permainan mt

Download Permainan Mt

Post on 01-Mar-2016

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tajuk : Nombor bulatObjektif : Mereka dapat menguasai kemahiran;a. Menambah 2 nombor bulatAras kemahiran : Menambah dan sebarang dua nombor bulat dengan mengumpul semula dari sa ke puluh sehingga 100.Bahan Bantu Belajar : kad Catur Operasi, kad arahan, kad penanda , kertas kosong, Pensel.Pengetahuan sedia ada murid: murid telah mempelajari dan menguasai kemahiran asas penambahan.

Dalam permainan catur tersebut, saya menggunakan kad arahan (seperti gambar dibawah) sebagai syarat mengerakan penanda (token).

Berikut adalah contoh-contoh kad arahan.

Dalam kad arahan ini mempunyai simbol operasi seperti + dan - . Simbol + adalah bermaksud bergerak kehadapan/menaik ( ascending).Kad bertanda + 5 bermaksud pelajar perlu bergerak kehadapan sebanyak 5 mata. Kad-kad ini lah yang menjadi isi pelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran matematik yang dijalankan. Cara bermain Catur Operasi.1.Murid membentuk 4 kumpulan, setiap kumpulan mempunyai 4 orang murid.2.Setiap murid memilih kad penanda (token).3.Setiap murid diberi kertas kosong untuk menunjukan jalan pengiraannya.4.Kesemua kad diletakan secara tertutup pada tempat yang disediakan pada papan catur. 5.Setelah menetapkan giliran bermain, murid yang pertama akan mengambilkan 1 arahan dan kad penanda (token) digerakan mengikut jumlah pada kad arahan tersebut. Jumlah pada kad tersebut dicatat pada kertas sebagai rekod.

PERATURAN1.Pemenang boleh ditentukan dengan 2 cara iaitu;a.Siapa yang dapat menghabiskan permainan dikira sebagai pemenang.( tamat pada 100 )b.Siapa yang mendapat jumlah yang paling banyak dikira sebagai pemenang.

Objetif Permainan Catur Operasi.Permainan catur ini adalah dibina supaya murid dapat mengukuhkan kemahiran;a. Menambah 2 nombor bulat

Permainan ini saya cadangkan digunakan selepas habisnya campur .

Kesan Permainan Catur Operasi Terhadap Pembelajaran Pelajar.

Di dalam artikel Rochdi Simon.et.al. (2007), yang bertajuk Model Permainan Di Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Dap (Developmentally Appropiate Practice),Moyles (1991) menyatakan bahawa bermain merupakan proses pembelajaran yang melibatkan pikiran, persepsi, konsep, kemahiran sosial dan fisik. Selain itu bermain juga dikaitkan dengan ganjaran instrinsik dan kegembiraan. Oleh itu,selain dari mengukuhkan kemahiran asas matematik,saya yakin dengan permainan catur operasi ini murid dapat keseronokan. Dengan ini secara tidak langsung murid akan melakukan pengiraan apabila mereka bermain permainan tersebut. Keseronokan inilah yang dapat menarik serta menanam minat murid terhadap matematik dan persepsi negatif terhadap matapelajaran matematik juga dapat diubah. Dalam aspek piskomotor pula, permainan catur memperkembangkan kordinasi motor halus mereka. Semasa bermain murid akan melakukan pergerakan seperti jari dan mata. Pada aspek kongnitif pula kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dapat diperkembangkan kerana semasa bermain murid akan berfikir, membuat perbandingan, membuat anggaran, dan mengelas. Selain itu nilai-nilai murni dapat dipupuk dalam permainan ini seperti berkerjasama, berdisplin (mematuhi peraturan mainan), toleransi, dan kepimpinan. Harapan saya agar permainan catur operasi menjadi satu altenatif dalam menarik minat pelajar terhadap matematik. Secara tidak disedari murid, ia juga adalah salah satu bentuk latih-tubi dalam kemahiran matematik. Sama ada disekolah mahu pun dirumah permainan catur operasi dapat dapat dimain dimana-mana sahaja.

Kekuatan

Saya menggunakan bahan bantu belajar yang dibina sendiri dalam permainan catur untuk mengukuhkan lagi pengiraan murid-murid dalam operasi 100.Gaya pengolahan saya begitu ringkas dan padat. Oleh sebab itu, semua pelajar saya dapat menguasai kemahiran dengan berkesan.saya dapat membawa keluar pemahaman para pelajar tentang tajuk yang diajar dengan mempelbagaikan latihan dalam kumpulan dan juga individu.ini menyebabkan ramai pelajar dapat menguasai apa yang saya sampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Saya dapat mencapai objektif pembelajaran dengan berkesan.Dalam aktiviti kumpulan, kesemua anak murid saya telah melibatkan diri masing-masing secara aktif di samping mengamalkan sikap bekerjasama di antara ahli kumpulan dalam membuat aktiviti yang diberikan.Bahan bantu belajar yang saya gunakan telah banyak membantu saya dalam menjalankan aktiviti permainan catur ular.

KelemahanKad-kad nombor yang saya sediakan nampaknya tidak sesuai kerana terlalu ringan dan mengakibatnya terbang apabila tiupan angin kipas. Saya harus gunakan kad keras supaya tidak mudah terbang.Semasa menjalankan aktiviti berkumpulan, saya berasa mempunyai sedikit bising dan saya tidak mencadangkan latihan semasa mengakhiri pelaksaan mengajar. Saya akan menjadikan perkara ini sebagai satu pengalaman dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan memberi latihan atau tugasan semasa mengakhiri pelaksanaan mengajar saya.

refleksi

Saya telah menjalankan aktiviti permainan catur untuk operasi tambah pada hari sabtu ( 21/09/13 ) . semasa aktiviti permainan dijalankan, saya sedar bahawa cara saya adalah salah dengan menggabungkan 2 operasi iaitu operasi campur dan tolak. Ini disebabkan oleh murid telah mencabut -2 pada mulanya dan harus mengundur ke belakang sebanyak 2 petak.

Dibawah penerangan dan mencadang pensyarah, saya sedar bahawa permainan ini adalah lebih sesuai dengan melibatkan operasi tambah sahaja. Saya akan menukarkan objektif saya dan mempersuaikannya pada aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya pada masa yang akan datang.

Tambahan lagi, kertas nombor yang saya sediakan terlalu ringan dan tidak sesuai digunakan.Saya harus menggunakan kertas tebal atau kad tebal yang lebih sesuai.

Secara keseluruhan, saya berasa amat bangga dan besar hati kerana bahan bantu belajar catur ular saya dipuji oleh pensyarah. Di sini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya kerani sudi memberi pandangandan nasihat kepada saya serta kawan-kawan sebaya yang membantu saya menjalankan aktiviti permainan ini.

Sekian, terima kasih.

PENdahuluanMatematik adalah salah satu subjek yang sangat penting dalam kokurikulum sekolah. Gagalnya dalam matapelajaran matematik sama ada dalam UPSR, PMR atau SPM maka gagalah statusnya dalam keputusan peperiksaan itu. Sebenarnya matematik bukan sahaja penting dalam kokurikulum sekolah, tetapi ia penting dalam kehidupan seharian. Segala teknologi yang kita kecapi pada hari ini tidak akan wujud tanpa adanya matematik. Menurut Abdul Latif Samian, (1997) matematik mementingkan nombor, hubungan, bentuk, geometrik dan aktiviti peniskalaan. Dalam skop pembelajaran, matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda seseorang berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan sesuatu masalah serta membuat keputusan. Ini bukan sesuatu yang mudah! Menurut Sabri Ahmadi.et.al (2006), pendidikan matematik di sekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu punca kegagalan pelajar dalam matapelajaran matematik. Begitu juga dengan pendapat Mok Soon Sang (1994), salah satu penyebab kegagalan penguasaan pembelajaran oleh pelajar ialah bahan pengajaran yang disediakan kurang menarik minat pelajar. Dikukuhkan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh Tay Lay Eng (1993), menunjukan satu kajian kes mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang mempunyai pencapaian rendah dalam matapelajaran matematik adalah di kalangan mereka yang menganggap matapelajaran matematik adalah suatu matapelajaran yang sukar dan membosankan.(Johari Bin Hassan dan Norsuriani Binti Ab Aziz, 2011). Dalam menarik minat murid dalam pembelajaran matematik, guru-guru perlu bijak dan kreatif mencipta aktiviti pembelajaran.Terdapat banyak teori dan cadangan dikalangan ahli-ahli pendidikan untuk meningkatkan minat dan pembelajaran matematik dikalangan pelajar.Seperti dalam Jurnal Pendidikan Dasar, Kami (Turmudi, 2002) menyarankan permainan digunakan sebagai suatu bentuk pendekatan dalam pembelajaran matematika. Ernest (1986b) menjelaskan bahwa (1) permainan mampu menyediakan reinforcement dan latihan keterampilan, (2) permainan dapat memotivasi, (3) permaianan membantu pemerolehan dan pengembangan konsep matematika, serta (4) melalui permainan siswa dapat mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah. (Maulana 2010).Jelas disini menunjukan bahawa permainan dapat menarik minat pelajar dalam matematik dan murid boleh belajar matematik melalui permainan.

Definisi Permainan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) main bermaksud sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang atau bersuka-suka.Manakala bermain bermaksud berbuat sesuatu untuk menyukakan atau menyenangkan hati. Mainan pula bermaksud benda yang digunakan untuk bermain dan permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain , sesuatu untuk bermain-main sahajaatau mainan. Menurut Rini Mulyani (2006), dalam tugasan akhirnya yang bertajuk, Permainan Edukatif Dalam Perkembangan Logik- Smart Anak, menyatakan bahawa Soegeng Santoso (2002) mendifinisikan bermain sebagai suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan anak secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi Matematik.Menurut Sharipah Ab.Rahman et.al. (2006), matematik membawa maksud kajian pola dan hubungan, bahasa dan suatu cara berfikir. Dalam Kamus Pelajar Edisi Kedua pula matematik adalah ilmu pengetahuan mengenai nombor, bentuk, susunan, hubungan dgn menggunakan simbol.Dalam laman web http://www.oocities.org/hypatia07/masha2/ilmiahmate.html, menyatakan Descartes mendefinisikan matematik sebagai kajian tentang pola.

Permainan Matematik.Daripada definisi-definisi di atas, saya simpulkan permainan matematik adalah suatu benda yang digunakan untuk menyenangkan hati sambil menguasai sesuatu kemahiran terhadap nombor, pola, bentuk hubungan dan simbol.Objekti