kerja - GPK Kokurikulum 1 hari

4. Surat Ke Jabatan Pelajaran Melaka - Pengetua- GPK Kokurikulum

1 hari

5. Tindakan Susulan - Pengetua- Setiausaha Sukan

2 minggu selepas surat dihantar

PELAN OPERASIPelan Operasi 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan Kelab dan Persatuan bagi tujuan aktiviti kokurikulumNama Projek 2 : Penyelenggaraan BerjadualRasional : Peralatan Dapat Digunakan Sepanjang MasaObjektif : i. Pelajar dapat menggunakan kemudahan dan peralatan dalam setiap aktiviti yang diadakan

ii. Kemudahan dan peralatan sentiasa berada dalam keadaan baikTarikh & Tempoh : Januari - JulaiPelaksanan Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang Berpotensi

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulum

Penetapan tarikh-tarikh penting

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

1 hari

13

Page 14: Copy Strategi

Taklimat kepada guru-guru

PenasihatBincang aktiviti, kos dan sumber

- Guru-guru Penasihat

2. Surat-menyurat :

- Tarikh-tarikh- Surat makluman kepada guru kelab

dan persatuan.

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras1 hari

3. Jadual Penyelengaraan Guru Penasihat & AJK 3 hari

4. Pelaksanaan - Guru Penasihat- Penyelaras

Januari – Julai

5 Pemantauan & Laporan- Sekurang-kurangnya

penyelenggaraan sekali setiap bulan

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Sepanjang tahun

PELAN OPERASIPelan Operasi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam melaksanakan aktiviti Kelab dan PersatuanNama Projek 1 : Program SUMBANGSARANRasional : Melaksanakan Tugas Ke arah Lebih BerkesanObjektif : i. Melahirkan bilangan guru lebih ramai yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan aktiviti

ii. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam kelab dan persatuan.Tarikh & Temph : Februari – April 2010PelaksanaanKumpulan Sasaran : Guru-guru Penasihat Kelab dan Persatuan

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa

Tetapkan tarikh Kertas Kerja Lantik AJK /Pemilihan guru Agihan tugas Lain-lain

- GPK Kokurikulum

- Setiausaha Kelab dan Persatuan

- Guru Penasihat

7 hari

2. Surat-menyurat Jemputan karyawan

Setiausaha Kelab dan Persatuan

2 bulan sebelum

Pentadbir, MARA dan pengerusi teknik kawasan

14

Page 15: Copy Strategi

3. Pengesahan kehadiran karyawan Setiausaha Kelab dan Persatuan

1 bulan sebelum

Ketua Panatia Daerah dan Pengerusi Teknik

4. Jadual Program AJK 1 bulan sebelum

5. Menyediakan sijil dan cenderamata AJK 2 minggu sebelum

6. Penyediaan tempat & peralatan AJK 2 minggu sebelum

7. Pelaksanaan AJK 1 minggu

8. Penilaian dan Pelaporan Setiausaha / Pentadbir2 minggu selepas

PELAN OPERASIPelan Operasi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam melaksanakan Kelab dan Persatuan.Nama Projek 2 : Program BSRasional : Guru Kurang Kemahiran Dalam Pengendalian AktivitiObjektif : i. Menambahkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang kelab dan permainan

ii. Guru berkeyakinan dalammengendalikan aktiviti kelab dan permainan.Tarikhdan tempoh : Januari - Julai PelaksanaanKumpulan sasaran : Semua guru penasihat kelab dan permainan

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

Mesyuarat jawatankuasa kokurikulum bagi penetapan tarikh-tarikh penting.Taklimat kepada guru-guru penasihatBincang aktiviti,kos,lokasi dan sumber

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru penasihat

1 hari

2. Surat-menyurat- Tarikh aktiviti

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Jadual aktiviti Guru penasihat & Ajk 3 hari

4. Pelaksanaan aktiviti - Guru penasihat- Penyelaras

Januari

5. Pemantauan dan laporan- GPKKokurikulum

Penyelaras- Guru penasihat

Setiap kali program

15

Page 16: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan.Nama Projek 1 : Cemerlang KokurikulumRasional : Untuk meningkatkan minat pelajar dalam kelab dan persatuan.Objektif : i. Meningkatkan penglibatan meyeluruh pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan.

ii. Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan peringkat sekolah, daerah dan negeri..Tarikhdan tempoh pelaksanaan : Januari – JulaiKumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi.

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat jawatankuasa kokurikulum bagi penetapan tarikh-tarikh penting.Taklimat kepada guru-guru penasihatBincang aktiviti,kos,lokasi dan sumber

- GPKKokurikulum- Penyelaras- Guru penasihat

1 hari

2. Surat-menyurat- Tarikh aktiviti kepada kelas- Surat makluman kepada ibubapa

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Mesyuarat- Perlantikan ajk- Perancangan aktiviti

kecemerlangan

- Guru penasihat 1 hari

4. Jadual aktiviti - Guru penasihat & Ajk 3 hari

5. Pelaksanaan aktiviti - Guru penasihat- Penyelaras

Januari – Julai

6. Pemantauan dan laporan - GPKKokurikulum- Penyelaras

Setiap kali program

16

Page 17: Copy Strategi

- Guru penasihat

PELAN OPERASIPelan Operasi 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan.Nama Projek 2 : Minggu kebudayaanRasional : Pelajar dapat meningkatkan jati diri dan identiti murid sebagai rakyat Malaysia.Objektif : i. Penglibatan pelajar dalam setiap kelab dan persatuan.

ii. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna.Tarikhdan tempoh pelaksanaan : Januari – JulaiKumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi.

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat jawatankuasa kokurikulum bagi penetapan tarikh-tarikh penting.Taklimat kepada guru-guru penasihatBincang aktiviti,kos,lokasi dan sumber

- GPKKokurikulum- Penyelaras- Guru penasihat

1 hari

2. Surat-menyurat- Tarikh aktiviti- Surat makluman kepada ibubapa

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Mesyuarat perlantikan ajk- Perancangan aktiviti

- GPKKokurikulum- Guru penasihat

1 hari

4. Jadual aktiviti - Guru penasihat & Ajk 3 hari

5. Pelaksanaan aktiviti - Guru penasihat- Penyelaras

Januari

6. Pemantauan dan laporan - -GPKKokurikulum- Penyelaras- Guru penasihat

Setiap kali program

17

Page 18: Copy Strategi

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT77300 MERLIMAU, MELAKAAnalisa SWOT/SWOC Peringkat Bidang : SUKAN DAN PERMAINAN

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

1. Pentadbiran sekolah mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisyen.

2. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang sukan dan permainan.

3. Telah mencapai kejayaan dalam bidang sukan dan permainan sehingga ke peringkat kebangsaan.

1. Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam sukan dan permainan.

2. Sebilangan pelajar tidak berminat dalam menyertai aktiviti-aktiviti sukan dan permainan.

3. Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak mencukupi.

PELUANG ( O ) CABARAN / ANCAMAN ( T )

1. Sekolah mempunyai jurulatoh peringkat negeri dalam bidang sukan dan permainan seperti permainan sofbol.

2. Guru-guru mudah untuk bekerjasama dalam memajukan bidang sukan dan permainan terutama sekali dalam menyumbangkan masa dan tenaga mereka.

3. Kebanyakan ibubapa atau penjaga tidak mempunyai halangan dalam membenarkan anak-anak mereka terllibat dalam aktiviti-aktiviti sukan dan permainan.

1. Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam sukan dan permainan.

2. Pengaruh gejla sosial di luar kawasan sekolah.3. Tidak mempunyai semangat untuk bersaing dikalangan

murid-murid.

18

Page 19: Copy Strategi

B. PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2012 SASARAN

2013 INISIATIF / STRATEGI

1. Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak mencukupi.

1. Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti Sukan dan Permainan.

1. Murid-murid diberi pendedahan dalam penggunaan peralatan dan prasarana sukan dan permainan.

1. Nisbah kemudahan prasarana dan peralatan dan pelajar seimbang.

60 % kemudahan prasarana dan peralatan sedia ada.

80 % kemudahan prasarana dan peralatan dapat disediakan.

1. Memohon peruntukan daripada JPN.

2. Membeli peralatan yang baru

3. Penyelenggaraan yang berjadual.

2. Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam sukan dan permainan.

2. Meningkatkan kemahiran guru penasihatdalam sukan dan permainan.

1. Menambahkan kemahiran guru dalam bidang sukan dan permainan utama di sekolah.

2. Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang sukan dan permainan meningkat.

55 % guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah.

65 % guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah.

1. Menjemput jurulatih bertauliah ke sekolah untuk memberi tunjuk cara dalam latihan sukan dan permainan.

2. Mengumpul maklumat mengenai sesuatu sukan dan permainan dalam bentuk video sebagai rujukan.

3. Sebilangan pelajar tidak berminat dalam menyertai aktiviti-aktiviti sukan dan permainan.

3. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan

3. Sukan dan Permainan untuk semua.

3. Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan

85 % Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan.

95 % Pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti sukan dan permainan.

1. Menyediakan habuan atau ganjaran kepada murid-murid yang mewakili peringkat negeri.

2. Menonton tayangan yang berkaitan dengan sesuatu Sukan dan Permainan.

3. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti sukan dan

19

Page 20: Copy Strategi

permainan ke IPTA.

C. PELAN TAKTIKAL 1

STRATEGI 1 :Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti Sukan dan Permainan.

BIL PROGRAM / PROJEK PIPP TANGGUNGJAWAB TEMPOH

/ HARIKOS / SUMBER OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

1.

Membuat kertas kerja / memohon peruntukan daripada JPN

TERAS 4

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

Sept – Dis RM 5,000.00 JPN

Gelanggang telah dinaik taraf

Bilangan peralatan permainan telah bertambah

Nisbah kemudahan asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang.

Baik pulih peralatan / kemudahan sedia ada / menggunakan kemudahan sekolah lain bagi tujuan pendedahan.

2

Penyelenggaraan berjadual

Teras 4 - GPK Kokurikulum- Penyelaras

Okt, Nov, Dis, Jan, Feb dan Mac

RM 2,000.00JPN / Sekolah

Tiada peralatan yang rosak

Nisbah kemudahan asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang.

Aktiviti gotong-royong pada hari Sabtu dan cuti sekolah.

PELAN TAKTIKAL 2STRATEGI 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan

BIL. PROGRAM / PROJEK PIPP TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH /HARI

KOS / SUMBER OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

1. Kursus Kejurulatihan Asas

Teras 2

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

Sekali setahun ( Feb )

- RM 600.00

- Sekolah

Peningkatan kemahiran guru dalam sukan dan permainan tertentu.

Bilangan guru yang berkemahiran dalam sukan dan permainan bertambah

Klinik Kejurulatihan peringkat dalaman

2. Jemputan Jurulath Bertauliah

Teras 2

- GPK kokurikulum - Penyelaras

Awal Tahun( Jan )

- RM 600.00

- Sekolah

Penamabahan pengetahuan dan kemahiran

Bilangan guru yang berkemahiran

Kursus peringkat dalaman

20

Page 21: Copy Strategi

asas dalam kalangan guru

dalam sukan dan permainan bertambah

PELAN TAKTIKAL 3STRATEGI 3 : Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan

BIL. PROGRAM / PROJEK PIPP TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH /HARI

KOS / SUMBER OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

1. Cemerlang Kokurikulum

Teras 1

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras- Guru Penasihat

Jan – Okt -RM 2000.00

- Tabung Kokurikulum

-PIBG

Penglibatan menyeluruh pelajar dalam sukan dan permainan

Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan

Pemantauan Buku Laporan Aktiviti

2. Pertandingan persahabatan sukan dan permainan dengan sekolah-sekolah berhampiran.

Teras 1

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras- Guru

Bertanggungjawab

Jun – Okt - RM 300.00- Tabung

Kokurikulum

Meningkatkan kerjasama dan persahabatan

Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan.

Aktiviti dijalankan di antara tingkatan peringkat dalaman.

3. Mengadakan lawatan sandaran ke Sekolah Sukan

Teras 4

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras - Guru

Bertanggungjawab

Jun – Oktober

- RM 1000.00- PIBG & Ibu

bapa

Pelajar lebih memahami hala tuju sukan negeri.

Penglibatan pelajar sebanyak 90 % dalam setiap perjumpaan mingguan.

Lawatan ke Pusat Kokurikulum Melaka.

21

Page 22: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulumNama Projek : Membuat Kertas Kerja / Memohon Peruntukan daripada JPNRasional : Meningkatkan Kualiti Kemudahan Dan Latihan PermainanObjektif : i. Mempunyai kemudahan prasarana yang lengkap

ii. Melahirkan murid berpotensi dalam KokurikulumTarikh & Tempoh : Januari - MacPelaksanaanKumpulan Sasaran : GPK Kokurikulum , Penyelaras , Setiausaha Sukan

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.1.1 Mesyuarat Kokurikulum

1.2 Menyenaraikan kemudahan prasarana dan peralatan mengikut keperluan.

1.3 Anggaran kos yang diperlukan

1.4 Perbincangan dengan pentadbir sekolah untuk menaik taraf prasarana dan mengenal pasti kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan kemampuan kewangan.

- Pentadbir

- Setiausaha Sukan

- Guru Permainan

2 minggu

2.

Penyediaan Kertas Kerja

2.1 Rasional2.2 Matlamat2.3 Objektif2.4 Kos2.5 Pelaksanaan2.6 Kesimpulan

Setiausaha Sukan 2 minggu

3. Penyemakan Kertas Kerja GPK Kokurikulum 1 hari

4 Surat Ke Jabatan Pelajaran Melaka

- Pengetua- GPK Kokurikulum 1 hari

5. Tindakan Susulan - Pengetua- Setiausaha Sukan

2 minggu selepas surat dihantar.

22

Page 23: Copy Strategi

PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulumNama Projek 2 : Penyelenggaraan Berjadual Rasional : Peralatan Dapat Digunakan Sepangjang MasaObjektif : i. Pelajar dapat menggunakan kemudahan dan peralatan dalam aktiviti yang diadakan.

ii. Kemudahan dan perlatan sentiasa dalam keadaan baikTarikh & Tempoh : Januari - JulaiPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang Berpotensi

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum

Penetapan tarikh- tarikh penting

Taklimat kepada guru-guru

Penasihat Bincang aktiviti, kos dan sumber

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras

- Guru-guru Penasihat

1 hari

2. Surat- menyurat :

- Tarikh-tarikh- Surat makluman kepada guru sukan

dan permainan.

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3. Jadual Penyelenggaraan Guru Penasihat & AJK 3 hari

4. Pelaksanaan - Guru Penasihat- Penyelaras

Januari – Julai

5. Pemantauan & Laporan - Sekurang-kurangnya penyelenggaraan

sekali setiap bulan.

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Sepanjang tahun

23

Page 24: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan.Nama Projek 1 : Kursus Kejurulatihan AsasRasional : Melaksanakan Tugas Ke arah Lebih BerkesanObjektif : i. Menambah bilangan guru bertauliah dalam sukan dan permainan

ii. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam sukan dan permainanTarikh & Tempoh : Februari – April 2008Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Guru-guru Penasihat Sukan & Permainan

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa

Tetapkan tarikh Kertas kerja Lantik AJK / Pemilihan Guru Agihan tugas Lain-lain

- GPK Kokurikulum

- Setiausaha Sukan

- Guru Penasihat

7 hari

2. Surat-menyurat Jemputan jurulatih

Setiausaha Sukan 2 bulan sebelum Pentadbir & MAFA

3. Pengesahan kehadiran jurulatih Setiausaha Sukan 1 bulan sebelum MAFA

4. Jadual Program AJK 1 bulan sebelum

5. Menyediakan sijil dan cenderamata AJK 2 minggu sebelum

6. Penyediaan tempat & peralatan AJK 2 minggu sebelum

7.Pelaksanaan AJK Sepanjang

pelaksanaan

8.Penilaian dan Pelaporan Setiausaha / Pentadbir 2 minggu

selepas

24

Page 25: Copy Strategi

PELAN OPERASIPelan Operasi 2 : Meningkatkan Kemahiran Guru Penasihat Dalam Sukan Dan PermainanNama Projek 2 : Jemputan Jurulatih BertauliahRasional : Guru Kuran Kemahiran Dalan Pengendalian AktivitiObjektif : i. Menambah kemahiran guru dalam bidang sukan dan permainan.

ii. Guru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti sukan dan permainanTarikh & Tempoh : Januari - JulaiPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang Berpotensi

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1,Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulumPenetapan tarikh-tarikh pentingTaklimat kepada guru-guru- Penasihat- Bincang aktiviti, kos dan sumber.

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru-guru

Penasihat

1 hari

2.Surat-menyurat

- Tarikh-tarikh aktiviti kepada kelas- Surat makluman kepada ibu bapa- Surat untuk jurulatih jemputan dan

tarikh-tarikh perjumpaan.

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3.Mesyuarat

- Perlantikan AJK- Perancangan aktiviti kecemerlangan

Guru Penasihat1 hari

4.Jadual Aktiviti Kacemerlangan Guru Penasihat & AJK 3 hari

5.Insentif kepada Jurulatih luar - GPK Kokurikulum

- Penyelaras- Guru Penasihat 3 hari

6.Pelaksanaan aktiviti kecemerlangan kokurikulum

- Guru Penasihat- Penyelaras Januari – Julai

7.Pemantauan & Laporan - GPK Kokurikulum

- Penyelaras- Guru Penasihat

Setiap kali program

PELAN OPERASIPelan Operasi 3 : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Sukan dan Permainan

25

Page 26: Copy Strategi

Nama Projek 2 : Pertandingan Persahabatan Sukan Dan Permainan Dengan Sekolah-Sekolah BerhampiranRasional : Pelajar Mendapat Pendedahan Kemahiran Sukan Dan PermainanObjektif : i. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan akan meningkat

ii. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermaknaTarikh & Tempoh : Januari - JulaiPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang Berpotensi

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat Jawatankuasa KokurikulumPenetapan tarikh pentingTaklimat kepada guru-guru

- Penasihat - Bincang aktiviti, Kos dan sumber

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru-guru Penasihat 1 hari

2.Surat-menyurat- Tarikh aktiviti kepada sekolah berkenaan- Surat makluman kepada ibu bapa- Surat untuk sekolah terlibat tarikh

pertandingan

- GPK Kokurikulum- Penyelaras

1 hari

3.Mesyuarat Perlantikan AJK

- Perancangan aktiviti- GPK Kokurikulum- Guru Penasihat 1 hari

4. Jadual Aktiviti Pertandingan Guru Penasihat & AJK 3 hari

5. Insentif kepada guru dan pelajar - GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

3 hari

6. Pelaksanaan pertandingan - Guru Penasihat- Penyelaras

Januari – Julai

7. Pemantauan & Laporan- Sekurang-kurangnya satu pertandingan

dalam sebulan

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat

Setiap kali program

PELAN OPERASIPelan Operasi 3 : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Sukan Dan PermainanNama Projek 3 : Lawatan Sandaran Ke Sekolah Sukan Rasional : Pelajar Lebih Memahami Hala Tuju Sukan NegaraObjektif : i. Pelajar mendapat pengetahuan dan kerjaya dalam bidang sukan

ii. Pelajar lebih berkeyakinan terlibat dalam bidang sukan

26

Page 27: Copy Strategi

Tarikh & Tempoh : Januari - JulaiPelaksanaanKumpulan Sasaran : Semua Pelajar Yang Berpotensi

BIL. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Jawatankuasa KokurikulumPenetapan tarikh pentingTaklimat kepada guru-guru

- Penasihat - Bincang aktiviti, Kos dan sumber

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru-guru Penasihat

1 hari

2.

Surat-menyurat- Tarikh aktiviti kepada guru penasihat- Surat makluman kepada ibu bapa- Surat untuk sekolah sukan / pusat koku

dan tarikh lawatan.

- GPK Kokurikulum

- Penyelaras1 hari

3.Mesyuarat- Perlantikan AJK- Perancangan aktiviti

Guru Penasihat 1 hari

4. Jadual Aktiviti Lawatan Guru Penasihat & AJK 3 hari

5.Insentif kepada sekolah sukan / pusat Kokurikulum

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat 1 hari

6. Pelaksanaan aktiviti lawatan- Guru Penasihat- Penyelaras Januari – Julai

7.Pemantauan & Laporan- Sekurang-kurangnya dua lawatan dalam

setahun

- GPK Kokurikulum- Penyelaras- Guru Penasihat Setiap tahun

27