7.0 keadilan asasi

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2016

273 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Undang-Undang pentadbiran

TRANSCRIPT

 • KEADILAN ASASI

 • Hakim Lord Hewart dalam kes mahkamah

  menyebut:

  Adalah menjadi keperluan asas bahawa Adalah menjadi keperluan asas bahawa

  keadilan bukan sahaja dilaksanakan, tetapi

  perlu juga dipastikan yang ia dilaksanakan.

 • Profesor De Smith dalam bukunya Constitutional and Administrative Law 2 menyebut:

  Peraturan keadilan asasi adalah taraf minimum dalammembuat keputusan yang saksama yang dikenakan olehundang-undang terhadap orang atau badan yang bertugas bertindak secara kehakiman ... isi kandunganbertugas bertindak secara kehakiman ... isi kandungankeadilan asasi boleh berubah-ubah mengikut kesesuaiandan boleh berbeza-beza ... yang penting ialah kepentinganpihak terlibat perlu diambilkira dan dicapai tanpa beratsebelah dan selepas peluang yang secukupnva diberikankepada pihak yang berkenaan untuk membentangkankesnya.

 • PENGENALAN

  Hak keadilan asasi perlu mematuhi dua prinsip utama iaitu:

  (a) Prinsip audi alteram partem, iaitu orang yang

  berkenaan diberi peluang yang mencukupi untuk

  menyatakan kesnya semasa perbicaraan. (hak untuk

  didengar )didengar )

  (b) Prinsip "tidak berat sebelah" atau nemo judex in cause

  sua potest ( tidak bias atau pilih kasih )

 • panduan untuk menentukan keadilan asasi itu

  tercapai.

  Pertama, seorang yang dituduh hendaklah

  mengetahui bentuk tuduhan yang dibuat; mengetahui bentuk tuduhan yang dibuat;

  kedua, dia hendaklah diberi peluang untuk

  menyatakan kesnya; (buat pembelaan)

  ketiga, tribunal hendaklah bertindak dengan niat

  baik (iaitu tanpa buruk sangka).

 • PEMAKAIAN KONSEP KEADILAN ASASI

  Di England:

  Pandangan liberal

  Pandangan sempit

  pandangan kembali liberal pandangan kembali liberal

  Prinsip keadilan (fairness)

  Legitimate expectation

 • Pandangan liberal

  Pandangan yang luas (broad approach) digunakan dalam

  penggunaan prinsip keadilan asasi sesiapa yang mempunyai

  tugas untuk buat keputusan mestilah bertindak menurut

  prinsip dalam keadilan asasi.

  Cooper lwn Wandworth Board of Works Cooper lwn Wandworth Board of Works

  Fakta : notis 7 hari perlu dikemukakan kpd pihak berkuasa

  tempatan sebelum bina rumah. Rumah dirobohkan kerana

  notis tidak diberi. Hak untuk didengar tidak diberi.

  Mahkamah : hak untuk didengar perlu diberi sebelum

  tindakan diambil.

 • Pandangan liberal

  Board of Education lwn Rice

  Prinsip : ketika membuat keputusan, terutamanya

  ketika menggunakan budibicara yg tdk melibatkan

  undang-undang, orang yang membuat keputusanundang-undang, orang yang membuat keputusan

  hendaklah bertindak dengan suci hati serta

  mendengar dengan adil dari kedua-dua belah

  pihak.

 • Pandangan sempit

  Pandangan sempit (narrow approach) digunakan dalam

  penggunaan prinsip keadilan asasi

  Nakkuda Ali lwn Jayaratne

  Fakta : pengawal lesen boleh batalkan lesen jika, ada

  sebab munasabah untuk mempercayai bahawa penjualsebab munasabah untuk mempercayai bahawa penjual

  tersebut tidak layak untuk menjadi penjual. Lesen

  dibatalkan tanpa perbicaraan. Hak utk mendapatkan lesen

  hanya satu pemberian.

  PC : tiada prosedur perbicaraan dinyatakan dalam statut.

  Oleh itu, hak untuk didengar tidak perlu diberikan.

 • Pandangan sempit

  Queen Metropolitan Police Commissioner, ex

  parte Parker

  Fakta : pesuruhjaya polis boleh batal lesen jika,

  berpuashati pelesen tidak sesuai untukberpuashati pelesen tidak sesuai untuk

  memegang atau diberi lesen tersebut.

  Mahkamah : Beliau menjalankan tugas sebagai

  pihakberkuasa disiplin. Perbicaraan tidak perlu.

 • Pandangan kembali liberal

  1963 pandangan kembali bertukar menjadi terbuka/luas

  (broad approach) dlm pemakaian prinsip keadilan asasi. ujian:

  apabila hak seseorang terjejas, pentadbir perlu bertindak secara

  kehakiman & guna prinsip keadilan asasi.

  Ridge lwn Baldwin

  Fakta : tertuduh bersubahat dlm rasuah tapi tlh dibebaskan.

  Pihak jawatankuasa telah memecat tertuduh tanpa

  memberi notis atau tanpa peluang perbicaraan.

  HOL : walaupun tiada peruntukan dalam statut berkenaan

  hak untuk didengar, ia masih perlu diberikan.

 • Pandangan kembali liberal

  Durayappah lwn Fernando pembubaran

  Majlis Perbandaran oleh Menteri dikatakan

  tindakan separa kehakiman. Mahkamah:

  walaupun statut tidak memperuntukanwalaupun statut tidak memperuntukan

  dengan jelas pihak-pihak yang perlu didengar,

  common law (prinsip keadilan asasi) akan

  digunakan.

 • Pandangan kembali liberal

  Prinsip keadilan asasi terpakai dalam fungsi/tindakan

  pentadbiran yang telah dikategorikan sebagai separa

  kehakiman.

  Malloch lwn Aberdeen Corporation

  Fakta : pemecatan pekerja pihak berkuasa awam Fakta : pemecatan pekerja pihak berkuasa awam

  kerana tidak mematuhi peraturan. Pemecatan

  dilakukan tanpa perbicaraan.

  HOL : dalam kes yang melibatkan majikan dan pekerja

  tulin, pemecatan dibuat berdasarkan undang-undang

  kontrak sesama parti dan hak untuk didengar tidak

  diberikan termasuk kes-kes di mana -

 • Pandangan kembali liberal

  tidak melibatkan perkhidmatan awam atau tidak

  disokong oleh statut

  tidak dalam bentuk perkhidmatan atau status yang

  tidak dilindungi statut/akta

 • Prinsip keadilan (fairness)

  Semua jenis kuasa pentadbiran, separa kehakiman atautidak, perlu dijalankan dengan adil. Pihak pentadbirdikehendaki bertindak secara adil. Cth: hak utk didengar

  Re H(K) - An Infant

  Fakta : seorang Pakistan bawa masuk anak berusia Fakta : seorang Pakistan bawa masuk anak berusiabawah 16 tahun masuk ke England. Ditahan olehImigresen.

  Mahkamah : walaupun imigresen tidak bertindakdalam kuasa separa kehakiman, Imigresen hendaklahbertindak adil dengan memberi peluang kepada pihakterlibat untuk membuktikan kenyataannya.

 • Prinsip keadilan (fairness)

  Re Pergamon Press Ltd

  Fakta : arahan untuk menyiasat syarikat tersebut

  dikeluarkan. Q: adakah siasatan perlu mematuhi prinsip

  keadilan asasi?

  Mahkamah : Oleh itu, siasatan perlu dilakukan dgn adil. Mahkamah : Oleh itu, siasatan perlu dilakukan dgn adil.

  jika hasil siasatan akan beri kesan yg serius kepada individu

  dalam syarikat spt menjatuhkan reputasi, karier seseorang

  dan membawa kpd tindakan kehakiman.

 • Legitimate expectation

  Prinsip keadilan asasi terpakai walaupun seseorang

  hanya ada legitimate expection (tanggapan asal).

  Schmidt lwn Sec. of State for Home Affairs

  Mahkamah : rakyat asing yang tamat permit & permit itu Mahkamah : rakyat asing yang tamat permit & permit itu

  tidak disambung, tiada hak untuk didengar jika tindakan

  diambil ke atas mereka. TETAPI jika permit mereka

  ditamatkan lebih awal , mereka ada legitimate

  expectation untuk terus tinggal di England sehingga

  permit tamat. Oleh itu hak untuk didengar perlu diberikan

  kepadanya.

 • Legitimate expectation

  Re Liverpool Taxi Owners Association

  Fakta : Perbadanan Perbandaran diberi kuasa untuk

  menetapkan jumlah lesen teksi yang dikeluarkan, serta

  boleh menambah atau mengurangkan jumlah lesen

  tersebut.tersebut.

  Mahkamah : Pertimbangan untuk mengeluarkan lesen

  perlu dibuat dengan adil & bersedia untuk didengar, bukan

  hanya dari pemohon bahkan dari pihak-pihak lain yang

  berkepentingan dgn permohonan tersebut/badan-badan

  lain yg terjejas hak mereka. Walaupun menjalankan tugas

  pentadbiran tulin, keadilan perlu dibuat.

 • Pemakaian di Malaysia

  Pemakaian prinsip keadilan asasi secara

  luas/liberal.

  Wong Kwai lwn President Town Council,

  Johore BharuJohore Bharu

  Prinsip : sebelum keputusan/arahan perobohan

  rumah dibuat, prinsip hak untuk didengar perlulah

  dipatuhi. Guna kaedah audi alteram partem

 • Pemakaian di Malaysia

  Sim Yan Hoo lwn Matu & Daro District Council

  Fakta : Majlis Daerah meminda lesen pemohon

  dengan membenarkan beberapa kawasan sahaja

  untuk berniaga. Pindaan dilakukan tanpa terlebihuntuk berniaga. Pindaan dilakukan tanpa terlebih

  dahulu memberi peluang utk didengar kpd

  pemohon.

  Mahkamah : pindaan lesen itu dibatalkan

 • Pemakaian di Malaysia

  Ketua Pengarah Kastam lwn Ho Kwan Seng

  Fakta : Lesen bagi pemegang lesen agen penghantaran

  ditamatkan olh Pegawai Kanan Kastam kerana

  melanggar Akta Kastam. Tidak diberi peluang untuk

  didengar.didengar.

  FC : Membatalkan keputusan pihak Kastam dan

  keadilan asasi terpakai walaupun perkara itu tiada

  diperuntukan dalam akta berhubung perbicaraan.

  Perbicaraan yg adil penting krn ia boleh digunakan utk

  mentafsir hak-hak dlm pentadbiran.

 • Pemakaian di Malaysia

  perbicaran bukan hanya diberikan bergantung kpd

  tindakan pentadbiran semata-mata tapi mesti

  diberikan jika seseorang merasakan haknya terjejas/

  teraniaya olh tindakan pihak pentadbiran.

  Perkara 135(2) Perlembagaan

  anggota perkhidmatan awam tidak boleh dibuang

  kerja atau diturunkan pangkat dengan tidak diberi

  peluang yang munasabah untuk didengar.

 • Pemakaian di Malaysia

  Fadzil bin Mohammed Noor lwn UniversitiTeknologi Malaysia Fakta : dipecat kerana tidak hadir kerja tanpa

  kebenaran.

  Mahkamah : dalam hubungan majikan dan pekerjatulin, prin