universiti sains malaysia - makmal pemonitoran ... ... pegawai sains c27, seorang pembantu makmal...

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MAKMAL PEMONITORAN DRUG TERAPEUTIK (UPDT)

  JABATAN FARMASI

  HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

  www.h.usm/pharmacy

  097673000 ext 3429

 • PENASIHAT

  Pn Norita Abdul Hamid @ Jusoh

  PENGERUSI

  Tn Roslli Tuan Yusoff

  AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN

  Mohd Hasrul Hisham Semail En. Muhammad Azwan Hassan

  En. Rozaimie Mohamad

  PENERBIT Hospital Universiti Sains Malaysia

  PENGHARGAAN Hospital Universiti Sains Malaysia

  Jabatan Farmasi Unit Penerbitan

  1

  E D

  IT O

  R IA

  L

 • K A

  N D

  U N

  G A

  N

  Mukasurat Editorial…………………………………………………1 Kandungan……………………………………………..2 Prakata Ketua Jabatan………………………………..3 Prakata Pengarah Makmal...…………………………4 Prakata Pengurus Kualiti……………………...……...5 Carta Organisasi Jabatan farmasi…………………...6 Struktur Organisasi Unit……………………………….7 Struktur Organisasi MS ISO 15189:2014……………8 Pengenalan……………………………………………..9 Fungsi………………………………………………….10 Kualiti…………………………………………………11-12 Waktu Perkhidmatan…………………………………12 Garis Panduan……………………………………….13-14

  2

 • Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

  Segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat dan salam

  ke atas junjungan besar nabi Muhammad SAW.

  Aktiviti utama Unit Pemonitoran Drug Terapeutik (UPDT) ialah men-

  gukur paras drug di dalam darah pesakit dan seterusnya mengesyorkan

  pelarasan dos yang terbaik supaya kesan terapeutik maksima drug berke-

  naan diperolehi dengan cepat tanpa risiko toksisiti. Kewujudan faktor-faktor

  seperti julat terapeutik ubat yang sempit, kemungkinan berlaku interaksi ubat

  dengan ubat lain, tindakbalas pesakit yang berbeza-beza dan sebagainya

  menuntut perkhidmatan ini diadakan dengan sempurna. Peranan ini perlu

  bagi mencapai matlamat perawatan terbaik kepada seseorang pesakit.

  Walau bagaimanapun, akibat daripada beberapa kekangan hanya

  paras ubat-ubat terpilih sahaja yang boleh diukur dan dibuat pemantauan.

  Untuk medapatkan keputusan serta interpretasi yang tepat pula beberapa

  perkara terutamanya maklumat mengenai pesakit dan dos ubat serta

  ketepatan langkah pensampelan darah amat penting. Justeru, buku pan-

  duan ini diharap dapat memastikan semua keperluan-keperluan berkenaan

  dipatuhi. Tambahan pula penyebaran maklumat seperti ini sangat diga-

  lakkan dalam proses pengurusan sistem kualiti berasaskan standard an-

  tarabangsa. Semoga melalui usaha ini urusan perawatan pesakit akan men-

  jadi lebih lancar, cekap dan berkesan.

  3

  PRAKATA KETUA JABATAN

  Pn Norita Abdul Hamid @ Jusoh Ketua Pegawai Farmasi

  Jabatan farmasi

  Hospital Universiti Sains Malaysia

  16150 Kubang Kerian, Kelantan.

 • Assalamu’alaikum wbrth.,

  Bismillahir-Rahmanir-Rahim, awal kata untuk mengangkat

  kebesaran Allah swt dan sanjungan untuk Rasullulah saw semoga

  dengan Nya dilimpahi keberkatan ke atas apa yang hamba Nya

  lakukan di dunia ini.

  Buku Panduan Perkhidmatan UPDT ini disediakan sebagai inisiatif

  untuk memudahkan penyampaian perkhidmatan kepada unit-unit dan

  wad-wad di Hospital USM agar mereka mendapat maklumat yang

  tepat mengenai perkhidmatan pemonitoran drug, disamping ianya juga

  menyenaraikan keperluan-keperluan untuk memohon perkhidmatan

  yang dijalankan oleh UPDT. Melalui panduan ini diharapkan

  perkhidmatan yang ditawarkan akan lebih efision dan memudahkan

  kedua-dua pihak samada pelanggan dan pemberi perkhidmatan serta

  meningkatkan lagi kualiti dan imej UPDT selaras dengan akreditasi MS

  ISO 15189:2014 bagi lima jenis perkhidmatannya iaitu pemonitoran drug

  Amikasin, Gentamisin, Vankomisin, Phenytoin dan ValproaicAcid

  .

  Panduan ini juga akan meningkatkan hasrat dan iltizam kami

  untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan demi

  mencapai tahap KPI yang telah diwar-warkan. Penghargaan dan

  ucapan terima kasih tak terhingga juga kepada semua pihak yang

  terlibat dalam penerbitan panduan ini, semoga usaha murni ini menjadi

  sumbangan yang baik di dunia dan di akhirat.

  Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum wbrth.

  4

  PRAKATA PENGARAH MAKMAL Tn Roslli Tuan Yusoff Timbalan Pengarah (Farmasi)

  Jabatan Farmasi

  Hospital Universiti Sains Malaysia

  16150 Kubang Kerian,Kelantan

 • Assalamualaikum wbrt.,

  Segala pujian kepada Allah SWT. Dan selawat

  dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-

  mudahan Allah cucuri rahmat dan hidayah-Nya ke atas

  kita semua.

  Panduan ini ditulis atas kesedaran bahawa pent-

  ingnya khidmat pelanggan dengan memberikan gam-

  baran yang jelas tentang perkhidmatan asas yang dise-

  diakan dalam satu sumber rujukan dan maklumat-

  maklumat asas perkhidmatan Therapeutic Drug Monitor-

  ing (TDM) di Unit Pemonitoran Drug Terapeutik (UPDT),

  HUSM.

  Saya berharap, semoga sedikit sebanyak

  maklumat dalam buku ini dapat memberi panduan kepa-

  da pelanggan dan dapat menghasilkan khidmat pelang-

  gan yang berkesan juga berkualiti.

  Saya juga merakamkan ucapan terima kasih

  kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitannya.

  “PERKHIDMATAN CEMERLANG PELANGGAN GEMILANG”

  Wassalam.

  5

  Mohd Hasrul Hisham Semail Pegawai Farmasi

  Jabatan Farmasi

  Hospital Universiti Sains Malaysia

  PRAKATA PENGURUS KUALITI

 • Jabatan Farmasi

  6

  Carta Organisasi

  En Mohd Roslan Muhammad Jamil (UF54)

  Ketua Unit Unit Pendispensan Aseptik Dan

  Radiofarmasi

  En Mohd. Hanif Abdul Rahman (UF54)

  Ketua Unit Unit Pentadbiran Dan Kewangan

  Pn Hjh Noryati Muhammad Nur (UF54) Ketua Unit

  Unit Stor Farmaseutikal

  Tuan Roslli Tuan Yusoff (UF54) Ketua Unit

  Unit Pemonitoran Drug Terapeutik Dan Penyediaan Farmaseutikal

  Pn Hjh Zainon binti Omar (UF54)

  Ketua Unit Unit Kawalan Inventori Dan Stor

  Pn Hjh Khairul Bariah binti Jo- han (UF54) Ketua Unit

  Unit Farmasi Klinikal & Maklumat

  Puan Azrina Ariff (UF54) Ketua Unit

  Unit Farmasi Bekalan Wad

  Pn Hjh Asmalailey Mohamad (UF54)

  Ketua Unit Unit Farmasi Pesakit Luar

  Prof. Dato’ Dr Ahmad Sukari bin Halim

  Pengarah Kampus

  Pn Hjh Norita Abdul Hamid @ Jusoh (UF54)

  Ketua Pegawai Farmasi

 • Unit Pemonitoran Drug Terapeutik (UPDT) atau pun Therapeutik Drug Monitoring (TDM) mula beroperasi pada 1984 dengan perkhidmatan yang

  ditawarkan adalah menganalisa paras drug dalam darah pasakit.

  Terdapat 13 jenis drug yang dilakukan dimakmal Unit Pemonitoran

  Drug Terapeutik iaitu Vancomycin1, Amikacin2 , Gentamicin3 , Phenobarbi-

  tone4 , Phenytoin5 , Theophylline6, Valproic Acid7, Digoxin8, Carbamazepine9,

  Cyclosporine10 , Salicylate11, Methotrexate12 , dan Acetaminophen13. Antara

  drug-drug yang pernah dilakukan analisis adalah Lamotrigine, Steroid

  (Prednisolone), Dexamethasone dan hydrocortise.

  Unit Pemonitoran Drug Terapeutik terdiri daripada seorang Pegawai

  Farmasi, seorang Penolong Pagawai Sains Kanan C32, 3 orang Penolong

  Pegawai Sains C27, seorang Pembantu Makmal Tertinggi C26, seorang Pem-

  bantu Makmal Kanan C22, seorang Pembantu Makmal C17 dan seorang

  Pembantu Rendah Awam H11.

  Piagam Pelanggan

   Melayan pelanggan dengan baik dan mesra.

   Setiap ujian paras drug dalam darah untuk spesimen yang diterima bagi

  kesemua drug yang dimonitor disiapkan dalam tempoh tidak melebihi 2

  jam 15 minit (dalam waktu pejabat).

   Semua laporan keputusan ujian drug dalam darah dibuat dengan

  lengkap, jelas dan terperinci.

  Objektif Kualiti

   Setiap ujian paras drug dalam darah untuk spesimen yang diterima bagi

  kesemua drug yang dimonitor disiapkan dalam tempoh tidak melebihi

  2 jam 15 minit (dalam waktu pejabat).

   Semua laporan keputusan ujian drug dalam darah dibuat dengan

  lengkap, jelas dan terperinci.

  9

  PENGENALAN

 • Fungsi Menganalisa kandungan drug dalam darah.

  Sejarah Perkhidmatan Unit Pemonitoran Drug Terapeutik

  Unit Pemonitoran Drug Terapeutik telah ditubuhkan pada tahum 1984 oleh Dr Rusli

  Ismail, seorang pesyarah di Pusat Pengajian Sains Farmasi (PPSF) manakala pega-

  wai farmasi pula ialah En Shukur Tahir serta dibantu oleh beb