rancangan pelajaran tahunan bahasa · web viewsains sivik kbt: konstruktisme bcb nilai:...

of 33 /33
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 4) TAHUN 2016 SMK KEPALA BATAS, PULAU PINANG MINGGU/ TARIKH TAJUK / ISI OBJEKTIF FOKUS UTAMA/ FOKUS SAMPINGAN /ARAS FOKUS Penyerapan dan penggabungjalin an CATATAN/ ABM / BBM MINGGU 1 (4/1-8/1) MINGGU 2 (11/1- 15/1) UNIT 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA Mendengar dan Bertutur - Masyarakat Malaysia Alaf Baru Membaca dan Memahami - Tradisi Kejiranan dalam Masyarakat Menulis - Kegiatan Kejiranan -Apakah 1. Berkomunikasi berdasarkan maklumat 2. Mentafsir maklumat daripada bahan 3. Memberikan respons secara berkesan 4 Menjana idea berasaskan bahan 5. Mengesahkan maklumat 6. Membaca bagi mencari makna perkataan, frasa dan peribahasa dengan HPU1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK- 1.1 Aras1 (i) ; 1.2 Aras 1 (ii) 1.1 –Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. 1.2- Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada sumber yang didengar, dibaca dan ditonton HPK- 7.1 Aras 1 (i) 7.2 Aras 1 (i, ii) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Golongan Kata Nama Golongan Kata Nama Khas dan Kata Nama Am Kosa kata saluran meluntur Peribahasa Darah daging Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat KBAT- Mengaplikasi CD Bahan edaran LCD Keratan akhbar Gambar tunggal Kamus Teks petikan 1

Author: vokhanh

Post on 09-Mar-2018

257 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 4) TAHUN 2016SMK KEPALA BATAS, PULAU PINANG

MINGGU/ TARIKH

TAJUK / ISI OBJEKTIF FOKUS UTAMA/ FOKUS SAMPINGAN /ARAS FOKUS Penyerapan dan penggabungjalinan

CATATAN/

ABM / BBM

MINGGU1

(4/1-8/1)

MINGGU2

(11/1- 15/1)

UNIT 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA Mendengar dan Bertutur- Masyarakat

Malaysia Alaf Baru

Membaca dan Memahami- Tradisi Kejiranan

dalam Masyarakat

Menulis -

Kegiatan Kejiranan

-Apakah

perenggan

-Ayat Topik

-Ayat Huraian

Ayat Penyimpul

1. Berkomunikasi

berdasarkan

maklumat

2. Mentafsir maklumat

daripada bahan

3. Memberikan

respons secara

berkesan

4 Menjana idea

berasaskan bahan

5. Mengesahkan

maklumat

6. Membaca bagi

mencari makna

perkataan, frasa dan

peribahasa dengan

berdasarkan

penjelasan yang

terdapat dalam teks,

merujuk pada kamus

dan daripada bantuan

HPU1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

mesra

HPK- 1.1 Aras1 (i) ; 1.2 Aras 1 (ii)

1.1 –Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan

kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga rakan dan

masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta

nada yang sesuai.

1.2- Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis

tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

1.3 – Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat

berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata

dan ungkapan yang sesuai.

HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada sumber yang didengar,

dibaca dan ditonton

HPK- 7.1 Aras 1 (i) 7.2 Aras 1 (i, ii)

7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea

utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar,

dibaca, dan ditonton.

7.2 – Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar

berdasarkan konteks.

7.5- Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada

Sistem Bahasa:

Tatabahasa:

Golongan Kata

Nama

Golongan Kata

Nama Khas dan

Kata Nama Am

Kosa kata

saluran

meluntur

Peribahasa

Darah daging

Bulat air kerana

pembentung, bulat

manusia kerana

muafakat

KBAT-

Mengaplikasi

Menganalisis

Mencipta

(BT m.s 12) D

CD

Bahan

edaran

LCD

Keratan

akhbar

Gambar

tunggal

Kamus

Teks petikan

Lembaran

kerja

1

Page 2: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU3

(18/1-22/1)

- Karangan Bahan

Rangsangan

2. Rumusan

(pengenalan)

-secara berfokus

3. KOMSAS

~memperkenalkan

antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul4. Novel

Jendela Menghadap JalanPengenalan Novel:

- penulis

- ciri-ciri novel

mewakili zaman

- sinopsis bab 1,

bab 2 dan bab 3.

5.Tatabahasa

konteks antara teks

7.Menjawab soalan

pemahaman tahap

literal,taakulan dan

penilaian

8.Menghayati teks

dan membuat

intertekstualiti

9 Mengenal pasti

struktur perenggan

10. Mengenal pasti isi

utama, isi sokongan

dan isi penyimpul

11.Membina Ayat

Topik, Ayat Huraian

dan Ayat Penyimpul

12.Menyusun isi

dalam perenggan

13.Menyemak

perenggan

sesuatu bahan

HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

HPK

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

HPU10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang

karya sastera

10.4 – Menyatakan jenis. ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai,

dan pengajaran.

HPU 12.0- Menghasilkan penulisan kreatif

HPK- 12.3 Aras 1 (i,ii,iii) Aras 2 (i) 12.4 Aras 2 (i)

12.3 – Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan

perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk

menghasilkan perenggan yang koheren.

KBT

Konstruktivisme

Kecerdasan pelbagai

Nilai:

Mencintai ilmu

Kerjasama

Tekun

Menghargai

Kegigihan

Kebersihan fizikal

dan mental

Novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

MINGGU4

(25/1-29/1)

UNIT 2 : AMBANG REMAJAMendengar dan Bertutur

1. Memberikan

pandangan secara

berkesan

2. bertutur dalam

HPU 3.0- Berunding secara santun untuk mendapatkan

persetujuan kata sepakat

HPK- 3.1 Aras 1 (i); 3.2 Aras 1 (ii)

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya

Sistem Bahasa:

Tatabahasa:

Pembentukan kata

nama- Kata Nama

Lembaran

edaran

Petikan

2

Page 3: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU5

(1/2- 5/2)

MINGGU6

(8/2-12/2 )

- Remaja dan

cabaran

Membaca dan Memahami- Remaja dan

keluarga

Menulis- Disiplin Remaja

dan kokurikulum

1. Penulisan

- Tujuan menulis

karangan

-Menyusun isi

dalam perenggan

2. Tatabahasa

3. KOMSAS

- Pengenalan

Puisi Tradisional:

- Syair Bidasari

-Pemahaman syair

4. Novel

Jendela

konteks

3. Menganalisis idea

berdasarkan bahan

4. Membaca dan

memahami laras

bahasa sastera

5. mencari makna

perkataan yang

berkonotasi

6. Memahami tema

atau pokok persoalan

dalam karya sastera

7.Memperoleh

pengajaran daripada

karya sastera

.8. Mengenal pasti

TIP

9. Membentuk TIP

10. Menyusun isi

mengikut urutan

kepentingan,

kronologi masa dan

urutan perbandingan

11. Membina urutan

isi penting mengikut

pengucapan yang betul semasa berunding.

3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang

lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.

3.3 – Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan

maklumat yang relevan.

HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada sumber yang didengar,

dibaca dan ditonton

HPK- 7.1 Aras 1 (i) 7.2 Aras 1 (i, ii)

7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea

utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar,

dibaca, dan ditonton.

7.7–Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk

memperoleh maklumat.

HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

HPK- 8.1 Aras1 (i); 8.2 Aras 1 (ii)

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

8.2 – Menyusun maklumat mengikut keutamaan

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.

HPU10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang

Tunggal

Kata Nama Terbitan

Kosa kata

Melayari

Memperkotakan

Ilmu;

Pendidikan moral

Sastera

Pengajian am

KBAT

Menilai

(BT m.s 37) F

KBT

Kecerdasan

Pelbagai

Konstruktivisme

Nilai:

Cerpen

Kamus

Lembaran

kerja

Novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Teks antologi

JAKET KULIT

KIJANG

DARI

ISTANBUL

3

Page 4: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

CUTI TAHUN BARU CINA8-9

Februari

Menghadap Jalan-Tema dan

Persoalan

-sinopsis bab 4,

bab 5 dan bab 6.

5. Pemahaman

- Petikan Umum

6. Rumusan

Persediaan

sebelum merumus

-membina

pengenalan

rumusan

- mencari dan

membina isi

tersurat

-merumuskan

petikan pendek

bab

12. Menyenaraikan

nilai-nilai.

karya sastera

HPK- 10.0 Aras 1 (i) 10.4 Aras 1 (v) 10.6 Aras 3 (ii)

10.1 – Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.

10.2 – Mengenal pasti perkara menarik dalam karya

10.4 – Menyatakan jenis. ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai,

dan pengajaran.

10.6 – Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,

watak plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Bersyukur

Bekerjasama

Tanggungjawab

Kasih Sayang

Kebijaksanaan

MINGGU7

UNIT 3 :DUNIA SEMAKIN

1. Berkomunikasi

berdasarkan

HPU1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan

mesra

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Gambar

bersiri

4

Page 5: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

(15/2- 19/2)

*UJIAN

PENILAIAN

1

(23/2-26/2)

MINGGU8

(22/2-26/2)

CANGGIHMendengar dan Bertutur-Kad Elektronik

Membaca dan Memahami-Budaya Teknologi

Maklumat dan

Telekomunikasi

MenulisE-mel dan Anda

1. Penulisan

-Karangan fakta

-persediaan

sebelum menulis

karangan

-menulis draf

karangan fakta

2.Tatabahasa

3. KOMSAS

- Pengenalan Puisi

Moden

- Sang Gembala

Kuda

maklumat

2. Mendapatkan

maklumat daripada

konteks

3. Memproses fakta

dan maklumat

4. Mengenal pasti

idea utama daan idea

sokongan dalam teks

5. Menaakul fakta dan

pendapat yang

terdapat dalam bahan

bacaan

6. Menyusun semula

isi dan idea dalam

bahan secara

sistematik

berdasarkan kriteria

tertentu

7. Mengenal pasti dan

membentuk struktur

karangan iaitu

bahagian pengenalan

, isi dan kesimpulan

8. Membina

HPK

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan soalan pelbagai aras

HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada sumber yang didengar,

dibaca dan ditonton

HPK- 7.1 Aras 1 (i) 7.2 Aras 1 (i, ii) 7.3 Aras 1 (iii)

7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea

utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar,

dibaca, dan ditonton.

7.2 – Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar

berdasarkan konteks.

7.3- Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

HPK- 8.3 Aras 1 (iv); 8.4 Aras 2 (i);8.6 Aras 2 (ii,iii)

8.3 – Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang

telah disusun.

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.

8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih untuk membuat inferens

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada

hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan

memberikan alasan yang kukuh.

HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

Kata Kerja- Kata

Kerja Tak Transitif

Kata Kerja- Kata

Kerja Transitif

Kosa kata

bestari

perintis

Ilmu:

Ilmu pengetahuan

Isu semasa

Sastera

KBAT

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

(BT m.s 61) D

KBT

Kontektual

Kajian Masa Depan

Kecerdasan pelbagai

Nilai;

Lembaran

kerja

Teks Novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Teks antologi

JAKET KULIT

KIJANG

DARI

ISTANBUL

Lembaran

edaran

5

Page 6: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU9

(29/2-4/3)

-pemahaman puisi

moden

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 7,

bab 8 dan bab 9.

- Watak dan

Perwatakan

5. Pemahaman

-Petikan umum

6. Rumusan

- Membina

pengenalan

rumusan

-Mencari dan

menyenarai isi

tersurat

-Menulis isi tersirat

-Merumuskan

petikan.

perenggan isi – ayat

topik dan ayat huraian

yang koheren dan

kohesi

9. Menyenaraikan

watak dan

perwatakan.

HPK: 9.1 Aras 1 (i), 9.2 Aras (ii, iii) 9.3 Aras 2 (ii,iii)

9.1 – Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohensif.9.2 Menentukan format penyampian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentanganHPU : 12.0 Menghasilkan penulisan kreatifHPK: 12.2 Aras 1 (i,ii,iii) 12.3 Aras 1(ii,iii) Aras 2 (i)12.2 – Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Menghormati

Tanggungjawab

Semangat

bermasyarakat

Tolong-menolong

Kasih sayang

6

Page 7: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 12/3 - 20/3)

MINGGU10

(7/3- 11/3)

MINGGU11

(21/3-25/3)

UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA

Mendengar dan Bertutur-Patriotisme

Membaca dan Memahami-Malaysia Alaf Baru

Menulis-Pengorbananku

1. Penulisan

-Apakah rumusan

karangan?

-Mengenal pasti isi

tersurat

-Mengenal pasti isi

tersirat-

-Menyemak dan

Mengedit

-Menulis rumusan

1. Menginterpretasi

bahan secara

berkesan

2. Menghuraikan

bahan bermaklumat

dengan betul

3. Membaca dengan

teknik imbasan dan

luncuran

4. Mmenggunakan

gambar kiu bagi

mendapatkan

maklumat terperinci

5. Menghubung kait

idea berdasarkan

pelbagai sumber

dalam petikan

6. Mengenal pasti isi

tersurat

7. Mengenal pasti isi

tersirat

8. Menulis rumusan

9. Menghuraikan

FU: 9.2 Menentukan format penyampian dan jenis penulisan yang

sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (ii) Menyusun atur kerangka penyampaian

perbahasan ,korum, laporan dan ulasan dalam bentuk graviti dan

menyediakan bahan edaran.

FU: 12.1 – Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib

dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan

menarik

Aras 1 (i) Menentukan dan menganalisi idea dan isi yang bernas

untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber.

Aras 1 (i) Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian uantuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 11.3 – Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam

pelbagai genre.

Aras 2 (iv) mencipta kain yang indah dan berkesan.

FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar

berdasarkan konteks.

Aras 1 (iii)) Membina dan mengajukan soalan bercapah

Sistem bahasa:

Pembentukan Kata

Kerja- Kata Kerja

Tunggal

Kata Kerja Ganda

Kosa kata

Cetusan

prasarana

luhur

Ilmu:

Sastera

Kesihatan

Pendidikan

Moral

Ilmu pengetahuan

Sastera

KBAT

Menganalisis

Menilai

Lembaran

edaran

Lembaran

kerja

Contoh

petikan

Kamus

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Teks antologi

JAKET KULIT

KIJANG

DARI

ISTANBUL

7

Page 8: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU12

(28/3-1/4)

2. Tatabahasa

3. KOMSAS

- Pengenalan

Prosa Moden

- Cerpen Kaduk,

Ayam dan Raja

-Pemahaman

Cerpen

4.Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 10,

bab 11 dan bab 12.

- Plot ( Binaan Plot)

5. Pemahaman

- Petikan Umum

6. Rumusan

-Membina

pengenalan

rumusan

-Mencari dan

menyenaraikan isi

perkembangan plot. FU: 10.6 – Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 2 (ii) Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang

digunakan oleh penulis.

Aras 3 (ii) Menganalisi nilai dan pengajaran dalam karya

FS: 2.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh bukti.

Aras 1 (ii) Menjelaskan idea secara deduktif.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatakan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber.

Mencipta

(BT m.s 89) D, E

KBT

Kajian Masa Depan

KBKK

Kecerdasan pelbagai

Kontekstual

Nilai:

Kesyukuran

Kebersihan fizikal

dan mental

Kerjasama

Keberanian

Hormat-

menghormati

8

Page 9: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

tersurat

-Menulis isi tersirat

-Menulis penutup

-Merumuskan

petikan

MINGGU13

(4/4- 8/4)

UNIT 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITARMendengar dan Bertutur-Pendidikan Alam

Sekitar

Membaca dan Memahami-Kualiti Udara

1. Mengesan

maklumat daripada

bahan

2. Menyatakan

pandangan dan

membidas pendapat

4. Membina pelbagai

tahap soalan

5. Membaca dengan

teknik luncuran bagi

FU: 2.2– Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.

Aras 1 (ii) Menjelaskan idea secara deduktif.

FU: 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk

menghasilkan perenggan yang koheren.

FS: 8.3 – Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat

yang telah disusun.

Aras 1 (v) Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya.

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat.

Sistem Bahasa:

Kata Adjektif

Pembentukan Kata

Adjektif

Kosa kata:

menyelubungi

Ilmu:

Kebudayaan Moral

Lembaran

edaran

Novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Teks antologi

JAKET KULIT

9

Page 10: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU14

(11/4-15/4)

MINGGU15

(18/4-22/4)

Menulis-Pencemaran

Sungai Kita

1. Penulisan

-Karangan laporan

-persediaan

sebelum menulis

karangan laporan

-menulis draf

laporan

-Memurnikan draf

laporan

2.Tatabahasa

3. KOMSAS

-Pengenalan Prosa

Tradisional

-Kepimpinan

Melalui Teladan

-Pemahaman

Prosa Tradisional

4. Novel

mencari maklumat

dalam pelbagai teks

6. Membaca dengan

teknik imbasan bagi

mencari maklumat

dalam pelbagai

bahan

7. Mengenal pasti TIP

8. Mengenal pasti

format dan struktur

karangan bentuk

laporan

9. Mencari dan

mendapatkan isi

karangan bentuk

laporan daripada

pelbagai sumber

10.Membina

perenggan

pengenalan, isi dan

kesimpulan

11. Menyenaraikan

teknik plot daripada

novel.

FU: 12.2 – Memilih isi yang bernas dan membina kerangka

penulisan.

Aras 1 (ii) Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan

menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan

yang utuh.

FS: 3.3 – Menyatakan pendirian yang jelas dengan

mengemukakan maklumat yang relevan.

Aras 1 (ii) Memberikan pendapat secara tenang dengan.

menggunakan intonasi, nada dan gaya pengucapan yang wajar

ketika berunding.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatkaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar

berdasarkan konteks.

Aras 1 (iii)) Membina dan mengajukan soalan bercapah.

FU: 7.7–Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk

memperoleh maklumat.

Aras 1 (vi) Mengenal pasti pernyataan fakta dan penafsiran dalam

teks.

FU: 10.2 – Mengenal pasti perkara menarik dalam karya

Aras 1 (ii)menyatakan semula cerita dan maksud puisi

Sastera

Disiplin

Kenegaraan

KBAT

Mengaplikasi

Menilai

Mencipta

(BT m.s 113 ) E

KBT

Kecerdasan

pelbagai

Kontekstual

Kajian Masa Depan

Nilai:

Bertolak ansur

Bertanggungjawab

Kerjasama

Keberanian

Patriotik

KIJANG DARI

ISTANBUL

Kamus

Lembaran kerja

10

Page 11: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

Jendela Menghadap Jalan-Sinopsis bab 13,

bab 14 dan bab 15.

-Plot ( Teknik Plot)

5. Pemahaman

- Petikan Umum

6. Rumusan

-membina

pengenalan

rumusan

-mencari dan

menyenaraikan isi

tersurat

-menulis isi tersirat

-merumuskan

petikan

menggunakan perkataan sendiri.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber.

FU: 10.6- Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 2(vi)Menganalisis kekuatan dan kelemahan karya

Aras 2 (iii), Mempersembahkan cerita dalam genre yang lain

.Aras 3 (ii) Menganalisi nilai dan pengajaran dalam karya

FS: 3.3 – Menyatakan pendirian yang jelas dengan

mengemukakan maklumat yang relevan.

Aras 1 (ii) Memberikan pendapat secara tenang dengan

menggunakan intonasi, nada dan gaya pengucapan yang wajar

ketika berunding.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatkaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber

11

Page 12: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU16

(25/4- 29/4)

MINGGU 17

(2/5-6/5)

UNIT 6 : RIADAHMendengar dan Bertutur-Hobi, sukan dan

rekreasi.

Membaca dan Memahami-cabaran di Puncak

Kinabalu.

Menulis-Hobi dan

cabarannya.

1. Penulisan

-Persediaan

Sebelum Menulis

Cerpen

-Membentuk unsur

Cerpen

-Menulis Draf

Cerpen

-Memurnikan Draf

1. Bertutur

menggunakan daya

imaginasi

2.Menghubungkaitka

n topik dengan isi

3. Membezakan

pendapat dengan

fakta

4. Menyenaraikan 6

isi penting

berdasarkan

petikan

5. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

rumusan.

6. Menyatakan

sinopsis mengikut

urutan cerita

7. Menjelaskan aspek

tema, plot, watak,

FU: 12.2 – Memilih isi yang bernas dan membina kerangka

penulisan

Aras 1 (ii) Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan

menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan

yang utuh

FS: 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

tertentu.

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatkaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber.

FU: 12.2 – Memilih isi yang bernas dan membina kerangka

penulisan

Aras 1 (ii) Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Kata Tugas

Kata Praklausa

Kosa kata

curam

tersepuk

Ilmu:

Sejarah

Pendidikan moral

Sastera

Sosial

KBAT

Menganalisis

Menilai

Mencipta

(BT m.s 141 ) D

Lembaran

edaran

Lembaran

kerja

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Petikan

12

Page 13: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

HARI

BURUH

1 MEI

ISRAK

DAN

MIKRAJ

5 MEI

Cerpen

2.Tatabahasa

3. KOMSAS

- Puisi Moden

(Sajak)

- Aku Membaca

Lagi

- Pemahaman

Puisi Moden

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 16,

bab 17 dan bab 18.

-Latar

Latar Tempat

Latar Masa

Latar Masyarakat

5. Pemahaman

Petikan umum

sudut pandangan dan

gaya bahasa

8. Menyatakan latar

yang terdapat dalam

novel

9. Mengenal pasti

format penyampaian

cerpen

10. Mendapatkan dan

merangka isi cerpen

11.Membina unsur

cerpen – watak dan

perwatakan, latar, plot

dan dialog

12. Membina

perenggan cerpen

13. Memurnikan

cerpen

menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan

yang utuh

FS: 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

tertentu.

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat

FU: 12.3 – Membina ayat topik dan ayat huraian untuk

menghasilkan perenggan yang kohesif.

Aras 1 (iii) Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat

huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan

bahasa yang tepat dan indah.

FS: 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata

ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk

mendapatkan sesuatu.

Aras 3 (i) Menggunakan strategi provokasi dan pernyataan yang

memeranjatkan untuk memujuk seseorang.

FU: 10.4 – Menyatakan jenis. ciri, tema, dan persoalan, pemikiran,

nilai, dan pengajaran.

Aras 2 (i),(ii) Membanding beza watak dan perwatakan dan latar

dalam karya yang sama atau karya yang berlainan.

iii) Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang digunakan

oleh penulis

Aras 1 (v) Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,

gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

FS: 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

KBT

Konstruktivisme

Kecerdasan

pelbagai

Nilai:

Cinta akan alam

sekitar

Bersyukur

Kasih sayang

Tanggungjawab

13

Page 14: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

6. Rumusan

-membina

pengenalan

rumusan

-mencari dan

menyenaraikan isi

tersurat

-menulis isi tersirat

tertentu.

Aras 1 (iii) Mengnal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat.

MINGGU 18 (9/5 -13/5) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 19 (16/5-20/5) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 – 12/6/2016)

MINGGU20

(23/5-27/5)

MINGGU

UNIT 7: GENERASI KITAMendengar dan Bertutur- Wawasan

Generasi Kita

Membaca dan Memahami- Patriotisme dan

Generasi Muda

Menulis- Generasi pelapis

1. Mendengar secara

efektif

2. Memberikan

respons secara

berkesan terhadap

sesuatu bahan atau

maklumat

3. Membentangkan

maklumat secara

efektif

4. Mengenal pasti

format karangan

FU: 12.3 – Membina ayat topik dan ayat huraian untuk

menghasilkan perenggan yang kohesif.

Aras 1 (i) Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas

untuk menghasilkan karya prosa dan puisi

Aras 1 (iv) Menggunakan diksi, simile pengulangan dan sinkof

untuk menghasilkan baris sajak.

FS: 7.6- Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang

dirujuk.

Aras 1 (v) Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang

ingin disampaikan

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Frasa Nama

-Binaan Frasa

Nama

Frasa Kerja

Kosa kata

pelbagai etnik

warganegara

Peribahasa

Teks antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Lembaran

kerja

14

Page 15: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

21

(13/6-17/6)

1. Penulisan

-Persediaan

Sebelum Menulis

Wawancara

-Menulis Draf

Wawancara

-Menyemak dan

Menyunting

Wawancara

2. Tatabahasa

3. KOMSAS

- Prosa Moden

(Cerpen)

- Munsyi

- Pemahaman

prosa moden

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 19,

bab 20 dan bab 21.

- Nilai

bentuk wawancara

5. Menggunakan

strategi mencari dan

mendapatkan isi

wawancara

6. Menyenaraikan 6

isi penting

berdasarkan petikan

7. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

rumusan

8. Menjawab soalan

pemahaman

9. Menyatakan

sinopsis mengikut

urutan cerita

10.Menjawab soalan

pemahaman

berdasarkan karya.

11. Menyenaraikan

nilai yang ada dalam

novel.

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatakaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber.

FU:10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 (ii) Menyatakan semula cerita dan maksud puisi

menggunakan perkataan sendiri.

Aras 2 (ii) Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang

digunakan oleh penulis.

Aras 3 (ii) Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya

FS: 3.3 – Menyatakan pendirian yang jelas dengan

mengemukakan maklumat yang relevan.

Aras 1 (ii) Memberikan pendapat secara tenang dengan

menggunakan intonasi, nada dan gaya pengucapan yang wajar

ketika berunding.

FU: 10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema, dan personal, pemikiran,

nilai, dan pengajaran.

Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai

kata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan

konteks baru

Yang berat sama

dipikul,yang ringan

sama dijinjing

Duduk sama

rendah, berdiri

sama tinggi

Nilai

Pendidikan moral

Sastera

Sivik

KBAT

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

(BT m.s 168) D

KBT

Kontekstual

Kecerdasan

pelbagai

Kajian masa depan

Nilai:

Lembaran

edaran

Kamus

15

Page 16: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

5. Pemahaman

Petikan umum

6. Rumusan

-membina

pengenalan

-mencari dan

menyenarai-

kan isi tersurat

-menulis isi tersirat

Aras 2 (i) Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai

kata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan konteks

atau merujuk kamus.

FS: 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

Aras 1 (iii) mendengar pendapat yang dikemukakan untuk

memberikan respons yang sesuai.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatakaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan

pendapat dalam perbincangan.

Aras 1 (ii) Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan

bukti daripada pelbagai sumber.

Kerajinan

Kasih sayang

Baik hati

Belas kasihan

Pengorbanan

MINGGU22

(20/6- 24/6)

UNIT 8- GAYA HIDUP SIHATMendengar dan Bertutur -Amalan hidup

sihat

Membaca dan Memahami-Remaja dan

kesihatan

1. Mendengar secara

efektif bahan

rakaman

2. Menganalisis idea

secara teratur

3. Membina bank

perbendaharaan kata

dengan

menggunakan teknik

senarai-kumpul-

FS: 12.4 – Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana

untuk menghasilkan perenggan yang koheren

Aras 1(ii) Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan

menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan

perenggan yang utuh.

Aras 2 (iii) Menghuraika isi dengan membina ayat topik, ayat

huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan

bahasa yang tepat dan indah.

FS: 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

tertentu.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Frasa Adjektif

Frasa Sendi Nama

Kosa kata

organ

riadah

Peribahasa

Mencegah adalah

Lembaran

edaran

Lembaran

kerja

16

Page 17: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU23

(27/6-1/7)

MINGGU24

(4/7- 8/7)

CUTI HARI RAYA

AIDILFITRI6-7 JULAI

Menulis-Obesiti dan

pencegahannya.

1. Penulisan

-Persediaan

Sebelum Menulis

Syarahan

-Menulis Draf

Syarahan

-Menyemak Draf

Syarahan

-Menyunting Draf

Syarahan

2.Tatabahasa

3. KOMSAS

- Prosa Moden

(Drama)

- Berkhidmat Untuk

Negara

- Pemahaman

drama

4. Novel

Jendela

namakan

4.Mengenal pasti

format karangan

syarahan

5.Menganalisis

karangan bagi

memahami struktur

dan elemen yang

membentuk karangan

syarahan

6. Menyenaraikan 6

isi penting

berdasarkan

petikan

7. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

rumusan

8. Menjawab soalan

pemahaman

9. Menyenaraikan

nilai dan pengajaran

yang terdapat dalam

drama

10. Mengenal pasti

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatakaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FU: 1.3 – Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat

berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata

dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1(iii) Memberikan ucapan tahniah, penghargaan dan takziah

kepada seseorang.

FU: 10.1 – Menceritakan semula sesebuah karya secara

menyeluruh.

Aras 1 (i)menyatakan makna kata dan maksud frasa atau

rangkaikata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan

konteks atau merujuk kepada kamus

FS: 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan

pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

Aras 2 (i)Membandingkan pelbagai pilihan dengan mengambil kira

kekangan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

FU:10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 (iv) Menganalis perkara yang menarik dalam karya.

lebih baik daripada

mengubati

Ilmu:

Pendidikan Moral

Sejarah

Sastera

KBAT

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

(BT m.s 168) D

KBT

Kecerdasan

pelbagai

Kontekstual

Nilai:

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

17

Page 18: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

Menghadap Jalan- sinopsis bab 22,

bab 23 dan bab 24.

Pengajaran

5. Pemahaman

Petikan umum

6. RUMUSAN

-membina

pengenalan

rumusan

-mencari dan

menyenaraikan isi

tersurat

-menulis isi tersirat

pengajaran yang

terdapat dalam novel

Aras 2 (iii), Mempersembahkan cerita dalam genre yang lain

Aras 1 (ii) Menyatakan semula cerita dan maksud puisi

menggunakan perkataan sendiri.

Kesyukuran

Keberanian

Kerjasama

Tolong menolong

Kasih sayang

MINGGU25

(11/7-15/7)

UNIT 9 -KERJAYAMendengar dan Bertutur-Minggu kerjaya

Membaca dan Memahami-Cita-cita dan

kerjaya

Menulis

1. Menghuraikan

maklumat

berdasarkan konteks

2. Memperoleh idea

melalui penyoalan

3.Memproses

maklumat

berdasarkan bahan

yang berkaitan

FU: 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina

perenggan yang kohensif

Aras 1 (iv) Menggunakan diksi, similie, pengulangan dan sinkof

untuk menghasilkan baris sajak.

FS: 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan

memberikan alasan yang kukuh.

Aras 2 (ii) Membaca dan meneroka maklumat lain secara

ekstensif/meluas untuk menyemak semula maklumat yang sedia

ada.

Sistem bahasa:

Tatabahasa

Struktur Binaan

Ayat

Perihal Ayat-

Ayat Dasar dan

ayat Terbitan

Kosa kata

daya saing

Lembaran

edaran

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Teks antologi

18

Page 19: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU26

(18/7- 22/7)

-Surat permohonan

1. Penulisan

-Persediaan

Sebelum Menulis

Surat

-Menulis Draf Surat

-Menulis Resume

-Memurnikan Draf

Surat dan Resume

2. Tatabahasa

3. KOMSAS

- Puisi Tradisional

- Gurindam Dua

Belas (Fasal Yang

Ke-3)

- Pemahaman

Puisi Tradisional

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 25,

4.Menyusun isi dalam

kerangka karangan

bentuk surat rasmi

5. Menulis draf

pengenalan, isi dan

penutup surat

5. Menyenaraikan 6

isi penting

berdasarkan petikan

6.Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

rumusan

7. Menjawab soalan

pemahaman

8. Menyatakan

maksud puisi

9. Menyenaraikan

tema dan persoalan

serta nilai dan

pengajaran yang

terdapat dalam puisi

10.Menganalisis

kritikan masyarakat

dalam novel

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatkaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 10.1 – Menceritakan semula sesebuah karya secara

menyeluruh.

Aras 1 (i)Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai

kata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan konteks

atau merujuk kepada kamus

Aras 1 (ii) Menyatakan semula cerita dan maksud puisi

menggunakan perkataan sendiri.

FS: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat

berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata

dan ungkapan yang sesuai

Aras 1 (iii) Menyampaikan ucapan takziah, tahniah, penghargaan

dan takziah kepada seseorang.

FU: 10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema, dan personal, pemikiran,

nilai, dan pengajaran.

Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai

kata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasrkan konteks

komprehensif

Ilmu:

Pendidikan Moral

Sastera

Geografi

KBAT

Menganalisis

Menilai

Mencipta

(BT m.s 193) D

KBT

Kecerdasan

pelbagai

Kontesktual

Menjana idea

Nilai:

Tolak ansur

Kasih sayang

Prihatin

Kesyukuran

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Lembaran

kerja

Kamus

19

Page 20: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

bab 26 dan bab 27.

- Kritikan

masyarakat

5 Pemahaman

Petikan umum

6. Rumusan

-membina

pengenalan

rumusan

-mencari dan

menyenarai-kan isi

tersurat

-menulis isi tersirat

11. Mengolah

jawapan dengan ayat

mengikut format

SPM.

baru

Aras 2 (i) Menyatakan makna kata dan maksud frasa atau rangkai

kata yang sukar dalam karya dengan meneka berdasarkan konteks

atau merujuk kamus.

Aras 2 (ii) Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang

digunakan oleh penulis

FS: 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada

hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 1 (v) Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya

FU:10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 (iv) Menganalis perkara yang menarik dalam karya.

FS: 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan

memberikan alasan yang kukuh.

Aras 2 (ii) Membaca dan meneroka maklumat lain secara

ekstensif/meluas untuk menyemak semula maklumat yang sedia

ada.

Kebersihan

MINGGU27

(25/7-29/7)

UNIT 10: WARISAN BANGSAMendengar dan Bertutur- Pemeliharaan

dan Pemuliharaan

1. Bertutur untuk

tujuan tertentu

2. Menyatakan

pendapat

berdasarkan konteks

3. Meneliti maklumat

yang terdapat dalam

FU: 12.4 – Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana

untuk menghasilkan perenggan yang koheren

Aras 1(ii) Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan

menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan

perenggan yang utuh.

Aras 2 (iii) Menukarkan ayat kabur dan kurang mantap strukturnya

dalam petikan untuk menghasilkan pernyataan idea yang lebih

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Perihal Ayat- Ayat

Tunggal

Ayat Majmuk

Kosa kata

Lembaran

kerja

Teks antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

20

Page 21: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU 28

*UJIAN

PENILAIAN

2

(1/8-5/8)

MINGGU29

(8/8-12/8)

Bangunan

Bersejarah

Membaca dan Memahami- Warisan Seni

Bina Melayu

Tradisional

Menulis- Pemuliharaan

Warisan Sejarah

1. Penulisan

-Persediaan

Sebelum Menulis

Perbahasan

-Menulis draf

Perbahasan

-Menyemak dan

Menyunting Draf

Perbahasan

2.Tatabahasa

3. KOMSAS

- Puisi Moden

(Sajak)

-

teks yang dibaca

untuk membina

makna

4. Mengenal pasti

format karangan

bentuk perbahasan

5. Mencari,

mendapatkan dan

menyusun isi

karangan bentuk

perbahasan

6. Menyenaraikan 6

isi penting

berdasarkan

petikan

7. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

rumusan

8. Menjawab soalan

pemahaman

9. Menyatakan

maksud sajak bagi

setiap rangkap

10. Menyatakan tema

jelas

FS: 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

tertentu.

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatkaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat

berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata

dan ungkapan yang sesuai

Aras 1 (iii) Menyampaikan ucapan takziah, tahniah, penghargaan

dan takziah kepada seseorang.

FU: 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi

dalam puisi

Aras 1 (iv) Menganalisis perkara yang menarik dalam karya

FS: 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat

yang telah disusun.

Aras 1 (iii) Mengenal idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat

FU: 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

Aras 1 (iv) Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya

topografi

kolong

pelupuh

Ilmu:

Pendidikan moral

Sastera

Ekonomi

Geografi

KBAT

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

(BT m.s 235 ) D

KBT

Kecerdasan

pelbagai

Kajian masa depan

Kontekstual

Nilai:

Keberanian

Ketabahan

Menghadapi

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Kamus

Soalan

berformat

SPM

Bahan cetak

21

Page 22: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU30

(15/8-19/8)

www.sibermerdeka

.com.my

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 28,

bab 29 dan bab 30.

- Nilai

kemanusiaan

5. Pemahaman

Petikan umum

6. RUMUSAN

-membina

pengenalan

rumusan

-mencari dan

menyenaraikan isi

tersurat

-menulis isi tersirat

dan persoalan dalam

sajak

11. Menyatakan

kehendak soalan

mengikut format

SPM.

12. Mengolah

jawapan dengan

teknik yang tepat dan

menggunakan ayat

yang gramatis.

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU:10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 (iv) Menganalis perkara yang menarik dalam karya.

FS: 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

Aras 1 (iii) Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk

memberikan respons yang sesuai.

cabaran

Kasih sayang

MINGGU UNIT 11 : 1. Bertutur FU: 12.3 – Membina ayat topik dan ayat huraian untuk Sistem Bahasa: Bahan cetak

22

Page 23: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

31

(22/8-26/8)

MINGGU32

(29/8-2/9)

CUTI HARI KEMERDE

KAAN31/8

MINGGU

INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIAMendengar dan Bertutur- Kebudayaan dan

Pelancongan

Membaca dan Memahami- Malaysia Sebagai

Destinasi

Pelancongan

Menulis- Warna-warna

Malaysia

1.Penulisan

-Persediaan

Sebelum Menulis

Sajak

-Membina Unsur

Bahasa dalam

sajak

-Menulis Draf

Sajak

-Memurnikan Draf

berdasarkan bahan

dan maklumat

2. Mengembangkan

idea berdasarkan

konteks

3. Mengenal pasti dan

mengembang idea

utama

4. Menghasilkan

karangan berformat

rencana.

5. Menyenaraikan 6

isi

penting berdasarkan

petikan

6. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

ringkasan

7. Menjawab soalan

pemahaman

8. Membaca puisi

dengan nada dan

intonasi yang betul

9. Menyatakan

menghasilkan perenggan yang kohesif.

Aras 1 (i) Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas

untuk menghasilkan karya prosa dan puisi

Aras 1 (iv) Menggunakan diksi, simile pengulangan dan sinkof

untuk menghasilkan baris sajak.

FS 8.7 Menilai secara kesuruhan sesuatu maklumat dengan

memberikan alasan yang kukuh.

Aras 2 (ii) Membaca dan meneroka maklumat lain secara ekstensif/

meluas untuk menyemak semula maklumat yang sedia ada

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,

idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang

didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatakan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 10.3 – Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Aras 1 (ii)Menyatakan semula cerita dan maksud puisi

menggunakan perkataan sendiri.

Tatabahasa

Proses Penerbitan

Ayat- Proses

Pengguguran

Proses Penyusunan

Ayat Semula

Proses Peluasan

Ayat

Kosa kata

arkeologi

destinasi

Ilmu:

Sejarah

Sastera

Pendidikan moral

Sivik

KBAT

Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

( BT m.s 260) C

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Kamus

Lembaran

kerja

Soalan

berformat

SPM

23

Page 24: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

33

(5/9-9/9)

Sajak

2. Rumusan dan

pemahaman

3. KOMSAS

- Puisi Moden

(Sajak)

- Gelanggang

- Pemahaman

Puisi Moden

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 31,

bab 32 dan bab 33.

- Nilai

Kemasyarakatan

5.Tatabahasa

maksud perkataan

atau rangkai kata

yang sukar

10. Menjawab soalan

pemahaman dengan

ayat yang gramatis

11. Menyatakan dan

menganalisis

kehendak soalan

12. Mengolah

jawapan dengan

teknik yang tepat

FS: 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan

orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.

Aras 1 (ii) Memberikan pendapat secara tenang dengan

menggunakan intonasi, nada dan gaya pengucapan yang wajar

ketika berunding.

FU:10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 (iv) Menganalis perkara yang menarik dalam karya.

FS: 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti

Aras 1 (iii) Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk

memberikan respons yang sesuai.

KBT

Kecedasan

pelbagai

Kontekstual

Nilai:

Ketabahan

Keyakinan

Menghargai

Kasih sayang

Kesyukuran

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10.9.2016- 18.9.2016)

MINGGU1. Karangan Bahan 1. Membina situasi FU:9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang Sistem Bahasa: Bahan cetak

24

Page 25: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

33

(19/9-23/9)

CUTI HARI RAYA HAJI12 SEPT

CUTI HARI MALAYSIA

16 SEPT

Rangsangan

2. Rumusan dan

pemahaman

3. KOMSAS

- soalan berformat

SPM

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- sinopsis bab 34,

bab 35 dan bab 36.

- Pengajaran

5. Tatabahasa

retorik untuk

mengesan kehendak

soalan

2. Menjelaskan format

surat kiriman rasmi

3. Menyenaraikan isi

dan mengolah isi

dengan ayat yang

gramatis.

4. Mengolah

karangan dengan

menggunakan ayat

yang gramatis.

5. Menyatakan dan

menganalisis

kehendak soalan

6. Mengolah jawapan

dengan teknik yang

tepat

sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (i)Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah dan

pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada

hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 1 (v) Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya

FS: 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan

pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

Aras 2 (i)Membandingkan pelbagai pilihan dengan mengambil kira

kekangan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

FU:9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang

sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (i)Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah dan

pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

FS: 12.4 – Menyusun isi dan menggunakan penanda wacanuntuk

menghasilkan perenggan yang koheren

Aras 2 (iii) Menukarkan ayat kabur dan kurang mantap strukturnya

dalam petikan untuk menghasilkan pernyataan idea yang lebih

jelas.

Tatabahasa:

Kata pemeri

Sinonim dan

antonim

Ilmu:

Pendidikan Moral

Sejarah

Sastera

KBT:

Kecerdasan

pelbagai

Kontekstual

Nilai:

Kesyukuran

Keberanian

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Baangsa

Kamus

Lembaran

kerja

Soalan

berformat

SPM

25

Page 26: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

Aras 1 (iv) menyemak dan membuat pengeditan yang mudah

FS: 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata,

ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk

mendapatkan sesuatu.

Aras 3 (i)Menggunakan strategi provokasi dan pernyataan yang

memeranjatkan untuk memujuk seseorang.

MINGGU 35

(26/9-30/9)

MINGGU36

(3/10--7/10)

1. Karangan

-Surat Kiriman

Rasmi

2. Rumusan dan

pemahaman

3. KOMSAS

- soalan

berformat SPM

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- Gaya bahasa

1. Membina situasi

retorik untuk

mengesan kehendak

soalan

2. Menjelaskan format

surat kiriman rasmi

3. Menyenaraikan isi

dan mengolah isi

dengan ayat yang

gramatis.

4. Mengolah karangan

dengan menggunakan

ayat yang gramatis.

5. Memberikan

rasional jawapan yang

tepat.

FU:9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan

yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (i)Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah

dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan

maklumat

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama

ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 1 (v).Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya

FS: 4.1 mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan

pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Ayat majmuk

Makna kata

Ilmu:

Sastera

Sosial

Pendidikan moral

Sains

Sivik

KBT:

Konstruktisme

BCB

Bahan cetak

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Kamus

Lembaran

kerja

Soalan

26

Page 27: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU 37

(10/10-14/10)

5. Tatabahasa

6. Menyatakan dan

menganalisis

kehendak soalan

7. Mengolah jawapan

dengan teknik yang

tepat

Aras 2 (i)membandingkan pelbagai pilihan dengan mengambil kira

kekangan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

FU:9.2 menentukan format penyampaian dan jenis penulisan

yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (i)Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah

dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan

maklumat

FS: 12.4 – Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana

untuk menghasilkan perenggan yang koheren

Aras 2 (iii) Menukarkan ayat kabur dan kurang mantap strukturnya

dalam petikan untuk menghasilkan pernyataan idea yang lebih

jelas.

Aras 1 (iv) Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah

FS: 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata,

ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk

untuk mendapatkan sesuatu.

Aras 3 (i)Menggunakan strategi provokasi dan pernyataan yang

memeranjatkan untuk memujuk seseorang.

FU:7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar

berdasarkan konteks

Aras 1 (ii) Memahami dan menyatakan makna perkataaan dan

rangkai kata berdasarkan konteks

Nilai:

Kerjasama

Peka

Rajin

Berusaha

berformat

SPM

MINGGU 38(17/10 - 21/10) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

27

Page 28: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU 39(24/10 - 28/10) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 40

(31/10 - 4/11)

MINGGU41

(7/11 -11/11)

1. Karangan

Bahan

Rangsangan

2. Rumusan dan

pemahaman

3. KOMSAS

- soalan

berformat SPM

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- soalan

berformat SPM

5. Tatabahasa

1. Mengembangkan

isi-isi penting beserta

contoh yang sesuia

dalam perenggan

2. Mengolah

karanagan dengan

menggunakan ayat

yang gramatis

3. Membina ayat-ayat

pendek hingga

membentuk sebuah

karangan.

4. Menyenaraikan 6 isi

penting berdasarkan

petikan

5. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan rumusan

6. Menjawab soalan

pemahaman

7. Memberikan

rasional jawapan yang

tepat.

FU:9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan

yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (i)Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah

dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan

maklumat

FS: 12.4 – Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana

untuk menghasilkan perenggan yang koheren

Aras 1 (iv) Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah

FS: 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

tertentu.

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran

keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang

bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii)Memahami dan menyatakan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FU: 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama

ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 1 (v)Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya.

FS: 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan

pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

Sistem Bahasa:

Sintaksis

Kosa kata:

Kata tugas

Penanda wacana

Ilmu:

Sastera

Pendidikan moral

Sosial

KBT:

Kecerdasan

pelbagai

KBKK

Menjana idea

Nilai:

Berdikari

Bahan cetak

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

Adnan Wira

Bangsa

Kamus

Lembaran

kerja

Soalan

berformat

SPM

28

Page 29: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

8. Menyatakan dan

menganalisis

kehendak soalan

9. Mengolah jawapan

dengan teknik yang

tepat

keputusan.

Aras 2 (i)Membandingkan pelbagai pilihan dengan mengambil kira

kekangan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

FU:9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan

yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 2 (i)Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah

dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan

maklumat

FS: 12.4 – Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana

untuk menghasilkan perenggan yang koheren

Aras 1 (iv) Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah

FS: 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata

ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk

untuk mendapatkan sesuatu.

Aras 3 (i) Menggunakan strategi provokasi dan pernyataan yang

memeranjatkan untuk memujuk seseorang.

Tolong menolong

Teliti

Bertanggung-jawab

MINGGU42

(14/11-18/11)

1. Karangan

Respon terbuka

(ulang kaji)

2. Rumusan dan

pemahaman

(ulang kaji)

1. Membina situasi

retorik untuk

mengesan kehendak

soalan

2. Menyoal untuk

mendapatkan

maklumat tertentu

3. Mengolah karangan

FU: 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina

perenggan yang kohensif

Aras 1 (iv) Menggunakan diksi, similie, pengulangan dan sinkof

untuk menghasilkan baris sajak.

FU: 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan

memberikan alasan yang kukuh.

Aras 2 (ii) Membaca dan meneroka maklumat lain secara

ekstensif/meluas untuk menyemak semula maklumat yang sedia

Sistem Bahasa:

Tatabahasa

Kata tugas

Penanda wacana

Sintaksis

Kosa kata

Bahan cetak

Teks Antologi

JAKET KULIT

KIJANG DARI

ISTANBUL

Teks novel

Leftenan

29

Page 30: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

MINGGU43

(21/11-25/11)

3. KOMSAS

- soalan

berformat SPM

4. Novel

Jendela Menghadap Jalan- soalan

berformat SPM

5. Tatabahasa

(Rumusan dan

penegasan

teknik menjawab

soalan)

dengan menggunakan

ayat yang gramatis.

4. Menghasilkan

karangan

5. Menyenaraikan 6 isi

penting berdasarkan

petikan

6. Menyusun isi-isi

penting untuk

menghasilkan

ringkasan

7. Menjawab soalan

pemahaman

8. Memberikan

rasional jawapan yang

tepat.

9. Menyatakan teknik

yang betul menjawab

soalan

ada.

FS: 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.

Aras 1 (i)Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

FU: 7.1 – Mengenal pasti dan menyatakan gambaran

keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang

bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1 (ii). Memahami dan menyatkaan makna perkataan dan

rangkai kata berdasarkan konteks.

FS: 8.4 mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan

tertentu.

Aras 1 (iii) Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam

maklumat.

FU: 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama

ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan.

Aras 1 (v).Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan

mengemukakan rasionalnya.

FS: 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan

pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

Aras 2 (i)Membandingkan pelbagai pilihan dengan mengambil kira

kekangan untuk menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan.

Ilmu:

Sastera

Pendidikan moral

Sivik

KBT:

KBAT

KBKK

Konstruktif

Menjana idea

Nilai:

Kerajinan

Peka

Prihatin

Kesungguhan

Berusaha

Adnan Wira

Bangsa

Kamus

Lembaran

kerja

Soalan

berformat

SPM

30

Page 31: RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA · Web viewSains Sivik KBT: Konstruktisme BCB Nilai: Kerjasama Peka Rajin Berusaha Bahan cetak Teks Antologi JAKET KULIT KIJANG DARI ISTANBUL Teks

CUTI AKHIR TAHUN(26/11/2016 - 1/1/2017)

31