senarai semak pbs mm form 2_latest

Author: -

Post on 14-Apr-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  1/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 1

  SENARAI SEMAK GURUINSTRUMENT PENTAKSIRAN MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 TAHUN 2013

  NAMA GURU :TINGKATAN :

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU

  CATATAN

  BAB 1:

  NOMBOR

  BERARAH

  Membanding dan menyusun perpuluhan. B2D1E1

  a. Mendarab integer.b. Membahagi integer.

  B3D1E1

  Membanding dan menyusun pecahan. B3D1E2

  a. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban ataupembahagian terhadapi. pecahan.

  ii. perpuluhan.b. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban ataupembahagian yang melibatkan dua nombor berarah.

  B3D1E3

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan :a. pendaraban integerb. pembahagian integer

  B4D1E1

  Melaksanakan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagipenambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer.

  B4D1E2

  Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan dua atau lebihoperasi terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda

  kurung.

  B4D1E3

  a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagipenambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integertermasuk penggunaan tanda kurung.

  b. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkannombor berarah.

  B5D1E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  2/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 2

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 2 :KUASA DUA,

  PUNCAKUASA DUA,KUASA TIGA,

  PUNCAKUASA TIGA

  Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang samasebagai kuasa dua nombor tersebut dan sebaliknya.

  B1D1E1

  Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor

  yang sama sebagai kuasa tiganombor tersebut dan sebaliknya.

  B1D1E2

  Menentukan kuasa dua suatu nombor dengan menggunakankalkulator.

  B2D2E1

  Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatunombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkannombor positif tersebut.

  B2D2E2

  Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator. B2D2E3

  Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. B2D3E1

  Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nomboryang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkannombor tersebut.

  B2D3E2

  Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakankalkulator.

  B2D3E3

  a. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakankalkulator.

  b. Menganggar kuasa dua suatu nombor.

  B3D2E1

  a. Menyenaraikan kuasa dua sempurna.

  b. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa duasempurna

  B3D2E2

  a. Menentukan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpamenggunakan kalkulator.

  B3D2E3

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  3/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 3

  b. Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakankalkulator.

  c. Menganggar punca kuasa dua suatu nombor.

  Mendarab dua punca kuasa dua. B3D2E4

  a. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakankalkulator.

  b. Menganggar kuasa tiga suatu nombor.

  B3D3E1

  a. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpamenggunakan kalkulator.

  b. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpamenggunakan kalkulator.

  c. Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor.

  B3D3E2

  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan :a. kuasa dua nombor.b. kuasa dua dan punca kuasa dua.

  B4D2E1

  Mengemuka dan menyelesai masalah melibatkan :a. kuasa tiga nombor.b. kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

  B4D2E2

  Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan,pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasadua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

  B5D2E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  4/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 4

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU

  CATATAN

  BAB 3:UNGKAPANALGEBRA II

  Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra. B1D2E1

  a. Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebihpembolehubah.

  b. Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalamdua atau lebih pembolehubah yang diberi.

  B1D2E2

  a. Mengenal pasti :i. sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah

  sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatunombor.

  ii. pekali dalam sebutan algebra yang diberi.iii. sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa.

  b. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang

  diberi.

  B2D4E1

  Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakansimbol huruf.

  B2D4E2

  Menentukan :a. hasil darab dua sebutan algebra.b. hasil bahagi dua sebutan algebra.

  B3D4E1

  Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkansebutan serupa.

  B3D4E2

  Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengannombor.

  B3D4E3

  Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan

  sebutan algebra.

  B4D3E1

  Mempermudahkan ungkapan algebra. B4D3E2

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  5/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 5

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 4:

  PERSAMAAN

  LINEAR

  Mengenal pasti :a. sebutan algebra linear.b. ungkapan algebra linear.

  B1D3E1

  Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol

  atau .

  B2D5E1

  Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah:a. persamaan linear.b. persamaan linear dalam satu pembolehubah.

  B2D5E2

  Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataanyang diberi dan sebaliknya.

  B3D5E1

  Menentukan :a. sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi

  persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi.b. penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah

  menggunakan kaedah cuba-jaya.

  B3D5E2

  Menyelesaikan persamaan dalam bentuk :a. x + a = bb. x a = bc. ax = b

  d. ba

  x

  apabila a, b, cialah integer danxialah pembolehubah.

  B3D5E3

  Menyelesaikan persamaan dalam bentukax+ b = c, apabila a, b, c ialah integer danxialah pembolehubah.

  B4D4E1

  Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah. B4D4E2

  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkanpersamaan linear dalam satu pembolehubah.

  B5D3E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  6/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 6

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 5:

  NISBAH DAN

  KADARAN

  Membandingkan :

  a. dua kuantiti dalam bentuk a : b ataub

  a

  .

  b. tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.

  B2D6E1

  Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. B3D6E1

  Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah. B3D6E2

  Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang diberi. B3D6E3

  Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran. B3D6E4

  Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang

  lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.

  B3D6E5

  Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara. B3D6E6

  Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah. B3D6E7

  Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tigakuantiti diberi

  B3D6E8

  Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah :a. dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi.b. hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

  B4D5E1

  Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan bezaantara dua kuantiti tersebut diberi.

  B4D5E2

  Menentukan nisbah bagi a : b : capabila nisbah a : b dan b : cdiberi.

  B4D5E3

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  7/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 7

  Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tigakuantiti tersebut dan nilai kuantitiyang satu lagi.

  B4D5E4

  a. Menentukan nilai bagi setiap daripada tigakuantiti apabila diberi :i. nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti

  tersebut.ii. nisbah dan beza antara dua daripada tiga

  kuantiti tersebut.b. Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza

  antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi.c. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan

  nisbah tiga kuantiti.

  B5D4E2

  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nibah dankadaran

  B5D4E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  8/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 8

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 6:

  TEOREM

  PYTHAGORAS

  Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak. B1D4E1

  Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. B2D7E1

  Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga bersudut tegak. B3D7E1

  Menghitung panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakanTeorem Pythagoras.

  B4D6E1

  Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan TeoremPythagoras

  B5D5E1

  a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas TeoremPythagoras.

  b. Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras.

  B5D5E2

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  9/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 9

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 7:

  PEMBINAAN

  GEOMETRI

  Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi. B3D8E1

  Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi. B4D7E1

  Membina:(a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis

  yang diberi.(b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu

  titik pada garis tersebut.(c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu

  titik yang bukan pada garis tersebut.

  B4D7E2

  Membina :a. sudut 60o dan 120o.

  b. pembahagi dua sama sudut.

  B4D7E3

  Membina segitiga apabila diberi :a. panjang satu sisi dan saiz dua sudut.b. panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

  B5D6E1

  Membina:a. garis selarib. segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut

  diberi

  B5D6E2

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  10/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 10

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 8:

  KOORDINAT

  Mengenal pasti paksi-x, paksi-ydan asalan pada satah Cartes. B1D5E1

  Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilaiyang diberi.

  B2D8E1

  Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang menyambung duatitik.

  B2D8E2

  Memplot dan menyatakan :a. koordinat titik apabila jarak dari paksi-xdan paksi-ydiberi.b. jarak titik dari paksi-xdan paksi-y, apabila koordinat diberi.

  B3D9E1

  Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes. B3D9E2

  Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi koordinatyang diberi apabila :a. skala adalah samab. skala adalah berbeza.

  B3D9E3

  Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skalayang diberi.

  B3D9E4

  Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yangdiberi.

  B3D9E5)

  Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai :a. koordinat-yyang sama

  b. koordinat-xyang sama

  B3D9E6

  Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yangmenyambung dua titik pada :a. koordinat-yyang samab. koordinat-xyang sama

  B3D9E7

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  11/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 11

  Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yangdiberi.

  B4D8E1

  Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan TeoremPythagoras.

  B4D8E2

  Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung

  dua titik.

  B4D8E3

  Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan :a. koordinatb. jarak di antara dua titikc. titik tengah

  B5D7E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  12/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 12

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 9:

  LOKUS

  DALAM DUA

  DIMENSI

  Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak. B3D10E1

  Menentukan lokus bagi suatu titik yang :a. berjarak tetap dari satu titik tetap.

  b. berjarak sama dari dua titik tetap.c. berjarak tetap dari satu garis lurus.d. berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

  B3D10E2

  Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut :a. berjarak tetap dari suatu titik tetap.b. berjarak sama dari dua titik tetap.c. berjarak tetap dari satu garis lurus.d. berjarak sama dari dua garis bersilang.

  B4D9E1

  Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yangmemenuhi syarat kedua-dua lokus.

  B5D8E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  13/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 13

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 10:

  BULATAN

  Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak darisatu titik tetap.

  B1D6E1

  Mengenal pasti bahagian bulatan :a. pusat

  b. lilitanc. jejarid. diametere. perentasf. lengkokg. sektorh. tembereng

  B2D9E1

  Melukis :a. bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberib. diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam suatu bulatan

  dengan pusat bulatan diberi.

  c. perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuranpanjang diberi .

  d. sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi.

  B3D11E1

  Menganggarkan nilai . B3D11E2

  a. Menerbitkan rumus lilitan bulatan.b. Menentukan lilitan bulatan apabila diberi :

  i. diameterii. jejari

  B3D11E3

  a. Menerbitkan rumus panjang lengkok.b. Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat dan

  jejari diberi.

  B3D11E4

  a. Menerbitkan rumus luas bulatan.b. Menentukan luas bulatan apabila diberi :

  i. jejariii. diameter

  B3D11E5

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  14/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 14

  a. Menerbitkan rumus luas sektor.b. Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada pusat

  bulatan diberi.

  B3D11E6

  Menentukan :a. pusat

  b. jejari

  bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan.

  B4D10E1

  Menentukan :a. diameter dan jejari apabila lilitan bulatan diberi.b. sudut pada pusat apabila panjang lengkok dan jejari diberi.

  c. jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi.d. jejari dan diameter apabila luas bulatan diberi.e. sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi.f. jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi.

  B4D10E2

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan :

  a. lilitan bulatan.b. lengkok bulatan.c. luas bulatan.d. luas sektor.

  B5D9E1

  Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan sebaliknya. B5D9E2

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  15/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 15

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 11:

  PENJELMAAN

  Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satuantara titik pada satah.

  B1D7E1

  Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan. B2D10E1

  Mengenal pasti :a. translasib. pantulanc. putaran

  B2D10E

  a. Mengenal pasti suatu isometrib. Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri

  B2D10E3

  Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen B2D10E4

  Menentukan :a. imej suatu objek di bawah translasi yang diberi.

  b. ciri suatu translasi.

  B3D12E1

  a. Menentukan :i. imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang

  diberi.ii. ciri suatu pantulan.

  b. Menentukan :i. imej suatu objek apabila paksi pantulan diberi.ii. paksi pantulan apabila objek dan imej diberi.

  B3D12E2

  Menentukan :a. imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut

  dan arah putaran diberi.

  b. ciri suatu putaran.c. i. imej suatu objek apabila pusat, sudut dan arah putaran

  diberi.ii. pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imejdiberi.

  B3D12E3

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  16/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 16

  Membina pola menggunakan isometri. B3D12E4

  Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciriisometri.

  B3D12E5

  Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran. B3D12E6

  a. Menghuraikan translasi :i. dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan.

  ii. dalam bentuk

  b

  a

  b. Menentukan koordinat bagi :i. imej apabila koordinat objek diberi.

  ii. objek apabila koordinat imej diberi

  di bawah suatu translasi diberi.

  B4D11E1

  a. Menentukan koordinat bagi :i. imej, apabila koordinat objek diberi.

  ii. objek, apabila koordinat imej diberidi bawah suatu pantulan.

  b. Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.

  B4D11E2

  a. Menentukan koordinat bagi :i. imej apabila koordinat objek diberi

  ii. objek apabila koordinat imej diberi

  di bawah suatu putaran.

  b. Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi.

  B4D11E3

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. B4D11E4

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan :a. translasib. pantulanc. putaran

  B5D10E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  17/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 17

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 12:

  PEPEJAL

  GEOMETRY

  Menyatakan ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dansfera.

  B2D11E1

  Menyatakan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. B2D11E2

  Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi. B3D13E1

  Menentukan luas permukaan bagi prisma, piramid,silinder dan kon.

  B3D13E2

  Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai. B3D13E3

  Melukis bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. B4D12E1

  Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi. B4D12E2

  a. Menentukan :i. panjang sisiii. tinggiiii. tinggi sendengiv. jejariv. diameter

  bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yangberkaitan diberi.

  b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luaspermukaan.

  B5D11E1

 • 7/30/2019 Senarai Semak Pbs Mm Form 2_latest

  18/18

  SENARAI SEMAK PBS MATEMATIK TINGKATAN 2 Page 18

  BIDANG PENYATAAN EVIDENKOD

  EVIDEN() TARIKH

  T/TANGANGURU CATATAN

  BAB 13:STAITISTIK

  Mengkelaskan data berpandukan data yang boleh dikumpul secara:a. mengirab. mengukur

  B2D12E1

  Mengumpul dan merekod data secara sistematik. B3D14E

  Menentukan kekerapan dalam suatu data.B3D14E2

  Menentukan :a. data yang mempunyai kekerapan tertinggi.b. data yang mempunyai kekerapan terendah.c. kekerapan bagi suatu nilai tertentu.

  B3D14E3

  Memperoleh maklumat daripada :a. jadual kekerapanb. piktografc. carta palangd. graf garis

  B3D14E4

  Mengurus data dengan membina :a. jadual gundalan

  b. jadual kekerapan

  B4D13E1

  a. Membina :i. piktografii. carta palanguntuk mewakilkan data.

  b. Mewakilkan data menggunakan graf garis

  B4D13E2

  Menyelesaikan masalah yang melibatkan :

  a. piktografb. carta palangc. graf garis

  B5D12E1