penggunaan modul laporan/statistik sistem e-repositori .2018-07-31 · penggunaan modul...

Download Penggunaan Modul Laporan/Statistik Sistem e-Repositori .2018-07-31 · Penggunaan Modul Laporan/Statistik

Post on 20-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Penggunaan ModulLaporan/Statistik Sisteme-Repositori Penerbitan

Rohalia Mohd RohaniUnit Arkib & Koleksi Khas

BENGKEL JURNAL TERINDEKS DAN SISTEM E-REPOSITORI UKM28 OGOS 2017

Modul Laporan dan Statistik e-Rep

Modul ini digunakan untuk memenuhi keperluanpelaporan di peringkat PTJ dan Universiti, sepertiMesyuarat Fakulti, JKPU, MKB dsb.

Antara fungsi modul ini adalah untuk-menjana jumlah keseluruhan penerbitan UKM,-memantau prestasi penerbitan ahli akademik diperingkat PTJ dan UKM,-menyemak KPI ahli akademik,-urusan perjawatan

Modul ini hanya boleh diakses oleh pentadbirutama di peringkat PTJ yang dilantik untukmenguruskan sistem e-Rep.

Menu1. Laporan2. Laporan Universiti Penyelidikan3. Statistik

Modul Laporan dan Statistik e-Rep

Modul Laporan dan Statistik e-Rep

Modul Laporan dan Statistik e-Rep

1. LAPORAN

Berfungsi untuk menjana senarai penerbitanyang telah disahkan oleh Perpustakaan.

Boleh diisih mengikut tahun penerbitan, fakulti,jabatan, nama kakitangan, jenis penerbitan, kodpenyelidikan dan bahasa.

Digunakan bagi keperluan mendapatkan jumlahkeseluruhan penerbitan UKM.

Laporan PenerbitanYang Telah Disahkan Oleh Perpustakaan

Berfungsi bagi memenuhi keperluanpelaporan Audit Universiti Penyelidikan

2. LAPORAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN

1. LAPORAN BILANGAN REKOD DALAM JURNAL/PROSIDING

LAPORAN BILANGAN REKOD DALAM JURNAL/PROSIDING

2. LAPORAN BUKU DAN BAB DALAM BUKU

3. LAPORAN KERTAS POLISI

4. LAPORAN LAIN-LAIN PENERBITAN

5. LAPORAN PENERBITAN MYRA MENGIKUT NIC

6. LAPORAN PENERBITAN MYRA MENGIKUT FAKULTI

3. STASTISTIK PENERBITAN

Hasil statistik yang dijana adalah bergantung kepada authority IDpentadbir sistem e-Rep yang dilantik di PTJ masing-masing.

1a. Statistik PenerbitanYang Telah Disahkan Oleh Perpustakaan

1b. Statistik PenerbitanYang Telah Disahkan Oleh Perpustakaan MengikutJenis Bahan dan Fakulti

Statistik ini bertujuan untuk melaporkan jumlah keseluruhan penerbitan yangtelah disahkan oleh Perpustakaan mengikut jenis bahan dan fakulti.

2. Statistik Penerbitan Jurnal dan ProsidingYang Telah Disahkan OlehPerpustakaan Mengikut Fakulti

3. Statistik Penerbitan Mengikut Status Borang dan Fakulti

4. Laporan Lengkap Penerbitan Mengikut Status Borang(Format Excel)

Senarai yang dijana boleh dicopy ke fail excel dan boleh diubah suai mengikutkeperluan laporan.

5. Laporan Jurnal/Prosiding Terindeks Bagi Ahli Akademik

6. Senarai Pensyarah & Pencapaian Jurnal/Prosiding Terindeks

Statistik ini berfungsi dalam menjana laporan yangdiperlukan untuk menyemak KPI penerbitan jurnal danprosiding terindeks mengikut gred jawatan.

Mengandungi laporan lengkap mengenai jumlahkeseluruhan jurnal dan prosiding terindeks bersertamaklumat impact factor bagi setiap ahli akademik.

Senarai Pensyarah & Pencapaian Jurnal/Prosiding Terindeks

7. Laporan Statistik Bilangan Ahli Akademik Mengikut Bilangan Penerbitan

8. Profil Penerbitan Artikel Jurnal Pensyarah UKM

Laporan ini berfungsi untuk menjana senarai keseluruhanpenerbitan artikel jurnal ahli akademik yang didaftarkan dalamsistem e-Rep.

Laporan ini boleh digunakan dalam semakan penerbitan artikeljurnal bagi tujuan perjawatan; sambung kontrak dan kenaikanpangkat.

Terdapat 2 jenis carian: Carian Senarai dan Carian UKMPer

Senarai artikel jurnal ahli akademik berserta maklumatpenerbitan, status indeks, impact factor dan quartile.

Profil Penerbitan Artikel Jurnal Pensyarah UKM

9. Profil Penerbitan Ahli Akademik UKM

Laporan ini berfungsi untuk menjana senaraikeseluruhan semua jenis penerbitan ahli akademikyang didaftarkan dalam sistem e-Rep.

Laporan ini boleh digunakan dalam semakan kesemuajenis penerbitan bagi tujuan perjawatan; sambungkontrak dan kenaikan pangkat.

Terdapat 2 jenis carian: Carian Senarai dan CarianUKMPer

Profil Penerbitan Ahli Akademik UKM

10. Laporan Jurnal Mengikut Fakulti

11 Laporan Prestasi Penyelidikan

12. Laporan Penglibatan Pelajar Dalam Penerbitan

13. Laporan Senarai Penerbitan Fakulti/Jabatan

BENGKEL JURNAL TERINDEKS & SISTEM E-REPOSITORI PENERBITAN UKM28 OGOS 2017. RMR@UARKIB