proposal breast cancer dah siap

46
SCHOOL OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES PROPOSAL NURSING RESEARCH PENINGKATAN KADAR KECICIRAN RAWATAN KEMOTERAPI DI KALANGAN PESAKIT KANSER PAYUDARA DI PUSAT RAWATAN HARIAN KEMOTERAPI, HOSPITAL TAIPING NAME: RAJA NURALIZA BINTI RAJA OMAR MATRIC NO: :770913115592001 E-MAIL ADDRESS : [email protected] TUTOR’S NAME : Puan Nor Aroma Bt Abu Bakar LEARNING CENTRE : PERAK LEARNING CENTRE OPEN UNIVERSITY MALAYSIA NO. 71, JALAN LIM BO SENG

Upload: raja-nuraliza-raja-omar

Post on 02-Jul-2015

2.120 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proposal Breast Cancer Dah Siap

SCHOOL OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES PROPOSAL NURSING RESEARCH PENINGKATAN KADAR KECICIRAN RAWATAN KEMOTERAPI DI KALANGAN PESAKIT KANSER PAYUDARA DI PUSAT RAWATAN HARIAN KEMOTERAPI, HOSPITAL TAIPING

NAME: RAJA NURALIZA BINTI RAJA OMAR

MATRIC NO: :770913115592001

E-MAIL ADDRESS : [email protected]

TUTOR’S NAME : Puan Nor Aroma Bt Abu Bakar

LEARNING CENTRE : PERAK LEARNING CENTRE

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

NO. 71, JALAN LIM BO SENG

30300 IPOH, PERAK

Page 2: Proposal Breast Cancer Dah Siap

PENGHARGAAN

Alhamdullilah, syukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnia dan berkat izinNya,

dapatlah saya menyiapkan Kajian kes saya ini. Melalui coretan dan kesempatan ini,

saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pensyarah

saya iaitu Puan Nor Aroma Bt Abu Bakar diatas segala tunjuk ajar serta nasihat-nasihat

yang diberikan kepada saya sepanjang menjalankan penyelidikan ini. Jutaan terima

kasih juga saya ucapkan kepada Pengarah Hospital Taiping dan Ketua Jabatan

Pembedahan dan Onkologi Hospital Taiping atas kebenaran untuk menjalankan kajian

ini. . Tidak dilupakan kepada kakitangan Pusat Rawatan Harian Kemoterapi yang

membantu dalam memberi panduan dan sokongan. Kepada rakan-rakan seperjuangan

yang sama berjuang dalam member idea dan dorongan, kerjasama dan dorongan yang

diberikan tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Kepada keluarga yang banyak memberi

sokongan dan galakan serta memahami, kalian amat bermakna buat diriku. Semoga

penyelidikan ini dapat memberi panduan yang berguna kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

Wassalam.

Page 3: Proposal Breast Cancer Dah Siap

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN MUKA SURAT

PENGHARGAAN

ISI KANDUNGAN

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pengenalan kajian

1.2 Latarbelakang kajian

1.3 Pendekatan teori

1.4 Penyataan masalah

1.5 Objektif kajian

1.5.1 Objektif umum

1.5.2 Objektif spesifik

1.6 Soalan kajian

1.7 Signifikan kajian

1.8 Definisi kajian

1.9 Limitasi kajian

2.0 Hipotesis

2.1 Rumusan

Bab 2 : PENULISAN LAMPAU

2.1 Pengenalan

2.2 Kanser payudara

2.3 Klasifikasi

2.4 Pemeringkatan

2.5 Rawatan

Page 4: Proposal Breast Cancer Dah Siap

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN

3.1Pengenalan

3.2 Rekabentuk Kajian

3.3 Tempat kajian

3.4 Populasi

3.5 Sampel kajian

3.6 Instrumen kajian

3.7 Kajian rintis

3.8 Pertimbangan etika

3.9 Kaedah pengumpulan data

4.0 Data analisis

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Set soalan soal selidik

Lampiran 2 : Surat Kelulusan menjalankan penyelidikan dari

Pengarah Hospital Taiping, Perak.

Lampiran 3 : Surat Permohonan dan kelulusan kebenaran

menjalankan penyelidikan dari Ketua Jabatan

Pembedahan Dan Onkologi Hospital Taiping, Perak

Lampiran 4 : Carta Gantt penyelidikan peningkatan kadar keciciran

rawatan kemoterapi di kalangan pesakit kanser payudara

di Pusat Rawatan Harian Kemoterapi Hospital Taiping, Perak.

Page 5: Proposal Breast Cancer Dah Siap

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pengenalan kajian

Malaysia diliputi kawasan seluas 329,961 kilometer persegi melibatkan Semenanjung

Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Ia dipisahkan oleh Laut China

Selatan dan bersempadan dengan Thailand, Singapura, Indonesia dan Brunei. Populasi

penduduk di Semenanjung Malaysia pada tahun 2006 sebanyak 24,8 million. Ia meliputi

50.6% penduduk lelaki dan 49.4% penduduk perempuan dan etnik utama ialah Melayu

sebanyak 54.3%, diikuti oleh Cina sebanyak 25.1%, India sebanyak 7.5% dan lain-lain

etnik sebanyak 13.1%. (Jabatan Statistik Malaysia).

Sebanyak 21,773 kes kanser di diagnos di kalangan rakyat Malaysia di Semenanjung

Malaysia dalam Tahun 2006 dan didaftarkan di National Cancer Registery. Ia meliputi

9,974 lelaki dan 11,799 perempuan. The Age-Standardised Incidence Rate (ASR) untuk

semua kanser dalam tahun 2006 mengikut jantina ialah 131.3 per 100,000 dan 5 jenis

kanser yang palin utama mengikut populasi di Semenanjung Malaysia pada tahun 2006

ialah payudara, colorectal, paru-paru, servix dan nasopharynx.

Dalam artikel yang dipetik dari laman web

http://www.kesihatan.biz/artikel/punca_kanser.php, menurut Dr Peter Kovacic menulis

satu ulasan yang menyeluruh mengenai teka-teki perubatan ini di dalam Current

Medicinal Chemistry 2001. Beliau mengatakan dari banyak-banyak teori yang telah

dimajukan, hanya teori stres oksidatif yang terbukti kebenarannya. Ia boleh

menjelaskan secara rasional dan mengaitkan secara sistematik kebanyakan aspek

mengenai karsinogenesis (perkembangan kanser).

1.2 Latarbelakang kajian

Kanser payudara adalah kanser paling biasa di kalangan di hampir semua pelosok

dunia. Terdapat variasi yang nyata dalam kadar insiden kanser ini mengikut geografi. Di

Page 6: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Malaysia, ia merupakan penyebab utama kematian akibat kanser di kalangan wanita.Ia

biasanya berlaku pada wanita yang berumur dalam lingkungan 35 – 55 tahun dan ia

meningkat seiring dengan umur.Kebanyakan kanser payudara bermula samaada

dikelenjar duktal atau lobul dan kanser akan dinamakan sempena dari mana tempat

kejadian contohnya ‘Ductal carcinoma of the breast’ atau ‘ Lobular carcinoma of the

breast’.Sel yang tidak normal boleh merebak di luar payudara ke struktur sekeliling

termasuk nodus limfa dibawah aksila.Jika ini terjadi, ia bermaksud kanser boleh

merebak ke bahagian lain dalam badan, nodus limfa yang lain dan organ-organ yang

lain seperti tulang, hati dan paru-paru.

Insiden kanser (bilangan kes kanser baru) semakin meningkat.  Statistik bagi fenomena

ini lebih menakutkan di negara seperti Amerika Syarikat dengan 184,000 kes baru

kanser payu dara di kenal pasti setiap tahun. Institut Kanser Kebangsaan

menganggarkan bahawa menjelang umur 50 tahun, satu daripada setiap 50 wanita

akan menghidap kanser payudara. Menjelang umur 80 tahun, bilangan ini meningkat

kepada 1 daripada setiap sepuluh orang. Jika risiko insiden ini dikira sepanjang hayat

seorang wanita, maka satu daripada setiap 8 wanita akan menghidapi kanser payudara.

Satu daripada setiap 28 akan mati akibat penyakit ini. Satu daripada setiap 3000 akan

menghidap kanser payudara semasa mereka hamil dan wanita hamil lebih cenderung

menghidap penghidap penyakit ini dalam lingkungan umur 30-an. (Hanya 2% daripada

kanser payudara didiagnosis di kalangan wanita hamil.) Di negara dengan kadarnya

rendah setakat ini, terutamanya di Asia, kadar peningkatannya begitu mendadak

dengan peningkatan yang besar dalam insiden termasuk juga kadar kematian(mortaliti).

Kanser payudara adalah kanser paling biasa keseluruhannya dan kanser paling biasa

di kalangan semua wanita dari umur 20 tahun di Malaysia bagi tahun 2002 dan

2003.Kanser payudara paling biasa di kalangan kaum Cina, kemudian kaum India dan

akhirnya kaum Melayu.Kanser payudara menyumbang 31% daripada jumlah kes

kanser wanita yang didiagnosis pada tahun 2003. (30.4% dalam 2002)

 

Page 7: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Kadar Piawai Umur (ASR) daripada kanser payudara di kalangan wanita ialah 52.8 per

100,000 orang pada 2002 dan 46.2 bagi setiap 100 000 orang pada 2003. Di kalangan

kaum Cina, kadarnya lebih tinggi dengan 70.1 bagi setiap 100,000 orang, bagi orang

India, ASRnya 61.7 bagi setiap 100,000 orang dan paling rendah di kalangan kaum

Melayu dengan kadar 41.9 bagi setiap 100,000 orang. Pada 2003, kadarnya 33.9 bagi

kaum Melayu, 59.7 bagi kaum Cina dan 55.8 wanita India.Seorang wanita di Malaysia

mempunyai 1 per 19 kemungkinan menghidap kanser payudara dalam hayat mereka.

Risiko kumulatif mendapat kanser payudara bagi kaum Cina, kaum India dan kaum

Melayu adalah 1 per 14, 1 per 15 dan 1 per 24 masing-masing. Lebih daripada separuh

daripada wanita yang didiagnosis dengan kanser berumur kurang daripada 50 tahun.

Bagi bandingan, kanser yang kedua kekerapannya di kalangan wanita Malaysia pada

2002 & 2003 adalah kanser serviks yang menyumbang kepada 12% dan 12.9%

masing-masing daripada jumlah kanser wanita. Statistik bagi Malaysia telah diperoleh

daripada laporan Daftar Kanser Kebangsaan 2002 dan 2003. Dengan peredaran masa,

corak kanser termasuk kanser payudara akan lebih nyata. Hanyalah dengan data yang

tepat dan boleh diharapkan, keputusan mengenai rancangan serta polisi boleh dibuat

untuk negara Malaysia.Anggaran oleh  Agensi Antarabangsa untuk penyelidikan dalam

kanser (Globocan 2000) melaporkan bahawa dalam tahun 2000, terdapat 3825 kes

dilaporkan dan 1707 kematian akibat kanser payudara di Malaysia. Globocan 2000

menganggarkan  secara kasar kadar kanser payudara di Malaysia sebagai 34.9 per

100,000 orang dengan ASR 41.9 per 100,000 orang.

1.3 Pendekatan teori

Apa itu stres oksidatif? Secara mudah stres oksidatif adalah kerosakan yang

disebabkan oleh radikal bebas. Stres oksidatif yang berlaku di dalam badan adalah

punca asas sebahagian besar penyakit digeneratif kronik. Untuk mudah bagi anda

melihat kesan stres oksidatif, cuba lihat gambar keluarga yang mengandungi berbagai

generasi. Perhatikan kulit mereka, anda akan nampak perbezaan yang besar di antara

Page 8: Proposal Breast Cancer Dah Siap

kulit ahli keluarga yang muda dengan yang tua. Kesan yang ada nampak itu

disebabkan oleh stres oksidatif pada kulit. Keadaan yang sama juga berlaku di dalam

tubuh kita. Jadi kalau inginkan kulit yang cantik, bukan losyen pelembab jawapannya.

Anda boleh memperbaiki keadaan ini dengan mengambil makanan atau suplemen yang

kaya dengan antioksidan, satu bahan yang boleh menghapuskan radikal bebas dan

memulihkan kerosakkan yang disebabkan olehnya. Kajian Dr. Kovacic menyokong bukti

perubatan yang semakin banyak iaitu apabila terdapat banyak radikal bebas

berhampiran dengan nukleus sel, akan berlaku kerosakan teruk kepada DNA sel

tersebut. Bila karsinogen menyerang, sistem tubuh akan memperbaiki DNA yang rosak.

Namun apabila terlalu banyak stres aksidatif, sistem badan tidak lagi mampu

memperbaiki kerosakan yang akan membawa kepada terjadinya mutasi (perubahan)

DNA. Apabila sel berkenaan membiak (berpecah dua), DNA yang mengalami mutasi

akan turut dibawa ke sel yang baru dibentuk. Bila DNA yang dimutasi ini terus terdedah

kepada stres oksidatif, lebih banyak kerosakan akan terjadi. Sel berkenaan akan mula

tumbuh di luar kawalan dan mempunyai kehidupan sendiri. Ia membina kemampuan

untuk merebak dari satu bahagian badan ke bahagian yang lain (metastasis), lalu

menjadi kanser. Di dalam tubuh orang dewasa, kanser mungkin mengambil masa 20

hingga 30 tahun untuk berkembang dari mutasi awal DNA. Di dalam tubuh kanak-kanak

ia berkembang dengan lebih cepat kerana pembiakan sel yang lebih cepat.

Para doktor biasanya mendiagnosis kanser apabila ia sudah mencapai peringkat akhir

perkembangannya. Malangnya ketika kanser sudah berkembang ke satu tahap yang

boleh menyebabkan gejala atau dapat dikesan melalui sinar-x, ia selalunya sudah

berkembang selama lebih dari 10 hingga 20 tahun. Pada masa itu tidak banyak yang

doktor dapat lakukan untuk membantu pesakitnya. Ada seorang pesakit kanser paru-

paru disyorkan menjalani rawatan kemoterapi oleh onkologisnya, satu prosedur yang

dikatakan dapat membawa kanser tersebut kepada "remission" dengan 40% kejayaan.

Page 9: Proposal Breast Cancer Dah Siap

1.4 Penyataan masalah

Sejak kebelakangan ini berlaku banyak peningkatan dalam keciciran pesakit kanser

payudara dalam mendapat rawatan kemoterapi di Pusat Rawatan Harian, Hospital

Taiping. Masalah ini bukan sahaja menjejaskan kelancaran rawatan kanser yang harus

diberikan kepada pesakit kanser payudara. Oleh yang demikian, satu kajian hendaklah

dilakukan untuk mengkaji punca sebenar dan untuk mengenalpasti faktor-faktor

penyebeb keciciran pesakit kanser payudara terhadap rawatan kemoterapi yang telah

ditetapkan.

Menurut statistik dari Pusat Rawatan Harian Kemoterapi

Tahun Kanser Payudara Lain-lain kanser Jumlah

2001 68 116 1842002 115 66 1812003 134 183 3172004 152 37 1892005 106 103 209

2006 81 38 1192007 157 122 2762008 101 77 1782009 184 96 280

Total 1933Source: Pusat Rawatan Harian Kemoterapi, Hospital Taiping, Perak

Page 10: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Kadar keciciran kanser payudara mengikut tahun

Tahun Kadar keciciran

2001 22002 12003 42004 22005 2

2006 32007 42008 52009 7

Source: Pusat Rawatan Harian Kemoterapi, Hospital Taiping, Perak

1.5 Objektif kajian

Di dalam sesuatu penyelidikan, objektif kajian di bentuk supaya dapat meliputi perkara-

perkara yang hendak dicapai oleh pengkaji.

1.5.1 Objektif umum

Didalam kajian ini pengkaji ingin mengkaji dan mengetahui faktor-faktor keciciran

dikalangan pesakit kanser payudara yang mendapat rawatan kemoterapi di Pusat

Rawatan Harian Kemoterapi Hospital Taiping dan juga untuk mengkaji punca-punca

yang menyumbang kepada peningkatan kepada kadar keciciran. Kajian ini juga untuk

mengetahui cara-cara pengurusan keciciran pesakit kanser payudara di Pusat Rawatan

Harian Kemoterapi Hospital Taiping.

1.5.2 Objektif spesifik

Berdasarkan objektif umum diatas, objektif spesifik kajian ini adalah seperti dibawah:

Page 11: Proposal Breast Cancer Dah Siap

i. Untuk mengukur peratusan tahap keciciran dikalangan pesakit kanser

payudara

ii. Untuk mengukur peratusan tahap keciciran pesakit kanser payudara

berdasarkan umur.

iii. Untuk mengukur peratusan tahap keciciran pesakit kanser payudara

berdasarkan tahap sosioekonomi.

iv. Untuk mengukur peratusan tahap keciciran pesakit kanser payudara

berdasarkan faktor persekitaran.

v. Untuk mengukur peratusan keciciran pesakit kanser payudara

berdasarkan faktor pengetahuan.

1.6 Soalan kajian

Soalan-soalan kajian diwujudkan untuk menentukan perkara-perkara yang ingin

diperolehi dari kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji. Ia akan membantu dalam

mencari punca-punca masalah yang terjadi dan cara penyelesaian kepada masalah

tersebut. Secara spesifik, diakhir kajian ini pengkaji ingin mendapatkan jawapan kepada

persoalan seperti berikut:

i. Adakah terdapat hubungan tahap keciciran pesakit berdasarkan umur?

ii. Apakah terdapat hubungan tahap keciciran pesakit berdasarkan taraf

sosioekonomi dan persekitaran?

iii. Adakah terdapat hubungan tahap keciciran pesakit berdasarkan tahap

pengetahuan?

iv. Apakah cara-cara pengurusan yang diperlukan untuk menyelesaikan

permasalahan ini?

1.7 Signifikan kajian

Melalui kajian yang akan dijalankan ini dapatlah mengetahui punca-punca sebenar

yang menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kadar keciciran dalam rawatan

Page 12: Proposal Breast Cancer Dah Siap

kemoterapi bagi pesakit kanser payudara di Pusat Rawatan Harian Kemoterapi,

Hospital Taiping. Ini dapat memberi kelebihan kepada organisasi ini dalam mengatasi

masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah penambahbaikkan dalam rawatan

kemoterapi di Hospital Taiping dan dengan itu dapat mengurangkan kadar mortaliti.

1.8 Definisi kajian

Dalam penulisan ini pengkaji akan menerangkan dengan jelas dan terperinci terhadap

istilah-istilah yang digunakan dari segi definisi konsep dan definisi operasi.

1.8.1 Tahap keciciran

Kes yang ketinggalan dlm proses rawatan dsb), tercicir.

1.8.2 Rawatan kemoterapi

Rawatan kemoterapi adalah sejenis rawatan kanser yang menggunakan ubat-ubatan

yang dinamakan ubat antineoplastik. Terdapat banyak jenis ubat antineoplastik.  Setiap

kumpulan ubat antineoplastik mempunyai tindakbalas yang berbeza dan digunakan ke

atas jenis-jenis kanser tertentu. Ubat antineoplastik diberikan samada di dalam bentuk

satu jenis ubat ataupun gabungan beberapa jenis ubat. Ubat antineoplastik diberikan

dalam bentuk makan, suntikan intravena, suntikan dalam otot ataupun dimasukkan ke

dalam rongga badan. Ubat antineoplastik yang diberikan akan masuk ke dalam aliran

darah dan tersebar luas ke seluruh badan. Tujuan rawatan kemoterapi adalah :

a. Rawatan utama (contoh : rawatan kanser koriokarsinoma)

b. Kemoterapi adjuvan bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan rawatan utama.

Contoh : rawatan kemoterapi selepas pembedahan kanser ovari.

c.Kemoterapi neoadjuvan diberikan sebelum rawatan utama. Tujuan kemoterapi

diberikan adalah untuk mengecilkan saiz kanser bagi memudahkan rawatan utama

iaitu pembedahan.

d. Kemoterapi paliatif diberikan untuk pesakit yang menghidap kanser yang tidak ada

harapan untuk sembuh. Ubat yang diberikan adalah untuk mengurangkan

penderitaan pesakit dan memulihkan kualiti hidup mereka.

Page 13: Proposal Breast Cancer Dah Siap

 

Setiap pusingan rawatan kemoterapi dinamakan satu kitaran (one cycle). Setiap kali

rawatan diberikan boleh memakan masa dari beberapa jam sehingga beberapa hari.

Jangkamasa rawatan di antara satu rawatan dengan rawatan selanjutnya selalunya

selama 21 hari. Rawatan kemoterapi boleh juga diberikan sebagai rawatan pesakit luar.

1.8.3 Kanser payudara

Barah merupakan antara kumpulan penyakit yang terjadi daripada tindakan sel yang

bertindak di luar tabiat asalnya.  Tahukah anda bahawa setiap organ pada tubuh badan

kita terbentuk daripada pelbagai jenis sel?  Pada lumrahnya serta sifat sedia asalnya,

sel-sel ini akan membuat pembahagian dengan kadar yang terkawal serta dihasilkan

mengikut keperluan tubuh seseorang individu.Apabila kadar penghasilan sel melebihi

keperluan, ianya  akan menghasilkan lebihan tisu.  Lebihan tisu ini jugalah yang dikenali

sebagai ketumbuhan.  Ketumbuhan ini boleh dibahagikan kepada dua jenis

ketumbuhan iaitu benign(tumor bukan barah) dan malignan(tumor jenis barah).  Jenis

ketumbuhan yang pertama iaitu benign adalah merupakan ketumbuhan yang tidak

membahayakan nyawa para penghidapnya. Hampir 80 peratus daripada para pengidap

ketumbuhan payudara adalah dari kalangan mereka yang mengalami ketumbuhan jenis

ini. Barah payudara adalah merupakan ketumbuhan malignan yang terjadi daripada

tindakan sel yang bermula dari bahagian payudara. Ianya berkembang melalui proses

pembahagian yang melebihi kadar keperluan organ serta seterusnya menyerang organ

serta tisu-tisu yang berhampiran.  Sel-sel barah ini juga mampu untuk membebaskan

dirinya daripada ketumbuhan asal sekaligus memasuki saluran darah serta sistem

perlimpahan (Lymphatic system).  Inilah juga cara serta kaedah penyakit barah

payudara menyerang bahagian-bahagian organ lain para penghidapnya.  Proses

penjangkitan ini juga dikenali sebagai metastasis.

Page 14: Proposal Breast Cancer Dah Siap

 1.8.4 Pusat rawatan harian

Rawatan yang diberi kepada pesakit yang tidak memerlukan kemasukan ke hospital.

Contohnya pembedahan kecil atau penyiasatan yang dijalankan di klinik atau di pusat

harian.

1.8.5 Hospital taiping

Sejarah perkhidmatan kesihatan di negara ini bermula sejak sebelum merdeka lagi.

Pembinaan hospital ketika itu adalah untuk merawat pekerja-pekerja dalam industri

perlombongan bijih timah. Setiap pekerja lombong harus membayar 50 sen setahun

untuk mendapatkan rawatan. Oleh kerana industri perlombongan bijih timah

berkembang pesat di Perak, pada akhir abad ke-19 maka negeri ini mempunyai

paling banyak hospital iaitu 15 buah. Hospital-hospital tersebut ialah Hospital

Taiping, Teluk Intan, Tapah, Sg. Siput, Slim River, Sri Manjung, Selama, Parit

Buntar, Kuala Kangsar, Kampar, Ipoh, Grik, Changkat Melintang, Batu Gajah dan

Tanjung Rambutan.

Pada tahun 1880, Hospital Taiping iaitu antara hospital tertua di negara ini dibina

dan dikenali sebagai Hospital Yeng Wah. Hospital Taiping turut mencatat sejarah

kerana menjadi hospital pertama dilengkapi dengan kemudahan x-ray selepas

beberapa bulan diperkenalkan kepada umum oleh penciptanya Prof. W.C Roentgen.

1.9 Limitasi kajian

Terdapat beberapa limitasi dalam menjalankan kajian ini iaitu:

i. Kekurangan sample kajian

ii. Masa yang terbatas dan pendek

2.0 Hipotesis

Hipotesis mempunyai beberapa kegunaan dalam kajian penyelidikan. Pada pendapat

saya terdapat hubungkait diantara tahap keciciran yang semakin meningkat dengan

faktor umur, taraf sosioekonomi, persekitaran dan tahap pengetahuan pesakit.

Page 15: Proposal Breast Cancer Dah Siap

2.1 Rumusan

Secara ringkasnya di dalam bab 1 ini, pengkaji dapat menentukan tujuan, objektif kajian

dan memilih pendekatan teori sebagai kerangka kepada persoalan kajian yang akan

dilakukan kelak.

Page 16: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Bab 2

PENULISAN LAMPAU

2.1 Pengenalan

Menurut Raja Lexshimi dalam module Oncology Nursing edisi July 2009, Open

University Malaysia, kanser didefinisikan sebagai penyakit sel dimana tindakan sel yang

bertindak di luar tabiat asalnya. Ia menyebabkan sel akan kehilangan kitaran dan sifat-

sifat normalnya. Pada kelumrahan serta sifat sedia asalnya, sel-sel ini akan membuat

pembahagian dengan kadar yang terkawal serta dihasilkan mengikut keperluan tubuh

seseorang individu.   

Apabila kadar penghasilan sel melebihi keperluan, ianya  akan menghasilkan lebihan

tisu.  Lebihan tisu ini jugalah yang dikenali sebagai ketumbuhan.  Ketumbuhan ini boleh

dibahagikan kepada dua jenis ketumbuhan iaitu benign(tumor bukan barah) dan

malignan(tumor jenis barah).  Jenis ketumbuhan yang pertama iaitu benign adalah

merupakan ketumbuhan yang tidak membahayakan nyawa para penghidapnya. 

2.2 Kanser payudara

Barah payudara adalah merupakan ketumbuhan malignan yang terjadi daripada

tindakan sel yang bermula dari bahagian payudara. Ianya berkembang melalui proses

pembahagian yang melebihi kadar keperluan organ serta seterusnya menyerang organ

serta tisu-tisu yang berhampiran.  Sel-sel barah ini juga mampu untuk membebaskan

dirinya daripada ketumbuhan asal sekaligus memasuki saluran darah serta sistem

perlimpahan (Lymphatic system).  Inilah juga cara serta kaedah penyakit barah

payudara menyerang bahagian-bahagian organ lain para penghidapnya.  Proses

penjangkitan ini juga dikenali sebagai metastasis.

Kanser payudara merupakan kanser yang paling banyak terjadi pada wanita diseluruh

dunia.Di Malaysia, ia merupakan penyebab utama kematian akibat kanser di kalangan

wanita.Ia biasanya berlaku pada wanita yang berumur dalam lingkungan 35 – 55 tahun

Page 17: Proposal Breast Cancer Dah Siap

dan ia meningkat seiring dengan umur.Kebanyakan kanser payudara bermula samaada

dikelenjar duktal atau lobul dan kanser akan dinamakan sempena dari mana tempat

kejadian contohnya ‘Ductal carcinoma of the breast’ atau ‘ Lobular carcinoma of the

breast’.Sel yang tidak normal boleh merebak di luar payudara ke struktur sekeliling

termasuk nodus limfa dibawah aksila.Jika ini terjadi, ia bermaksud kanser boleh

merebak ke bahagian lain dalam badan, nodus limfa yang lain dan organ-organ yang

lain seperti tulang, hati dan paru-paru.

2.3 Klasifikasi

Menurut Shirley Otto 2001, kanser payudara boleh diklasifikasikan kepada 2 iaitu non-

invasive dan invasive.

2.3.1 ‘NON – INVASIVE’

Ia juga dikenali sebagai karsinoma insitu dimana ia adalah jenis malignan yang

merebak tidak melebihi sempadan membrane sel (basement membrane). Malignan

jenis ini biasanya terdapat pada duktus atau lobul. Sekiranya ia berlaku pada system

duktus, ia dikenali sebagai ‘Duktal carcinoma insitu’ (DCIS) manakala jika terdapat

dalam system lobul, ia dikenali sebagai ‘Lobular carcinoma insitu’ (LCIS).

Jenis-jenis non-invasive termasuklah:

i) Intra ductal carcinoma

ii)Intra ductal carcinoma with Paget’s disease

2.3.2 ‘INVASIVE’

Apabila sel-sel malignan telah memasuki tisu-tisu diluar duktus atau lobul, ia dikenali

sebagai ‘invasive atau infiltrating’. Kebanyakkan sel-sel kanser payudara adalah

karsinoma dan dinamakan mengikut tempat kejadian samaada duktus atau lobul.

80% daripada semua karsinoma payudara adalah dari jenis ‘infiltrating ductal

carcinoma’ manakala 10% adalah dri jenis infiltrating lobular carcinoma.

Jenis-jenis invasive termasuklah:

Page 18: Proposal Breast Cancer Dah Siap

i) invasive ductal carcinoma – not other wise specified (NOS)

ii) invasive ductal carcinoma with paget’s disease

iii) invasive lobular carcinoma

2.3.3 Lain-lain:

a) Medullary carcinoma

b) Mucinous carcinoma

c) Tubular carcinoma

d) Papillary carcinoma

e) Adenoid cystic carcinoma

Kedua-dua jenis kanser ini jika didiagnoskan telah melibatkan nodus limfa aksila,

prognosisnya adalah buruk.

2.4 Pemeringkatan

Menurut Shirley Otto (2001), pemeringkatan dilakukan mengikut TNM

T – Menunjukkan saiz tumor

N – Nodus limfa yang terlibat

M – Metastasis atau penyakit telah merebak ke system lain

T (saiz tumor)

To – Tumor primary tidak dapat dibuktikan

Tis – Carcinoma insitu

T1 – Tumor berukuran kurang dari 2 cm

T1 dibahagikan kepada 3 kumpulan:

T1a – tumor berukuran lebih dari 0.1 cm tetapi tidak melebihi 0.5 cm

Page 19: Proposal Breast Cancer Dah Siap

T1b – tumor berukuran lebih dari 0.5 cm tetapi tidak melebihi dari 1 cm

T1c – tumor berukuran lebih dari 1 cm tetapi tidak melebihi dari 2 cm

T2 – Tumor berukuran lebih dari 2 cm dan diameter

berukuran kurang dari 5 cm

T3 – Tumor berukuran 5 cm

T4 – Tumor pada mana-mana saiz dengan sambungan

terus kepada dinding dada dan kulit

T4 dibahagikan kepada 4 kumpulan:

T4a – tumor telah merebak ke dinding dada

T4b – tumor telah merebak ke kulit

T4c – tumor telah kelihatan di dinding dada dan kulit

T4d - Inflammatory carcinoma – kanser di mana kulit menjadi merah,

bengkak dan sakit bila di sentuh.

N (Nodus)

No – Tiada metastasis ke kawasan nodus limfa

N1 – Nodus aksila ipsilateral yang bergerak

N2 – Nodus aksila ipsilateral yang kukuh

N3 – Metastasis ke ipsilateral dalaman nodus limfa mamari

M (Metastasis)

Mo – Tiada metastasis

M1 – Terdapat metastasis yang jauh

Page 20: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Karcinoma juga boleh diperingkatan secara klinikal

Peringkat I – T1No (jangka hayat 5 tahun adalah 80%)

Peringkat II – T2 atau N1 (jangka hayat 5 tahun adalah

65%)

Peringkat III - T3/T4 atau N2/N3 (jangka hayat 5 tahun

adalah 40%)

Peringkat IV - Metastasis jauh (jangka hayat 5 tahun

adalah 10%)

2.5 Rawatan

Rawatan kanser untuk payudara mungkin setempat atau sistematik. Rawatan setempat

adalah pembuangan atau pemusnahan kanser payudara pada tempat yang sistematik.

Rawatan setempat adalah pembuangan atau pemusnahan kanser payudara pada

tempat yang spesifik. Pembedahan dan radioterapi adalah rawatan setempat yang

diguna untuk merawat kanser dalam kes kanser payudara. Jika kanser telah merebak

seperti ke paru-paru atau tulang, rawatan setempat akan digunakan untuk mengawal

kanser ditempat itu. Terapi sistematik atau keseluruhan adalah seperti

kemoterapi,terapi hormon dan terapi biological memusnahkan atau mengawal kanser

melalui badan. Sesetengah penyakit mempunyai kedua-dua jenis rawatan. Sesetengah

mempunyai terapi sistemik adalah untuk mengecilkan atau mengecutkan kanser

sebelum rawatan setempat. Sesetengahnya mengambil terapi sistematik untuk

mencegah daripada kanser berulang kembali atau merawat kanser apabila telah

merebak.

2.5.1 Rawatan Pembedahan

Adalah cara yang selalu digunakan untuk merawat kanser payudara.Terdapat beberapa

jenis pembedahan iaitu:-

Page 21: Proposal Breast Cancer Dah Siap

i) Pembedahan konservatif payudara

ii) Mastektomi

2.5.1.(a) Pembedahan konservatif payudara

Adalah pembuang sel-sel kanser termasuk tisu-tisu normal disekeliling (clear margin)

tetapi masih mengekalkan payudara yang asal. Ia termasuklah

i) Lumpectomy

Ia melibatkan pembuangan sel-sel kanser dan tisu-tisu payudara normal disekitarnya.

Sekurang-kurangnya 3cm dari tumor. Kadangkala excision biopsy diistilahkan sebagai

lumpectomy. Sesetengah nodus limfa aksila juga dibuang.

ii) Partial mastectomy

Pembuangan sel kanser dan sebahagian besar sel-sel normal disekelilingnya. Lapisan

diatas otot pectoris dibawah kanser kadangkala dibuang. Saluran limfatik dibawah

aksila juga kadangkala dibuang. Kebanyakan wanita akan menjalani rawatan

radioterapi selepas pambedahan konservatif payudara untuk memusnahkan sel-sel

kanser yang tertinggal dikawasan terbabit.

2.5.1 (b) Mastektomi

Adalah pembedahan pembuangan payudara ia termasuklah:-

i)Simple mastectomy

Pembuangan keseluruhan payudara termasuk nipple,alveolar dan lapisan atas otot

besar pectoris. Sesetengah saluran limfatik dibahagian aksila juga dibuang.

ii) Modified radical mastektomi

Page 22: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Pembuangan keseluruhan payudara termasuk kebanyakkan saluran limfatik pada aksila

dan lapisan yang menutupi otot dada

2.5.2 Pembentukan semula payudara (Breast roconstruction)

Adalah satu pembedahan pilihan yang dibuat semasa pembedahan mastektomi atau

selepas pembedahan mastektomi. Ia haruslah dibincangkan dengan pakar bedah

plastik sebelum mastektomi walaupun pembedahan pembentukan semula dijadualkan

dibuat kemudian. Jenis-jenis pembentukan semula payudara bergantung pada umur

individu,jenis tubuh dan jenis pembedahan untuk kanser payudara. Payudara boleh

dibentuk semula dengan menggunakan silicon atau tisu yang diambil dari bahagian

tubuh yang lain contohnya abdomen.

2.5.3 Radioterapi

Rawatan yang menggunakan kuasa x ray yang tinggi untuk membunuh sel-sel kanser.

Teknik-teknik yang digunakan:-

2.5.3(a) External radiation.

Terus ke payudara dengan mesin.Rawatan ini selalunya diberi dalam sessi yang

singkat pada setiap hari. Rawatan ini biasanyadiberi dari hari isnin hingga jumaat dan

rehat pada hujung minggu. Setiap satu rawatan mengambil masa 10 hingga 15 minit.

Rawatan radioterapi untuk kanser payudara biasanya mengambil masa 3 hingga 6

minggu.

2.5.3(b) Implan radiation.

Implan dimasukkan kedalam payudara dan ia mengandungi radioaktif. Sesetengah

wanita mempunyai kedua-dua jenis teknik ini. Jika tumor itu besar atau sukar untuk

dibuang melalui pembedahan, radioterapi atau bersama dengan chemo atau terapi

hormon digunakan untuk mengecut tumor sebelum pembedahan. Radioterapi akan

Page 23: Proposal Breast Cancer Dah Siap

diberi pada kawasan dada. Radioterapi selalunya diberi selepas pesakit menjalani

pembedan pembuangan sel-sel kanser. Ia juga mungkin diberikan sebelum atau

semasa pembedahan. Radioterapi akan diberi pada tempat yang dikenal pasti

mempunyai sel-sel kanser selepas pembedahan lumpectomy atau segmental excision

untuk mengurangkan risiko kejadian kanser yang berulang pada tempat tersebut.

Selepas mastektomi, Radioterapi akan diberi pada bahagian dada jika doctor

merasakan masih ada sel-sel kanser yang tertinggal. Jika beberapa kelenjar limfatik

telah dibuang dan ia mengandungi sel-sel kanser atau atau jika tiada kelenjar limfatik

dibuang, radioterapi akan diberi dibahagian aksila. Jika kesemua kelenjar limfatik

dibuang dari bawah tangan, radioterapi pada bahagian aksila tidak diperlukan.

2.5.4 Kemoterapi

Digunakan untuk merawat semua jenis kanser dari semua peringkat kanser payudara.

Semua wanita yang disahkan mempunyai kanser payudara pada peringkat awal akan

menjalani rawatan kemoterapi neoadjuvant diikuti oleh pembedahan. Pilihan rawatan

ditentukan oleh risiko untuk berulang, estrogen roseptor status dan status menopause.

Ubatan yang digunakan ialah tamoxifen atau anastrozole untuk ER positif

Kemoterapi biasanya diberikan untuk kes seperti:-

i) Melibatkan nodul aksila

ii) Nodus negatif yang mempunyai prognosis yang tidak bagus.

iii) Penyakit setempat yang teruk

iv) Metastasis yang jauh dan biasanya diberi sebagai adjuvant,neoadjuvant dan

paliatif

Contoh regime yang biasa digunakan :-

i) FAC – 5 Flourouricil, Adriamycin, Cyclophosphamide

ii) FEC - 5 Flourouricil, Epirubicin, Cyclophosphamide

Kemoterapi biasanya diberi sebagai pesakit luar.Ia diberi dalam masa sehari untuk

setiap 3-4 minggu sekali sebanyak 6 kali dan mengambil masa 4-6 bulan

2.5.5 Rawatan hormon

Page 24: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Rawatan hormone biasanya diberi selepas pembedahan dan radioterapi untuk

mengurangkan risiko kanser berulang. Ia juga diberi sebelum atau selepas kemoterapi.

Ia amat berkesan pada wanita yang mana kanser sel mempunyai reseptor estrogen dan

progesterone dipermukaannya.Keadaan ini dikenali sebagai Reseptor estrogen positif

atau reseptor progesterone positif. Ubatan yang biasa digunakan ialah Tamoxifen,

Arimidex dan Femara.

Page 25: Proposal Breast Cancer Dah Siap

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 PENGENALAN

Kajian ini mengunakan kaedah yang merangkumi peralatan yang digunakan,

instrumentasi kajian, sample kajian, tempat kajian yang akan dijalankan, kaedah

pengumpulan data dan permasalahan yang akan dihadapi semasa kajian dijalankan.

3.2 Rekabentuk kajian

Untuk menjalankan kajian ini, penyelidik telah menggunakan kaedah kajian descriptive

iaitu secara kuantitatif dimana penyelidik mengedarkan soalan yang mengandungi

beberapa variable dan menganalisa keputusannya. Sample diambil di kalangan pesakit

kanser payudara yang mendapat rawatan kemoterapi di Pusat Rawatan Harian.

Penyediaan kertas soalan hendaklah mendapat persetujuan penyelia kursus sebelum di

edarkan supaya tidak menimbulkan sebarang masalah semasa pengumpulan data dan

soalan-soalan dipilih berdasarkan permasalahan yang terlibat.

Responden terlebih dahulu diberitahu berkenaan kajian ini supaya mendapat kerjasama

dan pesakit dapat menjawab kesemua soalan. Soalan-soalan yang dipilih untuk kajian

ini juga merupakan soalan-soalan yang mudah difahami oleh pesakit dimana penyelidik

memilih soalan berbentuk terus menerus(direct to the point).

Data-data yang dikumpulkan untuk kajian ini diperolehi dari Pusat Pendidikan

Kesihatan Hospital, Perpustakaan Kolej Kejururawatan Taiping dimana ia merangkumi

buku-buku serta jurnal-jurnal yang telah diterbitkan. Disamping itu maklumat dari

internet juga dimasukkan untuk membentuk soalan kajian ini.

Page 26: Proposal Breast Cancer Dah Siap

3.3 Tempat kajian

Kajian akan dijalankan di Pusat Rawatan Harian Kemoterapi kerana kebanyakkan

pesakit payudara mengambil rawatan kemoterapi disitu.

3.4 Populasi

Sampel kajian diambil dari semua pesakit kanser payudara yang mendapat rawatan

kemoterapi di Pusat Rawatan Harian, Hospital Taiping.

3.5 Sampel kajian

Sampel kajian yang akan diambil terdiri daripada pesakit kanser payudara yang

mengalami keciciran yang mendapat rawatan kemoterapi di Pusat Rawatan Harian

Hospital Taiping. Seramai 30 responden akan terlibat dalam kajian ini.

3.6 Instrumen kajian

Penyelidik menggunakan kaedah mengedarkan soalan kerana dengan cara ini

responden akan lebih jujur menjawab soalan yang telah dikemukakan kerana pada

soalan ini tidak perlu disertakan nama responden. Walaubagaimanapun, kaedah ini

juga mempunyai keburukkan kerana responden boleh menjawab secara tidak jujur dan

tidak tepat.

Soalan kajiselidik ini mempunyai 3 bahagian yang merangkumi 3 perkara iaitu Bahagian

A, Bahagian B dan Bahagian C. Bahagian A ialah bahagian yang mengandungi butiran

peribadi responden. Antara item yang terdapat dalam bahagian ini ialah umur, tahap

pendidikan, sektor pekerjaan, pendapatan, jarak rumah ke hospital dan kemudahan

pengangkutan ke hospital. Bahagian ini mempunyai 6 soalan dimana setiap responden

Page 27: Proposal Breast Cancer Dah Siap

perlu menulis umur dan menandakan jawapan yang tepat untuk soalan yang

selebihnya.

Bahagian B pula mengandungi 6 soalan yang memerlukan responden memilih jawapan

diantara ya atau tidak. Pengkaji memilih soalan jenis ini kerana ianya mudah untuk

dianalisa dan responden tidak memerlukan masa yang panjang untuk menjawabnya.

Bahagian ini adalah untuk menganalisa pengetahuan responden terhadap penyakitnya.

Bahagian C pula mengandungi 5 soalan yang menyerupai bahagian B. Tetapi bahagian

ini adalah untuk mengetahui status sosioekonomi dan persekitaran responden. Ini

adalah bertujuan untuk mengetahui hubungkait antara ststus sosioekonomi dan

persekitaran pesakit dengan sebab-sebab yang berkemungkinan menyebabkan

keciciran berlaku.

3.7 Kajian rintis

Kajian rintis adalah bertujuan untuk menguji instrumen atau kaedah pengumpulan data

yang akan dilakukan di dalam kajian sebenar kelak (Sharp, 2003 dipetik dari Nor

Aroma, 2005). Konsep pengukuran reliabiliti dalam kaedah kuantitatif khasnya

penggunaan soal selidik direka untuk menguji kelompok soal selidik melalui kajian rintis

(pilot test) yang bererti; satu ujian skala kecil (small-scale testing). Kajian rintis juga

berupa permulaan percubaan (preliminary trial) sebelum item-item daripada ujian

sebenar dikenakan pada sampel sebenar. Tujuan kajian rintis dibuat adalah untuk

mendapatkan ketelusan data daripada ujian percubaan melalui kumpulan kecil individu.

Bagi kajian ini pengkaji telah menggunakan soalan kaji selidik sebagai instrumen kajian.

Kajian rintis ini telah dijalankan pada 3 September 2010 keatas 5 orang pesakit kanser

payudara yang menerima rawatan kemoterapi di Pusat Rawatan Harian, Hospital

Taiping. Pengkaji menggunakan kaedah mengedarkan soalan kerana dengan cara ini

responden akan lebih jujur menjawab soalan yang telah dikemukakan kerana pada

soalan ini tidak perlu disertakan nama responden. Walaubagaimanapun, kaedah ini

juga mempunyai keburukkan kerana responden boleh menjawab secara tidak jujur dan

Page 28: Proposal Breast Cancer Dah Siap

tidak tepat. Setelah kajian rintis dilakukan dan didapati ia memenuhi kehendak kajian

dan pengkaji akan menggunakan soalan yang sama untuk kajian.

3.8 Pertimbangan etika

Kebenaran dari pihak yang menyelia Pusat Rawatan Harian perlulah diperolehi

sebelum soalan kajiselidik diedarkan kepada responden. Edaran soalan kajian ini

mengambil masa selama sebulan kerana dalam sehari hanya 2 pesakit akan menerima

rawatan kemoterapi.

3.9 Kaedah pengumpulan data

Kaedah yang digunakan adalah kaedah diskriptif dimana soalan kajian dijawab oleh

responden sendiri. Segala data yang dikumpulkan akan dianalisa merangkumi carta-

carta, graf dan jadual untuk memudahkan penyelidik melakukan penilaian kepada

maklumat yang diperolehi.

4. Data analisis

Data daripada analisis dokumen dan soal selidik akan dianalisa menggunakan perisian

Statistical Package for the Social Sciences Version 15 (SPSS Version 15) bagi

membantu menganalisis data.

Page 29: Proposal Breast Cancer Dah Siap

BORANG SELIDIK BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KADAR KECICIRAN

RAWATAN KEMOTERAPI DI KALANGAN PESAKIT KANSER PAYUDARA DI

PUSAT RAWATAN HARIAN, HOSPITAL TAIPING

Responden yang dihargai,

Terima kasih kerana terlibat dalam kajian ini. Puan/Cik dikehendaki menjawab soalan

ini dengan ikhlas. Puan/Cik tidak perlu menulis nama di dalam kertas soalan ini.

Maklumat yang diperolehi dari kajian ini adalah sulit dan akan digunakan untuk

memperbaiki perkhidmatan di hospital ini.

Bagi soalan maklumbalas profil, puan/cik dikehendaki menulis jawapan dalam ruang

yang disediakan.

Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama puan/cik dalam menjayakan

kajian ini.

BAHAGIAN A (PROFIL)

1. Umur : .............................

2. Tahap pendidikan tertinggi

Tiada pendidikan formal

Sekolah rendah

Sekolah menengah

Peringkat diploma & ijazah

Page 30: Proposal Breast Cancer Dah Siap

3. Sektor pekerjaan

Sektor awam

Swasta

Kerajaan

Pesara

Pelajar

Tidak bekerja

4. Pendapatan seisi rumah:

Kurang daripada Rm 500.00/ sebulan

Rm 500.00 - Rm 1000.00/ sebulan

Rm 1001.00 - Rm 1500.00/ sebulan

Rm 15001.00 - Rm 2000.00/ sebulan

Rm 2001.00 - Rm 2500.00/ sebulan

Rm 2001.00 - Rm keatas/ sebulan

5. Jarak rumah ke Hospital Taiping

5 km

10 km

15km

20km- keatas

6. Kemudahan Pengangkutan

Bas

Teksi/ Kereta sewa

Page 31: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Kenderaan sendiri/ Van

Lain_lain (Nyatakan)

BAHAGIAN B : PENGETAHUAN

Jawapan Ya atau Tidak Ya Tidak

1. Adakah anda tahu tentang penyakit anda?

2. Adakah anda tahu bahawa kemoterapi adalah salah

Satu rawatan untuk kanser payudara?

3. Adakah doktor telah menerangkan penyakit yang dihidapi

Oleh anda?

4. Adakah anda telah diberi penerangan mengenai

rawatan kemoterapi sebelum anda menghadapinya?

5. Adakah anda tahu tentang kesan sampingan ubatan

kemoterapi?

6. Adakah anda mengalami kesan sampingan yang

teruk semasa menjalani rawatan kemoterapi?

Page 32: Proposal Breast Cancer Dah Siap

BAHAGIAN C: PERSEKITARAN DAN SOSIOEKONOMI

Tandakan jawapan yang betul Ya atau Tidak Ya Tidak

a) Adakah jarak rumah jauh daripada hospital?

b) Adakah anda mempunyai duit untuk tambang

kenderaan dan pendaftaran di hospital?

c) Adakah tiada orang hendak membawa ke hospital?

d) Adakah ada perasaan takut dan bimbang

untuk mendapat rawatan kemoterapi?

e) Adakah anda mendapat sokongan dari pihak keluarga?

Page 33: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Dr Mohd Yatim,

Pengarah Hospital,

Hospital Taiping,

Jalan Taming Sari,

34000 Taiping, Perak 4 April 2010

Tuan,

MEMOHON MEMBUAT KAJIAN BERKAITAN PENINGKATAN PESAKIT KANSER

PAYUDARA YANG TIDAK MEMATUHI RAWATAN KEMOTERAPI

Merujuk kepada perkara diatas, adalah dimakluman kepada pihak tuan bahawa saya

ingin memohon membuat kajian terperinci berkenaan ketidakpatuhan pesakit kanser

payudara terhadap rawatan kemoterapi agar saya dapat mengetahui kenapa berlaku

keadaan sedemikian serta mengurangi jumlah pesakit yang tidakpatuh akan temujanji

yang telah di berikan kepada mereka.

2. Kerjasama dan kelulusan dari pihak tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

“ PENYAYANG, BEKERJA BERPASUKAN DAN PROFESIONALISME ADALAH

BUDAYA KERJA KITA “

Saya yang menurut perintah,

…………………………

HOSPITAL TAIPING

JALAN TAMING SARI

34000 TAIPING

Tel : 05-8083333,

Fax : 05-8073894

SIRIM

CERTIFIED TO MS ISO 9001:2000

Registration No. AR 3491

Page 34: Proposal Breast Cancer Dah Siap

RAJA NURALIZA BINTI RAJA

OMAR

Mr Umasangar,

Ketua Jabatan,

Klinik Pembedahan, Hospital Taiping,

Jalan Taming Sari,

34000 Taiping, Perak 4 April 2010

Tuan,

MEMOHON MEMBUAT KAJIAN BERKAITAN PENINGKATAN PESAKIT KANSER

PAYUDARA YANG TIDAK MEMATUHI RAWATAN KEMOTERAPI

Merujuk kepada perkara diatas, adalah dimakluman kepada pihak tuan bahawa saya

ingin memohon membuat kajian terperinci berkenaan ketidakpatuhan pesakit kanser

payudara terhadap rawatan kemoterapi agar saya dapat mengetahui kenapa berlaku

keadaan sedemikian serta mengurangi jumlah pesakit yang tidakpatuh akan temujanji

yang telah di berikan kepada mereka.

2. Kerjasama dan kelulusan dari pihak tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

“ PENYAYANG, BEKERJA BERPASUKAN DAN PROFESIONALISME ADALAH

BUDAYA KERJA KITA “

Saya yang menurut perintah,

HOSPITAL TAIPING

JALAN TAMING SARI

34000 TAIPING

Tel : 05-8083333,

SIRIM

CERTIFIED TO MS ISO 9001:2000

Registration No. AR 3491

Page 35: Proposal Breast Cancer Dah Siap

…………………………

RAJA NURALIZA BINTI RAJA OMAR

BULAN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER MINGGU  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4

 1 2 3 4

PERKARA        

1. Penyerahan proposal        

2. Pemulangan dan pembetulan proposal        

3. Mengedar surat kebenaran menjalankan projek penyelidikan

  

  

  

  

4. Menjalankan kajian rintis        

5. Analisa dan pembetulan soalselidik        

6. Menjalankan projek penyelidikan        

7. Analisa dan interpretasi data        

8. Menulis lapuran projek penyelidikan        

9. Penyerahan projek penyelidikan        

CARTA GANTT UNTUK PELAN PROJEK PENYELIDIKAN PENINGKATAN KADAR KECICIRAN RAWATAN KEMOTERAPI DI KALANGAN PESAKIT KANSER PAYUDARA DI PUSAT RAWATAN HARIAN KEMOTERAPI, HOSPITAL TAIPING

Page 36: Proposal Breast Cancer Dah Siap

RUJUKAN

http://www.kesihatan.biz/artikel/punca_kanser.php

http://www.radiologymalaysia.org/breasthealth/BM/Maklumat/index.htm

Lexshimi.R,(2009).Oncology Nursing.(2nd edi),Selangor:Meteor Doc. Sdn Bhd

Malaysia Cancer Statistic 2006

Nieswiadom, R.M, (2008), Foundations of nursing research. (5th edi.), United State of

America: Pearson Education, Inc.

Otto E. S (2001). Oncology Nursing.(4th edi), St.Louis: Mosby, Inc.

Page 37: Proposal Breast Cancer Dah Siap

Fairclough DL, Fetting JH, Cella D, Wonson W, Moinpour CM. Quality of life and quality adjusted survival for breast cancer patients receiving adjuvant therapy.

Ganz PA, Kwan L, Stanton AL, et al. Quality of life at the end of primary treatment of breast cancer

BENSING, J.P.D., 2000, Bridging the gap. The separate worlds of evidence-based medicine and patient-centred medicine. Patient Education and Counseling, 39(1), pp. 17–25.

BRUERA, E., WILLEY, J.S., PALMER, J.L. and ROSALES, M., 2002, Treatment decisions for breast carcinoma: Patients preferences and physician perceptions. Cancer, 94(7), pp. 2076–2080.

GUADAGNOLI, E. and WARD, P., 1998, Patient participation in decision-making. Social Science & Medicine, 47(3), pp. 329–339.

Malaysia Cancer Statistic 2006

Page 38: Proposal Breast Cancer Dah Siap

http://www.kesihatan.biz/artikel/punca_kanser.php

Lexshimi.R,(2009).Oncology Nursing.(2nd edi),Selangor:Meteor Doc. Sdn Bhd

http://www.radiologymalaysia.org/breasthealth/BM/Maklumat/index.htm