program big ppg 2014 (1)

of 33 /33
PROGRAM BINA INSAN GURU PERINGKAT 3 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

Author: maryani-hashim

Post on 16-Aug-2015

22 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. PROGRAM BINA INSAN GURU PERINGKAT 3 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
 2. 2. Struktur Pelaksanaan BIG PPG Proforma BIG PPG S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Peringkat Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 Tahun Pelaksanaan 2012 2013 2014 2015 Jam 45 10 10 35 10 10 120 j
 3. 3. BIG PPG PERINGKAT 3 = 35 jam - 3 5 jam IPG - 30 jam di sekolah (school based) : 10 jam aktiviti sebenar : 10 jam persediaan : 10 jam pelaporan
 4. 4. Fokus: (Pelajar dan murid) 1. Memahami realiti persekitaran 2. Respon kepada persekitaran 3. Respon dengan ilmu, kemahiran 4. Hayati nilai kerohanian, etika, akhlak 5. Bina pemikiran positif 6. Pamer kebolehan, disiplin diri 7. KBAT
 5. 5. Fokus: 8. Daya tahan (J.E.R.I.S) 9. Penyelesaian masalah 10. Semangat berpasukan, tanggungjawab, kerjasama 11. Berfikir reflektif, kritikal 12. Amalan penambahbaikan berterusan 13. Pendokumentasian / refleksi / penilaian kendiri
 6. 6. DITERJEMAH MELALUI TUGASAN: mengendalikan, mengurus, melaksanakan program kemasyarakatan oleh pelajar/murid dgn kerjasama sekolah
 7. 7. TUGASAN BIG PPG
 8. 8. Cadangan Aktiviti BIG: - mencungkil pengalaman pelajar PPG dalam menanam nilai positif pelajar (kebertanggungjawaban / amanah / kerjasama / sayang / kegemaran / minat )
 9. 9. Aktiviti yang bersesuaian dengan program yang telah dirancang pihak sekolah sepanjang tahun 2014 Cadangan aktiviti: Sayangi Kawasan Sekolah Anda
 10. 10. Pelajar PPG merancang: - Pelakasanaan aktiviti berlandaskan sikap kepunyaan (belonging) dalam kalangan pelajar - Pelajar diberi satu kawasan angkat (kawan) - Jadikan kawan tempat menarik / mercu sekolah - Kekalkan penjagaan, pengurusan
 11. 11. Cadangan JK Pelaksana: Struktur JK Program BIG PPG: Pengerusi : GB Tim. P : PKK Setiausaha : Pelajar PPG Pen. SU : (Lantikan sekolah) Bendahari : (Lantikan sekolah) AJK Kerja :
 12. 12. Struktur JK Program BIG PPG AJK Kerja: - Pengerusi Peralatan - Pengerusi Makanan - Pengerusi Kerohanian - Pengerusi Aktiviti - Pengerusi Keselamatan - Pengerusi Kebersihan - . . .
 13. 13. Tindakan: Sebelum Semasa Selepas
 14. 14. Perancangan BIG (SEBELUM): - mesyuarat - penubuhan AJK - kertas cadangan - pengisian program - perbelanjaan kos (sumber) - peserta / yuran - tempat / aktiviti - Guru jurulatih / petugas / ketua - Peralatan - Keselamatan - Jadual program
 15. 15. Perancangan BIG (SEMASA): - Peserta / kehadiran - Takilmat / Perasmian - Pembahagian tugas - Peralatan / lokasi - Jadual pelaksanaan - Pelaksanaan aktiviti - Keselamatan / kebersihan - Dll
 16. 16. Perancangan BIG (SELEPAS): - Laporan - Penyediaan dokumentasi - Portfolio - Ucapan penghargaan (pihak terlibat)
 17. 17. Contoh Jadual Pelaksanaan BIG : Sayangi Kawasan Sekolah Anda Kawasan Angkat (10 jam): SK Bukit Gading Hari/ Masa 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.30 10.30 12.30 12.30 2.00 2.00 4.00 4.00 4.30 4.30 6.30 Aktiviti Daftar Taklimat Bahagi sektor Sayangi Kawasan Sekolah Rehat Sayangi Kawasan Sekolah Rehat Makan Solat Sayangi Kawasan Sekolah Rehat Minum Majlis Tutup
 18. 18. Pelaksanaan Aktiviti
 19. 19. Pelajar PPG IPGKIK: - 1 orang (di sekolah sendiri) - Bergabung pelajar PPG di sekolah sama (3 org / kumpulan); jika 5 PPG sekolah sama = 2 kumpulan - Jika bergabung 2 / 3 sekolah mesti daerah yang sama 1 kumpulan (IPGKIK sahaja dipantau); Perlu pengagihan kerja/tugas yang setara/saksama setiap orang
 20. 20. Jika Bergabung: PPG dari 2 atau 3 IPG; Pemantauan IPGKIK untuk pelajar PPG IPGKIK sahaja.
 21. 21. Instrumen pentaksiran: 1. Laporan (Penulisan) = 30% 1. Portfolio program = 30% 2. Laporan aktiviti audio & video (cakera padat) = 30% 3. Laporan penilaian sahsiah GB = 10% 4. JUMLAH =100% Hantar kepada pensyarah mentor sebelum 30 SEPTEMBER 2014
 22. 22. Cadangan Senarai Portfolio: 1. Maklumat peribadi 2. M. surat kandungan (Tajuk . M.surat) 3. Kertas kerja program 4. surat panggilan mesyuarat pelaksanaan 5. Minit-minit mesyuarat program 6. Jawatankuasa dan agihan tugas 7. Jadual program (haribulan / hari / masa / aktiviti / nama petugas / . . . 8. Senarai nama pelajar / peserta 9. Surat kebenaran waris / ibu bapa
 23. 23. Cadangan Senarai Portfolio: 10. Surat surat berkaitan (polis / bomba / hospital / jemputan luar / . . . 11. Laporan kewangan 12. Laporan setiap aktiviti / program 13. Laporan refleksi 14. Maklum balas (penilaian kendiri - di sediakan untuk maklum balas drp murid )
 24. 24. Pembinaan Bahan Rakaman CD/DVD: 1. Boleh gunakan sebarang perisian pengauditan video 2. Muatnaik dalam CD / DVD 3. Tempoh rakaman tidak lebih 30 minit / program 4. Tidak perlu menghantar papan cerita (story board) 5. Rakaman yang tidak boleh dibuka dikira tidak menepati kehendak penerbitan rakaman 6. Tiada unsur plagiat. Jika ada, tidak akan dinilai (laporan akan ditolak)
 25. 25. Laporan Aktiviti: Penulisan pelaksanaan laporan melampirkan bahan-bahan bukti: - Buku program / brosur - Gambar-gambar pegun - Kain rentang (banner) dalam gambar
 26. 26. Refleksi: 1. Secara individu 2. Membuat ulasan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) 3. Cadangan tambah baik 4. Kesan / manfaat kepada pelajar 5. Kesan / manfaat kepada peserta PPG
 27. 27. Pemantauan: - oleh pensyarah Unit Kokurikulum - dilaksanakan secara rawak - pelajar PPG terpilih akan dihubungi - Sediakan tarikh / hari / aktiviti - Keutamaan dipantau pelajar PPGyang belum dipantau BIG lepas (kurang 100 km)
 28. 28. Tindakan selanjutnya: Hantar pelaporan sebelum / pada: 30 SEPTEMBER 2014 Kepada MENTOR KUMPULAN PPG IPG KIK (dengan tangan / pos berdaftar / laju)
 29. 29. Layari portal IPG KIK untuk bahan program BIG
 30. 30. Selamat berkursus; Selamat melaksanakan Program Bina Insan Guru
 31. 31. Penyelaras BIG PPG: Kahar bin Zainuddin (penyelaras) 019 2140354 Pensyarah (PPG Kohort 1 Sem.6) : 1. Dzulkapli bin Wagini (6.1 6.3) 016 9772264 2. Mokhtar bin Ishak (6.4 6.6) 019 2358747 3. Mohd. Suhaimi bin Ramli (6.7 6.8) 019 6751194
 32. 32. Pensyarah (PPG Kohort 2 Sem. 5): 1. Luqman Hakim bin Harun (5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8) 019 2637872 2. Amri bin Abd Ghaffar (5.3, 5.5, 5.6) 013 3690246
 33. 33. TAMBAHAN: TUAN / PUAN DIGALAKKAN SUPAYA MENYIAPKAN TUGASAN INI DALAM SEMESTER SATU / 2014 (JAN./FEB. JUN 2014) KERANA DALAM SEMESTER DUA KEBANYAKAN SEKOLAH SELALUNYA SIBUK DENGAN AKTIVITI LAIN. MOHON KERJASAMA TUAN/PUAN